Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Oikeustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Förfarandet för bedömning av asylskäl i Finland samt därtill hörande säkringsåtgärder23 30 12 6 26 34 21 23 26 20 22 26 269
Improving The Court System Of The European Union? The 2015 reform of the General Court in historical context and looking ahead0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisiesimiehen käskyvalta : erityisesti aseenkäytön arvioinnissa41 22 12 12 20 20 15 19 11 17 13 13 215
Russian risks : National treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Block Exemption Regulation Concerning the Transfer of Technology from the Viewpoint of Small and Medium Size Enterprises0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomari virkamiehenä : Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet33 16 21 24 24 4 9 16 19 19 30 14 229
Tuotevastuusta : Vahingonkorvausoikeuden yleisten oppien kehittelyä riskienhallinnan näkökulmasta35 36 15 7 24 26 13 10 52 20 15 18 271
Uhka- ja väkivaltatilanteet suomalaisessa työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuulla tehostettu hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus säätiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0