Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151602
Title: Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä
Author: Åström, Marit
Other contributor: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för livsmedel och miljöhygien
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2000
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151602
http://hdl.handle.net/1975/1007
Discipline: Environmental Hygiene
Ympäristöhygienia
Miljöhygien
Abstract: Kryptosporidium ja Giardia ovat parasitaarisia alkueläimiä, jotka aiheuttavat ihmiselle pääasiassa ripulitautia. Ihminen saa tartunnan veden ja elintarvikkeiden välityksellä tai suorista kontakteista toisten ihmisten ja eläinten kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö turkiseläimissä kryptosporidia ja giardiaa. Haluttiin myös selvittää ELISA-menetelmän soveltuvuus seulontatutkimuksiin. ELISA-tutkimuksessa ei todettu yhtään kryptosporidi-positiivista näytettä (0/277). Giardia-positiivisia näytteitä todettiin 18 kappaletta (18/275). 18 giardia-positiivisestä näytteestä tehdyssä immunofluoresenssitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. Biopsianäytteiden mikroskooppitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. ELISA-menetelmät ovat kehitetty potilasnäytteiden tutkimiseen eivätkä ne näin ollen ehkä sovellu seulontatutkimuksiin. Menetelmän herkkyys ja spesifisyys eivät ehkä riitä kartoitustutkimuksen tekoon.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record