Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Hörman, Ari
dc.date.accessioned 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:51Z
dc.date.available 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:51Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1152
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Tällä syventävien opintojen projektilla haluttiin selvittää mahdollinen haiman ja sapen vaikutus radioaktiivisen cesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä. Aiheesta jo aikaisemmin ilmestyneiden tutkimusten mukaan ohutsuolen alkuosaan tapahtuu cesiumin eritystä. Tuolle alueella eksokriinisen erityksensä laskevien haiman ja sapen vaikutusta ei kuitenkaan ole tarkemmin selvitetty. Projektissa käytettiin 7 hiirikoeryhmää. Kahdelle ryhmällä annettiin haiman toiminnan stimuloimiseksi raakaa soijaa ja kahdelle ryhmälle koolihappoa sapen erityksen vilkastuttamiseksi. Kontrolliryhmiä oli kaksi ja lisäksi yksi paastokontrolliryhmä. Puolet ryhmistä saivat rehunsa mukana cesiumsitojaa (AFFC), jolla estettiin ruuansulatuskanavaan jo erittyneen cesiumin takaisinimeytyminen. Hiiriin injisoitiin cesiumisotooppi intraperitoneaalisesti ja niiden kokokehon radioaktiivisuuden kehittymistä seurattiin päivittäin. Hiirten lopetuksen yhteydessä suoliston eri osista otettiin näytteitä, joiden radioaktiivisuus määritettiin. Tehtyjen kokeiden perusteella ei voitu havaita haimalla tai sapella olevan vaikutusta cesiumin resekreetioon ruuansulatuskanavaan. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject radiocesium fi
dc.subject resekreetio fi
dc.subject boolihappo fi
dc.subject cesiumsitoja fi
dc.subject hiiri fi
dc.subject Cs-134
dc.subject Cs-137
dc.subject AFFC
dc.title Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa cesium fi
dc.subject.ysa haima fi
dc.subject.ysa sappi fi
dc.subject.ysa soija fi
dc.subject.ysa hiiret fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Sisätautioppi fi
dc.subject.discipline Biokemia fi
dc.subject.discipline Internmedicin sv
dc.subject.discipline Biokemi sv
dc.subject.discipline Internal Medicine en
dc.subject.discipline Biochemistry en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record