Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Ahvenen (Perca fluviatilis L.), kuhan (Stizostedion lucioperca L.) ja siian (Coregonus lavaretus L.) vuosiluokkien vaihtelut ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ant community structure in Madagascar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benthic eggs in the life cycles of calanoid copepods in the northern Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia pneumoniae -vasta-aineet ja -immunokompleksit sepelvaltimotaudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia pneumoniae : patogeneettisten mekanismien tutkiminen in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competition and coexistence in blowflies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of low concentrations of immunoglobulin A (IgA) and anti-IgA = Matalien IgA-pitoisuuksien ja IgA-vasta-aineiden määrittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drifti, sukusiitosheikkous ja ristisiitosaste havupuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expression of Bacillus α-amylase in Saccharomyces cerevisiae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fetal cells in maternal blood as a source for prenatal diagnosis.An immunocytochemical and in situ hybridisation study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fish-plankton interactions in the Baltic Sea - effects of planktivory and predation avoidance for mesozooplankton communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankian ja assosiatiivisesti typpeä sitovien Enterobacter-, Klebsiella- ja Pseudomonas-kantojen vuorovaikutus koivun ja heinäkasvien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Growth pattern and cytoskeleton in Suillus bovinus hyphae, Pinus sylvestris roots, and in Pinus sylvestris-Suillus bovinus ectomycorrhiza0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happamoitumisen vaikutus kalojen kiduksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happamuuden ja alumiinin pitkäaikaisvaikutukset siikaan (Coregonus lavaretus wartmanni) ja ahveneen (Perca fluviatilis) sekä niiden lisääntymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heterotrofa flagellater i sediment - taxonomi, ekologi och deras potentiella betydelse i den bentiska mikrobiella näringsväven : (Heterotrophic flagellates in sediments - taxonomy, ecology and their potential significance in the benthic microbial food web)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiilisisällön muuntelu Itämeren yleisimmillä hankajalkaislajeilla Acartia bifilosalla ja Eurytemora affiniksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämeren planktisten ripsieläinten levinneisyydestä ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuret luonnontilaisen saranevan hiilen kierron osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juurikäävän (Heterobasidion annosum) hemisellulolyyttiset entsyymit ja ligninolyyttinen aktiivisuus ja Ceriporiopsis subvermisporan ligninolyysi kiinteällä alustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvillisuuden seurantamenetelmän kehittäminen Koveron perinnetilalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klebsiellojen tyyppi-3-fimbriat: esiintyminen uropatogeenisilla kannoilla ja sitomisspesifiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koeksistenssi ja entsyymigeenien muuntelu sylkikaskailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laminiinin sukuisen tyvikalvoproteiinin, merosiinin, M-ketjun esiintyminen, kehitysbiologinen ilmestyminen ja muokkautuminen hiiren ja ihmisen kudoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lannoituksen vaikutus metsämaan mikrobiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskeuman vaikutus lehvästösadannan, runkovalunnan, maaveden ja karikesadon kemialliseen koostumukseen neljällä tausta-alueella Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukosyytti-integriinien fosforylaation merkitys leukosyyttien adheesion säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Localization of endogenous furin and regulation of its cleavage activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion biologian kurssien valintaan vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonmetsien ja metsänkäsittelyalojen kovakuoriaisfauna Suomen Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance of compaction and adherent-type junctions in mouse morula-stage embryos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular cytogenetics in physical mapping and positional cloning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaatioiden osoittaminen Marfan-potilailla : fibrilliinigeenin samankaltaisia alueita koodittavat alueet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Männyn ektomykorritsan solutukirangan proteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleic acid-based techniques for the detection and typing of beer spoilage bacteria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrient variability and uptake dynamics in the Gulf of Finland, with special reference to phosphate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytoplankton succession in the subarctic reservoir Lokka in 1968-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmiddynamik och konjugativ överföring av plasmiden RP1 på bladytan av buskböna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas syringae pv.syringae R32 -bakteerin tarttuminen piluksilla pavun lehden pintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raidan, haavan ja pihlajan epifyyttijäkälälajiston rakenne ja monimuotoisuus Etelä- ja Keski-Suomen aarniometsissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnon saatavuuden vaikutus päästäisten aktiivisuussykliin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision of the subgenus Nigrocheilosia Shatalkin (Diptera, Syrphidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotaviruskantojen vaihtelu Suomessa vuosina 1986-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruskolahottajasienten lahotusmekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seasonal development of mesozooplankton population density, biomass and production in the SW coast of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seed bank and vegetation succession in abandoned fields in Karkali Nature Reserve, southern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semliki Forest -viruksen proteiinien kuljetusmutantin ts1:n karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinileväyhteisöjen lajikoostumus ja vuodenaikaisdynamiikka pohjoisella Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stachybotrys atra - homesienen kasvu ja toksiinien tuotto rakennusmateriaaleilla ja rehuilla ja aerosolimykotoksiinien keräys kalvosuodattimille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure and putative function of a vacuolar barley aspartic proteinase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvun Breutelia (Bartramiaceae, Musci) lajisto Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sytokromioksidaasin geenit bakteereissa; Bacillus subtilis -bakteerin cta-lokus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syöttösolut estävät HDL-välitteistä kolesterolin poistumaa vaahtosoluista : kolesterolin takaisinkuljetuksen proteaasivälitteinen häiriö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzanian Myxomycetes and their ecology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terminological and anatomical studies on tropical barks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The fractal dimension in multiscale biological systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of avian and mammalian predation in cyclic fluctuations of small mammals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of disulfide bridges and folding in protein secretion in yeast0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusia kemiallisia menetelmiä proteiinirakenteen muuttamiseksi - syöpähakuisten vasta-ainekonjugaattien valmistaminen ja karakterisoiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien trypsinogeeni-1 ja -2 muotojen löytyminen seerumista herkkien immunofluorometristen menetelmien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetation of Tierra del Fuego and the system of ecoclimatic regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viholaiskolonioiden sosiogeneettinen organisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voluntary biodiversity conservation optimization in agricultural and forest environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worker-queen conflicts in the red ant Myrmica ruginodis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöperhosten (Lepidoptera: Drepanoidea, Geometroidea, Bombycoidea, Sphingoidea, Noctuoidea) lennon ajoittuminen ja sen yhteys tehoisaan lämpösummaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0