Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien

Show simple item record

dc.contributor.author Cleve, Beatrice en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Peruseläinlääketiede en
dc.date.accessioned 2007-02-13T06:22:53Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:02:00Z
dc.date.available 2007-02-13T06:22:53Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:02:00Z
dc.date.issued 1993 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1037
dc.description Peruseläinlääketiede. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Dessa fördjupade studier ingick som ett delprojekt i Veterinärmedicinska högskolans studentkårs biståndsprojekt i Etiopien sommaren 1990. Spontana aborter är ett ständigt problem bland kobesättningarna i Etiopien. I detta projekt undersöktes korpå en statlig gard, Stella farm, utanför Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Efter uppsamling av data koncentrerades undersökningen tillanalys av fodret i avseende och vitaminer och spårämnen samtsvampgifter. Infektionssjukdomar som beaktades var brucellos,leptospiros och IBR ( Infectious Bovine Rhinotracheitis ).Samtliga laboratorieundersökningar gjordes vid SVA av författaren, förutom foderanalysen som gjordes vid Statensjordbrukskemiska anstalt. Korna var till 86,4 % positiva för IBR, fodret innehöllmykotoxiner och brist på jod och A-vitamin.Undersökningsresultaten har meddelats Etiopiensjordbruksministerium. en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject abort en
dc.subject brucellos en
dc.subject IBR en
dc.subject leptospiros en
dc.subject mykotoxiner en
dc.subject vitaminer en
dc.title Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record