Ympäristöperäiset mastiittipatogeenit ja kuivikkeen merkitys niiden ilmenemisessä.ja ennaltaehkäisyssä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Tiainen, Tiina Marjatta
dc.date.accessioned 2007-03-07T12:03:15Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:06Z
dc.date.available 2007-03-07T12:03:15Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:06Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1475
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.description.abstract Kirjallisuusosuus esittelee tärkeimpien ympäristöperäisten mastiittipatogeenien bakteerien merkitystä utaretulehdusten aiheuttajina sekä kuivikkeiden merkitystä em. mastiittien ilmenemisessä. Tutkimusosuus selvittää aikakaus- ja sanomalehtipaperirouheiden käytännön soveltavuutta kotieläinten kuivitukseen sekä tärkeimpien ympäristöperäisten mastiittipatogeenien bakteerien (E. coli, K. pneumoniaa, S. uberis) kasvua em. materiaaleissa. Aikakaus- ja sanomalehtirouheita käytettiin kotieläinten kuivikkeena yhteensä 49 päivän ajan. Tänä aikana seurattiin kotieläinten puhtautta ja havainnoitiin kuivikemateriaalien käyttöominaisuuksia. Vertailukuivikkeena käytettiin kutterinlastua. Tutkimuksessa ei havaittu eläinten puhtaudessa eroa eri kuivikemateriaaleja käytettäessä, mutta todettiin molemmat paperirouheet erittäin pölyäviksi. Tästä syystä eläintiloissa suoritettiin lisäksi hienopöly- ja pölyn sedimentoitumismittauksia sekä tehtiin paperirouheiden pölyllealtistetulle porsaalle hengityselimistön patologisanatominen tutkimus. Kuivikkeiden pölyävyydessä ei havaittu pölymittausten perusteella eroa, mutta porsaan keuhkoissa havaittiin muutoksia, jotka sopisivat pölyaltistuksen aiheuttamiksi. Ympäristöperäisten mastiittibakteerien kasvua paperirouheissa tutkittiin ymppäämällä tutkittaviin kuivikkeisiin kerrallaan yhtä tutkittavaa bakteeria ja inkuboimalla sitten kuiviketta 1 vrk +18 °C:een lämpötilassa. Vertailukuivikkeena käytettiin silputtua olkea. Bakteeripesäkkeiden lukumäärät kuivikkeessa arvioitiin ennen ja jälkeen inkuboinnin. Aikakaus- ja sanomalehtirouheilla S. uberis -määrät vähenivät jyrkästi inkuboinnin aikana. E. coli- ja K.pneumoniae-bakteerien määrät pysyivät samoina. Oljessa E. coli ja K. pneumoniae -määrät lisääntyivät merkitsevästi. fi
dc.format.extent 856 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.language.iso fi
dc.subject aikakauslehtipaperi fi
dc.subject kuivike fi
dc.subject sanomalehtipaperi fi
dc.subject Escherichia coli
dc.subject K. pneunoniae
dc.subject S. uberis
dc.title Ympäristöperäiset mastiittipatogeenit ja kuivikkeen merkitys niiden ilmenemisessä.ja ennaltaehkäisyssä fi
dc.type Thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa kolibakteerit fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Kotieläinhygienia fi
dc.subject.discipline Mikrobiologia fi
dc.subject.discipline Husdjurshygien sv
dc.subject.discipline Mikrobiologi sv
dc.subject.discipline Animal Hygiene en
dc.subject.discipline Microbiology en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record