Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Production Animal Medicine en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för klinisk produktionsdjursmedicin sv
dc.contributor.author Günther, Jessica
dc.date.accessioned 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:44Z
dc.date.available 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:44Z
dc.date.issued 2009-01-28T12:47:05Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/8423
dc.description.abstract Syventävien opintojen työ käsittelee sian käyttäytymisen kehitystä ja virikkeiden vaikutusta siihen. Haitallisen käyttäytymisen osalta keskitytään kuvaamaan hännänpurentaa. Kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat hännänpurennan esiintymiseen sikaloissa. Tekijöitä yhdistäväksi asiaksi mainitaan sialle niistä aiheutunut stressi. Kokeessa kuvattiin sikoja videolle neljän sian ryhmissä välikasvatus- ja lihasikakasvatusvaiheissa. Puolet tutkimusryhmästä sai virikkeeksi oljen ja purun seosta kaikissa tai vain joissakin kolmesta eri kasvatusvaiheesta (alkukasvatus, välikasvatus ja loppukasvatus). Puolet ryhmästä ei saanut virikkeitä missään näistä kolmesta kasvatusvaiheesta. Käyttäytymisille annettiin nimet ja niiden esiintymistiheys tilastoitiin Noldus Observer-tietokoneohjelmalla. Tulokseksi saatiin, että virikkeellisessä ympäristössä kasvaneilla sioilla esiintyi vähemmän agonistista käyttäytymistä kuin virikkeettömissä oloissa kasvatetuilla. Varsinkin alkukasvatusvaiheen virikkeet eli imetysajan virikkeellinen ympäristö ennaltaehkäisi häiriökäyttäytymistä myöhemmissä kasvatusvaiheissa. Tieteellisesti merkitsevä ero saatiin tutkittaessa käyttäytymisyhdistelmää "agonistic". Agonistic-käyttäytymisyhdistelmässä laskettin frekvenssi ja ajallinen kesto käyttäytymisille puree häntää, puree korvaa, tappelee, työntää ja alistuu. fi
dc.language.iso fi
dc.subject sian käyttäytyminen fi
dc.subject hännänpurenta fi
dc.subject virike fi
dc.subject animal behaviour en
dc.subject aggression en
dc.subject agonistic behaviour en
dc.subject tail biting en
dc.title Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla fi
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.subject.ysa sika fi
dc.subject.ysa käyttäytyminen fi
dc.subject.ysa virikkeet fi
dc.type.ontasot Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Kotieläinhygienia fi
dc.subject.discipline Husdjurshygien sv
dc.subject.discipline Animal Hygiene en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jessica Günther.pdf 925.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record