Medetomidiinin ja L-metadonin yhdistelmäkäyttö koirien sedaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151788
Title: Medetomidiinin ja L-metadonin yhdistelmäkäyttö koirien sedaatiossa
Author: Hanski, Maarit; Lindholm, Tove; Sarén, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1997
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151788
http://hdl.handle.net/1975/1076
Abstract: Suomessa medetomidiini ja metadoni on yleisesti käytetty rauhoitusainekombinaatio koiran sedaatiossa. Kombinaation yhteisvaikutuksista koiran hengitys- ja verenkiertoelimistöön ei ole raportiotu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää medetomidiinin ja metadonin yhteisvaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön sekä verikaasuihin; erityisesti valtimoveren happiosapaineeseen ja hemoglobiinin happisaturaatioon. Yhteisvaikutuksia verrattiin vaikutuksiin, jotka medetomidiini ja metadoni saivat aikaan, kun ne annosteltiin yksinään. Kokeessa käytettiin viittä koiraa. Jokainen rauhoitettiin 3 kertaa; kerran medetomidiinilla (20 µg/kg iv.), kerran metadonilla (0,1 mg/kg iv.) ja kerran näiden yhdistelmällä. Koiria tarkkailtiin ennen rauhoitusta, jolloin mitattiin ns. 0-arvot, ja 30 minuutin ajan rauhoitusaineen annon jälkeen. Mittaukset suoritettiin rauhoituksen aikana 5 minuutin välein. Sedaation aikana tarkkailtiin koirien hengitys- ja sydänfrekvenssiä, systolista, diastolista ja keskiverenpainetta, ruumiinlämpöä, sedaation astetta ja kiputuntoa. Sedaation aikana otettiin arteriaverinäytteitä, joista määritettiin happi- ja hiilidioksidiosapaineet, hemoglobiinin happisaturaatio ja pH. Tässä tutkimuksessa totesimme metadonin potentoivan medetomidiinin sedatiivista ja analgeettista tehoa. Yhdistelmän todettiin depressoivan hengityskeskusta ja laskevan sydänfrekvenssiä. Sekä valtimoveren happiosapaineen että hemoglobiinin happisaturaation lasku oli huomattavampi medetomidiini-metadoni yhdistelmää käytettäessä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään alfa2-agonistien ja opioidien keskeisiä vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja sekä sivuvaikutuksia.
Subject: hypoksemia
Discipline: Surgery
Kirurgia
Kirurgi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record