NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/1975/1132
Title: NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi
Author: Huttunen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Abstract: Eräiden maidon entsyymien aktiivisuudet muuttuvat huomattavasti utaretulehduksen aikana. Osa entsyymeistä on verestä peräisin(mm. arylesteraasi, glutamaatti-oksaloasetaattitransaminaasi ja plasmiini), osa taas utareen epiteelisoluista taileukosyyteistä (mm. NAGaasi, beeta-glukuronidaasi jalaktaattidehydrogenaasi). Entsyymiaktiviteettien mittauksen käyttökelpoisuudesta mastiittidiagnostiikassa on tehty useita tutkimuksia. Yksi eniten tutkituista menetelmistä erityisesti piilevän utaretulehduksen osoittajana on NAGaasi-entsyymin määritys. Tämä menetelmä on osoittautunut käytännölliseksi, nopeaksi, luotettavaksi ja hinnaltaan edulliseksi. Tutkimusosassa testattiin NAGaasi-määritystä maidontarkastamolla piilevän utaretulehduksen osoittajana. Menetelmä oli helppo ja nopea. NAGaasi-määritys soveltuu parhaiten meijereille tai maidontarkastamoille laajojen karjakohtaisten utareterveystilanteiden kartoitukseen.
Description: Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta.
URI: http://hdl.handle.net/1975/1132
Date: 1989
Subject: NAGaasi
Subject (ysa): utaretulehdus
entsyymit
Discipline: Eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia
Veterinärmedicinska farmakologi och toxikologi
Veterinary Pharmacology and Toxicology


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record