Suomen hollanninpaimenkoirien terveyskartoitus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151673
Title: Suomen hollanninpaimenkoirien terveyskartoitus
Author: Mäkinen, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2003
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151673
http://hdl.handle.net/1975/1422
Abstract: Tutkimuksessa kartoitettiin Suomessa asuvien hollanninpaimenkoirien terveydellinen tilanne vuodesta 1990 heinäkuuhun 2001 asti, sekä verrattiin sairauksien esiintymistä rodun kolmella eri karvamuunnoksella. Tutkimus tehtiin kolmessa osassa: omistajakyselynä, eläinlääkärien potilastietokyselynä, sekä vuoden kestäneenä eläinlääkärikäyntiseurantana. Tutkimukseen saatiin mukaan 272 koiraa, joka oli 59,5% Suomessa vuoden 2001 loppuun mennessä rekisteröidyistä hollanninpaimenkoirista. Vastauksia saatiin omistajakyselyyn 61,0 %, eläinlääkärikyselyyn 24,6 % ja eläinlääkärikäyntiseurantaan 45,7 %. Omistajakyselyn mukaan 53,6 %, eläinlääkärien potilastiedostojen mukaan 20,9 % ja eläinlääkärikäyntiseurannan mukaan 68,1 % koirista oli ollut täysin terveitä. Yleisimpiä sairauksia omistajakyselyn ja eläinlääkärikäyntiseurannan mukaan olivat ruuansulatuskanavan sairaudet, ihon traumat ja tulehdukset, sekä selän kipuoireilut. Eläinlääkärien potilastiedostoissa myös raajojen sairauksia ja silmätulehduksia esiintyi muita sairauksia yleisemmin. Tutkimuksen ainoa tilastollisesti merkitsevä ero karvamuunnosten kesken (p < 0,05) oli eläinlääkärien potilastiedostoissa pitkäkarvaisilla hollanninpaimenkoirilla esiintyneiden silmätulehdusten korkeampi lukumäärä verrattuna karkea- ja lyhytkarvaisiin. Sukupuolten välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Suomessa hollanninpaimenkoirat ovat olleet suhteellisen terveitä. Hollanninpaimenkoirien geenipohja on kuitenkin melko kapea, ja perinnöllisten sairauksien esiintyvyyteen on syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa.
Subject: perinnölliset sairaudet
Discipline: Animal Hygiene
Kotieläinhygienia
Husdjurshygien


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record