Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Basic Veterinary Sciences en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Peruseläinlääketieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för basveterinärmedicin sv
dc.contributor.author Cleve, Beatrice
dc.date.accessioned 2007-02-13T06:22:53Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:02:00Z
dc.date.available 2007-02-13T06:22:53Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:02:00Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1037
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Dessa fördjupade studier ingick som ett delprojekt i Veterinärmedicinska högskolans studentkårs biståndsprojekt i Etiopien sommaren 1990. Spontana aborter är ett ständigt problem bland kobesättningarna i Etiopien. I detta projekt undersöktes korpå en statlig gard, Stella farm, utanför Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Efter uppsamling av data koncentrerades undersökningen tillanalys av fodret i avseende och vitaminer och spårämnen samtsvampgifter. Infektionssjukdomar som beaktades var brucellos, leptospiros och IBR ( Infectious Bovine Rhinotracheitis ). Samtliga laboratorieundersökningar gjordes vid SVA av författaren, förutom foderanalysen som gjordes vid Statensjordbrukskemiska anstalt. Korna var till 86,4 % positiva för IBR, fodret innehöllmykotoxiner och brist på jod och A-vitamin. Undersökningsresultaten har meddelats Etiopiensjordbruksministerium. sv
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso sv
dc.subject abort sv
dc.subject brucellos sv
dc.subject leptospiros sv
dc.subject mykotoxiner sv
dc.subject vitaminer sv
dc.subject IBR
dc.title Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien sv
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record