Toiminnallinen sorkkahoito : Sovellutus Suomen olosuhteisiin ja terveyskorttimerkintöjen suunnittelu sorkkahoitajille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151494
Title: Toiminnallinen sorkkahoito : Sovellutus Suomen olosuhteisiin ja terveyskorttimerkintöjen suunnittelu sorkkahoitajille
Author: Heikkinen, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1992
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151494
http://hdl.handle.net/1975/1091
Abstract: Toiminnallisen sorkkahoidon periaatteiden toteuttaminen Suomessa eroaa hieman alkuperäisestä hollantilaisesta tavasta, koska sorkkamateriaali on erilaista. Hollannin olosuhteissa sorkat pysyvät kosteina ja pehmeinä Suomen parsinavetoissa etenkin etusorkat ovat kovia, lietelantanavetassa myös takasorkat. Sorkkahoitoselvitys suoritettiin Uudellamaalla normaalin sorkkahoitotyönyhteydessä. Aineisto käsittää 27 lypsykarjatilaa ja 272 hoidettua eläintä Tietoja kerättiin navettaolosuhteista, ajan käytöstä, koneen käytöstä ja käyttäytymisestä. Lisäksi kerättiin sorkkahoitajille luonnosteltuja terveyskorttimerkintöjä. Uudenmaan vanha navettakanta kuvastui selvityksen tuloksista. 75 % hoidetuista eläimistä oli pitkäparsinavetasta, eikä aineistoon kuulunut yhtään pihattoa. Teholliseen hoitotyöhön kului keskimäärin 20,4 min/eläin ja kuljetuksiin 2,5 min/eläin. Koneellista sorkkaraspia tarvittiin 46 %:lla eläimistä, koska sorkkamateriaali oli kovaa. Raspaamisen tarve oli pienempi laiduntavilla Eläimistä, joilla käytettiin kumista parsimattoa, raspattiin 73 %. Käyttäytymistä seurattiin laskemalla ulostamis- ja virtsaamiskertoja hoitotyön aikana. Eroraspattujen ja raspaamattomien välillä ei ollut merkitsevä. Toiminnallinen sorkkahoito soveltuu koneistettuna hyvin Suomen olosuhteisiin. Sorkkahoitajien pitäisi perehtyä koneiden käyttöön jo koulutusvaiheessa. Työsuojeluseikat on syytä muistaa koneita käytettäessä.
Discipline: Animal Hygiene
Kotieläinhygienia
Husdjurshygien


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record