Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208007
Title: Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter
Author: Lindqvist, Teresa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1993
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208007
http://hdl.handle.net/1975/1370
Abstract: Denna studie behandlar s.k. pressöverdragna (press-coated) tabletter, som kontrollerat frigör läkemedel. Tabletterna är tvådelade, besteende av en kärntablett och ett ytlager. Både kärna och ytlager innehåller läkemedel (furosemid), men enbart ytlagret innehåller polymeren hydroxipropylmetylcellulosa (HPMC), som reglerar läkemedlets frigörelse från tabletten. Läkemedelsfrigörelsen från en dylik tablett sker i tv&arin ; faser; en långsammare första fas påföljs av en märkbar ökning i frigörelsetakten. Huvudmålsättningen med studien var att undersöka regleringen av furosemidfrigörelsetakten vid användning av en alkaliserande faktor, dvs. kaliumkarbonat. Det har påvisats att en tillsats av kaliumkarbonat är nödvändig för att åstadkomma tillräcklig frigörelse och absorption av furosemid från ett dylikt tablettpreparat. Den optimala mängden kaliumkarbonat var kemiskt ekvivalent med furosemidmängden i tabletten. Denna slutsats baserar sig på både in vitro- och in vivo-undersökningar på hundar. Polymeren i ytlagret påverkade även den läkemedelsfrigörelsen och absorptionen.
Subject: HPMC
kontrollerbart läkemedelsfrigörande tablett
kaliumkarbonat
furosemid
hund
Discipline: Internal Medicine
Sisätautioppi
Internmedicin


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record