Bronkoalveolaarinen huuhtelu ja keuhkobiopala hevosella

Show simple item record

dc.contributor.author Niemi, Anne en
dc.contributor.author Tuominen, Riikka en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Sisätautiopin en
dc.date.accessioned 2007-02-28T07:48:29Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:57Z
dc.date.available 2007-02-28T07:48:29Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:57Z
dc.date.issued 1992 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1429
dc.description Sisätautiopin. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää bronkoalveolaarinen huuhtelun suorittamista ja näytteiden laboratoriotekniikkaa sekä vertailla saatuja tuloksia keuhkobiopsioista saatuihin histopatologisiin muutoksiin.Keuhkonäytteet (28 kpl) kerättiin sykeyllä 1991 Helsingin kaupungin teurastamolta. Bronkoalveolaarinen huuhtelu suoritettiin yleensä noin yhden tunnin sisällä hevosen teurastuksen jälkeen ja huuhtelunäytteistä määriteltiin totaalisolut ja solujen differentiaalilaskenta. Kenhkobiopsioita otettiin kuudesta eri kohdasta keuhkoista ja lisäksinäytteeksi otettiin yksi keuhkopala. Histopatologisten muutosten perusteella aineisto jaettiin neljään eri ryhmään, joiden sisälläanalysoitiin em. totaalisolut ja solujen differentiaalilaskenta (tulokset%). Saatuja tuloksia vertailtiin Studentin t-testillä. Tällöin ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja (merkitsevyysraja 95 %) eri ryhmienvälille. Lisäksi aineistoa käsiteltiin frekvenssianalyysilla, jolloin havaittiin neutrofiilien nousu ryhmissä II ja III 2/3-osassa näytteistä.Tämä löydös tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia, joissa on havaittu neutrofiilien määrän nousua kroonisissa obstruktiivisissa keuhkosairauksissa (Vrins et al, 1991, Derksen et al. 1986). en
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject bronkoalveolaarinen huuhtelu en
dc.subject keuhkobiopsia en
dc.subject COPD en
dc.title Bronkoalveolaarinen huuhtelu ja keuhkobiopala hevosella en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record