Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Eläinlääketieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiinin vaikutus rotan pimeänaikaiseen melatoniinieritvkseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-tunnin ruoankäyttöhaastattelututkimuksen soveltaminen mikrobiologiseen riskinarviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen : kirjallisuuskatsaus33 12 11 16 20 17 5 9 19 24 22 16 204
Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromonas-lajien tunnistaminen HSP60-geenin polymorfian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalainen sikarutto : epidemiologia ja taudin torjunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisen kääpiösiilin terveyden- ja sairaanhoito-opas53 42 29 40 39 23 67 53 37 39 40 38 500
Agilityn mahdolliset terveysvaikutukset ja suomalaisten, kilpailevien koirien nopeuksien kehitys vuosina 2012-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen naudan mahahaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ail-geenin monimuotoisuus Yersinia-kannoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuuden mittaus brakykefaalisilla ja normokefaalisilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuusmittarin käyttö koiran aktiivisuuden, tunnetilan ja käyttäytymispiirteiden yhteyden arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuutin faasin proteiinien yhteys nautojen sorkkasairauksiin10 7 7 9 11 14 8 9 12 5 12 13 117
Akuutin faasin proteiinit lampailla0 0 0 0 0 4 13 16 7 11 13 5 69
Akuutin faasin proteiinit sialla3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 11
Akuutin faasin proteiinit utaretulehduslehmien maidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien haittavaikutukset kissoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien ja opioidien yhteisvaikutukset koiralla ja kissalla : kirjallisuuskatsaus12 15 12 6 9 21 7 10 14 8 13 10 137
Alfa2-adrenergisten agonistien aiheuttama hypoksemia pienillä märehtijöillä : kirjallisuuskatsaus13 9 34 12 16 7 12 8 9 19 15 4 158
Alkionsiirrot tammoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpakan lisääntyminen : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpakoiden ja laamojen tuonti ja tarttuvien tautien riskit sekä niiden hallinta14 10 10 9 17 8 12 18 6 10 13 9 136
Alpakoiden ja laamojen yleisimmät sairaudet : kirjallisuuskatsaus : Suomessa asuvien alpakoiden ja laamojen yleisimmät sairaudet ja kuolinsyyt : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amfoterisiini B:n vaikutukset nivelnesteen metalloproteinaasien 2 ja 9 suhteellisiin määriin kokeellisessa artriittimallissa hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amitriptyliini koiran kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amoksisilliinin farmakokinetiikka lypsylehmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabolisten steroidien vaikutus orivarsan kivesten kehitykseen ja sperman tuotantoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobi-aerobi-mastiitti : tutkimus kokeellisen infektion avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesian aiheuttaman munuais- ja maksatoksisuuden vertailu terveillä, kastroitavilla hevosilla ja ähkyn vuoksi leikatuilla hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesian ja endotoksemian aiheuttaman munuaistuhon mittaaminen eri menetelmillä hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibiootit vasikkaripulin hoidossa : Kirjallisuuskatsaus38 24 23 20 26 12 17 13 25 28 16 17 259
Antibioottien aiheuttamat haittavaikutukset koirilla Suomessa : kirjallisuuskatsaus ja raportoidut haittavaikutukset vuosina 2002-2006226 189 202 141 170 201 201 192 199 224 285 285 2515
Antibioottien käyttö kissapotilaiden hoidossa : Suomen käytännöt ja kirjallisuuden suositukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottien käyttöön vaikuttavat tekijät lypsykarjoissa : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottiruiskeiden aiheuttama kudosärsytys naudalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asennon vaikutus hevosen sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaan halotaanianestesian aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetyylikysteiinin käyttö hevosen COPD:n hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspekter på hundhållning : en litteraturstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atooppisen dermatiitin hoito koirilla : onko pitkäaikainen glukokortikoidien käyttö turvallista?0 0 0 0 13 32 22 18 24 29 30 28 196
ATP:n hajoamistuotteet hevosen plasmassa rasituksen aikana ja sen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattilypsyn vaikutus utareterveyteen kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattinen verisolulaskenta kotieläimillä : Kissan hematologisten viitearvojen määritys Cell-Dyn 3700 laitteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacillus anthracis -bakteerin säilyminen ympäristössä : säilymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteeriperäinen pneumonia koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaglekoirien keuhkohuuhtelunäytteiden sytologia ja koiran akuuttien alempien hengitysteiden sairauksien kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedlingtoninterrierin terveys ja perinnölliset sairaudet : kirjallisuuskatsaus ja terveyskysely vuosina 2003–2011 syntyneille bedlingtoninterriereille Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beetalaktaamien ja fluorokinolonien käyttö koiralla ja kissalla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Besiktning av häst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betaiini-aminohappojohdannaisen merkitysporsasripuleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beteende av frigående mjölkkokalvar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioaktiivisella lasilla pinnoitetun segmentaaliproteesin kiinnittymisen histomorfometrinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioaktiivisella lasilla pinnoitetun segmentaaliproteesin kiinnittymisen mekaaninen testaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofilmit bakteeri-infektiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bordercollieiden fabellamuutokset : röntgentutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bordercollieiden osteokondroosi Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borna-viruksen osoittaminen aivoista immunohistokemiamenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borna-virusinfektiot suomalaisilla, nuorilla mielenterveyspotilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrelia burgdorferi- ja Anaplasma phagocytophilum –vasta-aineiden prevalentti suomalaisilla hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botuliinitoksiini A:n paikalliset ja systeemiset haittavaikutukset terveen koiran polviniveleen pistettynä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broilerin ulosteesta eristettyjen Clostridium perfringens-kantojen enterotoksiinigeenin määrittäminen PCR-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broilerinlantaan erittyneen narasiinin ja salinomysiininatriumin hajoaminen eri lannankäsittelyprosesseissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronkoalveolaarihuuhtelutekniikka ja huuhtelunestemäärien vertailu terveillä koirilla1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 7
Bronkoalveolaarinen huuhtelu ja keuhkobiopala hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brucella canis ja Canine Herpes Virus -1 : seroprevalenssi Suomen koirapopulaatiossa ja merkitys lisääntymisongelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campylobacter jejunin ja Campylobacter colin toteaminen ja tunnistaminen broilertuotteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canine chronic valvular heart disease : how does myxomatous degeneration of the mitral valve ultimately lead to congestive heart failure?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capnocytophaga canimorsus ja Capnocytophaga cynodegmi kissoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capturing the wild - overview of wildlife capture methods, immobilizing agents and challenges involved to captures in general0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiopulmonary and sedative effects of anaesthesia produced by climazolam in combination with medetomidine and fentanvl : An experimental study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiopulmonary and sedative effects of vatinoxan in sheep receiving atipamezole to reverse medetomidine induced sedation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalier kingcharlesinspanieleiden Chiari-tyyppinen epämuodostuma ja syringomyelia : yleisyys Suomessa seulontakuvatuilla koirilla ja syringomyeliaoireiluun liittyvät riskitekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBO0366-geenin keskeinen rooli Clostridium botulinum ATCC 3502 -kannan kylmänsietokyvyssä2 1 1 0 1 1 0 1 0 4 1 0 12
Chiari-tyyppinen epämuodostuma ja syringomyelia : esiintyminen muilla roduilla kuin cavalier kingcharlesinspanielilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia psittaci, herpesvirus ja calicivirus Suomen kissapopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronic Weight Loss in Horses : Pathophysiology and Evaluation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppi C ja D : Mikrobiologiset ominaisuudet, genetiikka ja diagnostiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppi E:n lääkeaineherkkyys ja tyyppi E:lle selektiivisen elatusaineen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppien A, B, E ja F esiintyminen hevosen ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppien A, B, E ja F esiintyminen hevosen ulosteessa laidunkaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppien A, B, E ja F esiintyminen naudan ulosteessa laidunkaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppien A, B, E ja F esiintyminen ruotsalaisessa hunajassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinum tyyppien A, B, E ja F esiintyminen suomalaisten sikojen ulosteessa2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 2 13
Clostridium botulinumin esiintyminen suomalaisessa naudanlihassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinumin esiintyminen suomalaisessa sianlihassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium botulinumin geeniaktiivisuus ja neurotoksiinigeenien aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clostridium perfringens-kantojen enterotokiinigeenin osoittaminen PCR-tekniikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collie eye anomalia : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complement evasion by Plasmodium falciparum2 2 7 2 4 6 1 8 3 6 7 1 49
Concanavalin A-testin (Ani Biotech) käyttö akuutin tulehdusvasteen mittaajana koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPD:ta sairastavien hevosten vuosiseuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cpe -positiivisen Clostridium perfringensin esiintyminen elintarviketyöntekijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpe-positiivisen Clostridium perfringens tyypin A eri genotyyppien esiintyminen sian teurastamoympäristössä2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
Cpe-positiivisen Clostridium perfringensin esiintyminen broilerin suolistossa : detektio broilerin suolensisältörikasteesta nested PCR-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cpe-positiivisen Clostridium perfringensin esiintyminen broilerin suolistossa ja kantojen geneettinen diversiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPE-positiivisten Clostridium perfringens –kantojen esiintyminen naudan ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cpe-positiivisten Clostridium perfringens –kantojen esiintyminen ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cpe-positiivisten Clostridium perfringensien esiintyminen sian ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crohnin tauti ja Faecalibacterium prausnitzii -bakteeri suolistotulehdusmalleissa hiirillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cronobacter spp. riskibakteereina äidinmaidonkorvikkeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptosporidium ja sen osoittaminen eri menetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptosporidium parvum vasikkaripulin aiheuttajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptosporidium-alkueläimen diagnostiikka ja esiintyminen vasikoilla19 12 6 12 12 10 6 9 16 14 13 7 136
cspB- ja cspC-geenien merkitys Clostridium botulinum ATCC 3502 -kannan kyvylle kasvaa kylmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demodikoosi koiralla, kissalla ja muilla pieneläimillä : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 11 66 52 65 87 109 107 93 590
Demonstration of Equine interferon-γ mRNA, transforming growth Factor-β mRNA and vascular Endothelial growth factor in Equine idiopathic focal eosinophilic enteritis15 11 7 2 7 23 10 9 3 12 8 3 110
Dental problems in rabbits, guinea pigs and chinchillas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of intestinal permeability in healthy horses using the contrast medium iohexol0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detomidiinin vaikutus kiimassa olevan tamman kohdun kontraktioihin : tutkimus ultraäänellä ja skintigrafialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGGE analysis of probiotic-induced alteration in the canine faecal lactic acid bacteria microbiota16 1 1 6 7 2 2 4 2 4 4 2 51
Dietaarisen oksidatiivisen stressin vaikutussolun hienorakenteeseen ja CuZn-SOD-entsyymin esiintymiseen sialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietary protein and carbohydrate modify volatile fatty acid (VFA) profile in canine faeces6 5 0 2 1 3 4 4 3 0 2 3 33
Dilatoiva kardiomyopatia dobermanneilla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 1 8 16 22 59 32 36 44 218
Dimetyylisulfoksidi, DMSO, kroonisesti yskivien hevosten hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution of Nonhematopoietic Bull-Dereved Cells in Freemartin Tissues0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA-mikrosirutekniikka ja sen käyttö elintarvikepatogeenien tutkimuksessa : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA-sormenjälkien käyttö koirien isyysmäärityksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA-tekniikoiden käyttömahdollisuudet koirien perinnöllisten sairauksien diagnostiikassa ja ennaltaehkäisyssä : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doksisykliinin farmakokinetiikka koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of micronutrients on tailchasin in dogs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effekten av behandling med penicillin-aminoglykosidkombination vs. enbart penicillin vid klinisk mastit hos nöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EHEC-riskienhallintaa suomalaisissa lypsykarjoissa 2010 - 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-infektiivisen ontuman vaikutus emakon käyttäytymiseen ja syömiseen1 4 13 12 7 3 5 4 6 3 13 3 74
Ekinokokki-lajit sekä ekinokokkoosi Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksokriinisen haiman toiminta, haimatulehdus sekä laparoskopian käyttö haimabiopsian otossa : Kirjallisuuskatsaus : Haimabiopsian otto koiralta laparoskopian avulla : Kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksoottisten eläinten omistajille suunnattu tiedotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksoottisten lemmikkieläinten anestesia : Linnut, matelijat ja fretti20 31 7 27 11 12 4 8 16 23 15 11 185
Eksoottisten lemmikkieläinten anestesia Suomessa : Kani ja jyrsijät : kirjallisuuskatsaus28 22 22 25 15 14 6 14 10 28 19 18 221
Eksoottisten, vektorivälitteisten viruszoonoosien esiintymismahdollisuudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitukset vuosina 2004 - 20089 6 9 21 8 3 3 10 6 14 5 2 96
Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmien toiminnan arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarvike- ja ympäristöperäisten Listeria monocytogenes – kantojen virulenssigeenien osoittaminen multiplex-PCR:n avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarvikemyymälöiden hygieninen taso ja valvonnan kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarvikeperäisten zoonoosien esiintyminen koirissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarvikepetokset ja elintarvikepetosten torjunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinlajien väliset ja lajinsisäiset farmakogeneettiset erot lääkkeiden farmakokinetiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinlääkäreiden suojautuminen moniresistenttejä bakteereita vastaan esimerkkinä metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus -bakteeri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinlääkärit ja Toxoplasma gondii : Seroprevalenssi ja riskitekijät Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien laitosten käsitys viranomaisvalvonnasta3 0 1 0 4 0 3 2 0 2 1 1 17
Eläinperäisten elintarvikkeiden pakkausmateriaalien kierrätys ja hyötykäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakoiden kuolleisuus ja kuolinsyyt : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakoiden käyttäytyminen ja aktiivisuus ensimmäisten 24 tunnin aikana porsimisen alusta häkki- ja vapaaporsituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakoiden lihantarkastuslöydökset Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakon ja porsaiden aktiivisuuden yhteydet porsaiden kasvuun ja kuolleisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakon ruumiinkunnon arviointi suomalaisilla porsastuotantotiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakon sosiaalisen arvoaseman vaikutus porsaiden sukupuolijakaumaan3 1 2 0 6 4 2 4 11 7 4 2 46
Emakon sukuelinlöydökset teurastamomateriaalissa eri vuodenaikoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encephalitozoon cuniculi -vasta-aineiden esiintyvyys suomalaisilla lemmikkikaneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energiaruokinta ja alkioiden varhaiskuolemat emakolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannincockerspanielien silmätarkastuslausunnot vuosilta 1989-19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrofloksasiinin farmakokinetiikka naudalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrofloksasiinin farmakokinetiikka vasikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrofloksasiinin vaikutus kokeelliseen Escherichia coli -utaretulehdukseen vastapoikineilla lypsylehmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensikon melatoniiniprofiilien yhteys kiimakierron ilmenemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equine idiopathic focal eosinophilic enteritis : characterization of the inflammatory reaction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri bakteerien merkitys vuohen utareessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eripituisten vierihoitoaikojen vaikutus vasikan fysiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eroahdistus, äänipelko ja pakko-oireet : kirjallisuuskatsaus koirien käytösongelmien taustoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden entsyymien aktiivisuudet tamman vaginalimassa kiimakierron aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden myrkytysten hoito koirilla : kirjallisuuskatsaus170 249 251 196 197 241 270 230 200 264 252 222 2742
Eräiden ympäristötekijöiden vaikutus karjan utareterveyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli -utaretulehduksen mikrobilääkehoito2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 2 11
Escherichia coli O 157:H7 -kannan (EHEC) kasvu eräillä Lactobacillus Rhamnosus-kannoilla fermentoiduissa kestomakkaroissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli-mastiitin patogeneesi ja hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin aiheuttaman utaretulehduksen hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esineiden manipuloiminen imevien porsaiden ja lihasikojen makuullemenokäyttäytymisen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eturistisidevammojen hoidossa käytettyjen leikkausmenetelmien hoitotulokset koirilla : kyselytutkimus omistajille0 0 0 0 0 7 12 8 6 12 5 6 56
Eurooppalaisten sioista eristettyjen Yersinia enterocolitica -kantojen mikrobilääkeherkkyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of the suitability of baculovirus expressed glycoprotein D for a subunit vaccine against Phocid herpesvirus type 1 (PhHV-1) and investigation of an animal model for future vaccination trials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fasaanien kasvatus ja metsästys Suomessa sekä elintarvikevälitteisten zoonoottisten bakteerien esiintyvyys niiden ulosteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feline corneal sequestra : Morphological characterisation of normal and sequestered feline cornea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feline diabetes mellitus : Assessment of risk factors and treatment protocols0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenbendatsolin ja pyranteelin teho nuorten hevosten Parascaris spp. -tartuntojen hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibrilloidun, itselujitetun poly-96L/4D-laktidi- (SR-PLA96) ydinnaulan salpaaminen metallisilla Kirschner-pinnoilla reisiluun diafyysin kokeellisen osteotomian kiinnityksessä lampaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluoresenssivärjäysmenetelmän optimointi maitonäytteiden bakteerien värjäämiseen : elävien ja kuolleiden bakteerien osuus utaretulehdusmaidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fodersammansättningens inverkan på tunntarmsslemhinnan, fettabsorptionen och avföringens enzymaktivitet hos hundar med exokrin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freemartin sukupuolen kehittymisen tutkimusmallina : Anti-Müllerin hormonin ja testosteronin erityksen tutkiminen immunohistokemiallisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freemartinsyndrom hos nötkreatur : Immunohistokemisk analys av gonaderna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ftalaattien toksikologiset vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furosemidin ja ibuprofeenin imeytyminen eräistä hitaasti lääkeainetta vapauttavista valmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furunkulosvaccinets effekt och biverkningar hos regnbågslax0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysioterapian vaikuttavuus koiran polvisairauden kuntoutumiseen Finnish Canine Stifle Index:illä mitattuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomsten av Clostridium botulinum typerna A, B, E och F i tarmkanalens normalflora hos nötkreatur under vinterutfodringsperioden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAITRite®-askelvoimamaton ja GAITFour®-ohjelmiston käyttö objektiivisessa kivunarvioinnissa lonkkaniveldysplasiasta johtuvaa nivelrikkoa sairastavilla koirilla20 15 16 20 28 21 18 17 22 35 68 35 315
Geenin CBO0224 koodaaman σ54-faktorin merkitys Clostridium botulinum ATCC 3502 -kannan fysiologiassa ja stressivasteessa3 0 1 0 3 1 0 1 0 3 2 1 15
Geriatrinen anestesia ja perioperatiivinen analgesia : kirjallisuuskatsaus vanhojen kissa- ja koirapotilaiden anestesiaan sekä kivun lievitykseen4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 3 12
Geriatrisen koirapotilaan piristäminen akupunktion avulla34 26 33 15 36 21 23 41 17 29 29 36 340
Gestageenien käyttö naudan kiiman synkronoinnissa ja kiimahäiriöiden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giardia- ja Cryptosporidium-alkueläinten esiintyminen suuressa koiratarhassa76 78 118 99 77 55 58 97 96 95 63 45 957
Giardia-alkueläimen toteaminen koirien ulostenäytteistä immunofluoresenssimikroskopian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giardian esiintyminen kissoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giardiat ja kryptosporidit vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajina : esiintymisestä suomalaisissa majavissa ja eristysmetodiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glaukooman kirurginen hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GnRH:n kliininen käyttö naudalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonadihypoplasia lapinlehmillä Ruotsissa ja Suomessa18 19 4 17 7 5 8 14 3 16 8 3 122
Goniodysgenesian ilmeneminen suomalaisessa leonberginkoirapopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiman vajaatoiminta : Perinnöllisyys saksanpaimenkoirilla ja collieilla : Ruokinnan merkitys hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiman vajaatoimintaa sairastavien koirien pitkäaikaishoidon ennuste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haitallinen sosiaalinen käyttäytyminen ja käyttäytymisen kehitys sialla8 5 7 1 5 1 0 1 3 2 11 3 47
Hammaspuutokset valkoisilla länsiylämaanterriereillä46 38 39 30 28 31 50 31 29 28 25 31 406
Hampaiden kovakudoksen perinnöllinen sairaus bordercollieilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedelmöittymisen ja alkutiineyden kannalta merkittävät sytokiinit tammallla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicobacter pullorum : eristysmenetelmät ja esiintyminen siipikarjanäytteissä2 0 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 18
Hematologisten parametrien vaihtelu hevosella vuorokauden seurantajakson aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengitystiesairauksien aiheuttamat muutokset keuhkojen ilmateissä koirilla : tähystysmuutosten arviointiasteikon luominen ja muutosten yhteneväisyys kahden arvioijan välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengitystietulehdusten kliiniset oireet vasikkakasvattamoissa : kliininen pisteytys yksilö- ja tilatasolla19 9 33 13 14 7 6 9 10 7 18 10 155
Henkilöstön suhtautuminen omavalvontaan elintarviketeollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepatiitti E -viruksen vasta-aineiden esiintyminen suomalaisilla hirvieläimillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hereford-hiehojen fysiologinen sopeutuminen erityyppisissä tuotantotiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosdoping : Kirjallisuuskatsaus ja vaikutusten arviointi26 112 27 27 31 9 28 16 33 23 23 23 378
Hevosen "grass sickness" –tauti : kirjallisuuskatsaus ja potilastapauksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen alkion mikromanipulaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen alkion pakastus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen alkionsiirto ja alkion kylmäsäilytys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen anestesia : komplikaatiot ja nestehoito : kirjallisuuskatsaus15 17 42 21 19 12 9 10 16 42 34 27 264
Hevosen bakteeri-, virus- ja sieniperäiset zoonoosit : Suomen näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen energia-aineenvaihdunta liikuntarasituksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen hankittu polyneuropatia : kirjallisuuskatsaus ja sairauden kartoitus Suomessa38 54 230 60 44 55 45 64 66 62 31 51 800
Hevosen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät : kirjallisuuskatsaus35 34 34 34 61 42 43 29 26 37 50 24 449
Hevosen herpes- ja arteriittivirusten aiheuttamien tartuntojen ennaltaehkäisy ja leviämisen hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen herpesvirus taudinpurkauksen aiheuttajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen influenssa : esiintyminen, viruskannat, rokotukset ja vastustus15 12 9 5 6 2 5 4 8 9 9 3 87
Hevosen ja naudan fibrinolyysin vertailua D-dimeeritestin soveltamiseksi naudalle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen jännevaurioiden paraneminen ja paranemisen seuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen kesäihottuma : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen kintereen takapinnan pehmytkudokset ja niiden vauriot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen kivun tunnistaminen ja arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen kivun tunnistaminen käyttäytymisen ja kasvonilmeiden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen krooninen suolistotulehdussairaus : kirjallisuuskatsaus yleisistä kliinisistä oireista ja löydöksistä kuten myös diagnostisista menetelmistä ja etiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen laminiitti : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen loiset ja loissairaudet : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen mahahaava : sijainti, vakavuusasteet ja altistavat tekijät16 10 13 15 20 11 10 19 7 9 11 21 162
Hevosen nukutuksen seuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen näivetystauti : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen paksusuolen hiekkakeräymien koon yhteys potilaiden esitietoihin ja tutkimustuloksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen plasman katekolaminipitoisaudet ja detomidiinilla aikaansaatu kliininen sedaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen poskihampaiden yleisimmät patologiset muutokset ja niiden esiintyminen suomalaisilla hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen ruoansulatuskanavan hiekkakeräymät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen submaksimaalisessa rasitustestissä mitattavan syketason ja sykevälivaihtelun yhteys liikkeen epäsymmetriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen suolistoloiset ja niiden loislääkeresistenssi Suomessa64 55 53 31 55 21 42 48 28 54 39 26 516
Hevosen sydämen fysiologiset ja patologiset rytmit sekä sykevälin vaihtelu40 49 38 34 29 20 28 31 23 42 26 26 386
Hevosen verihiutalerikastettu plasma (PRP) : erilaisten valmistusmenetelmien kuvaus ja yhden menetelmän verisolukoostumuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen yleisimmät hammassairaudet Suomessa ja niihin liittyvät oireet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosenlihavälitteinen trikinelloosi ihmisellä : epidemiologinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosinfluenssa ja 2007 epidemiat18 9 12 12 14 29 12 13 11 17 15 9 171
Hevosinfluenssa ja sen ehkäisy rokotuksin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten "grass sickness" - tauti Suomessa : Kirjallisuuskatsaus ja potilastapauksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten aivolisäkkeen toimintahäiriö : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten anestesiakuolemat Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla v. 1984-1993 : retrospektiivinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten epidemioiden selvittäminen : esimerkkinä epäily sarveiskalvotulehdustaudinpurkauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten hengitystieviroosit Suomessa : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten juottaminen : kirjallisuuskatsaus4 3 4 4 8 11 4 3 2 3 5 6 57
Hevosten keinosiemennyksen lainsäädäntö ja tarttuvat taudit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten koulutus ja hyvinvointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten leikkaushaavainfektioiden esiintyvyys, infektioiden aiheuttajamikrobit ja niiden herkkys mikrobilääkkeille sekä mikrobilääkkeiden käyttö Yliopistollisen eläinsairaalan hevospotilailla vuosina 2006-200723 20 19 14 10 11 9 18 12 23 13 8 180
Hevosten lisääntyminen epidemiologisen tutkimuksen kohteena : kirjallisuuskatsaus25 16 17 19 17 17 10 5 9 5 14 6 160
Hevosten mikrobilääkitys Suomessa0 0 0 0 1 19 25 43 43 50 74 35 290
Hevosten paksusuolessa todettujen laajojen hiekkakeräymien esiintyminen ja kliininen merkitys sekä hevosten pitkäaikaisennuste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten suolistoloiskartoitus ja Cyathostominae -loisten bentsimidatsoliresistenssi2 1 3 0 3 1 1 2 0 1 1 1 16
Hevosten terveydenhuolto132 127 98 81 104 56 70 99 95 107 140 88 1197
Hevosten trakealima- ja keuhkohuuhtelunäytteet yliopistollisessa hevossairaalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten yleisimmät sisäloiset, loislääkkeet ja päivitetty katsaus resistenssitilanteen : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten yleisimmät sisäloiset, loislääkkeet ja päivitetty katsaus resistenssitilanteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiiren systemeemisen syöttösoluaktivaation vaikutus plasman kykyyn edistää kolesterolin ulosvirtausta vaahtosoluista6 2 0 10 4 6 5 5 6 20 17 3 84
Hirviekinokokki Suomessa : epidemiologisia näkökohtia ja diagnostiikkaa, sekä pilottitutkimus esiintymisestä hirvissä 20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirvieläimet Taenia-suvun heisimatojen väli-isäntinä15 11 21 17 18 11 17 5 17 32 30 11 205
Histopathological features of the glandular mucosa of the normal equine stomach and comparison with lesions in a horse with equine glandular gastritis-erosion syndrome (EGGES)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoitoon sitoutuminen : Miten koirien ja kissojen suun kautta annettavat lääkitykset toteutuvat käytännössä?9 6 8 7 5 8 2 7 6 12 6 10 86
Homotoksikologisen valmisteen (Zeel®) käyttö nivelrikkoisten koirien kivunlievityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hsp27 sian stressi-indikaattorina2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 7
Hyaluronihapon ja proteoglykaanin määrittäminen hevosen nivelnesteestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygienialain mukaisten laitosten omavalvonnan arviointi kunnan valvontaviranomaisten raportoimana Suomessa vuonna 20022 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 9
Hygienialain mukaisten laitosten omavalvontajärjestelmien kehitys kunnan valvontaviranomaisen raportoimana Suomessa vuosina 2002 - 20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hylkeiden osmoottinen säätely ja saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) munuaisten anatomia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypertrofinen osteodystrofia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypotyreoosi : kirjallisuuskatsaus ja kartoitustutkimus Suomen suursnautserissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteiset ruokana ja rehuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hännänpurennan ehkäisyyn tarkoitetun lisärehun vaikutus lihasikojen käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hännänpurenta lihasikaloissa : altistavat tekijät ja ennaltaehkäisy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiopaattinen eilepsia suomenpystykorvalla : vallitsevuus ja kohtauksiin vaikuttavat tekijät1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
Idiopaattinen epilepsia belgianpaimenkoirilla : tyypillinen kohtauskuva ja perinnöllisyys rotumuunnoksittain0 0 0 0 1 9 11 72 22 34 25 12 186
Idiopaattinen epilepsia koirilla ja epilepsian kohtaustyyppien luokittelu sekä epilepsian tyypillinen kliininen kuva kolmella koirarodulla : pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira, schipperke ja kääpiöpinseri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiopaattinen epilepsia suomenpystykorvalla : Epilepsiakohtausten kliininen kuva1 2 2 3 3 1 0 3 1 2 1 0 19
Idiopaattisen epilepsian lääkehoito koiralla105 86 71 33 45 43 43 58 29 56 70 57 696
Ihmisille rekisteröitävien lääkkeiden käyttö eläinlääkinnässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmislääkkeiden, erityisesti mikrobilääkkeiden, käyttö eläimillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisten itsehoitokipulääkkeiden käyttö koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihon läpi tapahtuvan veden haihtumisen (TEWL) ja ihon kliinisen kunnon (CADESI-4) korrelaatio atooppisessa dermatiitissa staffordshirenbullterriereillä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihotulehdusta sairastavien ja terveiden koirien bakteerien antibioottiherkkyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilveksen ja kesykissan sydämen vertaileva anatomia ja patologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilves Toxoplasma gondii -loisen pääisäntänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunoglobuliinigeenit vertailevasta ja evolutiivisesta näkökulmasta19 20 10 9 6 10 8 10 8 14 12 10 136
Immunokastration vaikutus sikojen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 11 30
Immunologisten menetelmien kehittäminen poron Hypoderma tarandi –vasta-aineiden osoittamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunosuppressiivisten lääkkeiden käyttö koirilla ja kissoilla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia koiralla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Import av hästar och risker för infektiösa sjukdomar, samt hantering av dessa8 12 12 3 12 8 4 19 9 17 18 11 133
Imumadot Suomenlahden särkikaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Induktioanesteetit koiralla55 62 53 69 80 43 36 59 96 134 93 77 857
Indusoidut lyhyet kiimakierrot sykloivilla hiehoilla : PGF2α0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infektioiden osuus tarhakettujen pentutuotoshäiriöissä : serologisia vasta-ainemittauksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence of nutrition at young age on canine hip dysplasia in German Shepherd dogs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influenssa A -viruksen osoitus vedestä5 6 5 6 4 3 0 1 1 3 5 3 42
Inhaloitavan budesonidin farmakokinetiikka terveellä koiralla70 36 37 34 26 11 12 16 15 22 12 3 294
Inhaloitavat kortikosteroidit hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insulin resistance and laminitis in horses43 15 9 18 18 34 21 82 62 78 60 45 485
Intra-articular injections in the management of canine osteoarthritis : a review of the literature0 0 0 0 2 11 29 34 60 76 95 108 415
Ionisoitu kalsium ja kokonaiskalsium lehmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanninhevosen erityispiirteet eläinlääkinnän kannalta : Kirjallisuuskatsaus2 4 5 4 0 0 0 2 0 2 3 1 23
Islanninhevosten laktaattikuljettajat punasoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isofluraanin ja propofolin vaikutus plasman laktaattipitoisuuteen dexmedetomidiinilla esilääkityillä koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsestäänliukenevan itselujittuneen poly-L-laktidilevyn käyttö alaleuan korpuksen osteotomian kiinnittämisessä : Kokeellinen tutkimus lampailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iän ja harjoittelun vaikutus lihassyykoostumukseen suomenhevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joheksolin määrittäminen rottien virtsasta suoliston permeabiliteetin arvioimiseksi ja probioottisten maitohappobakteerikantojen vaikutus permeabiliteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Just testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juverhälsoproblem orsakade av Streptococcus agalactiae på stora mjölkgårdar med mjölkningsrobot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyrsijöiden ortopoxvirukset3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 10
Kaikki BVD:sta : Kirjallisuuskatsaus sekä kartoitustukimus kliinisten oireiden esiintymisestä BVD-positiivisilla tiloilla Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkkunanlihan ph-muutokset teurastuksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaloista ja kalatuotteista eristettyjen Clostridium botulinum tyyppi E -kantojen karakterisaatio RAPD-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteereiden esiintyminen Helsingin alueen lokeissa kesällä 19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteerien eristäminen vesinäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteerit elintarvikkeissa : Elintarvikepatogeenisten bakteerien riskinarviointi : Lämpötilan vaikutus Campylobacter jejuni –bakteerin säilymiseen ja tuhoutumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteerit ja arkobakteerit navettaympäristössä3 2 0 1 2 2 0 2 1 1 0 1 15
Kampylobakteerit ja fekaalisen saastumisen indikaattoriorganismit Helsingin seudun uimavesissä kesällä 20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteerit ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit Helsingin uimavesissä kesällä 20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampylobakteerit Korkeasaaren eläintarhan eläimissä7 8 2 6 3 7 9 7 11 6 8 15 89
Kampylobakteerit tuoreessa kotimaisessa naudan maksassa sekä maksan yleisen hygieenisen laadun selvitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanin ja marsun kuolinsyiden ja yleisimpien sairauksien kartoittaminen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasolusiirrännäiset hevosen kroonisen nivelrikon hoidossa69 79 96 48 79 84 65 72 71 82 66 29 840
Kapisaneerausten onnistuminen emakkosikaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karbapeneemeille resistentit enterobakteerit eläimillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karboksipeptidaasi A3 koiran ihon ja suoliston syöttösoluissa sekä koiran ihon syöttösolukasvaindiagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjan hedelmällisyyden mittaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjantarkkailujärjestelmä Suomen ulkoministeriön ja Egyptin valtion yhteistyöprojektin (EFARP) käyttöön Ismailian alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpaalikanavasyndrooma hevosella : kirjallisuuskatsaus ja esimerkkejä potilastapauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karprofeenin, vihersimpukkauutteen, ja homotoksikologisen valmisteen haittavaikutukset ja niiden diagnostiikka nivelrikkoisilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karsinaolosuhteiden vaikutus porsimisen onnistumiseen4 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 12
Kartoitus Trichinella-suvun loisten esiintymisestä Suomen tarhaketuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartoitustutkimus eläinten myrkytyksistä Suomessa HYKS:n Myrkytystietokeskuksen puheluraporteista vuosina 2001 - 20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kastraatiokivun hallinta : vaikutus porsaiden hyvinvointiin ja kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kastraation vaihtoehdot : Immunokastraation vaikutus kasvuun ja rehunkulutukseen23 12 15 6 8 9 10 15 11 9 9 8 135
Kastraatiossa käytettävien eri kivunlievitysmenetelmien vaikutus porsaiden postoperatiiviseen käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatustiheyden vaikutus lihasikojen päiväkasvuun, sairastuvuuteen ja lääkityksentarpeeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvavan koiran ruokinta ja mahdolliset ruokinnalliset luustohäiriöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallisen ternimaitovalmisteen vaikutus porsaskuolleisuuteen ja kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallisten immunohistokemiallisten reagenssien toimivuus formaliinifiksoiduissa paraffiiniin valetuissa porojen keuhkokudosnäytteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kavion kantaosan gammakuvauslöydösten yhteys sädeluu- ja kaviorustoalueen röntgenologisiin löydöksiin hevosten etukavioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaviorustojen luutuma suomenhevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kefaleksiinin vaikutus pyodermaa sairastavien koirien iholla ja limakalvoilla esiintyvään S. intermediukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinosiemennyssonnien siemenpillerien mikrobiologinen laatu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keittiöpintojen kontaminoituminen ruoan valmistuksen yhteydessä käsiteltäessä joko kokonaisia pakastebroilereita tai broilerin marinoituja koipireisipaloja20 4 6 5 4 11 6 4 10 13 10 11 104
Kennelin loiskontrollisuunnitelma : esimerkkinä Opaskoirakoulu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeytetyn imetyksen vaikutukset emakon hedelmällisyyteen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäihottuma suomenhevosilla93 64 61 60 64 78 82 72 101 63 94 22 854
Ketoprofeenin vaikutus häntäpurtujen sikojen käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketoprofeenin vaikutus ontuvien emakoiden käyttäytymiseen ja paranemiseen9 17 3 2 8 6 8 9 8 16 14 6 106
Ketoprofeeniyliannostuksen aiheuttaman munuaisvaurion toteaminen lampaalla4 0 3 2 0 5 1 1 3 4 1 3 27
Kettujen virtsatietulehdukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kettuterriereiden ja parsonrusselinterriereiden välimuotoiseen lanne-ristinikamaan liittyvät tyypilliset röntgenlöydökset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiertovesikasvatetun kirjolohifileen mikrobiologinen laatu ja säilyvyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiimansynkronointiohjelmat naudalla : GnRH:n ajoitus prostaglandiini-injektioon nähden ja lyhyiden kiimakiertojen esiintyminen10 8 5 11 5 5 11 2 5 7 6 9 84
Kilpailunjälkeinen maitohapon kuljetus ja jakaantuminen plasmaan ja punasoluihin hevosella : toistettavuustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus bakteriosiinien ja suojakantojen käytöstä lihan ja lihatuotteiden turvallisuuden ja säilyvyyden parantamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus keltarauhasen kehittymisestä ja sen vajaatoiminnasta : Tutkimusosa keltarauhastoiminnan tukemisesta progestageenikuurilla tai GnRH:lla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus koiran kroonisista, alempien hengitysteiden sairauksista sekä kliiniset ja laboratoriolöydökset, erityisesti keuhkosolukuvan tutkiminen bronkoalveolaarihuuhtelumenetelmällä, alempien hengitysteiden sairauksia potevilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus koiran lonkkaniveldysplasian tutkimusmenetelmät : Tutkimusosa perinteisen (FCI) ja PennHIP-menetelmän kliininen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus luteolyysin mekanismit naudalla : Tutkimusosa GnRH:lla indusoidut lyhyet kiimakierrot ja prostaglandiini-F2a sykloivilla hiehoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus Mycoplasma bovis -tartunnan epidemiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus sikojen luonnollisesta immuunipuolustuksesta ja kokeellinen työ syötettyjen Lactobacillus-kantojen erittymisestä porsaiden ulosteeseen4 7 5 8 8 5 2 10 3 13 14 6 85
Kirjolohen mustapilkkutauti : syiden ja levinneisyyden selvittelyä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirurgisten leikkaushaavainfektioiden esiintyvyys sekä mikrobilääkkeiden käyttö Yliopistollisen eläinsairaalan hevospotilailla vuonna 2005 : retrospektiivinen tutkimus3 5 1 0 2 7 0 1 3 4 0 5 31
Kissa zoonoosien välittäjänä : kirjallisuuskatsaus1 3 2 1 5 87 131 146 115 183 181 139 994
Kissa- ja koiraeläinten eturaajan toiminnallinen anatomia : esimerkkilajina ilves0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissalla käytettävät pahoinvoinninesto- ja mahansuojalääkkeet : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 7 25 28 34 42 47 45 60 288
Kissan astma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan hyperaldosteronismi ja hyperadrenokortisismi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan injektiosarkooma : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan ja koiran kampylo- ja helikobakteerit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan ja koiran parenteraalinen nestehoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan kilpirauhasen liikatoiminta ja sille altistavat riskitekijät Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan kipu - kirjallisuuskatsaus kissan kipulääkitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan kipu : kirjallisuuskatsaus kissan kipulääkitykseen1 0 1 2 0 1 0 29 94 2 2 1 133
Kissan kipulääkitys leikkauksen yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan käyttäytyminen ja käyttäytymishäiriöt : kommunikaatio, sosiaalinen- sekä virtsaamis- ja ulostamiskäyttäytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden hoitokeinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan loiset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan lymfooma : kirjallisuuskatsaus33 23 15 27 20 12 14 17 22 35 23 9 250
Kissan primaariset kardiomyopatiat : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan reisiluun keskialueen kokeellisen murtuman korjaaminen täysin biodegradoituvilla polylaktidisauvoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan ulosteen viromi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissojen alavirtsatieoireet : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissojen diabeettisen ketoasidoosin lääkehoito ja selviytymisennuste0 0 0 0 0 44 39 33 32 57 57 47 309
Kissojen hammasresorptiot : esiintyvyys ja etiologiset tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissojen ihosieni-infektiot Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissojen lisääntymisen erityispiirteet : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 5 26 203 87 120 148 137 726
Kissojen suolistoloiset Suomessa : prevalenssit, riskitekijät ja matolääkkeiden käyttötottumukset168 124 96 68 88 64 91 90 77 70 76 96 1108
Kissojen virtsaamiseen liittyvät käytösongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 19 25 77
Klenbuteroli ja hevosen COPD:n hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klostridibakteerit naudan ruoansulatuskanavan sairauksien aiheuttajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien aiheuttama utaretulehdus : tartunnan kesto, bakteerilajien väliset erot ja vaikutus maidon somaattisten solujen pitoisuuteen9 3 5 6 6 2 3 6 3 8 6 10 67
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien aiheuttama utaretulehdus naudalla : kirjallisuuskatsaus ja kokeellinen tartutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien aiheuttama utaretulehdus naudalla : kirjallisuuskatsaus ja patogeneesitutkimus kokeellisen infektiomallin avulla16 19 24 23 21 22 18 14 13 21 19 23 233
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien epidemiologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien virulenssitekijät : kirjallisuuskatsaus2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 7
Koe-eläintoimijoiden asenteet eläinten kokemaan kipuun : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koebeaglejen kotiutus ja sopeutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdunkaulan sulkemisen vaikutus siemennyksen jälkeisen tulehdusreaktion voimakkuuteen tammalla11 11 9 11 30 12 21 19 11 15 10 4 164
Kohtu naudan kiimakierron säätelyssä31 33 25 32 30 27 16 13 9 25 23 14 278
Kohtumuutosten esiintyvyys suomalaisilla kaneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohtunesteen koostumus varsakiimaan siemennetyille tammoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koira zoonoosien lähteenä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koira- ja kissapotilaan kivun arviointi ja tutkimus : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran aistien aivoperusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran atooppisen ihottuman siedätyshoito : Kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen tutkimus 86 atooppista ihottumaa sairastavan koiran siedätyshoidon vaikutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran diabetes mellitus ja insuliinin korvaushoito : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran eroahdistuksen hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran eroahdistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran eturistisiderepeämän hoidossa käytettyjen leikkausmenetelmien ja niistä tehtyjen seurantatutkimusten kirjallisuuskatsaus57 36 65 44 36 21 25 39 24 22 39 30 438
Koiran ja kissan gonadektomia ennen puberteettia : Komplikaatiot ja vaikutukset kasvuun, terveyteen ja käyttäytymiseen : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran ja kissan mahalaukun spiraalinmuotoiset bakteerit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran ja kissan tärkeimmät myrkytykset Suomessa : kartoitustutkimus HYKS:n myrkytystietokeskuksen vuoden 1998 puheluraporteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran ja kissan ulosteen kampylobakteerilajien tunnistaminen fenotyyppisillä ja GTPaasi geenin polymorfiaan perustuvalla hybridisaatiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran leishmanioosi : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran lisääntyminen ja lisääntymishäiriöt : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran loishäätöohjelma suolinkaisia vastaan Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran lonkkanivelen kehityshäiriö Suomessa : Tilastollinen tutkimus vaikeusasteista viidellä palveluskoirarodulla10 3 6 0 3 3 4 5 2 12 4 2 54
Koiran luonteen periytyminen ja länsigöötanmaanpystykorvien luonnekartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran mahalaukun laajentuma ja kiertymä : Kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen tutkimus toipumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä : 136 tapausta226 228 177 142 191 169 178 185 164 219 140 225 2244
Koiran mastsolukasvaimet : kirjallisuuskatsaus522 428 283 227 284 343 406 393 342 526 528 421 4703
Koiran nivelrikko ja ravintolisän käyttö sen hoidossa : pilottitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran näköaistin ominaispiirteet : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran ohutsuolen kirurgia ja sen komplikaatiot : kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen tutkimus vuosilta 2009-20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran oksennuksen- ja pahoinvoinninestolääkkeet sekä mahansuojalääkkeet : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran osteosarkooma : kirjallisuuskatsaus56 54 32 32 25 22 28 18 26 31 24 18 366
Koiran penikkataudin varmistus kliinisistä näytteistä immunofluoresenssimenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran periodontiitin kliininen tutkiminen, röntgenologia ja hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran rodun ja ylipainon arviointi mahdollisina riskitekijöinä sairastua diabetes mellitukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran sieni-infektiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran sperman laatu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran sperman säilytyksessä ja pakastuksessa käytettävät laimennusnesteet ja työmenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran suoliston β-glukuronidaasiaktiivisuus : määrittäminen ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran suurimpien nivelten artroskopia ja artroskopialla hoidettavat sairaudet : kirjallisuuskatsaus124 114 109 92 134 127 198 219 193 291 215 155 1971
Koiran talirauhastulehdus (sebaceous adenitis)0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 34 70 142
Koiran valeraskaus ja sen hoito kaberkoliinilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran virtsatieinfektioiden bakteriologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran välilevysairauden diagnostinen kuvantaminen : kirjallisuuskatsaus : Varjoainetehosteinen magneettikuvaus lampaan akuutin ja subakuutin anulus fibrosus- vaurion kuvantamisessa : kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran välilevysairaus ja akupunktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koiran välittämät zoonoosit : kirjallisuuskatsaus194 196 126 101 130 92 111 227 239 255 196 150 2017
Koirien brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien ekstrahepaattisen maksashuntin hoito ja toipuminen leikkauksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien epileptiformiset kohtaukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien farmakogeneettisten erojen kliininen merkitys : kirjallisuuskatsaus27 40 24 26 34 30 29 25 41 22 23 29 350
Koirien hengitystieviroosit : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien herpesvirusinfektiot : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien hyökkäävä käyttäytyminen : Esiintyminen ja hoitotulokset käytösneuvontaklinikan potilailla vuosina 1998-20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien ja kissojen ulostenäytteistä eristetyt kampylobakteent ja helikobakteerit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien ja kissojen utarekasvainten ennuste ja hoitosuositukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien kuntoutuminen ristisideleikkauksesta pitkällä aikavälillä : fysioterapeuttinen tutkimus0 0 0 0 0 0 7 18 14 26 54 27 146
Koirien kylmänsieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien kylmänsieto56 15 37 35 23 20 17 28 30 31 36 47 375
Koirien maitorauhaskasvaimet : Esiintymiseen ja leikkauksen jälkeiseen ennusteeseen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien mediaalinen patellaluksaatio : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien niveltähystys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien pankreatiitti, haimatiehyiden endoskooppinen retrograadinen varjoainekuvaus ja haimanestenäytteiden ottaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien penikkatauti Suomessa vuonna 1994 : Kuvaileva epidemiologinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien penikkatauti, rokotukset ja neutraloivat vasta-aineet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien perineaalityrät : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien suolistoloisten esiintyvyys ja antiparasitaaristen lääkeaineiden käyttö koirilla suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien synnynnäiset sydänsairaudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien toipuminen ristisideleikkauksesta pitkällä aikavälillä : Voimalevyanalyysi45 51 47 42 59 22 30 31 14 15 21 12 389
Koirien trikinella-infektiot yliopistollisen eläinsairaalan potilasmateriaalissa vuonna 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirien ääniarkuuden hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koirilla ja kissoilla esiintyvien kampylobakteerien antibioottiherkkyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokeellinen Borna-virusinfektio metsämyyrillä0 0 0 0 3 6 3 4 3 7 7 6 39
Kokonaispondyloosilausuntojen määräytyminen kolmella erilaisella lausuntatavalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koksibien käyttö eläinten kipulääkinnässä : kirjallisuuskatsaus5 14 9 5 10 5 14 12 16 17 8 7 122
Kolistiiniresistenssin esiintyminen ja tunnistaminen tuontikoirien ESBL-positiivisissa Escherichia coli -bakteereissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kondrodystrofisten koirarotujen kyynärvarren ja -nivelen kasvuhäiriö : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kondrodystrofisten koirarotujen kyynärvarren ja -nivelen kasvuhäiriö – kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolloidusti lääkeainetta vapauttavan puristuspäällystystabletin kehittäminen koiralle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeasaaren pienten märehtijöiden kokkidioosi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeasaaren pienten märehtijöiden ruokinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisolhalten och hjärtfrekvensen som ett mått på känslotillståndet och stressnivån hos suggor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korvasairauksien kirurginen hoito koirilla ja kissoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korvatulehdusten perinnällinen alttius amerikancockerspanieleilla Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriittisten valvontakohteiden riskianalyysi ja omavalvonta pienimuotoisessa lihalaitoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroonisen kivun fysiologia ja lääkehoito koiralla ja kissalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroonisen ortopedisen kivun arviointi koiralla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krooniset liikuntarasitukseen liittyvät lihasongelmat kilpailevilla lämminveriravureilla Suomessa4 0 1 1 3 2 0 2 3 1 1 1 19
Kryptosporidium ja Giardian tutkiminen ELISA:lla turkiseläinnäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudosläpäisevyyden muuttuminen lypsylehmän kokeellisessa Escherichia coli- utaretulehduksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuljettimien puhdistaminen ja Listeria monocytogeneksen tuhoaminen kuljettimista ultraäänitekniikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylmäkuivatun, maitohappobakteerikäymisellä kypsytetyn makupalan soveltuvuus herkkävatsaisille koirille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyselytutkimus suomalaisten eläinlääkäreiden anestesiakäytännöistä kissoilla ja koirilla0 0 0 0 0 13 8 16 11 12 12 12 84
Kyynpurema koiralla : kirjallisuuskatsaus ja Yliopistollisen Eläinsairaalan potilasaineistoa vuosilta 2007 - 200813 12 11 14 67 38 56 39 36 46 22 12 366
Kyynärnivelen inkongruenssin arvioiminen röntgenkuvista sekä esiintyvyys kondrodystrofisilla koiraroduilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyynärnivelen kehitys amerikanstaffordshirenterriereillä : radiologinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäytymisen laadullinen arviointi maitorotuisten sonnien hyvinvoinnin mittarina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit koirien seulontanäytteissä 2012–20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajakirjoisia β-laktamaaseja tuottavan Escherichia coli -bakteerin esiintyvyys suomalaisilla eläinlääkäreillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labradorinnoutajan verkkokalvosurkastuman varhaiskehityksen tutkiminen kynnysherätevasteen (STR) avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactobacillus fructivorans -bakteerikantojen stressi-induktion tutkiminen SDS-PAGE- ja Western blotting -menetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laiduntamisen ja lihavuuskunnon muutosten vaikutus tamman kiimakiertoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laimennusnesteen glysiinibetaiinilisän sekäsiemen nesteen suodatuksen ja jäähdytyksen vaikutussiittiöiden elävyyteen pakastettaessa oriin siemennestettä Hannovermenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lajitoverin seuran vaikutus pikkuvasikoiden uneen1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 5
Laktaattikuljettajat MCT1 ja MCT2 aasin punasolun solukalvolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laminiitti naudalla : Kirjallisuuskatsaus sekä kokeellinen tutkimus tuotanto-olosuhteiden vaikutuksesta emolehmien sorkkaterveyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan kaseöösi lymfadeniitti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan perinnöllinen munuaistauti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan ruuansulatuskanavan loisten esiintyminen Suomessa56 40 48 46 60 49 55 43 45 44 48 15 549
Lampaan ternimaito : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaiden Haemonchus contortus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lannehalvaussyndrooma123 115 60 68 90 74 98 91 111 143 134 142 1249
Lapinkoirien veren valkuaisainetutkimus : kahdeksan proteiinin (Tf, Pi-l, Pa-l, Pa-2, A1BG, Prt-1, Prt-2, Est) polymorfia elektroforeesitutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten rotavirus P- ja G-tyyppien esiintyminen vuosina 2005-2007 Suomessa2 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0 0 12
Lattiamateriaalin vaikutus lihasonnien hyvinvointiin : makuukäyttäytyminen, jalkaterveys ja päiväkasvu kumimattopäällysteisellä betonirakolattialla0 0 0 0 0 4 11 7 14 7 11 4 58
Lattiamateriaalin vaikutus pikkuvasikan uneen3 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 10
Lehmien kiimakiertojen käynnistyminen poikimisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmien vedinsairaudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmän staphylococcus aureus –utaretulehduksen hoito yleishoitona, intramammaarihoitona tai yhdistelmähoitona, käyttäen amoksisilliini –klavulaanihappo –yhdistelmää, kloksasilliinia tai penisilliiniä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmän utaretulehdus ummessaolokauden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikkaushaavainfektiot koirilla ja kissoilla : ennaltaehkäisy ja hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemmikkijyrsijät ja -kanit zoonoosien välittäjinä : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemmikkijyrsijöiden kipulääkitys : kirjallisuuskatsaus25 28 21 47 35 29 38 53 31 52 42 20 421
Lemmikkikanien suolistoloiset Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemmikkikanien tavallisimmat terveysongelmat ja terveyskartoitus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemmikkikaniinien leikkauksen jälkeisen kivun hoito meloksikaamilla4 0 5 3 0 0 2 1 0 1 0 2 18
Leptospira-vasta-aineet hevosilla Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leuconostoc carnosum, Leuconostoc gelidum, ja Leuconostoc gasicomitatum maitohappobakteerien aminohappodekarboksylaatio ja biogeenisten amiinien muodostus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levomedetomidiinin kliinisen vaikutuksen tutkiminen koiralla infuusiomenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lievä kyynärnivelen kasvuhäiriö amerikanstaffordshirenterriereillä : röntgen- ja tietokonetomografiatutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lievän utaretulehduksen vaikutukset lypsylehmän lepo- ja syömiskäyttäytymiseen4 3 3 4 5 3 1 7 3 7 4 4 48
Liggbeteende hos dikor i två olika kalla lösdriftsförhållanden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihan pilaantumisen kannalta merkittävien maitohappobakteerien 16S rRNA geenin V3 alueen monistumiserojen mittaaminen reaaliaikaisella PCR-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihan tuotanto, laatu ja turvallisuus kehitysmaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihasikaloiden ympäristötekijöiden yhteys osaruho- ja maksahylkäyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntarasituksen vaikutus hevosen plasman alfa-tokoferolin pitoisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintuinfluenssa : kirjallisuuskatsaus ja kartoitustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintutuberkuloosi Hailuodon kiljuhanhitarhalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogeneksen esiintyminen suomalaisessa, raa'assa kalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogeneksen esiintyminen suomalaisessa, raa'assa kasvatetussa kirjolohessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogeneksen esiintyvyys kaatopaikan lintujen ulosteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogenes -bakteerin biofilmin määrittäminen mikrotiitterilevymenetelmällä15 6 8 2 10 13 8 13 4 8 12 7 106
Listeria monocytogenes -kantojen minimikasvulämpötilat ja kasvu kylmäsäilytetyssä lehmän raakamaidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogenes esiintyminen lemmikkieläinten ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria Monocytogenesis -kantojen karakterisointi pulssikenttäelektroforeesin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria-saastumisen taso marinoiduissa broilerin koipireisissä vähittäismyyntitasolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listerian esiintyvyys suomalaisten lintujen ulosteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäraudan antaminen porsaille : vertaileva kenttätutkimus injektiona ja suun kautta annettavien valmisteiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäruokinnan vaikutus porovasojen kasvuun : Lihassyykoostumus ja proteiinien hajoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokkien ja valkoposkihanhien kampylobakteerit (Campylobacter spp.) ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit sekä kampylobakteerien ja Escherichia colin herkkyys antimikrobisille aineille7 11 6 4 14 12 14 6 10 11 7 4 106
Lonkkakuvaustulos, kliiniset oireet ja lonkkadysplasiaan liittyvät hoitomuodot saksanpaimenkoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lonkkaniveldysplasista johtuvan kroonisen kivun arvioiminen koirapotilaalla : Hormonimääritykset, omistajien ja eläinlääkäreiden arviot sekä radiologiset löydökset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Low Level Laser Therapy : periaatteet ja käyttömahdollisuudet eläinlääketieteessä : Kirjallisuuskatsaus ja 2 potilaskertomusta12 18 22 20 10 14 38 50 37 48 45 57 371
Luonnonvaraisten eläinten käsittely ja hoito : opas eläinlääkäreille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonvaraisten kanalintujen kuolinsyytutkimus EELA:n aineistossa w.1983-19930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luteaalivaiheessa annetun hCG-hoidon vaikutus naudan progesteronituotantoon ja tiinehtymiseen sekä uusimisväleihin : Osatutkimus IV tutkimussarjasta "Naudan keltarauhastoiminta ja fertiliteetti"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luteinisoiva hormoni (LH) naudan kiimakierrossa : LH ja ennenaikainen luteolyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luteotrooppisten hoitojen käyttö naudan keltarauhastoiminnantukemiseen ja kohdun patologisten tilojen seurantahoitohetkellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luun mekaaniset lujuusominaisuudet ja luunmurtuman paraneminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lymfooma koirilla : kirjallisuuskatsaus : Omistajien näkemys solunsalpaajahoidoista ja niiden vaikutuksista lymfoomaa sairastavien koirien elämänlaatuun : retrospektiivinen tutkimus204 187 173 144 162 147 172 191 126 181 155 113 1955
Lymfosytoosi koiran keuhkohuuhtelunäytteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsykarjahiehojen kasvatusolosuhteet ja ensikoiden sorkkaterveys suomalaisissa lämpimissä makuuparsipihatoissa5 5 13 1 5 5 8 6 10 7 11 2 78
Lypsykarjan hedelmällisyys haasteena : säännöllisten tilakäyntien vaikutus hedelmällisyyden tunnuslukuihin, hedelmällisyyshoitoihin ja kiimantarkkailutyöhön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsylehmien fysiologinen sopeutuminen kylmäpihatto-olosuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsylehmien kohdun palautuminen ja munasarjatoiminnan käynnistyminen poikimisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsylehmien poistojen syyt ja niiden taloudelliset ja eläinlääkinnälliset perustelut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsylehmien preferenssit makuuparsien pohjamateriaalien ja kuivituksen suhteen eristämättömässä pihatossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsylehmien vedinten päiden kunto ja utareterveys Etelä-Pohjanmaan terveydenhuoltoprojektissa 19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lypsyliinojen pesun mikrobiologinen tulos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpökameran ja ontumatutkimuksen vertailu koiran lonkan alueen kiputilojen arvioimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpökameran käyttö koiran lonkanalueen tutkimisessa : vertailu kolmen eri lämpökameran välillä0 0 0 0 1 6 5 13 11 10 12 18 76
Lämpökuvantaminen ja sen käyttömahdollisuudet diagnosoitaessa lonkkadysplasiaa koirilla : Lämpökuvien ja ja radiologisten löydösten välinen yhteys0 0 0 0 5 19 12 13 18 12 17 18 114
Magnesium poikimahalvauksen ehkäisyssä ja hoidossa, sekä kliinisiä havaintoja : Katsaus magnesiumin saantiin, merkitykseen, mittaukseen, ja annosteluun : Havaintoja suomalaisten poikimahalvauslehmien kliinisestä kuvasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesiumin osuus poikimahalvauksen synnyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesiumin vaikutus ummessaolevien lypsylehmien kalsiumaineenvaihduntaan eri kationi-anioni-tasapainoilla : Kirjallisuuskatsaus ja kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesiumsulfaatin ja psylliumin käyttö hevosen hiekkaähkyn hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahahaavat aikuisella hevosella Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahalaukun helikobakteerit ja histologinen kuvamahasuolikanavan oireita potevilla ja kliinisesti oireettomilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maidon alkutuotannosta ja navettaympäristöstä eristettyjen Listeria monocytogenes -kantojen kiinnittyminen ja biofilminmuodostus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maidosta vieroituksen vaikutus vasikoiden uneen ja lepoon3 1 1 2 3 4 3 5 3 5 2 5 37
Maitohapon kuljetus punasoluihin suomenhevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maitohappobakteerit mausteissa ja marinadeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksamatojen metacercaria-muotojen esiintyvyys Suomen särjissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksan histopatologinen leikekansio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksan rasvarappeutuma ja lihasrappeutuma kirjolohella : patologisanatomiset muutokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksan tulehdusreaktio idiosynkrasialle herkistävänä ilmiönä : rotan endotoksiinihepatiitti in vivo -mallina7 4 5 5 6 3 6 3 7 7 9 4 66
Maksimaalisen rasituksen vaikutus plasman alaniini- ja kortisolikonsentraatioihin ravihevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makuualustan vaikutus lypsylehmien hyvinvointiin, kolmen parsimaton vertailu pihatossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastiitista eristettyjen E. coli -bakteerien seerumiherkkyyden yhteys taudinkuvaan ja ennusteeseen sekä mikrobilääkeherkkyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastiitista eristettyjen Escherichia coli -bakteerien seerumiherkkyyden yhteys mastiitin taudinkuvaan ja ennusteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastixin käyttökelpoisuus eläinlääkärin apuna utaretulehduksen kenttädiagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkustavan koiran terveysvaarat Euroopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkustuspelko ja matkapahoinvointi kissalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matriksimetalloproteinaasit hengitysteiden bakteeri-infektion indikaattoreina : Trakeobronkiaalihuuhtelunesteen MMP-2-ja MMP-9-aktiivisuudet vasikan luonnollisissa pasteurella-infektioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCT1-, MCT4- ja CD147-proteiinit kehittyvässä kilin pötsissä17 18 5 13 9 3 4 6 11 22 30 11 149
Medetomidiini & MK-467 lääkeaineyhdistelmän vaikutukset sedaatioon ja hengityselinparametreihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiini ja asepromatsiini anestesian esilääkkeenä koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiini ja dexmedetomidiini esilääkkeenä propofoli-isofluraanianestesiassa koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiini-ketamiini –yhdistelmän vaikutus elimistön hapensaantiin kierteissarvivuohella (Capra Falconeri Heptneri)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiini/MK-467-lääkeaineyhdistelmän vaikutukset kardiovaskulaarisiin muuttujiin koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiinin ja L-metadonin yhdistelmäkäyttö koirien sedaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiinin ja midatsolaamin kardiovaskulaarisetvaikutukset lampaan anestesiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiinin ja sen d- ja l-isomeerien kliinisten vaikutusten vertailu koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidin-ketaminanestesi på får med och utan 100% syretillforsel och dess reversion med atipamezol0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehiläisten bakteeri- ja sienitaudit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekaanisen ympäristön vaikutus hevosen kavion lamellikerroksen histologiseen anatomiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meloksikaamin ja karprofeenin kymmenpäiväisen käytön haittavaikutuksista koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkittävimmät mikrobiologiset riskit humanitaarisissa kriisiolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkkiaineet hevosen nivelnesteessä erilaisissa nivelsairauksissa ja niiden diagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesofiiliset aeromonakset eli Aeromonas hydrophila sensu lato : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metisilliiniresistentti staphylococcus pseudintermedius (MRSP) ja Yliopistollisen eläinsairaalan MRSP-epidemia 2010 - 20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metisilliiniresistenttien Staphylococcus pseudintermedius ja Staphylococcus aureus -bakteerien esiintyminen Opaskoirakoulun koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metisilliiniresistenttien Staphylococcus pseudintermedius –kantojen tunnistus ja tyypitys MALDI-TOF MS –menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metoklopramidin imeytyminen hitaasti lääkeainetta vapauttavasta tablettivalmisteesta ja tabletin käyttäytyminen koiran mahalaukussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsä- (Clethrionomys glareolus) ja harmaakuvemyyrän (Clethrionomys rufocanus) keuhkoista löydetyn mikro-organismin tunnistaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäjäniksen keuhkoloiset Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroaspiraation osoittaminen brakykefaalisilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkeaineiden vaikutus kasvavaan porsaaseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkehoidon aloittaminen naudan lievässä kliinisessä utaretulehduksessa taudin diagnosointipäivänä : eläinlääkärien haastattelujen ja kommenttien käsittely sisällönanalyysillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkkeiden kinetiikka koiralla24 27 29 10 16 18 17 8 24 31 33 18 255
Mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä Suomessa0 0 0 0 8 6 8 9 12 6 14 6 69
Mikrobilääkkeiden käyttö lemmikkieläimillä, erityisesti käyttöaiheiden tarkastelu koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkkeiden käyttö naudan utaretulehduksen hoidossa : kyselytutkimus suomalaisille eläinlääkäreille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkkeiden käyttö pieneläinpraktiikassa koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkkeiden käyttöön liittyvät kustannukset porsastuotannossa16 12 11 10 26 11 6 14 14 20 17 5 162
Minkin aleutian tauti -parvoviruskantojen fylogeneettinen erittelytutkimus2 0 0 0 3 1 1 1 0 2 5 0 15
MMP-8 ja MMP-13 parodontiitissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongoliangerbiilin (Meriones unguiculatus) ja perpalliduksen (Gerbillus perpalllidus) ulkonäön ja kromosomiston vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monokarboksylaattikuljettajaisoformien MCT1 ja MCT4 ilmentyminen sian mahassa ja ohutsuolessa9 6 8 5 8 6 3 6 10 11 6 4 82
Multiflagellateratozoospermia keinosiemennyssonnilla : kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munintakanojen varhaiskasvatuksessa tarjottujen orsien vaikutus myöhempään orren käyttöön ja lattiamunintaan3 1 0 0 2 2 3 2 4 3 7 4 31
Munivien luomukanojen sisä- ja ulkoloiset Suomessa : kirjallisuuskatsaus ja poikkileikkaustutkimus2 0 1 1 1 4 0 3 0 3 1 1 17
Muutokset penisilliiniresistenssin esiintymisessä stafylokokkien aiheuttamissa utaretulehduksissa Helsingin Yliopiston Tuotanto-eläinsairaalan alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycoplasma bovis -bakteerin esiintymiseen vaikuttavat tekijät suomalaisella lypsykarjatilalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycoplasma-suvun bakteerien merkitys koiran hengitystiesairauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mykobakteerien määrittäminen vesijohtoverkon biofilmeistä reaaliaikaisella PCR-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Märehtijöiden rehujen isoflavonit ja niiden pitoisuudet plasmassa13 2 3 2 3 5 4 5 0 8 13 2 60
Mäyräkoirien selkärangan välilevysairaus : kirjallisuuskatsaus ja tutkimus suomalaisilla pienoismäyräkoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mäyräkoirien selkärangan välilevysairaus : kirjallisuuskatsaus ja tutkimus suomalaisilla pienoismäyräkoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-acetyl-β-D-glucosaminidaasi-entsyymiaktiivisuus normaalimaidossa sekä utaretulehdusta sairastavien lypsylehmien maidossa15 5 5 7 9 5 2 8 3 5 11 3 78
Naalien vuorokausirytmi ja vanhempainkäyttäytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGaasi-järjestelmän testaus Lahden kaupunginelintarvikelaboratoriossa piilevän utaretulehduksen osoittamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napa- ja nivustyrät sialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narttukoiran kohdun histologiset muutokset kiimakierron eri vaiheissa sekä eräissä patologisissa tiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natiiviröntgenkuvauksella diagnosoidut nikamaepämuodostumat englanninbulldoggeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan abortit Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan alkionsiirto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan demodikoosi ja sen aiheuttamat vuotavauriot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan follikkelidynamiikka : tutkimus proestruksen follikkelidynamiikasta4 7 6 9 11 2 1 3 3 6 4 2 58
Naudan hengitystievirusinfektiot : Adenovirus2 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 10
Naudan hypokalsemia ja sen hoitoon saatavilla olevat suun kautta annosteltavat kalsiumvalmisteet Suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan kokkidioosi : kirjallisuuskatsaus ja tutkimus kokkidien esiintymisestä suomalaisissa vasikoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan maidon pikaprogesteronitestit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan munasarjarakkulan hoidot ja tiinehtyminen hoitojen jälkeen41 21 21 15 13 9 12 15 17 14 29 28 235
Naudan munasarjarakkulat : tutkimus eläinten tiinehtymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan obstruktiiviset gastrointestinaalisairaudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan rasvamaksa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan sorkka-alueen ihotulehdus ja sen esiintyminen suomalaisissa pihattokarjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan sorkkakuume : kirjallisuuskatsaus ja tutkimus väkirehuvaltaisen ruokinnan vaikutuksesta lihasonnien sorkkaterveyteen17 7 3 13 10 7 6 10 10 6 11 11 111
Naudan subkliininen hypokalsemia : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan täit (Haemotopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenoptes capillatus) ja nautaväive (Bovicola bovis) : kirjallisuuskatsaus sekä kartoitustutkimus näiden ulkoloisten esiintymisestä naudoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan utaretulehdusta aiheuttavan Staphylococcus aureus-bakteerin faagiherkkyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan vetimen histologia terveillä ja utaretulehdukseen sairastuneilla lypsylehmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudan vetimen morfometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen ja sikojen vedentarve ja juomalaitteistojen kunto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen kansallisen terveysrekisterin validointi terveys- ja siemennyskorttien perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 12 37
Nautojen kansallisen terveysrekisterin validointi tuottajien tekemän seurannan perusteella : tiedonkeruun ja osallistuneiden suomalaisten karjojen taustatietojen kuvaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 16 35
Nautojen kuolinsyyt Suomessa vuonna 20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen kuolinsyyt Suomessa vuonna 20020 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 1 12
Nautojen käsittely : Karjanhoitajien näkemys hyvän käsittelyn merkityksestä, periaatteista ja tekniikoista lypsykarjapihatoissa : haastattelututkimus11 13 5 25 23 5 14 17 7 24 12 8 164
Nautojen paratuberkuloosi -aiheuttajabakteerin ominaisuudet, patogeneesi ja diagnostiikka3 1 4 1 3 2 1 2 1 5 2 3 28
Nautojen poikimavaikeudet : kirjallisuuskatsaus53 33 21 6 10 6 9 12 13 6 15 8 192
Nautojen seleenistatus tavanomaisissa ja luomulypsykarjatiloissa Etelä-Savossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen silmäsairaudet ja niiden hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen sorkka-alueen ihotulehduksen havaitseminen suomalaisessa lypsynavetassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen tainnutus ja siihen liittyvät laitteistot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nautojen utaretulehdusdiagnostiikka PCR-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navettatyypin vaikutus lypsylehmien sorkkaterveyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navettatyypin vaikutus lypsylehmien terveyteen ja hedelmällisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negatiiviset viljelytulokset lehmien utaretulehdusdiagnostiikassa11 12 5 6 31 9 18 12 20 21 26 14 185
Nested-PCR -menetelmän ja multiplex-PCR -menetelmän vertailu Clostridium botulinumin osoittamisessa sian ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norjalaisten metsäkissojen terveystietojen kartoitus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nupoutuskivun vaikutus vasikan hyvinvointiin21 27 21 36 16 8 12 5 13 11 4 7 181
Nupoutuskäytännöt ja -asenteet Suomessa : kyselytutkimus maidontuottajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näytteenottoon tarkoitetun jejunum-fistelin leikkaus koiralla : Metronidatsolin ja tylosiinin vaikutus koiran suoliston bakteerien rasvahappoprofiileihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeuslääketieteen käyttö ja tarve eläinlääketieteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oireeton haiman vajaatoiminta pitkäkarvaisilla collieilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oksenteleva ja syömätön kissa vastaanotolla : oireenmukaisen lääkehoidon farmakologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oksidatiivinen stressi ja antioksidantit : kirjallisuuskatsaus terveys- ja laatuvaikutuksista sekä tutkimusmenetelmistä tuotantoeläimillä51 32 22 32 15 15 11 26 26 43 53 38 364
Omega-3-rasvahappojen käyttö nivelrikkoisten koirien hoidossa40 40 43 35 46 35 50 60 30 110 82 72 643
Omistajien kokemuksia koirien raakaruokinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontumaa aiheuttavat sorkkasairaudet lypsykarjalla Suomessa : Kirjallisuuskatsaus25 19 17 27 16 17 19 17 29 18 21 10 235
Ontuman arviointi lypsykarjassa0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 5 4 19
Opaskoirakoululla vuosina 1980-1990 syntyneillä labradorinnoutajilla esiintyvien perinnöllisten sairauksien kartoitus ja vertailu Ruotsin labradorinnoutajapopulaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opioidien käyttö koiran kipulääkityksessä : kirjallisuuskatsaus94 120 137 111 171 98 151 147 146 129 129 135 1568
Oriin pakastesperman arviointimenetelmät ja niiden korrelaatio hedelmällisyyden kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriin seminaaliplasman eri fraktioiden vaikutukset sperman säilyvyyteen jäähdytettynä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriin seminaaliplasman matriksimetalloproteinaasit9 7 11 13 9 9 11 11 11 9 9 9 118
Oriin tuoresperman kuljettamisen ja säilyttämisen vaikutus sen hedelmöittämiskykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ormarnas (serpentes) makroskopiska anatomi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orret ja ritilät broilerien virikkeinä ja niiden vaikutus lintujen hyvinvointiin ja aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortopedisen implantin bioaktiivinen pinnoitus lampaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteokondroosi villi- ja kotisioilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteokondroosin etiologia koiralla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pahnueen tasaaminen vuorokauden sisällä porsimisesta : vaikutukset emakon ja porsaiden käyttäytymiseen2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 8
Pahnueen tasaaminen vuorokauden sisällä porsimisesta : vaikutukset emakon ja porsaiden tuotokseen2 5 8 2 2 5 4 3 3 8 3 4 49
Palpaatiolöydösten sekä ultraäänitutkimuksen löydösten yhtenevyys hevosen thorakolumbaalisen supraspinaaliligamentin vaurioiden tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panax ginseng (Gerivet®) vanhojen koirien piristeenä : satunnaistettu sokkoutettu kliininen tutkimus15 14 12 8 22 5 16 11 15 14 11 19 162
Papukaijojen (Psittaciformes) hengitysteiden anatomia ja yleisimmät hengitystiesairaudet27 18 14 23 8 21 19 22 14 19 40 20 245
Patogeenisen Yersinia enterocolitican esiintyminen teurastamoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patogeeniset yersiniat pikkunisäkkäissä2 1 1 0 3 2 1 3 1 3 2 1 20
PCR-menetelmä ryhmän I (proteolyyttisten) ja ryhmän II (ei-proteolyyttisten) Clostridium botulinum -kantojen erottamiseksi toisistaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penikkataudin epidemiologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennun ruokinnan ja elinympäristön vaikutus atopian kehittymiseen koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentosaanipolysulfaattinivelsairaudennatrium koiran kroonisen niveisairauden : avoin kliininen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perineaalinen uretrostomia kissoilla : kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen seurantatutkimus6 1 4 2 5 5 3 7 7 7 2 4 53
Perioperatiivinen hypotermia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernaruton esiintyminen eläimillä Suomessa vuosina 1940-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persistoivien ja ei-persistoivien Listeria monocytogenes-kantojen haponkestävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusselvitys beta-glukuronidaasi ja NAGaasi analyysien käyttömahdollisuuksista koiran ruuansulatuskanavan sairauksien diagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesänrakennuskäyttäytymisen ja oksitosiinin yhteydet emakoilla erilaisissa porsimisympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pihaton makuuparren koon vaikutus lehmän käyttäytymiseen0 0 0 0 0 2 7 14 15 12 23 12 85
Pikkuporsaiden kalsiumin ja fosforin tarvenormien tarkistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkuporsasripulin immunologiset taustat ja kuivadesinfektiojauheen vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkuvarsojen ojentajajänteen repeämä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkuvasikoiden alkuhoito ja sairastavuus Suomessa : kyselytutkimus lypsykarjatiloille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkuvasikoiden ryhmäkasvatuksen terveysvaikutukset : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilottitutkimus suomalaisten koirien ruokinnasta ja sairauksista sekä ruoka-aineiden ja sairauksien välisistä korrelaatioista3 2 3 4 2 0 5 4 1 2 0 3 29
Pitkäaikaisseuranta hevosille, joilla on todettu paksusuolessa laaja hiekkakeräymä ja jotka on hoidettu medisiinisesti2 0 5 2 3 4 1 1 1 3 4 2 28
Pitkäaikaisseuranta PLA-implanttien käytöstä murtumakirurgiassa, kliininen ja röntgenologinen tutkimus kissoilla ja koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasman fibrinogeeni tulehduksen mittarina hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasman kortisolin vuorokausivaihtelu puunpurijoilla ja verrokkihevosilla7 0 5 1 1 1 1 1 1 2 0 1 21
Pleuran effuusio kissalla : Kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen kartoitus Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa : 170 tapausta (2007–2017)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumocystis carinii -prevalenssi kaatopaikan rottapopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polioenkefalomalasia naudoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polttonupoutuksen ja emäksisen pastanupoutuksen paranemisen histopatologia ja niiden vaikutus vasikan hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poly-1-laktidin käyttö ristisidevaurion korjauksessa : Kokeellinen tutkimus lampaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polybromatut palonestoaineet – riski ihmiselle ja luonnolle?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymorfonukleaarisen neutrofiilin toiminta leikkauksen yhteydessä koiralla : kemiluminesenssitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poron (Rangifer tarandus tarandus) loiset : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poron keuhkomatotaudin patologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poron kiimakierron endokrinologia ja munasarjadiagnostiikka4 2 1 2 1 4 1 4 4 11 4 3 41
Poron lihantarkastuslöydökset Suomessa poronhoitovuosina 2005-06—2014-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poronruhojen pinnan bakteeripopulaatio ja eristettyjen kantojen minimikasvulämpötilat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poronvasan seerumin vasta-aineet ja akuutin faasin proteiinit alkukasvun aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poronvasojen ensimmäisten elinviikkojen infektioiden merkityksen arviointi3 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 9
Porsaan anestesia : detomidiini-ketamiini -yhdistelmän vaikutukset porsaalla5 3 2 4 3 6 4 8 7 6 10 5 63
Porsaiden dietaarinen oksidatiivinen stressi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsaille tarjotun virikemateriaalin vaikutus emakon hyvinvointiin imetyskaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsaskuolleisuus villi- (Sus scrofa scrofa) ja kesysioilla (Sus scrofa domestica)19 19 17 12 9 5 5 7 8 12 15 6 134
Porsasyskä ja sen saneeraus sikalasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsasyskän immunologinen vastustus3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 10
Porsimisen endokrinologia ja porsituskarsinaympäristön vaikutus porsimisen kestoon2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 2 12
Praktisoivien eläinlääkäreiden utaretulehdusdiagnostiikka : pilottitutkimus3 3 1 1 2 0 1 3 0 1 1 0 16
Prevalence and Diagnosis of Liver Diseases in Small Animal University Hospital 2007-2010 : a Retrospective Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probioottisten pesuaineiden teho pintahygieniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problematiken kring toxikologisk riskbedömning av hormonstörare : BPA som specialexempel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progesteronin rooli porsimisen ja ternimaidon erityksen säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propofoli-infuusion käyttö medetomidiinilla esilääkityillä koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propofolin ja isofluraanin kardiorespiratoristen vaikutusten vertailu dexmedetomidiinilla esilääkityillä koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propofolin ja l-metadonin kardiovaskulaaristen ja respiratoristenvaikutusten vertailu medetomidiini-esilääkitylllä koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propofolin käyttö medetomidiini-ketamiini-immobilisoiduilla eläintarhamärehtijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propofolin vaikutus koiran elektroretinogrammin a- ja b- aaltojen amplitudeihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puruvoiman mittaaminen suojelutyötä tekeviltä koirilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puudutteiden käyttö koirilla ja kissoilla80 60 51 66 56 29 25 36 39 68 48 20 578
Puunpurennan vaikutus hevosen lepoon ja aktiivisuuteen11 13 10 12 5 2 2 6 6 13 5 4 89
Puutiaislevitteinen borrelioosi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkotien pintahygieniakartoitus Pirtevan alueella vuonna 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääntauti : kirjallisuuskatsaus ja alustava seroprevalenssi Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pöllölintujen kuolinsyiden kartoittaminen EELA:n aineistosta vuosilta 1982-19960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pötsin toimintaa tasapainottavat vapaankaupan valmisteet : sisällön ja tehokkuuden arviointia pötsihäiriöiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä42 28 36 16 30 29 11 17 22 20 24 21 296
Raakaruokinnan vaikutus tautia aiheuttavien bakteerien esiintyvyyteen kissan ulosteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasitusperäinen takasääriluun lateraalisen kondyluksen vaurio ravihevosen vuohisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratsuhevosen rintarangan kiputilat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratsuhevosten terveystarkkailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raudan imeytyminen ja paikallinen kudosärsytys porsailla lihaksensisäisen tai nahanalaisen rautadekstraani-injektion jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raudan vaikutus koiran interdigitaaliseen furunkoloosiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravintoainepitoisuudet atooppisilla ja terveillä sekä raaka- ja kuivaruokaa syövillä koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaaliaikaisen ultraäänitutkimuksen käyttö sikojen munasarjafollikkeleiden mittauksessa ja lisääntymisdiagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recurrent and chronic colic in horses : a review of clinical and diagnostic features and prospective case series13 13 6 3 14 8 6 10 6 9 13 12 113
Refugia loistorjunnan osana lammastiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehun anioni-kationitasapaino lypsylehmän poikimahalvauksen ennaltaehkäisyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehun kationi-anioni –tasapainon vaikutus lypsylehmien utarepöhöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehun kationi-anionitasapainon vaikutus lypsylehmien kalsium-aineenvaihduntaan poikimavaiheessa laidunkaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehun kuitupitoisuus ja porsimisen onnistuminen5 4 0 6 2 1 0 2 4 10 2 3 39
Rehun migrobiologinen laatu : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehun viljavalinnan ja raekoon vaikutus mahahaavaumien ja eräiden muiden mahasuolikanavamuutosten esiintymiseen vieroitetuilla porsailla5 2 13 2 8 3 6 4 4 9 9 6 71
Rehuvitamiinien vaikutus ensikoiden munasarjatoimintaan : Tutkimusprojekti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reniini-angiotensiinijärjestelmän eston sydäntä suojaavat vaikutukset sydämen vajaatoiminnassa5 3 3 7 7 1 0 3 5 1 2 9 46
Reovirusten osuus broilereiden artriitissa ja tenosynoviitissa6 6 8 3 3 4 5 2 6 11 8 7 69
Retrospective study on medical vs. surgical management of right dorsal displacements in the horse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retrospektiivinen tutkimus yksityisen pieneläinlääkäriaseman toimenkuvan sekä kahdeksan koirarodun ja opaskoirien sairauksien muuttumisesta vuodesta 1990 vuoteen 2000 potilaskäyntien perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhodococcus equi -bakteeri varsan paiseisen keuhkotulehduksen aiheuttajana : kirjallisuuskatsaus ja tutkimus hyperimmuuniplasmalla saavutetusta vasta-ainesuojasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riskfaktorer för kroniska luftvägsinfektioner hos slaktsvin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rokotukset ja rokotuskomplikaatiot koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rottien käyttäytymismuutokset yhden TCDD-annoksen jälkeen, tutkimus videovalvontaa käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rottweilerien käytöskartoitus17 24 28 31 32 4 10 11 6 11 16 13 203
Rotukoirilla esiintyvien sairauksien kartoitus FCI:n ryhmät 7 (kanakoirat) ja 9 (seura- ja kääpiökoirat)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruoka-aineallergia koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokakäyttöön kasvatettavien sirkkojen mikrobiyhteisöt ja mikrobiologiset riskit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmien toiminta ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä1 6 2 3 0 2 2 1 7 4 6 4 38
Ruokinnan vaikutus hevosen lisääntymiseen0 0 0 0 0 4 11 12 18 15 15 15 90
Ruokinnan vaikutus juoksutusmahan dislokaatioiden syntyyn naudalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokinnan vaikutus virtsatietulehduksen sairastamiseen koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruuansulatuskanavan loisten esiintyvyys emolehmätiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmäkoon vaikutus vasikoiden sairastuvuuteen ja kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaalaperäiset salmonellainfektiot hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaalassaolon vaikutus uroskoiran postoperatiiviseen käyttäytymiseen kastraation jälkeen8 8 1 2 1 1 3 6 4 4 9 6 53
Sairaan hevosen ruokinta : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaskengityksen vaikutus kaviokuumehevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen0 0 0 0 3 34 51 66 39 101 73 98 465
Saksanpaimenkoirien välimuotoisen lanne-ristinikaman todentaminen röntgenkuvauksen avulla134 171 124 88 62 97 114 88 99 160 421 127 1685
Salmonella dublin-infektioiden epidemiologiaa : esiintyminen Suomessa vuosina 1979-19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmonella enterica in Swine Feed Ingredients : A Review and Implications for Control Policies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Salmonella Newport -epidemioiden tartuntalähteen selvittäminen molekyyliepidemiologisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sappirakon mukoseele : kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedatiivien ja injektioanesteettien farmakokinetiikka koiralla : kirjallisuuskatsaus7 5 12 8 11 7 5 13 4 5 7 24 108
Seerumin HSP72 sian stressi-indikaattorina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seerumin kreatiinikinaasi- ja aspartaattiaminotransferaasiaktiivisuuden vaikutus kalkkunoiden (Meleagris gallopavo) käyttäytymiseen erikorkuisissa kuljetushäkeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretorisen lgA:n ja seerumin lgA:n pitoisuuden välinen yhteys koiralla : uusi menetelmä sekretorisen lgA:n mittaamiseksi koiran pohjukaissuolen limakalvolta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seleenin saanti luomulammastilalla sekä glutationiperoksidaasin ja seleenin pitoisuudet uuhissa ja karitsoissa0 0 0 0 0 3 4 7 5 7 7 10 43
Selkärankamuutokset ja niiden liittyminen synnynnäistöpöhäntäisyyteen welsh corgi pembrokella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepsisvarsojen röntgenologiset muutokset kinnernivelessä30 30 21 36 44 28 24 35 25 40 16 15 344
Serologinen menetelmä venyvää limaa tuottavien bakteerien tunnistamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulina-bakteerien esiintyvyys LSO 2000 -porsastuotantotiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serum mineral concentrations in dogs on raw or dry diet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET-RPLA (käänteinen passiivinen lateksiagglutinaatio)- pikatestikitti Staphylococcus aureuksen enterotoksiinien määrittämisessä puhdasviljelmistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seurantatutkimus vuosina 1987 - 1992 Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla ähkyleikatuista hevospotilaista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shetlanninlammaskoiran pinnallisen varpaankoukistajajänteen luksaation diagnostiset mahdollisuudet tietokonetomografian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shetlanninlammaskoiran pinnallisen varvaskoukistajan jänteen lateraalinen luksaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sian ja naudan ruhojen pintahygienia suomalaisissa teurastamoissa vuosina 2002–2003 sekä näytteenottomenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sian kausilisääntymisen endokrinologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sian mahahaavauma5 28 31 13 9 11 1 9 8 10 15 7 147
Sian munuaistulehduksen osoittaminen virtsan entsyymeillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sian suoliston maitohappobakteereiden antimikrobiset ominaisuudet : E. Coli O141-kannan kasvunesto in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sian suoliston maitohappobakteereiden probioottiominaisuudet ja 16S rRNA –geenien sekvensointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siedätyshoitomuodot atooppisen dermatiitin hoidossa koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siemennysajankohta suhteessa ultraäänitutkimuksen avulla havaittuun ovulaatioon sekö emakon rasvakudoksen määrän vaikutus porsimistulokseen0 0 0 0 0 1 7 7 3 1 3 2 24
Siirtostressin vaikutus pikkuvasikan uneen2 2 3 1 3 4 2 3 6 1 12 5 44
Siittiöiden sukupuolilajittelu ja nautojen alkiotuotanto : Lajitellun siemenen vaikutus alkioiden laatuun ja kehitysasteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siittolan terveydenhuolto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sikainfluenssan epidemiologia Suomen näkökulmasta5 5 4 6 5 1 3 5 5 7 8 4 58
Sikalan terveydenhuoltosuunnittelun ATK-ohjelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sikaruusurokotukset lihasikalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sikojen hännänpurennan yhteys suolistoinfektioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sikojen mykobakterioosit Suomessa, esiintyminen ja eristys2 1 1 3 4 1 0 6 1 3 6 1 29
Sikojen ödeematauti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipulien merkitys suojakaasupakatuissa, kylmäsäilytettävissä lihatuotteissa esiintyvien pilaajabakteerien lähteenä4 0 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 16
Sisäilman homeet ja niiden tunnistaminen sekä sisäilmassa esiintyy toksiineja ja allergeenejä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skintigrafia hevosen ontumatutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyenterriereiden kyynärnivelen inkongruenssi : röntgenkuvaus ja luokittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorbitolidehydrogenaasi ja ähky0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorkkahoidon vaikutus sonnin kasvuun kasvukoeasemalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorkkakengän vaikutus lehmän sorkan paranemiseen ja sorkkakengän pysyvyys lehmän sorkassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorkkavälin ajotulehdus ja Fusobacterium necrophorum suomalaisilla lypsykarjatiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalien hierarkia emakoilla ryhmäkarsinoissa : painon, kuntoluokan ja porsimakerran merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial Trends in Mercury Exposure, its Dietary Sources and Clinical Health Effects in Finnish White-Tailed Eagle Nestlings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spermatogonioiden siirto : tekniikat ja ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiraalinmuotoisten bakteerienyksityiskohtainen kartoitus koiran ja kissanmahalaukussa sekä ureaesitestin,harjanäytteiden ja histologisen tutkimuksendiagnostinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spondyloosi ja synnynnäiset nikamien epämuodostumat suomalaisilla rotukissoilla0 0 0 0 0 0 0 47 69 109 62 37 324
Spondyloosi suomalaisille belgianpaimenkoira malinoiseilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus epidermidis : Virulenssitekijät ja taudinaiheutuskyky naudan utaretulehduksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus intermedius-vasta-aineiden määrittäminen furunkoloosia sairastavien korien seerumeista ELISA- ja Immunoblot-menetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus pseudintermedius -bakteerin mikrobilääkeresistenssi ja sen kehitys Suomessa 2011-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stem cell chimerism in the germ cell lineage? : A polymorphic marker study2 2 4 4 0 0 1 1 0 1 2 2 19
Stem cell chimerism in the germ cell lineage? A polymorphic marker study.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus : epidemiologia ja taudinaiheutuskyky eri eläinlajeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streptokokkien taksonomia ja virulenssifaktorit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stressi kissoilla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subakuutin pötsiasidoosin vaikutus naudan terveyteen0 0 0 0 0 4 10 9 11 17 21 10 82
Subkliinisen haiman vajaatoiminnan diagnosointi koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subkliinistä ja kliinistä utaretulehdusta aiheuttaneiden Streptococcus uberis -kantojen valikoitujen virulenssi- ja antibioottiresistenttitekijöiden kartoitus28 18 13 11 9 15 8 10 23 28 25 25 213
Suitian koetilan mastiittiongelman kartoitus ja saneerausohjelman laatiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukkulamatojen esiintyvyys strutsilla Etelä-Afrikassa ja Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulfadiatsiini - trimetopriimi - yhdistelmän farmakokinetiikka lehmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suolinkaisten vähentäminen desinfektiolla lihasikalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalainen hanhenlihantuotanto pellolta pöytään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen Pelma-sorkkahoitoparren ja hollantilaisen Wopasorkkahoitoparren etologisten ominaisuuksien vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaiset luomuelintarvikkeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisilla lypsykarjatiloilla käytettävät sorkkakylpyaineet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten bostoninterriereiden nikamaepämuodostumien radiologinen kartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten koirarotujen perinnölliset silmäsairaudet118 111 102 114 71 69 69 107 83 138 124 191 1297
Suomalaisten koirien hankintasyyt, ongelmia tuottava hyökkäävyys ja arkuus sekä näiden väliset yhteydet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten korat-rotuisten kissojen lipidiprofiilin kartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten nauta- ja sikatilallisten näkemykset eläinsuojeluvalvonnasta ja siihen liittyvistä valvontatoimenpiteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten PON (polski owczarek nizinny) – rotuisten koirien välimuotoisen lanne-ristinikaman ja muiden selkärankaepämuodostumien kartoitus : röntgentutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten porsaiden kasvu 60 vuorokauden ikään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten porsaiden kasvu 60 vuorokauden ikään4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 26 2 36
Suomalaisten rotukissojen röntgenkuvauksella diagnosoitujen lonkkien kasvuhäiriöiden kartoitustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 49 63
Suomen hollanninpaimenkoirien terveyskartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen lypsykarjojen terveystarkkailujärjestelmä ja vertailu muiden Pohjoismaiden vastaaviin järjestelmiin2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 9
Suomenhevosorien osteokondroosin vaikutus seuraavan sukupolven ravikilpailumenestykseen30 29 36 27 35 33 24 24 11 19 28 12 308
Suomenkarjan sosiaalinen käyttäytyminen metsälaitumella syksyllä 19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomenpystykorvien epilepsian diagnostinen kuvantaminen : positroniemissiotomografia4 2 3 0 0 0 1 2 1 1 1 1 16
Suomenpystykorvien polveutumismääritys elektroforeesimenetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa kaupan olevien solutestien käytökelpoisuus ja luotettavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superovulaatio- ja alkiohuuhteluohjelmat : huuhdeltujen eläinten tiinehtyminen huuhtelun jälkeen4 0 5 4 1 0 1 0 0 0 2 2 19
Supikoirien (Nyctereutes procyonoides ussuriensis) kyynärvarren normaalikulmien määritys ja suomensupien luustomuutosten toteaminen röntgenlöydöksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical treatment of canine cranial cruciate ligament deficiency : a literature review73 46 40 45 84 91 66 67 131 133 114 85 975
Suun kautta annettavan ja inhaloitavien kortikosteroidien vaikutus veren kortisolitasoon terveellä koiralla0 0 0 0 1 25 7 15 22 26 27 23 146
Suun kautta annettavan ketoprofeenin farmakokinetiikka sialla2 0 3 2 0 1 1 1 0 3 3 1 17
Suun kautta annettavat elektrolyyttivalmisteet vasikoille Suomessa ja niiden vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydämen minuuttitilavuus ja sen määrittäminen lampaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synnynnäiset kehityshäiriöt suomalaisessa nautapopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synnytysvaikeudet bordercollieilla : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syvän koukistajan tukisiteen vauriot hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sädeluusyndrooman diagnostiikka hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säilöntäaineiden vaikutus Clostridium botulinum tyyppi E:n kasvuun kirjolohen mädissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säädellysti lääkeainetta vapauttavan puristepäällystetyntabletin kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamman istukan kehittyminen ja toiminta sekä istukan infektiot : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamman kohdun ödeemin vaikutus tiinehtyvyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamman kohtubiopsia : indikaatiot, suoritus, patologiset muutokset ja niiden vaikutus varsomisprosenttiin : Tutkimusosuus v. 2005 toteutetusta Siemennyskokeesta6 4 7 5 22 10 12 9 10 21 11 9 126
Tamman pakastespermasiemennyksen ajoittaminen ovulaatioon nähden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammojen kiiman esto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarhaketun korvapunkki-infektio (Otodectes cynotis) ja sen hoito ivermektiinillä : kirjallisuuskatsaus tarhaketun ektoparasiiteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus AMPK:n ja Scd1:n lähetti-RNA:n ilmentymiseen rotan maksakudoksessa22 12 23 25 16 5 2 6 20 15 14 11 171
TCDD:n vaikutus maksan PPARα- ja PPARδ-reseptorin ekspressioon kahdessa dioksiiniherkkyydeltään erilaisessa rottakannassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teollisuuden valmistaman suojakaasupakatun jauhelihan pilaajamaitohappobakteerit24 29 27 18 17 26 12 24 30 41 29 49 326
Terveiden suomalaisten emakoiden hematologiset normaaliveriarvot28 22 20 18 16 16 13 20 24 18 18 11 224
Terveystarkkailu ja eläinlääkäreiden kiinnostus terveydenhuoltotyöhön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testitallennus 2 (uudelleen käynnistetty versio)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teuraseläinten tainnutus Suomessa vuosina 1991-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teurastamoiden eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmat Euroopan unionin jäsenmaissa Euroopan komission auditointien perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teurastulosten vertailu kolmivaihekasvatetuilla ja tavanomaisilla välityssonnivasikoilla8 2 0 1 3 0 1 2 0 5 1 4 27
The association between gastric ulceration and clinical signs in adult horses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Diagnostic Accuracy of the Plastic Glove Test for Diagnosis of Sand Enteropathy in the Horse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of acupuncture on dog blood plasma concentration of serotonin, prolactin and cortisol when treating chronic pain : a randomized and double blinded study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of acupuncture treatments on gait outcome measures : a randomized double blinded placebo-controlled study on 16 dogs suffering from osteoarthritis due to hip dysplasia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of acupuncutre on chronic pain in dogs suffering from hip dysplasia and osteoarthritis : subjective assessments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of sedation on the sucrose permeability curve0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effects of Different Diets on Haematology and Serum Biochemistry in Dogs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Exposure of Humans to Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis Through Food and Drinking Water in Finland and Minnesota, USA : A Literature Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Immunology of Hantavirus and Helminth Co-­infections in Bank Voles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The influence of homing age on problematic adult canine behaviour0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The influence of inulin feeding on serum free fatty acids in healthy dogs4 2 2 1 3 0 2 3 2 5 5 2 31
The Physiological Effect of Mouse Peritoneal Mast Cell Chymase Activity on High Density Lipoproteins5 1 1 7 3 6 7 3 11 13 11 13 81
The prevalence of Anaplasma phagocytophilum in Finnish dogs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The quality of Diagnosing Canine Chronic Gastrointestinal Diseases with Endoscopy and Histology in Small Animal Hospital 2007 - 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
The survival of E.coli 0157 in fermented grass silage and in surface water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietopaketti koirien ja kissojen suu- ja hammashoidoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiettyjen käyttäytymismallien esiintyminen Suomen hevospopulaatiossa : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tilaolosuhteiden vaikutus hännänpurennan esiintyvyyteen teurassioilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilatason riskitekijät Escherichia coli O157 esiintymiselle suomalaisilla lihakarjatiloilla2 4 0 0 4 0 1 2 0 0 2 1 16
Toiminnallinen sorkkahoito : Sovellutus Suomen olosuhteisiin ja terveyskorttimerkintöjen suunnittelu sorkkahoitajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toistuvan rasituksen vaikutus hevosen neste- ja elektrolyyttitasapainoon kuumassa ja kosteassa sekä glukoosi-elektrolyytti liuoksen vaikutus palautumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toksoplasman esiintyvyys suomalaisissa kissoissa152 113 60 68 108 96 103 90 93 105 125 76 1189
Tosiaikaisen kvantitatiivisen polymeraasiketjureaktion käyttäminen hevosen ja koiran keuhkohuuhtelunäytesolujen geeniekspression määrittämiseen : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxoplasma gondii - alkueläimen esiintyvyys suomalaisissa lampaissa26 25 25 14 23 17 11 19 22 26 19 14 241
Toxoplasma gondii -vasta-aineiden esiintyminen suomalaisilla lemmikkikaneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxoplasma gondii -vasta-aineiden esiintyvyys suomalaisilla naudoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxoplasma gondii kissalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxoplasma gondii-vasta-aineet tammoilla Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichinella spiralis ja Trichinella nativa -loisten erittyminen ulosteisiin rotalla kokeellisen infektion jälkeen0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 5 21
Trichinella spiralis ja Trichinella nativa -loisten immuunivasteet sian enterosyyttiviljelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichinella spiralis- ja Trichinella nativa- lajien predilektiolihakset kokeellisesti infektoiduilla supikoirilla (Nyctereutes procyonoides)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulehduskipulääkkeiden farmakokinetiikka koiralla : kirjallisuuskatsaus119 124 124 96 109 118 108 117 140 158 163 140 1516
Tulehduskipulääkkeiden perioperatiivinen käyttö koirilla ja kissoilla : kirjallisuuskatsaus33 21 27 16 25 62 38 27 33 34 30 40 386
Tulehdusvaste koiran kroonisessa suolistotulehduksessa : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tungmetaller och mineraler i hår hos hundar med atopisk dermatit och hos friska hundar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnutusruokinnan vaikutuksista lypsylehmien hedelmällisyyteen Suitian koenavetassa 1993-19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantoeläinpraktiikan ja -opetuksen muuttuminen vuosina 1974-20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantoeläinten lajinomaisen käyttäytymisen vaikutus niiden käsittelyyn teurastamolla ja teurastamon rakenteiden suunnitteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantoeläinten raatojen hävitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantoeläinten uni : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantokanien hyvinvointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotostason vaikutus lehmien syömiskäyttäytymiseen12 26 23 21 14 18 9 23 31 23 24 10 234
Turkiseläinrehusekoittamoiden omavalvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallista talousvettä : Terveydelliset riskit ja niiden hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuumorispesifisen aldehydidehydrogenaasi-3:n alueellinen ilmentyminen maksassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyhjiöpakatuissa lihavalmisteissa limaa tuottavien maitohappobakteerien kuumennuskestävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tylosiini-lääkitykseen vastaava krooninen ripuli koiralla : Kirjallisuuskatsaus ja kliininen koe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tylosiinin merkitys koiran kroonisen ripulin hoidossa : kirjallisuuskatsaus ja kokeellinen osuus147 228 111 101 102 150 130 157 138 178 159 136 1737
Ulosteensiirto suolistosairaan koiran hoitomuotona : pilottitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umpihoidot ja niiden käyttö suomalaisilla lypsykarjatiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undvikande och aggressivt beteende mot främmande människor hos hundar i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Useille eläinlajeille käytettävien mikrobilääkkeiden käytön lajikohtainen jakautuminen : kartoitustutkimus yhteistyössä MMMEEO:n kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utareterveys automaattilypsyssä yhdeksällä automaattilypsytilalla Etelä-Savossa2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 7
Utareterveys ja umpeenpanohoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utaretulehduksen diagnostiikka : maitonäytteenottomenetelmän vaikutus bakteriologisiin tuloksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utaretulehduksen ehkäisy umpeenpanon ja ummessaolon aikana lypsylehmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utaretulehduksen havaitseminen lämpökameran avulla11 6 2 4 1 2 0 5 16 7 5 6 65
Utaretulehduksen hoito lypsykaudella : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utaretulehduksen hoitotulokset ja paranemisen seuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utaretulehdusta aiheuttavat bakteerit pihatto- ja parsinavetoissa Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaalan praktiikka-alueella18 4 14 15 11 16 17 27 20 19 14 16 191
Utareödeema : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utförande av endoskopisk retrograd kolangiografi på friska hundar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utredningen av livsmedels- och vattenburna utbrott i Sverige i jämförelse med det finländska systemet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvecklingen av en judgement bias : metod för att mäta inhängnade suggors välmående0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvärdering och jämförelse av den anatomiska axeln av strålbenet i tre plan hos blårävar med raka och avvikande benställningar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvärderingsmetoder för kronisk smärta hos katt samt typiska beteende faktorer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uveit hos hund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtelevan kasvatusympäristön ja emotaustan vaikutus tarttuviin lois- ja bakteeritauteihin sekä niiden aiheuttamaan kuolleisuuteen Itämeren lohen (Salmo salar) istukaskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtoehtoiset menetelmät toksisuustutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsojen hypoksinen iskeeminen enkefalopatia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsojen yleisimmät infektiiviset ripulinaiheuttajat : kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasikan immunologinen kehittyminen3 0 1 2 1 2 3 1 0 2 1 3 19
Vasikan rotavirus-infektiot ja niiden ennaltaehkäisy ja kontrolli36 29 31 25 37 20 21 21 35 33 36 27 351
Vasikkaleikkaukset Saaren klinikalla 1997-20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasikkaripulitutkimukset Evirassa vuosina 2002-20067 4 0 6 2 7 3 1 2 6 1 3 42
Vasikoiden hengitystiepatogeenien vasta-aineet ja akuutin vaiheen proteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasikoiden kasvatusolosuhteiden vaikutus niiden makuukäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasikoiden vierihoitokasvatus : Vieroituksen vaikutus lehmien käyttäymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasikoiden vierihoitokasvatus : Vieroituksen vaikutus vasikoiden käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastasyntyneen varsan sepsis : osa I : sepsiksen diagnosointi ja sepsisasteikko6 9 13 29 97 48 37 12 7 9 14 8 289
Vastasyntyneen varsan sepsis : osa II : Infektion diagnosoiminen, aiheuttajamikrobit ja mikrobilääkeresistenssi10 9 11 14 31 16 11 6 14 4 6 12 144
Vastasyntyneen varsan sepsis osa II - Infektion diagnosoiminen, aiheuttajamikrobit ja mikrobilääkeresistenssi1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 3 1 10
Vastasyntyneen varsan, vasikan ja karitsan passiivinen immuniteetti ja sen mittaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedinkanavainflammaation merkitys utaretulehduksen patogeneesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedinkanavan epiteelivaurion merkitys stafylokokkimastiitin etiologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedinkaston käyttö lehmän utaretulehduksen ehkäisyssä : Kirjallisuuskatsaus ja selvitys Suomen markkinoilla olevista aineista39 39 24 31 23 13 17 19 19 24 25 13 286
Verapamiilin ja atropiinin vaikutus medetomidiinin aiheuttamiin kardiovaskulaarisiin muutoksiin koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verapamiilin vaikutus deksmedetomidiinin aiheuttamaan keuhkopöhöön lampailla2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7
Veren antioksidentti- ja rasvahappopitoisuuksia hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veren metabolinen profiili kahta eri ruokavaliota syöneillä atooppisilla staffordshirenbullterriereillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veren pH:n vaikutus laktaatin siirtymisen punasoluihin in vitro ja in vivo koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verenvirtauksen vaikutus tamman kohdun ja munasarjojen toimintaan : Kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaileva tutkimus hyötymikrobiseoksen (A-piimä) soveltuvuudesta vedinkastoaineeksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaileva tutkimus koiran henkitorven läpimitan mittaamisesta röntgen- ja tietokonetomografiamenetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaileva tutkimus poly-L-laktidisauvojen ja teräspinnojen välillä kiinnitettäessä sääriluun harjannetta koiran polvilumpion sijoiltaanmenon hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierasesineen aiheuttaman ohutsuolen mekaanisen tukoksen röntgen- ja ultraääänidiagnostiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieroitusripuli ja laktoferriinin käyttö vieroitusripulin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihersimpukkauutteen (Lyproflex®) käyttö nivelrikkoisten koirien kivunlievityksessä48 42 24 30 47 39 27 21 37 50 46 31 442
Vinttikoirien punasolujen monokarbosylaattikuljettajien karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virikemateriaalin vaikutus emakon ja porsaiden vuorovaikutukseen imetyskaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virikkeiden käyttö kasvatussioilla : tuoreen koivupuun vaikutus käyttäytymiseen, lääkkeiden käyttöön ja ensikkovalintaprosenttiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virikkeiden vaikutus imeväisikäisten porsaiden käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virikkeiden vaikutus sikojen häiriökäyttäytymiseen14 3 5 6 14 2 2 2 2 4 7 4 65
Virtsanpidätyskyvyttömyys steriloiduilla narttukoirilla : retrospektiivinen tutkimus suomalaisesta koirapopulaatiosta51 32 22 27 33 34 31 26 26 40 51 29 402
Virtsatieinfektioiden aiheuttajamikrobit ja niiden herkkyys mikrobilääkkeille sekä infektion hoitoon käytetyt mikrobilääkkeet Yliopistollisen eläinsairaalan koirapotilailla vuonna 20052 3 1 2 4 0 1 3 1 5 9 1 32
Virusarteriitin esiintyminen suomalaisilla ravi- ja siitoshevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin Status of the Healthy Dog0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voimalevyn käyttö proteesitutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuohien hyvinvointi nupoutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuohien loislääkkeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuohien yleisimmät sairaudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väkirehuautomaatin käyttö lypsylehmillä pihattonavetassa : Osa 1 : Häirintä väkirehuautomaatilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väkirehuautomaatin käyttö lypsylehmillä pihattonavetassa : Osa 2 : Väkirehuautomaatilla tapahtuvan häirinnän suhde lehmän väkirehun saantiin ja maidontuotantoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väkirehutason ja glukogeenisen liuosrehun vaikutus lypsylehmän hedelmällisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välilevytyrän vaikutus selkälihasten kokoon ja koostumukseen mäyräkoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välimuotoinen lanne-ristinikama : esiintyvyys Suomen saksanpaimenkoirapopulaatiossa virallisten lonkkakuvien avulla85 133 90 82 74 95 142 48 66 149 116 91 1171
Välitysvasikoita myyvien tilojen salmonellatutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whippetien idiopaattisen epilepsian kohtauskuva, perinnöllisyys ja ehdokasgeenin tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xylose absorption test in horses and its use in diagnostics of IBD9 8 2 0 2 2 0 0 0 4 2 0 29
Yersinia enterocolitica -kantojen pulssikenttätyyppien erot sikaloiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia enterocolitica 2/O:9 – kantojen karakterisointi MLST-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia enterocolitica bioserotyypin 4/O:3 lääkeaineherkkyys agardiffuusiomenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia enterocolitica-kantojen kasvu ja kiinnittyminen metallipinnalle lyhyiden kontaktiaikojen jälkeen 12C ja 25C:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosis -kantojen mikrobilääkeherkkyys neljässä Euroopan maassa ja Nigeriassa10 4 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 22
Yersinia pseudotuberculosiksen eristysmenetelmien vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia pseudotuberculosiksen histidiinikinaasia RstB, hybridikinaasia EvgS sekä σE- ja σS-tekijöitä koodaavien geenien ilmentyminen 30 °C ja 5 °C lämpötiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia pseudotuberculosis elintarvikeketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia pseudotuberculosis ja Yersinia enterocolitica linnuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersinia pseudotuberculosis sioissa ja sikalaympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yersiniat sikojen tonsilloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdistelmäsikalan olosuhteiden ja hoitokäytäntöjen vaikutus teurassikojen nivelhylkäyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yleisimmät hevosen hengitysteiden tähystyksessä tavattavat muutokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yleisimmät ummessaolokauden ruokintastrategiat sekä niiden vaikutus metabolisen stressin ja insuliiniresistenssin syntyyn0 0 0 0 0 3 5 12 14 12 8 21 75
Ylämaankarjan (Highland cattle) pito-olosuhteet Suomessa34 22 13 37 23 12 20 24 18 25 22 32 282
Ympäristömykobakteerien esiintyminen puhdistamolietteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöperäiset mastiittipatogeenit ja kuivikkeen merkitys niiden ilmenemisessä ja ennaltaehkäisyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöterveydenhuollon varautuminen erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin Länsi-Suomen läänissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yorkshire-rodun karjuissa esiintyvä puolihäntäsiittiövika : levinneisyys, diagnostiikka ja vastustus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoonoosit ja eläinlääkärit : suojautuminen kyselytutkimuksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0