Tilaolosuhteiden vaikutus hännänpurennan esiintyvyyteen teurassioilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151684
Title: Tilaolosuhteiden vaikutus hännänpurennan esiintyvyyteen teurassioilla
Author: Häkkinen, Tanja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2001
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151684
http://hdl.handle.net/1975/1141
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitettiin erilaisia tilaolosuhteita vertailemalla hännänpurennalle altistavia tekijöitä, sekä erilaisten tilatyyppien (yhdistelmä- ja lihasikalat) hännänpurennan yleisyyttä. Tulokset perustuvat teurastamon sikalinjalta viikon aikana kerättyyn aineistoon (10924 eläintä), teurastamon keräämiin sikalakohtaisiin olosuhdetietoihin (29 tilaa) ja tilatyyppitietoihin (149 tilaa). Teuraslinjalla tarkasteltiin hännän laatua ja pituutta eläinkohtaisesti. Tulosten perusteella valittiin olosuhdekartoitukseen tilat, joilla esiintyi vähiten (enintään 6 %:lla eläimistä) ja eniten (vähintään 20 %:lla eläimistä) hännänpurentaa. Tiloille, joilla esiintyi eniten hännänpurentaa oli tyypillistä osaritilälattia ja lannanpoisto lietelantana. Näillä tiloilla oli myös vertailuryhmää useammin käytössä rajoitettu ruokinta, elintarviketeollisuuden sivutuotepohjainen ruokinta tai vapaaruokinta-automaatti. Lisäksi näillä tiloilla karsinan ilmavirtaus oli pienempi ja karsinan eläinmäärä eli ryhmäkoko suurempi kuin tiloilla, joilla esiintyi vähiten hännänpurentaa. Hännänpurentaa esiintyi myös enemmän yhdistelmäsikaloissa kuin lihasikaloissa.
Subject: hännänpurenta
Discipline: Animal Hygiene
Kotieläinhygienia
Husdjurshygien


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record