Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Farmasian tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
A computational study of some selected chemical reactions and transition state analogs using molecular orbital methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogeenisten amiinien HPLC menetelmien optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden positiivisesti inotrooppisten heterosyklisten yhdisteiden synteeseistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon toteutus - Lääkehoidon toteutuminen ja palvelut asiakkaan ja omaisen kokemana sekä lääkelistan vastaavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kefalosporiinit - käyttö, kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät Suomen sairaaloissa 1984-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvän auditointityökalun kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden monikäyttö ja lääkeaineinteraktiot Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass spectrometry and n-in-one analytics in early drug discovery: Combinatorial chemistry libraries, lipophilicity and absorption screening37 49 27 42 17 13 14 14 23 12 25 18 291
Morfiinin vaikutus hiiren aivojen dopamiini- ja noradrenaliinivaihduntaan; yhteys liikeaktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohutkerroskromatografia kvantitatiivisena menetelmänä glukuronidaatiotutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohutkerroskromatografisen menetelmän kehittäminen ja validointi tinidatsolin hydrolyysikinetiikan seuraamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photodegradation of ciprofloxacin in aqueous solutions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasman nikotiinipitoisuuksien sekä striatumin dopamiinin ja 5-hydroksitryptamiinin vuorokausivaihtelu annettaessa nikotiinia juomavedessä hiirille kroonisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0