Monthly download statistics

Parent hierarchy: The entire DSpace / Yhteistyökumppaneiden julkaisut /

1 / 20182 / 20183 / 20184 / 20185 / 20186 / 20187 / 20188 / 20189 / 201810 / 201811 / 201812 / 2018Total
Taideyliopisto (1037 items, 1109 bitstreams, 11657 megabytes) 16357 13176 18742 16309 18347 22509 13889 16702 24550 22810 26616 26141 236148
 Artikkelit (OA-rinnakkaisjulkaisut) (40 items, 39 bitstreams, 55 megabytes) 109 34 97 55 67 143 60 68 110 181 178 176 1278
 Hallinnon julkaisut (13 items, 13 bitstreams, 33 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konferenssijulkaisut (5 items, 5 bitstreams, 100 megabytes) 130 106 167 130 119 136 87 79 83 94 102 147 1380
 Muut julkaisut (6 items, 6 bitstreams, 67 megabytes) 0 0 6 136 59 28 14 18 33 40 24 15 373
 Oppimateriaalit (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Teatterikorkeakoulun julkaisut (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Teatterikorkeakoulun tutkimusjulkaisut / Teaterhögskolans forskningspublikationer / Research publications of Theatre Academy (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hallinnon julkaisut (13 items, 13 bitstreams, 33 megabytes) 205 78 163 67 94 192 22 27 29 50 68 67 1062
  Teatterikorkeakoulun vuosikertomukset (13 items, 13 bitstreams, 33 megabytes) 205 78 163 67 94 192 22 27 29 50 68 67 1062
 Julkaisusarjat (153 items, 130 bitstreams, 594 megabytes) 9922 8759 11400 10910 12604 9623 8677 9877 14409 13224 15470 14557 139432
  Acta Scenica (51 items, 48 bitstreams, 181 megabytes) 5655 4963 6161 5971 6923 4992 4490 5095 6382 5758 5956 5699 68045
  DocMus-tohtorikoulun julkaisuja (10 items, 10 bitstreams, 56 megabytes) 289 245 496 676 631 484 304 355 487 707 1035 848 6557
  Elektra (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Episodi (3 items, 3 bitstreams, 5 megabytes) 202 102 120 188 213 195 253 180 198 294 471 353 2769
  EST-julkaisusarja (1 items, 1 bitstreams, 4 megabytes) 152 303 397 532 404 289 259 279 258 312 303 322 3810
  Kinesis (8 items, 7 bitstreams, 16 megabytes) 242 236 307 279 682 346 372 432 1044 596 759 589 5884
  Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (4 items, 4 bitstreams, 18 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 222 164 540
  Kokos (7 items, 7 bitstreams, 31 megabytes) 677 677 1001 774 762 818 415 540 747 892 821 697 8821
  Muut julkaisut (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nivel (12 items, 2 bitstreams, 4 megabytes) 57 63 58 38 39 35 26 37 226 46 140 271 1036
  Sibelius-Akatemian julkaisuja (5 items, 6 bitstreams, 102 megabytes) 375 271 385 415 479 361 349 337 480 774 707 695 5628
  Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja (20 items, 20 bitstreams, 46 megabytes) 511 518 775 482 638 533 245 348 396 601 807 1233 7087
  Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (6 items, 6 bitstreams, 43 megabytes) 0 0 0 0 0 4 49 84 133 263 321 255 1109
  Teatteri (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teatterikorkeakoulun julkaisusarja (26 items, 16 bitstreams, 82 megabytes) 1762 1381 1700 1555 1833 1566 1915 2190 4058 2827 3928 3431 28146
 Lehdet (62 items, 62 bitstreams, 321 megabytes) 1011 661 1107 677 757 1040 399 418 541 498 746 633 8488
  Musiikkikasvatus (Finnish journal of music education) (25 items, 25 bitstreams, 129 megabytes) 485 372 573 398 451 509 268 298 323 333 503 429 4942
  Säteitä (2 items, 2 bitstreams, 8 megabytes) 26 13 29 14 15 26 2 2 6 2 2 6 143
  Sävellys ja musiikinteoria (21 items, 21 bitstreams, 134 megabytes) 229 84 243 68 113 260 31 28 50 48 33 40 1227
  Trio (14 items, 14 bitstreams, 49 megabytes) 271 192 262 197 178 245 98 90 162 115 208 158 2176
 Opinnäytteet (758 items, 854 bitstreams, 10484 megabytes) 4980 3538 5802 4334 4647 11347 4630 6215 9345 8723 10028 10546 84135
  Musiikkiteatteri (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kuvataideakatemia (106 items, 121 bitstreams, 2876 megabytes) 1112 953 1562 1228 1172 1618 811 813 1408 1190 1325 1673 14865
   Kuvanveisto (15 items, 18 bitstreams, 140 megabytes) 105 153 190 154 145 219 73 85 167 89 122 174 1676
   Maalaustaide (21 items, 26 bitstreams, 747 megabytes) 207 174 329 261 237 264 103 119 215 204 241 241 2595
   Praxis-maisteriohjelma (7 items, 7 bitstreams, 88 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Taidegrafiikka (11 items, 12 bitstreams, 152 megabytes) 51 40 71 80 62 81 27 48 69 70 45 113 757
   Tila-aikataiteet (33 items, 37 bitstreams, 1073 megabytes) 262 169 316 207 190 389 87 121 307 239 302 616 3205
   Tohtoriohjelma (19 items, 21 bitstreams, 674 megabytes) 487 417 656 526 538 665 521 440 650 588 615 529 6632
  Sibelius-Akatemia (426 items, 507 bitstreams, 6470 megabytes) 0 0 0 0 782 5940 1985 3046 4435 4708 5457 5151 31504
   Kandidaatin tutkielmat (29 items, 28 bitstreams, 19 megabytes) 0 0 0 0 22 214 39 57 116 82 86 79 695
   Lisensiaatintutkinnot (6 items, 6 bitstreams, 15 megabytes) 0 0 0 0 15 94 13 21 34 30 33 28 268
   Projektien kirjalliset työt (10 items, 10 bitstreams, 136 megabytes) 0 0 0 0 12 154 26 30 55 58 167 166 668
   Seminaarityöt (24 items, 24 bitstreams, 36 megabytes) 0 0 0 0 34 348 54 91 145 136 233 184 1225
   Soveltajakoulutuksen (ent. kehittäjäkoulutuksen) tohtorintutkinnot (13 items, 14 bitstreams, 156 megabytes) 0 0 0 0 21 241 190 142 207 176 283 130 1390
   Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkinnot (61 items, 81 bitstreams, 4700 megabytes) 0 0 0 0 163 924 489 730 854 1017 863 826 5866
   Väitöskirjat (49 items, 61 bitstreams, 336 megabytes) 0 0 0 0 89 825 292 476 924 911 1149 1227 5893
   Kirjalliset työt (72 items, 121 bitstreams, 645 megabytes) 0 0 0 0 149 1062 309 549 536 701 879 784 4969
    Entiset osastot (17 items, 17 bitstreams, 44 megabytes) 0 0 0 0 29 266 48 47 40 49 75 56 610
    Klassisen musiikin osasto (47 items, 96 bitstreams, 542 megabytes) 0 0 0 0 109 666 203 442 394 544 673 592 3623
    Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto (8 items, 8 bitstreams, 57 megabytes) 0 0 0 0 11 130 58 60 102 108 131 136 736
   Tutkielmat (162 items, 162 bitstreams, 422 megabytes) 0 0 0 0 277 2078 573 950 1564 1597 1764 1727 10530
    Arts Management / Taidehallinto (44 items, 44 bitstreams, 110 megabytes) 0 0 0 0 73 623 189 181 252 251 324 349 2242
    Glomas (4 items, 4 bitstreams, 29 megabytes) 0 0 0 0 33 90 44 48 59 92 119 114 599
    Jazzmusiikki (1 items, 1 bitstreams, 2 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 61
    Kansanmusiikki (3 items, 3 bitstreams, 5 megabytes) 0 0 0 0 32 57 18 26 21 17 21 21 213
    Kirkkomusiikki (8 items, 8 bitstreams, 33 megabytes) 0 0 0 0 9 137 19 33 58 41 58 57 412
    Klassisen musiikin instrumenttiopinnot (2 items, 2 bitstreams, 1 megabytes) 0 0 0 0 3 5 6 7 18 44 34 37 154
    Musiikkikasvatus (81 items, 81 bitstreams, 163 megabytes) 0 0 0 0 95 915 223 448 536 430 592 570 3809
    Musiikkiteknologia (5 items, 5 bitstreams, 14 megabytes) 0 0 0 0 5 63 10 7 13 12 11 19 140
    Sävellys ja musiikinteoria (14 items, 14 bitstreams, 61 megabytes) 0 0 0 0 27 188 64 200 607 710 563 541 2900
  Teatterikorkeakoulu (226 items, 226 bitstreams, 1137 megabytes) 3868 2585 4240 3106 2693 3789 1834 2356 3502 2825 3246 3722 37766
   Dramaturgia (12 items, 12 bitstreams, 15 megabytes) 162 84 168 107 107 178 69 85 285 95 147 128 1615
   Esitystaide ja teoria (14 items, 14 bitstreams, 307 megabytes) 160 108 202 179 139 197 83 216 205 163 167 326 2145
   Koreografia (10 items, 10 bitstreams, 36 megabytes) 108 39 103 58 54 111 57 78 135 137 239 352 1471
   Lisensiaatin tutkimus (4 items, 4 bitstreams, 9 megabytes) 102 81 114 68 69 74 22 32 57 54 82 84 839
   Näyttelijäntyö (28 items, 28 bitstreams, 26 megabytes) 949 682 887 773 545 753 484 564 840 555 517 500 8049
   Ohjaus (13 items, 13 bitstreams, 27 megabytes) 205 110 187 115 101 198 79 85 116 93 139 154 1582
   Ruotsinkielinen näyttelijäntyö (11 items, 11 bitstreams, 22 megabytes) 241 177 252 218 219 203 93 135 203 204 249 269 2463
   Tanssi (32 items, 32 bitstreams, 101 megabytes) 380 214 401 223 181 388 94 139 348 229 311 359 3267
   Tanssipedagogiikka (27 items, 27 bitstreams, 201 megabytes) 351 162 316 198 196 346 72 88 144 102 183 218 2376
   Teatteripedagogiikka (41 items, 41 bitstreams, 62 megabytes) 808 694 812 567 595 767 468 467 544 479 509 627 7337
   Valosuunnittelu (19 items, 19 bitstreams, 215 megabytes) 202 135 615 507 388 381 243 384 511 611 578 558 5113
   Äänisuunnittelu (15 items, 15 bitstreams, 110 megabytes) 200 99 183 93 99 193 70 83 114 103 125 147 1509

Top 10 downloads for this community (Taideyliopisto)

1 / 20182 / 20183 / 20184 / 20185 / 20186 / 20187 / 20188 / 20189 / 201810 / 201811 / 201812 / 2018Total
Taiteen jälki : taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä11678259339399276946249051088895102886710892
Performance artist's workbook : on teaching and learning performance art : essays and exercises1981653042824404097656386857119158676379
Taide ja hyvinvointi : katsauksia kansainväliseen tutkimukseen4614366645765765883183515206705353496044
Elämäntunto : näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön5815045015775724214935674984434503915998
Säveltäjyyden jäljillä – Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa3092243263924613323323264326005365524822
Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä3563634864505743693073344984033852434768
The techniques of gesture language : a theory of practice3723244334773723803924813563722952554509
Näyttelijäihminen näyttämöelämän jäljillä : vilpittömyys, ruumiillisuus, totaalisuus, vapautuminen - kohti ideaalinäyttelijää5764935205143333273404143042131891514374
Olemisen poeettinen liike : tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun52411481523505064754855196806123304350
Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings941302444383863052092534034974024963857