Monthly download statistics

The entire DSpace / E-thesis - opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Aleksanteri-instituutti1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Ja ne vuoden -96 rahat on saatu" : Jouset ja jousiverot Lapin pogostain alueella vuoteen 15970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jälleen liehuu osaston lippu..." : juhlaperinteen muutos ja jatkuvuus strojotradin matkalla Venäjällä kesällä 20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kysymys on ennen kaikkea poliittinen!" : Suomi-Neuvostoliitto-Seuran toiminta venäjän kielen opetuksen ja opiskelun lisäämiseksi Suomessa vuosina 1944-19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Operaatio susien metsästys" : metafora-analyysi Tshetshenian sodan uutisoinnista Izvestija ja Ogonek lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on minun ala ja minun tulevaisuuden kieli" : Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Standartnaja i nestandartnaja" : naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täytyy pukeutua puhtaasti ja hyvin, siististi ja kauniisti" : keskustelu pukeutumisen ja ulkonäön uudistamisesta ja normeista Neuvostoliitossa 1923-19280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wapautuksen hetki lyönyt" : Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen aiheuttamat reaktiot Pohjois-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wir wollen raus" vai "wir bleiben hier"? : jääminen ja pakeneminen keinoina vastustaa DDR-järjestelmän rakenteellista väkivaltaa vuosina 1989-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Я как Пифия вещаю". Повесть Л. С. Петрушевской "Время ночь" как "женские" записки сумасшедшего0 0 0 0 17 18 8 11 22 22 18 29 145
80 kilometriä Eremitaasiin : The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 ja 2004-069 7 7 1 3 0 2 6 1 3 5 2 46
Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit : puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa17 8 6 5 10 7 2 5 6 1 5 5 77
Alkoholijuoman ja -brandin valinta : pietarilaisia päätöksentekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimuuden airueena : Amnesty Internationalin näkemys Neuvostoliiton ihmisoikeustilanteesta 1970-luvulta perestroikan alkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barentsin euroarktinen alue - pohjoinen Eldorado vai uusi Lähi-Itä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barriers to Joint Implementation projects in Russia : lessons learnt from the Activities Implemented Jointly pilot phase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost accounting methods for construction projects in North-West Russia : case study Pöyry CM Oy48 44 30 27 56 53 103 66 82 110 121 149 889
Demokratia Putinin retoriikassa20 19 6 1 4 1 1 1 1 1 6 5 66
Development and applications of knowledge-intensive product strategies of Finnish high-tech firms in emerging markets : case study of Finnish biotech manufacturer in Central and Eastern Europe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical machines’ market in Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Features of online action in Russian blogosphere: a case study research of an ad hoc movement in St. Petersburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign Agents in Russia : Discoursive Analysis on Foreign Agents in Russia 2012-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Homo economicuksesta homo sociologicukseen : liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä suomalaisten ja venäläisten välisessä yhteistyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homo economicuksesta homo sociologukseen : liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä suomalaisten ja venäläisten välisessä yhteistyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idän ja lännen rajalla : semioottista tulkintaa Suomen ja Viron 1990-luvun kirjallisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idän ja lännen rajalla: Semioottista tulkintaa Suomen ja Viron 1990-luvun kirjallisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Clusters in the Russian Empire, 1860-19130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is there room for migrants? Representations of St. Petersburg in local newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvestijan puhetavat vuoden 2003 duuman vaalien aikaan : poliittisen luottamuksen teorian näkökulma4 3 6 2 0 2 0 1 1 0 1 3 23
Jaetun maailman tiedemiehet : emigraatio ja maanpakolaisuus Tšekkoslovakiasta vuosien 1948 ja 1968 tapahtumien yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jotain uutta, vanhaa, lainattua ja punaista : Diskurssianalyyttinen tutkimus aktivistiryhmä Voinan poliittisen toiminnan tyylistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
Kansalaisvalvontaa ja kansalaisen valvontaa: Tutkimus valtion ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksesta 2000-luvun Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalliset intressit puolueideologiassa : Analyysi Tshekin Kansalaisdemokraattisen puolueen diskursseista 2010-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalisti oli väärällä asialla, mutta meidän asiamme on oikea! : subjektipositiot ja niiden väliset valtasuhteet V. I. Leninin puheessa poliittisesta valistustyöstä ja opetuksesta Valistusasiain kansankomissariaatille vuonna 19210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatussosiologinen näkökulma Viron venäjänkielisen vähemmistön integroitumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkitilan tuottaminen Nowa Hutassa, Puolassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävätkö vaihtotaseet? : 10 Keski- ja Itä-Euroopan maata0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti viisumivapautta? viisumipolitiikka Putinin Venäjän ja Euroopan unionin suhteissa Suomen näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komiikan tasot Péter Bacsón elokuvassa Avaintodistaja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koneiden ja laitteiden yleiskieliset merkitykset suomeksi ja venäjäksi : terminologinen sanastotyö kääntämisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernin sisäisen franchisingliiketoimintamallin oikeudellinen sääntely sekä konseptimuotoisten taloudellisten vastikkeiden siirtohinnoittelu ja verokohtelu Venäjän lainsäädännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreml päätti, vai Tamminiemi? : Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuurisukellus kaupalliseen venäjään : venäläinen puhekulttuuri liikevenäjän oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kääntyminen itään : euraasialainen nationalismi Venäjän ideana N.S. Trubetskoin ajattelussa 1920-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köyhänä kehdosta hautaan? : julkisen tulonsiirtojärjestelmän vaikutus elinvaiheköyhyyteen Moldovassa vuosina 2001 ja 20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laatu Venäjän korkeakoulupolitiikassa : eräiden 2000-luvun ohjausdokumenttien diskursiivisen rakentumisen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikeriskit ja riskinhallinta Ukrainan kriisissä vuonna 2014: Tapaustutkimus eräästä suomalaisesta yrityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lost in a sea of words? Discourses of the Russian geopolitical thinking on the Arctic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottamuksen ja verkostojen merkitys venäläisten maahanmuuttajien työllistymisessä : tapaustutkimus työvoimakoulutukseen osallistuneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja yhteiskunnallisesta integraatiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minne vie Venäjän tie?: Demokratiaa vai autoritariaa - kaksoisanalyysi vaaleista Putinin aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missiona Ukraina? – messianismi Venäjän toimien oikeuttajana Putinin Oranssia vallankumousta ja Euromaidan-protestia käsittelevässä retoriikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistika "plohih" stihov Evdokii Rostopčinoj : analiz literaturnyh recenzij na dva sbornika poèzii = Evdokii Rostopčinan "huonojen" runojen mystiikka : analyysi kahden runoteoksen lehtiarvosteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mlodziez Wszechpolska - Puolan ja Jumalan puolella : nationalistinen nuorisojärjestö vuosituhannen vaihteen Puolassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova, Transnistrian konflikti ja Venäjä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myö karjalaizet: Karelskspråkiga inslag i tidningen Laatokka under 1920- och 1930-talen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naiset murroksessa : jatkuvuuden ja koherenssin rakentuminen pietarilaisten naisten omaelämäkerroissa8 5 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 23
Negotiations between the private life and public activism: Ethnographic case study of LGBTQI rights movement in Saint Petersburg, Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuori Latvia - nuori kirkko : tapaustutkimus eräiden Latvian yliopiston humanistiopiskelijoiden maailmankuvan uskonnollisesta ulottuvuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz A. A. Bloka v vospominaniâh Zinaidy Gippius "Živye lica" = A. A. Blokin henkilökuva Zinaida Gippiuksen muistelmissa "Živye lica"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz ingermanlandcev i Ingermanlandii v rossijskih central’nyh i regional’nyh gazetah v 1991 - 2007 gg. = Inkeriläiset ja Inkerin kuva venäläisissä valtakunnallisissa ja paikallisissa sanomalehdissä 1991-20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz žizni ženŝiny v žurnale "Èdorov’e"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olkoot pojat rationaalisia, julmia, rohkeita ja tulkoon tytöistä helliä, lempeitä, kauniita ja huolehtivaisia : sukupuolisopimus ja tasa-arvo arkangelilaisten yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 200716 11 11 13 3 1 1 2 1 4 3 4 70
On citizenship and identity : the case of the Baltic states and the problems in nationalism today0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ooppera sensuurissa : Vano Muradelin Suuri ystävyys Neuvostoliiton kulttuurielinten tarkastuksessa vuonna 19489 8 0 1 8 1 6 5 4 2 2 3 49
Organisaatiomuutosprosessin johtaminen yrityksen keskijohdon kokemana ja organisaation arvojen painotukset muutoksen eri vaiheissa : case: Sokos Hotel Viru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osobennosti sovremennoj rossijskoj biznes-kul’tury na osnove issledovaniâ slučaâ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietarilaiset naisjohtajat siirtymätalouden murroksessa2 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 11
Pitkärantalaisten (Venäjän federaation Karjalan tasavallan) seitsemäsluokkalaisten päihteettömyyden oppiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potsdamin perinnöstä pohjoiseen ulottuvuuteen : keskustelu Kaliningradin asemasta 1990- ja 2000-luvuilla4 10 1 0 2 4 0 4 4 6 3 4 42
President vs. parliament : the elite struggle in the attempt to privatize Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidentin ulkopoliittinen toimivalta : tarkastelukohteena 1990-luvun muutokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profeetan kotiinpaluu : Aleksandr Solženitsynin paluu Venäjälle 1994 ja hänen yhteiskunnallisen sanomansa saama vastaanotto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proosaa, politiikkaa, pieniä ihmisiä : kulttuurisemioottinen luenta Venäjän transitioajan kertomuksista "Old Hasan’s pipe" (Fazil Iskander), "Our crowd" (Ljudmila Petruševskaja), "Peters" (Tatjana Tolstaja) ja "Mid-Game" (Viktor Pelevin)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putinin retoriikan geopolitiikka terrorismin vastaisen sodan aikakaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putinin sota : historian käyttö toisen Tshetshenian sodan virallisessa venäläisretoriikassa 1999-20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päästökauppalain kustannustehokkuus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauhan ja luottamuksen edistäjä? Finljandskaja Gazetan Suomi-kuva 1900–19044 2 7 19 8 7 4 10 15 16 14 7 113
Russian education system in transition towards democracy : future teachers' perspective1 4 6 1 0 0 2 2 3 0 5 2 26
Russkij mat - venäjän kielen rivoudet : sanasto ja funktionaalinen analyysi24 14 3 5 2 1 4 6 4 3 5 7 78
Sairaanhoitaja diabetesta sairastavan potilaan hoidonohjaajana Sortavalan alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samaa suuntaa hakemassa? : työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmien vaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittäminen17 10 4 2 1 4 1 2 0 3 3 3 50
Sentimentaalinen marssi : sukupolvikokemukset 1960-luvun neuvostoelokuvassa : esimerkkeinä elokuvat Olen 20-vuotias (1962), Heinäkuun sade (1966), Siivet (1966) ja Valko-Venäjän asema (1970)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitä saa, mitä tilaa? Hyvinvointivaltion koetut seuraukset Visegrád-maissa22 19 11 18 14 4 3 9 4 10 7 1 122
Sosiaalinen oppiminen kansainvälisessä yhteistyössä : esimerkkitapauksena Lapin ja Muurmanskin alueen välinen ympäristöyhteistyö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosialistisen lähiön kehitys Prahassa 1955-65 : esimerkkitapauksena kokeellinen lähiö Invalidovna2 2 0 0 3 1 2 3 0 2 0 1 16
Stakeholder network interaction in building a factory in Russia : case: Sormat Rus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stalinismi musiikissa: Narodnost-käsite Neuvostoliiton musiikkipolitiikan diskursseissa 1930-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standardeista statukseen ja kansainvälisen järjestelmän pelisääntöihin: Kosovon statusprosessi ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat 2005-20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen pakatun veden menestymisen mahdollisuudet Pietarin markkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja DDR:n evankelisten kirkkojen väliset suhteet vuosina 1969-19833 1 0 1 4 0 1 5 0 3 2 0 20
Suomen ulkomaalaislainsäädännön kehittyminen 1862-1938 ja ulkomaalaiskysymys eduskunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suorien ulkomaaninvestointien vaikutukset Venäjän taloudelliseen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taustavaikuttaja: Neuvostoliiton ja Venäjän Turun pääkonsulaatin tehtävät ja toiminta perestroikan sekä 1990-luvun epävakauden mullistuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinointimahdollisuudet Venäjällä : analyysi Gefilus-tuotteiden markkinointimahdollisuuksista Pietarissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The margin of appreciation and the European Court of Human Rights : case law relating to the Latvian nationality problem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of the Latvian planning regions in national regional development policy implementation and European Union structural funds management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tie kotiin: näkymälähtöinen suurkorttelisuunnitelma Pietarin keskustaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimittajana Venäjän Karjalassa : neuvostoprofessionalismin perinteet ja länsijournalismin ihanteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Towards a monoethnic state : ethnic minorities in Poland from the end of the Second World War until the present0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyyliä ja korkeutta! : kaupunkisuunnittelua koskeva lehtikirjoittelu 1909-1913 Viron kansallisten tavoitteiden kuvastajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työ, sukupuoli ja muutos : vertaileva tutkimus pietarilaisen koneteollisuuden yrityksen neuvostosukupolven naisista ja miehistä tämän päivän Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täältä tullaan Venäjä! Rock Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteissa0 0 0 0 84 9 21 20 24 35 20 19 232
Töyssy tiellä Eurooppaan : analyysi Latvian ja kansainvälisten järjestöjen välisistä vähemmistöpoliittisista neuvotteluista2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 21
Ukraina ja Putinin Venäjä: Kremlin turvallisuuspalvelutaustaisen eliitin reaktio Ukrainan vuoden 2004 oranssiin vallankumoukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unikuvia puolalaisuudesta : 1970-luvun marginaalinen puolalaiskansallinen omakuva Sennik polski - näytelmän esittämänä2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 10
Unkarilainen salamitaktiikka : Unkarin kommunistisen puolueen taktiikka Unkarin pienviljelijäpuolueen vallan murtamiseksi vuosina 1946-470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän aluehallinnollinen jako : keskeisemmät termit ja käsitteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän identiteetti : eurooppalainen vai aasialainen valtakunta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän kielen muuttunut asema Liettuassa : venäläisten opiskelijoiden kielenkäyttö ja asenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän kuvaukset Euroopan unionin identiteettipolitiikassa : diskurssianalyysi Cris Pattenin, Romano Prodin ja Javier Solanan puheista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän omakuva ulkopoliittisessa diskurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjän poliittiset puolueet - puolueita vai poliittisia klubeja : Venäjän puolueiden institutionalisoitumisen tarkastelua Jablokon tapausesimerkin kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveys- ja sairauskäsitykset sekä suhtautuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon38 28 50 22 23 12 11 8 28 46 42 21 329
Venäläisen kaunokirjallisuuden tuntemus venäjän kääntäjän kulttuurikompetenssin osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäläisen osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi ja sen verotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venäläisten käyttämät tietoverkkosodankäynnin menetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veronkierron vaikutus tuloveron tuottoon verojärjestelmän muuttuessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesi- ja viemäröintialan ympäristöanalyysi Pietarin alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viro suomalaisen yrityksen sijoittautumiskohteena verotuksen kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viron eläkereformin kansainväliset vaikutteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vägval och arv : ryskspråkiga protester under övergången till självständighet i det forna Sovjetunionen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vähemmistöosakkeenomistajan asema Venäjällä: rooli osakeyhtiön hallituksessa sekä suojakeinot enemmistöosakkeenomistajien opportunismilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristötietoisuuden sosiaaliset ja kulttuuriset ehdot : tapaustutkimus Jaroslavl0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
«На чем свет стоит»: сущность знаковых мест в конструкции светского пространства в журнале Tatler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Äiti-Venäjän toivoista isänmaan palvelijoiksi : venäläisiin ja suomalaisiin opiskelijajärjestöihin liittyvien ymmärrysyksiköiden tarkastelua venäläis-suomalaista sanastoa varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воображаемая "Новая евразийская Империя" в книге Александра Дугина "Основы геополитики"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За честные выборы – For Fair Elections: Frame Analysis of the Pro-Fair Elections Rallies in the Russian Press after the 2011 Duma Elections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Образ ингерманландцев и Ингерманландии в российских центральных и региональных газетах в 1991-2007 гг.9 6 13 7 6 9 5 7 3 12 19 6 102
Языковое положение в Республике Саха (Якутия)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
”Dear Yunost...”. The worldview and everyday life in the public letters of Soviet youth, 1964-19820 0 0 0 5 6 7 5 8 10 11 17 69
”Tällä hetkellä ei ole paljon mahdollisuutta kuin siivoan työtä” : venäjänkielisten ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kokemuksia asemastaan ja mahdollisuuksistaan suomalaisilla työmarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0