Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Farmasian tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors and selectivity modeling of 11β-HSDs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15D-elämänlaatumittarin sähköisten lomakemuotojen hyväksyttävyys ja tulosten yhtäpitävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,1,3-Bentsoksadiatsolirakenteiset molekyylit antibakteerisina ja antiparasiittisina yhdisteinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D liver cell models and automation as tools for drug development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies : at the interface between internal market and public health: what are the possible implications on national and EU level and in relation to broader EU health policy?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A decision making framework for optimal implementation of equipment management in manufacturing execution system : case clinical manufacturing of parenterals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A metabolomic approach to studying mechanisms of polymeric gene delivery to retinal pigment epithelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acceptance and use of online pharmacies and the online customer journey for the purchase of OTC medicines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin juomisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity of essential oils and coumarins against the nematodes Caenorhabditis elegans and Anisakis simplex0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisten Combretum- ja Terminalia-lajien sisältämät uutteet, fraktiot ja yhdisteet ja niiden antimikrobiset ominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen kolinerginen järjestelmä ja histamiinireseptorit Parkinsonin taudin 6-OHDA-jyrsijämallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokammioon injisoidun CDNF:n vaikutuksen ja leviämisen karakterisointi hiirillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivoperäinen dopamiinihermokasvutekijä CDNF : potentiaali Parkinsonin taudin hoidossa ja mahdollisuudet systeemiseen annosteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerin taudin rottamallien vastaavuus tautiin ihmisessä ja mallien käyttökelpoisuus (kirjallisuusosa) : Kohotetun ristikko-sokkelon validointi kognitiota mittaavana mallina (kokeellinen osa)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorfinen lääkejauhe17 37 14 12 12 14 13 16 15 24 33 15 222
Amorfisen kiinteän dispersion valmistaminen ja sekoittuvuuden tutkiminen preformulaatiovaiheessa pienellä lääkeainemäärällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorfisen lääkeaineen kiteytyminen polymeerimatriksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of raspberry ketone and related compounds from plant cell suspension cultures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annosvaihtelu ex tempore -sotalolihydrokloridikapseleissa sekä ravintoletkun läpi johdetuissa kapselisisällöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticholinergic medicine burden and older patients0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiklamydiaalisten yhdisteiden vaikutus C. pneumoniae -infektion indusoimaan sytokiinien ja typpioksidin eritykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen : Miksi ja miten?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artikaiinihydrokloridin preformulointi ja artikaiinikurlausveden kehittäminen11 13 6 8 15 11 12 20 15 13 21 10 155
Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetyylikoliinin nikotiinireseptorit välittäjäaineiden vapautumisen säätelijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Asioimistulkkien toiminta Suomen terveydenhuollossa0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Assay development for quantification of persister cells in Burkholderia cenocepacia biofilms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay optimization and screening for hepatitis C virus replication inhibitors from marine-derived substances0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay optimization and validation for screening marine extracts against Mycobacterium smegmatis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay Setup for High Throughput Screening to Identify Novel Efflux Pump Inhibitors against Escherichia coli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCRP- and BSEP-mediated drug interactions from the perspective of clinical significance (Literature review) : Studying BCRP with vesicular transport assay (Experimental part)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinien ja amfetamiinijohdannaisten seulonta virtsasta mikropilarisähkösumutusmassaspektrometrian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä : vertailututkimus Porin kaupunginsairaalan akuuttivuodeosastoilla vuosina 2004 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinivalmisteiden pakkausselosteet ikääntyneiden lääketiedon lähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus keskivaikean ja vaikean iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelreuman hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biosimilaarien teho, vaikuttavuus ja turvallisuus tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casein-poly(acrylic acid) nanoparticles as controlled delivery vehicles0 10 50 32 62 70 65 51 101 112 102 110 765
CDNF:n vaikutukset amyotrofisen lateraaliskleroosin TDP-43-rottamallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDNF:n vaikutukset solulimakalvoston stressiin ja kliinisiin oireisiin amyotrofisen lateraaliskleroosin hiirimallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell models for studying the interplay between conjugative metabolism and efflux transporters : establishing UGT1A1, UGT2B7 and MRP3 transfected MDCK cell lines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterising inhibitors and stimulators for MRP2 from a library of natural compounds and pharmaceutical excipients0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization and evaluation of melibiose as novel excipient in tablet compaction17 12 26 19 47 41 41 78 74 142 106 101 704
Characterization of novel mouse line obtained from crossing SOD1-G93A and CDNF knock out models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical research of dexmedetomidine in healthy volunteers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of the active sites of DNMT2 and COMT and virtual screening for finding new inhibitors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of The U.S. and Finnish pharmaceutical markets and their impact on health care spending0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compounding parenteral products at pediatric wards : the effect of environment and used aseptic technique0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Modeling of Orexin Receptor 1 in Complex with Orexin-A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclin Dependent Kinase 5 in Endothelial Cell Migration2 4 7 2 8 13 5 11 10 8 7 6 83
Cyclin dependent protein kinases as drug targets : potential in cardiovascular diseases2 0 3 7 8 11 16 13 10 7 17 18 112
CYP2D6-, CYP3A4- ja CYP3A5-entsyymien geneettinen polymorfia rintasyöpäpotilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delivery of Oncolytic Adenovirus via Extracellular vesicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desorptio/fotoionisaatio ilmanpaineessa takavarikoitujen huumausaineiden, steroidien ja räjähdysaineiden tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desorptioilmanpaine fotoionisaatio massaspektrometria (DAPPI-MS) bioanalytiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desorptioilmanpainefotoionisaatio- ja desorptiosähkösumutusionisaatio-massaspektrometria lipidien analytiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing a cell-based fluorescent assay for screening Dicer-activating compounds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing probabilistic restraints optimization protocols to extend MODELLER capabilities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetespotilaiden hoitoon sitoutumisen ja elämäntapamuutosten tukeminen apteekissa35 21 27 15 15 5 5 10 27 36 15 7 218
Differentiation of Embryonic Stem Cells into Hepatocytes on an Acellular Matrix0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentiation of embryonic stem cells to hepatocyte-like cells in three-dimensional biomaterials (Literature part) : Differentiation of human hepatic progenitors to hepatocyte-like cells in three-dimensional biomaterials (Experimental part)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diffusion of nanoparticles in the porcine vitreous0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikalsiumvetyfosfaatin ja mikrokiteisen selluloosan seossuhteen vaikutus telapuristettujen nauhojen ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution of melanin binding drugs - A kinetic study with pigmented and albino rats using SPECT/CT imaging method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution of melanin binding drugs : a kinetic study with pigmented and albino rats using SPECT/CT imaging method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dopamiinihermosolujen kasvutekijän, CDNF:n, vaikutukset ALS-taudin hiirimallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dopamiinitransportteri (kirjallisuuskatsaus) : GDNF:n merkitys addiktiossa : Amfetamiinin vaikutus striatumin dopamiinipitoisuuteen MEN2B- ja GDNF-cKO-hiirikannoilla (kokeellinen osa)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug delivery systems for the posterior segment of the eye : in vitro evaluation of light triggered and pH-sensitive liposomes with gold nanoparticles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug shortages in Europe from perspective of one pharmaceutical company0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dry Powder Layering of High Viscosity Polymers Using a Fluidized Bed Rotor Granulator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of PREP-modifications on autophagy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of the cell polarization on endocytic properties of the human brain endothelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of the compaction speed on the compressional behaviour of binary mixtures containing microcrystalline cellulose and starch0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of water vapour stabilization of raw materials on the quality of the inhalation product0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrasellulaarivesikkelien välittämän lääkekuljetuksen seuranta elinaikaerotteisella fluoresenssimikroskopialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrasynaptiset GABAA-reseptorit lääkekehityksen kohteena : [3H]muskimolin assosiaatio ja dissosiaatio0 0 0 0 0 0 0 11 56 19 40 13 139
Elucidating the role of reduced Gfrα1-receptor expression in vivo and its connection to Hirschprung’s disease and HSCR-associated colitis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläimille tarkoitetun transdermaalisen meloksikaamivalmisteen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinlääkkeiden lanseerauksen menestystekijät Euroopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vertailu osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endogeeninen GDNF dopamiinijärjestelmän säätelijänä : tutkimusvälineenä amfetamiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsialääkkeet lääkevaihdossa ja viitehintajärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilaisten suoja-aineseosten ja solukäsittelyjen vaikutus ARPE-solujen elävyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimation of molecular mobility of disaccharides5 7 13 8 9 58 44 33 16 10 24 12 239
Etuaivojen pohjan kolinergiset projektiot mantelitumakkeeseen ruokahalun säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten kokemukset hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista : Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittaman valtakunnallisen potilaskyselyn tuloksia12 48 24 24 28 17 23 46 50 126 110 60 568
Eturauhassyövän androgeeniresponsiiviset in vivo -mallit (kirjallisuuskatsaus) : Bioluminesenssiin perustuvan ortotooppisen eturauhassyöpämallin optimointi (kokeellinen osa)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of a Human Adipose Tissue Extract based Adipogenesis Model using Bisphenol A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of pharmacogenomics and drug-drug interaction databases in migraine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of the antitumor efficacy of peptide-coated conditionally replicating adenovirus (PeptiCRAd)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of the Stability of Cytochrome P450 immobilized enzyme microreactors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrahering, fraktionering och analysering av alkaloider från Rhazya stricta Decne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factors Related to Poor Adherence to Oral Tyrosine Kinase Inhibitor Treatments in Chronic Myeloid Leukemia Patients in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fair Market Value of Clinical trial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakogenomiset testit Suomen terveydenhuollossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakokineettinen mallinnus kuljettajaproteiinien polymorfioiden merkityksen arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmaseuttiopiskelijoiden käsityksiä osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymisestä opintojen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmaseuttisteknisiä tutkimuksia kapseli- ja tablettiannosmuodoille : formulaatiokehityksen aikana huomioitavia asioita, jotta siirtyminen kapseliannosmuodosta tablettiannosmuotoon ja tabletointiprosessiin onnistuisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmasian ala muutoksessa – farmasian ammattilaisten näkemyksiä ammatti-identiteetistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluorokinolonien aiheuttamien haittatapahtumien kustannukset ja vaikutus terveyspalveluiden käyttöön : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosfopeptidien hapetusreaktiot titaanioksidivalokatalyysissa0 0 0 5 20 6 9 4 6 5 4 15 74
FTIR-spektroskopia kasviuutteiden analysoinnissa14 7 11 4 15 10 10 11 19 20 20 10 151
GABAergisen hermovälityksen merkitys etanolin akuuttien keskushermostovaikutusten välittymisessä : Ro 15-4513:n ja gammahydroksibutyraatin vaikutukset etanolin juomiseen C57BL/6J- ja γ2I77-lox-hiirikannoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastro-resistant multiparticulate oral drug delivery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geeniterapian kliiniset kokeet kirjallisuudessa ja kokeellinen geeninsiirto solumallissa0 0 16 24 11 15 13 10 22 19 15 11 156
Generation of a genetically modified oncolytic platform for cancer immunotherapy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generation of a genetically modified oncolytic platform for cancer immunotherapy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic variability of CYP2D6 in Finnish population0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatrisen lääkehoidon koulutustarpeet perusterveydenhuollossa : Moniammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelu LOST-alueen kotihoidon henkilöstölle20 28 11 16 28 10 6 12 12 11 17 10 181
Glucuronidation of estrone and 16alfa-hydroxyestrone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glukuronidaation paikkaisomerian tutkimus johdoksenmuodostuksella hyödyntäen nestekromatografia-massaspektrometriaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMP non-compliance in pharmaceutical manufacturing : Qualitative content analysis of most typical non-compliance issues in EU non-compliance statements and FDA Warning letters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikentyneen munuaistoiminnan huomioiminen iäkkäiden lääkehoidossa : lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikkojen emästen in vivo -liukenemisen, -saostumisen ja -uudelleenliukenemisen arvioiminen in vitro - dissoluutiomenetelmällä lääkekehityksen alkuvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 27 9 67
Hepatic maturation of human pluripotent stem cell-derived hepatoblasts in three-dimensional in vitro cultures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbs, spices, vegetables and berries : antioxidant-related activities26 37 37 23 45 64 112 79 116 88 83 67 777
Hermokasvutekijöiden rakenne, vaikutusmekanismit ja kulkeutuminen aivoissa : uusien hermokasvutekijöiden CDNF:n ja MANF:n vaikutukset rotan aivojen neurotransmission mikrodialyysimenetelmällä tutkittuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histamiinin H3-reseptori lääkekehityksen kohteena (kirjallisuuskatsaus) : Neuronaalisen histamiinin ja H3-reseptorin merkitys alkoholivaikutusten välittymisessä (kokeellinen osa)50 47 47 34 22 23 30 40 38 47 78 56 512
Hoitajien suhtautuminen psyykenlääkkeisiin ja niiden käyttöön kemiallisena rajoitteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How differences in acyl chain length and degree of saturation affect the behavior of unsaturated diacylglycerols in lipid membranes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cells as Preclinical Tools in Drug Discovery and Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypertension, kardiotoxicitet och njursvikt i samband med tyrosinkinashämmaren sunitinib24 18 15 2 15 7 5 10 28 31 25 8 188
Hypoglycemic interaction of two drugs in control rats and in a rat model of diabetes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellinen arviointi ja siihen liittyvät epävarmuustekijät : esimerkkinä kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksista Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of genetic variation on OATP2B1 function in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of human blood plasma-derived protein corona on extracellular vesicle uptake0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of twin screw granulation on the compactability of pharmaceutical materials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro liver cell models and 3D hydrogel culture systems: Cellulose nanofiber hydrogel as 3D culture scaffold for HepaRG and HepG2 cells0 0 0 0 18 36 43 0 0 0 0 0 97
In vitro menetelmän kehittäminen OATP1B1 kuljetinproteiinin toiminnallisuuden tutkimiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhalaatiohoidon tarkistuksen vaikuttavuus Respimat-sumutinta käyttävillä asiakkailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhalaatiovalmisteiden farmakokinetiikan ennustaminen in silico -inhalaatiomallilla37 34 16 15 14 11 6 6 13 14 11 13 190
Insights into co-amorphization : mechanisms and the effects of initial solid state form0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intracellular distribution of drugs (Literature review) : Subcellular fractionation protocol to isolate plasma membrane and cytoplasm of MDCKII cells (Experimental work)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Introduction of high-content screening method for studying drug-induced mitochondrial dysfunction in hepatocytes6 20 9 5 3 48 28 16 21 24 33 11 224
Investigating Drug Transport at the Blood-Brain Barrier and the Effects of P-glycoprotein on the Brain Distribution of Drugs (Literature Review) : Modeling P-Glycoprotein Mediated Efflux at the Blood-Brain Barrier : Possibilities from In Vivo to In Vitro (Experimental Work)24 15 17 13 7 29 22 13 21 21 17 5 204
Investigating how easily an inhaler naïve individual can learn how to use an asthma inhaler through video education : a comparative study of four dry powder inhalers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isothermal nucleic acid amplification technologies for point of care - diagnostics (Literature review) : The impact of the composition of the invading oligonucleotide in Strand Invasion Based Amplification (SIBATM) technology (Experimental work)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iäkkäiden lääkehoitoihin liittyvien riskien kartoittaminen : Arviointityökalun kehittäminen Delfoi-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iäkkäiden lääkityksen tuloarviointityökalun kehittäminen osastofarmaseuttien käyttöön0 0 0 0 0 2 6 18 12 20 37 9 104
Iäkkäiden tietämys käyttämistään bentsodiatsepiineista ja niiden kaltaisista lääkeaineista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jauheiden erottuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jauheiden ominaisuuksien vaikutus jauheiden valuvuuteen jatkuvatoimisista syöttölaitteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi TNF-salpaajien tehosta ja turvallisuudesta nivelreuman hoidossa0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus osastofarmasian kustannusvaikuttavuudesta ja aikasarja osastofarmasian kustannuksista ja vaikutuksista vuosina 2009-2012 Hyks-sairaanhoitoalueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaasuavusteinen kuivarakeistusmenetelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalaöljypohjaisen organogeelin koostumus ja valmistusprosessi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviperäisten valmisteiden lääkevalvonta ja lapsia koskeva lääkeinformaatio Suomessa 1964 - 20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katekoliestradiolien glukuronidaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katkeamaton lääkehoidon prosessi laskimonsisäisessä lääkehoidossa : järjestelmällinen katsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeisimmät eroavaisuudet bioekvivalenssitutkimusten viranomaisohjeistoissa : CAT-simulaatiomallinnus bioekvivalenssitutkimusten riskiarviossa31 20 27 19 33 16 10 22 19 47 30 20 294
Keskushermoston histamiinin ja dopamiinin yhteisvaikutukset ja niiden merkitys riippuvuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskushermostossa sijaitsevan lääkekohteen tehoseulomiseen liittyviä erityispiirteitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketoprofeenin biologinen käytettävyys ja farmakokinetiikka sioilla eri antotavoilla ja ketoprofeeniyliannoksen farmakokinetiikka ja vaikutus munuaisiin lampailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuhkoklamydiaa estävien yhdisteiden karakterisointi persistentin infektion malleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteiden aineiden valuvuuden karakterisointi FT4-jauhereometrillä lääkekehityksen alkuvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteäfaasiseulonta itrakonatsoli-malonihappo yhtenäiskiteen kasvattamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuuskatsaus: Konventionaalinen Raman-spektroskopia ja aika-erotteinen Raman-spektroskopia lääkeaineiden ja biomolekyylien tutkimuksessa / Kokeellinen osuus: Konventionaalinen Raman-spektroskopia ja aika-erotteinen Raman-spektroskopia ei-fluoresoivien ja fluoresoivien lääkeaineiden tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissan lääkintään tarkoitettujen makuaineiden ja minitablettien preformulointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissojen lääkintään liittyvät ongelmat62 92 25 33 47 32 24 34 38 45 46 49 527
Klatrodiinin analogit jänniteherkkien natriumkanavien salpaajina4 44 26 20 19 22 21 14 29 23 31 21 274
Kliinisen farmasian palvelut ja niiden kehittäminen suomalaisissa sairaaloissa General Level Framework -pätevyyskehyksen avulla0 0 0 0 0 0 5 9 18 10 20 7 69
Kohdennetut liposomit syövän hoidossa27 34 23 18 22 12 7 7 18 17 26 8 219
Kohdennetut nanopartikkelit ja isotooppikuvantaminen syövän hoidossa8 6 7 2 7 6 6 5 8 13 16 9 93
Kolinergisen viestinvälityksen vaikutukset mantelitumakkeen alueella syömisen säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolinergiset α6*-nikotiinireseptorit ja niihin vaikuttavat yhdisteet : kokeelliset ja kliiniset käyttömahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 1 19
Konditiointiprosessin hallinta ja konditioinnin vaikutus jauhemassan valuvuuteen ja inhalaatioformulaation säilytyksen jälkeiseen pienpartikkeliannokseen0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Koneellisen annosjakelupalvelun aloittaminen : lääkehoidon tarkistus ja sen vaikutus potilaan lääkehoitoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konventionaalinen Raman-spektroskopia ja aika-erotteinen Raman-spektroskopia lääkeaineiden ja biomolekyylien tutkimuksessa (kirjallisuuskatsaus) : Konventionaalinen Raman-spektroskopia ja aika-erotteinen Raman-spektroskopia ei-fluoresoivien ja fluoresoivien lääkeaineiden tutkimuksessa (kokeellinen osuus)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisolin kvantitatiivinen analyysi syljestä desorptioilmanpainefotoionisaatio-massaspektrometrialla0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kotihoidossa olevien iäkkäiden lääkitys, vältettävien ja varauksin soveltuvien lääkkeiden käyttö sekä yhteys toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ksylitolilaatujen käyttö täyteaineena ja niiden puristuminen tabletiksi19 42 30 25 30 17 11 20 30 32 66 15 337
Kudoksen plasminogeeniaktivaattori mahdollisena masennuslääkkeiden hermokasvutekijävaikutusten välittäjänä0 0 0 0 0 2 11 5 14 16 15 10 73
Kuivapäällystyksen vaikutus jauheen ominaisuuksiin : mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kustannusanalyysi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa käytettävien lasiaisinjektioiden vaihtoehtoisista toteutustavoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kustannusanalyysi lääkkeiden jaosta teho- ja sisätautiosastoilla manuaalisesti ja älylääkekaapin avulla, sekä huumausaineiden kulutuskorttien täyttöön kuluvasta ajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvartsikidemikrovaaka (QCM) ja pintaplasmoniresonanssi (SPR) menetelmien soveltuvuus bakteeribiofilmin tutkimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyselytyökalun kehittäminen Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselle avohoidon apteekkien valvontaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käärmeistä ja merietanoista eristettyjen toksiinien farmakologiset ja terapeuttiset vaikutukset neuronaalisiin nikotiinireseptoreihin0 0 0 0 1 3 8 2 4 8 10 7 43
Label-free imaging of cells and particle interactions based on coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laminiinit ja niiden tehtävät kehittyvässä keskushermostossa sekä KDI-tripeptidin neuroprotektiivinen vaikutus 6-hydroksidopamiinilla indusoidussa Parkinsonin tauti mallissa0 0 0 0 0 0 0 0 6 35 23 18 82
Lapatinibi, pertutsumabi ja trastutsumabiemtansiini metastasoituneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsille ex tempore -valmistettavien varfariini- ja spironolaktonikapseleiden annosvaihtelu ja säilyvyysseuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastenlääkinnän formulaatiolähtöiset ongelmat : terveydenhuollon ammattilaisten näkemys 3D-tulostetuista lääkevalmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levodopan aiheuttamien dyskinesioiden nykyiset ja kehitteillä olevat hoitomuodot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levosimendaanin vaikutusmekanismi ja nykyinen merkitys sydämen vajaatoiminnan hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihavuuskirurgian kustannusvaikuttavuus perustuen päätösanalyyttiseen mallinnukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linking neuroplastic signaling responses with neuronal inhibition in the adult and developing brain : Pharmaco-EEG studies using THIP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisääntyneen/vähentyneen GDNF-RET-signaalinvälitysketjun vaikutukset nigrostriataalisen radan dopamiinihermosoluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loading of itraconazole into porous silica and silicon microparticles : characterization and dissolution tests0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long non-coding RNAs and GATA4-FOG2 interaction cardiomyocyte hypertrophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luminoivien bakteerikantojen käyttö antimikrobiseulonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonaineiden kemiallinen muokkaus lääkeaineiksi ja abietiinihappojohdannaisten biologisen aktiivisuuden tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyijykynästä lääkkeen annostelun välineeksi : Grafeeni farmasian ja lääketieteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyophilized disaccharides : the effect of water during storage0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähihoitajien lääkeinformaatiolähteet ja -tarpeet : kyselytutkimus lääkehoidon epätyypillisillä alueilla, kotihoidossa ja sosiaalihuollon yksiköissä työskenteleville lähi- ja perushoitajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden luokittelu biofarmaseuttisten luokittelujärjestelmien mukaan, tapausesimerkki hydroklooritiatsidi40 37 32 21 18 16 7 18 53 63 57 43 405
Lääkeaineiden silmän ja verenkierron välisen jakautumisen ennustaminen farmakokineettisellä simulaatiomallilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden transsellulaarinen kulkeutuminen kaksoistransfektoidulla (OATP1B1/MRP2) MDCKII solulinjalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoidon arviointi -tutkimuksissa käytettyjen mittarien ominaisuudet (kirjallinen osa) : Lääkehoidon kokonaisarviointien tasalaatuisuuden arviointi Omahoitosuunnitelma 2100 -tutkimushankkeen pilotointivaiheessa (kokeellinen osa)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoidon kokonaisarvioinnin kustannusvaikuttavuus : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus18 35 38 24 39 21 20 28 45 58 81 39 446
Lääkehoidon toteutukseen vaikuttavat tekijät iäkkäiden omaishoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoitoprosessin toteutuminen iäkkäiden omaishoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoitosuunnitelmat lääkitysturvallisuustyökaluna0 0 0 0 0 1 9 27 35 48 44 25 189
Lääkeinformaatio osana potilasturvallisuutta : kasviperäisten valmisteiden lainsäädännön ja lääkeinformaation kehitys Suomessa 1964 - 20110 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lääkeinformaation koordinaation tarve Suomessa : kansallisen lääkeinformaatiostrategian valmistelu16 11 9 10 4 11 6 12 11 9 9 10 118
Lääkekustannusten osuus eturauhassyövän hoidon kustannuksista ja eri hoitomuotojen vaikutus potilaiden elämänlaatuun41 23 22 20 26 27 13 37 20 35 33 31 328
Lääkemuotoihin liittyvät ongelmat palveluasumisen yksiköissä asuvien iäkkäiden lääkehoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkemuotojen aiheuttamat ongelmat iäkkäiden lääkehoidossa lääkäreiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketehdas Orionin teollisuusfarmaseuttinen historia ja tuotteiden kehitys vuosina 1899-19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen perusterveydenhuollon sairaalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄÄKITYSLISTA JA OMAKANTA LÄÄKEHOIDON HALLINTAA TUKEVINA TYÖKALUINA PITKÄAIKASSAIRAIDEN OMAHOIDOSSA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkityslistat ja lääkehoidon suojaukset Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkityspoikkeamat syövän hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkityspoikkeamat, niiden juurisyyt ja mahdollinen ennaltaehkäisy Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan aineistossa 2002-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkitystiedon ajantasaistaminen ja lääkityksen turvatarkastus HYKS Syöpäkeskuksessa uro-onkologian poliklinikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkitysturvallisuus suomalaisissa apteekeissa Apila-hankkeen alussa vuonna 20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeellisen immunoglobuliinin puhdistamisen ja kylmäkuivausprosessin optimointi tuotekehitysvaiheessa18 17 18 11 23 19 6 11 21 40 32 20 236
Lääkkeenkuljetukseen soveltuvien sinistä valoa tuottavien valoaktiivisten liposomien kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden myyntiin vaadittavan lupadokumentaation ja hakemusprosessien erot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen osastoilla : arviointityökalun laatiminen Delfoi-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja yhdistelmätuotteiden rekisteröintiprosessien erot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkärien suhtautuminen sähköiseen lääke-esittelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesiumstearaatin sekoitusajan vaikutus osittain esigelatinoidun maissitärkkelyksen puristuskäyttäytymiseen46 44 43 42 72 43 26 39 42 46 63 28 534
Makrodomeeni-inhibiittorit antiviraalisina yhdisteinä2 15 22 17 15 5 5 11 9 12 13 10 136
Mania ja BDNF-viestinvälitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maturation of pharmacokinetics, and modeling and simulation methods beneficial in pediatric drug research (Literary review) : Modeling of a drug-drug interaction and in vitro - in vivo extrapolation of clearance in children (Experimental work)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCF 10A:n polarisaatio ja alveolin muodostus nanokuituselluloosageelissä (NFC), sekä NFC – soluväliaineproteiini -yhdistelmäympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDR1 as intestinal efflux protein : influence on drug absorption and drug-drug interactions (Literature review) : Interactions of aliskiren with MDR1 inhibitors in vitro and pharmacokinetic modeling of the influence of MDR1 on intestinal absorption (Experimental work)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDR1-transportterin inhibition tutkiminen Sf9-MDR1-vesikkeleissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medetomidiinin glukuronidaation inhibitio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinal products with conditional reimbursement in Finland and earlier experiences of risk-sharing agreements from European Economic Area countries : A systematic literature review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menestystekijät vapaan kaupan tuotteiden lanseerauksessa apteekkimarkkinoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menetelmiä nanokiteiden liukenemisnopeuden tutkimiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriperäiseen klavatadiini C -alkaloidiin perustuvien spirosyklisten yhdisteiden synteesi ja aktiivisuus melanoomasoluja vastaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microfluidic approach to preparing polymer microspheres for enhanced oral protein drug delivery0 0 0 0 0 0 0 0 25 81 113 79 298
Microfluidics-based preparation of pH responsive polymeric nanoparticles targeting ischemic myocardial injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrofluidististen paperipohjaisten analyysilaitteistojen kehittäminen farmaseuttiseen analytiikkaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrogliasolujen rooli viiveellä ilmaantuvan hermosolutuhon estämisessä aivokuoren infarktissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrosiru- ja teräsputkihöyrystimien vertailu ilmanpainefotoionisaatio-massaspektrometriassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miniaturization of a screening method to find novel inhibitors of E. coli efflux pumps0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miniaturized single particle dissolution testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillinen yhteistyö ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi verkostotyöskentelyn viitekehyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morfiinin vaikutukset ehdollistetussa paikkahakuisuuskokeessa AMPA-tyypin glutamaattireseptorin GluA1-alayksikön poistogeenisillä hiirillä11 3 6 4 6 7 4 9 14 9 16 7 96
Munuaisensiirtopotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu, lääkehoitoon sitoutuminen ja erikoissairaanhoidon kustannukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanofibrillaarinen selluloosa-hydrogeelilääkeformulaatio ja kirurginen lanka Crohnin taudin hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanofibrillar cellulose as a potential reservoir for drug delivery and its application in transdermal drug delivery with the aid of iontophoresis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanonestekromatografia-mikrosirusähkösumutus-tandemmassaspektrometria-menetelmän11 16 14 21 12 25 12 13 12 7 9 18 170
National survey of clinical pharmacy services on the wards and their benefits in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neonatal viral brain infection and the development of prepulse inhibition : a neurodevelopmental model of schizophrenia1 1 1 1 0 2 0 0 1 3 8 4 22
Nervtillväxtfaktorernas och gliacellernas roll i Parkinsons sjukdom8 2 1 4 5 7 3 6 11 22 19 12 100
Nestekromatografia-massaspektrometria -menetelmä lääkeaineiden ja ympäristökemikaalien välisten metabolisten yhteisvaikutusten tutkimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nestekromatografis-massaspektrometrisen laajan huume- ja lääkeaineseulonnan menetelmäkehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurobiologiset mekanismit ketamiinin masennuslääkevaikutuksen taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuronaalisen histamiinin merkitys motoriikan säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuronaalisten kolinergisten nikotiinireseptorien positiivinen ja negatiivinen allosteerinen modulaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurosteroidien analyysi virtsanäytteistä kaasukromatografia-ilmanpaine fotoionisaatio-tandem massaspektrometria -tekniikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurotensiinin merkitys aivojen toiminnassa (kirjallinen osuus) : POP-estäjän vaikutus rotan Parkinsonin tautimallissa (kokeellinen osuus)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikotiinikorvaushoitotuotteiden sääntelyn purkaminen Suomessa ja myyntikanavien muuttuminen sen jälkeen vuosina 2006-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikotiinin ja opioidien interaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 27
Nikotiinireseptoreiden kautta vaikuttavat lääkeaineet nikotiiniriippuvuuden ja neurologisten sairauksien hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivelreuman kustannukset Suomessa tautiaktiivisuuden ja toimintakyvyn mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-cell-based in vitro methods in the study of prodrug absorption and metabolism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-invasive optical characterization of protein corona formation on liposomes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-viral gene delivery : Carrier-mediated transfection to retinal pigment epithelial cells and endothelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel cationic lipoplexes in gene delivery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten ja nuorten aikuisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja Lääkepolitiikka 2020 : strategiset painoalat sidosryhmien näkökulmasta0 0 0 0 0 1 3 19 11 29 24 12 99
OATP1B3-geneettisten varianttien toiminnan tutkiminen optimoidulla in vitro-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocular melanin binding of drugs : in vitro binding studies combined to a pharmacokinetic model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncolytic vaccines and pre-existing immunological memory in cancer immunotherapy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization of particle size distribution in continuous wet granulation process (ConsiGma25)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osastofarmasian tilanne, hyödyt ja tulevaisuus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overcoming biofilm tolerance by a novel approach targeting bacterial persisters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-glycoprotein characteristics and investigation of P-glycoprotein mediated drug-drug interactions with in vitro methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinsonin taudin geneettiset eläinmallit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinsonismipotilaan kipu (kirjallisuuskatsaus) : COMT-estäjien ja COMT-geenin puutoksen vaikutukset hiirten kokeellisissa kipumalleissa (erikoistyö)0 3 22 11 13 6 5 20 22 8 21 8 139
Part I: Enzyme replacement versus neurotrophic factor viral vector-mediated gene therapy of Parkinson's disease : Part II: The effects of orally dosed tolcapone and entacapone on dopamine metabolism in the dorsal striatum and nucleus accumbens in rats0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedunkulopontisen tegmentaalitumakkeen kolinergisten neuronien projektio lateraaliseen hypotalamukseen ruokahalun säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PeptiENV : Personalized oncolytic cancer vaccine platform0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PeptiENV – Personalized oncolytic cancer vaccine platform0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteettoman monilääkityksen ja lääkitysongelmien juurisyyt iäkkäillä kotihoidon asiakkailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusterveydenhuollon lääkityslistat ja niihin liittyvät tulkinnanvaraisuudet lääkitysturvallisuuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienikokoisten peptidien dopingseulonta virtsanäytteestä nestekromatografia kvadrupoli lentoaikamassaspektrometrialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilottitutkimus apteekkien yksilöllisestä tupakoinninvieroituspalvelusta9 5 4 2 8 3 3 3 10 5 6 6 64
Polymeereillä stabiloitu amorfinen formulaatio33 33 31 27 23 19 14 26 27 24 28 19 304
Polymer conjugation of drugs using polyethylene glycol and poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POP-inhibiittorin KYP-2047 vaikutukset angiogeneesiin in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porfyriinivaloherkistäjät aminolevuliinihappo, metyyliaminolevulinaatti ja heksyyliaminolevulinaatti aktiinikeratoosien fotodynaamisessa hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porlyl oligopeptidase in development6 3 2 0 4 6 3 4 1 7 6 2 44
Potentiaalisesti haitallisten lääkkeiden kasautuminen ympärivuorokautisessa hoidossa olevilla iäkkäillä Helsingissä ja Kouvolassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potilas moniammatillisen lääkehoitoprosessin keskiössä - lainsäädännön viitoittamat toimintamahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potilas moniammatillisen lääkehoitoprosessin keskiössä : lainsäädännön viitoittamat toimintamahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potilasturvallisuustutkimus Suomessa : Kartoituskysely 201038 30 27 19 20 11 15 11 14 26 21 13 245
Potilasvahinkona korvatut lääkityspoikkeamat Potilasvakuutuskeskuksen aineistossa 2013-20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prekliinisten suspensioiden valmistus, fysikaalinen karakterisointi ja säilyvyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRO GRADU -TUTKIELMA: TUTKIMUS COMBRETACEAE- JA ANNONACEAE-HEIMOIHIN KUULUVIEN TANSANIALAISTEN LÄÄKEKASVIEN UUTTEIDEN JA FRAKTIOIDEN ANTIBAKTEERISISTA VAIKUTUKSISTA JA NIIDEN SISÄLTÄMISTÄ YHDISTEISTÄ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolyylioligopeptidaasi aivojen hermovälittäjäainejärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolyylioligopeptidaasin merkitys MS-taudissa0 0 0 0 4 10 6 2 9 6 7 10 54
Proteiinien sumukuivaus ja stabilointi0 0 0 0 0 5 9 10 47 23 14 16 124
Proteiinikinaasi C epsilon ja tyypin 2 diabetes : VHH-vasta-aineiden sitoutuminen proteiinikinaasi C epsilonin toiminnallisiin domaineihin0 0 0 0 0 0 2 6 4 6 7 1 26
Proteiinikinaasi C:n estäjien kehittäminen ilmaisten tietokoneavusteisten menetelmien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein aggregation (literature review) : Soluble expression of human Ciliary neurotrophic factor in Escherichia coli (experimental work)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Delivery to the Posterior Part of the Eye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proviisorien lääkkeen määräämisen taloudelliset ja muut vaikutukset : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proviisoriopiskelijoiden kriittisen ajattelun ja argumentaation taidot maisteriopintojen aloitusvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudoceratina purpureasta löydettyjen bromityrosiinien synteesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyratsolien synteesi 1,3-dipolaarisella sykloadditiolla kiintokantajalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QT prolonging pharmacotherapy in older adults receiving home care0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality and compliance problems of Active Pharmaceutical Ingredient manufacturers and their effect on the availability of medicines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reseptilääkkeiden kliinisesti merkittävät interaktiot avohoidossa ja farmasistin rooli niiden ehkäisyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reverse-phase protein microarray0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reverse-Phase protein microarray0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricinus communis L. Varietes : Taxonomical description0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rihmamatolääkkeiden vaikutuskohteita : Betuliinin johdannaisia mahdollisiksi uusiksi yhdisteiksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rintasyöpäpotilaiden elämänlaatu sytostaattihoidon aikana : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rintasyövän hoidon vaikutus elämänlaatuun : 15D- ja EQ-5D-5L-mittarien välinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivaroksabaanin kustannusvaikuttavuus varfariiniin verrattuna ei-läppäperäisen eteisvärinän aiheuttaman aivohalvauksen estossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokahalun säätely ja lihavuuden lääkehoito : lihavuuslääkkeiden tehoseulontamenetelmä seeprakalalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaalasta kotiutettavan potilaan lääkeneuvonta : lääkeneuvontamallin kehittäminen HUS:n lstenosastolle44 52 11 20 12 20 5 13 21 21 18 7 244
Sairaaloiden lääkehankinnat ja yhteistyö erityisvastuualueilla0 0 8 38 15 8 7 16 33 27 21 10 183
Sarveiskalvon permeabiliteetin ennustaminen QSPR-mallin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalable screening assay for compounds that enhance cardiomyogenesis of mESC derived cardiac progenitor cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Screening for marine-derived inhibitors of Chikungunya virus replication0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Screening of cell-drug interactions using acoustic trapping and MALDI MS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seriini/treoniinikinaaseihin vaikuttavien lääkeaineiden potentiaali Alzheimerin taudin hoidossa0 0 0 0 0 2 6 18 34 25 25 15 125
Skitsofrenian kognitiivisten häiriöiden mallintaminen jyrsijöillä glutamaatin N-metyyli-D-aspartaatti-reseptori-antagonistien avulla (kirjallisuuskatsaus) : Kognitiivista joustavuutta mittaava testi hiirille, Attentional set shifting task (kokeellinen osa)35 19 14 25 20 19 14 13 12 14 5 18 208
Small-animal SPECT/CT and nanofibrillar cellulose hydrogels : a preclinical evaluation of a potential novel biomaterial application0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small-scale Flow Measurement Device for Cohesive Powders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solubility and physical stability improvement of natiral xanthine derivatives27 36 33 46 76 150 96 92 107 105 116 95 979
Solunulkoiset vesikkelit keskushermostoon kohdennattavien biomolekyylien kuljettimina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solustressi Parkinsonin taudin eläinmalleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spray drying particles from ethanol-water mixtures intended for inhalation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 42 100
Stability and cellular uptake of erythrocyte-derived nanoerythrosomes and extracellular vesicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stability of peptide drug in powder form and in tablet formulations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilization of amorphous indomethacin in aqueous suspensions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus aureus taudinaiheuttajana ja yhteisviljelmämenetelmän käyttö antimikrobiseulonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statiinien käytön yhteys tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural modifications of GATA4-targeting compounds to reduce stem cell toxicity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure-based design and synthesis of novel membrane-bound pyrophosphatase inhibitors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface modifications and stability of light-activated ICG-liposomes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface Plasmon Resonance in Living Cell Sensing : SPR Responses in Cell-Exosome Interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydämen hypertrofian ja kroonisen vajaatoiminnan farmakologinen hoito34 44 59 35 67 51 54 85 111 127 104 89 860
Sydänlihassolujen hypertrofia lääkevaikutuksen kohteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis and high throughput/high content (HT/HC) analysis of a combinatorial library of polymeric micelles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis of abietic and dehydroabietic acid derivatives to target bacterial biofilms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis of PSA-stimulating Pseudopeptides0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthesis of purpurealidin E derivatives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sytokromi P450 2C19- tai sytokromi P450 2D6 -genotyypatut ihmisen maksan mikrosomit lääkeaineiden farmakokinetiikassa esiintyvän yksilöllisen vaihtelun ennustamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköiset lääkeinformaatiopalvelut ja sähköpostivälitteinen lääkeneuvonta apteekeissa : Esimerkkinä sähköpostivälitteinen lääkeneuvonta Yliopiston Apteekin Tietopalveluissa vuosina 2009-201018 16 20 18 16 11 13 20 15 17 31 25 220
Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt lääkärin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säädelty geeniterapia Parkinsonin taudin hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-type calcium channel:from physiological function to therapeutical targeting : exploring neuronal development7 4 2 1 3 41 22 15 4 7 9 18 133
Tablettien soveltuvuus annosjakeluun15 24 42 25 25 11 18 15 15 26 32 5 253
Tablettipintojen karheuden, Youngin moduulin ja murtolujuuden suhde30 18 10 11 9 4 2 7 9 4 9 8 121
Tavoitteena kansallinen lääkeinformaatiostrategia : lääkepoliittiset toimet kuluttajille suunnatun lääkeinformaation laadun ja saatavuuden parantamiseksi Suomessa ja Euroopan unionissa 2000-luvulla31 16 23 16 9 9 4 21 20 22 35 12 218
Tehostetun ohjauksen vaikuttavuus sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin jäännöspitoisuudet iäkkäillä potilailla : pitoisuuksien yhteys itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testi 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testi 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The anti-biofilm effects of bisphosphonates and bioactive glass on the periodontopathogen Aggregatibacter actinomycetemcomitans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of different light spectra on berry callus pigment accumulation, lipid composition and secondary metabolism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The influence of material properties on manufacturability of direct compression tablets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The potential of direct cardiac reprogramming in cardiac regeneration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of OATP transporters in the active uptake of drugs into hepatocytes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of p73 in cancer : a pathway towards more effective cancer therapy10 17 8 4 7 12 11 16 35 18 15 16 169
The use of roller compaction as granulation method for hydrophilic extended release matrix tablets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Three-dimensional in vitro culture methods in the differentiation of human induced pluripotent stem cells into definitive endoderm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen polven antipsykoottivalmisteiden pakkausselosteet ikääntyneiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus C-hepatiitin hoidossa verrattuna standardihoitoon : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traditional and new emerging methods to study drug permeability and drug-cell interactions in early phases of drug discovery (Literature review) : Monitoring drug-cell interactions with surface plasmon resonance technique (Experimental study)0 0 0 13 25 42 42 28 37 24 41 43 295
Tramadolin preformulointi kissalle kehitettävää minitablettiformulaatiota varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmissio-desorptiofotoionisaatio-massaspektrometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in Pharmaceutical Product Development 2000-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulehduksellisten suolistosairauksien biologisen lääkehoidon vaikuttavuus ja kustannukset30 23 40 29 32 17 50 57 43 55 56 45 477
Tumorigenesis in celiac disease3 3 2 2 13 40 21 12 6 18 4 9 133
Tutkimus Combretaceae- ja Annonaceae-heimoihin kuuluvien tansanialaisten lääkekasvien uutteiden ja fraktioiden antibakteerisista vaikutuksista ja niiden sisältämistä yhdisteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus terveyspalvelujen käytöstä ja lääkehoidon seurannasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuumorinekroositekijän salpaajien kustannusvaikuttavuus selkärankareuman hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrosiinihydroksylaasin toiminta ja sen merkitys Parkinsonin taudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyvitumakkeiden GABAergisen neurotransmission adaptiiviset muutokset Parkinsonin taudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilisation of internal audits to monitor and guide quality systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uudet bromityrosiinijohdannaiset ja niiden aktiivisuuden määrittäminen melanoomasoluja vastaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi menetelmä aineiden mekaanisten ominaisuuksien mittaamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakavat lääkityspoikkeamat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) aineistossa 2013–20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valittujen anabolisten steroidien faasin I metabolian jäljittely titaanidioksidivalokatalyyttisillä hapetusreaktioilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Valittujen makrolidien ominaisuudet ja niiden vaikutukset fermentoinnin jälkeiseen jatkokäsittelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valittujen oksisterolien ja D-vitamiiniin liittyvien yhdisteiden fotoionisaatiomassaspektrometrinen tutkiminen rotan aivoleikkeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoaktivoituvat ICG-liposomit: Stabiilisuus, solukokeet ja farmakokineettiset simulaatiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valon eri aallonpituuksien vaikutus marjakallusten massapigmenttien määrään, lipidikoostumukseen ja sekundaarimetaboliitteihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventraalisen pallidumin opioidireseptorien merkitys alkoholin juomisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventraalisen pallidumin opioidireseptorien merkitys alkoholiriippuvuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri-aivoesteen farmakokineettinen malli permeaation ja efluksin merkityksen tutkimiseen12 18 14 15 12 5 6 20 25 16 16 5 164
Väärin laskostunut alfasynukleiini Parkinsonin taudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Webbapoteksaktörernas syn på regleringar, utveckling och framtiden: skillnader mellan Finland och Sverige0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yli 75-vuotiailla terveyskeskuspotilailla moniammatillisesti toteutetun omahoitomallin kustannusvaikuttavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebrafish as a model for endotoxin induced inflammation, gut permeability and kidney injury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebrafish in the drug development process : characterization of the zebrafish oxytocin system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
α-synukleiini Parkinsonin taudin mallintamisessa jyrsijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 8 46
α5-alayksikön sisältävät asetyylikoliinin nikotiinireseptorit motoriikan säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
κ-Opioidireseptoriantagonistien vaikutus rottien alkoholin juomisen retkahtamisalttiuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0