NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Huttunen, Johanna
dc.date.accessioned 2007-02-13T11:57:13Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:59:36Z
dc.date.available 2007-02-13T11:57:13Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:59:36Z
dc.date.issued 1989
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1132
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Eräiden maidon entsyymien aktiivisuudet muuttuvat huomattavasti utaretulehduksen aikana. Osa entsyymeistä on verestä peräisin(mm. arylesteraasi, glutamaatti-oksaloasetaattitransaminaasi ja plasmiini), osa taas utareen epiteelisoluista taileukosyyteistä (mm. NAGaasi, beeta-glukuronidaasi jalaktaattidehydrogenaasi). Entsyymiaktiviteettien mittauksen käyttökelpoisuudesta mastiittidiagnostiikassa on tehty useita tutkimuksia. Yksi eniten tutkituista menetelmistä erityisesti piilevän utaretulehduksen osoittajana on NAGaasi-entsyymin määritys. Tämä menetelmä on osoittautunut käytännölliseksi, nopeaksi, luotettavaksi ja hinnaltaan edulliseksi. Tutkimusosassa testattiin NAGaasi-määritystä maidontarkastamolla piilevän utaretulehduksen osoittajana. Menetelmä oli helppo ja nopea. NAGaasi-määritys soveltuu parhaiten meijereille tai maidontarkastamoille laajojen karjakohtaisten utareterveystilanteiden kartoitukseen. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject NAGaasi fi
dc.title NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa utaretulehdus fi
dc.subject.ysa entsyymit fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia fi
dc.subject.discipline Veterinärmedicinska farmakologi och toxikologi sv
dc.subject.discipline Veterinary Pharmacology and Toxicology en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record