Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Lääketieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Autovalidointisääntöjen toteutuminen kemian ja immunokemian automaattisella analyysilaitteistolla : 15 määrällisesti eniten tehtyä tutkimusta Päijät-Hämeen laboratoriopalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret ja suun terveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Deep Neck Infections: a 10-year retrospective single-centre study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The association between maladaptive and adaptive perfectionism and burnout among primary school teachers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The relationship between physical activity, sedentary behavior and work engagement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0