Haiman vajaatoiminta : Perinnöllisyys saksanpaimenkoirilla ja collieilla. Ruokinnan merkitys hoidossa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Wiberg, Maria
dc.date.accessioned 2007-02-12T08:00:29Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:58Z
dc.date.available 2007-02-12T08:00:29Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:58Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1020
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Tämä syventävien opintojen tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä tutkimusosasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään haimanvajaatoiminnan (PDA) etiologiaa, oireita, diagnoosia ja hoitoa sekä esitellään lyhyesti sairauksien perinnöllisyystutkimusta ja eri perinnöllisyysmalleja. Tutkimusosa koostuu kolmesta tutkimuksesta. Ensimmäisessä tutkimuksessa pyritään saamaan varmennus PDA:n periytyvyysmallista saksanpaimenkoirilla sekä seuraamaan, miten ja millä nopeudella haiman surkastuminen tapahtuu. PDA:ta sairastavien saksanpaimenkoirien risteyksessä syntyneet kuusi pentua ovat tällä hetkellä kolmevuotiaita ja yksi pentu on sairastunut PDA:han. Kahden vuoden iässä PDA:han sairastuneella koiralla oli syntyessään normaali haima. Haiman makroskooppinen surkastuminen tapahtui nopeasti, kolmen kuukauden sisällä. Toisessa tutkimuksessa kartoitettiin PDA:n esiintymistä collieilla sekä tutkittiin, onko sairaus rodulla perinnöllinen. Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla vuosien 1977-1988 välisenä aikana collieilla todetuista 51 PDA-tapauksesta 44 pystyttiin sijoittamaan yhdistettyyn sukutauluun. Tutkimusaineiston perusteella voidaan olettaa, että PDA on collieilla perinnöllinen sairaus, mutta periytyvyysmallia ei voitu varmuudella määrittää. Kolmannen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko PDA:ta sairastavien koirien kliinisiin oireisiin vaikuttaa vaihtamalla koirien tavanomainen ruoka suolistosairauksien hoitoon tarkoitettuun dieettiruokaan. Entsyymilääkitys pidettiin ennallaan tutkimuksen ajan. Tutkimus osoitti, että dieettiruualla pystytään vähentämään joitakin PDA-oireita. Suoliston murina, ilmavaivat, ulosteen määrä sekä ulostuskerrat vähenivät merkitsevästi. Dieettiruokinnan kustannukset olivat lähes kaksinkertaisesti tavanomaiseen ruokintaan verrattuna. fi
dc.format.extent 3682 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject PDA
dc.title Haiman vajaatoiminta : Perinnöllisyys saksanpaimenkoirilla ja collieilla. Ruokinnan merkitys hoidossa fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa haima fi
dc.subject.ysa perinnöllisyys fi
dc.subject.ysa ruokinta fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Sisätautioppi fi
dc.subject.discipline Internmedicin sv
dc.subject.discipline Internal Medicine en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record