Generalizing sample tree information with semiparametric and parametric models.

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/1975/9204

Citation

Silva Fennica. 1995. 29(2): 151–158.

Titel: Generalizing sample tree information with semiparametric and parametric models.
Författare: Kangas, Annika; Korhonen, Kari T.
Utgivare: The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute
Datum: 1995
Språk: en
ISSN: 0037-5330
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/1975/9204
Abstrakt: Semiparametric models, ordinary regression models and mixed models were compared for modelling stem volume in National Forest Inventory data. MSE was lowest for the mixed model. Examination of spatial distribution of residuals showed that spatial correlation of residuals is lower for semiparametric and mixed models than for parametric models with fixed regressors. Mixed models and semiparametric models can both be used for describing the effect of geographic location on stem form.
Subject: metsäninventointi
valtakunnan metsien inventointi
mallit
tilavuus
models
volume
forest inventories


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
029-2_Kangas.pdf 3.254Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post