Syvän koukistajan tukisiteen vauriot hevosella

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208013
Title: Syvän koukistajan tukisiteen vauriot hevosella
Author: Hollmen, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1992
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208013
http://hdl.handle.net/1975/1122
Abstract: Syvän koukistajan tukisiteen vauriot ovat hevosella huonosti tunnettuja ja julkaistua tietoa niistä on varsin vähän. Pelkkä palpaatio ei ole osoittautunut riittäväksi menetelmäksivaurioiden arvioinnissa. Vasta ultraäänitutkimuksen avulla on vauriot saatu luotettavammin paikallistettua ja samalla arvioitua tarkemmin niiden vakavuusaste. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut perehtyä syvän koukistajan tukisiteenrakenteeseen, toimintaan ja vaurioihin kirjallisuuden avulla sekä arvioida tukisiteen vaurioita ja seurata niiden paranemista kliinisesti ja ultraäänitutkimuksin. Tutkimuksessa oli mukana kuusi hevosta, joista viiden paranemista seurattiin uusintatutkimuksin. Potilaat olivat lähinnä iäkkäämpiä, kevyessä käytössä olevia ratsuja. Tyypillisenä oireena kaikilla potilailla todettiin säären yläosaan syvän koukistajantukisiteen alueelle paikallistunut turvotus. Turvotuksen puristusarkuus vaihteli. Kahdella potilaalla turvotus oli ainoa kliininen oire. Muilla todettiin lisäksi asteeltaan lievästävoimakkaaseen vaihteleva ontuma. Ultraäänitutkimus todettiin käyttökelpoiseksi sekä diagnoosia tehtäessä että todetun vaurionparanemista seurattaessa. Kaikki viisi seurantaan osallistunutta hevosta palasivat ajan myötä alkuperäiseen käyttöönsä. Keskimääräinen paranemisaika oli noin 4-5 kuukautta. Viidellä potilaista todettiin syvän koukistajan tukisiteen vaurion lisäksi vaurioita myös pinnallisessa koukistajajänteessä. Näiden vaurioiden merkitys jäi kuitenkin epäselväksi. Tässä tutkielmassa syvän koukistajan tukisiteestä käytetään nimitystä tukiside.
Discipline: Surgery
Kirurgia
Kirurgi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record