Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt / Teologinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Aadamistinen projekti. Uskonto ja sukupuoli Francis Baconin luonnonfilosofiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avuksi pyynnöstä ja pyytämättä : Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalinen työ ja sen toimintakentät muutoksissa vuosina 1939–196138 40 8 5 39 24 31 36 22 38 41 24 346
Prisoners of Freedom : A Study on Worldview of Contemporary Finnish Seamen72 25 14 4 21 18 22 39 23 29 16 27 310
Sankareita ja syntipukkeja35 16 15 7 25 10 5 12 9 25 20 4 183
Sielunhoidon löytynyt identiteetti - Sisällönanalyyttinen tutkimus sielunhoidon teorian ja käytännön muutoksesta aikakauskirjassa The Journal of Pastoral Care and Counseling 1980 - 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nature of Martin Luther's Theological Cosmology between 1513 and 1521 : A Re-Examination of the Platonism Thesis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31