Uveit hos hund

Show simple item record

dc.contributor.author Carpelan, Pia
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kirurgi en
dc.date.accessioned 2007-02-13T06:15:11Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:01:44Z
dc.date.available 2007-02-13T06:15:11Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:01:44Z
dc.date.issued 1997 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1033
dc.description Kirurgi. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Arbetet består av tre delar, en litteraturöversikt, en retrospektiv undersökning och en uppföljning av akuta uveiter. I litteraturöversikten behandlas uveas anatomi och fysiologi, olika uveiters etiologi, kliniska symptom,diagnos, vårdmetoder samt följdsjukdomar och komplikationer. I den retrospektiva delen skickades frågeformulär tillägare, vars hundar hade insjuknat i och tillfrisknat från uveit. Man kunde konstatera att en stor del av uveiterna hade traumatisk bakgrund. De av ägarna oftast observeradesymptomen utgjordes av kisande, rodnad, tårflöde och ett blåaktigt corneaödem. Återfallsprocenten var hög, medan sjukdomen inte så lätt spreds till det friska ögat. Över hälften av fallen klarade sig ed ett besök hos veterinär. Uppföljningen av de akuta uveiterna behandlas här endast som fallbeskrivningar på grund av de olika fallens särart. Uveiterna följdes regelbundet upp med klinisk undersökningmed spaltlampa, oftalmoskop, tonometer, flueresceinfärgning, skrapprov från cornea samt blodprovdär man undersökte leukogram, glukos- och ureahalt. Tyvärr förblev många etiologier ett mysterium och därför kan allmänt konstateras att en grundlig unders&oum l;kning, samt uppföljning är av yttersta vikt vid behandling av uveiter samtidigt som det möjliggör en tidig observation aveventuella komplikationer. en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject uveit en
dc.subject hund en
dc.subject etiologi en
dc.subject symptom en
dc.subject komplikationer en
dc.subject terapi en
dc.title Uveit hos hund en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record