Labradorinnoutajan verkkokalvosurkastuman varhaiskehityksen tutkiminen kynnysherätevasteen (STR) avulla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Kylmä, Tarja
dc.date.accessioned 2007-02-26T21:34:57Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:08Z
dc.date.available 2007-02-26T21:34:57Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:08Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1319
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Tähän tutkielmaan kuuluu sekä kirjallisuuskatsaus että tutkimusosa. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään verkkokalvon anatomian ja fysiologian perusteiden sekä koiran verkkokalvon kehityksen lisäksi lyhyesti fototransduktiota (valoenergian muuttumista näköaistinsoluissa sähköisiksi impulsseiksi), koiran verkkokalvosurkastumia ja elektroretinografiaa. Tutkimuksessa mitattiin pimeäadaptoidun verkkokalvon DC-elektroretinogrammi yhdeksältä labradorinnoutajalta. Koirien molemmat vanhemmat sairastavat perinnöllistä verkkokalvosurkastumaa (yleistynyt sauva-tappi -dystrofia). Rekisteröinneissä koirat olivat 1, 2, 3, 4 ja 18 kuukauden ikäisiä. Kontrolliryhmän koirat olivat terveitä, vastaavanikäisiä labradorinnoutajia. Xenon-salamalampulla annetut ärsykkeet kolmella eri intensiteetillä (alkaen 2 log yksikköä b-aallon kynnysarvon alapuolelta) aiheuttivat negatiivisia vasteita, jotka tunnistettiin kynnysherätevasteiksi (scotopic threshold response, STR). STR:n oletetaan olevan postreseptoriaalinen kynnysvaste. Vasteiden latenssiajat vaihtelivat 37-78 ms:iin. Vasteen voimakkuuteen vaikuttivat valon intensiteetti ja koiran ikä. Latenssiaika, vasteen alkamiseen kulunut aika, lyheni koiran vanhetessa sekä kontrolleilla että dystrofisilla. Amplitudien huippuarvot vaihtelivat 0-70 mikroV:iin, eikä kummassakaan ryhmässä amplitudeilla ollut merkitsevää eroa. 18 kuukauden iässä ei kuitenkaan yhdeltäkään dystrofiselta mitattu STR:ää, vaikka kontrolleilla se oli. Ero oli merkitsevä (P=0.028). Vasteen huippuarvon saavuttamiseen kulunut aika (implicit time)lyheni terveen koiran vanhetessa. Dystrofisilla lyhenemistä ei tapahtunut. Kolmen kuukauden iässä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimus osoittaa, että STR:ää voidaan käyttää avuksi, kun tutkitaan perinnöllistä verkkokalvosurkastumaa sen varhaisvaiheessa. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject koiran ERG fi
dc.subject sauva-tappi -surkastuma fi
dc.subject STR
dc.title Labradorinnoutajan verkkokalvosurkastuman varhaiskehityksen tutkiminen kynnysherätevasteen (STR) avulla fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa koira fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Kirurgia fi
dc.subject.discipline Kirurgi sv
dc.subject.discipline Surgery en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record