Monthly download statistics

Parent hierarchy: The entire DSpace /

1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Opinnäytteet (41638 items, 25934 bitstreams, 50568 megabytes) 111763 96260 80843 73525 93359 88065 77921 102366 119691 163018 157281 145386 1309478
 Opinnäytteisiin liittyvä tutkimusdata (1 items, 1 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lisensiaatintyöt (170 items, 178 bitstreams, 310 megabytes) 2226 1704 1187 1182 1557 1612 1559 2377 2691 3201 3059 2713 25068
  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (65 items, 65 bitstreams, 35 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eläinlääketieteellinen tiedekunta (1 items, 1 bitstreams, 0 megabytes) 854 699 561 632 765 878 960 1357 1411 1851 1753 1557 13278
  Farmasian tiedekunta (13 items, 15 bitstreams, 5 megabytes) 37 49 27 42 17 13 14 14 23 12 25 18 291
  Humanistinen tiedekunta (13 items, 15 bitstreams, 41 megabytes) 211 147 88 94 131 211 169 436 662 589 682 691 4111
  Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (8 items, 10 bitstreams, 7 megabytes) 216 163 134 114 108 90 53 77 155 138 111 79 1438
  Lääketieteellinen tiedekunta (6 items, 6 bitstreams, 5 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta (10 items, 12 bitstreams, 36 megabytes) 250 168 121 84 143 110 109 152 134 204 136 87 1698
  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (24 items, 25 bitstreams, 70 megabytes) 103 90 48 42 45 42 29 32 27 50 60 32 600
  Oikeustieteellinen tiedekunta (9 items, 9 bitstreams, 69 megabytes) 132 104 60 49 94 84 58 68 108 76 80 71 984
  Teologinen tiedekunta (6 items, 6 bitstreams, 12 megabytes) 145 81 37 16 85 52 58 87 54 92 77 86 870
  Valtiotieteellinen tiedekunta (15 items, 14 bitstreams, 24 megabytes) 278 203 111 109 169 132 109 154 117 189 135 92 1798
 Opinnäytetiivistelmät (12383 items, 5578 bitstreams, 444 megabytes) 9526 3680 2306 2228 2134 1622 1627 2760 2510 3029 5472 3812 40706
  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (1352 items, 923 bitstreams, 195 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eläintieteen vanhat gradut (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 778 182 82 69 115 116 316 306 131 208 419 412 3134
  Farmasian tiedekunta (259 items, 259 bitstreams, 28 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Humanistisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (6 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lääketieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (1 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oikeustieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teologinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (Valttiivi) (4165 items, 4395 bitstreams, 210 megabytes) 8748 3498 2224 2159 2019 1506 1311 2454 2379 2821 5053 3400 37572
  Humanistinen tiedekunta (6606 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Humanistisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (4 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Suomen kielen laitos (opinnäyteviitteet v. -2006) (6602 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Opinnäyteviitteet (6627 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suomen kielen laitos (6627 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet (20745 items, 12333 bitstreams, 29665 megabytes) 45629 40413 37109 35545 38468 32539 29717 38601 48560 61278 65684 46989 520532
  Aleksanteri-instituutti (51 items, 51 bitstreams, 438 megabytes) 261 207 162 129 258 142 186 184 215 295 305 303 2647
  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (399 items, 337 bitstreams, 1323 megabytes) 919 713 537 780 626 585 547 546 843 1083 1003 701 8883
  Eläinlääketieteellinen tiedekunta (1076 items, 580 bitstreams, 606 megabytes) 5422 5016 4570 3780 4397 4045 4368 4828 4592 5931 5930 4721 57600
  Erikoistumiskoulutukset (96 items, 95 bitstreams, 60 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Farmasian tiedekunta (390 items, 248 bitstreams, 668 megabytes) 1047 1164 1065 917 1176 1264 1116 1389 1847 2180 2401 1644 17210
  Humanistinen tiedekunta (3016 items, 2024 bitstreams, 5541 megabytes) 7716 7054 6688 6181 7286 6065 4779 6316 8579 10468 13043 9577 93752
  Kasvatustieteellinen tiedekunta (2297 items, 1182 bitstreams, 2338 megabytes) 7011 6020 5175 4606 4230 2803 2470 4770 6728 8102 7739 4375 64029
  käyt-test (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lääketieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lääketieteellinen tiedekunta (1343 items, 525 bitstreams, 964 megabytes) 1719 1597 1643 1373 1498 1472 1462 1782 1983 2515 1979 1604 20627
  Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (2331 items, 1445 bitstreams, 2848 megabytes) 4990 4466 4231 4404 4744 4447 3863 4801 5966 7635 8137 5729 63413
  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (2724 items, 2378 bitstreams, 9567 megabytes) 4229 3889 3447 3270 3711 3144 2638 3915 4627 6512 6925 6103 52410
  Oikeustieteellinen tiedekunta (2266 items, 603 bitstreams, 699 megabytes) 712 780 845 1013 1005 1079 897 1527 2028 2270 3076 2165 17397
  Teologinen tiedekunta (1127 items, 687 bitstreams, 1175 megabytes) 2231 2017 1750 1411 1517 1099 1241 1672 2013 2504 2407 1608 21470
  to be deleted (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valtiotieteellinen tiedekunta (3629 items, 2178 bitstreams, 3431 megabytes) 9372 7490 6996 7681 8020 6394 6150 6871 9139 11783 12739 8459 101094
 Väitöskirjat (7653 items, 7837 bitstreams, 20121 megabytes) 54151 50302 40129 34470 51055 52190 44943 58435 65806 95369 82694 91721 721265
  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (1003 items, 1030 bitstreams, 2431 megabytes) 4623 4079 3005 2530 3967 4405 3640 4426 5174 6311 6781 5527 54468
  Eläinlääketieteellinen tiedekunta (256 items, 269 bitstreams, 444 megabytes) 1700 1401 930 674 1165 1365 890 1109 1633 1786 2217 1893 16763
  Farmasian tiedekunta (263 items, 261 bitstreams, 880 megabytes) 2691 2475 1965 1438 1992 2721 2775 3013 4274 4686 4542 3920 36492
  Humanistinen tiedekunta (624 items, 755 bitstreams, 3086 megabytes) 6100 6044 4314 4097 8440 6453 4712 6382 7215 9444 11493 10681 85375
  Kasvatustieteellinen tiedekunta (540 items, 588 bitstreams, 1305 megabytes) 6096 5544 5128 4611 5671 4722 4062 5136 7069 7632 8267 29786 93724
  Lääketieteellinen tiedekunta (2221 items, 2194 bitstreams, 4877 megabytes) 13816 12460 9633 8630 13156 15891 14690 20839 19158 39220 22304 18525 208322
  Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta (657 items, 636 bitstreams, 1379 megabytes) 5498 5592 4144 3108 4354 4198 3947 4704 5521 6913 7311 5971 61261
  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (1248 items, 1287 bitstreams, 3739 megabytes) 6635 6540 5026 4028 4946 6750 5758 6394 7835 9321 8884 7547 79664
  Oikeustieteellinen tiedekunta (93 items, 77 bitstreams, 225 megabytes) 746 391 305 343 547 500 300 454 579 1029 1031 618 6843
  Teologinen tiedekunta (158 items, 147 bitstreams, 441 megabytes) 1020 894 709 713 1175 1066 800 1231 1332 1493 1460 1226 13119
  Valtiotieteellinen tiedekunta (590 items, 593 bitstreams, 1309 megabytes) 5226 4882 4970 4298 5642 4119 3369 4747 6016 7534 8404 6027 65234
 Väitöstiivistelmät (686 items, 7 bitstreams, 24 megabytes) 231 161 112 100 145 102 75 193 124 141 372 151 1907
  Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (33 items, 3 bitstreams, 2 megabytes) 89 59 65 44 37 34 21 36 30 40 30 25 510
  Eläinlääketieteellinen tiedekunta (3 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Farmasian tiedekunta (4 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Humanistinen tiedekunta (199 items, 2 bitstreams, 6 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kasvatustieteellinen tiedekunta (14 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 79 46 22 39 42 28 23 33 21 51 300 95 779
  Lääketieteellinen tiedekunta (62 items, 1 bitstreams, 0 megabytes) 30 26 13 10 47 23 25 21 8 8 10 8 229
  Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta (41 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (9 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 33 30 12 7 19 17 6 21 16 9 15 13 198
  Oikeustieteellinen tiedekunta (119 items, 0 bitstreams, 4 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teologinen tiedekunta (68 items, 0 bitstreams, 1 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valtiotieteellinen tiedekunta (134 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 82 49 33 17 10 191

Top 10 downloads for this community (Opinnäytteet)

1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa : haastattelututkimus psykologian, teologian ja farmasian opiskelijoista65454342193820448191942374324325
Barrett's Esophagus and Associated Adenocarcinoma : studies on pathogenesis, clinical staging and cost-utility of cancer treatment685105339180755418124
Koiran mastsolukasvaimet : kirjallisuuskatsaus5224282832272843434063933425265284214703
Outcome Prediction and Quality of Life in Severe Acute Pancreatitis11110924430229101874403
Cellulose Derivatives : Synthesis, Properties and Applications1426076169320141292654154525354103698
Process of burnout : structure, antecedents, and consequences1942152032202912652532312872662902532968
Uhka vai mahdollisuus : moniammatillista yhteistyötä kehittämässä19624630723325388541443374404391442881
Purennan kehitys ja oikomishoito lapsilla : esimerkkinä QH-kojeen käyttö lapsipotilaan suussa310294232226250134892173253252641962862
Studies on aqueous film coating of tablets performed in a side-vented pan coater200072883213924475404353982830
Eräiden myrkytysten hoito koirilla : kirjallisuuskatsaus1702492511961972412702302002642522222742