Vaatetusalan brändin rakentaminen, imago ja mielikuvat: case Marimekko

Show simple item record

dc.contributor.author Vääräniemi, Kaisa en
dc.contributor.other Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:06:21Z
dc.date.accessioned 2009-05-07T08:28:37Z en
dc.date.available 2009-05-07T08:28:37Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:06:21Z
dc.date.issued 2008-12 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/9033
dc.description Markkinointi en
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään brändin rakentamista, brändiin liittyviä hyötyjä, imagon ja mielikuvien muodostumista sekä Marimekon brändin kehittymistä. Brändin rakentaminen on erityisen haastavaa vaatetusteollisuudessa, koska trendit ja kuluttajien mieltymykset vaihtuvat usein. Empiirisessä osuudessa selvitetään Marimekon imagoa ja siihen liittyviä mielikuvia. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään brändin hyötyjä, strategista johtamista, brändipääoman osa-alueita, imagoa ja mielleyhtymiä. Brändeistä on hyötyä sekä yrityksille että asiakkaille. Brändipääomaan kuuluu asiakkaan brändiuskollisuus, brändin tunnettuus, brändiin liitettävät mielleyhtymät sekä koettu laatu. Brändin imagolla tarkoitetaan kuluttajien brändiin liittämiä mielikuvia ja sitä, millaisen käsityksen he brändistä saavat. Tutkielmassa käsitellään myös Suomen vaatetusteollisuudelle tyypillisiä piirteitä ja vaatetusteollisuuden nykytilannetta sekä Marimekon kehittymistä eri vuosikymmenillä. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli saada selville kuinka nuoret aikuiset kokevat Marimekon brändin ja tuotteet sekä millaisia mielikuvia Marimekkoon liitetään. Tavoitteena oli selvittää myös kuinka hyvin vastaajat sopivat Marimekon kohderyhmään. Kyselyyn vastasi 73 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijaa. Tavoitteena oli rakentaa teorian ja empiirisen tutkimuksen pohjalta käsitys millainen Marimekon imago on tällä hetkellä nuorten aikuisten mielestä. Tutkimustulosten perusteella nuoret aikuiset eivät kuulu vahvasti Marimekon kohderyhmään etenkään vaatteiden osalta, erityisesti miehet kokevat merkin itselleen vieraaksi. Marimekon vaatteita pidetään liian kalliina, mallit eivät istu hyvin päällä ja niitä ei pidetä tarpeeksi nuorekkaina. Marimekon sisustustuotteita sen sijaan pidetään hyvinä ja laadukkaina. Vastaajat toivovat Marimekon lanseeraavan nuorille soveltuvan vaatemalliston, joka olisi nykyisiä mallistoja halvempi ja nuorekkaampi. en
dc.language.iso fi en
dc.subject brändin rakentaminen en
dc.subject Marimekko en
dc.subject mielikuvat en
dc.subject vaatetusteollisuus en
dc.subject imago en
dc.subject brändi en
dc.title Vaatetusalan brändin rakentaminen, imago ja mielikuvat: case Marimekko en
dc.type Master's thesis en
dc.identifier.laitoskoodi 876 fi
dc.creator.corporateName Taloustieteen laitos fi
dc.creator.corporateName Ekonomi, Institutionen för sv
dc.creator.corporateName Department of Economics and Management en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211625
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211625

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu 2009, Kaisa Vääräniemi.pdf 375.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record