Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöskirjat / Kasvatustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Aina liikkeessä" : Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Contact Zones" in Finnish (intercultural) education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut." : Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl mä varmaan kohta ymmärrän." : Asunnon suunnittelu -opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa16 16 17 17 21 15 7 15 20 25 42 15 226
"Mitä taide tekee käsityössä?" : Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi10 2 5 18 3 6 7 3 16 27 27 8 132
"Mut ei tää oo hei midsommarista!" : ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla3 6 7 2 7 3 1 1 6 4 3 7 50
"Olen enemmän alkanut pohtimaan ja sanomaan ääneen mitä ajattelen" : ammatillinen kehittyminen ja yhteisöllinen palaute päiväkodin työtiimeissä108 141 114 106 166 71 32 49 55 57 62 31 992
"Pintaa syvemmälle" : Eettinen pohdinta opettajan voimavarana luokanopettajan ja erityisopettajan silmin28 29 20 23 32 10 14 8 17 20 17 19 237
"Sekvenssikarttaa peliin" : Tutkimus uuden työvälineen kehittämisestä lapsiperheiden arjen tueksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kivi kengässä' - opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä : tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Sensory intelligence' in the auditory cortex : Brain responses to native and non-native phonetic stimuli7 13 1 15 12 11 20 15 5 9 8 12 128
A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
A Cross-cultural Analysis of the Dimensions of Mathematics-related Affect : Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A head-mounted display as a personal viewing device : Dimensions of subjective experiences5 6 5 2 4 6 2 2 17 13 39 22 123
A New Ecology for Learning : An Online Ethnographic Study of Learners’ Participation and Experience in Connectivist MOOCs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achievement and Social Strategies and the Cumulation of Positive and Negative Experiences During Young Adulthood2 3 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 13
Act Locally, Th/Link Translocally : An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project2 1 3 1 1 0 2 1 1 2 3 0 17
ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-aikuisten psykologinen kuntoutus : Neljän uuden lyhytintervention tutkimus23 15 12 15 13 15 7 5 16 15 35 9 180
Adolescents' Participation and Agency in Food Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents’ socio-digital engagement and its relation to academic well-being, motivation, and achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aika hyvä rehtoriksi : Selviääkö koulun johtamisesta hengissä?5 6 11 10 5 0 0 7 16 30 155 18 263
Ajatus kuvasta : Kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa2 2 0 1 1 0 1 4 10 21 20 8 70
Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa : Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005 2008 -opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisena ja didaktisena opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden kehittymisen kannalta opiskelijoiden kokemana26 28 10 10 11 11 8 13 13 13 19 11 173
Alamainen sivistysprojekti, tasa-arvo ja edistys : Suomen yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys 1872-19201 8 21 13 27 22 15 27 26 37 32 22 251
Anchoring craft : The object as an intercultural and intertemporal unifying factor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthraquinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes5 17 17 39 9 71 51 1 6 66 62 37 381
Anticipatory look-ahead fixations in real curve driving0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are We There Yet? : Equality of learning opportunity in theory and practice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritmetiikasta algebraan : Muutoksia osaamisessa peruskoulun päättöluokalla 20 vuoden aikana18 6 17 9 18 12 5 13 11 26 13 11 159
Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena : Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastalua1 9 5 3 2 1 5 1 5 29 29 1 91
Arki perhetyön kohteena : Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuun -hankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Neural Network Based Prosody Models for Finnish Text-to-Speech Synthesis4 4 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 16
Arviointi, tieto ja hallinta : Peruskoulun paikallisen arvioinnin genealogia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde : Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana3 1 2 2 1 0 0 1 40 62 28 93 233
Askelmerkkejä liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi : Opettajankoulutusta edeltävät liikunnan sosialisaatioympäristöt, koetut vahvuudet ja käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing organizational culture in complex sociotechnical systems : Methodological evidence from studies in nuclear power plant maintenance organizations2 5 1 1 0 1 0 0 1 2 3 3 19
Assessing university students' prior knowledge : implications for theory and practice4 37 55 22 28 44 28 44 70 48 26 47 453
Assessment and development of executive functions in school-age children0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of job strain with sleep and psychophysiological recovery in shift working health care professionals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attachment patterns, coping, emotional processing and theraphy alliance in recovery from trauma1 2 0 2 2 2 1 6 6 15 7 0 44
Auditory - Visual Matching in Learning Disabilities : Intervention Studies from Finland and Sweden8 10 9 16 68 60 9 6 2 8 5 3 204
Auditory perceptual learning in musicians and non-musicians : Event-related potential studies on rapid plasticity0 0 0 0 0 74 16 17 13 16 15 3 154
Becoming a scholar : The dynamic interaction between the doctoral student and the scholarly community38 17 27 14 8 27 19 25 25 19 13 6 238
Becoming a teacher : emerging teacher identity in mathematics teacher education4 4 8 1 4 4 0 3 3 12 47 3 93
Better Images Understanding and Measuring Subjective Image-Quality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildning för alla : En pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-18922 2 1 1 0 0 0 0 1 2 4 2 15
Boundaries in Action : An Activity-theoretical Study of Development, Learning, and Change in Health Care Organization for Patients with Multiple and Chronic Illnesses1 2 2 1 3 0 0 3 0 18 2 3 35
Breaking New Ground in Home Care Encounters : Shared Transformative Agency between Home Care Workers and their Elderly Clients0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bullying and its prevention in early childhood education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causatives and the Empty Lexicon : A Minimalist Perspective1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 9
Challenges of Expertise and Organizational Learning during the Digital Transformation of Forensic Fingerprint Investigation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics and Development of Students' Mathematical Identities : The Case of a Tanzanian Classroom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child temperament and parental personality : continuity and transactional change3 3 2 2 1 26 9 2 22 52 81 43 246
Childhood and adolescent antecedents of work stress and early atherosclerosis3 1 0 1 2 3 1 3 0 1 5 4 24
Childhood antecedents of socioeconomic and health-related disadvantage in adulthood : The role of behavioural factors and school performance0 0 0 107 22 16 8 11 7 12 6 8 197
Children in their learning environments : theoretical perspectives25 4 7 5 0 16 2 1 6 20 6 3 95
Children's Sense of Agency : a Co-Participatory Investigation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronotope : an investigation of the spatial and temporal organization in technology-mediated collaborative learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classroom matters : Research with children as entanglement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive and behavioral outcome after solid organ transplantation in childhood0 0 0 0 0 0 0 70 30 10 13 22 145
Cognitive and neural determinants of music appreciation and aesthetics0 0 0 0 0 0 0 45 25 36 35 25 166
Cognitive deficits and the Paced Auditory Serial Addition Test performance among patients with multiple sclerosis3 3 1 3 6 27 18 21 13 16 23 23 157
Cognitive Dysfunction in Schizophrenia : A Familial and Genetic Approach2 3 0 0 0 2 0 2 1 3 0 3 16
Cognitive functioning and its heritability in bipolar I disorder11 7 9 5 22 17 16 8 10 9 5 14 133
Cognitive Functioning in Alcohol and Other Substance Use Disorders in Young Adulthood : A Genetic Epidemiological Study11 10 13 18 11 5 15 14 27 15 6 5 150
Cognitive Functioning in Young Adults with Depression, Anxiety Disorders, or Burnout Symptoms : Findings from a Population-based Sample7 5 6 13 6 1 2 15 4 4 4 3 70
Cognitive Impairment in Schizophrenia : Related Risk Factors and Clinical Characteristics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive Representations in the Sensory and Memory Systems of the Human Brain : Evidence from Brain Damage and MEG0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coherence making in large-scale curriculum reform : How do educational stakeholders perceive curriculum coherence and why does it matter?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collaborative Design in a Virtual Learning Environment : Three Design Experiments in Textile Teacher Education10 15 0 5 6 1 4 4 3 7 8 1 64
Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning : Exploring learning from conflicting ideas and knowledge0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communicational and Educational Choices for Minorities within Minorities : The Case of the Finland-Swedish Deaf2 2 0 1 0 1 3 0 3 2 2 0 16
Conceptualising Customers in the Public Sector : An Activity-theoretical Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constructing a Community : Myths and Realities of the Open Development Model23 8 11 12 6 11 10 22 29 18 9 8 167
Constructing skilled images2 2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 0 15
Contradictions of Finnish Education : Finnishness, interculturality and social justice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortical multi-attribute auditory discrimination deficits and their amelioration in dyslexia0 0 0 0 0 0 0 16 83 27 26 18 170
Cortical processing of musical pitch as reflected by behavioural and electrophysiological evidence5 1 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 15
Cortical processing of speech and non-speech sounds in adults and newborns3 6 0 7 12 11 9 10 9 4 16 3 90
Cortical processing of speech and non-speech sounds in autism and Asperger syndrome12 10 11 6 14 12 5 9 7 10 11 5 112
Cortical processing of sublexical speech and nonspeech sounds in children and adults0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortical representations for phonological quantity3 2 1 3 4 5 1 7 11 4 4 1 46
Court work in transition : An activity-theoretical study of changing work practices in a finnish district court6 0 2 0 1 0 0 0 5 4 5 0 23
Creating A Sense of Membership in Basic Education : The contributions of Schoolwide Events0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cripping Swimming : Culture, Ableism, and the Re-articulation of Able-Bodiedness0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Transition from Developers to Users : Activity-Theoretical Studies of Interaction and Learning in the Innovation Process4 3 1 1 1 1 0 2 0 2 2 0 17
Damastin traditio ja innovaatio : Tekstiilitaiteilija Dora Jungin toiminta ja damastien erityisyys166 129 65 54 129 100 91 160 130 143 134 65 1366
Dance talent development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepening mathematics related affect research into social and cultural : Decline, measurement and significance of students' multi-level affect in Finland and Chile0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depression and its assessment among stroke patients and their caregivers76 51 39 34 41 35 46 61 56 41 66 54 600
Depression, Poor Sleep Quality, and Stress : Associations with Insulin Resistance, Insulin Secretion and the Metabolic Syndrome in Individuals without Type 2 Diabetes22 21 14 17 25 31 10 21 28 21 17 11 238
Designing the corporeal VoicePilates method: Studies of short voice trainings on Estonian, Finnish and US teachers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determinants and Psychological Implications of Breast Cancer Risk Perceptions in the Course of Mammography Screening3 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 11
Determinants of vascular cognitive impairment : White matter lesions, brain atrophy and their neuropsychological correlates13 19 15 16 10 12 9 7 3 10 10 10 134
Developmental origins of physiological stress reactivity10 2 7 10 6 15 7 9 9 9 9 2 95
Developmental origins of psychological vulnerability factors for mental disorders12 5 4 5 16 9 5 15 5 15 10 3 104
Diagnosis and treatment of premalignant changes of photodamaged skin : novel hyperspectral imaging and new therapeutical aspects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogisuus ja kohtaaminen : Tutkimus kristillisten koulujen toimintakulttuurista kasvatussuhteen näkökulmasta4 1 3 2 4 14 1 0 0 2 3 6 40
Digitaalisia oppimateriaalisovelluksia luokanopettajakoulutuksen pianonsoiton opetuksessa3 0 1 3 1 5 10 15 16 17 16 13 100
Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy13 13 9 21 8 10 6 10 8 6 16 7 127
Disordered Gambling in Finland : Epidemiology and a Current Treatment Option0 0 0 0 0 0 0 5 15 29 23 7 79
Doctoral student engagement : The dynamic interplay between students and scholarly communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domestication of Travelling Reforms in Higher Education of Kyrgyzstan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamics of contour, object and face processing in the human visual cortex12 10 4 4 20 7 1 11 3 2 5 3 82
Early Life Origins of Severe Personality Disorders : The Helsinki Birth Cohort Study33 29 33 31 19 51 31 25 55 51 27 25 410
Early mathematics interventions : Supporting young children with low performance in mathematics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education as Finland’s Hottest Export? : A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational accountability, network and school effectiveness : A study of the practise of educational governance in China1 1 3 0 1 1 0 1 0 2 2 0 12
Effects of an in-service training program on physics teachers' pedagogical content knowledge : The role of experiments and interacting bodies in teaching Newtonian mechanics0 0 0 0 28 38 27 27 55 32 28 18 253
Electromagnetic Studies of Auditory Processing in Abstinent Alcoholics1 5 0 0 9 4 6 8 6 5 6 3 53
Electrophysiological and behavioral indices of distractibility in school-age children1 0 1 0 1 4 1 1 0 0 3 0 12
Emotion and social context in a digital game experience0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employability of university graduates : The role of academic competences, learning and work experience in the successful transition from university to working life0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empowering patient education : Development of educational intervention for school-age children with type 1 diabetes and their parents0 0 0 74 38 15 11 25 42 21 8 11 245
Enhancing children's participation in early childhood education through participatory pedagogy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancing Students Motivation towards School Science with an Inquiry – Based Site Visit Teaching Sequence : A Design - Based Research Approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
Enjoy Playing! : Introducing a new technology-based together playing approach to complement traditional teaching in music schools : A study of an audio supported practice aid for first and second grade string instrument students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entangled Devices : An ethnographic study of students, mobile phones and capitalism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsia ja kognitio : Vastadiagnosoitujen epilepsiapotilaiden kognitiivinen suoriutuminen ennen lääkitystä sekä kuusi ja 24 kuukautta lääkityksen aloittamisesta2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisiä koulutuspolkuja? : Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevan taaperon päiväkotiryhmään sopeutuminen : Monitapaustutkimus vuorovaikutussuhteista ja niiden rakentumisesta17 15 10 9 3 7 2 5 46 75 75 36 300
Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta alkuopetukseen : tukitoimet ja suoriutuminen43 9 14 6 6 1 3 3 20 21 30 27 183
Eriytyvät kaupunkikoulut : Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä0 0 0 0 0 0 0 0 627 277 131 105 1140
Esiopetuksen käsityö : Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta14 6 17 19 2 3 3 2 7 38 34 19 164
Estonian and Finnish gifted children in their learning environments3 5 18 1 1 4 0 3 12 17 22 28 114
Evaluation of driving ability of the disabled persons in the context of the psychological activity theory4 8 2 0 3 11 7 0 2 10 5 3 55
Event-related potential (ERP) indices of central auditory development in healthy children and in children with oral clefts10 19 9 13 36 16 27 25 16 28 14 15 228
Everyday beliefs about food and health2 1 32 20 21 39 40 23 33 41 19 3 274
Expert Identity in Development of Core-Task-Oriented Working Practices for Mastering Demanding Situations2 2 1 5 3 8 1 5 3 4 5 0 39
Exploration in Language Didactics and in Teachers' Pedagogical Thinking : Secondary School Language Teachers' Conceptions and Methods of Teaching English as a Second Language in Cameroon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring primary school sex education in Greece : policies and praxis25 12 13 22 79 111 78 82 75 40 19 18 574
Exploring the experiences and conceptions of good teaching in higher education : Development of a questionnaire for assessing students' approaches to learning and experiences of the teaching-learning environment13 32 15 19 27 35 35 41 36 36 33 12 334
Eyes on the Road : Eye Movements and the Visual Control of Locomotion in Curve Driving0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
Facets of negative affectivity, health behaviour, and risk factors of cardiovascular diseases0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 36
Facilitation of Understanding in Distributed Orienting Activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factors related to seat belt use : A Turkish case8 9 21 7 14 21 8 12 10 19 12 34 175
Families and the Social Space of School Choice in Urban Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatigued driving : prevalence, risk factors and groups, and the law4 7 0 0 0 2 6 4 20 6 9 4 62
Feature integration in human vision4 4 0 2 0 1 0 6 3 3 6 1 30
Feeling Better, Performing Better? : Holistically-Oriented Top Performance and Well-Being (HOPE) : Performance Enhancement and Its Perceived Impacts on Musicians4 6 10 2 9 22 7 9 27 9 8 10 123
Finnish A'-movement : Edges and Islands17 30 6 7 24 20 10 17 5 16 19 2 173
Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish Homicides and Mental Disorders : An investigation of offense and offender characteristics2 9 6 2 3 1 0 5 10 6 15 8 67
Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments : A longitudinal perspective on educational equity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish Pupils' Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1 - 627 25 23 21 24 15 11 10 12 17 12 19 216
Flourishing in 21st century workplaces : How to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration : Evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From inclusive practices to personal strategies : Teachers and students designing together digitally supported science learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From music syllabi to teachers' pedagogical thinking : a comparative study of Estonian and Finnish basic school music education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Needs to Deeds : User experience informing pedagogical and sustainable campus development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From silence to sounds : Outcomes of cochlear implantation in Finnish adults and children0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional outcome and health-related quality of life after traumatic brain injury in the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)11 37 25 30 47 35 17 25 40 31 33 32 363
Fyysinen aktiivisuus eri elämänvaiheissa : Yhdeksäsluokkalaisten kestävyysliikunan harrastamisen motiivit31 32 10 21 29 4 5 12 40 45 17 5 251
Generating and transforming representations in design ideation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gone with the Wind? : Immigrant Women and Transnational Everyday Life in Finland52 33 33 37 52 38 22 11 29 23 26 12 368
Growing up in Affiliation with a Religious Community : A Case Study of Seventh-day Adventist Youth in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habits of mind and academic endeavors : The correlates and consequences of achievement goal orientations13 8 4 3 0 1 1 1 2 4 2 1 40
Half-occlusion processing in stereoscopic vision2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 7
Handling Knowledge : Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanging out with young people, urban spaces and ideas : Openings to dwelling, participation and thinking0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankala erityisyys : Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Georg Gadamer's Philosophical Hermeneutics in the Philosophy of Education : Beyond Modernism and Postmodernism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Related Quality of Life among Women with Advanced Breast Cancer : Issues of measurement, clinical significance and personal meaning3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 1 14
Healthy Individuals’ Decision Making in Online Poker : Perspectives on Emotional Stability and Wellbeing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hegemony, contradiction, and gender in the context of Finnish university physics27 15 7 3 6 7 4 5 5 16 4 9 108
Highly Educated Taiwanese Women Seeking a Self-Acceptable Social Position in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homo interculturalis : Identity, interculturality and career learning within European Union institutions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hostility : A prospective study of the genetic and environmental background and associations with cardiovascular risk15 9 8 6 4 14 11 11 20 20 15 12 145
How do teachers benefit from training on social interaction skills? : Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How does it feel at school and in teacher education? : Comprehensive school pupils’ and student teachers’ academic emotions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How to design educational settings to promote collaborative inquiry : Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry22 10 2 6 4 3 6 10 23 11 8 17 122
Human brain mechanisms of auditory and audiovisual selective attention2 2 3 8 6 9 3 15 6 9 5 4 72
Human brain networks of auditory attention and working memory13 22 23 25 22 12 21 27 18 19 19 19 240
Human cortical functions in auditory change detection evaluated with multiple brain research methods2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 13
Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina : Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idealähtöistä koulualgebraa : IDEAA-opetusmallin kehittäminen algebran opetukseen peruskoulun 7. luokalla8 5 5 7 0 1 0 0 0 2 4 3 35
Identtisten ja epäidenttisten kaksosten puhe : Monotsygoottisten ja ditsygoottisten kaksosten puheen vertailua kesto-, nopeus-, tauko- ja taajuusmittauksin27 23 35 23 51 19 9 31 32 39 24 20 333
Ihmisoikeuskasvatus lukiossa : outoa ja itsestään selvää21 10 22 21 25 16 2 8 15 17 16 20 193
Imaginaries of Early Childhood Education : Societal roles of early childhood education in an era of accountability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immigrant-ness as (mis)fortune? : Immigrantisation through integration policies and practices in education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving the mastery of human factors in a safety critical ATM organisation21 20 14 14 15 7 3 12 11 7 17 12 153
Impulsivity, health-related behaviour and disease : A prospective study8 10 6 3 6 14 10 2 9 3 4 8 83
Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Speech and Language Therapy for Individuals with Profound and Multiple Learning Disabilities : An Ecological Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual differences in response to psychological challenge : A study of the effects of EGF A61G and ApoE genetic polymorphisms and temperamental characteristics1 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 1 11
Infant Temperament in Context : Premises of Parental Perceptions3 1 1 1 0 0 3 2 2 9 6 1 29
Innocence, privilege and responsibility : Power relations in policies and practices on Roma, Travellers and basic education in three Nordic countries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutional Management in Higher Education : A Study of Leadership Approaches to Quality Improvement in University Management : Nigerian and Finnish Cases6 2 1 0 0 4 6 0 7 6 2 0 34
Interaction between visual perception and mental representations of imagery and memory in the early visual areas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interaction in the Multicultural Classroom : Towards Culturally Sensitive Home Economics Education10 6 9 34 14 13 1 9 15 7 16 3 137
Interactions of the processing of letters and speech sounds as reflected by event-related brain potentials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural Learning and Hybridity in the Culture Laboratory42 28 18 12 11 2 1 9 6 8 4 13 154
Interculturality and English as a lingua franca : Internationalizing teacher education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest in university studies : Its role and relation to other motivational variables37 11 9 10 19 22 12 20 20 11 15 15 201
Interthinking in Estonian Home Economics Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introducing a Collaborative Network-based Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching : Action Research in Finnish Higher Education1 5 3 5 9 19 14 17 19 13 13 8 126
Intuition and analysis at work : The role of cognitive style in experiences of work contexts2 0 2 4 1 2 0 4 11 29 24 38 117
Investigating online reading with eye tracking and EEG : The influence of text format, reading task and parafoveal stimuli on reading processes23 28 42 27 26 16 13 16 24 38 34 36 323
Investigating the functional roles of occipital face area and lateral occipital cortex with transcranial magnetic stimulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is a Majority Enough? : Psychological Well-being and Its Relation to Academic and Prosocial Motivation, Self-regulation and Achievement at school8 1 9 1 0 0 2 3 1 2 2 0 29
Is there such a thing...? : A study of antiracism education in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in socially desirable responding and personality research12 8 5 3 6 7 5 2 12 8 8 9 85
Job control as a predictor of mental and cardiovascular health : a prospective multicohort study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joint Multimodal Management of Hearing Impairment in Conversations at Home : Implications for Communication Therapy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
Joy and struggle for renewal : A Narrative Inquiry into Expertise in Job transitions7 3 2 2 4 1 3 1 4 2 5 3 37
Kadonneet pojat : Monitapaustutkimus ESY-poikien kompleksisesta koulu-urasta ja elämänkulusta121 57 67 26 27 20 4 6 48 58 85 105 624
Kansakouluhanke valtion, kunnan ja kyläyhteisöjen vallanjaon haasteena : Kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnassa vuoteen 1907 mennessä1 0 1 0 3 0 13 23 31 19 24 20 135
Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä15 3 0 4 6 1 1 1 5 2 7 0 45
Kasvatuksellinen realiteettiperiaate : Välitätkö auktoriteettia vai väärää syyllisyyttä?2 3 5 0 1 0 0 3 7 4 5 3 33
Kasvatus- ja valmennustyylien yhteys juniorijääkiekkoilijoiden suoriutumisstrategioihin, tyytyväisyyteen ja joukkueen koheesioon14 11 14 3 1 4 5 6 15 4 11 3 91
Kasvatustietoisuuden ulottuvuuksia : Vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta6 7 6 5 5 3 2 3 5 6 3 1 52
Kasvilajien tunnistaminen, oppiminen ja opettaminen yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta39 29 28 40 56 49 40 60 49 31 18 13 452
Kaveriporukasta liiketoiminnaksi : Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä6 3 5 3 9 6 6 4 5 8 11 2 68
Kehittävä kollaboraatio : Uuden tiedon tuottaminen opettajien lähikehityksen vyöhykkeellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittävän kuntoutuksen mahdollisuudet : Tutkimus Aslak -kuntoutuksen työkytkennän ja asiakkuuden rakentumisesta31 8 1 1 0 0 0 1 0 3 2 1 48
Keltaista ja kimaltavaa : kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen8 8 10 14 31 14 8 10 17 24 38 11 193
Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä68 51 60 49 43 47 45 58 50 76 36 43 626
Kertova mieli : Jarome Brunerin narratiivikäsitys3 2 3 1 0 8 4 3 1 3 5 2 35
Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena38 23 29 17 10 8 32 25 25 43 39 57 346
Kielitiedon didaktiikkaa : Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiire ja työn muutos : Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä7 4 5 13 6 1 9 2 7 23 39 15 131
Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen : Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne6 24 8 5 5 8 4 2 1 9 19 15 106
Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla16 33 30 7 5 9 7 16 37 27 10 9 206
Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä8 5 3 2 4 4 0 2 5 4 20 12 69
Kohti kulttuurisesti kestävää kasvatusta : Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määrittyminen ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti pelisivistystä : Nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti ulkorajoja : Lukion toimintakulttuurikuvaus ohjauksen ja johtamisen näkökulmasta18 4 6 5 3 2 4 3 12 14 15 3 89
Koko talo soi : Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-196835 2 0 1 8 1 7 24 11 18 20 11 138
Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa21 26 14 19 8 9 8 15 21 16 14 17 188
Korkeakoulutettujen työttömien omaehtoisen täydennyskoulutuksen sidosryhmäperusteinen arviointitutkimus2 1 0 2 2 1 1 0 4 11 12 5 41
Koti on kansan sydän : Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907-19173 1 3 0 1 0 1 4 8 10 8 6 45
Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä : asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä38 24 24 41 41 26 16 28 31 27 42 38 376
Kotitaloustaidon ulottuvuuksia : Analyysi kotitaloustaidosta eksistentialistis-hermeneuttisen fenomenologian valossa4 7 7 16 7 12 2 12 18 25 23 15 148
Koulukokemukset ja koulutusratkaisut : Peruskoulun vaikuttavuuden tarkastelu oppilasnäkökulmasta13 8 15 6 0 1 8 10 12 14 3 8 98
Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste0 0 0 0 0 0 0 0 115 176 89 49 429
Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluromaanien opettajakuva 1930-luvulta 1990-luvulle : ihanteellisia, kapinallisia ja oman tien kulkijoita17 12 6 4 24 11 13 14 10 15 8 9 143
Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi13 14 7 14 14 7 1 4 6 29 10 4 123
Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä selviytymiseen : Sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman periytyminen sukupolvesta toiseen5 7 8 0 38 12 24 43 27 47 39 31 281
Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 2 0 14
Kulttuurien yhteentörmäyksestä sopeutumiseen ja uudenlaiseen ymmärtämiseen : Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujaksoilta virolaisissa hoitokodeissa3 0 2 0 0 2 0 1 8 16 11 11 54
Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus : Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa : Toimintatutkimus eri kohderyhmillä4 2 12 3 10 5 0 3 0 6 5 1 51
Kyllä se lintupelotintaulujuttu siinä nyt on käsittelyssä : Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja sarjakuvatehtävässä1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5 6 17
Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 96 179
Käsityksistä ajatuksen poluille : Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittäminen10 16 14 7 9 4 2 3 8 11 7 11 102
Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä : Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa39 44 72 29 1 1 0 1 5 4 5 4 205
Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa26 25 12 8 6 7 9 7 7 9 16 14 146
Language in Acquisition : Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar : Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children3 4 14 2 2 6 14 11 10 29 23 37 155
Lapsi turvapaikanhakijana : Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta330 204 74 37 45 26 12 17 37 35 24 19 860
Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-199932 12 85 45 26 69 126 60 110 158 17 11 751
Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja : Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen havainnointiin perustuvan reflektion avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Late cognitive and vocational outcome of traumatic brain injury : A neuropsychological follow-up study1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 8
Learning across levels : Challenges of collaboration in a small-firm network3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 3 1 19
Learning Challenges in Biogas Production for Sustainability : An activity theoretical study of a network from a swine industry chain59 59 49 35 70 56 57 36 55 69 77 64 686
Learning challenges of NGOs in development : Co-operation of Finnish NGOs in Morogoro, Tanzania2 1 3 3 0 0 1 1 1 4 2 1 19
Learning clinical reasoning through game-based simulation : Design principles for simulation games0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning in and for production : An activity-theoretical study of the historical development of distributed systems of generalizing1 1 2 2 1 1 1 0 2 5 2 1 19
Learning to Work Together : Collaboration Between Authorities in Economic-Crime Investigation3 2 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 16
Leikkien, havainnoiden, kannatellen : Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexical quantity in Japanese and Finnish2 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 13
Life Course Approach to the Development of Hostility and Anger : Family Origins in Childhood and Unemployment in Adulthood0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 123 21 152
Liikunnanopettaja sosioeettisenä kasvattajana8 13 5 14 21 2 5 10 18 19 15 8 138
Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome15 9 10 2 19 12 3 25 21 17 15 17 165
Lionhearts of the Playworld : An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy27 30 12 9 4 18 3 4 11 20 11 6 155
Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Looking Beyond the Obvious : Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukemisen alkeita päiväkodissa : Lastentarhaopettaja ja alkava kuusivuotias lukija24 3 4 8 20 6 8 10 10 20 13 12 138
Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla : Kolme pedagogista interventiota54 194 253 229 246 15 27 63 70 53 153 19 1376
Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus : Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus : Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun0 148 83 49 205 98 26 114 85 93 76 60 1037
Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa115 53 95 44 51 38 15 30 56 27 37 32 593
Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuva : Matematiikkakokemukset matematiikkakuvan muodostajina2 2 6 4 3 1 0 0 3 6 6 4 37
Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla : kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista5 23 22 20 13 9 5 15 14 18 15 9 168
Luottamus koulussa : Tutkimus yhdeksännen luokan oppilaiden luottamus- ja epäluottamuskertomuksista ja niiden merkityksestä oppilaiden kouluarjessa25 12 31 21 30 20 8 15 31 33 18 12 256
Luova ongelmanratkaisu ja kasvu kansainvälisyyteen4 0 1 0 1 0 1 0 9 11 14 5 46
Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping the uncanny : Assessing dimensions of psychotic-like experiences for clinical utility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maternal hypertensive disorders during pregnancy and the mental health and cognitive functioning of the adult offspring : the Helsinki Birth Cohort Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics teachers´ conceptions about equations4 4 1 1 1 7 0 2 0 0 3 1 24
Matka koulun kestävän kehittämisen maisemassa30 29 19 16 49 25 32 36 33 26 39 14 348
Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi? : Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa30 8 13 2 6 8 7 5 3 5 4 3 94
Maturation of the cortical auditory event-related brain potentials in infancy4 1 1 4 3 0 3 4 5 2 5 3 35
Media Education in the Finnish School System : A Conceptual Analysis of the Subject Didactic Dimension of Media Education27 13 13 35 35 8 16 21 18 25 19 14 244
Memory disorders in acute encephalitis : A neuropsychological study19 2 0 1 2 1 20 11 54 151 81 34 376
Merkkejä tietoyhteiskunnan maisemasta vuonna 2015 : Näkökulmia käytäntöperustaisen semiotiikan teoriaan ja metodologiaan sekä lukiolaisten piirrosten tulkintaan26 25 14 15 21 21 9 13 23 13 14 11 205
Methodological and Empirical Advances in the Quantitative Analysis of Spontaneous Responses in Psychophysiological Time Series1 4 4 0 1 10 1 2 2 4 4 1 34
Mielekäs oppiminen matematiikan opetuksen lähtökohtana : Systemaattinen analyysi Journal for Research in Mathematics Education aikakauslehden artikkelien pohjalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielen ja musiikin ikkunat autismiin : Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde - tapaustutkimuksia7 10 4 6 2 0 5 3 1 57 36 17 148
Mismatch Negativity (MMN) and P3a Abnormalities in Traumatic Brain Injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? : Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner -koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua1 1 2 1 4 0 0 2 1 0 2 1 15
Miten ja mitä opettaja oppii? : Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten ohjata mielen kuntoutujaa? : Yksityisen mielenterveystyön hoito- tai palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä7 1 2 1 3 2 1 5 1 9 9 7 48
Mitä autismin kirjon opiskelijat oppivat valmentavassa koulutuksessa13 6 6 0 5 2 1 1 4 5 20 14 77
Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä90 141 181 130 117 30 16 44 81 69 51 68 1018
Moniääninen ruokaympäristö : ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monologeista dialogiksi : Keskustelua koulusta käytävien ohipuhumisten muuttamisesta neuvotteluksi sosiaalisen konstruktionismin hengessä17 25 13 6 15 9 10 10 25 22 13 15 180
Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of the Twenty-first Century : Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro91 66 96 28 93 27 63 117 112 83 58 72 906
Motivational dynamics in the learning context : Interaction of individual and situational factors0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 156 19 229
Murtuuko muuri : Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä62 136 33 23 19 7 15 14 6 12 16 19 362
Music in the recovering brain62 53 49 60 52 96 67 79 91 112 116 105 942
Musical activities and the development of neural sound discrimination0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muusikon mentaaliharjoittelu : Konsertoivan ja opettavan pianistin mentaaliharjoittelu120 36 16 51 59 41 81 105 93 98 53 75 828
Muutosote : Akvaarioprojektin pedagogisten kehittämishankkeiden toteutustapa ja onnistuminen27 3 5 3 0 2 0 11 18 7 2 2 80
Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi : Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen20 31 10 14 22 6 7 17 15 21 11 13 187
Naming the multiple : Segments of scientific giftedness2 0 0 0 0 0 0 5 6 5 8 2 28
Neighborhood effects in mental health and health behavior : Longitudinal analysis of social causation versus selective residential mobility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerve-wracking or rewarding? : A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuro-cognitive factors contributing to paranormal beliefs : core knowledge violations, cognitive inhibition, and the social brain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurochemical regulation of auditory information processing studied with EEG/MEG : application to schizophrenia15 11 10 10 38 21 26 18 15 11 26 17 218
Neurocognitive processing of inflected and derived words31 16 28 25 19 18 11 24 15 27 26 12 252
Neuronal oscillations in gamma- and alpha-frequency bands : from object representations to sensory awareness14 13 22 15 22 10 18 18 5 11 16 10 174
New aspects of the cerebral functional asymmetry in speech processing as revealed by auditory cortex evoked magnetic fields2 1 0 4 5 4 4 7 1 3 2 1 34
New perspectives on emotional processes and decision making in the game of poker : with special emphasis on the tilting phenomenon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 728 1543
Ninth Grade Students Generating Interest in Physics and Chemistry : An Interpretive Study of Students Discourse in a Science Class in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviisiopettajana peruskoulussa : Aloittelevien opettajien autenttisia kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodesta13 14 21 12 5 4 2 2 9 18 92 56 248
Number sense in young children : (Inter)national group differences and an intervention programme for children with low and average performance5 2 68 77 106 90 98 104 143 110 118 67 988
Nuori Ilmari Vaissi : Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910 - 19393 0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 3 14
Nuorisokodista maailmalle : Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä264 267 71 88 73 102 176 98 165 110 83 66 1563
Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa7 6 11 2 6 5 0 1 14 8 14 1 75
Näkymätöntä näkyväksi : Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkövammaisen lukiolaisen fyysinen aktiivisuus ja koululiikunta : Haastattelututkimus mallintamisen perustaksi2 0 1 0 1 0 1 5 1 0 2 1 14
Occupational burnout and health3 5 6 6 3 3 2 6 0 20 43 57 154
Ohjaus pedagogisena päätöksentekona4 5 3 2 5 1 0 1 5 4 8 4 42
Oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden haasteet opiskelussa37 35 47 51 62 17 13 29 74 51 27 9 452
Older women's mobility and transportation issues : Restraints and regulations, lust and splendour3 1 0 0 1 0 0 1 1 7 3 4 21
Om naturens förvandlingar : Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga tänkande : Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken83 46 36 33 71 68 29 38 57 92 75 15 643
On the environmental genetics of depressive symptoms : Focus on two serotonergic genes6 2 2 1 9 11 0 5 5 3 9 4 57
On the evolution of personality : Insights from contemporary Western humans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the moderators of trait avoidance motivation in predicting cognitive biases and adjustment1 5 4 6 8 7 3 6 11 3 2 4 60
On the Nature of Internet Addiction : What is it and how is it measured?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ongelmana yhteistyökyvyttömyys? : Teoreettisen ymmärryksen etsintää web-avusteiselle tiedontuottamisyhteistyölle1 1 1 2 3 4 0 3 5 12 12 2 46
Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? : Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä94 55 42 33 67 31 24 45 37 54 73 21 576
Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä rakentamassa : Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kehyksessä17 20 8 5 7 9 10 6 6 8 19 4 119
Opettajanhuoneen sosiaalieettisen yhteisöllisyyden rakentaminen : Design-tutkimus aineenopettajaopiskelijoiden eettispedagogisesta opiskelusta verkkosimulaation avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajankoulutuksen hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat : Kahden politiikkalähtöisen kehittämishankkeen järjestelmäteoreettinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumo : yliopiston ja koulujen kumppanuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa : etnografinen tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä : Kohteena peruskoulun kotitalouden opetus1 2 2 0 1 1 0 1 1 6 13 28 56
Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit : Peruskoulun opettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien merkityksestä opetuksessa7 14 19 7 47 14 17 44 49 53 28 36 335
Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa5 2 0 3 0 0 0 0 3 3 4 1 21
Oppiaineyhteistyö opetusharjoittelussa : Tapaustutkimus aineenopettajakoulutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa1 3 7 6 4 6 2 5 6 9 9 3 61
Oppimisen kohteen ja oppijan vastavuoroinen kehitys : Teleyrityksen asiakaspalvelun työyhteisöjen oppimiskäytäntöjen uudistaminen osana teknologis-taloudellista kumousta5 6 13 2 5 2 3 4 8 7 3 3 61
Origins of the sex differences in handedness and mental rotation ability : genetic, environmental and hormonal effects20 2 14 6 12 5 6 13 20 14 11 8 131
Oscillatory brain activity in memory disorders5 13 12 9 6 3 0 6 4 1 3 1 63
Out of earshot and out of sight of the science teacher : An investigation of learning opportunities in outdoor settings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Own pace, own space, own face, human, and tool support : Mediators in web-based self-regulation learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pain in juvenile idiopathic arthritis : parents and children as agents of disease management15 16 10 20 8 8 16 9 14 18 24 7 165
Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs90 109 76 74 67 53 78 82 131 86 3 21 870
Parasta ennen : Tasa-arvotyön projektitapaistuminen42 37 53 27 98 25 14 31 33 23 11 14 408
Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila : Opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena7 6 4 10 1 2 4 4 29 34 28 23 152
Pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu : Tapaustutkimus opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä : Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceived programme characteristics and impact : Case studies of Sino-Finnish transnational educational leadership training programmes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perception of surface brightness3 1 2 1 3 8 4 5 8 11 3 7 56
Personality and work stress : the role of Five-Factor Model traits and cynicism in perceptions of work characteristics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality functioning and psychotherapy outcome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on knowledge creating inquiry in higher education17 14 18 10 11 9 11 9 7 6 13 6 131
Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä15 31 14 24 17 8 5 20 20 35 20 15 224
Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän kehitys tilastojen ja normien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phonological Mean Length of Utterance as an indicator of typical and impaired phonological development in children acquiring Finnish17 33 41 33 21 19 24 34 29 53 53 37 394
Physiological and emotional stress reactions : the effects of temperament and exhaustion2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 4 15
Piano Musicians Identity Negotiations in the Context of the Academy and Transition to Working Life : A Socio-cultural Approach16 7 9 1 11 9 5 8 1 7 9 10 93
Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitch discrimination in optimal and suboptimal acoustic environments : electroencephalographic, magnetoencephalographic, and behavioral evidence6 3 4 6 3 16 10 10 11 10 6 26 111
Pitch-related auditory skills in children with cochlear implants : The role of auditory working memory, attention and music0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-industrial Intervention : An Activity-Theoretical Expedition Tracing the Proximal Development of Forms of Conducting Interventions18 21 19 13 4 4 2 11 14 12 16 14 148
Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa : Potilaan asema ja hoitotakuu-uudistus valtionhallinnon sekä kansanterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-maps : An Educational Programme for Reading Tactile Maps16 11 4 4 26 30 5 5 16 4 8 11 140
Predictors of Alcohol Treatment Outcome : Prognostic factors in cognitive behavioral therapy for problem drinking including Targeted Use of Naltrexone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevalence of Vocal Symptoms and Voice Disorders among Teacher Students and Teachers and a Model of Early Intervention1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 8 0 17
Process of burnout : structure, antecedents, and consequences194 215 203 220 291 265 253 231 287 266 290 253 2968
Processing of Stimulus Repetition and Change in the Somatosensory System : Recordings of Electrical and Magnetic Brain Responses4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 10
Productivity-related cognitive impairments after ischaemic stroke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Driving : An Emphasis on Organizational Safety Climate14 8 5 7 2 12 8 15 20 18 8 7 124
Psychobiological personality : environmental antecedents in childhood, and developmental trends and wellbeing outcomes in adulthood0 0 0 0 0 0 0 81 73 40 41 24 259
Psychological and psychophysiological functioning of young adults born preterm : The Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults52 26 36 15 14 22 12 15 25 20 17 23 277
Psychological consequences of cancer from the salutogenic and dyadic perspective14 8 5 20 14 17 11 7 14 10 9 8 137
Psychological resources, their social antecedents, and association with well-being and health behaviour in early adulthood4 6 7 2 12 11 6 5 5 10 7 6 81
Psychologically-Based and Content-Oriented Experience in Entertainment Virtual Environments15 19 5 13 16 18 85 16 6 12 13 9 227
Psychotic-like symptoms and psychosis prediction in adolescent psychiatric patients0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset koulunkäyntiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykoanalyysi oppimisprosessina10 15 1 2 4 8 1 9 5 23 21 3 102
Puheen ymmärrettävyys siviili-ilmailun radiopuhelinviestinnässä2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä : Ohjailevan toiminnan tarkastelua2 3 24 20 24 12 4 0 1 6 3 17 116
Puhumalla teoretisoitu? : Aineenopettajakoulutuksen kasvatustieteellistyminen ja asiantuntijapuhe 1970-luvulta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puku taiteena ja työvälineenä : Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pupil-related psychosocial factors, school setting, and teacher sick leave : A collaborative data study74 50 52 65 66 74 117 87 51 73 61 23 793
Pupils' Achievement Strategies, Family Background and School Performance1 15 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 22
Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan : Max Schelerin kasvatusfilosofiaa2 3 3 2 2 0 0 1 2 2 3 1 21
Rautaa ja ruostetta : Kuntien perusopetuksesta vastaavien ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä perusopetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflecting arts education with Information Communication Technologies from Finland to China : Policy analysis and digital literacy analysis of arts teachers’ use of ICTs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflektoiva kollaboraatio : pedagogisen tuen tarve rakennettaessa vertaisryhmässä opettajan ammatillista toimijuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge : The case of class teachers’ general pedagogy33 37 20 25 23 35 34 39 24 28 15 9 322
Repurposive Appropriation and Creative Technology Use in Human–Computer Interaction36 19 17 19 17 14 18 31 31 25 18 21 266
Resilience and recovery from mild traumatic brain injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restructuring science curriculum for the Twenty-first Century : An assessment of how scientific literacy and twenty-first century competencies are implemented in the Finnish and Chinese national primary science curricula0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revival and regeneration of Indigenous knowledge in intercultural bilingual teacher education : A study in the Ecuadorian Amazonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaanhoitajaksi kasvattaminen : Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti17 8 11 2 6 8 2 60 123 57 114 20 428
Scheffleriläinen rationaalisuus ja kasvatustodellisuuden monikerroksisuus : Jännitteitä ja ratkaisuja Israel Schefflerin kasvatusfilosofiassa9 8 7 6 8 14 6 5 21 4 6 13 107
Self-Concept and School Achievement of Pupils with Cleft Lip, Cleft Palate or Both : A longitudinal study7 11 2 6 9 20 16 12 37 26 19 31 196
Self-Regulated Learning in Higher Education : Basic Dimensions, Individual Differences, and Relationship with Academic Achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semantic Fluency in Mild and Moderate Alzheimer's Disease6 2 4 1 7 1 0 2 9 2 6 15 55
Semanttisen webin ontologisen tekstiilikäsitteistön kehittäminen ja liittäminen museoiden luettelointitietoihin32 3 2 5 38 28 41 5 24 41 47 31 297
Sense of belonging for students with intensive special education needs : An exploration of students' belonging and teachers' role in implementing support0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory auditory processing and intuitive sound detection : an investigation of musical experts and nonexperts4 2 0 2 3 4 8 9 5 1 6 8 52
Shades of change in Fullan’s and Hargreaves’s models : Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleep problems and their implications from preschool to school age0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleep, physical activity, and health in children : a developmental perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social media and networks as communicative acts : vulnerabilities and possibilities for the pedagogies of the future : An empirical hermeneutical study of Finnish and Greek teachers and students experiences0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social perception and cognition : processing of gestures, postures and facial expressions in the human brain15 35 22 27 25 25 17 13 12 11 14 9 225
Social services students' education and purposes in life : A case study from Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sommitelmia ja kiepsahduksia : Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sound discrimination in left-hemisphere stroke patients with aphasia as reflected by mismatch negativity (MMN) and behavioral indices9 6 8 8 10 18 8 13 5 4 10 5 104
Soveltuvuuskokeella täydennetty opiskelijavalinta : Seurantatutkimus eräiden sosiaali- ja terveysalan teknisluonteisten koulutusohjelmien (apuvälinetekniikka, hammastekniikka ja optometria) opiskelijavalinnan toteuttamisesta1 1 0 2 0 2 0 0 11 7 0 1 25
Spatial and temporal determinants of context modulation in human contrast perception14 12 9 8 7 5 1 10 1 9 5 1 82
Spatial context in the early visual system0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 14 54
Spinaalistenoosipotilaiden psyykkinen hyvinvointi ennen leikkaushoitoa ja sen jälkeen76 87 74 41 60 60 53 65 64 115 72 81 848
Stalking and violence victimization among Finnish university students14 21 21 26 14 16 13 25 12 46 10 16 234
Strategic Security : A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues : Towards a Theory of Security Development1 2 2 2 2 5 8 11 26 28 18 19 124
Stress and cellular aging : Associations between stress-related factors and leukocyte telomere length0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and long QT syndrome : the role of stress proneness and environmental stress0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and music performance anxiety61 34 27 29 45 12 10 18 22 22 27 19 326
Stressful, important and rewarding : How higher education students experience learning in different environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student motivation and well-being : Achievement goal orientation profiles, temporal stability, and academic and socio-emotional outcomes67 46 78 99 107 60 47 82 87 85 89 60 907
Students' scientific thinking in higher education : Logical thinking and conceptions of scientific thinking in universities and universities of applied sciences126 71 20 22 20 12 14 28 25 44 28 12 422
Successful learning and studying in Biosciences : Exploring how students conceptions of learning, approaches to learning, motivation and their experiences of the teaching-learning environment are related to study success0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä : Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla5 0 1 1 0 3 0 1 0 2 3 4 20
Suomalainen virolainen tarina : Sofi Oksasen Puhdistuksen henkilöhahmojen rakentaminen, ilmentäminen ja tulkinta puvustuksen avulla suomalaisissa näyttämö- ja elokuvasovituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina 1919 - 19392 0 0 3 16 6 5 6 13 12 6 9 78
Supistamista, rationalisointia vai kehittämistä? : Valtiovarainministeriön järjestelyosaston järjestämän henkilöstökoulutus- ja tutkimustoiminnan rakentuminen osaksi valtionhallintoa vuosina 1943-19718 17 10 6 9 11 11 16 15 9 22 5 139
Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education : A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tacit Pedagogical Knowing : At the Core of Teacher's Professionality15 5 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 41
Tanzanian Female Students' Perspectives on the Relevance of Secondary Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoitteena kunnon kansalainen : Koulun kansalaiskasvatuksen päämäärät eduskunnan keskusteluissa 1917-19246 1 4 0 1 2 0 4 2 4 12 9 45
Teachability and School Achievement : Is Student Temperament Associated with School Grades?73 60 70 39 78 34 19 39 47 48 51 42 600
Teacher Education, School Effectiveness and Improvement : A Study of Academic and Professional Qualification on Teachers' Job Effectiveness in Nigerian Secondary Schools2 4 2 2 2 2 0 2 0 3 5 1 25
Teachers changing higher education : From coping with change to embracing change0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher’s orchestration in longitudinal collaborative inquiry process0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching in Higher Education : From Content-focused to Learning-focused Approaches to Teaching4 8 5 12 6 0 5 12 14 32 20 14 132
Teams as Breakers of Traditional Work Practices : A Longitudinal Study of Planning and Implementing Curriculum Units in Elementary School Teacher Teams26 5 8 6 8 7 5 18 14 14 8 3 122
Teatteri ja draama työn oppimismuotoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstit luokkahuonevuorovaikutuksessa : Oppimateriaalit toteutuvan opetussuunnitelman rakentumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperament, socioeconomic status and cardiovascular risk : The longitudinal Cardiovascular Risk in Young Finns study2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 9
Temporal acuity in developmental dyslexia across the life span : Tactile, auditory, visual, and crossmodal estimations2 0 3 0 0 1 0 0 1 5 0 3 15
Temporal and population dynamics of depressive symptoms : empirical and modeling approaches0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 12 13 135
Terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppiminen esseevastausten perusteella arvioituna2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 7 17
The Artifact Project : Promoting Design Learning in the Elementary Classroom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The child in the eye of the storm : unveiling the war child syndrome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The cognitive basis of paranormal, superstitious, magical and supernatural beliefs : The roles of core knowledge, intuitive and reflective thinking, and cognitive inhibition0 142 253 71 86 56 66 53 29 47 61 39 903
The comorbidity of schizophrenia and pervasive developmental disorders in adolescence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Conceptions of Traffic Safety among Young Male Drivers3 2 0 2 1 6 11 3 13 9 4 9 63
The Development of the Concept of Music Education in Estonian Kindergartens, 1905-2008 : a Historical–Critical Overview2 0 2 4 2 1 1 2 2 6 11 4 37
The dialogism of ideologies about equality, democracy and human rights within Finnish education : Many voices and many faces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The dynamics of affect, cognition, and social environment in the regulation of personal learning processes : The case of mathematics6 3 2 5 1 1 0 7 6 8 5 4 48
The Finnish Organic Food Chain : Modelling towards 2020 goals with change and innovation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Freudian unconscious in the context of the cognitive orientation1 0 3 9 1 0 0 1 1 3 1 0 20
The Hunters of Lost Parcels : An activity-theoretical study of the emergence and sustainability of workers’ transformative agency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The interaction of motivation and learning environment : The role of goal orientations in students course evaluations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Networks of Learning in Technological Innovation : The Emergence of Collaboration Across Fields of Expertise4 11 5 0 2 2 0 4 1 6 2 8 45
The neural basis of speech sound discrimination from infancy to adulthood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 32 120
The neural basis of Western music chord categorisations : effects of development and music expertise0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The regional differences between countries in traffic safety : A cross-cultural study and Turkish Case5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 11
The Relationship of Neuropsychological Functioning with Demographic Characteristics, Brain Imaging Findings, and Health in Elderly Individuals2 5 3 0 2 10 1 3 0 3 2 0 31
The role of motivation and academic emotions in university studies : The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The school from the teacher´s perspective : The teaching space of eleven change-oriented teachers6 2 4 0 2 0 0 2 3 1 2 1 23
The Socially-Embedded Support System in Doctoral Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The teacher as mediator : Small group cognitive interaction in Finnish preschool and first grade settings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The traditionalism-inclusionism controversy in special education : a conceptual analysis19 12 43 11 22 22 21 17 27 18 27 16 255
Theorizing the Nature of Reflection15 14 19 18 10 12 10 25 21 21 29 25 219
Therapists' professional and personal characteristics as predictors of working alliance and outcome in psychotherapy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedostaminen ja muutos Paulo Freiren ajattelussa : Systemaattinen analyysi Sorrettujen pedagogiikasta2 4 8 2 5 6 0 1 3 10 5 4 50
Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa : haastattelututkimus psykologian, teologian ja farmasian opiskelijoista65 45 43 42 19 38 20 44 81 91 94 23743 24325
Tohtoriksi tulemisen tarina4 5 2 5 6 5 10 29 46 55 75 36 278
Toimintatutkimus CLIL-opetuksesta : LEO-mallin kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? : Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 262 74 352
Toiseuksien rakentuminen koulussa : Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta0 0 0 0 0 178 80 37 87 87 86 54 609
Toward a Profession : Clinical learning in a hospital environment as described by student nurses3 4 0 1 2 1 1 2 1 3 1 0 19
Toward an agency-centered pedagogy : A teacher's journey of expanding the context of school learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Towards Optimal Testing of Auditory Memory : Methodological development of recording of the mismatch negativity (MMN) of the auditory event-related potential (ERP)15 5 8 6 18 8 16 11 4 14 5 5 115
Towards primary school physics teaching and learning : Design research approach2 2 3 0 0 2 0 1 0 0 2 0 12
Transcending “the Impossible” : From Dead End to Expansive Learning3 6 4 5 10 13 5 14 5 10 10 6 91
Transformation through Integration : An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School6 0 0 1 9 0 0 1 2 0 2 2 23
Tuetun työllistymisen alkuvaiheet ja kehittyminen Suomessa5 5 0 5 0 2 2 1 7 1 2 7 37
Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuloskortti muutoksen välineenä : Tapaustutkimus tuloskortin käyttöönoton prosessista Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn mieltä etsimässä : Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täydestä sydämestä ja tarkoituksella : Projektityöskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä2 0 1 0 1 0 1 0 2 4 10 2 23
Underpinnings of dispositional optimism and pessimism and associated constructs1 2 1 0 2 0 0 3 0 1 3 0 13
Understanding factors contributing to the academic engagement of international university students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Internationalization and International Master's Programs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Students' Approaches to Learning, Self-Regulation, and Cognitive and Attributional Strategies : Connections with Well-Being and Academic Success29 31 35 32 24 24 26 22 33 23 14 16 309
Unraveling the helix of change : An activity-theoretical study of health care change efforts and their consequences41 34 26 33 32 24 35 18 32 28 17 30 350
Unraveling the meanings of textile hobby crafts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvärdering i skolan : mellan skolutvecling och styrpolitik2 3 1 0 0 3 0 0 2 5 3 0 19
Uusliberalismia vai ei? : Suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994-2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen : seurantatutkimus4 1 2 0 1 1 1 1 0 0 6 2 19
Vaikenemisia ja vastarintaa : Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkolakki vai haalarit, vaiko molemmat : Koulutuspolitiikan vaikuttajien näkemykset toisen asteen kehityksestä79 46 22 39 42 28 23 33 21 35 38 21 427
Valta kotikasvatuksessa80 73 55 49 94 43 61 54 45 75 110 25 764
Values and morality in Iranian schools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys5 3 5 10 3 4 2 5 0 4 4 0 45
Vanhempana ja aikuisena uusperheessä5 3 7 4 1 1 0 0 4 3 3 4 35
Vanhempien koulutustaso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio matemaattisten taitojen selittäjänä koulutien alussa7 3 2 5 1 3 0 0 10 8 11 6 56
Varhaiskasvatuksen johtajuus suhteiden kautta toteutuvana ilmiönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variation of phytosterols and steryl ferulates in wheat grains and fractions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa26 8 11 15 18 9 14 8 34 32 20 16 211
Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä : Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtuaalimaailmoja valtaamassa : verkko-opetusinnovaation leviäminen koulun maantieteeseen vuosituhannen vaihteessa51 20 11 5 37 30 21 30 26 38 24 16 309
Visuaalis-spatiaalisten työmuistivalmiuksien yhteys (esi)matemaattisiin taitoihin ja merkitys osana matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten ja nuorten kognitiivista profiilia22 37 28 33 34 6 7 15 9 14 19 17 241
Visual completion in an illusory figure4 0 1 1 3 1 0 2 3 5 8 16 44
Visual search and eye movements : Studies of perceptual span2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4 1 12
Vuorovaikutus ääniterapiassa : Keskustelunanalyyttinen tutkimus harjoittelun rakenteesta, terapeutin antamasta palautteesta ja oppimisesta19 43 11 10 3 0 2 3 13 19 13 2 138
Vääränikäisiä äitejä? : Ikä ja äitiyden yhteiskunnalliset ehdot45 31 123 80 71 85 117 140 46 35 36 42 851
Westerners and others in Finnish school textbooks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Who can be ‘normal’? : Constructions of normality and processes of exclusion in two Finnish comprehensive schools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widening Perspectives of Teacher Education : Studies on theory-practice relationship, reflection, research and professional development30 31 18 26 44 31 11 22 36 21 26 9 305
Work Stress and Early Atherosclerosis : Do Genetic Background and Pre-Employment Risk Factors Explain Conflicting Findings?2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 9
Work-related violence and its associations with psychological health : A study of Finnish police patrol officers and security guards0 0 0 70 43 45 30 24 13 27 19 17 288
Working with Identities : Promoting Student Teachers Professional Development23 25 25 19 25 13 11 13 45 32 96 51 378
Workplace Bullying : A study on the work environment, well-being and health3 0 3 4 3 3 3 4 4 10 8 8 53
Worldviews and Integrative Education : A Case Study of Partially Integrative Religious Education and Secular Ethics Education in a Finnish Lower Secondary School Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdessä luotua : Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteen- ja vähennyslaskustrategioiden rakentaminen alkuopetuksen matematiikassa : Yhden luokan oppilaiden erilaiset oppimispolut tehokkaisiin strategioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä : Aikuisen roolit ja pedagogiset käytänteet varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteisöllistä oppimista ja jaksamista tukevan koulun kehittämisen anatomia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä17 37 13 28 7 4 10 13 15 14 11 9 178
Yliopistokoulutuksen avoimuus ja refleksiivisyys : Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysia30 20 10 23 6 9 4 11 11 31 21 7 183
Yliopistotentin murros : SOLO-taksonomia eläinlääketieteellisen lisääntymistieteen oppitulosten arvioinnissa1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 13
Young, gifted and spiritual : The case of Finnish sixth-grade pupils1 13 13 28 6 12 15 1 10 22 12 2 135
Äitiyden alkumetrit : Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset15 12 2 2 0 2 1 1 3 6 12 8 64
“People who don’t live what we live, don’t understand” : Youths’ experiences of hypermobility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0