Opaskoirakoululla vuosina 1980-1990 syntyneillä labradorinnoutajilla esiintyvien perinnöllisten sairauksien kartoitus ja vertailu Ruotsin labradorinnoutajapopulaatioon

Show simple item record

dc.contributor.author Mahlanen, Nina en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia en
dc.date.accessioned 2007-02-27T06:24:54Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:33Z
dc.date.available 2007-02-27T06:24:54Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:33Z
dc.date.issued 1993 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1384
dc.description Röntgenologia. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa on kartoitettu vuosina 1980 - 1990 Opaskoirakoululla syntyneillä labradorinnoutajilla esiintyneitä perinnöllisiä sairauksia ja verrattu ko. koiria Ruotsin labradorinnoutajapopulaatioon. Opaskoirakoululla syntyneistä labradorinnoutajista on lisäksi laskettu syntyneiden koirien määrät kunakin vuonna ja tutkittujen korien osuudet rekisteröidyistä Labradorinnoutajilta tutkitaan silmäsairauksista perinnöllistä harmaakaihia, progressiivista retinaaliatrofiaa ja retinualidysplasiaa. Perinnöllisistä nivelsairauksista tutkitaan kyynärnivelen osteokondroosia ja lonkkaniveldysplasiaa Opaskoirista on laskettu soveltuneiden ja soveltumattomien koirien osuuksia ja soveltumattomuuden syitä. Jalostustavoitteissa pyritään sekä luonteensa, että terveytensä ja fyysisen rakenteensa puolesta opaskoirana mahdollisimman ideaaliseen labradorinnoutajan, jonka eräs tärkeä ominaisuus on myös mahdollisimman pitkä käyttöikä, johon suurimpana tekijänä vaikuttaa koiran terveys. Kirjallisuuskatsauksessa on painotus kunkin sairauden jalostuksellisella merkityksellä perinnöllisyyden osalta olen pyrkinyt etsimään uusimmat tiedot ja käsitykset eri sairauksien osalta en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject perinnölliset sairaudet en
dc.subject koira en
dc.subject HC en
dc.subject PRA en
dc.subject RD en
dc.subject OD en
dc.subject HD en
dc.subject epilepsia en
dc.title Opaskoirakoululla vuosina 1980-1990 syntyneillä labradorinnoutajilla esiintyvien perinnöllisten sairauksien kartoitus ja vertailu Ruotsin labradorinnoutajapopulaatioon en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record