Ympäristöperäiset mastiittipatogeenit ja kuivikkeen merkitys niiden ilmenemisessä.ja ennaltaehkäisyssä

Show simple item record

dc.contributor.author Tiainen, Tiina Marjatta en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kotieläinhygienia en
dc.date.accessioned 2007-03-07T12:03:15Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:06Z
dc.date.available 2007-03-07T12:03:15Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:06Z
dc.date.issued 1994 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1475
dc.description Mikrobiologia. Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. en
dc.description.abstract Kirjallisuusosuus esittelee tärkeimpien ympäristöperäisten mastiittipatogeenien bakteerien merkitystä utaretulehdusten aiheuttajina sekä kuivikkeiden merkitystä em. mastiittien ilmenemisessä. Tutkimusosuus selvittää aikakaus- ja sanomalehtipaperirouheiden käytännön soveltavuutta kotieläinten kuivitukseen sekä tärkeimpien ympäristöperäisten mastiittipatogeenien bakteerien (E. coli, K. pneumoniaa, S. uberis) kasvua em. materiaaleissa. Aikakaus- ja sanomalehtirouheita käytettiin kotieläinten kuivikkeena yhteensä 49 päivän ajan. Tänä aikana seurattiin kotieläinten puhtautta ja havainnoitiin kuivikemateriaalien käyttöominaisuuksia. Vertailukuivikkeena käytettiin kutterinlastua. Tutkimuksessa ei havaittu eläinten pohtaudessa eroa eri kuivikemateriaaleja käytettäessä, mutta todettiin molemmat paperirouheet erittäin pölyäviksi. Tästä syystä eläintiloissa suoritettiin lisäksihienopöly- ja pölyn sedimentoitumismittauksia sekä tehtiin paperirouheiden pölyllealtistetulle porsaalle hengityselimistön patologisanatominen tutkimus. Kuivikkeiden pölyävyydessä ei havaittu pölymittausten perusteella eroa, mutta porsaan keuhkoissa havaittiin muutoksia, jotka sopisivat pölyaltistuksen aiheuttamiksi. Ympäristöperäisten mastiittibakteerien kasvua paperirouheissa tutkittiin ymppäämällä tutkittaviin kuivikkeisiin kerrallaan yhtä tutkittavaa bakteeria ja inkuboimalla sitten kuiviketta 1 vrk +18 C:een lämpötilassa. Vertailukuivikkeena käytettiin silputtua olkea. Bakteeripesäkkeiden lukumäärät kuivikkeessa arvioitiin ennen ja jälkeen inkuboinnin.Aikakaus-ja sanomalehtirouheilla S. uberis -määrät vähenivät jyrkästi inkuboinnin aikana. E. coli- ja K.pneumoniae-bakteerien määrät pysyivät samoina. Oljessa E. coli ja K. pneumoniae -määrät lisääntyivät merkitsevästi. en
dc.format.extent 856 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi en
dc.subject aikakauslehtipaperi en
dc.subject E. coli en
dc.subject K. pneunoniae en
dc.subject S. uberis en
dc.subject kuivike en
dc.subject sanomalehtipaperi en
dc.title Ympäristöperäiset mastiittipatogeenit ja kuivikkeen merkitys niiden ilmenemisessä.ja ennaltaehkäisyssä en
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record