Haiman vajaatoimintaa sairastavien koirien pitkäaikaishoidon ennuste

Show simple item record

dc.contributor.author Luukkonen, Hanna-Mari
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen eläinlääketieteen laitos en
dc.date.accessioned 2007-02-27T06:15:42Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:41Z
dc.date.available 2007-02-27T06:15:42Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:41Z
dc.date.issued 1998 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1378
dc.description Kliinisen eläinlääketieteen laitos. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Tämä syventävien opintojen tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä tutkimusosasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lähinnä eksokriinisen haiman vajaatoiminnan (exocrine pancreatic insufficiency, EPI) patofysiologiaa ja hoitoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää entsyymilääkityksellä olevien EPI-koirien vointia vertaamalla sitä terveiden samanrotuisten koirien vointiin. Pyrkimyksenä oli myös selvittää eroja yleisimmin käytettyjen entsyymilääkitysmuotojen välillä sekä muun lääkityksen ja ruokavalion merkitystä EPI:n hoidossa. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena keväällä 1996. Tutkimuksessa oli mukana 76 EPI-koiraa ja 145 tervettä kontrollikoiraa. Molempien ryhmien koirat olivat joko saksanpaimenkoiria tai pitkäkarvaisia collieita. Kyselykaavakkeissa omistajilta tiedusteltiin koirilla esiintyvien mahasuolikanava- sekä iho-oireiden yleisyyttä ja voimakkuutta. Lisäksi oli kysymyksiä koirien ruokinnasta. EPI-koirien omistajilta tiedusteltiin myös entsyymilääkityksen sekä muun lääkityksen käyttöä. Saatujen vastausten perusteella todettiin, että noin puolet hoidossa olevista EPI-koirista voi yhtä hyvin kuin kontrollikoirat. Hoitovasteessa oli kuitenkin suurta vaihtelua ja viidenneksellä EPI-koirista hoitovaste arvioitiin huonoksi. Yleisimmät oireet, joita EPI-koirilla entsyymilääkityksestä huolimatta esiintyi olivat kellertävä uloste sekä lisääntynyt ulosteen määrä. Rotujen tai entsyymilääkitysmuotojen välillä ei todettu eroja hoitovasteessa. Muuta lääkitystä, lähinnä antibiootteja, oli käytetty yleisesti entsyymilääkityksen ohella EPI-koirien hoitoon. Pitkäaikaishoidossa erikoisruokavalion tarve oli vähäistä eikä EPI-koirien ruokinta merkittävästi poikennut kontrollikoirien ruokinnasta. en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject Haiman vajaatoiminta en
dc.subject eksokriininen haima en
dc.subject EPI en
dc.subject entsyymilääkitys en
dc.subject ruokinta en
dc.title Haiman vajaatoimintaa sairastavien koirien pitkäaikaishoidon ennuste en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record