Monthly download statistics

Parent hierarchy: The entire DSpace / Opinnäytteet /

1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Opinnäytetiivistelmät (12382 items, 5578 bitstreams, 444 megabytes) 9526 3680 2306 2228 2134 1622 1627 2760 2510 3029 5472 3812 40706
 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (1352 items, 923 bitstreams, 195 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eläintieteen vanhat gradut (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 778 182 82 69 115 116 316 306 131 208 419 412 3134
 Farmasian tiedekunta (259 items, 259 bitstreams, 28 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Humanistisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (6 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kasvatustieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lääketieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (1 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oikeustieteellinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Teologinen tiedekunta (0 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valtiotieteellinen tiedekunta (4165 items, 4395 bitstreams, 210 megabytes) 8748 3498 2224 2159 2019 1506 1311 2454 2379 2821 5053 3400 37572
 Humanistinen tiedekunta (6605 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Humanistisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (4 items, 0 bitstreams, 0 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suomen kielen laitos (opinnäyteviitteet v. -2006) (6601 items, 1 bitstreams, 9 megabytes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Top 10 downloads for this community (Opinnäytetiivistelmät)

1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla231322207781229353514225
Effective peacebuilding in a post-conflict environment : problems and solutions with son-state armed groups74623292325131204137
Effective peacebuilding in a post-conflict environment : problems and solutions with non-state armed groups53720322226150110132
Vaietut tarinat. Tutkimus yhdeksän lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen kokemuksesta ja selviytymisestä7771460436124290
Vaatimattomuus kaunistaa - ja muita väärinkäsityksiä: laadullinen tapaustutkimus suomalaisten ekspatriaattien johtamiskokemuksista Venäjällä ja Baltiassa149111833313812388
Syrjäytymisen yhteiskunta12978332279111083
Nuorten tyttöjen ajatuksia naiseudesta ja naisihanteista1257101100213106783
A Developmental Approach to Peace-building: Insitutionalization of Goals and Impacts : The United Nations Development Assistance in Kenya and Mozambique64521311000000077
A Developmental Approach to Peace-building : Institutionalization of Goals and Impacts : The United Nations Development Assistance in Kenya and Mozambique54421311000000075
In Review of Greed and Grievance Theories : The Causes of the Civil War in Sierra Leone152845483449874