Vaihtoehtoiset menetelmät toksisuustutkimuksissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för livsmedel och miljöhygien sv
dc.contributor.author Aro, Terhi
dc.date.accessioned 2007-02-09T12:35:19Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:33Z
dc.date.available 2007-02-09T12:35:19Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:33Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1001
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Kirjallisuuskatsauksessa on tutustuttu vaihtoehtoisten menetelmien käyttöön toksisuustestauksessa. Vaihtoehtoisilla menetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joilla voidaan vähentäätestaukseen käytettävien eläinten määrää, eläinten kärsimystä jajoilla voidaan korvata eläinten käyttöä viranomaisten vaatimissatuotteiden turvallisuustutkimuksissa. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat mm. sytotoksisuustutkimukset soluviljelmässä, alempien eliöiden kuten bakteereiden, alkueläinten ja hyönteisten käyttö, kananalkioiden käyttö ja aineen toksisuuden ennustaminen fysikaalis-kemiallisten ja rakenneominaisuuksien perusteella. Myös testausvaatimusten yhtenäistämisellä ja nykyisten testimenetelmien modifioinnilla voidaan testaukseen käytettävien eläinten määrää ja niiden kärsimystä vähentää. Ennenkuin vaihtoehtoisia testimenetelmiä voidaan sisällyttää virallisiin testausohjeistoihin, täytyy niiden luotettavuus olla riittävän hyvin osoitettu eli testi täytyy olla valikoitu. Testin tulee olla hyvin toistettavissa eri laboratorioissa ja sen toksisuuden ennustamiskyvyn tulee olla riittävän hyvä. Tällä hetkellä vaihtoehtoisia menetelmiä ei vielä ole validoituniin hyvin, että niillä voitaisiin korvata eläinten käyttöä virallisissa testausohjeistoissa. Niiden käyttö on rajoittunut tuotantolaitosten sisällä tapahtuvaan aineiden karsintaan tuotekehittelyvaiheessa sekä aineiden seulontaan ennen virallista toksisuustestausta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject toksisuustestaus fi
dc.subject vaihtoehtoiset menetelmät fi
dc.subject sytotoksisuus fi
dc.subject validointi fi
dc.title Vaihtoehtoiset menetelmät toksisuustutkimuksissa fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record