Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene en
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för livsmedel och miljöhygien sv
dc.contributor.author Åström, Marit
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201801151602
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1007
dc.description.abstract Kryptosporidium ja Giardia ovat parasitaarisia alkueläimiä, jotka aiheuttavat ihmiselle pääasiassa ripulitautia. Ihminen saa tartunnan veden ja elintarvikkeiden välityksellä tai suorista kontakteista toisten ihmisten ja eläinten kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö turkiseläimissä kryptosporidia ja giardiaa. Haluttiin myös selvittää ELISA-menetelmän soveltuvuus seulontatutkimuksiin. ELISA-tutkimuksessa ei todettu yhtään kryptosporidi-positiivista näytettä (0/277). Giardia-positiivisia näytteitä todettiin 18 kappaletta (18/275). 18 giardia-positiivisestä näytteestä tehdyssä immunofluoresenssitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. Biopsianäytteiden mikroskooppitutkimuksessa ei todettu giardia-positiivisia näytteitä. ELISA-menetelmät ovat kehitetty potilasnäytteiden tutkimiseen eivätkä ne näin ollen ehkä sovellu seulontatutkimuksiin. Menetelmän herkkyys ja spesifisyys eivät ehkä riitä kartoitustutkimuksen tekoon. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä fi
dc.subject.discipline Environmental Hygiene en
dc.subject.discipline Ympäristöhygienia fi
dc.subject.discipline Miljöhygien sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151602

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record