Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Mittaamme mitä arvostamme. Arvostamme mitä mittaamme." : Ympäristö hyvinvointi- ja kehitysmittareissa 1970-20043 1 1 1 0 3 1 0 2 3 3 1 19
"Tähteestä tähdeksi" : Ohran ja kauran kuoren ominaisuudet ja soveltuvuus elintarvikepakkauspaperin valmistukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vegans are all useless hippies" : Arguments against veganism and vegans in the Finnish discussion forum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C-DDT:n kulkeutuminen ja bioakkumulaatio pienen lammen ekosysteemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bayesian multiriver stock assessment model for describing the juvenile phase of anadromous brown trout (Salmo trutta L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a patchy population of the Apollo butterfly ( Parnassius apollo ) ; the importance of nectar sources0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cellular tool for discovery of quality control factors for displaced secretory polypeptides : Development of a haploid human reporter cell line expressing a secreted GFP reporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new regime in Finnish fisheries management : Evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A slow start at the beginning of the recycling chain : How to make consumers recycle their mobile phones?13 18 21 12 12 3 2 4 9 16 14 13 137
Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABC-transportterien osallisuus monolignolien kuljetukseen kuusella ja monolignoli koniferyylialkoholin vaikutukset tupakkasoluun18 10 7 6 7 10 6 6 11 21 17 9 128
Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressivt beteende hos svin ( Sus scrofa ) under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen (Perca fluviatilis L.) rakenteellisista eroista eräissä Pieksämäen seudun ja Karjalohjan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen, Perca fluviatilis (L.) kasvusta ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä Etelä-Suomen happamoituneissa pikkujärvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus (L.) s. str. vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistit ja käyttäytyminen : Miten lantakuoriaiset löytävät lantaa?6 2 2 0 1 1 0 0 15 8 15 1 51
Aktiverande uteundervisning : Botaniska undervisningsuppgifter för biologiundervisningen i årskurs sju och åtta i grundskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alempien eläinten fossilisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholimieltymykseltään erilaisten rottakantojen humaltuminen etanoli-, isobutanoli- ja tertiäärisen butanolialtistuksen seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholinduserade förändringar i elektrogardiogrammet och respirationen hos två råttstammar med olika alkoholkonsumption0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkon runsaasti ja vähän juovien rottakantojen valosignaalin oppimisnopeudesta T-käytävässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alloparenting och crechingbeteende hos ejder i Tvärminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered long-range temporal correlations of alpha-oscillations in limbic and attentional systems predict depression severity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered Purinergic Signalling in Endothelial Cells Represents a Novel Mechanism of Pulmonary Vascular Disease0 0 0 0 0 8 25 17 24 22 18 6 120
Alueellisten erojen, poikasmäärän ja pesinnän ajankohdan vaikutus viirupöllön pesäpoikasajan ravintoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluskasvillisuuden vaikutuksesta punalatikan (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera - Heteroptera) esiintymiseen Hankoniemellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelogenesis imperfectan genetiikka lancashirenkarjakoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amfibierna - en föreningslänk mellan lägre och högre vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammonifikaatio ja DNRA (dissimilatorinen nitraatin pelkistys ammoniumiksi) Varsinaisella Itämerellä0 0 14 30 23 11 6 7 9 23 12 16 151
An extended food web from Greenland : Adding birds, spiders and plants to a parasitoid-lepidopteran web26 12 5 13 9 8 10 1 5 8 3 2 102
An immunohistochemical analysis of fluoxetine effects in the parvalbumin interneuron network0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing the role of regulators in glutamine sensing in Drosophila melanogaster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the correlation between genetic background and chromatin organization in uterine leiomyoma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatoomisia muistiinpanoja Esbo-Löfön makean veden trikloodeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient DNA screening from Finnish Stone Age sediments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
And they save energy happily ever after? Persistence of post-intervention practices in households0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiopoietin/TIE receptor signaling pathway – characterization of the Angiopoietin-2 lymphedema patient variants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anisus vortex (L.) vesikotilon kasvusta ja lisääntymisestä Kutajärvessä ja Päijänteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anopheles maculipennis -kompleksi (Diptera, Culicinae) Suomessa: lajien levinneisyys sekä lajien munamorfologian scanningelektromikroskooppinen kuvaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antagonistic properties of caged GABA compounds used for activation of GABAA receptors in neocortical pyramidal neurons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipredator- och aggressionsbeteende hos reproducerande storspiggshanar ( Gasterosteus aculeatus ), i relation till predatortrycket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurernas hörsel och den ekologiska betydelsen av hanens läten; försök gjorda med Rana temporaria och Bufo bufo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apolloperhosen (Parnassius apollo L:) levinneisyyden ja runsauden muutokset Suomessa 1900-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of a novel molecular method for cancer diagnostics : detection of AR-V7 mRNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctocorisa carinata (C. Sahlberg) (Hemiptera, Corixidae) populaatioiden morfometrinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctocorisa carinata ja Callicorixa producta -pikkumalluaisten ravinnosta ja ravinnonhankintaan liittyvästä käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisen kampamaneetin esiintyminen ja populaatioiden välinen geneettinen vaihtelu Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisten ranta- ja vesilintujen näkyvästä kevätmuutosta Suomen etelärannikolla. I. Gavia-lajien muutto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arylkolvätereceptorns (AHR) inverkan på regleringen av dygnsrytmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asellus intermedius Forbes -vesisiiran populaatiobiologiaa Kansasissa, Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the site specificity of cancer-preceding gene expression changes in mouse colon mucosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of immunological methods for quantification of human zonulin and the effects of intestinal bacteria on zonulin secretion in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assimilation by Lucilia illustris (Diptera) larvae in constant and changing temperatures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autism in females0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotomi hos spindlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avointen reunojen vaikutus metsälinnustoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. longirostriksen ja B. coregoni -alalajien tärkeimpien tuntomerkkien erottelu ja vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic Sea underwater soundscape : Weather and ship induced sounds and the effect of shipping on harbor porpoise (Phocoena phocoena) activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) kosteusreaktioon vaikuttavista tekijöistä ja tuntosarvien mahdollisista kosteusreseptoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) muninnasta ja muninta-alustan valinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bees in urban community gardens : local versus landscape determinants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekämpningsmedelns inverkan på fjärilfaunan i äppelträdgårdar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfisktarmens histologiska byggnad och de skador acanthocephalernas angrepp åstadkomma på tarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betydelsen av förkortade metacarpus hos hippidier, ( Mammalia: Perissodactyla ) i det pleistocena Sydamerika. Olika tolkningar.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom av sjöfågeltarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Carabidernas tarmkanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Physopodernas anatomi. Tarm- och nervsystemen hos Limothrips denticornis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om spindlarnas härdighet mot köld och hetta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om vingarnas uppkomst och utveckling hos Lepidoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om Balanus improvisus Darwin förekomst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om biologin hos några Cantharis- och Rhagonycha-arter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om brackvattennorsens biologi - norsen ( Osmerus eperlanus L.) i Tvärminne som exempel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om Ciliaternas biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om den postembryonala viktökningen hos fåglar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om den Weberska apparaten och dess utveckling hos Cyprinoider0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om en del till grupperna Chrysomelini och Galeruca hörande arters lefnadssätt och utvecklingshistoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om fåglarnas hörsel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om odonatlarvernas tarmsystem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om odonatlarvernas trakésystem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om zooplanktonets kvantitativa sammansättning under sensommaren i fyra sjöar i västra Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag tillkännedom om induktion av en extremitet hos Triton taenius och Rana temporaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodiversiteetin seuranta Suomessa : Indikaattoreihin perustuvan biodiversiteetin seurantajärjestelmän kehittäminen5 3 1 0 1 3 0 0 8 41 30 25 117
Biohiilen lisäyksen vaikutukset kompostointiprosessiin laitosmittakaavan tunnelikompostoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologian ylioppilaskokeiden haasteet : Koetehtävien sisällöt ja vaikeustasot sekä niiden vaikutus todelliseen osaamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blastophagus piniperdan kosteusreaktioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blodcirkulationens fysiologiska betydelse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blodets fysikaliska kemi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blodkärlsstammarnas utveckling hos benfiskembryoner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain-derived neurotrophic factor in platelet derived extracellular vesicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braxens, Abramis brama ( L.), vandringar och årliga överlevnadsgrad i finska kustvatten enligt märkningsresultat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridge over troubled water : The role of intermediaries in diffusing solar power in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bromsarnas (Tabanidae; Diptera) förekomst i Finland och faktorer som inverkar på deras flygaktivitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callipygona sordidula (Ståhl) (Hom., Araeopidae) -kaskaan biologiasta ja runsaudenvaihtelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camelina sativa -öljyn vaikutus ihmisen veren LDL-partikkelien lipidikoostumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camtochironomus pallidivittatuksen (Dipt., Chironomidae) parveilusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon Capture and Sequestration : The portrayal of risks in newspaper media in Finland and Norway0 0 25 20 8 9 6 7 15 7 6 11 114
Carbon gas concentrations and fluxes in Lake Vesijärvi : Possible effects of artificial aeration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon Sink Framings in Forestry Debates in Finnish Newspaper Media 2016–20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carpus hos däggdjuren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCBE1 enhances lymphangiogenesis via ADAMTS3-mediated VEGF-C processing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenges and Solutions in Implementing and Maintaining Forest Stewardship Council Chain of Custody Certification : a case study in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in phytal macrofauna composition along transects out rfom Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterisation of somatic mutations and mutational signatures in endometrial polyps by whole exome sequencing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterisation of the Hairy and Enhancer of split protein family in sugar metabolism of Drosophila0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of a novel gene variant in Charcot-Marie-Tooth disease0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of a novel photosynthetic auxiliary protein PPD8 in stress reactions of Arabidopsis thaliana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of CDNF binding to oxidized lipids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of CSTB function as a modultor of histone clipping in neural stem cell differentiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of Human Pubertal Timing Gene VGLL3 in Zebrafish Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of Interaction Between ABBA and NEDD90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of mesenchymal stem cells in continuously growing incisor and skin in Ptch2 -/- mice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of novel gene targets involved in biofilm formation and antibiotic susceptibility from a Staphylococcus aureus USA300 bursa aurealis transposon library0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of novel LCMV strains in Southern Iraq0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of TTN splicing variants to gain further insights into their role in skeletal muscle disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinook-lohesta (Oncorhychus tschawytscha)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomidae- (Orthocladinae-) toukkien suuosien embryonaalinen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomus strenzkein (Dipt., Chironomidae) kehitysvaiheet sekä muuntelu koeolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomus- ja Camptochironomus-lajien (Dipt., Chironomidae) taksonomiasta, kuoriutumisesta ja runsaussuhteista Tvärminnen alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chloroplastic stress tolerance in rcd1 mutant of Arabidopsis thaliana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cladotanytarsus mancus (Walk.) Edw. coll. (Dipt., Chironomidae) Etelä-Suomen murtovesialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classical and rapid-acting antidepressants increase TRKB turnover in dendritic spines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climate change adaptation in Uusimaa agriculture : risk perceptions, adaptation measures and -policies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloeon dipterumin (Ephem., Baetidae) ekologiasta ja taksonomiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coleoptera luetteloja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of genome wide linkage and association analysis methods for a quantitative trait in complex extended pedigrees : A case study of musical aptitude0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction and characterization of a lentiviral construct containing a human endogenous AIRE promoter and AIRE cDNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepodernas anpassning efter olika levnadssätt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlation of Telomere Length and Gene Expression Levels in Single Cell Resolution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortical γ-band oscillations during the visual working memory retention in humans0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Corvus frugilegus frugilegus L. Mustavaris.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cottus quadricorniksen ovariumin rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO₂ and CH₄ gas fluxes from northern boreal river Kitinen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creation and characterization of a luciferase reporter cell line for studying the regulation of IRE1-mediated Unfolded Protein Response in human cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISPRa mediated pluripotency reprogramming of biobanked lymphoblastoid cell lines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custom-designed methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification (MS-MLPA) test for profiling of promoter methylation in ovarian and endometrial cancers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-vitamiinia sitovan proteiinin (GC-globuliini) geneettisen muuntelun vaikutus vastasyntyneiden D-vitamiinitilaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphnia longispina ja Bosmina longispina -vesikirppujen populaatiodynamiikka kahdessa eteläsuomalaisessa järvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darwinula stevensoni (Ostracoda, Cypridae) -raakkuäyriäisen populaatiodynamiikasta Pääjärvessä (EH) vuosina 1975-19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den elektriska gränspotentialen mellan organiska fiber och vatten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den förhistoriska tidens flygande Vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deronectes (Potamonectes) griseostriatus (De Geer) (Coleoptera: Dytiscidae) populaatioista Tvärminnen kalliolammikoissa. I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deronectes griseostriatus -toukkien kasvatus eri lämpötiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descriptive analysis of the fecal microbiota of siblings from the Central Valley of Costa Rica with and without serious mental disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of High Throughput Flowcytometric Assay for Immunophenotypical Quantification of Leukemic Stem Cells and Phenotype Based Drug Sensitivity Approach in Acute Myeloid Leukemia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of multiplex PCR assays for detecting Chlamydia-related bacteria and their natural host, free-living amoebae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of the CRISPR/Cas9 Method for Use in T. reesei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diapausin käyttömahdollisuudesta kirvasääsken Aphidoletes aphidimyza (Rond.) (Diptera : Cecidomyiidae) massakasvauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet composition of Baltic ringed (Pusa hispida botnica) and grey seals (Halichoerus grypus) in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet hos en sydfinsk åkersorkspopulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplopodien ja Chilopodien hydrokorisesta leviämisestä, erikoisesti Suomen lajistoa silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispersaali syklisissä Clethrionomys- ja Microtus-myyräpopulaatioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution of epiphytic lichens on Populus tremula and Salix caprea in old-growth and managed forests of middle-boreal Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversity of GABAergic Cell Types in the Developing Mouse Interpeduncular Nucleus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djurparkmiljöns inverkan på kloappornas beteende och aktivitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djurplanktons roll i kolets kretslopp i norra delen av Egentliga Östersjön under vårblomningen år 19820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA methylation changes in inflammation-related genes in ulcerative colitis-associated colorectal cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominanssihierarkian vaikutus tiaisten (Parus sp.) liikkuvuuteen ja kuntoon talvella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominanssin ja ravinnon saatavuuden vaikutus päästäisten reviirikiistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dopamiinireseptori D4 -geenin yhteys koirien saalistushalukkuuteen ja persoonallisuuteen12 11 18 17 12 7 14 8 11 8 6 4 128
Dopamiinireseptorien merkitys 1-bentsyylipiperatsiinin palkitsevuudessa6 4 0 1 3 2 1 0 2 10 18 8 55
Drosophila melanogasterin ja Drosophila funebriksen fototaktisista liikkeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dung beetle communities in degraded rainforest landscapes in Madagascar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvärgmåsens, Larus minutus, häckningsekologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dygnsrytmikförsök med burfåglar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of Co-translational signal sequence on human SH3 display0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of meningeal lymphatic vessel depletion on T cell-mediated adaptive immune response in traumatic brain injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of miRNA-mediated knockdown of Myo16 gene on pre- and postsynaptic inhibitory synapses in hippocampal neurons.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of nebulin variants on nebulin-actin interaction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of Preceding Crops on Mycorrhizal Colonization and Diversity in Onion Roots and Rhizosphere in Organic Fields0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of protein synthesis inhibitors on the function of the neuronal K-Cl cotransporter KCC29 4 2 3 3 4 2 4 2 4 16 6 59
Effective population size and the viability of the Siberian jay population of Suupohja, Finland11 16 6 6 1 13 5 4 7 3 8 4 84
Effects of assisted reproductive technology on DNA methylation at the IGF2/H19 gene locus and the phenotype of newborns0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of biomembrane properties on cellular responses in an epicardial patch0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of CDNF/MANF family of neurotrophic factors on alpha-synuclein0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of changes in TIA1 on stress granule formation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EfnA5 is a Non-Canonical Eph-Receptor Ligand and an Unfavorable Factor in High-Grade Serous Ovarian Cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eheyttävää biologian opetusta projektioppimisen kautta : MOOC-verkkokurssin kehittäminen opettajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eimeria-suvun kokkidien dynamiikka lapinmyyräpopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejderns ( Somateria mollissima ) val av blåmusslor ( Mytilus edulis ) i Norra Östersjön - är små musslor bättre än stora?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiaa koulussa ja luonnossa – opetusmateriaalia lukion biologian tunnille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologian, ympäristön ja sukupuolen vaikutus sympatristen kolmipiikkiekotyyppien loisyhteisöihin Islannissa0 29 10 21 6 8 8 7 10 13 15 10 137
Ekologinen tutkimus Roikanveden Pohjanlahden vesiperhosfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-faunistinen tutkimus Lounais-Hämeen (EH) muurahaisista ( Hym., Formicidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-fysiologisia tutkimuksia sään vaikutuksesta tervapääskyn, Micropus a. apus L., ravinnonsaantiin, pesimiseen ja pesimisaikaisiin vaelluksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-kvantitatiivinen tutkimus Nummen pitäjän viljelysaukeiden linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologisesti ennallistava ympäristötaide0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiset vuorovaikutukset opportunistisen taudinaiheuttajan virulenssin evoluutiossa ja tautidynamiikassa8 4 3 1 4 3 2 8 1 1 4 1 40
Ekologisia tutkimuksia eräistä lannassa elävistä kovakuoriaisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologisk-funktionell morfologi hos Europas plio- och pleistocena noshörningar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiska och morfologiska undersökningar över Mytilus edulis (L.), vid sydvästkusten av Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiska studier över faunan i Glomsån och Esbo å0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiska studier över skärgårdsskalbaggar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintapojen ja olinpaikan aiheuttamia mukautumisilmiöitä puussa elävien hyönteistoukkien ulkonaisessa morphologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinympäristömuutoksen vaikutus rauduskoivupopulaatioiden elinvoimaisuuteen ja lehtikarikkeen hajoamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinympäristön rakenne niemimaaefektin selittäjänä: Hankoniemen havumetsälinnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplankton ja sen tuotanto Helsingin merialueella vuosina 1972-19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonin Rotatoria- ja Protozoa-ryhmien lajistosta, populaatiodynamiikasta ja tuotannosta eutrofisessa Ormajärvessä vuonna 19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonin vertikaalinen jakautuminen ja vuorokautiset vertikaaliset vaellukset eräässä Pohjois-Savon pikkujärvessä kesällä 19480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonin vuodenaikaisista vaihteluista Lammin Pääjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonin vuorokautinen vertikaaliesiintyminen Katajaluodon edustalla Helsingin merialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonlajisto, -biomassa ja -tuotanto Pääjärvessä (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten valaisukyky0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinvaellukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embryologins betydelse för systematiken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging human protoparvoviruses : in search of acute infections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ekologisk undersökning av brachycerfaunan på tre vanliga sopparter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ekologisk undersökning av skalbaggsfaunan på två stränder i Tvärminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning av parasiter hos abborre i brack- och sötvatten och parasiteringen i korrelation till fiskens ålder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning av strömmingens parasiter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning och jämförelse av Hipparion från några fyndorter i Spanien och Tyskland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning om rödvingetrastens populationsbiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning över populationsdynamiken hos Aphantopus hyperantus Wall. (Lep., Satyridae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Cellular Communication Systems for Synthetic Biology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entropia ja elämä: tutkielma entropiakäsitteestä biologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Dimension in the EU’s Arctic Policy : Protecting and Preserving or Pursuing for Benefits?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Enrichment Rescues Plasticity of Serotonergic Neurons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental implications of the lower Kihansi hydropower dam to the arthropod community of the spray along the Kihansi Gorge, Southern Udzungwa Mountains, Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ephemeridien trakeakiduksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidermiksestä ja sen derivaateista korkeammilla luurankoisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidermolysis bullosa -ihosairautta aiheuttavan geenivirheen tunnistaminen keskiaasiankoirissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epigenetiikan täydennyskoulutus- ja opetusmateriaali biologian aineenopettajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäorgaaninen hiili Itämeressä : komponenttien jakautuminen ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet11 14 8 1 5 0 2 3 0 3 6 5 58
Eri diesellaatujen kulkeutuminen maaperässä : laboratoriotason kokeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri tavoin alkoholia juovien rottakantojen käyttäytyminen spontaanisti ja alkoholin vaikutuksen alaisena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri-ikäisten komealupiinikasvustojen vaikutus alkuperäiseen kasviyhteisöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilaisten suolaliuosten vaikutuksista vesieläimiin, erikoisesti silmälläpitäen Gammarus-lajeja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden biopolttoainesovelluksiin käyttökelpoisten mikroleväkantojen fotosynteesin valo- ja lämpötilavasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kalalajien kasvusta Helsingin murtovesialueella vv. 1949 – 19510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kalliolammikoissa elävien corixidilajien (Hemiptera, Heteroptera) populaatioekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Lapuanjoen latvajärvien vesinilviäisistä ja niiden ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Leppävedellä (PH) tavattavien vesiperhostoukkien (Trichoptera) ekologisesta erilaistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Limnochironomus pulsus Walk. ja L. nervosus Staeg. (Dipt., Chironimidae) -populaatioiden taksonominen ja ekologinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden mikroleväkantojen todellinen kyky mikso- ja heterotrofiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Orthocladius consobrinus (Holmgr.) Edw. (Dipt., Chironomidae) -populaatioiden taksonominen ja ekologinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Oulun läänissä sijaitsevien lampien istutetuista taimenkannoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Paratanytarsus-lajien (Dipt., Chironomidae) esiintymisestä Tammisaaren saariston murtovedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden pikkumalluaisten (Heteroptera, Corixidae) parinmuodostuksesta ja parittelukäyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Pohjois-Karjalan järvien siikamuodoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden päivänkorentojen (Ephemerida) parveilua säätelevistä tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden päivänkorentojen (Ephemeroptera) parveilu- ja lisääntymisbiologiasta sekä eliniästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Sumiaisten (PH) ja Konneveden (PH) pitäjien järvien vesilinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Suomessa esiintyvien etanoiden (Gastropoda, Pulmonata: Parmacellidae, Milacidae & Limacidae) tunnistaminen, erityisesti sukupuolielinten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden surviassääskien parveilusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Trichoptera-toukkien ekologiaa ja biologiaa koskevia tutkimuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden vapaana elävien Copepodien metamorfoosista ja kvantitatiivisesta esiintymisestä Tvärminnen murtovesialueella kesällä 19380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden ympäristötekijöiden ja iän vaikutus Araecerus fasciculatus De Geer - kovakuoriaisen (COL., Anthribidae) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen sekä kuivattamisen vaikutus painoon ja kuolleisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä piirteitä omenankehrääjäkoista, Hyponomeuta malinellus Zell. ja sen hyönteisvihollisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään kyykäärmepopulaation kylmänhorroksesta ja vuodenaikaisista vaelluksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään partenogeneettisen chironomidin (Diptera) munintakäyttäytymisestä sekä munintapaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikaupunkilinnusto Munkkivuoressa tehtyjen havaintojen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espoon Bodomjärven rantojen maanilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etanoiden (Gastropoda, Pulmonata) ruokailuaktiivisuus metsäsienten itiöemillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläsuomalaisen lehdon änkyrimatojen ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etologisia tutkimuksia imettäväisten lantiotyypeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euraasialaisten ja pohjoisamerikkalaisten päästäislajien morfologisesta muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating immersive Virtual Reality as a tool for science communication in Finnish climate and forest politics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating Seychelles magpie robin habitat quality for making translocation decisions10 2 5 18 3 7 6 5 6 2 3 4 71
Evaluating the extinction risk of spiders using the Sampled Red List Index0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of the isolation of extracellular vesicles from conditioned culture media using functionalised nanocellulose0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evertebratfaunan i urbana skogsmarker - en jämförelse av den under barrträdsbark förekommande skalbaggsfaunan i Centralparken, med den i mera ursprungliga skogsområden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examining the role of the anterior insular cortex and its efferent connections in regulating voluntary ethanol consumption0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exiguobacterium sp. RB3 α-amylaasin ja Bacillus endo-β-1,4-glukanaasin puhdistus ja karakterisointi ja niiden vaikutus kauran ravintokuituvalmisteen viskositeettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimentella undersökningar över björktrastens (Turdus pilaris L.) reaktioner på föda av olika färger0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expertåsikter om energibeskattningens miljöeffektivitet i Finland 1990-20028 3 0 0 1 1 0 0 2 3 1 1 20
Exploring people's perceptions of biodiversity and ecosystem services in Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faunal change in the Neogene of Central Asia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faunistis-ekoloogisia tutkimuksia Savonlinnan seudun linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faunistisk ekologiska studier rörande Kilpisjärvi traktens Dytiscid-fauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibrin hydrogel scaffolds for three-dimensional breast cancer cell culture0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlands chilopod fauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiskarnas andningsorgan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flockbildningen och dess orsaker hos Neomysis vulgaris0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flockdynamik, flockforagering och predationsrisk hos talltitan ( Parus montanus ) - en experimentell undersökning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyttfoglarnes periodiska vandringar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyttningsrörelser hos två sydfinska populationer av gråtrut Larus argentatus : en ringfyndsanalys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Follikkelia stimuloivan hormonin reseptorin (FSHR) ilmentyminen trofoblastin erilaistuessa pluripotenteista kantasoluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food literacy - Health and environmental knowledge of upper secondary school students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forecast-based Financing : Transformation or a faster way to transfer funds?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formica rufan (Hymenoptera, Formicidae) aktiviteetista pesän ulkopuolella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosfori ja typpi kasviplanktonin kasvua rajoittavina ravinteina Vanajavedellä – alueellinen ja ajallinen vaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fossiilisten ympyräsuisten anatomiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotoperiodicitet och temperaturberoende hos utvecklingsstadier av Gerris lacustris ( Heteroptera, Gerridae ): Finlands nordligaste populationer i jämförelse med en sydfinländsk.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmenteringseffekten på naturen vid bygget av riksväg 7, mellan Forsby och Lovisa, under år 1995-1996 ( med en mera ingående studie av smådäggdjurens populationsfluktuationer)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Från insekter till spindelägg : kokongparasitsteklarna som bytte diet : En molekylärsystematisk studie av släktet Gelis Thunberg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Function of LAZY1a in Silver Birch (Betula pendula)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional Analysis of VEGF-B and VEGF-C8 3 2 0 2 1 0 0 1 6 18 13 54
Functional genomics of ORP2 or protrudin knockdown in human umbilical vein endothelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furageringen hos stackmyran Formica lugubris Zett. ( Hymenoptera, Formicidae ) i skärgårdsmiljö på Åland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiologisia- ja viljelyskokeita muutamilla Protozoeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fågelartsammansättningen på 476 landenheter i ett område i skärgårdshavet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fågelfaunan i en skött park och i ett naturskyddsområde i Ekenäs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fåglarnas vingklor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomst av aphidophaga gallmyggor ( Diptera, Ceridomyiidae ) i Finland och deras naturliga fiender0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomsten av två landlungsnäckor Columella edentula ( Drap.) och Columella aspera Waldén ( Pulmonata, Vertiginidae ) i olika biotoper på det åländska fastlandet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försök över salthaltstoleransen hos tre typiska, i vatten kring Tvärminne förekommande arter: Idotea baltica, Gammarus z. zaddachi och Praunus flexuosus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försök över vissa spindlars putsningshandlingar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generation and characterization of a novel oncolytic adenovirus expressing OX40L and CD40L0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generationsvexlingens olika modifikationer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic population structure in Finland : an advantage of haplotype information over independent genetic markers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic variants in the 3' UTR of FLT1 are associated with preeclampsia phenotypes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic variation between alternate-year cohorts of Xestia tecta (Lepidoptera: Noctuidae) in Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genome analysis pipeline for next-generation sequencing0 0 0 32 35 25 25 18 17 29 22 18 221
Genomic and transcriptomic analysis of Lactobacillus rhamnosus LC7050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genotype-phenotype map of the lower jaw in squamate reptiles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerris najas (Heteroptera, Gerridae) populationsdynamik och utbredningshistoria i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GluK1 kainate receptors regulate synaptic population activity and plasticity in the amygdala0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glutamine Control of Intestinal Stem Cells in Drosophila melanogaster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graden av skada på undervegetationen samt humuslagrets minskning vid naturvårdsbränning10 3 0 0 0 2 0 0 3 3 5 4 30
Growth of Nestling Ural Owls0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guiding customers towards more environmentally sustainable choices in the food service sector : Qualitative case study of UniCafe restaurants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gökens (Cuculus canorus L.) ankomst till Finland om våren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haahkalla loisivan Polymorphus minutus -väkäkärsämadon esiintyminen leväkatkayhteisöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon linnusto sadan vuoden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuoto - formationens mikrofossil - systematik och storleksfördelning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakkuun vaikutus kuusimetsän maaperän kovakuoriaislajiston monipuolisuuteen (Coleoptera)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakkuun vaikutus maan pinnan niveljalkaisten (Arthropoda) yksilömääriin ja biomassaan MT-tyypin kuusimetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakojärven eläinplanktonin ekologiasta ja populaatiodynamiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halicryptus spinulosus. v. Siebold.1849.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hampaan varhaiskehitystä ohjaavat solubiologiset mekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa ja Tanskassa8 2 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 19
Harakan saaren muuttuva kasvillisuus ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmaakuvemyyrän, Clethrionomys rufocanus (Sund.) hampaan kehitys ja karvanvaihtovaiheet iänmäärityksen perustana ja menetelmän sovellutus populaation ikärakenteen selvittämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmaalepän kovertavista hyönteisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoësarsi -monisukamadon ekologiasta Tvärminnessä kerätyn aineiston perusteella. I. Esiintymisrunsaus, kasvu ja ravinto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartiovyön ja rintaevien rakenne Cottus quadricorniksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauen (Esox lucius L.) elohopeapitoisuuteen ja -pitoisuuden muutokseen vaikuttavat ympäristötekijät7 2 1 1 0 1 0 9 16 24 13 7 81
Hauen (Esox lucius L.) kutuaikaisen ravinnonkäytön ajallinen ja alueellinen vaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauen kasvu ja kuolevuus Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauen kasvusta ja ravinnosta Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauen ruoansulatuskanavan matomaiset loiset Gennarbynlahdessa ja Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hautomoaltaan sedimentin sisältämien luonnonaineiden toksisuus ja öljyanalyysiä häiritsevä vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eri Anisoptera-lajien kidussuolesta ja kiduslehdistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräiden lintujen kuvusta etenkin sen hienoimmasta rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräiden niittybiotooppien kenttäkerroksen Hemiptera-faunasta Luumäen pitäjässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräiden sukeltajasorsien sukeltelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Helsingin kaupungin ristikukkaisilla elävästä kärsäkäsfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja jokiravun (Potamobius astacus L.) aksessoorisesta hengityselimistöstä ja hengitysmekanismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kovakuoriaisten, eritoten tunnelikaivajien esiintymisestä Yyterin lentohiekkakentällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja leväravun (Leander adspersus) Rathke var. Fabricii biologiasta ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja pikkunisäkäsraatoihin tulevista kovakuoriaisista, erityisesti silfideistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja räystäspääskyn käyttäytymisestä: reviiri, parinmuodostus, pesäpaikanvalinta ja pesänrakennus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja yökkösten aktiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinäsorsan (Anas platyrhynchos) talvehtimisekologiaa Helsingissä 1959-690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heliotropismi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin aktiivilietepuhdistamoiden ripsieläinlajistosta ja sen ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin ja Espoon merialueiden pohjaeläimistö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin kaupunkialueen linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin keskupuiston lintuyhteisö: alhaisen lajimäärän ongelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin keskustan puistojen muuttuva pesimälinnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Lauttasaaren maanilviäislajisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin liikennesuunnitelmien suuntana hiilineutraalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin länsipuolisen merialueen pohja- ja rantaeläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin merialueen eläinplanktonista ja likaantumisen vaikutuksesta siihen vuosina 1969 ja 19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin seudun kasvihuoneiden maasiiroista ja juoksujalkaisista (Oniscoidea, Diplopoda & Chilopoda). Faunistis-ekologinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin seudun murtoveden kotiloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengityselimistä Myriapodeilla ja Hexapodeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöautoliikenteen tulevaisuus Suomessa : Skenaarioita vuoteen 203022 12 3 4 4 4 8 7 9 7 16 8 104
Hermostollisen skaalauslain ja psykofyysisten korrelaattien neuroanatomiset representaatiot jatkuvassa audiovisuaalisessa ärsykekynnyksen tarkkaavaisuustehtävässä ja levossa26 24 25 20 20 6 10 9 22 21 21 7 211
Hevosella käyvän Diptera-lajiston runsaudenvaihteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hietatokon parinvalinta ja pesässä olevat munat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hietatokon, Potamoschistus minutus, populaatiodynamiikasta Tvärminnen vesillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiilen ja typen pysyvät isotoopit vesistötutkimuksissa : pohjaeläimistön ravinnonlähteet ja pohjan ravintoverkon rakenne Saaristomerellä11 18 7 8 9 9 2 11 7 5 6 7 100
Hiilijalanjälkitestien ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien kokeilujen kehittäjien näkemyksiä kuluttajiin vaikuttamisesta 2010-luvun lopun Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiirakkohernekärsäkkään (Sitona hispidulus Fabr.) ja sukashernekärsäkkään (S. decipiens Lindb.) (Col., Curculionidae) sopeutumisesta alenevaan lämpötilaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiiren (Mus musculus, muunnos albus) hampaiden kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirudinien ruumiinontelosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirvikannan muutoksista Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histologisia tutkimuksia jyrsijöiden etuhampaista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoitotoimien vaikutus Etelä-Suomen kosteikkojen linnustoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holkfåglarnas häckningsbiologi i stadsmiljö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home range dynamics and activity of sedentary Norwegian lemmings Lemmus lemmus, in the low-rising stage of the population cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homologisuudesta keuhkojen ja uimarakon välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host range of antibiotic resistance genes in influent, effluent and dried sludge of a wastewater treatment plant0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host-parasitoid relationship in different Cotesia melitaearum and Melitaea cinxia populations around the Baltic Sea26 27 18 16 9 16 9 10 10 19 14 11 185
Huomioita Culex´in munimisesta lähinnä silmälläpitäen munien lukumäärää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Pachynematus pumilio'n (Tenthredinidae) metamorfosista erikoisesti silmälläpitäen ruuansulatuskanavaa täysikasvuisella toukalla, kotelolla ja imagolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Taenia taeniaformiksen sukuelinten rakenteesta ja kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huvudsegmentens utveckling hos fjärilembryoner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrachnidi-fauna Uudellakirkolla (Viipurin lääni)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrological changes during the last millennium in three subarctic permafrost peatlands and their link to climate shifts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydropsyche-suvun vesiperhostoukkien (Trichoptera, Hydropsychidae) ääntelystä ja sen merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrozoien merkitys onteloeläinten ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyppyhäntäisten, Collembola (Insecta: Apterygota) lajiston vuodenaikaisvaihtelu ja kahden sukkessiovaiheen vertailu hylätyllä pellolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyttyslajien (Dipt., Culicinae) runsaussuhteista ja aikuistumiseta eräissä Pohjois-Savon lammikoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyttysten (Dipt., Culicinae) aikuistumisrytmiikasta ja runsaussuhteista eräissä Etelä-Suomen pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteishoukutteet ja perhosten hakeutuminen haihtuville käymistuotteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteispyydysten ja säätutkan käyttö kirvavaellusten tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteispölytyksen vaikutus rypsin satoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteissyöjänisäkkäiden elinympäristön valinta ja saaribiogeografia Ahvenanmaan saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten antenneista tavattavista aistimista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten hajusta suojeluskeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten ihorauhasista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten keskiruumiin rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten kidusmaisista hengityselimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten muodonvaihdoksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten suomuista etenkin perhosten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten suuosista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten sylkirauhaset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten sylkirauhasista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten tuntosarvien aistinelimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten väreistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten väri- ja muotoaisti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten ääni-ilmiöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häckningsbiologiska jämförelser mellan blåmespopulationer i stadsmiljö och på landsbygd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämähäkkien (Aranea) ja luteiden (Heteroptera) ekologiasta viidellä lentohietikolla Hangossa (U)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämähäkkien (Araneina) trakeat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämähäkkien, semminkin kotimaisten lajien, silmistä ja niiden asennosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hännällisen arkeoniviruksen infektiosyklin tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hönsfåglarnas cellulosasmältning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iakttagelser och försök över jungfrusländans (Calopteryx virgo L.) biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of Direct Substrates for CMGC Kinases with 18O-ATP-based Kinase Assay and LC-MS/MS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of new protein-protein interactions with NUAK2 by proximity-dependent biotin labeling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of new protein-protein interactions with NUAK2 by proximity-dependent biotin labeling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of novel interactors of the stomatal regulator GHR10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of novel mutations in DLG3 and GRIA3 in X-linked intellectual disability in Finnish Families0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification, cloning, production and functional analysis of novel recombinase proteins for strand invasion based amplification method (SIBA®)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisasumusten piirin linnustosta Hauhon, Lammin ja Tuuloksen pitäjissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmistoiminnan ja korkeusvaihtelun vaikutukset sammakkoeläinten laji- ja yksilömääriin Kenian Taitavuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaston lämpenemisen ja typpilisäyksen vaikutukset männyn (Pinus sylvestris L.) kasvuun ja fysiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmiö, instituutio ja ideologia : 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisen rintaontelon kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväishampaiston embryonaalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväiskarvan fylogenia. Selostus tärkeimmistä hypoteeseista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisten karvat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisten mahalaukku ja sen fysiologinen toiminta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of non-invasive vagus nerve stimulation on cognitive brain functions in healthy subjects : an ERP study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacts of innovations in High Nature Value farming areas – socio-economic and environmental perspectives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importance of vegetation properties and redox potential to CH4 flux at a boreal fen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastruktuurirakentamisessa käytettävien muovilaatujen korvaaminen kierrätettävyydeltään ja hiilijalanjäljeltään paremmilla valinnoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insekternas spottkörtlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instinkt och intelligens hos insekterna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insular effects in seabird communities in the West-Estonian islands: A sampling approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integration of miRNA and mRNA expression with DNA copy number of Ewing sarcoma cell lines13 10 6 3 7 2 6 6 6 7 3 4 73
Inverkan av mildare vintrar och en främmande art på klorofyllfluorescensen och pigmenthalterna hos inhemska ängsväxter.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverkan av skogsbrand och kalhuggning på artsammansättningen hos jordlöpare och kortvingar (Carabidae och Staphylinidae, Coleoptera) i ett nordsvenskt skogsområde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips typographus' L. gånggnagning och därpå verkande faktorer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isojen petoeläinten esiintymisestä Viipurin läänissä vuosina 1856–1937 etupäässä virallisen tapporahatilaston mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isokoskelon pesyekoosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isosittiäisen, Geotrupes stercorarius L. ja metsäsittiäisen, G. stercorosus Scriba ääntelykäyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Fennoskandian ampiaislajistosta (Hymenotera: Vespidae, Eumenidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerennorpan populaatiorakenne ja historia mikrosatelliittipolymorfismien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensimpukan (Macoma balthica) biomarkkerivasteet : laboratoriokokeet vähähappisissa olosuhteissa ja mittaukset TBT-saastuneella alueella7 4 0 0 0 2 0 0 1 3 3 0 20
Ixodes ricinus och dess utbredning i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokien ekologisen tilan luokittelu vesikasvien avulla: tapaus Mätäjoki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera L.) kuorenkasvun ja muodon muuntelevuus lajin nykyisellä levinneisyysalueella maassamme0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokiravun ja täpläravun aktiivisuus, rohkeus ja eksploratiivisuus : käyttäytymiserojen toistuvuus ja sukupuolen vaikutus28 13 10 10 6 10 13 33 36 16 16 5 196
Joko-tai vai sekä-että? : Ristiriitojen tarkastelu ympäristönsuojelussa poissulkevan ja sisällyttävän paradigman avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutsenen (Cygnus c. cygnus) käyttäytymisestä ja elinympäristöstä Suomen pesimäalueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisten luonnonvarojen osallistava suunnittelu ja yhteishallinta : sidosryhmänäkökulmia Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta 2017-20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juurikasankeroinen, Heterodera schachtii Schmidt, ja sen elinmahdollisuudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväsjärven eläinplanktonin lajistosta, ekologiasta ja tuotannosta avovesikaudella 19710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelse av zink- och kopparhalter i bottenlevande evertebrater, sediment och vatten i Bottenhavet. Zink and copper consentrations in benthic invertebrates related to consentrations in sediments and water in the Bothnian Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelse mellan Gadus navaga och Gadus callarias0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelse mellan minkens och utterns näringsval i två sötvattenområd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järvien eläinplanktonin vuodenaikaiset vertikaalivaellukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jätelietteen maaperäeläimistö. Suomen Akatemian ns. lieteprojektin metodinen esitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäännehalkoisjalkaisen (Mysis relicta Lovén) vertikaalijakaumasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Lammin (EH) Pääjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkois-Suomen vesilinnustoa koskevia ekologis-kvantitatiivisia tutkimuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaalikärpäsen Delia radicum (L.) (Diptera: Anthomyiidae) torjuntamahdollisuudesta kolmen mekaanisen esteen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarnakuoriaiset metsiemme tuhoojina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarnalimasienet Suomen luonnonvaraisilla puulajeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden DNA-viruksen esiintyminen heinäratamon populaatioissa Ahvenanmaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden Drosophila melanogaster -kannan kuoriutumisen vuorokautisesta jaksottaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden Helsingin yliopiston rakennuksen luonnonvarojen kulutuksen selvittäminen MIPS-laskennan avulla3 1 0 2 1 1 0 0 1 8 12 4 33
Kahden mehiläisrodun laidunkäyttäytyminen Turun saaristossa kesällä 19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden päästäislajin (Sorex unguiculatus Dobson ja S. araneus L.) muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden sisäsiittoisen hiirikannan CBA/Ca ja C57BL eräiden käyttäytymiskomponenttien geneettisestä taustasta suhteessa alkoholipreferenssiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden Uudellamaalla sijaitsevan peltoaukean pesimälinnuston runsaudenarviointi. Salaojituksen ja pellonvaraustoiminnan vaikutus peltolintuyhteisöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalanmerkintätuloksia Helsingin merialueella = Fiskmärkningsresultat i Helsingfors havsområde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalanpoikasten ensimmäisen kesän kehityksen, kasvun ja liikehdinnän seuraaminen nousuhaavin avulla (Karkkilan) Saarlammessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalanviljelylammikon eläinplanktonin ja pikkuvesiplanktonin osuus siian pikkupoikasten ravinnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalasääsken, Pandion haliaëtus (L.), pesimisestä ja ravintobiologiasta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallioaltaiden selkärankaiset planktonsyöjät saalistuskokeissa: saaliin koon merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalliolammikkomalluaisten (Heteroptera, Corixidae) kannibalismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalliolammikoiden eläinplankton: lajisto ja sen esiintymiseen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalliolammikoiden selkärangattomat Arctocorisa carinata, Callicorixa producta ja Potamonectes griseostriatus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalliosinisiiven (Scolitantides orion) ekologia ja esiintyminen Lohjalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen ijän määräämisestä ynnä Kiiskin (Acerina cernua) ja ahvenen (Perca fluviatilis L.) ijästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen kasvusta Helsingin merialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen kasvusta Sompiojärvessä ja Seitajärvessä ennen Lokan tekojärven patoamista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen kromatoforeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen ravinnosta ja kasvusta Pääjärvessä (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen ravinnosta, kasvusta, ja lämpötilan valinnasta Lietvedessä (ES)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen viiksisäikeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen värivaihteluilmiöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalvoäyriäisten (Cladocera) jäänteet Lammin Lovojärven sedimentissä vuosien 1959-1981 lustoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampelan (Platichthys flesus L.) yksilörunsaudesta, kasvusta ja kuolevuudesta Suomen lounaisrannikolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanahaukan pesänpuolustuskäyttäytyminen6 3 8 0 0 2 1 5 6 15 18 2 66
Kanahaukan, Accipiter gentilis (L.), pesimisaikaisesta ravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanalintujen marjaravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan (Gallus domesticus) aivojen kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan (Gallus domesticus) korvan kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan silmän kehityksen morfologia varhaisimmilla alkioasteilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan, kasvatusympäristön ja ehdollistamisen vaikutus lohenpoikasten pedonvälttämiskäyttäytymiseen15 11 2 19 5 12 5 10 5 10 6 7 107
Kannibalismin vaikutus ruskovesimittarin (Limnoporus rufoscutellatus) toukkien kelpoisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuuden luokittelumenetelmän mallintaminen Bayes-verkoilla0 0 0 0 0 3 13 6 9 13 12 9 65
Kap Verde -öarnas land- och sötvattensmollusker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karikukko Arenaria i. interpres ulkosaariston pesärosvo - kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karttapohjaisten osallistumismenetelmien vaikuttavuus kaupunkiluonnon suunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karva-aiheitten sijainnin säännönmukaisuudesta Mus musculus albus´ella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatusolosuhteiden vaikutus lohikalojen käyttäytymiseen ja kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvien ja kasvualustan merkitys huleveden hallinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvipatogeenin Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 -bakteerin tuottamien Hop-efektoriproteiinien merkitys taudin syntyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin ravinnerajoitteisuus eräässä eteläsuomalaisessa järviketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvityypin vaikutus kaupunkimaaperän orgaanisen aineksen, hiilen ja typen dynamiikkaan eri biomeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviuutteiden vaikutuksesta vihannespunkin ( Tetranychus urticae Koch ), persikkakirvan ( Myzus persicae Sulz.) ja aaltojuovakirpan ( Phyllotreta undulata Kutsch.) kuolleisuuteen, lisääntymiskyvyb ja syönnin määrään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvu-uskoa, vihreää kasvua ja kasvukritiikkiä : Talouskasvu 2000-luvun suomalaisessa ympäristökeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvualustan paksuuden ja koostumuksen vaikutus sammalten menestymiseen sammalkatolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoen kulttuurilinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaurapeltojen kenttäkerroksen kovakuoriaisfauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaurastenjärven eläinplankton ja sen tuotanto vuonna 19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KCNQ1- ja KCNE2-geenien mahdollinen yhteys kasvuhormonin liikaeritykseen : ituradan mutaatioiden etsintä somatotropinoomapotilailta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus biologian olympiavalmennuksesta : relevanttia tiedekasvatusta biologiasta kiinnostuneille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehystäminen Uraaniton.org-kansalaisliikkeen mobilisaatiossa3 10 8 3 4 2 1 3 2 4 4 0 44
Keltavästäräkkien (Motacilla flava L.) rotujen vaihettumisvyöhyke Kainuussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemi-, Tornio- ja Muoniojokilaaksojen sudenkorennot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemiallisen kommunikaation geneettinen tausta ja kemosensorigeenien evoluutio muurahaisissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemin edustan saariston linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenttämyyrän ja peltomyyrän populaatioekologiasta Lammilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerttujen Sylvia syysmuutonaikainen habitaatinvalinta, energetiikka ja muuton ajoittuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen emäksisten kivipaljastumien maanilviäisfauna ja sen ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskisuolen epiteelistä muutamilla miinaavilla perhostoukilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavat tekijät2 4 0 0 0 2 0 2 0 1 2 4 17
Kevätkutuisen silakan (Clupea harengus L.) kasvusta ja ravinnosta Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Key inflammatory modulation effects of porous silicon nanoparticles with different surface chemistries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidusten kehityksestä luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidusten muodot simpukoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiertoa sulkemassa : Typen ja fosforin virrat Suomen merialueiden kalankasvatuksessa4 7 8 4 2 3 1 2 18 16 25 13 103
Kiertotaloustoimenpiteiden vaikutukset yritys- ja aluetasolla : Alueellisen resurssivirtamallin laajennus yritystasolle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kihansin vesiputouksen vaikutus lähistön metsähyönteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiirunan, Lagopus mutus (Montin), talviravinnosta Enontekiön ja Inarin Lapissa vuosina 1967-19710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilohailikannan (Clupea sprattus L.) tiheys ja koostumus Suomea ympäröivillä merialueilla vuosina 1960-19680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailevatko Kiskon Hirsjärven lahna (Abramis brama) ja pasuri (Blicca bjoerkna) ravinnosta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpirauhanen, Glandula thyreoidea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpisjärven seudun sahapistiäislajistosta ja eri lajien esiintymisestä eri korkeusvyöhykkeillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaiset ja loiskimalaiset Helsingin viheralueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaiset virnojen pölyttäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaisten (Bombus Latr., Hymenoptera) kukillakäynnistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaisten (Bombus: Apidae) käynnit komealupiinin (Lupinus polyphyllus Lindley, Leguminosae) eri värimuodoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaisten (Hymenoptera, Apidae, Bombus) käyttäytyminen maitohorsman (Epilobium angustifolium, Onagraceae) kukinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaisten ja kesymehiläisen (Hymenoptera, Apidae: Bombus ja Apis) käyttäytyminen maitohorsman ylösalaisin käännetyissä kukinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjo- ja ratamoverkkoperhosen habitaatinvalinta, populaatiorakenne ja migraatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjokertun leviämishistoriasta, levinneisyydestä ja pesimisestä Uudellamaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) poikasten kasvuun ja menestymiseen vaikuttavista tekijöistä Tunturi-Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjosiepon ja leppälinnun pesimäbiologiasta ja populaatiodynamiikasta Kilpisjärvellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjosiepon, leppälinnun ja lapintiaisen sulkasadon ajoittumisesta ja suhteesta pesintään Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirvavainokaisten (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) soveltuvuus ison ruusukirvan Macrosiphum rosae (L.), torjuntaan kasvihuoneissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan esimuodot ja polveutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissanruoan tassunjälki : Kissanruoan tuotanto ja kulutus ympäristönäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiteen suurperhosfauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivikkorantojen pohjaeläinlajisto, -biomassa ja -tuotanto Pääjärvessä (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivisimpun, hietatokon ja liejutokon ravinnosta Tvärminnen alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivitaskun Oenanthe oenanthe pesintä ja populaatiodynamiikka Helsingin saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiwi and introduced mammalian predators : A case study on the use of molecular techniques to match individual stoats that have preyed on kiwi and to identify stoat stomach contents during the kiwi breeding season 2018-20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimatförändringens inverkan på synkronismen mellan tre trofinivåer9 12 9 0 4 14 8 1 6 4 4 7 78
Knowledge brokering and research utilization in the context of environmental policy in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobalamiinin ja tiamiinin vaikutus Euglena gracilis -mikrolevän biomassan tuottoon ja viljelmän bakteerien lukumäärään ja yhteisön koostumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koevoluution vaikutus kokeellisten mikrobiyhteisöjen populaatiodynamiikkaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdennettu uuden sukupolven DNA-sekvensointi aksonirappeumataudeissa : uudet KIF1A- ja HSPB1-mutaatiot ja fenotyypit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdennettu uuden sukupolven DNA-sekvensointi aksonirappeumataudeissa: uudet KIF1A- ja HSPB1-mutaatiot ja fenotyypit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti vähäpäästöistä liikennettä? : Hiilidioksidipäästöihin perustuva autoverouudistus Helsingin Sanomissa10 6 5 5 6 6 0 10 13 9 10 4 84
Koirien jätökset ympäristöongelmana Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivussa miinaavista hyönteislajeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivutisle lehtokotiloiden (Arianta arbustorum) karkotteena ja sen käytön ympäristövaikutukset maaperässä ja vesieliöissä6 1 0 0 4 1 1 0 10 8 4 5 40
Kokeellinen maastotutkimus sukkulamatojen vaikutuksesta metsämyyrän säilyvyyteen ja populaatiotiheyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen suistoalueen ahvenkanta vuosina 1991 ja 19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen suualueen pohjaeläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen vesistön eteläisen osan juotikkaista (Hirudinea) ja niiden ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen vesistön eteläisen osan suurjärvien vesiluteiden (Heteroptera, Hydrocoriomorpha) levinneisyydestä ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaiselohopean rikastuminen Päijänteen kaloihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta : Valuma-aluekohtainen toimintatapamalli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokongvidfästningshandlingen hos vargspindlar av släktet Lycosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmen kainuulaisen leton kasvillisuuden kehityshistoria ja niiton vaikutus kasvillisuuteen2 1 2 1 2 2 7 6 14 7 8 7 59
Kolmipiikin ja kymmenpiikin biologian vertailua Tvärminnen murtovedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsiyökkösten (Oligia) teollisuusmelanismi Helsingin seudulla 1980-19810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsiyökkösten (Oligia) teollisuusmelanismi: lentokauden ajoittuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosteuden ja valaistuksen vaikutus metsämaassa elävien Linyphiidae-heimon hämähäkkien elinympäristön valintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosteuden vaikutuksesta Schizophyllum sabulosum -kaksoisjalkaisen vertikaaliorientoitumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotelokoppapredaation merkitys mäntypistiäisten populaatiodynamiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotiloiden (Gastropoda) esiintymisestä ja ekologiasta Kokemäenjoen vesistön eteläisellä alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotiloiden epäsymmetriateorioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotiloiden esiintymisestä Espoon ja Kirkkonummen ranta-alueiden litoraalissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kottaraisen (Sturnus vulgaris) pesimäbiologia ja pesäpoikasten ravinnonhankinnan ekologia maatalousympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktenoiidisuomuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuikan, Gavia a. arctica (L.) ekologiasta ja käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuivattamisen vaikutuksesta Acanthoscelides obsoletus Say -kovakuoriaisen lämmön- ja kylmänkestävyyteen sekä kosteusreaktioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuivattamisen vaikutus Sitophilus granarius (L.) ja Sitophilus oryzae (L.) (Col., Curculionidae) -lajien skototaktiseen suunnistautumiseen ja aktiviteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulotuksen vaikutus kangasmetsän hyppyhäntäisyhteisöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuningattarien tappaminen superkoloniaalisella tupsukekomuurahaisella (Formica aquilonia)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuollutmeri : Ympäristökatastrofi vai selviytymistarina?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuoreenpoikasen ravinto ja vertikaalinen jakautuminen matalassa estuaariossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuoripunkkiyhteisöt (Acar., Oribatei) maatuvissa jätelietteen ja kuorirouheen seoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurjenrahkan kansallispuiston kävijöiden virkistyskokemukset subjektiivisen hyvinvoinnin tuottajina1 2 4 2 1 1 1 1 1 0 3 2 19
Kuukkelin (Perisoreus infaustus) ruumiin koon maantieteellisestä muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusivaltaisten lehtopainanteiden maakiitäjäisyhteisöjen (Coleoptera, Carabidae) rakenteesta Ahvenanmaan mantereella ja saarilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivinen katsaus Pälkäneen pitäjän pesimäaikaiseen maalinnustoon sekä linnuston muutoksista viime vuosikymmenien aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivinen tutkimus Helsingin seudun murtoveden pohjaeläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia havaintoja lumen hyppyhäntäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia tutkimuksia eräiden pikkuvesien eläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia tutkimuksia Laajalahden pohjan mikrofaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisissa lintututkimuksissa esiintyvistä virhelähteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisyydestä pohjaeläintutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantkemiska studier av modifierade Zn(II)-kelatorer för mediciniska tillämpningar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylmäveristen luurankoisten talvisesta horroksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kysyntäjoustokokeilusta näkemystä sähköjärjestelmän murrokseen : Virtuaalinen palveluympäristö -kokeilu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kytkeytyneisyyttä edistävät politiikkakeinot ja vihreä infrastruktuuri : Miten luonnon monimuotoisuus saadaan säilytettyä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyyhkyslajiemme etologiasta ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Känselkroppar hos däggdjuren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käpyhyönteisten esiintyminen ja vaikutus siemensatoon kuusen vartetarhoilla (Korjattu otsake)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärpän (Mustela erminea) energeettisestä sopeutumisesta ympäristöönsä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytännön pohjaeläintutkimusten standardisointi järviolosuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Könsdjursproduktion, könsrat och värmeproduktion i en koloni av Formica aquilonia Yarrow i Äker, Esbo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriokokeiden käyttömahdollisuuksista Arctocorisa carinata ja Callicorixa producta -malluaisten populaatiotiheyden säätelymekanismin tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriokokeita lämpötilan ja äänisignaalien vaikutuksesta kotisirkan (Acheta domesticus L., Orthoptera, Gryllidae) kutsulaulun ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriotutkimuksia kaalikärpästen, Delia floralis Fall. ja Delia radicum L. (Diptera : Anthomyiidae), muninnasta ja eri ärsykkeiden vaikutuksesta kasvinvalintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriotutkimuksia neljän tavallisen leppäpirkkolajimme (Col., Coccinellidae L.) munamääristä sekä toukkien ravinnon kulutuksesta ja kehityksestä biologisen torjunnan perustaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriotutkimuksia seitsenpistepirkon (Coccinella septempunctata L.) elintavoista biologisen torjunnan perustaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahden Vesijärven kalastajamäärä ja kalastajien rahankäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahnan kasvusta ja lisääntymisbiologiasta Lohjanjärvessä (V) ja Keurusselässä (PH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahopuun määrä ja laatu Lahden kaupunkimetsissä : indikaatiot monimuotoisuudelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahopuusto monimuotoisuuden ja luonnontilaisuuden osatekijänä Etelä-Suomen ja Karjalankannaksen vanhoissa kuusimetsiköissä23 6 1 2 2 5 1 2 3 5 5 2 57
Laikuttaisen ympäristön vaikutus lajien väliseen kilpailuun raatokärpäsyhteisöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laitoskasvatuksen vaikutus luontoon palautettavan kirjolohen käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammikkokatkan (Gammarus duebeni Lillj.) lisääntymiskäyttäytyminen Tvärminnessä kesällä 19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammin biologisen aseman pajulintupopulaation (Phylloscopus trochilus L.) pesäpoikasten energetiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammin biologisen aseman ympäristön lehtokerttupopulaatio vuosina 1971-760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammin kirkonkylän linnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan (Ovis) ja poron (Rangifer) sorkan kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan heisimadon Moniezia expansan anatomiasta ja yleisimpien teuraseläin-cestodien esiintymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan piiskamato, Tricuris ovis, sen anatomiasta ja esiintymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinkirvisen Anthus cervinus Pall. ja niittykirvisen Anthus pratensis L. biologiasta Utsjoen (InL) Karigasniemellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinmyyrän (Microtus oeconomys) kallon mittojen ja epigeneettisten ominaisuuksien maantieteellinen muuntelu Fennoskandiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinmyyrän, Microtus oeconomus (Pallas), ja peltomyyrän, M. agrestis L., biotooppivaatimuksista ja lisääntymisbiologiasta Tunturilapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinsirkun, Calcarius lapponicus poikastuotosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapintiaisen (Parus cinctus) ekologiasta hakatulla ja luonnontilaisella metsäalueella Metsä-Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapintiaisen, kirjosiepon ja leppälinnun ruokinnan vuorokausirytmiikkaan vaikuttavista tekijöistä pohjoisessa lisääntymisympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lappajärven muikun kutualueiden pohjaeläimistä ja niiden merkityksestä muikun mädin tuhoajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavskrikans ( Perisoreus infaustus ) populationsutveckling inom ett sammanhängande skogsområde i Sydösterbotten 1974-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laxars morfologiska egenskaper : En följd av genetisk domesticering, uppväxtmiljö och fenotypisk plasticitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laxens tillväxt i Ösetrsjön på basen av märkningsuppgifter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leaf endophytic bacteria in Plantago lanceolata and the effects of soil and maternal genotype on the endophyte community0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leaf litter ants in indigenous rainforest and coniferous plantations of the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmien väliset etäisyydet runsasvirikkeisessä ympäristössä: toiminnan, alueen ja vuodenajan vaikutus lehmien sosiaaliseen tilantarpeeseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmän ulosteessa elävien lyhytsiipisten (Col., Staphylinidae) esiintymisestä erilaisilla biotoopeilla sekä eri-ikäisissä ulosteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtikarikkeen lisäämisen vaikutus MT-metsän maakiitäjäisten runsauteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtimittareiden fylogenia: kladistinen analyysi (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae, Scopula)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtopöllön käyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levittäytyminen ja aggressio kaljuloviniskan (Formica pressilabris) superkoloniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levymenetelmän soveltuminen maanilviäisnäytteenottoon eteläsuomalaisessa rehevässä metsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leväsiirojen (Idotea spp., Isopoda) esiintyminen ja lisääntyminen Tvärminnen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liejukanan (Gallinula chloropus L.) poikas- ja aikuisvaiheiden kehityksestä pesintäkauden lopulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lieksan kauppalan lähiympäristön ja Säynämänjärven vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liguloosin vaikutuksista lahnan kasvuun ja sukukypsyyteen Keurusselässä ja Lohjanjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihaluujauhokäsittelyn vaikutus raskasmetallien liukoisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikenne ilman moottoria : Kevyen liikenteen institutionaalinen asema ja rooli Tiehallinnon liikennesuunnittelussa1 0 1 0 0 2 1 1 3 4 5 1 19
Limnea stagnaliksen ihosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnea stagnaliksen silmän ja statocystin rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnea stagnaliksen sukuelimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linja-arviointimenetelmän soveltaminen Ahvenanmaan biotooppien pesimälinnuston rakenteen tutkimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnun pyrstön embryonalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnun silmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnuston vuodenaikaisista vaihteluista erilaisilla biotoopeilla Heinolan maalaiskunnassa (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen asynkroninen kuoriutuminen - adaptiivista vai ei? Esimerkkinä viirupöllö (Strix uralensis)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen höyhenpuvun väreistä ja värinvaihdoksista, erikoisesti kyyhkysiä (Columbae) silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen intertarsalinivelten kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen jaloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen niska-aukosta (Foramen magnum) sekä sen asemasta aivokopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen taloudellisesta merkityksestä ja lintusuojelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintukirppujen (Siphonaptera) populaatiorakenteen kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät kahden saaren lintuyhteisöissä vuosina 1976-770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintututkimuksia Limingan ja Kempeleen lahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäruokinnan vaikutus metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) populaatiodynamiikkaan Pallasjärvellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithobius forficatus´en suolen ja sen lisäkkeiden histologinen rakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litoraalivyöhykkeessä elävien kotiloitten (Gastropoda) ja piensimpukoitten (Pelecypoda, Sphaeridae) esiintymisestä ja siihen vaikuttavista ekologisista tekijöista Tampereen seudun järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Living collections of botanic gardens as a means of ex situ conservation : A case study of African Violets (Saintpaulia) in Europe1 1 1 4 11 7 8 9 8 17 14 11 92
Livscykel och tillväxt hos pungräkan Mysis mixta Lilljeborg (Crustacea, Peracarida) i Norra Östersjön, Tvärminneområdet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljusföroreningars inverkan på den stora lysmasken, Lampyris noctiluca0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKB1, AMPK and AMPK-Related Kinases Regulate Fibroblast Metabolism and Mitochondrial Biogenesis Contributing to Cancer-Associated Fibroblast Transformation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local People and Protected Areas : A case study from Miraflor, Nicaragua1 0 1 1 3 5 0 0 0 6 12 8 37
Lohenpoikasten ravinnonkäyttö Tenojoessa ja sen sivujoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loisintakastratio kymmenjalkaisäyriäisillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokkilinnuista ja muista selkävesien lajeista Ruotsalaisella ja Konnevedellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Range PCR and PacBio sequencing : a novel method for detection of antibiotic resistance genes in class 1 integrons from waste water treatment plant0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lonkkanivelen kasvuhäiriön (Acetabulum dysplasia) esiintyminen ja periytyvyys eräässä Labradorinnoutajakannassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loviniskamuurahaisen immuunipuolustuksen käynnistyminen5 5 3 2 12 3 2 1 1 1 6 3 44
Loviniskamuurahaisten Formica ( Coptoformica ) exsecta Nyl. ja Formica ( Coptoformica) pressilabris Nyl. rekrytointi ja orientaatio ravinnonhankinnan yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luolaelämän vaikutus eläinten elimistöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonarvokaupan ekologinen tehokkuus Satakunnan metsien monimuotoisuuden suojelussa1 0 0 0 0 2 0 6 9 6 10 6 40
Luonnonpyretriinin vaikutus eräisiin tuholaisiin ja niiden luontaisiin vihollisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonrauhan kokeminen ja äänitasot17 19 13 17 12 15 9 17 19 24 15 7 184
Luonnontieteellisistä ilmiöpohjaisista ongelmista toiminnaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luontaisten vesien vetyionikonsentratiosta ja sen hydrobiologisesta merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luontomatkailun vaikutukset Käsivarren erämaa-alueen luontoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luontomatkailun vaikutukset nisäkäspopulaatioihin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston taukopaikoilla5 12 4 7 2 0 1 1 5 5 5 5 52
Luukalan (lähinnä hauen, Esox lucius) keskushermoston embryonaalinen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen (Teleostei) varahampaitten kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen eväruotien muodosta ja rakenteesta sekä jonkun verran niiden merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen ihosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen munuaiset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen ruoansulatuskanavasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen sukuelinten kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen suomuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen valekiduksen rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen valekidus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luurankoisten lantioluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luurankoisten liikkumistavoista lentämistä lukuun ottamatta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luurankoisten parillisten silmäin fylogeneettinen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämmönsäätelykyvyn kehittyminen teeren (Lyrurus tetrix L.) poikasilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilaan sopeutumisen vaikutuksesta ytimennävertäjän, Blastophagus piniperda (L.), aktiivisuuteen ja äärilämpötilojen kestävyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja elinympäristön laadun vaikutus lintujen selviytymiseen talvesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja lämpöadaptaation vaikutuksesta jyväkärsäkkään Calandra granaria (Sitophilus granarius L.) ja riisikärsäkkään Calandra oryzae (Sitophilus oryza L.) (Coleoptera: Curculionidae), liikunta-aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja lämpöadaptaation vaikutus Calandra granarian liikunta-aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja valonvoimakkuuden vaikutus pystynävertäjän, Blastophagus piniperda (L.), lentoaktiviteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan vaikutuksesta Arctocorisa carinatan ja Callicorixa productan kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan vaikutuksesta Arctocorisa carinatan kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan, valaistuksen ja kuivatuksen vaikutukset jyväkärsäkkään, Calandra granaria L. ja riisikärsäkkään, Calandra oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) valosuunnistautumisreaktioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Längelmäveden kalakantojen tilasta vuosina 1970-1972 ja lievän rehevöitymisen vaikutuksesta kaloihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Längelmäveden Ponsanselän planktonrataseläinten ekologiaa ja taksonomiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Afrikassa eristettyjen monilääkeresistenttien Enterobacteriaceae-bakteerien kokogenomisekvensointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lätesutvecklingen hos unga talgoxar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. S. Herbstin keräset lintujen nokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakiitäjäisten esiintyminen avohakkuun ja vanhan talousmetsän reunavyöhykkeellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakiitäjäisyhteisön rakenne nuorissa metsissä Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakotiloiden esiintyminen eteläsuomalaisessa maisemamosaiikissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakotiloiden esiintymisestä lehtomaisissa metsissä ja metsäpohjan eri kerroksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakotiloiden levinneisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä Rauman saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maamyyrän (Talpa europaea L.) morfometrisestä muuntelusta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maanilviäisten esiintyminen vanhan metsän saarekkeissa Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperän hyppyhäntäisten (Collembola) lajiston ja runsauden vaihtelu eri metsätyypeillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperäpunkit peltoeliöyhteisössä: viherlannoituksen vaikutus populaatiotiheyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maapuun vaikutus kuluneen kaupunkimetsän uudistumiseen helsinkiläisillä tutkimusaloilla vuosina 1998-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maassa elävästä hyönteisfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maasto-opetuksen toteuttaminen yläkoulun biologian opettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ja sääolosuhteiden vaikutukset töyhtöhyypän pesimäbiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalousmaiden dityppioksidi- ja typpimonoksidipäästöt1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 14
Madot maanalaisissa vesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mag- och tarmsafternas kemiska inverkan under matsmältningsprocessen hos högre ryggradsdjur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maiseman rakenne ja maakiitäjäisyhteisöjen lajikoostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIT-solujen stimulaatio Escerichia coli ja Candida albicans mikrobeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majavan vaikutuksesta vesilintuihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makeanveden kalojen levinneisyydestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrobentos på mjuka bottnar i Tvärminne-området - regionalvariation och optimal provtagningsstrategi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrofyyttien käyttö veden laadun indikoinnissa EU:n vesipuitedirektiivin toteutuksessa : eri tutkimusmenetelmien soveltuvuus11 27 15 16 9 19 9 11 19 16 22 17 191
Makroskooppisten pohjaeläinten ravinto Pääjärvessä (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallan luonnonpuiston linnusto vuosina 1979-19860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANF in the noise-induced trauma in the hair cells of the cochlea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantokäävän, Fomitopsis pinicola (SW.) Karst., ja aidaskäävän, Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) Karst., hyönteislajisto ja -yhdyskunnat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markfaunasammansättningen på olika fuktiga lokaler i en skog och fuktighetspreferens hos Calathus micropterus och Pterostichus diligens (Coleoptera), Lithobius curtipes (Chilopoda) och Haplodrassus sp. (Araneae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass Spectrometry-Based Lipidomics Indicates that Consumption of Fatty Fish Alters the lipid species Profile of Human LDL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mast cell lipid droplets as a storage site of arachidonic acid for eicosanoid biosynthesis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matomaisten sisäloisten yhteisörakenteesta ja populaatiodynamiikasta syklisissä myyrä populaatioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matsmältningsorganen hos högre däggdjur. Kattens matsmältningskanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehiläisen myrkkypistimen rakenteesta, kehityksestä ja tulkinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekaanisen jätteenkäsittelylaitoksen seula-alitteiden ominaisuudet ja jatkokäsittelymahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men and women of the forest : Livelihood strategies and conservation from a gender perspective in Ranomafana National Park, Madagascar2 2 0 0 0 1 1 0 0 3 2 6 17
Merihiekan noston vaikutukset pohjaeläimistöön Pyhtään edustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merimetson (Phalacrocorax carbo) alalajien luustotuntomerkit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merirokon (Balanus improvisus Darwin) esiintymisestä, kasvusta ja lisääntymisestä Tvärminnen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merirokon, Balanus improvisus (Darwin) kehittymisestä ja esiintymisestä sekä niihin liittyvistä ekologisista faktoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäristövaatimukset Espoonlahdessa12 7 12 8 21 19 17 16 14 17 10 10 163
Methods for studying retrotransposons in next-generation sequencing data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsien ennallistaminen pienaukottamalla : ekologiset vaikutukset kenttäkerroksen putkilokasvilajistoon sukkession alkuvaiheessa22 6 3 12 13 6 5 7 5 14 7 6 106
Metsien pirstoutumisen ja metsiköiden iän vaikutus maaperähämähäkkien esiintymiseen havumetsissä Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsien pirstoutumisen vaikutus maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) esiintymiseen Espoossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsien rastaskillan habitaatinvalinta: mittakaava ja optimaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson (Tetrao urogallus L.) aikuiskannan ikärakenne kannanvaihtelun eri vaiheissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson (Tetrao urogallus) ja teeren (Tetrao tetrix) syksyinen jauhinkivistö lihasmahanäytteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson (Tetrao urogallus) ruumiinosien kasvu ja poikasvaiheen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson ja teeren iän määrityksestä siiven rakenteen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson, Tetrao urogallus, ja riekon, Lagopus lagopus, pesimisaikaisesta käyttäytymisestä ja hautomislämpötilasta tarhatuilla linnuilla suoritettujen tutkimusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsä- ja punamyyrän kallomorfologinen muuntelu Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäammattilaisten ja metsänomistajien suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäjäniksen (Lepus timidus) kevätajan elintavat Pohjois-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäjäniksen keuhkomato, Protostrongylus pulmonalis v. Frölich, 1802, Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintu-, kettu- ja pienjyrsijäkantojen sekä metsämarjasadon runsauden vaihteluista tiedusteluaineiston perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintujen (Tetraonidae) esiintymisestä Oulun läänissä elokuussa 1966 suoritettujen arviointien mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintukantojemme metsästysverotuksesta metsähallinnon eri hoitoalueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintukantojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsälintuyhteisöjen riippuvuus kasvillisuuden rakenteesta kahdella eteläsuomalaisella tutkimusalueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsälintuyhteisön rakenne eri sukkessiovaiheissa Suomessa ja Pohjois-Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämaan hämähäkkiyhteisön kehitys kulotuksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämaassa elävien hämähäkkien ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämaisemarakenteen muutokset Karjalankannaksella3 3 1 2 2 0 2 0 6 2 2 1 24
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) ja punamyyrän (C. rutilus) lajin välisestä kilpailusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) ravintoekologiasta keskisuomalaisessa kangasmetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) vuorokausirytmiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsän rakenteen muutokset ja liito-oravan esiintyminen Tampereen kaupunkialueella vuosina 1966–200413 8 2 6 4 4 5 6 2 9 9 3 71
Metsän tuottavuuden vaikutus kirjosiepon pesintään suhteessa pesimäajan kylmyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsänomistajien asennoituminen liito-oravan suojeluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsänomistajien näkemyksiä Satakunnan luonnonarvokaupasta1 1 0 4 0 1 4 4 6 7 9 7 44
Metsänpohjan metaanivuon vaihtelu ja vuohon vaikuttavat tekijät boreaalisessa metsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen (Sorex araneus) ravinnonhankinnasta laikuttaisessa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen (Sorex araneus) sosiaalinen dominanssi ja alaleuan morfologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen suolistoloisyhteisön rakenne ja lajien väliset vuorovaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäsopulin (Myopus schisticolor) morfometrinen ja epigeneettinen muuntelu Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäsopulin , Myopus schisticolor (Lilljeb.), kasvatuksista, kasvusta ja lisääntymisbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsässä omalla koneella : Metsäaiheisen opiskeluympäristön luominen verkkoon0 10 16 26 7 6 10 14 21 13 5 8 136
Metsästyspaineen voimakkuudesta ja vaikutuksista vesilintukantoihin Pohjois-Savossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metylkvicksilvrets verkningar på Tenebrio molitor-skalbaggar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten ja naisten väliset lisääntymismenestyksen erot ja niihin vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration of Laphygma exigua Hb. (Lep., Noctuidae) to Northern Europe in 19640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobit virtavesien ympäristön tilan kuvaamisessa : Harvinaisten lajien poiston vaikutus yhteisö-ympäristösuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroeläinplanktonin vuodenaikaissukkessiosta Tvärminnen Storfjärdenillä vuosina 1982-19830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKROMUOVIT ETELÄ-THAIMAAN MATALILLA HIEKKAPOHJILLA – LUKUMÄÄRÄT JA MATERIAALIT0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikromuovit pohjoisen Itämeren pohjasedimentissä : Alueellinen vaihtelu ja menetelmäkehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikromuovit Suomen rannikkokaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MikroRNA:iden ekspression monimuotoisuus hiirillä ja sen funktionaalinen merkitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miljoonakalan (Poecilia reticulata) seksuaalivalinta suhteessa koiraan pyrstön kokoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkens och illerns val av föda i Östra Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkin (Mustela vision Schreb.) ravinnosta Tvärminnen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkin (Mustela vison, Schreber 1777) lisääntymisestä, kasvusta ja käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkin ja vesikon ekologiasta ja levinneisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesfunktionens beroende av temperaturen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIPS ja ekologinen selkäreppu tuotteiden potentiaalisten ympäristövaikutusten vertailun menetelminä : ongelmakohtien tarkastelu13 9 17 11 16 6 1 3 15 14 5 1 111
MiR-219a Wnt/β-kateniini-signalointireitin ja myelinisaation säätelijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten eläinsuojelulainsäädäntö mahdollistaa kanojen (gallus gallus) lajityypillisen käyttäytymisen nykypäivän tuotanto-oloissa?3 1 0 1 0 2 0 0 16 27 14 6 70
Miten luonnon monimuotoisuus koetaan kaupunginosapuistoissa? : Sosiodemografisten tekijöiden ja puisto-ominaisuuksien vaikutukset kokemukseen luonnon monimuotoisuudesta kaupunkipuistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten sukulaisuus ja kasvuympäristö vaikuttavat täpläravun poikasten hengissäselviytymiseen ja käyttäytymiseen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitochondrial DNA diversity of the Northern Bat (Eptesicus nilssonii) in the northern Palearctic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä on suojeltu kun on suojeltu luontoa? : Käsitehistoriallinen tarkastelu suomalaisesta luonnonsuojelusta välillä 1880-19832 1 2 2 2 1 0 0 12 14 1 1 38
Modeling climate change impacts on European tree species : Comparing statistical and dynamic models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelling inorganic carbon system in Utö Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Mechanism of Multipotent Cardiac Progenitor Cell Differentiation: Drug Discovery and Signaling Pathways0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molluskfaunan och arternas storlek i förhållande till djupet vid Stensundsviken (Helsingfors, Willinge)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monimuotoisuuden kartoitus ja edistäminen Hirsalan golfkentällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitasoinen viheliäisyys : holarkismi työkaluna kompleksisten kestävyyskysymysten tarkastelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring Newborn and Infant Sleep Respiration and Heart Rate with a Wearable Sensor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocelis unipunctatan (Fabr.) ja Monocelis hamatan (Jensen) (Turbellaria Alloeocoela) rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monolignolien kuljetusmekanismit solulimasta apoplastiseen tilaan puutuvissa soluissa1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 11
Morfologiska och histofysiologiska undersökningar rörande den sekretorisk aktiva delen i spindlarnas giftkörtlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muikun (Coregonus albula L.) hedelmällisyys Vuoksen vesistöalueella vuosina 1978-19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muovipakkauskeräyksen vaikutus pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen koostumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murtoveden litoraaliyhteisöjen kehitys keinoalustoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musc. levator bulbi / Rana temporaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustamuurahaisen (Formica fusca) yhteiskuntarakenteen vaikutus pesäloisten menestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustamuurahaiskuningatarten (Formica fusca) välinen lisääntymiskilpailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustarastaan esiintymisestä ja pesimisbiologiasta Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutationiteoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muurahaislajien kilpailuhierarkia ja sen vaikutus ravinnonhakuun sekä yhteisörakenteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muurahaisyhteisöjen rakenne metsän sukkessiomosaiikissa Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muurahaisyhteisöjen rakenne Tvärminnen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muurahaisyhteisöjen rakenne Tvärminnenniemen mosaiikkimaisesti laikuttaisessa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamia huomioita siipikehityksen alkamisajasta perhosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamia lintujen laulun fysiologisia ja biologisia puolia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien Kuusamon järvien siikalajeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien muuttolintujemme muuttosuhteista fenologisten havaintojen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien ulkonaisten tekijöiden vaikutuksesta lohikalojen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myopatioita aiheuttaviin geeneihin kohdennetun massiivisen rinnakkaissekvensoinnin lukupeitto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myriapoda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrien esiintymisestä Inarijärven pohjoisosan saarilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Märehtijäin pötsissä ja verkkomahassa elävistä ciliateista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naakan (Corvus monedula) elintavoista ja ravintosuhteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nairobin kansallispuiston leijonien (Panthera leo massaicus N.) sosiaalisesta käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanobodies as a tool for structural studies of membrane transporter protein (hENT1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanofibrilloitu selluloosa adsorbenttina resurssiviisaassa vesienkäsittelyssä – adsorptiokyky ja -mekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Oak Gall Wasp Survey : Mapping with parabiologists in Finland6 1 4 4 5 3 2 1 22 1 11 7 67
Naturalistic language comprehension : a fMRI study on semantics in a narrative context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naturinventering i Oravais kommun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan ja lampaan imumatojen (Trematoda) anatomiasta ja esiintymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naurulokin (Larus ridibundus) nykylevinneisyys ja levinneisyyshistoria Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautaemon ja vastasyntyneen vasikan käyttäytyminen karsinassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelijalkaistapaus kananpojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nervsystemets fysiologi hos Anneliderna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Georgescu-Roegenin vaikutus ekologisen taloustieteen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niittyliekosammal (Rhytidiadelphus squarrosus) Suomessa, sukupuolijakauma ja lisääntyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilviäisten hengityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilviäisten hengityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkäiden karvapeitteen fylogeneettisestä kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkäiden kuuloluiden massa : toiminnalliset näkökohdat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkään hampaan homologioista ja morfogeneesistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkästen hengityselimistö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normien levittämistä ja oman edun tavoittelua - EU:n Afrikkaan suuntautuvan ilmastopolitiikan normatiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norpan (Phoca hispida Schreber), Baikalinhylkeen (Phoca sibirica Gmelin) ja Kaspianhylkeen (Phoca caspica Gmelin) kallon morfometriaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nothrus-suvun ja Phthiracaridae-heimon punkkien (Acari, Oribatei) esiintymisestä eräiden metsätyyppien maaperässä ja hajoavassa karikkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel inhibitors of lipid phosphatase SHIP2 and their effects on the phosphorylation of Akt kinase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel Transcription Activation Domains for Efficient Heterologous Gene Expression in Fungi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of oligodendrocytes and size of the myelinated area in mice exposed to chronic psychosocial stress0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummen pitäjän eräiden vesien vesikovakuoriaislajistoa ja niiden ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten hylkeiden ravinto Suomenlahdella, Lounaissaaristossa sekä Merenkurkussa ja Perämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurmijärven pesimälinnuston muutoksista vv. 1896-1965 sekä katsaus allasalueen nykylinnustoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrient uptake, growth, protein production and cobalamin accumulation of Euglena gracilis in baker's yeast production wastewater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nystykärsäkkään biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia resilienssiin : Helsingin sataman ennakointi- ja hallintakyvyn aukot hybridiuhkien aikakaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringstillskott och populationsdynamiken hos Arctocorisa carinata och Callicorixa producta ( Hemiptera, Corixidae ).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringsvalet och specialaptiter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näätäeläinten levittämien loisten esiintyminen ja merkitys myyräpopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Några drag ur våra Mysiders biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Några observationer rörande Philodromus fuscomarginatus biologi och beteende samt en del orienteringsexperiment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Några ord om de röda blodropparnas uppkomst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Några ord om hydrachnidernas metamorfos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations on the occurence of Emmonsia crescens Emmons & Jellison in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations on the water bugs (Hemiptera: Corixidae) of some peat bog ditches over the period 1971-810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odonatien siipisuonituksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojituksen vaikutus rämeen maaperäeläinten yksilömääriin ja biomassoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oligotrofisten pienvesien ahvenkannoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om cestod- och acanthocephalparasiteringen i vissa fiskars matsmältningskanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Crustacernas systematiska indelning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de inre generationsorganerna hos Trichoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de karnivora skalbaggarnas utbredning i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de sekundära seksualkaraktärerna hos våra inhemska Coleoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Eulota fruticums biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Foglarnes fjäderbeklädnad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Framextremiteternas skelet, särskildt med hänsyn till finska benfiskar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om färgseendet hos amfibier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om gallbildningarnas etiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om havsörnen (Haliaeetus a. albicilla) på Åland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om insekt-systemerna och systematiken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om leverglykogenets dygnsrytmik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om minnesfunktionens fysiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om oxiderande enzym0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om parningsspel och yngelvård hos en vargspindelart, Lycosa amentata Clerck0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om respirationsorganens betydelse för systematiska grupperingen af Amphibierna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om retningsfysiologiska experiment med Gammarus locusta L.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om rudors (Carassius carassius L.) förmåga att förnimma planet för lineärt polariserat ljus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Selachiernas broskalle och dess betydelse för uppfattningen af de högre vertebraternas kranium0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om skalbaggarnas flygberedskap och de faktorer som påverka denna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om skuldergördelns ben hos fåglarna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Tenthredinidernas hanliga genitalorgan, jämte ett Bidrag till kännedomen om Doleriderna (Hym., Tenthr.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om våra vanliga havsmusslors näringsupptagningssystem och näringsbiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ominaisuudet luukalojen silmien rakenteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMT-kuusikon maaperäeläimistön kvantitatiivinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the effect of lethal and sublethal industrially treated effluent water on the opercular frequency and coughing rate in rainbow trout (Salmo gairdneri), with reference to gill tissue damage and possible causes of death0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On ursine dental complexity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One day in the life of a butterfly: a study of the biology of the Glanville fritillary Melitaea cinxia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko elämä perusturvan varassa kestävää? : Ympäristövara ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kulutuksen tarkastelussa62 12 13 136 12 6 7 7 15 10 21 8 309
Onko sudella olemassaolon mahdollisuus Suomessa - ihmisten suhtautuminen suteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opastuksen mahdollisuudet poro- ja matkailuelinkeinon yhteensovittamisessa Käsivarren Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opintomenestyksen ja oppimisen lähestymistapojen suhde uupumukseen yliopistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization of sample preparation for next-generation sequencing with Illumina Genome Analyzer II42 25 31 26 32 30 46 35 33 39 34 34 407
Oravan kallon rakenteesta ja mitoista v. 1946 kerätyn aineiston perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen puhdistetun jäteveden hygienisointiin käytetyssä UV-käsittelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen puhdistetun jäteveden hygienisointiin käytetyssä UV-käsittelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ornitologiska iaktagelser under en resa i Östra Karelen sommaren 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopteroideafaunan i Perho-ådalen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistuen kohti ympäristökansalaisuutta – Tapaustutkimuksena WWF:n nuorten osallistamistoiminta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSBP-related protein 4L (ORP4L) interacts with the phosphoinositide 5-phosphatase OCRL10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otsonivauriot ja puunlehtien morfologia : tuloksia sveitsiläisiltä LESS-näytealoilta2 0 0 0 0 8 2 2 3 7 6 0 30
Oulunjärven vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paddans träffsäkerhet vid bytesfånst: observationer vid olika ljusnivåer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAH-YHDISTEIDEN PITOISUUDET LAHDEN JA ESPOON PÄIVÄKOTIEN PIHOJEN ILMASSA JA PINTAMAASSA SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET IHON JA MAAPERÄN BAKTEERISTOIHIN0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkaidentiteetti ja ympäristövastuullinen käyttäytyminen Eko-Viikissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkamuistiin perustuva visuaalinen puunlatvaorientaatio kaljukekomuurahaisella (Formica polyctena) ja muistikuvion säilyvyys ajan ja lämpötilan funktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajulinnun syysmuuton suuntautuminen Hangon lintuasemalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasit-copepoder i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasitismen inom djurriket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns of distance-decay in Finnish fungal communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peat plateau development and vegetation succession in relation to fires in western continental Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedon vaikutus metsäpäästäisen (Sorex araneus) areenakäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peipon (Fringilla coelebs) yhdistetty lisääntymisstrategia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellingin saaristossa vuosina 1966-69 suoritetun haukimerkinnän antamista tuloksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellosta golfkentäksi : kuinka maakiitäjäislajisto muuttuu?0 0 0 0 8 11 21 14 17 13 20 47 151
Peltolaidunten lantiaisyhteisöjen (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae) ajallinen vakaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolinnuston muutokset Nummella 1950-luvulta 1980-luvulle sekä peltolintujen esiintymiseen vaikuttavista ympäristötekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolintujen habitaatinvalinnasta Hollolassa ja Limingassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) fekunditeetti, sukupuolten lukusuhde ja elinikä vaihtelevissa kasvatusolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) ja kenttämyyrän (M. arvalis Pall.) elintavoista, erityisesti ravintoekologiasta, Etelä-Suomen viljelysmailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) populaatioekologiasta eteläsuomalaisessa viljelysympäristösssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) populaatioekologiasta Suomenlahden ulkosaaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis) aktiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis) ravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyräpopulaation tiheyden ja rakenteen suhteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten (Lepidoptera), erityisesti suurperhosten, systematiikka ja evoluutio siipisuonituksen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten liikkuvuuden tutkimistavoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten siipisuomujen kehityksestä ja merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten syöttipyynti faunistisena havaintomenetelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten tuoksuelimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten ulkoiset suuosat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunan kirvojen (Hom., Aphididae) bionomiaa ja populaatiodynamiikkaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesivien maalintulajien reviirien rakenne Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesäpredaatiosta ja pesän puolustamisen strategioista lounaissuomalaisella lintujärvellä - kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesätuhoriskin paikallinen vaihtelu pirstoutuneessa metsämaisemassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petopistiäisten pesärakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petoriskin vaikutus sammakkoeläinten toukkien käyttäytymiseen, kasvuun, kehitykseen ja muodonvaihdokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytoplankton biomass and its relation to phosphorus loading and thermal conditions in Lake Pääjärvi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pielisjoen, Oulujärven ja Suomenlahden seipipopulaatioiden vertailu morfologisten ominaisuuksien ja eräiden ekologisten piirteiden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pien-Saimaan vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienen vattukirvan (Aphis idaei v. d. Goot) ja ison vattukirvan (Amphorophora rubi (Kalt.)) (Hom., Aphididae) biologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten kololintujen populaatioiden jakaantuminen mantereelle ja saariin Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten kololintujen populaatiotiheyden vaikutuksesta varpuslintuyhteisön rakenteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten näätäeläinten aiheuttaman saalistusriskin vaikutus Clethrionomys-suvun myyrien sukukypsyyden saavuttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten sokeriyhdisteiden eristäminen ja tunnistus kuusen solususpensioliuoksesta13 13 8 19 14 8 14 3 9 20 18 7 146
Piileekö salalantiainen (Aphodius pedellus) Suomessa?0 0 0 19 17 14 16 3 8 10 9 8 104
Piilevien ekologiaa kolmessa tunturipurossa Kilpisjärven alueella7 1 1 0 2 2 1 0 0 5 1 4 24
Piippolimakotilon (Lymnea stagnalis L.) murtovesipopulaaatioiden hengityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Allochironomus crassiforcepsista ja sen elintavoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Coccinella hieroglyphican L. ja Propylea 14-punctatan L. (Col., Coccinellidae) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Corixidien erityisesti toukkien luonnonhistoriasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Cricotopus ornatuksen Meig. (Diptera, Chironomidae) biologiasta Tvärminnen kalliolammikoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Karjalan kannaksen joenrantakovakuoriaisten ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä kivitaskun (Oenathe oenathe L.) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä kohosoittemme pesimälinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä kuhankeittäjän biologiasta Lappeenrannan seudulla suoritettujen tutkimusten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä metson poikasten ravinnonotosta ns. maastossaseuraamismenetelmällä tutkittuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Pediculus vestimenti Nitzsch hyönteisen levenemisestä ja biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä piekanan (Buteo lagopus Pont.) ja hiirihaukan (Buteo buteo L.) kevätmuutosta Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Suomen mehiläisten (Apidae) elintapoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä variksen etologiasta ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piisamin morfologisesta muuntelusta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkalanselän pohjaeläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkujyrsijöiden elinympäristön valinta ja saaribiogeografia Ahvenanmaan saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkulokin, Larus minutus Pall. pesintäbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkumalluaislajin, Sigara striata (L.) (Heteroptera, Corixidae), populaation rakenteesta ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkumalluaisten vaikutuksesta kalliolammikon pohjafaunaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilaantuneen maan puhdistamisen ympäristövaikutukset : kolmen skenaarion vertailu elinkaarianalyysilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinnoituksen vaikutus kaupunkimaaperän hiilen ja typen varastoitumiseen kylmässä ilmastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisen alkoholikäsittelyn vaikutuksesta AA- ja ANA-rottakantoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleuronectes platessa ovarion rakenne ja kehitys V. Franzin tutkimusten mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaeläimistö Vanajaveden nykytilan ja siihen johtaneen eutrofoitumis- ja pilaantumiskehityksen ilmentäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaeläimistön alueellisista eroista Luumäen Kivijärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaeläinlajisto, -biomassa ja -tuotanto Kaurastenjärvessä 19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjanpitäjänlahden kiisken (Gymnocephalus cernuus (L.)) biologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjansirkun (Emberiza rustica) pesimäbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Jaalan kulttuurilinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjalan suurperhosten faunistiikkaa ja fenologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan aukeiden ja aukealuontoisten soiden pesimälinnustosta. Faunistinen ja kvantitatiivinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Suomen pikkujyrsijöiden yhteisörakenne ja lajien välinen kilpailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoisen Itämeren vapaana elävien rakkohaurupopulaatioiden alkuperä ja lisääntyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoisen pallonpuoliskon päästäisten habitaatin valinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeavaan yksilöön kohdistuva saalistuspaine parvessa - esimerkkilajina kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeavuuden ja alkuperän vaikutus piikkikalojen parvikäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polttiaisten (Ceratopogonidae) akvaattisista taksokenooseista Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyarthra platyptera Ehrbg. jämte Resumè över de åsigter, som gjort sig gällande angående rotatoriernas ställning i systemet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pontoporeia affiniksen ja P. femoratan (Crustacea, Amphipoda) vuodenaikainen kasvu- ja tuotantorytmiikka Tvärminnen merialueella 19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Populationsstruktur och tillväxthastighet hos sex blåmusselpopulationer i norra Östersjön: ett sptiellt och temporalt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcellio scaber Latr. (Isopoda, Oniscoidea) -maasiiran aggregoitumisesta eri kosteuksissa, lämpötiloissa ja valo-olosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postembryonic development of Exopterygota : postembryonic morphology, wing development, appendage regeneration, allometry, and growth models in the cricket Gryllus bimaculatus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential application of alternative oxidase (AOX) in neurodegenerative diseases0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production and Purification of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor D6 18 17 13 10 15 9 7 10 4 11 6 126
Proximata faktorer som påverkar ejderns kullstorlek0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdas kuin lumi? : Lumi mikromuovien ja muun roskan reittinä kaupunkialueelta mereen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdistamolietepohjaisen kierrätysfosforin hyväksyttävyys maatalouskäytössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdistamolietteen sisältämien orgaanisten haitta-aineiden käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puiden kasvutila ja puuston spatiaalinen rakenne vanhassa pohjoisboreaalisessa kuusimetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pullonokkadelfiinien (Tursiops truncatus) poikasenhoito delfinaario-olosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punakylkirastaan, Turdus musicus L., pesimisbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punalatikan (Aradus cinnamomeus Panz. Hemiptera-Heteroptera) populaatiorakenne Hankoniemellä vuonna 19790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punkalaitumen kaksoisjalkaisista, juoksujalkaisista, maasiiroista ja maanilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punkkien esiintyminen vesimittareilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punkkien postembryonaalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolukkapiiloyökkösen Conistra vaccinii L. (Lepidoptera, Noctuidae) värimuuntelu Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purmoon pitäjän linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putsnings- och komforthandlingar hos vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puulaveden saarten yökkösyhteisöt saariteorian valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhäselän saarten (PK) maanilviäislajien määrään vaikuttavista saaribiogeografisista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyrstötiaisen (Aegithalos caudatus) biotooppivaatimuksista, pesinnästä ja ruokailusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYYDYKSIÄ LIMOITTAVIEN PIILEVIEN KEHITYS VESIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyyntialue pikkunisäkäspyynneissä: koko, sijoitus ja pyyntitulosten yleistettävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyöräilykokemukset kaupungissa fenomenologisesti tarkasteltuna21 17 9 11 5 3 5 3 0 7 6 5 92
Pähkinänakkelin (Sitta europaea asiatica Gould) vaellus Fennoscandiaan talvina 1962 / 63 ja 1963 / 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pähkinäpensaalla elävien miinaajaperhosten (Nepticulidae ja Gracillariidae) populaatioiden tilarakenne Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päijänteen ja Pälkäneveden kivennuoliaisen (Nemacheilus barbatulus L.) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivänpituuden muuttamisen vaikutus Arctocorisa carinata (Sahlb.) ja Callicorixa producta (Reut.) malluaisten (Heteroptera, Corixidae) naaraiden aikuiskehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivänsäde ja metsä : tutkimus verson rakenteesta sekä valon ja typen jakaumasta purppurapihtametsikössä2 0 0 0 0 7 1 0 0 5 3 0 18
Pääkaupunkiseudun keräyskartongin keräysjärjestelmän ja hyödyntämisvaihtoehtojen ympäristövaikutusten elinkaariarviointi1 2 0 1 3 1 0 1 1 2 13 3 28
Pääkaupunkiseudun täyttömäkien etelä- ja pohjoisrinteiden maakiitäjäisyhteisöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudun viherrakenteen arvotus Zonation-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päästäisten (Sorex) territoriaalisuus ja ravinnonhankinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päästäisten (Soricidae) saaripopulaatioiden rakenteesta ja morfologisesta muuntelusta Ilomantsissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pölyttäjäyhteisön vaikutus lapinvuokon siementuotantoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raatokärpäsyhteisön monimuotoisuus : raadon koon ja laadun merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAB24 ja GOSR1-proteiinien vuorovaikutus ja rooli autofagiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabies hos fladdermöss samt dess eventuella förekomst i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajasta yhdyspinnaksi – Ympäristötiedon foorumi tieteen, politiikan ja päätöksenteon verkostossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana temporarian kiduslihasten kehitys täysimuotoisiksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rannikkovesiemme Idothea-lajien biologiasta ja värityypeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvahappojen kerrostuminen itämerennorpan traanissa ja sen merkitys kudoksen rasvahappokostumukseen perustuvassa ravintokohteiden arvioinnissa0 0 0 27 23 6 7 9 6 17 20 7 122
Rautiaisen (Prunella modularis) pesimäbiologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnetaseet maatalouden vesistökuormituksen arviointikeinona1 0 0 1 0 1 2 9 17 28 14 13 86
Ravinnon ja lämpötilan vaikutus kuhanpoikasen eloonjäämiseen ja kasvuun luonnonravintolammikoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnon koon ja määrän vaikutukset Saimaan nieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinteisuuden ja kosteuden vaikutus rämeen maaperäeläimistöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravintoa ja pesärosvoja : Tasapainoilua sorsien lisääntymisympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravintokasvin vaikutus apollontoukkien liikkeisiin Kanadan Kalliovuorilla1 5 0 1 2 1 5 1 6 11 5 6 44
Realismi ja konstruktivismi tieteidenvälisessä ympäristötutkimuksessa : yhteismitattomuus, yhteensovittaminen vai dialogi?5 0 4 2 3 1 1 0 16 27 5 5 69
Red List Index and Functional Diversity for Finnish Vascular Plants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regleringen av den heterogona fortplantningscyklen hos gallmyggan Heteropeza pygmaea Winnertz 1846 (Diptera: Cecidomyiidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitering av dagrovfåglar och ugglor - behövs den?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relationen mellan näring och häckning hos silvertärnan ( Sterna paradisaea ) och fisktärnan ( S. hirundo )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproduction areas of the northern pike (Esox lucius L.) in flads and glo-lakes of the Kvarken Archipelago using environmental factors and aerial images0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Response of permafrost peatlands to past and recent warming : case studies from Swedish Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Return of Sindbis virus : Isolating two new Sindbis virus strains from human serum and mosquito samples in 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision av de ostfennoskandiska arterna av släktet Dorylomorpha Aczél (Diptera: Pipunkulidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhabdocoelisten Turbellaarioitten vitellaarioista ja munan muodostuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhesusapinan, Macaca mulatta, sukupuolisesta käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riekkopoikueen käyttäytymisestä ja ekologiasta tarhaolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riekon (Lagopus lagopus) ikäluokan ja sukupuolen määrityksestä, kannan koostumuksesta ja morfologisesta homogeenisuudesta Tunturi-Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riesakuoriaisen (Reesa vespulae Milliron, Coleoptera: Dermestidae) torjunnan biologiset perusteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riihimäen keskikaupungin linnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riikinkukkokehrääjän (Saturnia pavonia L.) elämänkierrosta ulko- ja sisäkasvatusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riistalinnuille tarjolla olevan eläinravinnon määrästä eräiden metsätyyppien kenttäkerroksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk classification of HLA-DQx.5 allele in Celiac Disease HLA genotyping test0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ristikukkaiskasvien ja sokerijuurikkaan kirppalajiston (Halticinae, Coleoptera: Crysomelidae) biologiasta, tuhoista ja torjunnasta Etelä-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rooftop vegetables and urban contamination : Trace elements and polycyclic aromatic hydrocarbons in crops from Helsinki rooftops0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenfinkens (Carpodacus erythrinus) (Pallas) biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan reaktiot sähköärsykkeisiin humalatilan ja alkoholiriippuvuuden ilmaisijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotatoorien organisationi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokokerttusen (Acrocephalus schoenobanus) muuttostrategiasta: kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsalaisen keskiosien pesivä vesilinnusto 1965-660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruumiin vesitasapainossa tapahtuvien muutosten vaikutus Orthomorpha gracilis -tuhatjalkaisen orientoitumiseen kaltevalla pinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhälän muikku Coregonus albula L.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Räkättirastaan biologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saaristomittari Gerris thoracicus Schummel (Heteroptera, Gerridae) ennustamattoman ympäristön vedonlyöjä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saaristovesimittarin Gerris thoracius Schummel (Heteroptera, Gerridae) elämänkiertostrategiasta Suomen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarten koko ja isolaatio päästäisten esiintymiseen vaikuttavina tekijöinä: Inarijärvi 19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaan nieriän mätimunien koon vaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaannieriän, järvilohen ja järvitaimenen 1+ -vuotiaiden poikasten sijoittuminen ja aktiivisuus virtaavassa vedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaalabakteerien Staphylococcus aureus ja Pseudomonas aeruginosa esiintyminen jäteveden puhdistusprosesseissa reaaliaika PCR:n perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakkoeläinten neoteniasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon (Rana temporaria) suolen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon leuan metamorfoosi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon populaatiobiologia subarktisessa ympäristössä1 1 0 0 0 2 0 1 2 4 8 0 19
Sammakon urogenitaalielinten kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammaleläin, Cristatella mucedo, katsaus sen luonnonhistoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandstubbens ( Pomatoschistus minutus )investering i sin avkomma i form av ägg- och yngelvård0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakielen (Luscinia luscinia L.) levinneisyys, käyttäytyminen ja biotoopin valinta kaakkois-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakielen (Luscinia luscinia L.) pesimäbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savihautojen, lampien ja järvien juotikkaista (Hirudinea) Pohjois-Karjalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBC003-yhdisteen vaikutuksen testaaminen ikääntymiseen ja ikääntymiseen liittyvissä sairauksissa käyttäen hiivaa malliorganismina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophyllum sabulosum -kaksoisjalkaisen kehityksestä ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophyllum sabulosum´in lämpöreaktioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sealing the Hydra’s head : The search for the specific part of angiopoietin-2 that activates integrin as a potential therapy for cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seeking criteria for biodiversity roofs under Finnish conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitajärven eläinplankton ennen Lokan tekojärven patoamista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitajärven surviaissääskiyhteisöt (Diptera, Chironomidae) ja niiden tuotanto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selkärangan aikaisemmasta kehityksestä luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selkärangattomien verestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setup of an LCL-Based System for the Characterization of CRISPRa-Mediated iPSC Reprogramming at the Single-Cell Transcriptomic Level0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setup of human naïve pluripotency reversion protocol to study the function of early embryonic genes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siilin populaatioekologiasta ja levinneisyydestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silakan ja kilohailin ravinnosta Hangon edustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkkiuikun (Podiceps cristatus) pesimisbiologia tiheässä eteläsuomalaisessa populaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silmän muotosuhteista, asemasta ja asennosta luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silmättömien eläinten valoaisti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon heinäsirkoista ja hepokateista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simpukoiden raskasmetallipitoisuudet Tvärminnen vesialueella sekä kuparin ja mangaanin kerääntyminen simpukoihin altistuskokeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinisiipisirkan (Sphingonotus coerulans (L.)) levinneisyys ja elinympäristön valinta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinisorsan (Anas platyrhynchos L.) poikue-ekologia Evon vedenjakajaseudulla I. Poikastuotanto 1960-640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinitiaisen vuosirytmistä, ekologiasta ja levinneisyydestä sekä vertailua talitiaiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinne ja takaisin — aikuisten peltosirkkukoiraiden (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758) elossasäilyvyys Suomessa vuosina 2013–20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirokatkaravun vaikutus kolmipiikkiin ja perustuotantoon pohjoisella Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalbaggsfaunan på fem flygsandsområden i Tvärminnetrakten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skogsrenens ( Rangifer tarandus fennicus ) status i naturen och djurparken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slagugglehonans dilemma: häcka eller rugga?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Behavior and Gut Microbiota in Wild Red-bellied Lemurs (Eulemur rubriventer) : In Search of the Role of Immunity in the Evolution of Sociality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soiden luonnonoloista eläimistön elämänehtoina selkärankaisia silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solitääri- ja sociaalielämä Hymenopterien joukossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solunulkoista ligniiniä tuottavaan kuusisolususpensioviljelmään (Picea abies) erittyvät kitinolyyttiset entsyymit ja niiden mahdolliset kasviperäiset substraatit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solunulkoisten vesikkelien pinnalle muodostuvan proteiinikoronan tutkimusmenetelmien kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Some aspects of the social life and behaviour of lion (Panthera leo massaicus N.) in Nairobi National Park0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Someron pitäjän suurperhosfauna ja suurperhosten frekvenssistä Somerolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sompiojärven eläinplankton ennen Lokan tekojärven patoamista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sompiojärven länsirannan surviaissääskiyhteisöistä (Diptera, Chironomidae) ja niiden tuotannosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soopelista ja sen levinneisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorsalintujen pesivän kannan arviointimenetelmistä Pohjois-Savossa pesimäkauden alussa tehtyjen laskentojen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorvan (Leuciscus erythropthalmus), pasurin (Abramis blicca) sekä lahnan (A. brama) välisistä sekamuodoista Sysmän Kotjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialarbete om löjan, Alburnus lucidus, Heckel & Kner.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Species composition and numbers of fleas (Siphonaptera) in a local population of the field vole Microtus agrestis (L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spesialarbete över Lycosa lugubris' ljusorientering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spongillidien ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprague-Dewley -rottakannan koiraiden käyttäytyminen kolmella eri veren alkoholitasolla nousu- ja laskuhumalan aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spårföljning hos gästmyran Formicoxenus nitidulus Nyl. (Hymenoptera, Myrmicinae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steering food consumption towards climate-friendly choices : addressing the business role and contribution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sticta-suvun jäkälien fotobionttien geneettinen monimuotoisuus Kenian Taitavuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stimulated and natural patterns of bioluminescence in the dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 19 16 75
Stinkflynans postembryonala utveckling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storleksskillnader kopplade till furageringsradie och arbetsfördelning; Konsumption av och sockerhalt i insamlad honungsdagg hos den röda stackmyran ( Formica )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storspiggens mesopredatoriska inverkan på trådalgsbältet i Östersjön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strömmingslarvens födovanor i Finska viken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över den svart-vita flugsnapparen (Muscicapa hypoleuca Pall.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över fjädernas byggnad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över genitalapparatens anatomi och histologi hos Arion circumscriptus (Johnston), dess variant armoricana (Lohmander) samt hos A. hortensis (Férussac) (Pulmonata)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över tarmkanalen hos Balanus improvisus Darwin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över vingarna hos Hymenoptera, speciellt med avseende fäst vid ribbförgreningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on factors suppressing alcohol drinking by rats0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on PKCI, a putative CDK7 interacting growth inhibitor3 0 1 0 0 1 2 0 2 3 1 4 17
Studies on the biology of Lemonia dumi L., (Lep., Lemoniidae) in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Study of calcium dynamics in hiPSC-derived cardiomyocytes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stylops-kierresiipissuvun (Strepsiptera: Stylopidae) esiintyminen Suomessa ja naaraiden soveltuvuus lajinmääritykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Success factors and challenges in the implementation of corporate sustainability strategy : Case study of implementation of corporate social responsibility strategy in SOL Group0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successionen av vårlekande fiskar vid Hangö udd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorennoisten vaelluksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorennoistoukkien hengityselimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorentojen toukkien elinympäristöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorentojen toukkien saalistuskäyttäytyminen: saalistustehokkuus ja saaliin koon valinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhteellisen kosteuden vaikutuksesta papukuoriaisen (Acanthoscelides obtectus Say, Coleoptera: Bruchidae) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen 1000 luxin ja 1 luxin valaistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suikulaisen (Amphioxus) merkitys ja asema systeemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukkulamatojen (Nematoda) lajistosta ja ekologiasta Pääjärvessä (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolijakauman vuodenaikainen ja vuosien välinen vaihtelu viirupöllön (Strix uralensis) poikueissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukuyksilötuotanto ja sukulaisuusasymmetria mustamuurahaisella (Formica fusca, Hymenoptera: Formicidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulkasääsken toukkien esiintyminen, kasvu ja tuotanto Lammin (EH) Lovojärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulkiminen ja vaellus käpytikan (Dendrocopos major) vuosikierrossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suojelevasta yhdennäköisyydestä ja mimikryilmiöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suojelualueiden arvottaminen Natura 2000 -luontotyyppien perusteella valtion mailla27 26 6 12 15 10 11 5 9 14 12 4 151
Suojelualueiden merkitys lintuyhteisöissä ilmenevien ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suolaheinämittarin Timandra griseata (Lepidoptera, Geometridae) taksonomia Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalainen ympäristökysymys Helsingin Sanomien pilapiirroksissa vuosina 1956-19850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisista sioista ja sianlihasta eristettyjen metisilliiniresistenttien Staphylococcus aureus -bakteerikantojen molekyyliepidemiologia kokogenomisekvensoinnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen hakkuutasokeskustelu vuosina 2017-2019 - Polanyilainen näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen hirvikannasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä vuosien 1960 ja 1961 hirvitiedustelujen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen kanahaukkarodut erityisesti rotututkimuksen johtavia periaatteita silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen kuikkakannan tila0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen lepakoiden kantamat korona- ja paramyksovirukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen linnuston seuranta: linnut ympäristömuutosten indikaattoreina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen Micronecta-lajien (Heteroptera, Corixidae) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen Nanhermanniidae- ja Camisiidae- punkkeja koskevia tutkimuksia : kotimainenlajisto, eri lajien runsaussuhteet ja olinpaikan valinta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen nisäkkäiden varhaishistoria. Arkeologinen luumateriaali faunahistoriallisen tutkimuksen välineenä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen pikkujyrsijäin ja hyönteissyöjäin polkukäsnistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen poroista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen raideliikenteen ekotehokkuus MIPS-laskentaa hyödyntäen1 1 0 1 0 2 1 0 5 4 1 0 16
Suomen Simplicidentati-jyrsijäin käpälistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen suolinnuston alueelliset yleispiirteet 1950-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen viimeisen isolaakasittiäisesiintymän koko, rajat ja tilajakaumaan vaikuttavat tekijät2 1 2 1 6 3 3 3 1 4 2 2 30
Suomenlahden Clunio marinus Halid. -surviaissääsken (Dipt., Chironomidae) biologiasta ja taksonomisesta asemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa tavattavista Pontania-äkämistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supikoiran, mäyrän ja ketun ravinto keväällä ja kesällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surviaissääskiyhteisöt (Diptera, Chironomidae) Sodankylän Posolammessa ja siihen liittyvässä lähteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suunnitelmallinen tavoitteenasettelu puron kunnostamisessa : esimerkkinä Hämeenkosken Kumianoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvuton lisääntyminen matojen ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvuttomasta lisääntymisestä Vermes-ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svamplevande dipterer i Kilpisjärvitrakten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svarthakedoppingens Podiceps auritus och skäggdoppingens Podiceps cristatus häckningsekologi i skärgårdsmiljö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svartvita flugsnapparens bo och bobyggnad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SW-Tavastlands Makrolepidopterfauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbiosis mellan växter och djur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sympatristen ja allopatristen metsä- ja punamyyräpopulaatioiden hammasmittojen muuntelu Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrgashalten som ekologisk faktor för bottenlevande evertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematic screen for transcription factors regulating the expression of Drosophila insulin-like peptides0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sytoplasmisen A2-tyypin fosfolipaasi α:n substraattispesifisyyteen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköntuotannon ulottuvuuksia : aineistolähtöinen malli olennaisista yhteyksistä2 1 1 0 0 4 0 0 1 4 2 1 16
Säkylän Pyhäjärven eläinplankton 19770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Särkikalojen kasvusta ja ravinnosta Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Särkipopulaatioista ja särjen kasvunopeuden suhteesta pohjaeläimistön tiheyteen kahdessa eristetyssä oligotrofisessa pikkujärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säynävän (Leuciscus idus) kidusten kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sötvattenfiskarnas förekomst och invandring i Finland och Skandinavien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taimenen ekologiasta Inarinjärven säännöstelyaltaassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taimenen ja sateenkaariraudun kasvusta ja ravinnosta v. 1960-62 rotenonilla myrkytetyissä lammissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taksonominen tutkimus Bolitophilidae-sienisääskiheimon (Diptera, Mycetophilidae) Maculipennis-ryhmän lajeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talirauhasesta ja sen fylogeniasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talvisten lintuyhteisöjen muutokset Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammen alueellisen levinneisyyden rajoitteet : Tapaustutkimus Länsi-Turunmaalla13 13 7 12 25 20 21 15 15 12 13 14 180
Tanytarsus gracilentus (Holmgg.) (Diptera, Chironomidae) surviaissääsken taksonomiaa, ekologiaa ja fenologiaa sekä tietoja lajin parveilusta Merenkurkun Valassaarilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanytarsus heusdensiksen Goetgh. (Dipt., Chironomidae) runsaus- ja sukupolvisuhteista Tvärminnen-Tammisaaren murtovesialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaustutkimus Matoseurannasta : Millaiseksi biologian opettajat kokevat kansalaistieteen opetuskäytön sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen maasto-opetuksessa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarhattujen lumikkojen käyttäytyminen ja selviytyminen luontoon vapautettuina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarmkanalen hos dytiseidlarver0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarmkanalen hos Ephestia kühniella, Zeller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teeren poikasen kasvu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telkän Bucephala clangula pesimäbiologiasta Tammisaaren saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telkän, Bucephala clangula (L.) lisääntymisbiologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telkän, Bucephala clangula (L.), pesimisbiologiasta Särkisalon Petussa, Suomenlahden sisäsaaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporal effects of ectodysplasin signalling on tooth patterning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenebrio molitor -toukkien ja -aikuisten kosteus- ja valoreaktioihin vaikuttavista tekijöistä ja reaktioiden keskinäisestä riippuvuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenthredinidlarvernas stigmer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tervapääskyn (Apus apus) peyekoon määräytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The avifauna feeding on fruits of Cercopia angustifolia in a premontaneous rainforest in the western Andes of Colombia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The body length and community structure of cladocerans in lakes with variable concentrations of dissolved organic carbon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The correspondence between national Responsible Care sustainability program and sustainability framework guidelines : Focus on chemical industry in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The distribution of marine and brackishwater lamellibranches in the northern Baltic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ecological Role of Iron-Manganese Concretions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ecology of a freshwater crustacean : Lepidurus arcticus (Brachiopoda; Notostraca) in a High Arctic region0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 10 44
The effect of alternative oxidase (AOX) expression on early-onset manifestations in respiratory chain complex III deficient Bcs1l mutant mice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of butyrate on the release of serotonin from the gastrointestinal tract0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of CAP on actin dynamics in the Drosophila ovary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effect of Climate Change on the Palaeohydrology of Subarctic Permafrost Peatlands in Kola Peninsula, Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of eutrophication on mate choice cues8 2 0 1 2 2 5 2 2 5 5 7 41
The Effect of Intrathecally Administered HB-GAM (Pleiotrophin) in the Cervical Hemisection and Cervical Hemicontusion Mouse Models of Spinal Cord Injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of NETO2 on synaptosomal kainate receptor subunit levels in fear-related brain regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effects of habitat and human activity on daybed selection in brown bears12 12 9 3 9 9 6 12 11 13 10 7 113
The effects of heavy metals on sediment macrofauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effects of Host Genotype and Maternal Transmission on the Gut Microbiome of Wild Wood Mice (Apodemus sylvaticus) : Viewed Through the Lens of Ecological Theories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The expansion of protected area network and the conservation status change of breeding birds in Finland 1996-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The fractal dimension in biological patterns and processes. Part I. The geometric background and its implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Function of VEGFR3 Signaling Pathway and Meningeal Lymphatic Vessels in Alzheimer’s disease Mouse Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Genetics of Canine Hip Dysplasia : The role of fibrillin 2 variant in four dog breeds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The impact of diabetes on cognitive impairment and its progression to dementia : A population-based cohort study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The importance of atmospheric and anthropogenic iron for the macroalgae overgrowing coral reefs in the Caribbean Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The influence of human-induced eutrophication on the honesty of sexual signalling in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Interplay Between MAPK/ERK & cAMP/PKA Pathways and the Expression Levels of MUC2 & AGR2 in Human Colorectal Adenocarcinoma Cell Lines LS174T, LoVo & HT290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ion pump Na+K+ATPase regulates viral protein synthesis independently of the integrated stress response0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The occurrence of entomopathogenic fungi in Tanzania and their potential as microbiological control agents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of flavonoids in reactive oxygen species (ROS) signalling in Arabidopsis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Role of Governance in Urban Sustainability Transitions : Case Eko-Viikki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of histaminergic transmission in behaviour and development of orexin neurons in the zebrafish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Role of Host Factors in Semliki Forest Virus Infection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of MONOPTEROS and other auxin response factors in root secondary development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of Src kinase in the TrkB signaling pathway induced by sleep deprivation and sedative-anesthetic drugs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Shared Behavioral and Biochemical Effects of Rapid-Acting Antidepressants Ketamine and Nitrous Oxide in a Chronic Corticosterone-Induced Animal Model of Depression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermal Behaviour of green roof in winter condition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermal tolerance of two mound-building wood ants Formica aquilonia and Formica polyctena and their hybrids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoraxin ulkoisesta morfologiasta eräillä Hippoboscidae-heimon (Dipt.) lajeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiaisten (Parus spp.) runsausvaihtelusta ja levinneisyydestä Suomessa talvilintulaskentojen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedekasvatus : Lasten ja nuorten tutkijakuva : käsityksiä tutkijoista ja heidän työstään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieteidenvälisyys teoriassa ja käytännössä : Havaintoja ympäristötutkimuksen hankkeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoja merituhatjalkaisen, Nereis diversicolor (O. Fr. Müller) parapodeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoja rastaan reviirikoosta ja äänistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiheyden ja kokosuhteiden vaikutukset nieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Till växtförhållanden hos vitmusslan, Macoma baltica L. och hjärtmusslan, Cardium edule L.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillväxtens årsrytm hos vårlekande strömming0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillväxtförsök på groddknoppar hos Allium oleraceum - Groddknopparnas bladtillväxt under höst, vinter och vår hos cytotyper av olika ursprung0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toleransen gentemot torka, värme och köld hos mikrofaunan i några xerofila mossor med speciellt beaktande av den bdelloida rotatorien Adineta vaga Davis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torskens (Gadus morhua L.) näringsintag i Ålands hav och inverkan på bestånden av strömming och vassbuk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukkanahkojen käyttömahdollisuuksista kalliolammikoiden malluaispopulaatioiden tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukkatiheyden vaikutuksista Lucilia illustris -raatokärpäsen diapausin määräytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tracking past responses of Eubosmina maritima population to environmental change using sedimented subfossils0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trakeakidusten muodosta ja niiden suhteesta stigmoihin Ephemerideillä, Perlideillä ja Trichoptereillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trematodien esiintymisestä Kokemäenjoen suun kaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribus Mycomyini (Diptera, Mycetophilidae) Itä-Fennoskandiassa ; osat 1 ja 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichina spiralis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichina spiralis.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichinella-sukkulamatojen esiintyminen lounaissuomalaisissa kaatopaikkarotissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TrkB-signaloinnin merkitys kehittyvässä hippokampuksessa ja sen hermoverkkojen homeostaattisessa säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukkimiehentäin Hylobius abietis (Col., Curculionidae), valo-orientoitumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumörorganoider från patienter som testplattform för onkolytisk virusterapi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunturisopulin, Lemmus lemmus, lisääntymisestä Kilpisjärvellä 19690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turskan vaelluksista Pohjois-Atlantilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turun saariston kalliolammikoiden nivelkärsäisistä (Hemiptera), kovakuoriaisista (Coleoptera) ja vesiperhosista (Trichoptera)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvekiistan anatomia : Sukellus Suomen julkiseen turvekeskusteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkielma Keratella cochleariksesta (Gosse) ja sen esiintymisestä Helsingin kaupungin ympärillä olevissa lahtivesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia eräiden Petsamon Prosobranchiata-kotiloiden esiintymisestä tämän rannikon litoraalivyöhykkeessä ja mukautumisesta sen olosuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia eteläisen ja keskisen Pielisen selkävesien linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Gerris-lajien siipipolymorfismista erikoisesti silmälläpitäen kehitystä toukissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia hiirihaukan pesäpoikasten ravinnosta. I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Hippoboscan suuosien rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia imettäväisten tuntokarvojen yleisistä esiintymismuodoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Joutsenselän ja Kirmusten-järven isosimpukoista, Unionidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Kytäjän kuusipeurojen sopeutumisesta talveen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Leucorrhinia dubia v.d.Lind. -sudenkorennon populaatioekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Loimijoen eläinplanktonista ja sen suhteesta Pyhäjärven planktoniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia lokkilintujen pesimisaikaisesta käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia muutamien meikäläisten luukalojen rintaevien toiminnasta ja rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Mäntsälän järvien ja joen isosimpukoista, Unionidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia nurmipalkokasvien Apion-lajistosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Oriveden pitäjän järvien kalastosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia perhossuolen anatomiasta ja etenkin sen histologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Puruveden lokkilinnuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia pönttöjen vaikutuksesta eri biotooppien lintutiheyteen. Uudenmaan läänin Röjsjön suoalueella tehtyjä havaintoja vuosina 1951, 1955 ja 19560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia sinirinnan pesimäbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Tvärminnen saariston kalliolammikoiden faunasta erityisesti huomioon ottaen Cyclops-lajit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia ulkoloisten esiintymisestä Etelä-Suomen tavallisimmilla jyrsijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Valassaarten pesimälinnustosta. Linnuston kokoonpano ja alueellinen jakaantuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia viiksisiipan, Myotis mystacinus (Leisl.) elämästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus eräiden Kaakkois-Suomen järvien kiiskien morfologisista eroista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus Vantaanjoen kesäplanktonista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuusulanjärven eläinplanktonin, etenkin sen planktisten rataseläinten kausi- ja vertikaalivaihteluista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä eliöryhmien välisistä suhteista vuosina 1967-19690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen alueen Cladotanytarsus atridorsum Kieff. sensu Edw. ja C. difficilis Brund.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen alueen makroskooppisesta pohjaeläimistöstä vuosina 1964-1967 ja 1973-19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen alueen saariston kalliolammikoista tavattavien vesiperhostoukkien ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen ja Pohjanpitäjänlahden rantavesien kalaston runsaussuhteet keväästä syksyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen saariston kalliolammikoiden Gyrinus opacus Sahlb.-pintapyörijän (Col., Gyrinidae) ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen-Tammisaaren kahlaajien runsaudessa ja levinneisyydessä tapahtuneet muutokset 1921 -19810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyvifukosyloitujen N-glykopeptidien tandem-massaspektrin tulkinta ja glykoproteiinien identifiointi in silico Glycopeptide ID –ohjelman avulla46 26 20 18 27 6 28 13 12 13 29 10 248
Täpläverkkoperhosen (Melitaea cinxia L.) populaatiorakenteen ja liikkeiden tutkimus merkintä-jälleenpyyntimenetelmän avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täpläverkkoperhosen sisäsiitos, naaraan heterotsygotia ja jälkeläisten kelpoisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tärkeimmät eri mielipiteet muuttolintujen muutoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Töyhtöhyypän esiintyminen ja pesimäkauden aikainen populaatiodynamiikka pirstaleisessa peltoekosysteemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubiquitin-specific protease 14 in Huntington's disease0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhanalaisten kirjo- ja punakeltaverkkoperhosten loiskillan rakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uimarakon embryonaalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulvinsalon päästäispopulaatioiden ekologiasta, rakenteesta ja morfologisesta muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökning av brunnsfaunan med speciellt hänseende till familjen Cyclopidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar rörande pelagiskt levande vassbuk (Clupea sprattus L.) i Finska viken, Norra Östersjön och Bottniska viken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar rörande retningar, som utlöser flygning hos Diptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över carabidernas ekologi och fenologi i Kilpisjärvitrakten, Lappland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över elritsans (Phoxinus aphya) och rudans (Cyprinus carassius) syrebehov och syreförbrukning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över primär- och sekundärproduktionen på en ängsbacke i Tvärminne, Finland, med huvudvikten på undersökningar av energiflödet genom Chorthippus parallelus-populationen på ängsbacken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över strömmingen i de åländska vattnen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över tarmkanalen, spinnkörtlarna och Malpighi´ska kärlen hos växtstekellarvernas kranium0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Untersuchungen über die Nistvogelfauna in einem Schärengebiet westlich von Helsingfors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urbaani on ekoa : Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasupäästöihin16 13 7 2 7 4 3 2 2 12 5 6 79
Using a botanic garden collection to test a bioclimatic vegetation scheme6 6 7 5 7 4 3 7 8 6 4 6 69
Using dynamic Bayesian networks with hidden variables for change inference of the plankton community in the Archipelago Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsjoen sora- ja pikkukivipohjilla esiintyvä koski- ja päivänkorentofauna ja veden laadun vaikutus lajistoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsjoen vesistöön nousevien lohimäärien arviointi vedenalaisten videolaitteiden avulla, sekä ympäristötekijöiden vaikutukset Kevojoen lohen kutuvaelluskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utterns ( Lutra lutra ) utbredning vid Perho å och Kronoby å 1988-19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvecklingen af Distomum (hepaticum)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahinkohyönteisten valtaanpääsemismahdollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaikutuksia etsimässä : tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi suomalaisissa ympäristökasvatushankkeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valaistuksen ja lämpötilan vaikutus Tenebrio molitor -toukkien ja -aikuisten valoreaktioihin ja aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkohäntäpeuran (Odocoileus virginianus Zimm.) talviravinto ja -habitaatit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkohäntäpeuran (Odocoileus virginianus) lisääntymisestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valolaskentamentelmän soveltuvuus rusakkokannan arviointiin Etelä-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valon ominaisuuksien, kärsäkkäiden iän sekä lämpötilan ja nestehukan vaikutus Sitophilus granarius (L.) (Col., Curculionidae) -lajien valoreaktioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valon vaikutus makrolevien levinneisyyteen ja vyöhykkeisyyteen Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valon voimakkuuden vaikutuksesta Acanthoscelides obtectuksen (Say) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valosaaste Etelä-Karjalassa : yksityishenkilöiden näkemykset sekä kuntien ja metsäteollisuusyritysten valaistusratkaisut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhojen metsien linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoen kipsihankkeen vaikutukset kalastoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoen vesikovakuoriaisten ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoen vesistöalueen liuennut orgaaninen aines : lähteet, määrä ja laatu sekä käyttökelpoisuus Itämeren bakteerien energianlähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varastointikäyttäytyminen linnuilla ja nisäkkäillä, erityisesti Sorex-suvun päästäisillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variation i äggvolym hos slagugglan - mönster hos en långlivad art i en varierande miljö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpusen (Passer domesticus L.) pesimiskauden ulkopuolisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta eteläsuomalaisessa maaseutupopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpusen morfometrinen muuntelu ja talvievoluutio Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpushaukan, Accipiter nisus, pesimisaikaisesta käyttäytymisestä ja ravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpuslintujen (Passeriformes) marjaravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varrella valkean virran: tapaustutkimus Itämeren ympäristönsuojeluyhteistyön ongelmakohdista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vattenkoleoptera i några sjöar i norra Esbo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veden ravinnepitoisuuden vaikutus makrolevien lipidimäärään ja rasvahappokoostumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedenalaisten kartoitusmenetelmien verifiointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedenlaadun vaikutus Unionidae-heimon (Bivalvia, Eulamellibranchiata) suursimpukoiden esiintymiseen järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vem bör man befrukta? En jämförelse mellan olika befruktingsstrategier hos stora dammsnäckan Lymnea stagnalis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verenkierron keksiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verihiutaleperäisten mikrovesikkeleiden kvantifiointi ja karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkosarjan valikoivuus ahvenelle ja särjelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaileva katsaus eräiden luukalojen selkärangan muotoihin ja nikamien rakenteeseen sekä lihaksiston, verisuoniston ja hermoston suhtautumisesta selkärankaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertailevia tutkimuksia eräiden perhostoukkien mandibelirauhasten rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertailu eri tekniikoiden yhdistelystä lipopolysakkaridien puhdistamiseksi bakteriofaginäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesijärven nilviäiseläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesikirput kahden Kilpisjärven alueen järven viimeaikaisen kehityksen kuvaajina10 4 5 6 8 9 6 15 18 11 7 2 101
Vesikovakuoriaisista sekä niiden ja ympäristötekijöiden välisistä suhteista eräissä Pohjois-Karjalan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesikovakuoriaisten mukautumisesta vesielämään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiliskon, Triturus vulgaris (L.), saalistuksesta laikukkaassa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesimittareiden (Gerris, Het.) lisääntymisenergian jakautuminen suhteessa ympäristön rakenteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesimittareiden munien loisinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesinisäkkäiden silmä. (Anatomia ja fysiologia.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiperhoslajistosta Tvärminnen ja Pohjanpitäjänlahden perukan välisellä vesialueella sekä eräiden Tvärminnen murtovesialueilta tavattavien vesiperhoslajien toukkien ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiperhosten (Trichoptera) ruuansulatuskanavasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesipääskyn (Phalaropus lobatus) pesimäbiologiasta Raippaluodon Norrskärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viggens Aythya fuligula och bergandens Aythya marila häckningstida habitat i Södra Österbottens skärgård0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihdin kunnan ympäristön nykytilan arviointi ja sen jälkeiset vaiheet Agenda 21-prosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viherkatot korvaavina elinympäristöinä : uhanalaisten ja harvinaisten kasvilajien esiintyminen pääkaupunkiseudun viherkatoilla43 42 21 13 5 20 13 14 13 30 15 17 246
Viherkattojen kasvualustan ja kosteuden vaikutus vedenpidätyskykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viherkesannoinnin vaikutus peltojen maakiitäjäisyhteisöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viherpeipon (Carduelis chloris L.) pesimäbiologiasta, ravinnosta ja talvehteminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viinimäkikotilon (Helix pomatia L.) lisääntymisbiologiasta Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viirupöllön (Strix uralensis) ravintoekologiasta häkkikasvatusten ja pesänpohja-analyysien perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viirupöllön pesimäbiologia Päijät-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viirupöllön ravinto ja lisääntymismenestys erilaisissa pesimäympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljelykasvien leppäpirkkolajisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vingkastning, parning och aktivitetsrytmer hos vingade honor i mono- och polydoma Formica-samhällen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtaavan veden eläimistö silmällä pitäen vesieläinten mukautumista virtaavaan veteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viruspartikkelien määrä ja vaihtelu Lahden Vesijärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOC-yhdisteiden poistaminen pohjavedestä vetyperoksidin kuplitus -menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuokatin ympäristön vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värdeklassificering av skar på basis av fågelfaunan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värimonimuotoisen lehtopöllön saalisvalinta vaihtelevassa ravintotilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water quality, catchment imperviousness and Water Sensitive Urban Design in a small urban stream in Helsinki, Finland0 0 0 30 11 20 11 8 11 15 1 9 116
Water retention performance of newly constructed green roofs in cold climates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Leche: Zur Ent. ges. des Zahnsystems der Säugetiere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodland Strawberry (Fragaria vesca) Summer and Winter Leaf Development, Stolon Production and Leaf Pigments in Twelve European Genotypes under Different Temperature Treatments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ydinvoimalaitosten säteilytarkkailu maa- ja meriympäristössä14 12 4 6 4 7 4 7 6 10 3 13 90
Yhdyskuntajätevesien DOM-kuorma ja sen biologinen hajoaminen Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteinen ympäristömme? : Tampereen kaupungin työntekijöiden ympäristöasenteet2 0 2 2 2 1 2 0 1 3 0 1 16
Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt kalastuksensäätelyssä : silakan troolikalastajan näkökulma ja säätelyn vaikutus Selkämeren silakkakantaan2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 8
Yksin vai yhdessä? Kolmipiikin, Gasterosteus aculeatus L., parveutumisen hyöty-haitta -suhteen kuvaajina kasvu ja hapenkulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yleispiirteitä kalojen levinneisyydestä Pohjois-Suomeen ja eräitä erikoispiirteitä Muonion kalalajistosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ylivieskan ja Muhoksen chilopodifauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yläkoululaisten ja lukiolaisten kokemuksia kansalaistieteestä biologian opetuksessa : tapaustutkimus Kaupunkirottatutkimuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöjärjestelmät vuokrataloyhtiöissä : tapaustutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten vuokrataloyhtiöiden järjestelmistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristömyötäinen ja terveellinen ruoka samalla lautasella : Ympäristölautasmallit kuluttajien ruokavalintojen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 22 15 70
Ympäristönsuojelun ulottuvuuksia : pääroolissa hevonen (Equus caballus)21 17 9 4 15 4 1 15 10 10 19 6 131
Ympäristöpolitiikan integraatio terveys-, maatalous- ja elintarvikesektoreilla : Synergiat ja ristiriidat suomalaisissa ruokaa ja ravitsemusta käsittelevissä politiikka-asiakirjoissa10 9 9 2 9 2 1 3 2 7 3 4 61
Zur Synthese pflanzen- und tierökologischer Untersuchungen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Äggstorlekens inverkan på ungmortaliteten hos skrattmås (Larus ridibundus L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Änkyrimatojen yksilömääristä, biomassoista sekä spatiaalisesta jakautumasta luonnontilaisella ja metsäojitetulla rahkarämeellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öljyn vaikutus maaperäeläimiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Östersjömysidernas näringsbiologi, med huvudvikten lagd på Neomysis vulgaris (Thompson)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
”Paikallisyhteisö tarkoittaa semmoista me-henkeä tai vastaavaa?” : Yhteisön resilienssi Kittilän tulvariskien hallinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0