Ympäristönsuojelun ulottuvuuksia - pääroolissa hevonen

Show simple item record

dc.contributor.author Halminen, Maija en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos (-2003) en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos (2004-) en
dc.date.accessioned 2007-10-22T08:44:03Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:12Z
dc.date.available 2007-10-22T08:44:03Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:12Z
dc.date.issued 2003-11-24 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/5854
dc.description Ympäristönsuojelutiede. Gradu on tehty v. 2003, jolloin ympäristönsuojelutiede oli osa maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa. Tutkinto kuitenkin hyväksyttiin v. 2004, jolloin ympäristönsuojelutieteestä tuli osa biotieteellistä tiedekuntaa. en
dc.description.abstract Tutkimuksen lähtökohtana on tutkia hevosesimerkin avulla eri ulottuvuuksia ympäristönsuojelusta, kulttuurista, kotieläimistä ja luonnosta. Luonnontieteet eivät kotieläimiä kovinkaan arvosta, kotieläintiede sen sijaan usein katselee eläimiä puhtaasta hyötyajattelun näkökulmasta. Jos kotieläimet eivät kuulu enää luontoon, ovatko ne osa kulttuuriamme? Tähän kysymykseen tutkimus pyrkii hevosesimerkin kautta vastaamaan. Myös villi- ja kotieläinten välistä suhdetta ja statusta ympäristönsuojelussa tarkastellaan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen viitekehys on ympäristönsuojelutieteellinen analyysi, jonka avulla haetaan vastausta siihen, mitä eri rooleja hevosesta ympäristönsuojelun kentässä voidaan löytää. Hevoselle löytyi ainakin neljä eri roolia: hevonen voi toisaalta olla ympäristönsuojelun kohde, ympäristömuutosten kohde, ympäristömuutosten aiheuttaja ja ympäristöongelmien ratkaisija. Tutkimus ei osoittanut, että hevonen olisi merkittävä ympäristönsuojelullinen toimija, mutta merkittävää oli, että nämä ”inhimilliset” roolit pystyy sille löytämään. Tärkein hevosen rooli on suojelukohteena oleminen: jotkut hevosmuodot ja käyttömuodot ovat uhattuina. Suojeltavia kohteita on ainakin hevosen työkäyttö sekä monet maatiaisrodut. Suojelukohteena olemisen tutkimiseen kehiteltiin tässä työssä käsite kulttuuris-ekologinen lokero. Sen avulla pyrittiin osoittamaan, että myös kotieläimet ansaitsevat suojeluarvon ympäristönsuojelussa, vaikkakin inhimillinen kulttuuri on vaikuttanut niihin vuosisatojen ja -tuhansien ajan. Suojelun argumentteina voidaan käyttää muitakin kuin puhtaasti ekologisia perusteluja. Esimerkkeinä käytetään mm. suomenhevosta ja Amerikan ja Australian villiintyneitä hevosmuotoja. Ihminen on aikanaan ensin metsästänyt hevosta, sitten kesyttänyt se. Ympäristömuutosten aiheuttaminen hevoselle jatkuu nykyäänkin esim. jalostuksen ja ympäristövaikutusten (esim. melun) kautta. Nykyään hevosia elää keskuudessamme pääosin vain domestikoituneessa muodossaan. Kotieläinten kesyttäminen yleensäkin on vaikuttanut vastavuoroisesti valtavasti myös ihmisen kulttuureihin. Hevonen voi aiheuttaa ihmisen kumppanina ympäristöongelmia esim. eroosion, maastovaurioiden ja ravinnekuormituksen muodossa. Hevonen voi olla myös ympäristöongelmien ratkaisija mm. vertailtaessa hevosvoimaa polttomoottorilla käyviin koneisiin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject hevonen en
dc.subject ympäristönsuojelu en
dc.subject ihminen en
dc.subject kotieläimet en
dc.subject roolit en
dc.subject domestikaatio en
dc.subject kulttuuris-ekologinen lokero en
dc.title Ympäristönsuojelun ulottuvuuksia - pääroolissa hevonen en
dc.type Master's thesis en
dc.identifier.laitoskoodi B571 fi
dc.creator.corporateName Bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.creator.corporateName Department of Biological and Environmental Sciences en
dc.creator.corporateName Bio- och miljövetenskaper, Institutionen för sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Maija_Halminen.pdf 1.299Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record