Elintarvikkeiden alkutoimiala

Show simple item record

dc.contributor.author Markula, J. en
dc.date.accessioned 2006-11-23T08:23:33Z en
dc.date.accessioned 2009-06-17T14:06:24Z
dc.date.available 2006-11-23T08:23:33Z en
dc.date.available 2009-06-17T14:06:24Z
dc.date.issued 2003 en
dc.identifier.isbn 952-10-1813-5 en
dc.identifier.issn 1455-8211 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/652
dc.description.abstract Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä teoreettisesti kiinnostavia ideoita, empiriasta lähteviä tutkimusaiheita aiheita ja käytännön kehityksessä hyödyllisiä uusia näkökulmia, kun tarkastelun kohteena oli liiketoiminta elintarvikkeiden alkutoimialalla. Tutkimus pohjautuu syksyllä 2002 tehtyyn empiiriseen selvitykseen, jonka teemana oli maatalouden elintarvikesuuntainen erikoistuminen. Selvityksen yhteydessä haastateltiin n. 60 alan asiantuntijaa. Tässä tutkimuksessa jatkettiin esitutkimuksessa esille nousseiden teemojen ja aiheiden analysointia ja tarkastelua toimialakehyksessä, jota kutsuttiin elintarvikkeiden alkutoimialaksi. Elintarvikkeiden alkutoimiala valittiin uudeksi tarkastelukehikoksi koska perinteisesti alan alkutuotantona pidetyn maatalouden piiriin eivät kuulu kaikki ne alueet, jotka ovat faktisia alkutuotannon alueita. Alkutuotannon sijaan käytetään käsitettä alkutoimiala, koska tutkimuksessa mielenkiinto oli erityisesti liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen alkuosassa tarkasteltiin elintarvikkeiden alkutoimialan erityispiirteitä. Yhteys luontoon nähtiin keskeiseksi toimialaa luonnehtivaksi piirteeksi. Tutkimuksessa hahmoteltiin myös luontoyrityksen tyyppiä, jonka puitteissa voi tarkastella liiketoiminnan ja luontosuhteen yhteyttä yrityksiin liittyen. Perinteisen elintarvikeketjumallin nähtiin sisältävän monia ongelmakohtia alan kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ja tulevaisuuden hahmottamisen näkökulmasta. Suhde julkiseen valtaan vaikuttaa alaan sekä ylikansallisen EU järjestelmän kautta että myös paikallistasolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin tätä koskettavia liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä. Alan yritysten yhteistyössä, suhteissa kolmanteen sektoriin ja myös tieteelliseen tutkimukseen on uusia mahdollisuuksia ja kehittämistä vaativia alueita. Elintarvikkeiden alkutoimiala sisältää monen tyyppisiä liiketoiminta-alueita. Vanhojen ja uusien alojen rajapinnat, samoin kuin suhteet muihin toimialoihin ovat jääneet ilmeisen vähälle huomiolle. Maaseutuympäristö tuo erityispiirteitä mukanaan niin erikoistumiseen, osaamisen siirtoon kuin tekijöiden rekrytointiinkin liittyen. Liiketoiminnan kehittämisen kannustimiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Tutkimuksessa hahmoteltiin ajatusta oppivasta alkutoimialasta, jossa toimialan sisältö ja toiminta on jatkuvassa muutoksessa. On ilmeistä, että toimiala jatkuvasti oppii muilta toimialoilta. Sen voi olettaa myös sisältävän monia tekijöitä, joista muiden toimialojen kehittämisen yhteydessä voitaisiin ottaa oppia. Erityisesti silloin kun on kyse pienyritystoiminnan kehittämisestä. en
dc.format.extent 161266 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos en
dc.relation.ispartofseries Selvityksiä en
dc.relation.ispartofseries 19 en
dc.subject elintarvikkeiden alkutuotanto en
dc.subject elintarviketoimiala en
dc.subject elintarvikeliiketoiminta en
dc.subject maatalous en
dc.title Elintarvikkeiden alkutoimiala en
dc.type Book en
dc.identifier.laitoskoodi 876 fi
dc.creator.corporateName Taloustieteen laitos fi
dc.creator.corporateName Department of Economics and Management en
dc.creator.corporateName Ekonomi, Institutionen för sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
alkutoimiala.pdf 157.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record