Uveit hos hund

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Carpelan, Pia
dc.date.accessioned 2007-02-13T06:15:11Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:01:44Z
dc.date.available 2007-02-13T06:15:11Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:01:44Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1033
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Arbetet består av tre delar, en litteraturöversikt, en retrospektiv undersökning och en uppföljning av akuta uveiter. I litteraturöversikten behandlas uveas anatomi och fysiologi, olika uveiters etiologi, kliniska symptom, diagnos, vårdmetoder samt följdsjukdomar och komplikationer. I den retrospektiva delen skickades frågeformulär tillägare, vars hundar hade insjuknat i och tillfrisknat från uveit. Man kunde konstatera att en stor del av uveiterna hade traumatisk bakgrund. De av ägarna oftast observeradesymptomen utgjordes av kisande, rodnad, tårflöde och ett blåaktigt corneaödem. Återfallsprocenten var hög, medan sjukdomen inte så lätt spreds till det friska ögat. Över hälften av fallen klarade sig ed ett besök hos veterinär. Uppföljningen av de akuta uveiterna behandlas här endast som fallbeskrivningar på grund av de olika fallens särart. Uveiterna följdes regelbundet upp med klinisk undersökningmed spaltlampa, oftalmoskop, tonometer, flueresceinfärgning, skrapprov från cornea samt blodprovdär man undersökte leukogram, glukos- och ureahalt. Tyvärr förblev många etiologier ett mysterium och därför kan allmänt konstateras att en grundlig undersökning, samt uppföljning är av yttersta vikt vid behandling av uveiter samtidigt som det möjliggör en tidig observation av eventuella komplikationer. sv
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso sv
dc.subject uveit sv
dc.subject hund sv
dc.subject etiologi sv
dc.subject symptom sv
dc.subject komplikationer sv
dc.subject terapi sv
dc.title Uveit hos hund sv
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Kirurgia fi
dc.subject.discipline Kirurgi sv
dc.subject.discipline Surgery en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record