Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöskirjat / Teologinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"I Will Set His Hand on the Sea, and His Right Hand on the River" : North West Semitic Kingship and the Sea of Combat Myth: A Survey of Hebrew Poetry in Light of Ancient Near Eastern Evidence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä uskon hyvään elämään." : Nuoret ja elämänkulussa rakentuva toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sinä olet viisas tyttö, mutta Jumala on viisaampi" : Naisen kuva, roolit ja rooli-ihanteet Hilja Haahden tuotannossa 1895-19668 6 3 4 1 3 0 3 12 49 59 20 168
"Towards 'a real reunion'?" : Archbishop Aleksi Lehtonen's efforts for closer relations with the Church of England 1945–195117 21 8 8 12 11 9 13 4 10 17 14 144
A Game of Thrones : Textual History of 2 Kings 17 in Light of the Old Latin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study in Authenticity : Admissible Concealed Indicators of Authority and Other Features of Forgeries : A Case Study on Clement of Alexandria, Letter to Theodore, and the Longer Gospel of Mark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A test to pass or a tool for growth? : Evaluating the usefulness of the psychological assessment of ministerial aspirants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen uskonnollisuus : Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä2 1 0 0 0 2 2 2 1 6 4 8 28
Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa : Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970-200514 9 11 19 22 11 5 14 11 9 16 26 167
An Indian guru and his western disciples : Representation and communication of charisma in the Hare Krishna movement2 1 0 1 0 1 1 3 3 0 2 3 17
Argumentation by Quotations : The Rhetorical Functions of Scriptural Quotations in Romans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristotelian Elements In the Thinking of Ibn al-'Arabí and the Young Martin Heidegger33 37 19 32 41 34 39 28 25 47 57 34 426
Asceticism and Early Christian Lifestyle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioliiton teologia Englannin kirkossa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963-20065 5 5 8 10 3 3 10 10 13 9 7 88
Avoimesti sitoutuneena : Lähetystyö kristillisessä kasvatuksessa ja vapaaehtoistyössä9 13 10 16 18 7 6 19 26 22 13 14 173
Bibliodraama ja raamatuntulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canonical Development Through Dialogue : Marriage and Divorce in the Pre-Conciliar Period and in the All-Russian Church Council of 1917-19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese Christ: The Christology of T. C. Chao0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conformity and Contrast : Religious Affiliation in a Finland-Swede Youth Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confronting Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation : A systematic theological analysis of the basic problems in the Confucian-Christian dialogue21 58 44 49 103 79 64 56 46 37 18 5 580
Constructing Ethical Patterns in Times of Globalization : Hans Küng's Global Ethic Project and Beyond2 2 3 7 4 1 1 8 3 3 20 6 60
Der Prediger vom weißen Berg : Zur Rezeption der besseren Gerechtigkeit aus Mt 5 in Martin Luthers Predigtüberlieferung 1522-154620 11 6 4 7 16 10 9 12 14 5 7 121
Ecologically Relational Moral Agency : Conceptual Shifts in Environmental Ethics and Their Philosophical Implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecumenical Attack against Racism : The Anti-Racist Programme of the World Council of Churches, 1968-19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämän päätösjakson haaste : ALS-tautiin sairastuneen eksistentiaalinen prosessi ja uskonnollinen spiritualiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Event of the Radically New : Revelation in the Theology of Walter Kasper0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faith and Will : Voluntariness of Faith in Contemporary Analytic Theistic Philosophy of Religion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faithful to the History Faithful to the Future : Transition from an Immigrant Congregation to an Ethnic Congregation1 4 0 0 3 2 7 7 1 1 2 0 28
Feminam et arma cano : Gender and Roman Identity in War-Centred Epic of the Early Principate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food for the soul or the soul for food : Users' perspectives on religiously affiliated food charity in a Finnish city0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedom from Passions in Augustine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedom of delusion : Interdisciplinary views concerning freedom of belief and opinion meet the individual with psychosis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From the Field to the Publication : The Retrieval and Presentation of Pottery : a Case study from Early Iron Age Tel Kinrot, Israel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
God is love, but love is not God : Studies on C. S. Lewis's Theology of Love0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hautamuistomerkki elämän ja kuoleman tulkitsijana : Heikki Häiväojan, Kain Tapperin ja Matti Peltokankaan tekemät hautamuistomerkit 1952-20025 1 1 0 2 0 0 4 0 1 1 0 15
Hengellistä, sosiaalista ja kansallista huolenpitoa : Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä suomenkielinen kirkollinen toiminta Ruotsissa 1945 - 19670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiippakunta diakoniatyön tekijänä ja tukijana : Diakoniatyön kehitys Mikkelin hiippakunnassa 1945-19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holistic Spirituality in the Thinking of Ellen White7 2 6 4 4 1 2 1 1 4 43 10 85
Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries2 1 1 0 0 0 0 1 0 6 1 2 14
In Pursuit of the Genuine Christian Image : Erland Forsberg as a Lutheran Producer of Icons in the Fields of Culture and Religion1 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 9
In your Light we see the Light : Martin Luther's Understanding of Faith and Reality between 1513 and 15210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Design : A Theological and Philosophical Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? : Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judeans in Babylonia : A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judeans of Egypt in the Persian period (539-332 BCE) in light of the Aramaic Documents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset : Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat Euroopan sosiaalirahaston projekteissa0 0 0 0 0 0 0 35 82 36 29 26 208
Jumala vai minä? : Kaksi käsitystä vanhurskauttamisesta 1970-luvun vanhoillislestadiolaisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalan lapset Isän sylissä : Narratiivinen tutkimus jumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisesta kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa0 0 0 0 53 31 18 23 28 31 25 22 231
Jumalan lähetys : Georg Friedrich Vicedomin missio Dei -mallin rakenne ja ekumeeninen konteksti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalan valtakunnan merkki : Kirkon ykseys kommuuniona Wolfhart Pannenbergin ekklesiologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälleenkohtaamisia : Vainajakokemukset sekä niiden koetut vaikutukset käsityksiin elämästä ja kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannustaminen ja moraali : Kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990-luvulta alkaen3 0 0 1 0 2 2 2 1 5 4 1 21
Kirkko muistiyhteisönä : Järvenpään seurakunnan messujen muistiyhteisöluonne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkko muukalaisen asialla : Kansainvälinen diakonia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa 1993-20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkko sydämessä : Uskonnon muokkautuminen ja individuaatio inkerinsuomalaisten elämänvaiheissa 1900-luvulla2 2 2 4 1 0 2 2 0 0 2 2 19
Konfirmaatio ja vahvistaminen : Luterilaiset konfirmaatiokäytännöt ja -käsitykset vahvistamisen näkökulmasta reformaatiosta 2000-luvun alkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristillinen usko ja Kiinan salattu viisaus : Toivo Koskikallion teologia ja sen kiinalainen konteksti1 1 13 38 18 18 11 22 29 26 36 24 237
Kuilun reunalla : Suomen Lähetysseura Kiinassa 1926-19291 3 6 6 4 18 11 15 15 18 8 7 112
Kuin kuvastimesta : Sielunhoidollisen kohtaamisen mahdollisuuksia taidelähtöisessä ryhmätoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuka on potilas? : Suomalaisen sikiöseulontakäytännön sosiaalieettistä tarkastelua68 23 21 23 19 14 19 27 25 22 54 13 328
Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun : Narratiivinen tutkimus kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista sekä kirkon tuesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuoropainotteinen messu Suomen ev.lut.kirkossa 1990-20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutsu todelliseen itseyteen : William Johnstonin mystiikan teologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen : Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963 - 20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen hyvää edistämässä : Syntymäkuurojen lasten sisäkorvaistutehoitokäytännön sosiaalieetistä tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning by Caring : A Follow-Up Study of Participants in a Specialized Training Program in Pastoral Care and Counseling1 2 1 1 1 1 0 2 2 7 13 11 42
Luke, The Friend of Sinners3 3 5 14 1 2 6 21 34 17 4 20 130
Meaningful life with(out) cancer : coping narratives of emerging Finnish adults0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? : Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista1 1 0 2 5 2 0 3 0 8 2 0 24
Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? : Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa18 11 20 16 14 16 8 19 20 22 12 10 186
Moderneja teologisia tulkintoja kosmisesta evoluutiosta ja maan ulkopuolisen älyllisen elämän mahdollisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraali, harkinta, yhteisö : Tutkimus Amerikan evankelis-luterilaisen kirkon eettisistä kannanotoista 1987-941 1 3 2 6 4 3 4 3 12 7 1 47
Mothering Rituals : A Study on Low Caste Women in Kolkata0 0 0 0 0 48 60 66 150 170 159 187 840
Muutos Perniön rovastikunnasta Salon seurakunnaksi : kieltämisen kautta hyväksyntään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainen, pappeus ja ristiriita? : Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa127 59 48 36 41 16 33 35 49 39 31 29 543
Naiset ja naisten puheet kirkolliskokouksen naispappeuskeskusteluissa vuosina 1974-19879 5 5 3 13 6 2 2 0 7 7 7 66
Negotiating identity and tradition in single-faith religious education : A case study of Islamic education in Finnish schools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Never a Church of Silence : The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959-19860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet19 33 5 51 57 36 18 52 66 94 78 31 540
One Word, One Body, One Voice : Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa2 2 1 2 6 3 4 6 4 28 28 47 133
Pappi ja Raamattu : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhde Raamattuun10 6 4 5 1 18 18 6 15 40 33 63 219
Paul's Use of Psalms : Quotations, Allusions, and Psalm Clusters in Romans and First Corinthians0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philip Melanchthon's Influence on the English Theological Thought During the Early English Reformation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20
Philo and the Valentinians : Protology, Cosmogony, and Anthropology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietististä humanistiksi? : Olavi Kares herännäisyyden, kirkon ja yhteiskunnan muutoksen keskellä 1945 - 19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilgrimage as a Lifestyle : A Contemporary Greek Nunnery as a Pilgrimage Site2 2 2 3 0 0 0 2 1 3 6 15 36
Punainen eskatologia : Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolueet kirkkoa valtaamassa? : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja yhteiskunnan väliset suhteet Forssan, Merijärven ja Vihdin seurakuntavaalien 1970, 1974 ja 1978 valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q-evankeliumi ja psykohistoria : Uuden testamentin eksegetiikan väitöskirja15 11 21 10 3 2 1 11 13 14 7 13 121
Rafael Karsten (1879-1956) as a Finnish scholar of religion : The life and career of a man of science2 6 3 1 3 1 0 6 1 11 6 16 56
Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään : Moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakkauden välittäjä vai moraalinvartija : Narratiivinen tutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeista perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä14 8 3 7 4 2 0 5 3 9 8 4 67
Ratzinger and the Religions : Studies on Pope Benedict XVI and Interreligious Dialogue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading the Bible across Contexts : Luke's Gospel, Socio-Economic Marginality, and Latin American Biblical Hermeneutics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rituaaliesineen matka alkuperäisestä ympäristöstä museoon : Kultturien museon keskiafrikkalaisen Kuba-kokoelman elinkaari0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakeinta sumua käskettiin sanoa Jumalaksi : Uskonnollinen kieli Pentti Saarikosken tuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangen ialo Rucous : Schwenckfeldiläisten rukouskirja Mikael Agricolan lähteenä14 9 12 8 19 11 17 21 13 16 14 10 164
Science in Theology : Studies in the Interaction Between Late Medieval Natural Philosophy, Logic, and Theology4 5 2 4 0 2 4 4 1 1 2 1 30
Seurakunta murroksessa : Rauman seurakuntakulttuurin muutos 1990-luvulla1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5 4 17
Spirituality of Finnish peacekeepers6 0 1 2 3 2 0 1 3 2 3 1 24
Stable and Fluid War Traditions : Re-Thinking the War Material from Qumran0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in modality and cosmology : Plenitude and possibility in the late ancient and arabic traditions3 0 4 12 16 6 6 7 11 11 13 9 98
Suomalainen mielenterveyspolitiikka : Julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbolit uskonnonopetuksessa : Peter Biehlin kriittinen symboliteoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taivasta varten luotu : Usko ja ruumis vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa verkkokeskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tel Dan - Biblical Dan : An Archaeological and Biblical Study of the City of Dan from the Iron Age II to the Hellenistic Period0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Authority of Women Hosts of Early Christian Gatherings in the First and Second Centuries C.E.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Internet discussion on cloning : A study in cognitive rhetoric26 25 22 15 166 75 59 88 93 58 44 54 725
The Church and Its Boundaries : A Study of the Special Commission on Orthodox Participation in the WCC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Doctrine of Imago Dei and Its Relation to Self-Transcendence in the Context of Practical Theology6 0 1 2 1 1 5 1 2 1 4 0 24
The Doxa Motif in Paul : A Narrative Approach to the Vindication of the Glory of God through Christ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Dramatic Account of Paul's Encounter with Philosophy : An Analysis of Acts 17:16-34 with Regard to Contemporary Philosophical Debates2 0 0 3 2 2 3 5 1 16 15 20 69
The Feminist Transformation of Bioethics : An Analysis of Theoretical Perspectives and Practical Applications in Feminist Bioethics23 27 30 18 12 14 10 26 21 19 22 11 233
The Gospel of Thomas and Plato : A Study of the Impact of Platonism on the Fifth Gospel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hebrew Text of Samuel : Differences in 1 Sam 1 – 2 Sam 9 
between the Masoretic Text, the Septuagint, 
and the Qumran Scrolls0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Innocent Pleasure : A Study on Luther's theology of music0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lord's Prayer in the Sayings Gospel Q1 3 1 2 4 25 24 22 20 38 34 14 188
The Mediated Immediacy : João Batista Libanio and the Question of Latin American Liberation Theology17 1 14 4 42 31 25 55 18 14 18 11 250
The Nature, Origins, and Consequences of Finnish Shame-Proneness : A Grounded Theory Study28 8 13 19 12 9 4 16 18 39 28 14 208
The Polarity of Dynamics and Form : The Basic Tension in Paul Tillich's Thinking2 0 17 8 12 27 22 24 16 28 32 19 207
The Psychology of the Incarnation in Thirteenth- and Early Fourteenth-Century Theology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Torah in 1Maccabees : A Literary Critical Approach to the Text3 3 8 6 10 5 2 14 10 7 9 7 84
The Voice of Confessionalism and Inter-Lutheran Relations : The Influence of the Missouri Synod in the Baltic and Ingrian Lutheran Churches, 1991-20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland : Motivation, Religiosity, and Community0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theology in the Ghetto : The Life, Work, and Theology of Nikolajs Plāte (1915-1983), Pastor and Theologian of the Evangelical Lutheran Church of the Latvian SSR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiede ja tutkijan sosiaalinen vastuu : Joseph Ben-Davidin, Roger Sperryn ja Knut Erik Tranøyn käsitykset tieteestä ja tutkijan sosiaalisesta vastuusta1 1 3 3 5 3 1 8 1 4 10 0 40
Tila tilassa : Liturgian ja tilan dialogi alttarin äärellä41 55 10 17 18 63 25 17 20 54 34 30 384
Time and Polarity : The Dimensional Thinking of Karl Heim2 0 3 4 2 0 0 1 10 2 0 22 46
Todennäköisin vaihtoehto : Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topeliaaninen usko : Kirjailija Sakari Topelius uskontokasvattajana32 40 15 20 47 15 22 31 23 47 55 37 384
Towards a Truly Catholic and a Truly Asian Church : An Asian Wayfaring Theology of the Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) 1970-20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tracing the Origins of Eucharistic Magic : On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmission of Divine Knowledge in the Sapiential Thanksgiving Psalms from Qumran0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? : Tapaustutkimus kirkkoherranvaaliprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYÖNOHJAUS – LUOTTAMUKSEEN PERUSTUVA PRAKSIS : Ohjauksen elementit ohjattavan toimijuuden kehittämisen mahdollistajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uncovering Ancient Editing : Documented Evidence of Changes in Joshua 24 and Related Texts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskon ja rakkauden asialla : Kirkon opetus, oppi, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa 2005–20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskonnon rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa : Sovittelijoiden, maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulma50 63 43 38 56 36 18 59 64 32 29 29 517
Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus : Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit39 49 19 22 20 37 20 16 29 21 29 19 320
Uutta, vanhaa ja lainattua : Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalisen työn asemoituminen hyvinvointivaltion rakentumisessa vuosina 1939−197356 57 30 28 70 110 57 82 65 62 59 49 725
Vain hätäapua? : Taloudellinen avustaminen diakoniatyön professionaalisen itseymmärryksen ilmentäjänä17 15 6 15 16 6 5 18 14 24 30 6 172
Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhurskautta, oikeutta vai uskollisuutta? : ṣdq -sanue vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa15 15 5 19 13 16 8 15 6 9 11 6 138
Variation in the Understanding of Lutheranism and Its Implications for Religious Education : Meaning Discernment of Students and Teachers in Finnish Upper Secondary Schools2 3 2 2 4 2 0 2 3 2 2 2 26
Vastavirtaan : C.A. Gottlund 1800-luvun suomalaisena toisinajattelijana: psykobiografinen tutkimus2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 0 17
Viimeinen matka : Toimintatutkimus kirkollisen hautauskentän professiostruktuurista5 4 2 0 0 1 1 1 2 21 16 11 64
Voiko sota olla oikeutettu? : Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokousten kannanotot sotaan kriisien ratkaisuna4 0 0 1 6 20 1 17 19 15 35 10 128
Volunteerism as a mirror of individuals and society : reflections from young adults in Finland33 37 42 25 27 10 7 23 16 24 31 21 296
Väkivallan ja rauhan ontologiat : Tutkimuksia poliittisesta teologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdessä löytyy toivo : Itsemurhien ehkäisyn näkökulma Palvelevan puhelimen työssä vuosina 1965-19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdessä sittenkin : Kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta parisuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteisöllisyyden rajat yhteistoiminnan ja ihmisen perushyvien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteisön ja yhteiskunnan ehdoilla : Seurakuntien ja kuntien yhteistyö vuorovaikutuksen näkökulmasta24 16 1 8 6 6 5 12 23 15 21 13 150
Ystävä sä lapsien : Lasten virret ja hengelliset laulut suomenkielisissä kokoelmissa 1824-1938 ja niiden vaikutus vuoden 1938 virsikirjaan113 106 122 28 107 118 83 96 112 60 24 73 1042
“In Our Body the Scripture Becomes Fulfilled” : Gendered Bodiliness and the Making of the Gender System in Martin Luther’s Anthropology (1520–1530)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
”Sitä kohti, mikä on edessä” : Strategia-ajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0