Salmonella dublin-infektioiden epidemiologiaa : esiintyminen Suomessa vuosina 1979-1989

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151669
Title: Salmonella dublin-infektioiden epidemiologiaa : esiintyminen Suomessa vuosina 1979-1989
Author: Holma, Risto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1990
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151669
http://hdl.handle.net/1975/1121
Abstract: Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään S.dublin-infektioidenesiintymistä ja epidemiologiaa ulkomailla. Tutkimusosassa kartoitetaan S.dublin-infektioiden esiintymistä Suomessa. S.dublin-tartuntoja esiintyy Suomessa muista maista poiketen nautojen lisäksi huomattavasti myös ketuilla. Ketuilla ensimmäinen tartunta todettiin vuonna 1979. Sen jälkeen havaintoja kettutartunnoista on tehty vuosittain koko 80-luvun ajan. Esiintymishuippu ajoittui vuoteen 1984 (43 tarhaa). Infektiot ovat olleet pääsääntöisesti rehuperäisiä. Muutamina kesinä on esiintynyt laajoja epidemioita, jotka ovat keskittyneet yhden tai kahden rehukeskuksen alueelle. Ensimmäiset tartunnat naudoilla havaittiin vuonna 1981. Eniten tartuntoja tuli ilmi vuonna 1986 (30 karjaa). Sen jälkeen tapaukset vähenivät eikä vuoden 1990 aikana ole toistaiseksi tullut ilmi yhtään tapausta. Useina vuosina nautakarjatartunnat ovat ryvästyneet ajallisesti ja paikallisesti samoille seuduille kuin kettutartunnat. Tartunta leviää ilmeisesti ketuista nautoihin ja päinvastoin. Leviämistä tapahtuu myös karjasta toiseen ja kettutarhasta toiseen. Tartunnan muodostavat reservoaareina toimivat latentisti infektoituneet naudat, joita ei pystytä karjasta diagnosoimaan ja poistamaan. Toisen reservoaarin muodostavat oireettomiksi tartunnankantajiksi jääneet ketut. Tartunta voi säilyä kettutarhalla useita vuosia ilman kliinisiä oireita. Maantieteellisesti S.dublin-tartuntojen esiintyminen on rajoittunut muutamaa poikkeusta lukuunottamatta Vaasan lääniin.
Subject: isäntäspesifisyys
oireettomat kantajat
kettutarhat
rehuinfektiot
tartunnan vuodenaikaisvaihtelu
Discipline: Epidemiology
Epidemiologia
Epidemiologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record