Vuohien yleisimmät sairaudet Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151799
Title: Vuohien yleisimmät sairaudet Suomessa
Author: Lihavainen, Tuula
Other contributor: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Peruseläinlääketieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Basic Veterinary Sciences
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för basveterinärmedicin
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1995
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151799
http://hdl.handle.net/1975/1361
Discipline: Physiology
Fysiologia
Fysiologi
Abstract: Näiden syventävien opintojen tutkielma koostuu kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta ja kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat yleisimmät vuohien sairaudet Suomessa. Tutkimus tehtiin retrospektiivisena eli takautuvana kyselytutkimuksena keväällä 1994. Sitä varten laadittiin kyselylomake, jota lähetettiin 134 vuohenomistajalle ja 123 eläinlääkärille. Kyselyyn vastasi 72 vuohenomistajaa (54 %) ja 28 eläinlääkäriä (23 %). Yleisimpiä eläinlääkäreiden hoitamia sairauksia kutuilla olivat akuutti ja krooninen utaretulehdus, tiineystoksemia, poikimahalvaus ja synnytysvaikeudet. Pukeilla eläinlääkärit olivat hoitaneet eniten virtsakivitautia ja kileillä yli vuorokauden kestäneitä ripuleita. Omistajien ilmoittamista sairaustapauksista eniten oli ulkoloistapauksia. Muita yleisiä omistajien ilmoittamia sairauksia kutuilla olivat valetiineys, pötsipilaantuminen tai muu pötsihäiriö, synnytysvaikoudet, akuutti utaretulehdus ja tiineystoksemia ja kileillä ripulit. Kirjallisuuskatsaus käsittelee vuohien sairauksia, erityisesti kyselytutkimuksessa yleisimmiksi osoittautuneita sairauksia sekä listerioosia, joka on zoonoosi.
Subject: kuttu
pukki
kili
sairaudet
tiineystoksemia
valetiineys
virtsakivitauti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record