Vedinkanavainflammaation merkitys utaretulehduksen patogeneesissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151581
Title: Vedinkanavainflammaation merkitys utaretulehduksen patogeneesissä
Author: Kaukonen, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1991
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151581
http://hdl.handle.net/1975/1224
Abstract: Maito- ja vedinkanavanäytteitä kerättiin kolme kertaan kuukauden välein 21 lehmästä. Vedinkanavanäytteet kerättiin muoviletkuun, joka oli toisesta päästään laajennettu suppilomaiseksi. Näytteistä tehtiin bakteriologinen tutkimus ja määritettiin NAGaasi-aktiivisuus, maitonäytteistä mitattiin lisäksi solupitoisuus. Suoritettujen tutkimusten perusteella karjan utareterveys näytti olevan suhteellisen hyvä. Bakteriologisesti negatiivisten neljännesten solupitoisuus ja NAGaasi-tasojen aktiivisuus olivat alhaisia. Näissä neljänneksissä ei ollut merkittävää eroa NAGaasi-tasojen välillä vedinkanavassa ja vastaavassa maidossa. Corynebacterium bovis löytyi 12,5% maitonäytteistä ja 33,0% vedinkanavanäytteistä. C. bovis-bakteerin infektoimissa neljänneksissä soluluvut olivat keskimäärin korkeammat kuin bakteriologisesti negatiivisissa neljänneksissä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. NAGaasi-tasojen ero näiden neljännesten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka NAGaasi-aktiivisuus oli korkeampi C. bovis -neljänneksissä. Tilastollisesti merkitsevät erot saatiin, kun verrattiin bakteriologisesti negatiivisten neljännesten ja muiden patogeenisten bakteerien injektoimien neljännesten solupitoisuuksia keskenään. Samanlaiset tulokset saatiin vertailtaessa näiden neljännesten NAGaasi-aktiivisuuksia sekä vedintippojen ja maidon NAGaasien eroa. Maidon ja vedintippojen NAGaasi-tasojen vertailussa saatiin tilastollisesti merkitsevät erot, mikä osoittaa, että vedinkanavassa on usein läsnä paikallinen inflammatorinen reaktio. Kirjallisuukatsauksessa käsitellään vedinkanavan osuutta utareen puolustuksessa.
Subject: vedinkanavatulehdus
Discipline: Veterinary Pharmacology and Toxicology
Eläinlääketieteellinen farmakologia ja toksikologia
Veterinärmedicinska farmakologi och toxikologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record