Beteende av frigående mjölkkokalvar

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208125
Title: Beteende av frigående mjölkkokalvar
Author: Woivalin, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1990
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208125
http://hdl.handle.net/1975/1011
Abstract: Målet med denna studie var att reda ut hur kalvars sociala beteende utvecklas från födseln till 6 månaders ålder då kalvarna inte utsätts förden stress som modern djurhushållning orsakar. ~ En hjord på en tjur 4k or, 7 kvigor samt deras kalvar hölls på ett 20 ha:s skogsområde i sydvästra Finland. Kalvarna föddes inom mars-september 1989. Åtta tjur och två kvigkalvar observerades under två timmar per dag vid 1, 3, 7, 14,21, 29, 61, 91, 122, 152 och 180 dagars ålder. De sociala kontakterna registrerades kontinuerligt. Kalvarnas sociala aktivitet ökade till 7 dagars ålder. Kontakterna med modern minskade kraftigt under den första månaden medan kontakterna med andra kalvar ökade i motsvarande man. Kalvarna bildade sina egna grupper som höll ihop största delen av dagen. Frekvensen av kontakterna med de vuxna i flocken förändrades inte. Nosande var det vanligaste sociala beteendet mellan djuren. Lek utgjorde 20% av kontakterna mellan kalvama. Digivningen stod för 12% av kontakterna med modern. De vanligaste beteendena, förutom nosandet, som kalvarna visade mot övriga vuxna var sexuellt och undvikande beteende. Vuxna kor och tjuren var mest aggressiva mot kalvama. Kalvama själva var mycket sällan aggressiva. Avvikande beteende sågs endast enstaka ganger. Kalvarnas beteende utvecklades mycket under den första månaden. En tydlig förändring i beteendet sågs också dåkalvama blev 6 månader gamla och kom in i puberteten. Otillfredställt behov av sociala kontakter i den moderna mjölkboskapsuppfödningen kan leda till olika avvikande beteenden som orsakar bl.a. hälsoproblem.
Subject: socialt beteende
kontaktdjur
åldersutveckling
Discipline: Ethology
Etologia
Etologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record