Sorkkakengän vaikutus lehmän sorkan paranemiseen ja sorkkakengän pysyvyys lehmän sorkassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208026
Title: Sorkkakengän vaikutus lehmän sorkan paranemiseen ja sorkkakengän pysyvyys lehmän sorkassa
Author: Bogdanoff, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1991
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208026
http://hdl.handle.net/1975/1031
Abstract: Useat ulkomaiset tutkijat suosittelevat sorkkakengänkäyttöä vaikeiden sorkkavaurioiden yhteydessä. Sorkkakenkä kiinnitetään terveeseen sorkkapuoliskoon, sairaan sorkkapuoliskon näin vapautuessa painorasituksesta; Tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään sorkkakengän käyttöön liittyviä tekijöitä Suomen olosuhteissa. Tutkimus tehtiin normaalin sorkkahoitotyön yhteydessä kesällä 1989 Salon Maito-Auran alueella. Kaikkiaan hoidettiin 639 nautaa, joille laitettiin yhteensä 35 sorkkakenkää. Sorkkakenkä laitettiin, jos sorkka jouduttiin vuolemaan verille tai jos martosorkka tuli laajalta alueelta esille. Ay-rotuisille laitettiin sorkkakenkiä 29 kpl ja friisiläisille 6 kpl. Lopullisesta aineistosta poistui yksi eläin. Sorkkakenkänä käytettiin puista Technovit 6091-sorkkakenkää joka kiinnitettiin sorkan pohjaan sorkkasementillä. Sorkkakengistä valtaosa laitettiin takajalkojen sisäsorkkiin (27 kpl). Etujalkojen ulkosorkkiin laitettiin seitsemän sorkkakenkää. Takajalan ulkosorkkaan tuli yksi sorkkakenkä. Tutkimuksessa ilmeni, että sorkkakengän pysyvyys sorkanpohjassa oli hyvä. Vain kaksi sorkkakenkää irtosi itsestään. Nämäkin pysyivät paikallaan yli kolme viikkoa. Sorkkavaurioista parani täysin tai lähes täysin 32 kappaletta. Yhdessä paraneminen oli kesken ja yksi tapaus oli pysynyt ennallaan. Sorkkakenkä poistettiin keskimäärin 37 vuorokauden kuluttua. Osatutkimuksena verrattiin Technovit 6091- ja Demotec 90 -sorkkasementtejä. Näiden välillä ei havaittu eroa. Komplikaatioita esiintyi yhdeksässä tapauksessa. Etujaloissa komplikaatioita oli kuudessa tapauksessa laitetuista seitsemästä sorkkakengästä. Takajaloissa ongelmia esiintyi vain kolmessa tapauksessa 27:stä. Komplikaatioista seitsemän oli lieviä (lievä ontuma, makaa paljon), vain kaksi sorkkakenkää jouduttiin poistamaan ennenaikaisesti voimakkaan ontumisen takia.
Subject: Technovit 6091
Demotec 90
sorkkavaurio
sorkkakenkä
Discipline: Animal Hygiene
Kotieläinhygienia
Husdjurshygien


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record