Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä

Show simple item record

dc.contributor.author Hörman, Ari en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Biokemia en
dc.date.accessioned 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:51Z
dc.date.available 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:51Z
dc.date.issued 1995 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1152
dc.description sisätautioppi. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Tällä syventävien opintojen projektilla haluttiin selvittää mahdollinen haiman ja sapen vaikutus radioaktiivisen cesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä. Aiheesta jo aikaisemmin ilmestyneiden tutkimusten mukaan ohutsuolen alkuosaan tapahtuu cesiumin eritystä. Tuolle alueella eksokriinisen erityksensä laskevien haiman ja sapen vaikutusta ei kuitenkaan ole tarkemmin selvitetty. Projektissa käytettiin 7 hiirikoeryhmää. Kahdelle ryhmällä annettiin haiman toiminnan stimuloimiseksi raakaa soijaa ja kahdelle ryhmälle koolihappoa sapen erityksen vilkastuttamiseksi. Kontrolliryhmiä oli kaksi ja lisäksi yksi paastokontrolliryhmä. Puolet ryhmistä saivat rehunsa mukana cesiumsitojaa (AFFC), jolla estettiin ruuansulatuskanavaan jo erittyneen cesiumin takaisinimeytyminen. Hiiriin injisoitiin cesiumisotooppi intraperitoneaalisesti ja niiden kokokehon radioaktiivisuuden kehittymistä seurattiin päivittäin. Hiirten lopetuksen yhteydessä suoliston eri osista otettiin näytteitä, joiden radioaktiivisuus määritettiin. Tehtyjen kokeiden perusteella ei voitu havaita haimalla tai sapella olevan vaikutusta cesiumin resekreetioon ruuansulatuskanavaan. en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject radiocesium en
dc.subject Cs-134 en
dc.subject Cs-137 en
dc.subject resekreetio en
dc.subject haima en
dc.subject sappi en
dc.subject soija en
dc.subject boolihappo en
dc.subject cesiumsitoja en
dc.subject AFFC en
dc.subject hiiri en
dc.title Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record