Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151602
Julkaisun nimi: Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä
Tekijä: Åström, Marit
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för livsmedel och miljöhygien
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2000
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151602
http://hdl.handle.net/1975/1007
Oppiaine: Environmental Hygiene
Ympäristöhygienia
Miljöhygien
Tiivistelmä: Kryptosporidium ja Giardia ovat parasitaarisia alkueläimiä, jotka aiheuttavat ihmiselle pääasiassa ripulitautia. Ihminen saa tartunnan veden ja elintarvikkeiden välityksellä tai suorista kontakteista toisten ihmisten ja eläinten kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö turkiseläimissä kryptosporidia ja giardiaa. Haluttiin myös selvittää ELISA-menetelmän soveltuvuus seulontatutkimuksiin. ELISA-tutkimuksessa ei todettu yhtään kryptosporidi-positiivista näytettä (0/277). Giardia-positiivisia näytteitä todettiin 18 kappaletta (18/275). 18 giardia-positiivisestä näytteestä tehdyssä immunofluoresenssitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. Biopsianäytteiden mikroskooppitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. ELISA-menetelmät ovat kehitetty potilasnäytteiden tutkimiseen eivätkä ne näin ollen ehkä sovellu seulontatutkimuksiin. Menetelmän herkkyys ja spesifisyys eivät ehkä riitä kartoitustutkimuksen tekoon.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot