Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla

Show simple item record

dc.contributor.author Günther, Jessica en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteenlaitos en
dc.date.accessioned 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:44Z
dc.date.available 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:44Z
dc.date.issued 2009-01-28T12:47:05Z en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/8423
dc.description Kotieläinhygienia en
dc.description.abstract Syventävien opintojen työ käsittelee sian käyttäytymisen kehitystä ja virikkeiden vaikutusta siihen. Haitallisen käyttäytymisen osalta keskitytään kuvaamaan hännänpurentaa. Kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat hännänpurennan esiintymiseen sikaloissa. Tekijötä yhdistäväksi asiaksi mainitaan sialle niistä aiheutunut stressi. Kokeessa kuvattiin sikoja videolle neljän sian ryhmissä välikasvatus- ja lihasikakasvatus-vaiheissa. Puolet tutkimusryhmästä sai virikkeeksi oljen ja purun seosta kaikissa tai vain joissakin kolmesta eri kasvatusvaiheesta ( alkukasvatus, välikasvatus ja loppukasvatus). Puolet ryhmästä ei saanut virikkeitä missään näistä kolmesta kasvatusvaiheesta. Käyttäytymisille annettiin nimet ja niiden esiintymistiheys tilastoitiin Noldus Observer-tietokoneohjelmalla. Tulokseksi saatiin, että virikkeellisessä ympäristössä kasvaneilla sioilla esiintyi vähemmän agonistista käyttäytymistä kuin virikkeettömissä oloissa kasvatetuilla. Varsinkin alkukasvatusvaiheen virikkeet eli imetysajan virikkeellinen ympäristö ennaltaehkäisi häiriökäyttäytymistä myöhemmissä kasvatusvaiheissa. Tieteellisesti merkitsevä ero saatiin tutkittaessa käyttäytymisyhdistelmää ”agonistic”. Agonistic-käyttäytymisyhdistelmässä laskettin frekvenssi ja ajallinen kesto käyttäytymisille puree häntää, puree korvaa, tappelee, työntää ja alistuu. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Sika en
dc.subject sian käyttäytyminen en
dc.subject hännänpurenta en
dc.subject animal behaviour en
dc.subject aggression en
dc.subject agonistic behaviour en
dc.subject tail biting en
dc.subject virike en
dc.title Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla en
dc.type Master's thesis en
dc.identifier.laitoskoodi E9000 fi
dc.creator.corporateName Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.creator.corporateName Faculty of Veterinary Medicine en
dc.creator.corporateName Veterinärmedicinska fakulteten sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jessica Günther.pdf 925.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record