NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi

Show simple item record

dc.contributor.author Huttunen, Johanna en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Farmakologia ja toksikologia en
dc.date.accessioned 2007-02-13T11:57:13Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:59:36Z
dc.date.available 2007-02-13T11:57:13Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:59:36Z
dc.date.issued 1989 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1132
dc.description Farmakologia ja toksikologia. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Eräiden maidon entsyymien aktiivisuudet muuttuvat huomattavasti utaretulehduksen aikana. Osa entsyymeistä on verestä peräisin(mm. arylesteraasi, glutamaatti-oksaloasetaattitransaminaasi ja plasmiini), osa taas utareen epiteelisoluista taileukosyyteistä (mm. NAGaasi, beeta-glukuronidaasi jalaktaattidehydrogenaasi). Entsyymiaktiviteettien mittauksen käyttökelpoisuudesta mastiittidiagnostiikassa on tehty useita tutkimuksia. Yksi eniten tutkituista menetelmistä erityisesti piilevän utaretulehduksen osoittajana on NAGaasientsyymin määritys.Tämä menetelmä on osoittautunut käytännölliseksi, nopeaksi, luotettavaksi ja hinnaltaan edulliseksi. Tutkimusosassa testattiin NAGaasimääritystä maidontarkastamolla piilevän utaretulehduksen osoittajana. Menetelmä oli helppo ja nopea.NAGaasimääritys soveltuu parhaiten meijereille tai maidontarkastamoille laajojen karjakohtaisten utareterveystilanteiden kartoitukseen. en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject utaretulehdus en
dc.subject entsyymit en
dc.subject NAGaasi en
dc.title NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record