Hevosen jännevaurioiden paraneminen ja paranemisen seuranta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208091
Title: Hevosen jännevaurioiden paraneminen ja paranemisen seuranta
Author: Nurmi, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1991
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208091
http://hdl.handle.net/1975/1444
Abstract: Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältääkirjallisouskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään hevosen jännevaurioiden diagnostiikkaa, paranemismekanismeja, paranemiseen vaikuttavia tekijöitä sekä paranemisen seurannasta julkaistuja tietoja. Tutkimusosassa esitetään kahdeksan esimerkkitapausta, joilla diagnosoitiin akuutti, rasitusperäinen pinnallisen koukistajajänteen vaurio. Tutkimuksessa oli tarkoituksena seurata vaurion paranemista ja paranemiseen kuluvaa aikaa. Paranemista seurattiin toistuvilla kontrollitutkimuksilla palpatorisesti sekä diagnostisella ultraäänellä. Tärkeimpinä merkkeinä paranemisesta pidettiin jänteen puristusarkuuden katoamista ja ultraäänilöydöksissä vaurion säikeistymistä, säikeiden järjestäytymistä rasituksen suuntaisiksi ja heikkokatkuisten kohtien katoamista. Puristusarkuuden katoaminen tapahtui ajankohtana, jolloin vaurioalue oli säikeistymässä tai säikeet olivat muokkaantumisvaiheessa. Toistuvien ultraäänitutkimusten avulla pystytään arvioimaan vaurion paranemisaste melko hyvin, ja liikuntaohjeet voidaan antaa yksilöllisesti lyhyeksi ajaksi kerralla. Jänteiden paranemisnopeudessa on suuria yksilöllisiä vaihteluja eikä alkuperäisen vaurion vakavuudesta voida vetää suoria johtopäätöksiä siitä, kuinka kauan vaurion paraneminen kestää.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record