Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Eläinlääketieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Hevosen hankositeen yläkiinnityskohdan vauriot takajalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten trakealima- ja keuhkohuuhtelunäytteet yliopistollisessa hevossairaalassa0 0 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0 32