Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöskirjat / Oikeustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Nothing Happens Everyday" : An Ethnographic Study of the Everyday in a Lower Court in Mumbai0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-Term Contracts in Three EU Member States0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 24 9 78
A Menace to Society : Radicalism and Legal Scholarship in the United States, Scandinavia, and Finland, 1965-19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 43 104
Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina13 13 3 3 22 2 3 7 10 19 20 8 123
Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Internet : A Study Evaluating Role of Prosumers, Authors and Corporations in the Information Society0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China’s Intellectual Property System in the Process of Catch-up : with Patent in Focus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civilizing Nature : Revisiting the Imperialist History of International Law 1511-19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation of Advanced Therapies : A Study of the EU Regulation on Advanced Therapy Medical Products0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright, Mass Use and Exclusivity : On the Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting3 1 2 1 3 1 0 1 1 4 3 7 27
Copyright, Mass Use and Exclusivity : On the Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Responsibility to Protect Human Rights : Evolution from Voluntarism to Human Rights Due Diligence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlated Intellectual Property Rights : A Foundational Solution to the Problems of Patent Holdup and Patent Holdout0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminalizing Business Cartels in Europe : A Comparative Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dark and brights sides of human rights : Towards pragmatic evaluation0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 69 32 349
Dispute resolution in international electronic commerce5 2 6 0 3 2 4 0 1 3 16 7 49
Dispute resolution in international electronic commerce0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRM och upphovsrättens obalans2 1 2 3 0 2 1 3 6 3 6 6 35
DRM och upphovsrättens obalans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamics of EU Corporate Governance Regulation : Nordic Perspectives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal in Law, Unequal in Fact : Racial and ethnic discrimination and the legal response thereto in Europe8 9 7 16 7 10 14 21 29 23 30 23 197
Equal in Law, Unequal in Fact : Racial and ethnic discrimination and the legal response thereto in Europe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin : - lainkäyttäjä oikeuden tekijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin : lainkäyttäjä oikeuden tekijänä3 4 1 1 0 1 7 4 8 4 5 10 48
Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia24 4 1 26 19 12 4 12 12 21 25 15 175
Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence in European Asylum Procedures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free and Open Source Software Licensing : and the Mystery of Licensor's Patents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Internal Market Regulation to European Labour Law3 0 6 1 4 4 0 6 10 9 8 3 54
From Internal Market Regulation to European Labour Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Kosovo to Crimea : The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From League of Nations Mandates to Decolonization : A History of the Language of Rights in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From simply sharing the cage to living together : reconciling the right of public access to documents with the protection of personal data in the European legal framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geenitestaus ja lakien henki : tutkimus geenitestien sääntelystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyötykonfiskaatiokanne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Connectivity Providers as Involuntary Copyright Enforcers : Blocking Websites in Particular0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interpretation of Share and Business Acquisition Contracts : A Study of Anglo-American Concepts and Practices Influencing Share and Business Acquisitions, of Compatibility with Nordic Law and of Possible Effects on Interpretation of Contracts Governed by Nordic Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judicial Cooperation in Civil Matters with Russia and Methods of Evaluation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkivalvonta ympäristönsuojelulaissa : Tutkimus ympäristönsuojelulain jälkivalvontasäännösten soveltamisalojen rajautumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu14 8 4 11 11 9 1 0 21 67 42 34 222
Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalisointiteoria : Rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuuriesineen suoja : Laittoman kulttuuriesineen palauttaminen kansainvälisenä ongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kursmanipulation på värdepappersmarknaden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa : Lapsioikeutta, sovitteluteoriaa ja empiriaa yhdistävä tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset : Oikeuden rakenteet ja sopivat perheet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen oikeudet ja oikeusturva : Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law, Politics and Paradox : Orientations in Legal Formalism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leniency v. kartellit : Kilpailuoikeudellinen ja -poliittinen tutkimus kartellien vastaisesta toiminnasta Euroopan unionissa202 81 60 35 82 69 41 83 75 85 107 54 974
Leniency v. kartellit : Kilpailuoikeudellinen ja -poliittinen tutkimus kartellien vastaisesta toiminnasta Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location Data, Personal Data Protection and Privacy in Mobile Device Usage : An EU Law Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ympäristövastuu : Tutkimus erityisesti peltoviljelyyn liittyvästä oikeudellisesta ympäristövastuusta ja sitä ohjaavista oikeussäännöistä ja -periaatteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Making Fundamental Rights a Reality in EU Legislative Process : Ex ante Review of Proposals for EU Legislative Measures for their Compatibility with the Charter of Fundamental Rights of the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markföroreningsansvaret : om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediation and the legal system : Extracting the legal principles of Civil and Commercial Mediation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muoto ja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normativ miljökvalitet : Funktionen av en rättsligt institutionaliserad måttstock beträffande kvaliteten av miljön1 1 1 2 2 0 0 0 0 5 95 68 175
Normativ miljökvalitet : Funktionen av en rättsligt institutionaliserad måttstock beträffande kvaliteten av miljön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Not Equal : Towards an International Law of Finance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorisorikosoikeus : Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeuden hakijat : Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeuden käynti : Antigonen laki ja oikea oikeus60 29 22 15 28 15 11 24 16 22 19 11 272
Oikeuden käynti : Antigonen laki ja oikea oikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäynnin yhdenmukaistaminen 1800-luvulla : Oikeushistoriallinen tutkimus kämnerin-, laamannin- ja ritarisyynioikeuksien lakkauttamisesta2 0 1 1 2 21 2 0 14 20 20 8 91
Oikeudenkäynnin yhdenmukaistaminen 1800-luvulla : Oikeushistoriallinen tutkimus kämnerin-, laamannin- ja ritarisyynioikeuksien lakkauttamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko eläimillä oikeuksia? : Eläinkoelainsäädännön kehitys ja nykytila75 34 25 37 66 32 20 25 26 36 37 20 433
Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankin neuvontavastuu : Varallisuusoikeudellinen tutkimus pankin neuvonta- ja tiedonantovelvollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particularity as Universality : The Politics of Human Rights in the European Union6 4 3 3 5 0 2 4 13 16 13 10 79
Particularity as Universality : The Politics of Human Rights in the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal data protection on the internet of things : an EU perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisin rikokset : Tutkimus suomalaisen poliisirikoksen kuvasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proportionality and Best Interests : Calibrating the Twin Pillars of Child Justice in Nigeria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahanpesu rangaistavana tekona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana : Tutkimus rahoitusperiaatteen toteutumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsvergleichung als Konfliktvergleich : Das deutsche Informationsfreiheitsgesetz aus Perspektive des US-amerikanischen und finnischen Rechts5 1 1 0 3 14 19 29 12 14 8 18 124
Rechtsvergleichung als Konfliktvergleich : Das deutsche Informationsfreiheitsgesetz aus Perspektive des US-amerikanischen und finnischen Rechts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulating Industrial Pollution : The Case of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulating Industrial Pollution : The Case of Finland4 12 12 1 3 6 2 3 3 20 13 5 84
Religions and legal boundaries of democracy in Europe : European commitment to democratic principles17 17 14 26 24 26 40 22 27 42 36 24 315
Religions and legal boundaries of democracy in Europe : European commitment to democratic principles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restoring Corporate Governance to Lawyers : An Attempt at Corporate Normative Jurisprudence as an Alternative to the Reign of Law and Economics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rethinking Recognition : Transnational Families and Belonging in Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapaus ja yksilön suoja : Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secured Credit in Europe : From Conflicts to Compatibility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoittajan velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivullisen asema ulosotossa : erityisesti omistusolettaman ja keinotekoisen järjestelyn näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus ja erehdys : Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus ja kuolinpesän hallinto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta66 50 38 36 58 56 37 55 74 82 73 44 669
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema palvelujen järjestämisessä : Tutkimus julkista avustusta saavan yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spam - Spim - Spit: En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suojattu, suvaittu vai sanktioitu sananvapaus? : Oikeushistoriallinen tutkimus 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen murroksen vaikutuksesta suomalaisen sananvapauden rajoihin joukkoviestinnässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systemic Interpretation in EU Public Procurement Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säätiön tehokkuus : Corporate governance -säännösten vaikutuksesta säätiön tarkoituksen tehokkaaseen toteuttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahallisuuden näyttäminen71 86 56 85 121 152 68 96 147 111 121 68 1182
Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta : Raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedon konstruktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talousrikos Venäjällä : Oikeusvertaileva tutkimus yritystoiminnan talousrikosten rangaistavuuden alasta historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa Venäjällä ja Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa12 2 4 9 17 25 9 21 18 12 11 3 143
Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveyskantelun oikeusperusteet : Kuntaterveyspalvelujen potilasoikeuksien toteutuminen5 5 2 7 8 9 3 1 3 3 20 1 67
Terveyskantelun oikeusperusteet : Kuntaterveyspalvelujen potilasoikeuksien toteutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ambivalence of Armed Intervention by Invitation : Caught Between Sovereign and Global Interests0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Project and the Politics of History : James Brown Scott and the Origins of International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The End of Freedom in Public Places? : Privacy problems arising from the surveillance of the European public space0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Europeanization of Criminal Law : Competence and its control in the Lisbon era0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Idea of the People : The Right of Self-Determination, Nationalism and the Legitimacy of International Law8 4 5 2 4 2 1 4 10 8 9 12 69
The Idea of the People : The Right of Self-Determination, Nationalism and the Legitimacy of International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Law and Economics of Credit Default Swaps : Derivatives Regulation, Insurance Law, and Recent Financial Market Reforms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Law, the Subject, and Disobedience : Inquiries into Legal Meaning Making0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Meanings of Victimhood 'From Below' : How Victims of Mass Atrocity Use the Category of Victim in Colombia and its Relevance for Victims at the International Criminal Court0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Principle on Employee Protection in a Merger and a Transfer of an Undertaking6 2 6 2 3 5 1 6 10 18 37 3 99
The Principle on Employee Protection in a Merger and a Transfer of an Undertaking0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Relationship of EU Law and Bilateral Investment Treaties of EU Member States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The rise of the lex electronica and the international sale of goods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rules of Evidence in Private Enforcement of the EU Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The taxation of interest payments between associated enterprises0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgången till den andra instansen i tvistemål0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To each one's due : Toward a theoretical framework for economic, social and cultural rights1 3 0 0 3 7 1 1 2 6 10 34 68
To each one's due : Toward a theoretical framework for economic, social and cultural rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfer pricing of business restructurings from the perspective of Russian, Finnish and U.S. tax law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transnational law of the over-the-counter derivatives market : a study on the interactions between finance and law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukikirje vakuutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulkintateorian saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnustamisen epääminen ja kansainväliset suhteet valtiokäytännössä : tutkimus tunnustamattoman valtion ja hallituksen oikeudellisesta asemasta kansainvälisessä kanssakäymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomiovalta kansalle : Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus kilpailuoikeuden ja maatalouden sääntelyn yhteensovittamisesta1 1 3 1 2 1 1 2 3 8 17 9 49
Tutkimus kilpailuoikeuden ja maatalouden sääntelyn yhteensovittamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työoikeus ja prekaari yhteiskunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Une analyse critique du débat sur la fragmentation du droit international0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakkasopimuksen muutokset : Sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausoikeuden periaatteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuun määräytyminen luonnollisen henkilön sähköisen identiteetin tunnistus- ja allekirjoituspalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa : Säästöpankin yhteisömuodon, tarkoituksen ja toimintatavan vaikutukset lainsäädäntöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valtiontuki oikeuden ja politiikan yhtymäkohdassa : Esimerkkinä ympäristönsuojelu5 3 5 1 1 2 1 2 9 25 5 9 68
Valtiontuki oikeuden ja politiikan yhtymäkohdassa : Esimerkkinä ympäristönsuojelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja vieraannuttaminen lapsen huoltoriidoissa : Lääkintäoikeudellinen ja oikeussosiologinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhoille ja sairaille sopivaa? : Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varautumisperiaate ympäristöoikeudessa2 0 0 3 12 6 1 9 3 4 7 4 51
Varautumisperiaate ympäristöoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä118 9 14 10 15 8 4 11 14 27 39 11 280
Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu sopimusketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka : Velvoiteoikeudellinen tutkimus sopimuksen ja deliktin väliselle rajapinnalle sijoittuvista vahingonkorvauskysymyksistä rakennusurakan vastuuasetelmien kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veden saatavuus : Oikeustieteellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veden saatavuus : Oikeustieteellinen tutkimus4 5 1 5 19 1 2 2 2 19 25 5 90
Vertical Natural Gas Transportation Capacity, Upstream Commodity Contracts and EU Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertikaalinen toimivallanjako EU-oikeudessa : Tutkimus yhteisön toimivallan kehittymisestä energia-alalla sekä julkisen palvelun velvoitteiden ja yleispalvelun sääntelystä sähkön sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väittämistaakka, tuomarin kyselyvelvollisuus ja pakottavaan yksityisoikeudelliseen sääntelyyn perustuvien vaatimusten tutkiminen siviiliprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välipääomarahoitusinstrumentit : Yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pääoman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO Dispute Settlement System and the Issue of Compliance : Perspective in Remedies Against Non-Compliance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely : suoja hold-out -position väärinkäyttöä vastaan yhtiön velkaan tai osakkeeseen perustuvan yhteisen taloudellisen intressin turvaamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhtiöstä opettaja? : Systeemiteoreettinen tulkinta ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ökologisches Energierecht in der Europäischen Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0