Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"...niitten pihojen ongelmat tulee sit väkisinki tänne kouluun." : Tapaustutkimus luokanopettajien arjesta Helsingin eriytyvissä kouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A Nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground" : Stories of Indigenous Women and colonial resistance in Winnipeg, Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mielelläni kerro muille, missä asun" : Asuinalueiden stigmatisoituminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kannatan tuulivoimaa, mutta en omalle takapihalleni" : Asukkaiden asennoitumisesta tuulipuistohankkeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumpa koulu olisi aina tällaista!" : Suhtautuminen matematiikkaa kohtaan tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Logiikkaa, sääntöjä ja järjenkäyttöä" : Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden matematiikan opiskelijoiden käsityksiä matematiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matematiikka on kaikessa tavalla tai toisella" : Käsityksiä matematiikasta matematiikkaa ja biologiaa integroivassa tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miten puolittaa kinkkuvoileipä"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niitä mä en oppinu ikinä" : 8.- ja 9. -luokkalaisten matematiikan oppimisen vaikeuksista22 20 24 37 20 8 10 20 23 20 27 11 242
"Siinäki mä oikeestaa vaa kokeilin" : Tapaustutkimus viiden lukio-opiskelijan GeoGebra-avusteisesta ongelmanratkaisutyöskentelystä ja siinä ilmenneistä emootioista0 0 0 0 0 0 0 0 36 10 8 7 61
"U – niin kuin Urbaani" : Unelmakodit pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5-Disubstituoitujen imidatsolien synteesi van Leusen -reaktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137Cs-ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C-CO2 Measurements with Accelerator Mass Spectrometry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C:n isotooppivaihto kalsiitin kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15N:n pintatiheyden mittaaminen ASDEX Upgrade -fuusioreaktorista irrotetuista näytteistä TOF-ERDA:lla, NRA:lla ja SIMS:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 -luvulla tehtyjen merenpinnan noususkenaarioiden osuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-kloori-1,3-propaanidiolin, 3-kloori-1,2-propaanidiolin ja 2,3-epoksi-1-propanolin rasvahappoestereiden kaasukromatografia-massaspektrometrinen kvantitatiivinen analytiikka epäsuoralla menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D characterization of brittle fracture zones in Kevitsa open pit excavation, northern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D mallinnus ja tulostaminen matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-animaation toteutus peliohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-maaperämallinnus hydrogeologisessa tutkimuksessa : esimerkkinä Kulopalokankaan pohjavesialue Äänekoskella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-modeling of snow in the Saariselkä region during the winter 2015-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-valokuvien hyödyntäminen Pyhäsalmen kaivoksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3GPP LTE Release 9 and 10 requirement analysis to physical layer UE testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
5'-hydroksyylisuojaryhmät oligonukleotidisyntetiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-hydroksimetyyli-, 5-aminometyyli- ja 5-tiometyylipyrimidiininukleosidien valmistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64Cu production, ligands and biomedical applications6 4 3 1 1 0 0 0 1 5 1 1 23
68Ga- ja 177Lu-radiolääkkeiden laadunvalvontamenetelmien kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68Ga-Labeled radiopharmaceuticals for pretargeted PET imaging : synthesis of 68Ga-HBED-CC-tetrazines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.-luokkalaisten suhtautuminen matematiikkaan ja oppimispelien vaikutus heidän asenteisiinsa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.-luokkalaisten avaruusgeometrian tehtävissä tekemät virheet ja opettajaopiskelijoiden ennakkokäsitykset niistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A botnet survey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a snowstorm with multiple snowbands in southern Finland 23 November 20083 5 0 7 1 0 0 2 0 3 6 2 29
A Classification of Weak Models of Distributed Computing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study on Large-scale Multi-label Text Classification of Social Media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison between some discriminative and generative classifiers (Logistic Regression, Support Vector Machines, Neural Networks, Naive Bayes and Bayesian Networks)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison of methods for haplotype inference0 0 0 0 16 8 5 8 5 6 8 6 62
A comparison of two SPLE tools : Pure::Variants and Clafer tools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A computational study of Compton profiles of water - methanol solutions4 5 6 1 0 5 5 2 1 1 3 2 35
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Assessment of Occluded Fronts1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 6
A Critical Re-examination of Constrained Equilibrium Hypothesis in Classical Nucleation Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cuckoo Search Algorithm for Bayesian Network Structure Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Distributed Publish/Subscribe Architecture for Telecommunications Network Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A feasible telemedicine monitoring solution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Feature-Based Call Graph Distance Measure for Program Similarity Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Floor Control Server in a Distributed Conference Service35 19 12 11 4 9 5 1 9 13 6 4 128
A framework for comparing the security of voting schemes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GIS perspective to homicides of youth in the context of Mexican Drug War0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mass spectrometric study of thermal stability of Extremely Low-Volatility Organic Compounds (ELVOCs)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A method for estimating regression errors with application to virtual concept drift detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Method for Modeling Uncertainty in Semantic Web Taxonomies1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5
A Method for Wavelet-Based Time Series Analysis of Historical Newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mixture Model for Heterogeneous Data with Application to Public Healthcare Data Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model of Composite Dark Matter in Light-Front Holographic QCD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Solution for a Surgery Scheduling : The ORM representation using NORMA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Study of the Global Emissions of Terpenoid Volatile Organic Compounds from Terrestrial Vegetation in the Last Millennium0 7 16 9 15 8 3 4 15 20 8 3 108
A multi-instrument approach for studying complex patterns of turbulent mixing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New Rare-Gas Compound : HXeOXeH1 0 1 0 0 1 15 9 0 3 5 1 36
A Noncommutative Glass Model and the Boson Peak0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A peek at homological algebra viagroup cohomology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Performance Evaluation of Hypervisor, Unikernel, and Container Network I/O Virtualization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Platform for Safer and Smarter Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A portfolio theory approach to ease navigation task of users0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A practical comparison of De Novo Assemblers for RNA-seq data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pretentious Approach to Estimating Character Sums0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A reconnaissance study on the distribution of critical metals in rock-forming trioctahedral micas of Fennoscandian S-, I-, and A-type granites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Reinforcement Learning Application for Portfolio Optimization in the Stock Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Review of Methods for Unconstrained Optimization : Theory, Implementation and Testing2 3 0 6 6 1 3 7 0 15 35 6 84
A scalar singlet extension of the Standard Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of factors, with an emphasis on the two-dimensional construct of grit, that affect student achievement in physics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on parameterizing Forward Sparse Sampling Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on social-based cooperative sensing in cognitive radio networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Survey of Recommendation Systems and Performance Enhancing Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Survey of Software Packages for Modelling Transcription Factors’ Binding Affinities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Systematic Approach to Setting Up Distributed Global Collaborations for Software-based Products in the Automotive Domain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Variant of the Multiple Random Projection Trees Algorithm for Nearest Neighbors Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit : näkökulmana ilmastonmuutos0 0 0 0 0 24 19 17 32 24 26 12 154
Aarteenetsintää porkkanamaalla : Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla : Asiantuntijanäkökulma vuoteen 20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ab Initio Calculation of Field Emission from Copper Surfaces with Nanofeatures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia5 10 3 2 1 2 0 3 2 4 2 1 35
Accountable De-anonymization in V2X Communication0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulation of metals in the north-eastern Gulf of Finland, Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of Carbon Dioxide : carboxylation of epoxides for cyclic carbonate syntheses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Added Value of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in Men Undergoing Radical Prostatectomy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Streamlining Software Delivery on the Web and its Relations to Embedded Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerial thermal infrared imaging and baseflow filtering analysis for river baseflow estimation in Lake Pyhäjärvi catchment, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol-radiation feedback loop based on satellite data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten optiset ominaisuudet ja in-situ optinen sulkeuma Hyytiälässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolimassaspektrometrian sovellukset ilmakehätutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset tekijät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla Matematiikka I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisuuden laskennallinen määritteleminen1 7 1 1 1 1 0 2 0 5 3 3 25
Affiini geometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affinity monolith chromatography in the isolation and separation of biomacromolecules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile Game Development : A Systematic Literature Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile Methodologies in Large Scale Information Systems Project Context : A Literature Review and Reflections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGN clustering in the COSMOS field0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneiden maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut Uudellamaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajille tarkoitettu internet-sivusto : Helsinkiläisten aineenopettajien mielipide sivuston potentiaalisista materiaaliin, kommunikointiin ja opetusalan uutisiin liittyvistä ominaisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air ion balance in a boreal forest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Transport Network Specialization in a Multi-Hub Area : A Case Study of the Baltic Sea Area83 29 15 9 14 17 20 17 16 18 18 28 284
Air-sea exchange of carbon dioxide at the island of Utö in the Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokäyttöliittymät0 0 17 20 6 5 8 6 18 10 9 6 105
Ajattelun taidon tasot maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa25 22 9 3 7 4 2 8 10 10 15 11 126
Aktoripohjainen pelimoottoriarkkitehtuuri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakuoren ksenoliitit Kaavi-Kuopio-alueen Lahtojoen kimberliitissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin lämpötilavähetteen klimatologia Suomessa kesäkuukausina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin turbulenssin ennustaminen lentoliikenteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon26 32 3 10 22 8 3 2 4 16 12 2 140
Aldehydien normaalielektronijakauman asymmetriset hetero-Diels-Alder-reaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebraic Quantum Statistical Mechanics and Bose-Einstein Condensation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebran ja geometrian yhdyskohtia lukio-opetuksessa ja kuution tilavuuden kahdentaminen18 24 12 8 6 3 0 6 5 1 8 9 100
Algebran peruslause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin kumulatiivinen pyöristysvirhe yksittäisten pyöristysvirheiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimerkkijonot suomen sanojen vektoriesitysten tuottamisessa neuroverkoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkeenien olefiinimetateesi0 0 0 0 0 0 0 14 20 16 20 6 76
Alkoholien asetaalisuojaryhmien rakenteen vaikutus suojausten happolabiilisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholien opetus peruskoulussa23 25 44 46 54 17 15 31 62 60 70 39 486
Alkulukutestit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkyylinitriilien reaktiot0 13 14 16 14 6 7 10 18 18 29 11 156
Alkyyliradikaalien ja kloorattujen alkyyliradikaalien reaktiivisuus Cl2:n ja NO2:n kanssa22 17 8 12 8 1 19 16 5 6 6 6 126
Alkyynien aktivointi hydridin siirtoon sekä ynonien toisiintumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All-time low period fertility in Finland : tempo or quantum effect?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle 2 nm:n kokoisten klusterien tuottaminen ja karakterisointi5 6 7 5 3 0 1 5 9 2 5 6 54
Alle 2 nm:n kokoisten neutraalien klusterien pitoisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät Hyytiälässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittavien matematiikan opiskelijoiden varmuus omasta osaamisestaan ja sen vaikutus tehtävien ratkaisuun sekä tyypillisimmät virheet0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 7 40
Aloittavien matematiikan yliopisto-opiskelijoiden derivaatan ymmärrys ja virhekäsitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellinen näkökulma kehitystä ja rauhaa edistävien urheiluprojektien vaikutustenarviointityökalussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluekehittämistoimenpiteiden vaikutukset Myllypuron asuntojen hintakehitykseen 2000- ja 2010-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluekehittämisverkostojen arviointi : Verkostotoimijanäkökulma MAL- ja hyvinvointiverkostoihin aluekehittämisen välineinä20 16 18 18 25 10 6 29 12 10 10 4 178
Am-241 measurement and speciation in soils and sediments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenable Banach Algebras and Johnson's Theorem for the Group Algebra L^1(G)7 5 4 15 55 26 37 25 26 19 30 22 271
Aminkatalyserad asymmetrisk Friedel-Crafts-alkylering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisen opetuksen arjen kokeiluja : Matematiikka ammattiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillista matematiikkaa aikuisopiskelijoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphiphilic Dendrimers based on Polymers Dendrons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphiphilic Poly(2-isopropyl-2-oxazoline)-block-poly(lactide) Nanoparticles as Drug Delivery Vehicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An ab initio investigation of sulfuric acid monohydrate formation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An ab Initio Study of Intermolecular Long-Range Interactions for Coinage Metal Dimers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Application of Ergodic Theory : The Shannon-McMillan Breiman Theorem0 6 34 12 12 9 3 4 3 3 13 8 107
An Application of Snow Cover Detection with Sentinel-2 Using Bayesian Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An approach to Machine Learning with Big Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An assessment of an Arctic sea ice thickness reanalysis using ESA Climate Change Initiative product0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Automatic Method for Extracting Chemical Impurity Profiles of Illicit Drugs from Chromatoraphic-Mass Spectrometric Data and Their Comparison Using Bayesian Reasoning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Experimental Evaluation of Constrained Application Protocol Performance over TCP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An implementation research on software defect prediction using machine learning techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Introduction To Homological Algebra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An investigation into switchable polarity ionic liquids using mixed carbamates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An SDN Platform for Traffic Offloading0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An SDN Platform for Traffic Offloading0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and classification of VoIP traffic for mobile devices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and experimental evaluation of an approximation algorithm for the length of an optimal Lempel-Ziv parsing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of Coronal Magnetic Field Conditions during Major Solar Energetic Particle Events of 23rd Solar Cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of different radiation parameters and their comparison to cloud occurrence at the SMEAR II station0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 8 35 2 2 0 1 3 0 51
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 0 10 21 26 4 6 4 3 74
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 0 0 0 9 30 15 13 8 75
Analysis of Heterogeneous IP Traffic in Wireless Environment1 1 0 0 0 2 0 5 3 8 4 3 27
Analysis of Lean Startup Metrics : Literature Review and Empirical Findings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of RTCWeb Data Channel Transport Options49 44 23 26 34 42 29 25 43 39 57 28 439
Analysis of short-chain amines in different sample matrices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of steroidal compounds in wastewater by liquid chromatography-mass spectrometry : comparison of different ionization techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the Heliosphere During Major Solar Energetic Particle Events of the 23rd Solar cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the Impact of Performance on Apps Retention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis, classification and 3D layer modelling of temperature data at Olkiluoto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytics Data Pipeline in the Cloud for an SME : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysi IFS-mallin ennustevirheestä Pohjois-Euroopassa 1.1.2017 – 6.1.20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyzing sustainability reporting by best performing companies in global sustainability indices : Describing the contents and appearance of the reports0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancylusjärven sedimenttien rautamonosulfidiraitojen alkuperästä läntisellä Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Android-sovellusten testaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndroMedia : Towards a Context-aware Mobile Music Recommender2 3 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 14
Animal encounters as experiences : Animal-based tourism in the travel magazine Matkalehti23 26 18 24 9 36 25 25 39 68 49 39 381
Anionic biopolymer derivatives and their performance in flocculation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anisotropic diffusion in image processing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Karenina -periaate : Kohti matematiikan oppimisympäristössä toteutettua virheiden luokittelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniskeluravintoloiden nimimaiseman muutos Helsingin Kalliossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) mittaaminen röntgendiagnostiikassa ja DAP-mittareiden kalibrointi2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 8
Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) tarkkuus matalissa annoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Användning av tidigare frågor vid frågeutvidgning i informationssökning1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 3 4 17
Apollonioksen ongelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
App Usage as Feedback for Mobile Energy-Awareness Apps0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applicability of User-Centered Requirements Development to the Software Industry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of k-order α-shapes to geospatial data processing and time series analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of macro scale urban planning theory in the context of post destruction rebuild efforts : A case study of post Blitz Bombing London Green Space creation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications of Direct Infusion Mass Spectrometry in Lipidomics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications of Malliavin Calculus to Derivatives Pricing within a Multi-curve BGM Framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying asset-based community development approach to community-based tourism : The Case of Beni Na'im in Palestine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying Component Models on Theme-based News Tracking and Detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaches and a solution for portable high performance lattice field theory simulation code0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approximate nearest neighbor search using multiple random projection trees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural Solutions for Mobile RFID Services on Internet of Things25 18 12 14 25 28 20 17 19 24 22 9 233
Arctic Air Mass Characteristics Based on Observations at SMEAR I in 1998-20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argo-poijun soveltuvuus hydrografian seurantaan Selkämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaation tukeminen yläasteen happamuuden kemian opetuksessa molekyyligastronomiaa soveltaen32 24 23 30 27 9 9 13 36 27 35 8 273
Aritmeettinen derivaatta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Aritmetiikka algebran ongelmana? : Kahdeksasluokkalaisten yleisimpiä virhekäsityksiä siirryttäessä aritmetiikasta algebraan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen vaarallisuus, vaaran arkisuus : naisten pelon maantiedettä Nairobin slummeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiininen kasvillisuus ja maaperän kosteus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiinisen alueen hiilidioksidivuon mittaaminen ja mallintaminen maisemamittakaavassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiinisen fytomassan mallintaminen paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 66 32 119
Arktis-alpiinisten kasvien ja jäkälien lajirunsauteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu rakenneyhtälömallien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisen vuoristotundran pensastumisen vaikutus ympäröivään kasvillisuuteen ja maaperän kosteus -ja lämpötilaoloihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisten järvien jäidenlähtö : tarkastelussa Kilpisjärvi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenic speciation and concentrations in mining-impacted waters in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial neural networks for atomic surface migration barrier prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointi yläkoulun matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asemakaavoitus Helsingin seudun kasvun hallinnassa9 5 1 3 8 1 0 7 3 3 12 4 56
Asemanseudun kilpailukyvyn kehittäminen julkisen ja yksityisen toimijan välisenä yhteistyöprosessina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetaalisuojaukset oligonukleotidisynteesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakas ja muuttuvat vaatimukset : Asiakkaan ja asiakassuhteen merkitys ohjelmistokehitykselle ja sen käytännöille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakas tiedon miinakentällä : toimittajaloukun välttäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijaneuroverkkojen reaaliaikainen yhdistäminen neuroevoluutiomenetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijuuden kohdennus vertaistukijärjestelmissä0 0 0 0 10 4 2 2 3 0 5 1 27
Aspects of Quantum Chromodynamics at Finite Density0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspects of reparametrization in Gaussian process regression with the Weibull model.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspektiohjelmointi ja hauraat liitoskohtamääritykset2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 4 22
Assembling and annotating the genome of the Nematode Caenorhabditis doughertyi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing Agave sisalana biomass from leaf to plantation level using field measurements and multispectral satellite imagery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing chlorophyll fluorescence and light use efficiency in boreal forest canopies using imaging spectroscopy data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing pollutant ventilation in city planning alternatives using a large-eddy simulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing text readability and quality with language models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing text readability and quality with language models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the cooling impact of tree canopies in an intensively modified tropical landscape0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the cultural potential of ecological sanitation in improving waste management and food security in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the viability of implicitly estimated velocity for measuring the productivity of software teams0 0 0 0 2 10 11 5 7 6 7 8 56
Assessment of land use change by quantifying landscape pattern in Welioya, Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association Analysis of Petrophysical and Rock Mechanical Data from ONKALO EDZ Study Area in ONK-TKU-3620, Olkiluoto, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association between polygenic methylation scores and maternal phenotypes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association Rule Discovery from Collaborative Mobile Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asteroid identification at discovery3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7
Asteroid lightcurve inversion : methods for obtaining a unique and stable shape solution4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 12
Asteroid mass estimation based on mutual encounters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asteroid Spectra and Machine Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen : esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006 - 20120 0 0 0 0 0 0 15 10 14 9 9 57
Asuinalueiden maineiden merkitys pääkaupunkiseudun alueelliseen erilaistumiskehitykseen : tarkastelussa lapsiperheet0 0 0 0 0 6 15 10 22 12 9 11 85
Asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen : Tapaustutkimus Matinkylästä0 18 47 25 26 26 10 13 29 36 42 26 298
Asuinalueiden stabiilius ja elämänvaiheiden eriytyminen Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asukkaan Helsinki? : Tapaustutkimus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa4 4 2 5 4 1 0 1 3 2 3 2 31
Asukkaiden ja asiantuntijoiden tilakäsitteet ja niiden hyödyntäminen yhteistoiminnallisessa suunnittelussa : Tapaustutkimuksena Laajasalo ja Helsingin uusi yleiskaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asukkaiden kokemuksellisen tiedon käytettävyys kaavoituksessa : Tapaustutkimus Lahden jatkuvasta yleiskaavaprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntomarkkinat väestöllisessä murroksessa : Katsaus Oulun asuntomarkkinoihin ja väestön demografisten muutosten seurauksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992-20054 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 14
Asymmetric hydrogenation of imines, enamines and N-heteroarenes with Frustrated Lewis pairs in combination with chiral counter-ion catalysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asymmetric Synthesis of (R)-(-)-O-desmethylangolensin using (R,R)-(-)-Pseudoephedrine as Chiral Auxiliary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atacaman aluekiista ja Bolivian unelma merestä : haasteena ympärillä tapahtuvat muutosprosessit eri skaaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric Correction of a Seasonal Time Series of Hyperion EO-1 Images and Red Edge Inflection Point Calculation38 33 33 14 19 12 9 50 35 36 23 29 331
Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomistic simulation analysis of ion irradiation induced defects in graphene0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomistic Simulations of Ion Irradiation of Nanostructures for Industrial Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atsa-Michael-reaktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribute-based Sales Forecasting in Fashion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augmented communication with haptic I/O in mobile devices6 14 5 1 3 2 1 5 8 6 5 32 88
Aurinkotuulen dynaamisen paineen muutosten vaikutus ionosfäärin dynamiikkaan7 8 4 4 4 1 2 24 4 14 4 0 76
Authentication, Authorization and Accounting with Ethereum Blockchain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated Grading of Newborn EEG Background Activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated regression testing of RPA projects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated Test Generation for Real-Time Protocol Software Using Model-Based Testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic Discovery of Host Machines in Cloudify-powered Cluster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic fall detection from real-time video streams in indoor environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic identification of land cover types from satellite data with machine learning techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic Parcellation of Brain Images Using Parametric Generative Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomisten ajoneuvojen tietoturva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruuden L^1(R^n) differentoivien kantojen ominaisuuksista4 2 1 0 4 4 0 0 0 2 4 2 23
Avaruusgeometrian tehtävänantojen havainnollistaminen ja tieto- ja viestintäteknologia yläkoulun matematiikan oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avian influenza in deterministic and stochastic models with multiple time-scales0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimen lähdekoodin integraatioalustat : vertaileva tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimet julkaisuarkistot ja niiden tekniikka3 1 4 2 0 1 0 1 2 1 2 3 20
Avoimet tehtävät apuna yläasteen matematiikan sisältöjen opettamisessa ongelmanratkaisun kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimet tehtävät yläkoulun matematiikan osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoin data ohjelmistoprosessissa : Näkökulmana hyvinvoinnin ja terveydenhuollon data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoin hiukkasfysiikan tutkimusdata opetuskäytössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aza-Wittigringslutningar vid syntes av sammansmälta kväveheterocykler2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 8 2 19
B-puiden samanaikaisuudenhallinta ja elvytys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babylonialaisen matematiikan perintö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandits in Information Retrieval0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barysentrinen koordinaattisysteemi sekä pisteen konjugaatio kolmion suhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayes Academy : An Educational Game for Learning Bayesian Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian confirmatory factor analysis for detection of differential gene expression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Estimation of Multivariate Conditional Correlation GARCH models and Their Application0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian hidden Markov model for overdiagnosis in colorectal cancer screening0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian hierarchical models for housing prices in the Helsinki-Espoo-Vantaa region0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Methods for Prediction of Atomic Migration Barriers for Quantum-Mechanics-Based Material Design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Optimization and Classification in Likelihood-Free Inference0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian optimization structure search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begreppskartan som alternativ bedömningsmetod0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11 6 26
Benchmarking Multi-model Databases with ArangoDB and OrientDB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits and challenges of Continuous Integration and Delivery : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentoniittikolloidien kulkeutuminen ja vaikutus Sr-85:n ja Eu-152:n liikkuvuuteen graniittisessa kivessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benzylic C–H oxidations of dehydroabietic acid derivatives at positions 7 and 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berggrundvattnets evolution återspeglad i kalcitens spårämnessammansättning i frakturer, Olkiluoto, Euraåminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berry-Esseen-lauseen todistus Steinin menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beräkning av homologigrupper med hjälp av cellulär homologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Practices for Ecometric Analysis : A Case Study Correlating Climatic Conditions and Herbivore Teeth in Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between rights and drought : socio-political perspectives of water scarcity in a Moroccan oasis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurlingin lause ja Volterra-operaattorin invariantit aliavaruudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibliografisten tietueiden deduplikointi : kandidaattien valintamenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data Quality Challenges in the Context of Business Analytics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki : a user perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioinspirerad oxidation av C-H-bindningar med järnkatalys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomineralization in domestic pig molars0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomolekyylit kuumissa ytimissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioottisten interaktioiden merkitys ympäristögradienteilla : Esimerkkinä variksenmarjan vaikutus arktis-alpiinisessa kasvillisuudessa21 14 25 14 17 17 16 13 26 20 32 15 230
Biosensorien hyödyntäminen biologisissa vuorovaikutustutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Biostratigraphical and geochemical evidence for late Holocene water quality and limnoecological changes in a small humic lake in southern Finland0 0 0 0 0 0 0 13 14 11 14 10 62
Bonnesen's inequality for s-John domains in R^n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonusjärjestelmien perusajatus ja yhteys hinnoitteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonusjärjestelmät ja Lundbergin eksponentit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonusnälkä0 0 0 0 8 15 3 6 9 13 10 4 68
Botnet Detection Using DNS-based Features0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottom-up Scrum adoption in one software development unit in a large IT organization : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boulevards of Growth : Assessing the planned boulevardizations in Helsinki in the context of city-regionalism and land-use conflicts between municipalities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boundedness of The Bilinear Calderón-Zygmund Operator and Lp- Estimation Tools and Techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brouwer's Theorem on the Invariance of Domain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunin seula ja alkulukukaksoset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brønsted-happoioniliuottimet katalyytteinä orgaanisen kemian reaktioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building a theory for heterogeneous ice nucleation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building Community Resilience from Post-Disaster Recovery : A Case Study from the Philippines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building Distributed File Systems on Commercial Cloud Storage Services0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building Scalable Cloud Infrastructures with OpenStack and GlusterFS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgersin yhtälö ja Lax-Oleinikin kaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business ecosystem facility for collaborative project management : reputation and breach management system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bézout's theorem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bühlmann-Straub-malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C-ohjelmointikielen korvaaminen muilla ohjelmointikielillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6-substituoitujen pyrimidiininukleosidien johdannaisten valmistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cache-Conscious Index Structures for Main-Memory Databases6 4 4 0 0 2 0 0 10 10 9 18 63
Calculating conservation and predicting hENT1 structure using the amino acid sequence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calculating regression and prediction models of bicycling in Paris : biking determinants analysis (1997-2015) and projecting the feasibility of municipal objectives for cycling by 20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caleyn lause ja p-ryhmä10 7 8 6 5 4 4 3 10 2 6 3 68
Calibrated Quantitative Stroboscopic Schlieren Visualization of Ultrasound in Air0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calibration of, and measurements with, a volatility hygroscopicity tandem differential mobility analyzer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantorin joukko10 10 20 16 15 5 15 18 12 27 20 8 176
CAP-malli Hilbertin avaruuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capillary electrophoretic analysis of steroids and sterols0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capillary gel electrophoresis of large proteins with silica capillaries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon dioxide emissions in past and future region of Jätkäsaari in Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon isotope and elemental composition of sedimentary carbonate rocks in the Kurase group, Taita Hills, South Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAS-laskimet : Miten uudet tekniset apuvälineet muuttavat lukion pitkän matematiikan opiskelua?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case study of a European medium-range weather forecast bust0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case study on the compression techniques of a column oriented database0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalytic Hydrogenation and Hydrogenolysis of Lignin Model Compounds in Ionic Liquid Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalytic upgrading of lignocellulose-derived platform molecules : Screening of homogeneous catalysts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauchyn jakauma ja sen mahdollisuus lukio-opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCMV -virusten proteiinikapsidin leimaaminen sukkinimidyyli-4-[18F]fluorobentsoaatilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenges and Potentials for Development of Mobility as a Service : Finnish Public Sector Actor Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changes and variability of sea ice conditions in the Kara Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changes in hind limb proportions in Quaternary large carnivores in Northern Europe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing cofinalities of cardinals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of human-elephant conflict in agrarian villages at Bogahapalassa Forest Reserve in Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of Cadmium Telluride Based Pixelated Photon-Counting Detectors and Finetuning of the Electronic Readout System0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of chemical composition of fuel biofractions by different analytical techniques18 10 17 7 13 13 7 13 8 10 9 10 135
Characterizing superconducting qubits0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charged lepton flavour violation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical background of DNA sequencing technologies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical characterization of antioxidative compounds of the rootassociated endophytic fungi Phialophora lignicola found in Pinus sylvestris seedlings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemometric Methods in Plant Metabolomics0 0 0 0 0 0 0 13 33 31 26 15 118
Choosing the microsphere for super-resolution interferometer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chromatographic determination of amines in food samples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classification of agricultural crops of the Taita Hills, Kenya using airborne AisaEAGLE imaging spectroscopy data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classifying of Finite Groups Through Sylow Theorem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Click chemistry in production of PET radiopharmaceuticals: Production of [18F]AM-4-TOC and its biological evaluation in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cliffordin analyysi ja sovelluksia13 7 4 5 6 5 6 3 3 8 11 3 74
Clojure-kieli rinnakkaisohjelmointiin suunniteltuna Lisp-murteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloud Enhanced Embedded Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloud migration strategy factors and migration processes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloud Radio Access Network dimensioning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clustering of Immigration Population in Helsinki Metropolitan Area, Finland : A Comparative Study of Exploratory Spatial Data Analysis Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clustering Users of Online Content Service2 1 0 1 1 2 0 2 11 3 13 7 43
CMS pixel module passivation by Atomic Layer Deposition (ALD) grown alumina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coatings for ALD Reactors to Prevent Metal Contamination on Semiconductor Products0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognate Discovery and Alignment in Computational Etymology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collaboration between software developers and UI designers in agile software development teams : A literature survey and empirical experiences0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collapsing Shells in AdS Space and Holographic Thermalization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combining Conservation and Development : Views and opinions of the resident population of villages nearby to Ranomafana National Park, Madagascar2 0 0 1 3 0 0 2 9 13 7 2 39
Combining Deep Learning and Iterative Reconstruction in Dental Cone-Beam Computed Tomography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Vulnerabilities and Exposures: Analyzing the Development of Computer Security Threats0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community-based Ecotourism as a Sustainable Development Option in the Taita Hills, Kenya239 267 155 136 176 118 103 138 116 163 216 107 1934
Comparative Analysis of Cancer Stem Cell Gene Expressions with respect to Intratumor Heterogenity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative Study of Anti-cheat Methods in Video Games0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative study of Tools for Dynamical Modeling of Biological Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparing descriptors for molecular clusters in unsupervised learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparing Support Vector Machine and Naive Bayes Classifiers for detecting malware0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparing the magnetically active young star V889 Herculis to the Sun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparing the performance of the gene prioritization methods DEPICT and MAGMA on genome-wide association studies of schizophrenia using the Benchmarker framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison Between Baltic Sea Surface Heights Interpolated from Tide Gauge Measurements and Modelled Baltic Sea Surface Heights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of Diffusion-Weighted Imaging for MR-simulation and MR-Linac Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of ESI, Unispray, and APCI in LC-MS/MS Analysis of Sarin Metabolite Isopropyl Methylphosphonic Acid0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of forecasting methods for retail data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of Interactive Visualization Techniques for Origin-Destination Data Exploration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of measurements and water boundary layer model for methane and carbon dioxide fluxes over a boreal lake0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of popular methods for prediction of film ratings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparison of spliced alignment software in analyzing RNA- Seq data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 35
CompleSense : A Platform for Smartphone Collaborative Sensing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprehensive two-dimensional gas chromatograph with mass spectrometric and flame ionization detectors in petroleum chemistry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compton-sironnan mallintaminen ioninesteistä9 8 8 7 4 4 5 1 5 4 13 1 69
Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Analysis and Generation of Slogans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational framework for systematic and scalable analysis of deep sequencing transcriptomics data12 23 16 7 16 15 7 8 7 13 11 9 144
Computational Identification of Recessive Mutations in Cancers using High Throughput SNP-arrays2 3 2 2 1 6 2 2 0 0 12 49 81
Computational multi-scale model for the structure of hybrid perovskites : Analysis of charge migration in novel photovoltaic materials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Prediction of ETS-regulated Elements for Prostate Cancer Susceptibility in Human Genome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Studies of the Aromatic and Photophysical Properties of Carbaporphyrinoid0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Studies on Homogeneous Water Oxidation Catalysis for Artificial Photosynthesis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational Study of Lipid–Protein Interactions of Cytochrome bc1 Using Atomistic Molecular Dynamics Simulations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational support for game design ideation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Simulation Methods of Ion Penetration in Matter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concentrations of carbonaceous aerosols at Hyytiälä, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Configuration spaces of robotic hands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Configuration Tool and Experimental Platform for Pointing Devices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congestion Control Algorithms for the Constrained Application Protocol (CoAP)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congestion Control and Scheduling in Multipath TCP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consuming the lone volcano0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Content Monitoring in BitTorrent Systems9 16 17 7 7 4 7 2 5 6 13 23 116
Content-Centric Networking in the Internet of Things0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Continuous and Energy-Efficient Transportation Behavior Monitoring12 11 17 19 7 10 5 11 4 11 9 5 121
Continuous-wave and pulsed NMR measurements in 3He with a SQUID-based setup0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contract-based robustness test case generation of web services in SOA ecosystems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contribution of anthropogenic biogenic and non-biogenic emissions to global CH4 balances by atmospheric inverse modelling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convection in the Greenland Sea : Model and Observations15 1 9 3 8 6 6 8 7 3 6 5 77
Coolant-cladding interaction models in FINIX fuel behaviour module0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copulat ja rahoitusriskien riippuuvuksien mallintaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correcting the Effects of Missing Data in Helsinki Psychotherapy Study using Multiple Imputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlation analysis for evaluation of functional annotation methods of proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmic Topology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23
Cost-Optimal Correlation Clustering via Partial Maximum Satisfiability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counting with majority quantifiers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupling between First Sound and Second Sound in 3He - Superfluid 4He Mixtures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Course outcome prediction with transfer learning methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coxeter Groups0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPTED malli osana turvallisia kaupunkiympäristöjä : Leppävaaran turvallisuus CPTED näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crater formation on Cu by ion irradiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creating Bio-adaptive Visual Cues for a Social Virtual Reality Meditation Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit risk scorecard estimation by logistic regression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creep in metals0 0 0 34 4 11 4 4 8 5 11 4 85
Crowdsourcing using brain signals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruise ship generated waste in the Baltic Sea : A study from the port's point of view on a possible updated waste management system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crustal contamination recorded by zoned plagioclase in primitive Karoo flood basalts, Luenha River, Mozambique0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumulative probability of a false-positive screening result in the Finnish breast cancer screening program0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Customer-oriented data storages in cloud computing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagumin jakauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dark Matter Via Kinetic Mixing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data assimilation using the Ensemble Adjustment Kalman filter with application to soil organic carbon modelling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Gathering in Digital Homes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data-assimilaatio puoliempiirisessä termosfäärimallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data-assimilaatiomenetelmistä ja niiden soveltamisesta ROSE-kemiakuljetusmalllin4 3 1 0 0 1 2 0 1 1 6 1 20
Data-driven Language Typology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datamusikalisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dating groundwater in the surrounding of Sakatti exploration target area in order to understand groundwater recharge and water interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De-centralized Learning for Radio Network Key Performance Indicator Prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De-novo assembly and finishing of the genome of neuro-toxin (anatoxin-a) producing cyanobacterium, Anabaena sp. strain 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decoherence in Inflation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Groundwater Metagenomics : Computational Analysis of Microbial Communities and Metabolic Pathways0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense mechanisms against attacks on reputation systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demosaicing : värikuvan muodostus digitaalikamerassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Densitetsfunktionalstudier av socker och sockerkomplex2 0 0 0 0 2 0 3 2 9 10 3 31
Density and Porosity of Bjurböle Meteorites and Homogeneity of Their Parent Body0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Density functional theory studies of the interactions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride with xenon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deriving structural information from non-coding ribonucleic acids by mass spectrometry4 2 0 1 1 2 0 1 6 2 2 2 23
Describing and validating functional requirements as use cases1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 6
Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design and Implementation of a Prototype Tool for Continuous Experimentation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design-based Research : The Use of Computer-based Molecular Modelling to Enhance Student Understanding of Chemical Bonding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designing Affirmative Action Policies under Uncertainty0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designing interfaces for exploratory content based image retrieval systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designing Self-aware Systems : A Systematic Literature Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dessy : desktop search and synchronization1 1 2 0 0 1 1 0 4 2 0 1 13
Detecting non-activity in short periodic event sequences with Poisson models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection of Pathogenic Mutations From Exome Sequencing Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection of soil permittivity and soil freezing using satellite microwave radars0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection Techniques for Mono-, Di-, and Oligosaccharides Analyzed with Capillary Electrophoresis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of cloud top heights with remote sensing methods3 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 13
Determination of short-chain aliphatic amines in environmental samples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of sugars in atmospheric aerosols by hydrophilic interaction liquid chromatography-mass spectrometry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of surfactants in environmental samples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of the solar photospheric electric field for modelling of the coronal magnetic field and CMEs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determining the Stiffness of Ex Vivo Porcine Lenses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuteriumin liikkuminen timanttikalvoissa2 0 1 2 1 0 0 1 0 5 0 3 15
Developing a global location optimization model for utility-scale solar power plants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing a portable methane sampling system for low-concentration environmental applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing and Testing Resiliency of Microservice Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing mobile applications as a complement to interactive public screens0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 52 63
Developing Peer-To-Peer Web Applications12 7 16 13 13 9 18 16 10 1 16 5 136
Development and use of portable gas chromatograph in gas analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of a web GIS application and data management practices for integrating geologic and geophysical data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of External Beam PIXE Set-up and Applications to Pottery Provenance Studies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of interatomic potentials in the Tersoff-Albe formalism for metal compounds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of liquid chromatography-mass spectrometric methods for verification of paralytic shellfish poisoning toxins in complex matrices related to environmental contamination and human exposure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of the MEGAN3 BVOC Emission Model for Use with the SILAM Chemical Transport Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of Two Fluorine-18 Labeled Prostate-Specific Membrane Antigen Inhibitors for Positron Emission Tomography Imaging of Prostate Cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostic model analysis of decade scale changes of Baltic Sea hydrography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogirakenne opettajaopiskelijoiden verkkokeskusteluissa kvanttifysiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diamond Radiation Detectors and their Quality Assurance Measurements for the TOTEM Upgrade0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diatoms as a sea-ice proxy : improving the accuracy of sea-ice reconstruction by re-analysing the northern North Atlantic training set for Fragilariopsis oceanica, Fragilariopsis reginae-jahniae and Fossula arctica, in addition to the chrysophyte cyst Archaeomonas sp.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dibentsodioksosiinityyppisen ligniinimalliaineen entsymaattinen hapetus sekä yhdisteen käyttäytyminen pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometrissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difenyylisilaanidiolin kopolymeerit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentiability of Infinity Harmonic Functions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differential Methylation Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass Index0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentially Private Robust Linear Regression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentieras den rumsliga mobiliteten redan i barndomen? En enkätstudie om Helsingforsbornas användning av stadsrummet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difficult-to-measure beta active radionuclides in nuclear decommissioning waste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diffraction Methods in the Study of Protein Dynamics and Enzyme Mechanism2 0 3 0 0 1 0 0 0 4 1 4 15
Diffuusiotensorikuvauksen optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Diffuusiotensorikuvauksen optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 18
Digitaalinen karttaopetus : tapaustutkimus digitaalikarttojen hyödyntämisestä ja tuottamisesta lukion maantieteen opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalisen tilan osallisuus ja yhdenvertaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalisten oikeuksien hallinta yhteistyöverkostoissa, omistajuuden jäljittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalisten teosten maailmanlaajuinen rekisteröinti ja käyttömaksujen kerääminen internetissä1 1 3 1 1 3 0 1 1 3 5 3 23
Digital Signal Processing for Particle Detectors in Front-End Electronics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitalisointi, digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio : vaikutukset organisaation osaamistarpeisiin ja ohjelmistoprosessin räätälöintiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitalisoituva maantieteen opetus : lukion maantieteen opetuksen sähköistäminen ja opettajien asenteet muutokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimensional reduction in the study of the electroweak phase transition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimerization of surfactant protein C studied through molecular dynamics simulations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diminishing Arctic sea ice extent and its effects on atmospheric circulation in the Northern Hemisphere in different seasons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diofantoksen yhtälöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Dirichlet'n reuna- ja ominaisarvotehtävät eräälle ei-hypoelliptiselle differentiaalioperaattorille2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10
Dirichletin avaruudesta ja analyyttisestä Poincarén epäyhtälöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36
Discovering disease trajectories from the Finnish Hospital Discharge Register with the MCL algorithm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discovering Recurrent Sources in Genomic Sequences1 2 2 0 0 3 0 0 0 9 1 1 19
Discovering topics in Slack message streams0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete Dipole Approximation for Thermal Radiation in Porous Media0 0 0 0 0 16 15 20 15 18 11 9 104
Discrete fracture network modeling of bedrock in the Hyvinkää area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dislocation mechanisms and activation barriers of protrusion formation on a near-surface void0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples0 0 0 43 58 45 47 39 44 60 56 221 613
Disputes over custody and residency at district courts of Finland 2004–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed approach to analyze physiological time series signals in medical telemetry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed Computing for the Internet of Things Using IoT Hubs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed Edge Packing16 5 8 5 2 4 2 2 4 0 1 1 50
Distributed OpenFlow Control-Plane for Mobile Network Gateways0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed Processing and Analytics of IoT data in Edge Cloud0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution Matching – Semi-Supervised Feature Selection for Biased Labelled Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution of black carbon in Northern Europe and the Arctic, and relations with climate forcing and air quality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divergent objectives of protected area management : Impacts on territorial tourism development in Taita Taveta County, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversitet bland kiselalger i rinnande vattendrag i södra Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentially private data sharing with deep generative models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DMPS-laitteiston parannettu laskentastatistiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Docker ecosystem : a systematic literature review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Docker Swarmin soveltaminen reunalaskennan ohjelmistojen hallinnoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Does Practice Make Perfect? : A Study of the Granger-causal Relationship Between Attempting to Solve Online Exercises and Mathematical Proficiency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Dowex® H+-mediated radioiodination of alkynes : molecular probes for tracing plant carbohydrate metabolism by multimodality imaging0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driving Electronics for Transparent Electroluminescent Segment Displays0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driving Software Quality and Structuring Work Through Test-Driven Development20 9 23 14 10 4 3 7 7 13 11 13 134
Drug Resistance as an Evolutionary Rescue : Insights to Treatment Optimization in Cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynaamiset äänet videopeleissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamic Isolated Domains0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-martingaalit ja niiden sovelluksia4 2 0 0 0 3 0 0 1 3 2 2 17
Econophysics and Minority Games2 1 0 1 0 3 5 4 5 9 12 12 54
Ecotourism potential of Amani Nature Reserve, Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
EDAMUX : A method for measuring User Experience0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edge computing platforms for Internet of Things0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduskunnan tietojärjestelmien integraatiotestauksen automatisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of clay colloids on radionuclide migration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of random surface orientation and tungsten fuzz on tungsten sputtering yields0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effective test automation for an industrial case0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of biochar on leaching of nutrients, greenhouse gas emissions and food supplies in agriculture0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of Dynamic Parameter Discovery on Lossless Compression Algorithms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of microtopography to the emissions and carbon isotope ratios of methane at Siikaneva, a south boreal mire complex in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efficiency of service monitoring0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efficient validation of tools used for medical software0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eheyttävä kemian opetus nuorten kiinnostuksen tukena : esimerkkinä kiertotalous0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-luonnontieteellisten aineiden opettajien suhtautuminen fysiikkaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstein's equations from entanglement entropy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekosysteemipalveluja ja kaupunkien viherrakennetta tukevien viher- ja maisemamerkintöjen kehittäminen kaavoituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekosysteemipalvelut osana kaupunkirakennetta : Ekosysteemipalvelupotentiaali Espoon Kivenlahdessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksponenttifunktion määrittely integraalimuotoisen logaritmifunktion katta pitkän matemattikan oppisisällöistä käsin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electron and Heat Transport through Low-Dimensional Quantum Structures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrokinetisk kapillärkromatografi för separation av lokalbedövningsmedel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementtimenetelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elephants in Taita Taveta County Kenya : analysing and predicting the distribution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkeinojen sijoittuminen muuttuvassa kaupunkirakenteessa : Kehäradan vaikutukset Vantaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliptisen osittaisdifferentiaalioperaattorin ominaisarvo-ongelmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliptisen osittaisdifferentiaaliyhtälön heikon ratkaisun säännöllisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliptisten käyrien kryptografia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliptisten osittaisdifferentiaalioperaattoreiden kompleksiarvoiset potenssit ja spektraaliasymptotiikat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellos Deatnu : Diskurssianalyysi Tenojoen kalastussopimuksen hyväksymistä edeltäneiltä lausuntokierroksilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinsuojelun globalisaatio : Kulkukoirien virta ulkomailta Suomeen31 35 31 22 34 24 24 30 46 116 139 78 610
Elämää metropolin reunoilla : Sundsberg ja Landbo hajautuvassa kaupunkirakenteessa1 0 0 2 0 0 0 1 2 5 2 2 15
Eläytymismenetelmällinen tutkimus lainansaajien antamista attribuutioista mikrolainauksen onnistumiselle Kambodžassa0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 12 8 54
Email search visualization : An efficient way for searching email0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergence of Practical Language for Locations in a Simulated Warehouse through Language Games0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emplacement conditions and wallrock reactions of pegmatitic granitoid dikes, Kopparnäs, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emplacement conditions and wallrock reactions of pegmatitic granitoid dikes, Kopparnäs, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empowering women through microcredit, The case of Nepal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En introduktion till fraktal geometri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En röntgenstudie av kolloidal bentonit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enantioselective synthesis of (S)- and (R)-dihydrodaidzein by hydrogenation of daidzein0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
End-functionalized Polylactides0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energiatasapaino Helsingin keskustassa15 8 6 15 16 5 3 10 3 3 11 2 97
Energy Efficiency through Virtual Machine Redistribution in Telecommunication Infrastructure Nodes0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 26 15 80
Energy Optimized Cellular Traffic Scheduling : An alternative approach via OpenVPN0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Profiling of Hardware Subsystems and User Settings on Android0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enforcement in Abstract Argumentation via Boolean Optimization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhanced Geothermal Systems : Modelling Heat and Mass Transfer in Fractured Crystalline Rock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancement of polymer electrolyte fuel cell tolerance to CO by combination of different mitigation methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble mean density and its connection to other microphysical properties of falling snow0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälön ratkaisun olemassaololause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen vuoden matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden derivaattakäsityksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entsymaattisen hydrolyysin vaikutuksista mikrokiteisen selluloosan rakenteeseen1 3 0 0 0 1 0 0 0 5 1 2 13
Environmental History of Lake Hältingträsk and Recent Times in Lake Storträsk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environments of ferromanganese concretions in the northern Gulf of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemic in a structured host population : dynamic hydra effect0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Epäeuklidinen geometria : Oppimateriaali lukioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epägaussisuudet kurvatonimallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Epägaussisuudet kurvatonimallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
Equal-mass Galaxy Mergers : Initial Conditions and Subresolution Astrophysics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equation-Based Layered Multicast Congestion Control2 0 1 0 0 1 0 3 0 3 3 1 14
Eri reaktiokanavien vaikutus erittäin heikosti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden muodostumiseen kammiokokeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eriyttäminen matematiikan opetuksessa : esimerkkinä 7. luokan alku0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eroaako sadesimulaattorin tuottaman sateen pisarakokojaukauma ja putoamisnopeusjakauma luonnon sateesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräs suojausmenetelmä sijoitussidonnaisille vakuutuksille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkimus OmaOulu-portaalin päiväkotisivujen käytettävyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteettömyyden ja eri liikennemuotojen yhteensovittaminen kaupunkisuunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteettömyys osana tilallista suunnittelukokonaisuutta : Tapaustutkimuksena Tampereen Matkakeskustunneli-hanke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimating leaf area index and aboveground biomass by empirical modeling using SPOT HRVIR satellite imagery in the Taita Hills, SE Kenya36 47 5 20 9 6 11 36 35 30 24 9 268
Estimating the two-point correlation function of a 3D galaxy distribution.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimoinnin hyödyllisyys ohjelmistoprojekteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläsuomalaisen valuma-alueen eroosion mallinnus muuttuvassa ilmastossa fysikaalisella SWAT-mallilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ett frågespråk för XML: XQuery1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 4 6 17
Etäisyystoistosymbolit ja muita Lempel-Ziv-koodin osoittimien esitystapoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eukleideen algoritmi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euklidisen avaruuden jakoalgebrastruktuuri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euklidisk samt Icke-Euklidisk geometri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euran Vaaniin pohjavesialueen rajojen tarkistus ja alueen maaperän vedenjohtavuus0 0 0 0 23 13 8 18 24 9 14 2 111
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysien ja NOAA:n IGRA-luotausten välinen ero suhteellisessa kosteudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan Unioni alueellis-poliittisena toimijana : aluekehitysrahaston innovaatiorahoitus kolmannen osapuolen hallintana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europeanization at sea : New ‘EU’ropean marine space through policy integration in EU’s maritime spatial planning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating InnovationMap : Planning and conducting a user study to evaluate the usability of a novel search interface0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of calibration techniques in low-cost air quality sensing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of Comparative Metabolic Network Reconstruction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of different machine learning methods for MEG- based brain-function decoder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of master integrals in thermal field theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of the reference-free SNP detection tool DiscoSnp0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of thunderstorm predictors in Finland from ECMWF reanalyses and lightning location data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Event detection in interaction network0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution of dispersal : adaptive dynamics of one- and two-dimensional strategies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution of Infection State-Dependent Dispersal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution of pathogen mutation probabilities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary suicide in a two-prey-one-predator model with Holling type II functional response0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolving Agents using NEAT to Achieve Human-Like Play in FPS Games0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ex Situ In Vacuo and In Situ Studies on Mechanisms of ALD Processes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exact bounds for distributed graph colouring16 22 8 14 9 7 5 7 10 7 5 6 116
Exact logistinen regressiomalli kuluttajatyytymättömyyden sekä teleoperaattorin vaihdon selittämisessä mobiiliviestintäalalla Pohjoismaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existence and Uniqueness of Solutions for Stochastic Differential Equations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existence of stationary solutions to coagulation equations with injection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience of place in the context of economic development, neoliberal environment and spatial transformation : Case study of Curepto, Chile0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experiences from Teaching Automated Testing with CrowdSorcerer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental Characterization of Organohalide Lead Perovskites for Photovoltaic Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental Heavy ion Induced X-ray Emission (HIXE) production cross-section with Iodine ion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental Study of Home Gateway Characteristics and Behavior0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimentally-based Mathematical Modeling to Analyze T Helper 17 Cell Differentiation in Heterogeneous Cell Populations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert Performance in System Administration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explaining Chaos : Discovering Lorenz System’s Extreme Sensitivity to Initial Conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitation of block copolymers as coating material in capillary electromigration techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploiting Privacy Leaks in Mobile Advertising Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploratory scientific literature search using probabilistic topic models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring factors that affect performance on introductory programming courses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring Information : Implementing an Entity-based Search Engine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring Software Development as an Experiment System : An Interview-Based Qualitative Survey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring the applicability of implicit relevance measures in varying reading speed for adaptive I.R. systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 2 39
Exploring the Interaction of Abstraction and Engagement in Learning Programming Concepts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exponential Sums and the Distribution of Prime Numbers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extending the development process towards Continuous Delivery and Continuous Experimentation in the B2B Domain : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extension of the Standard Model with a SU(2) dark sector0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extratropical transition and characteristics of storm Mauri in September 19820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyjafjallajökull-tulivuoren purkaus keväällä 2010 : Vaikutukset ja havainnot Suomen alueella16 9 10 6 5 2 3 5 3 7 8 5 79
Fabrication of Micropatterned Hydrogels for Cell Culture0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor analysis of a large geochemical exploration data set : example from Kalba gold belt, eastern Kazakhstan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fans on the Road : Travel Preferences of Finnish Ice Hockey Supporters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faster algorithms for minimum path cover by graph decomposition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feasibility of assimilating ASCAT surface winds into a Limited Area Model2 5 3 0 2 2 17 3 3 0 5 1 43
Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feeding ecology of Lothagam and Koobi Fora fossil carnivorans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenoliset antioksidantit biojalostamoiden sivuvirroissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenyylipropanoidien, erityisesti ferulahappojen hapettavat kytkeytymisreaktiot kasvin soluseinän biosynteesissä3 1 2 2 0 1 0 1 10 12 5 4 41
Fermat'n pieni lause ja Eulerin lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fermat'n pieni lause ja sen modulaarinen yleistys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferroelectric properties of BFBT(Mn) thin films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrofluid Oscillator : A Novel Characterization Method for Superhydrophobic Surfaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feuerbachin lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibonaccin ja Lucasin luvut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibonaccin luvuista Zeckendorfin lukujärjestelmään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibonaccin luvut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field and greenhouse studies on BVOC emission patterns from poplars (trembling and hybrid aspen)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field intercomparison of four methane gas analysers suitable for eddy covariance flux measurements14 18 13 8 11 19 6 7 10 2 4 7 119
Fighting Pluralistic Ignorance Through Urban Public Space: Feminist Street Media in Kallio Neighbourhood, Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filamentaarisen molekyylipilven stabiilisuusanalyysi : Soveltaminen Taurus Molecular Cloud-1 pilveen5 7 8 4 6 5 3 1 3 8 13 4 67
Finding groups in Zariski-like structures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finding Optimal Tree Decompositions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fine structures in coronal mass ejection-driven sheath regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fine-resolution climate grids for species studies in data-poor regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fingerprinting Mobile Browsers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRE 2 ja 2A – linjojen rakenteen mallintaminen seismistä attribuuttianalyysiä apuna käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flipp eller flopp : att undervisa geografi på gymnasienivå med flipped classroom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flow and automata programming inspired approach to human-readable VR training content logic modeling : View-Unit-Task-Step Unified Training Structure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluid evolution of the Paleoproterozoic Jokisivu orogenic gold deposit, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluid inclusion and trace-element analysis of the rare-element pegmatite bodies Altim and Tamanduá from the Borborema Province, Brazil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluid-rock reactions in the carbonatites of the Grønnedal-Íka alkaline complex, South Greenland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluorescence Study of Nanoparticles Formed by Diblock Copolymer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus Stacking : Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ForcePhone : new prototype with pressure and thermal feedback0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena : esimerkkinä Fakta ensin -menetelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation of Early-type Galaxies Through Mergers of Gas-rich Disk Galaxies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forming Galaxies in Cosmological Zoom-in Simulations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward and inverse modelling of terrestrial cosmogenic nuclides to detect past glaciations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosfaattien ja vetyfosfonaattien suojaryhmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotokatalyyttisten materiaalien käyttö koboltin erottamisessa ydinvoimalaitosten jätevesistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Four case studies into shocks to open source projects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Four-loop Feynman diagrams in three dimensions1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 8
Fracture mechanical and mechanical characterisation of Alloy 52 dissimilar metal welds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmentation patterns of particulate organic nitrates in an Aerosol Mass Spectrometer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraktionaalisen volatiliteettimallin arbitraasivapaus ja täydellisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Framställning av flersubstituerade azulenderivat med fokus på positionerna 1, 2 och 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free/Open Source Software Development : Results and Research Methods4 21 11 8 8 6 9 2 5 7 3 1 85
Fregeläisen logiikan yleistys ja yhdenmukaiset mallit0 0 0 31 15 9 11 5 9 17 7 11 115
Frequency Stability and Selectivity of a Singly Resonant Continuous-wave Optical Parametric Oscillator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frobeniuksen menetelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From analog to digital magnetometers : DigiMAG digitization and CubeMAG magnetometer concepts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From divisibility and factorization to Iwasawa theory of Zp-extensions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From object to subject : Analysis of Third World women's representations in Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From the measurement of halogenated species to iodine particle formation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Från tomma mängden till de reella talen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamental properties of random Hermitian matrices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktiokäsityksestä ja matematiikkakuvasta suomalaisessa Middle Years Programme -yläkoulussa0 0 37 17 18 8 5 13 9 7 8 2 124
Funktion kulun tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktion polynomiapproksimaatioita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaalinen reaktiivinen ohjelmointi web-sovelluksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaaliset kielet tietokonepelien ohjelmointikielinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaaliset NHC-ligandit kultakatalyysissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaalisten kielten ydinpiirteiden toteutus oliokielten virtuaalikonealustoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furfuraalien kondensaatioreaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuusioitujen triterpeenijohdannaisten synteesi ja trierpenoidien sytotoksisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan aineenopettajaopiskelijoiden käyttämät ilmaisut ja kielelliset rakenteet kvanttifysiikan kaksoisrakokokeen tapauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt 1 ja 2 -kurssien uudistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan ilmiöt ja opetus huvipuistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan opettajaksi opiskelevien kokonaiskuva fysiikan historiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan opettajaopiskelijoiden käsityksiä kvanttiontologioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan opettajaopiskelijoiden tiedon jäsentyminen argumenttikaaviossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan opettajien argumentointi0 0 0 0 0 0 0 7 6 9 1 5 28
Fysiikan opetusharjoittelijoiden oppituntien rakenne ja tavoitteet painekäsitteen yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan oppikirjasarjat ylioppilastutkinnossa keväästä 2008 kevääseen 2013 : Korrelaatio ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan tietorakenteet lukion oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan ylioppilaskokelaiden käsityksiä hiilidioksidin roolista ilmastonmuutoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiken i vardagen, exempel för undervisning i årskurserna 7-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielin torvi ja Kochin lumihiutale0 0 0 0 14 11 14 5 15 22 17 11 109
Galois'n teoria polynomien ratkeavuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gammafunktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas chromatography : tandem mass spectrometry for environmental analysis of organic compounds in water and air particulate matrices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaussin-Bonnet'n lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gendered perspectives on rehabilitation after involuntary resettlement in urban Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene Expression Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass Index0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemical and paleomagnetic constraints on mid-Proterozoic mafic dyke emplacement events in southern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemical characterization of Lake Pyhäjärvi catchment and potential applicability of hydrogeochemical separation in understanding groundwater-surface water interaction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemical study of the Kumpula Campus drill core and outcrops : Applying a portable XRF device for whole rock analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry and mineralogical characteristics of metamorphosed paleoproterozoic VHMS deposit at Vihanti, Central Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry and Petrology of the Matokulma, Palojärvi, and Hongonniittu Gabbro intrusions, Central Finland Granitoid Complex0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geodesign för lokal spatial planering : finlandssvenska byaplaner i teoristyrd illustrerande fallstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeoGebra opetuksessa -verkkokoulutuksen relevanssi matematiikan opettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeoGebran käyttö differentiaaliyhtälöiden opetuksessa lukiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geographic knowledge discovery from sparse GPS-data : Revealing spatio-temporal patterns of Amazonian river transports0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Geographical Aspects on Deep Transitions and Global Governance for Sustainability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geographical Information Systems supporting the Maritime Search and Rescue planning : evaluating the voluntary emergency response in the Gulf of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geokronologia ja Cu-Fe-S-isotooppisovellukset Itä-Lapin ultraemäksissä komplekseissa ja niihin liittyvissä litologisissa yksiköissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geological mapping of borehole breakouts observed in acoustical and optical borehole imagery of deep drillholes of Olkiluoto, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geology, geochemistry and metamorphic petrology of the Sukseton area, Kittilä, Central Lapland Greenstone Belt, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geology, geochemistry, hydrothermal alteration, and mineralization at the Ronaldo epithermal prospect, Peru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomagnetic activity and its sources during modern solar maximum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 16
Geomedia- ja vastaustaidot maantieteen sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometria lukion matematiikassa0 0 0 0 18 12 13 23 27 20 19 29 161
Geometriaa, ongelmia ja ratkaisuja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometrian kaksi suurta konstruktio-ongelmaa ja niiden ratkaisut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometric Approaches to Big Data Modeling and Performance Prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometric kth shortest paths0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomorfologiska undervisningsobjekt i Nyland : en granskning av kommunerna Hangö, Raseborg, Sibbo, Borgå och Lovisa0 0 0 0 0 4 8 39 12 24 24 5 116
Geopolitical discourses in the National Security Documents and the State of the Union Addresses of the President of the United States of America in the Cold War and Post-Cold War Period0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geopolitical Identity of China in International Climate Politics : A comparison between the BASIC country and the US-China frames0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestimator : A Fast, Accurate and Robust Gesture Recognition Method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesture Recognition based on Hidden Markov Models from Joints' Coordinates of a Depth Camera for Kids age of 3-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global variations in erosion of young orogens : Swath profile comparison of climatic, erosional and topographic metrics to long-term exhumation rates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMAR- ja StMAR-mallin yleistäminen G-StMAR-malliksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMAR-mallin parametrien kaksivaiheinen estimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold assisted growth and optical properties of indium phosphide nanowires0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gompertz-kuolevuusmallin laajennus työntekijän eläkelaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Google Earthin käyttö maantieteen lukio-opetuksessa : Tutkimus maantieteen opettajien valmiuksista ja asenteista sekä pelikokeilu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPS- ja sensoridatan hyödyntäminen mobiililaitteiden pelimoottoriarkkitehtuurissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPU Accelerated Gaussian Process Image Retrieval0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPU implementation of wet foam model and the origin of phase separation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPU-laskennan nopeushyödyt henkivakuutusyhtiön interaktiivisessa taseanalyysissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafeeni, grafeenioksidi ja hapetettu aktiivihiili katalyytteinä orgaanisten yhdisteiden hapetus-, happo- ja π-katalyyseissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafiikkaprosessorin avustama järjestäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grammar-Based Interactive Genome Visualization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graph-based Approach for Network Identity Modeling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grid-based Fast Multipole Method : a fully numerical scheme for evaluating two-electron integrals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gromov–Hausdorff -etäisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groundwater flow paths in the bedrock fracture zones revealed by using the stable isotopes of oxygen and hydrogen in the Talvivaara mine gypsum pond area, Northeastern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Growth Optimal Portfolio : Analysis and construction on a discrete multi-period market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grönlannin mannerjäätikön tulevaisuus : merenpinnan nousu maailmanlaajuisesti ja Itämerellä17 10 14 27 16 12 8 17 13 15 14 10 173
Hahmontunnistus terästeollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haihduttavien pintojen lisäämisen vaikutukset kaupunkialueen mallinnettuun energiataseeseen ja rajakerroksen stabiilisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajallaan olevan potilastiedon hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajautettu sisällönjakelu videonjakopalvelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajautetun tietovaraston kyselynoptimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakemistojen käytettävyys hajautuneen potilastiedon hallinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakupuut muistihierarkiassa12 10 13 6 3 1 0 5 2 3 2 1 58
Halide-free synthesis of N-aryl carbamate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halogenoitujen hiilivetyradikaalien R (R=CH2Cl, CHCl2, CCl3, CHBr2 ja CH3CHBr) kinetiikka typpidioksidin kanssa1 2 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 10
Hamilton-Jacobi Equations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton-Jacobi Equations and Scalar Conservation Laws0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamiltonin kulut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamiltonin sykleistä Cayley-verkoissa21 14 11 14 16 7 5 8 7 4 3 2 112
Hammasröntgentutkimusten termoluminesenssidosimetria12 7 10 9 9 4 5 11 12 12 5 1 97
Hampaan kiilteen mikrokuluminen vulkaanisen tuhkan vaikutuksesta ja sen merkitys hypsodontian evoluutioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happamuuden kemian oppiminen kokeellisuuden avulla perusopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 22 55
HardScope : Run-time variable scope enforcement as a defense against data-oriented programming attacks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmoninen tonaalisuus ja nuottien hakumenetelmät3 13 9 3 0 1 0 0 2 4 10 6 51
Hashing-based delayed duplicate detection as an approach to improve the scalability of optimal Bayesian network structure learning with external memory frontier breadth-first branch and bound search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintojärjestelmäkokeet numeerisessa sään ennustamisessa11 6 3 6 4 3 1 7 2 5 6 2 56
Heat Transfer in Nanoscale Colloids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä1 2 0 2 1 1 0 0 0 3 2 0 12
Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä : käytön alueelliset ja ajalliset rakenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Kuninkaantammen ojavesien laatu ja sosiaalisen ympäristön merkitys kaupunkivesille hulevesistrategian pilottialueella0 4 26 14 10 15 14 12 36 15 22 6 174
Helsingin kävelykeskustan suunnittelu ydinkeskustan kadunvarsiliikeyrittäjien näkökulmasta29 24 49 1 2 9 6 33 22 21 22 10 228
Helsingin liikuntapalveluverkon saavutettavuus oikeudenmukaisen palvelusuunnittelun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Longinojan vedenlaatu ja vedenlaadun alueellinen vaihtelu0 7 13 17 22 10 8 11 8 9 15 5 125
Helsingin lämpösaareke ajallisena ja paikallisena ilmiönä25 20 16 14 17 21 14 22 30 40 30 35 284
Helsingin matematiikkaa : motivaatio ja mobiilitekniikka matemaattisessa kaupunkisuunnistuspelissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin metropolialueen maisemaekologiset muutokset vuosina 1955-20098 1 8 4 6 3 1 3 4 4 3 2 47
Helsingin naapurustojen yhteisöllisyys ja alueellinen sosiaalinen media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin puistojen maaperän metallipitoisuuksien arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin seudun ruuhkamaksut yritysnäkökulmasta10 14 15 9 7 1 6 13 7 8 11 11 112
Helsingin sosioekonominen erilaistuminen : tapauksena asemanseudut30 36 24 28 33 10 16 26 12 63 26 24 328
Helsingin vihernäkymien kartoitus Googlen katunäkymäkuvista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin virkistysmahdollisuuksien diversiteetti Recreation Opportunity Spectrum -menetelmällä tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Östersundomin pienvesien kartoitus39 16 29 9 33 15 31 49 9 25 17 24 296
Helsinkiläisiä kaupunginosaimagoita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisten kerrostaloasuntojen hinnanmuodostus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisten yhteiset olohuoneet : Kaupunginosapuistojen merkityksiä sosiaalisena julkisena tilana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemiselluloosista eristettyjen neutraalien oligosakkaridien kapillaarielektroforeettinen analytiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heronin kolmiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heterosyklien valmistaminen metateesireaktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuristinen etsintä ja tietorakenteet kauppamatkustajan ongelmassa0 0 0 0 2 13 5 5 4 4 12 7 52
Hienojakoiset staattiset pääsyrajoitteet Java-ohjelmien osien eristyneisyyden takaajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hierarchical \phi_3^40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higgs inflation and higher-order gravity in Palatini formulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higgs Inflation in Teleparallel Gravity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higgs Portal Dark Matter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higgs-inflaton coupling and vacuum stability in the inflationary and preheating epochs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higgsin kentän stokastinen tarkastelu inflaation aikana ja sen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High-aluminum orthopyroxene megacrysts (HAOM) and the polybaric crystallization of the Ahvenisto anorthosite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiilidioksidin aktivointi metallikomplekseilla : mekanistinen näkökulma orgaanisten karbonaattien valmistukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiilidioksidin vaihdon alueelliset muutokset Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilbertin Nullstellesatz0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillin differentiaaliyhtälö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiltonin ja Milnorin lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hintakuplat epätäydellisillä markkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 18 7 50
HIP based mobility for Cloudlets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historiallinen lähestymistapa kemian opetuksessa : Esimerkkinä osmoosin opettaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIV Epidemic And Its Driving Factors In Namibia : A Spatial Approach Using Demographic And Health Survey Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL7 standardin soveltuvuus sosiaalitoimen viestinvälitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLA:n suorituskyky reaaliaikaisessa simulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoitotoimenpiteiden vaikutukset boreaalisen rantadyynialueen kasvillisuuden kokonaispeittävyyteen, lajirunsauteen ja lajiston muutokseen Lohtajan Vattajanniemellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holocene monsoon dynamics and environmental history of Lake Kumphawapi, northeast Thailand0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holocene paleohydrology of Viiankiaapa mire, Sodankylä, Finnish Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homes in Flux : Multiple Layers of Domesticity among Syrian Refugees in Istanbul0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homogeneous Water Splitting0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hopean passivointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotellien sijoittuminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 31 18 16 14 19 33 16 17 164
Household water supply and sanitation development in rural Tanzania : Evaluating gendered spaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Households energy supply and the use of fuelwood in the Taita Hills, Kenya22 8 7 6 5 17 18 32 12 27 9 18 181
Housing the skilled migrants in the Helsinki Metropolitan Area : International attractiveness of housing, neighbourhoods and the city region2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 9
How an Energy Awareness Application Affects User Behavior : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How to Steer Users Away from Unsafe Content0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTML5-pohjainen sovelluskehitys ratkaisuna laitekannan pirstoutumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Huipputuottavat ohjelmistotiimit ja ohjelmisto-osaajien rekrytointi : tapaustutkimus suomalaisista ohjelmistoyrityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huippuvuorten Koillismaan Isvika–lahden Holoseenin aikainen sedimentaatio raekoostumuksen avulla kuvattuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huolto- ja asumisriidat pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa 2004-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hybrid Plasma Modelling of Lunar Magnetic Anomalies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogeochemical characterization of the Sakatti mine prospecting area, Sodankylä, Finnish Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogeologinen perusselvitys Lammille asennetusta Helsingin yliopiston pohjavesiasemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogeology and hydrogeochemistry of the western margin of the Viiankiaapa mire in Sodankylä : Factors affecting the distribution of endangered species0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogeology and hydrogeochemistry of western margin of Viiankiaapa mire in Sodankylä – Factors affecting the distribution of endangered species0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrothermal alteration and host rock characteristics of the Rautuoja Iron oxide-Copper-Gold deposit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyperbolisen geometrian puolitasomalli12 9 11 11 7 3 4 9 4 3 6 2 81
Hyperbolisten ja elliptisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ratkaisujen olemassaolosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyperbolisten ja elliptisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ratkaisujen olemassaolosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyperspektraalisen AISA-kaukokartoitusaineiston soveltuvuus klorofylli a:n ja sameuden, arviointiin Vantaanjoessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyppyprosessi, simulointi ja sovellus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinkäänkylän harjun ja I Salpausselän alueen hydrogeologinen 3D rakennemalli virtausmallinnusta varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointimittareiden ja koetun hyvinvoinnin välinen kvantitatiivinen vertailu Suomessa 2002–20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointitietojen integrointi terveystaltioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän asuinympäristön jäljillä : asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämmentävä jakojäännös sekä muita jakolaskuvaikeuksia alakoulumatematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 14 6 58
Höyryveneliikenne, kesähuvila-asutus ja kansanpuistot Helsingin saaristossa : höyryveneliikenteen verkostot 1890-luvulta 1930-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Meyer-Schuster rearrangement, II. Synthesis of potential FtsZ inhibitors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideaalisubjektin tuotanto kansallisissa opetussuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idealized simulations of baroclinic waves0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idean kontekstia kuvaava metatieto11 11 2 2 0 2 0 1 0 0 2 1 32
Identification and clustering of seasonality patterns for demand forecasting0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of asteroid streaks in simulated ESA Euclid images0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of variant compositions in related strains without reference0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE 802.X Mobile Ad-Hoc Network Performance Measurement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen mittakaavaiset paikkatietoaineistot käveltävyyden arvioinnissa : Tarkastelussa Helsingin keskustan kadut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen vaikutus Oulujärven kasvillisuus- ja sedimentaatiohistoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisperäisen lämmön vuon ja lämmön varastotermin käyttäytyminen Helsingin keskustassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa Helsingin Sanomissa ja Dagens Nyheterissä19 10 16 12 14 7 12 9 17 10 21 10 157
Ihmisäänen ja vokaalien tutkiminen koulufysiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikä-periodi-kohortti-ilmaantuvuusmallin toteutus rinta- ja kivessyövälle upotetulla approksimatiivisella bayesiläisellä menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyneiden palveluasumisen lähiympäristön laatu Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaiset tyypin I virtualisointijärjestelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmakehän kiertoliikkeen vaikutus lämpötiloihin Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmakehän kosteusprofiilin vaikutus sadeveden haihtumisen aiheuttamaan jäähtymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmakehän pienhiukkaspitoisuuden ja säteilyvaikutuksen riippuvuus lämpötilasta Amazonilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmakehän pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen määritys aerosolimassaspektrometrilla2 0 4 3 1 0 1 2 4 2 5 0 24
Ilmastomallin kyky ennustaa pienhiukkaspitoisuuksia ja eroavaisuuksien selittävät tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmastonmuutoksen vaikutus trooppisiin hirmumyrskyihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmastovaihteluiden ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset pienten metsäisten valuma-alueiden veden fysikaalis-kemialliseen laatuun Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Ilmastovaihteluiden vaikutus arktisten soiden hiilikertymään viimeisen tuhannen vuoden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmiö nimeltä tuli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Image Deblurring: Comparing the Performance of Analytical and Learning Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunokemialliset menetelmät ligniinin rakennetutkimuksessa ja dimeeristen ligniinin malliyhdiste–proteiini –konjugaattienn synteesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of land cover change on aboveground carbon stocks in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of Quantum Chemistry Parameters and Model Settings on Predicted Atmospheric Particle Formation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementation and Evaluation of a Parallel Algorithm for Structure Learning in Bayesian Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving Cloud Governance by Increasing Observability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving performance quality and user experience in the PULS News Mining system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving the Potency of Auristatin Cancer Drugs by Virtual Structure Modifications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving the running time of repeated pattern discovery in multidimensional representations of music0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving the testing of Profit Software's insurance policy database system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving the throughput of the forward population genetic simulation environment simuPOP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 24
ImSe : Instant Interactive Image Retrieval System with Exploration/Exploitation trade-off0 0 0 0 0 11 13 12 12 8 4 12 72
Incomplete MaxSAT Solving by Linear Programming Relaxation and Rounding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indeksit XML-tietokannoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Indeksointimetatiedon eristäminen ja arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indusoitunut ja pysyvä magnetoituma kahdessa Kevitsan intruusion lävistävässä kairareiässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflatorinen kiintopistelogiikka ja polynomisen ajan vaativuusluokka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence Maximization in Large Scale Graphs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence of Topography and Land Use on Physical Soil Properties at the Wundanyi Catchment Area in Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaatioteoria raveissa ja osakemarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Criteria and Effective Feature Size Estimation for Data with Inherent Dependencies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Retrieval with Finnish Case Law Embeddings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information search in mobile opportunistic networks : extensions to seeker assisted search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Visualization in a Business Decision Support System15 37 30 13 16 18 13 0 2 12 19 17 192
Infrared Light Scattering as a Diagnostic of Interstellar Dust0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkrementella metoder vid beräkning med datorer2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 2 15
Inner Model from the Cofinality Quantifier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspecting Rotating Structures by Lamb Waves0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumenttikohina taustasäteilyanalyysissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integraalilaskennasta lukiossa ja lukion oppikirjasarjoissa0 0 0 28 13 0 3 7 15 8 20 7 101
Integraalin ja pinta-alan opetus tehtävien keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Integraaliteoria ja yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä integraaliopetuksen hyödyllisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integraaliyhtälöt ja Tikhonovin regularisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrating a threat information management platform with a security information and event management system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integration of total chemical analysis with microchip capillary electrophoresis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiprosessien estimointiteoriaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interaction of curium with human serum albumin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interaction paradigms for virtual 3D models on large displays0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactions of the shape of a particle size distribution and physical processes using a three moment snow growth model in two snowfall cases0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive Image Generation with Relevance Feedback on GANs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interaktiivinen lukion pitkän matematiikan kurssin 7 materiaali0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intergenerational Public Neighbourhood Spaces : Ageing in Place in Tiong Bahru, Singapore0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internaalinen joukko-oppi ja sen sovellus invarianttien aliavaruuksien ongelmaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal structure and geochemical properties of spheroidal ferromanganese concretions of the Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet of Things : teknologia kalustonhallinnan apuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet- karttapalveluiden arviointi ja kehitys strategisessa maankäytön suunnittelussa, tapaustutkimuksena Esikaupunkien renessanssi -hanke10 11 16 5 3 5 4 4 1 6 7 9 81
Internet-sensuuri ja sen kiertäminen tekniseltä kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet-skaalan identiteetti : Kertakirjautuminen virtuaalikurssille12 8 8 9 2 6 3 6 9 5 8 5 81
Interplanetary shock database0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interpolaatio Hardyn avaruuksissa2 9 7 2 0 3 0 0 3 4 10 4 44
Interpolaatio ja määriteltävyys äärellisissä malleissa sekä yhdensuuntaisten funktioiden olemassaolo13 9 1 4 1 3 3 5 4 7 3 2 55
Interpreting "Black Box" Classifiers to Evaluate Explanations of Explanation Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interpreting the biosensor data of biomolecular interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intramolekulaariset, hapettavat ja metallivapaat C(sp2)-H-sidoksen aminaatiot 1H-indolisynteeseissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intranet Alman käytettävyydestä5 2 2 3 0 2 0 2 0 7 6 3 32
Introduction and Comparison of Dynamic Complexity Classes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invariant mass reconstruction in a search for light charged Higgs bosons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV0 0 0 0 0 0 0 8 13 19 16 5 61
Inverse Mathematics Enhanced Neural Networks to Improve Defect Detection on Radiation Detectors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversion of the Earth’s Bond albedo from space geodesy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigating Neural-Based Learning Algorithms for Control0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigating plasmonic catalysis by surface-enhanced Raman spectroscopy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ion Mobility Spectrometer (IMS) coupled with a time-of-flight Mass Spectrometer (tofMS) for high-resolution ambient gas and aerosol analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionisten nesteiden vaikutus liikkuvaan faasiin ja stationäärifaasiin analyyttisissa erotusmenetelmissä0 4 22 22 24 16 9 7 22 26 27 15 194
IoT device fingerprinting with sequence-based features0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IoT Sensor Lifecycle Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPRANK : iterative Alignment with PRANK0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ironisten ilmaisujen automaattinen tuottaminen suomeksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irradiation e ects in tungsten under fusion-reactor-relevant conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irradiation Response in Equiatomic Multicomponent Alloys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irreducibla spinorrymder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islannin virtavesien piileväyhteisöt : vertailukohteena Pohjois-Fennoskandia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolation and Detection of Extracellular Vesicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itse- ja vertaisarviointi DIGest-kursseilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsearviointityökalu Martinlaakson lukion vektorit-kurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itseisarvoista täydellisiin metrisiin avaruuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Helsingin metroasemaseudut transit-oriented development -teorian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Suomen pienten mafisten-ultramafisten alueiden geologia, geokemia ja malmipotentiaali0 0 0 0 10 19 13 7 10 14 10 11 94
Itämeren ja Mustameren geologinen historia, sedimentaation kehitys sekä ympäristöongelmien vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämeren ylin ranta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 47 27 87
Itävallan ja Slovakian raja-alueen ytimet Wien ja Bratislava4 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2 1 14
Jacobin summa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Jaettujen hajautustaulujen käyttö ja turvallisuusongelmat0 5 11 15 3 5 5 5 5 4 5 2 65
Jatkuva integraatio ja mallien yhteistoiminta koneoppimissovelluksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuva integraatio ja toimittaminen reguloidussa ohjelmistopohjaisten lääkinnällisten laitteiden kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuvan kehityksen prosessi GameRefinery SaaS-palvelulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuvan kokeilemisen tekninen toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuvan käyttöönoton haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuvasta integraatiosta jatkuvaan käyttöönottoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkuvat semimartingaalit ja filtraation alkulaajennus3 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 10
Jatkuvuusmetodi topologisten kiintopistelauseiden sovelluksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatrophanviljely ja maankäyttö Vietnamissa1 1 1 0 1 0 0 1 4 6 4 4 23
Java-natiivirajapinnan suorituskyky Androidin Dalvik-virtuaalikoneessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatus Calderónin ongelmaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatus G2-monistoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatus kompleksilukuihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatus modaaliseen peliteoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokioisten Kedonojankulman Cu-Au -esiintymän fluidisulkeumatutkimukset0 0 0 0 0 14 6 5 14 12 8 4 63
Jordanin käyrälause ja Schönfliesin lause3 2 2 2 0 1 0 1 0 1 3 0 15
Jordanin normaalimuoto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkojen osituksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalisten och staden : Hur lokalreportrars rörelsemönster och bild av stadsdelar påverkar medieinnehållet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSBACH:in herkkyys pohjoisten havumetsäalueiden lehtialaindeksin parametrisoinnille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen avaimen infrastruktuuri ja varmenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen avaimen menetelmä ja ETSI:n MSS-määritys4 3 1 1 0 1 0 1 2 1 1 3 18
Julkisen hallinnon sähköiset yhteispalvelut2 1 0 0 1 3 0 1 3 3 2 2 18
Julkisen tilan käyttö ja kehittäminen : Tutkimuskohteena Helsingin Hakaniementori0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Julkisten pilvitallennuspalveluiden tietoturvan evaluointi yrityskäytön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jupiterin magnetosfäärin vuorovaikutus Galilein kuiden kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkiprosessoitujen tuulen todennäköisyysennusteiden luotettavuus Suomen merialueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälleenvakuutuksen optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäniksenlinnan pohjavesialueen veden hydrogeokemiallinen karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestelmä web-palveluiden nopeaan kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestysregressiomalli huolto- ja asumisriidoille hovioikeuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järven vedenlaadun muutosten rekonstruointi käyttäen fossiilisia piileviä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäteveden leviäminen neljällä suomalaisella järvellä0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 14 5 39
Jäätikön pinnanalaisten järvien hydrogeokemiallinen tutkimus läntisellä Kuningatar Maudin maalla, Etelämantereella1 4 0 2 2 1 0 0 2 3 1 1 17
Kaasujen liukoisuus Outokummun syväkairareiän suolaisessa pohjavedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaatumistilanteet POSIX-tiedostojärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaavoituksen taloudellinen arviointi kuntatalouden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden vastakkaisen matematiikka : Albert Lautman ja matematiikan filosofia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikertasironnan simulointi1 4 5 22 5 2 2 4 1 1 20 2 69
Kalasataman autopaikaton kortteli asumisen konseptina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliumformiaatin kaliumin maaperävaikutukset Kauriansalmen pohjavesialueella2 0 1 1 3 0 1 2 0 3 7 18 38
Kalkkikivialkalointi yksityisten talousvesikaivojen kunnostusmenetelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalla årstidens åska och flygtrafik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallion saneeraus modernistisen kaupunkisuunnittelun esimerkkinä0 0 0 0 0 12 42 25 29 19 11 11 149
Kallion tunnistaminen ja luokitus SFS-EN ISO 14689 -standardin mukaisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanavatyyppien dynaamisen muuntelun tukeminen Apache Service Mix –palveluväylässä0 0 0 0 0 6 2 3 1 4 2 1 19
Kanelihapon fotodimerisaatio röntgensäteilyllä ja sen havainnointi Röntgen-Raman-sironnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannattavuuden ennustamisen muuttuminen organisaation siirtyessä ketterään sovelluskehitykseen : Tapaustutkimus eräässä IT-organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisen meteorologian laitoksen vähimmäistehtävät ja -vaatimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansannäytetoiminnan merkitys Suomen mineraalipotentiaalin kartoituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapillaarien kovalenttinen päällystäminen kapillaarielektroforeesissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karakteriseringar av rektifierbara mängder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartiokeilatietokonetomografialaitteiden säteilyannoksen ja kuvanlaadun optimointi sädehoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartioleikkaukset projektiivisessa geometriassa steinerpedagogisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartta ja keräilijä : Suomalaisen ja eurooppalaisen karttakeräilyn historiaa ja teemoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin kevätkukinnan indikaattorit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katseen ja sosiaalisen kognition synkronia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppakeskus ikäihmisten oleskelun tilana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkialueiden pohjaveden lämpöenergian hyödyntämispotentiaali Suomessa : Esimerkkinä Lohja ja Turku0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkien vihreän infrastruktuurin suunnittelu viheliäisenä ongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkimaisuuden mittaaminen : Suomeen soveltuva alueluokittelumenetelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkimetsä osana arkea : Meri-Rastilan metsän merkitykset koettuna tilana ja paikkana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkipurot Helsingissä : Veden laatu vuonna 20046 1 5 1 7 5 4 12 7 13 9 3 73
Kausaalisuudesta tilastollisissa malleissa : Pearlin kausaaliteoria ja rakenneyhtälömallien teoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaustisen-Ullavan litiumpegmatiittien alueelliset geokemialliset piirteet ja lähdegranitoidit38 13 24 15 13 7 11 19 8 14 12 13 187
Kaviouralla : Maaseutumaantieteellinen tapaustutkimus hevosyrittäjänaisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Aquafaba eheyttävän opetuksen kontekstina yläkoulun kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Hiilen nanomateriaalit lukion kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : kolmiulotteisesti tulostetut molekyylimallit optisen isomerian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Lukion kemian opettajien toiveita ja tarpeita vastaavien tutkimuksellisten oppilastöiden kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Luonnontieteellistä lukutaitoa yläkoulun kemian opetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ohjelmointikoulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Mausteiden kemiaa verkkomateriaalina peruskouluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Muovien kierrätyksen opettaminen ongelmalähtöisen oppimisen avulla lukio-opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktioiden kokeelliset työt lukion kemian oppimisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Puskuriliuoskäsitteen oppimisen tukeminen kokeellisuuden avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Tutkimisen taitojen edistäminen tutkimuksellisella spektrofotometrian oppimiskokonaisuudella lukion kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Tutkimuksellinen proteiinien opiskelu molekyyligastronomian kontekstissa32 29 36 31 27 17 16 31 40 27 53 14 353
Kehittämistutkimus : Tutkimuksellisen kokeellisuuden ja mallinnuksen yhdistäminen veden kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : verkkomateriaali jätevedenpuhdistuksen ongelmalähtöiseen opetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : verkkomateriaali suklaasta eheyttävään kemian opetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Videopohjainen nanoteknologian opetusmateriaali kemian opetukseen17 21 6 11 15 1 10 23 18 13 11 10 156
Kehittämistutkimus : Virtuaalinen matematiikkakerho0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus : Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä8 6 13 27 12 3 5 7 13 22 6 10 132
Kehittämistutkimus: Ioniset nesteet kokeellisen työn kontekstina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus: Kiinnostuksen herättäminen kemiaa kohtaan eheyttävästi taiteen avulla non-formaalissa tiedekerho-oppimisympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittämistutkimus: Mammuttimatka : Maantiedon kiinnostavuus draamaopastuksella luonnontieteellisessä museossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehityskäytävät aluekehittämisen välineenä verkostoituvilla kaupunkiseuduilla : vertaileva tutkimus Helsingin ja Tukholman metropolialueista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinoja matematiikka-ahdistuksen hallintaan - monialaisuus keinona matematiikka-ahdistuksen lievittämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvinaallot kvanttiturbulenssissa0 0 0 0 0 0 0 27 8 8 9 8 60
Kemialliseen siirtymään vaikuttavat parametrit ja siirtymän ennustaminen NMR-spektroskopiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemialliset osittaisuuttotekniikat ja mineraloginen tutkimus moreenin metallien esiintymismuotojen selvittämisessä Haukiputaan-Kiimingin alueella Pohjois-Pohjanmaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian opettajien kokemat huolenaiheet MarvinSketch-ohjelmiston omaksumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian opetuksen nykytila perusopetuksen 5. ja 6. luokalla luokanopettajien näkökulmasta12 26 17 15 30 7 12 1 15 10 5 3 153
Kemian opetuksen tila vuonna 2018 : Kartoitus kemian opettajien käsityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian opiskelijoiden REACH-osaamisen omaehtoisen hankkimisen tukeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon : Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemian sähköisen ylioppilaskokeen mahdollisuuksia ja haasteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat? : Pienten ja keskisuurten kansalaisjärjestöjen asema Suomen valtiollisessa kehitysyhteistyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 18 46
Kenttätutkimusaineiston hyödyntäminen käyttöliittymäsuunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernel Methods for Protein-Protein Interaction Prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertalukua 1-15 olevat ryhmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeltä läpi vai laitojen kautta? : Jalkapallon alueellisen leviämisen ja suosion kehitys Helsingissä 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun37 24 7 15 13 12 8 32 22 22 25 14 231
Keski-Alppien alpiinisen kasvillisuuden muutosherkkyys lämpenevässä ilmastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Mosambikin jurakautisten ryoliittien U-Pb zirkoni-iänmääritykset ja Lu-Hf-isotooppikoostumus : viitteitä monivaiheisesta felsisestä Karoo-magmatismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskileveysasteiden syklonitoiminnan muutokset kasvihuoneilmiön voimistuessa9 16 12 4 3 4 0 12 5 9 10 10 94
Keskitetty tunnistautumispalvelu web-sovellusarkkitehtuureissa19 11 4 13 5 4 4 9 8 31 8 30 146
Keskusmuistitietokantojen käyttö suurissa liiketoimintakriittisissä tietojärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä kehitys ja koulutuksen vaikuttavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Kestävä kehitys kemian opetuksessa : Lähestymistapana ympäristötietoisuutta edistävä tutkimuksellinen elinkaariajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä kehitys maankäytön suunnittelussa : Tapauksena Helsingin Östersundomin kaavoitusprosessi 2008-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentyminen luonnontieteiden projektitöissä : Tapaustutkimus StarT-projekteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävää kehitystä kemian opetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäsateiden ilmastolliset piirteet Helsingin Kaisaniemessä 1951-20002 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 8
Ketjuehtorenkaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketteräksi vai ei : ketterän ohjelmistokehityksen puolesta ja vastaan puhuvat tekijät ammatinharjoittajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketterän ohjelmistokehityksen mittarit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketterät hankinnat julkisen hallinnon ohjelmistohankkeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät tilapäiseen käyttöön liittyvässä kaupunkisuunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa0 0 0 0 2 17 11 22 49 16 28 25 170
Kevyet hiilivedyt ja niiden kaasukromatografia-analytiikka ilma-, vesi- ja öljynäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielentäminen derivaatan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 24
Kierto- ja peilauskuvaukset äärellisulotteisessa euklidisessa avaruudessa R^n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiihtyvyysanturin käyttäminen kiihtyvyyttä koskevien ennakkokäsityksien muokkaamiseen lukion fysiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinnostaako maantieto oppiaineena? : Esimerkkinä yläkoulu Lahdessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteässä tilassa olevan selluloosan kemiallinen muokkaus & Selluloosan asylointireaktion kontrollointi ionisissa nesteissä ja liuotinsysteemeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetic models for supercritical fluid extraction and supercritical fluid extraction of lipids from microalgae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetics and Thermochemistry of the Reactions of Propargyl-Type Radicals with Molecular Oxygen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallinen kielentäminen yliopiston matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkkoon kuuluminen Helsingin osa-alueilla26 24 12 3 0 4 12 6 6 7 9 11 120
Kisälliohjaajien näkemykset palautteen antamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klusterointi ad hoc -verkkojen reitityksessä2 2 1 2 1 2 1 1 0 5 1 2 20
Kobolttiyhdisteiden hapetustilan määritysmenetelmät röntgenabsorptiospektristä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koetut arjen paikat ja asuinalueella viihtymisen kriteerit asukkaiden näkökulmasta : tapaustutkimus Espoon Matinkylässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kognitiiviset vinoumat ohjelmistotuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdistettu ionisuihku mikro- ja nanorakenteiden valmistustyökaluna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdunkaulan syövän esiasteen hoitojen vaikutus HPV-infektion spontaanin paranemisen hasardiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti kestävää tulevaisuutta ja hiilineutraalisuutta: kemian yliopisto-opetuksen nykytila ja kehittäminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti kestävää tulevaisuutta ja hiilineutraalisuutta: kemian yliopisto-opetuksen nykytila ja kehittäminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti uudistuvaa Verkkokoulua : Käyttäjätutkimus osana Tilastokeskuksen oppimateriaalin kehittämistä2 6 5 0 5 2 2 1 1 19 22 7 72
Kokeellinen hampaiden kulumistutkimus : Eri ruokavalioista aiheutuva kiilteen mikrokuluminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaiskorvauksen laskeminen henkivakuutusmaailmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaislukujen rengas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaisvahinkomäärän normaaliapproksimointi vinoille jakaumille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmen pisteen Schwarzin-Pickin lemma26 16 19 17 12 59 51 8 7 3 13 9 240
Kolmenarvoisten lantanidien ja aktinidien sorptio alumiinioksidien pinnalle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmitilainen viipymisaikariippuvainen intensiteettimalli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmivalenttien verkkojen isomorfiaongelmasta1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 3 1 14
Komatiites of eastern Lapland and their Ni-Cu-PGE potential0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompaktien pintojen luokittelu0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 14 6 65
Kompaktien pintojen luokittelulause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompaktin ja yhtenäisen moniston perusryhmän äärellinen esitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompaktius topologisissa avaruuksissa14 10 15 26 14 5 2 6 2 5 12 8 119
Komplexa tal - vad är det?3 3 0 0 0 4 2 14 20 57 25 12 140
Koneoppiminen tietoverkoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstruktivismin alalajien ilmenemisestä lukion fysiikan opetussuunnitelman perusteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontekstin merkitys fysiikan harjoitustehtävän kiinnostavuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konveksisuus matriisien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvektiivisten sadetilanteiden arviointi satelliittimittausten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koodikatselmointi osana ohjelmoinnin opetusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkean entropian termodynamiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkean käytettävyyden klusterointiteknologioiden vertailu14 16 7 9 12 9 1 6 15 13 9 3 114
Korkean lämpötilan suprajohteen tutkiminen epäelastisella röntgensironnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkean rakentamisen vaikutus katutilaan : vertailussa Helsinki ja Rotterdam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkean rakentamisen vaikutus katutilaan – vertailussa Helsinki ja Rotterdam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeusgradientin vaikutus piilevien alfadiversiteettiin ja lajien välisiin sukulaissuhteisiin arktis-alpiinisissa vuoristopuroissai0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkoriski henkivakuutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttelikohtaisten yhteiskäyttöautojen potentiaali autoilun tavan muutoksessa ja paikoitustarpeen vähentämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korvausvastuun arviointi Bornhuetter-Ferguson -menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosmetiikan kemia kontekstuaalisen oppimisen apuvälineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koti keskellä kaupunkia : Keskusta lapsiperheen asuinalueena, esimerkkeinä Tukholma ja Helsinki35 39 32 18 53 42 34 40 30 24 44 27 418
Kotiverkon tietoliikenneyhteyksien hallinta12 16 10 7 2 5 1 4 4 19 6 10 96
Kotlin Javan korvaajana sovelluskehityksessä ohjelmistoyrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotoklubi Kaneli: Menestyksellisen kotouttamistoiminnan edellytykset Helsingin kaupungin leikkipuistotoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulumetsät opetuksessa0 0 0 0 0 2 7 11 14 15 8 13 70
Kriittinen medialukutaito maantieteen opetuksessa : lukio-oppilaiden tulkintoja siitä, kuinka media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriittinen medialukutaito maantieteen opetuksessa – lukio-oppilaiden tulkintoja siitä, kuinka media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriittinen näkökulma sähköisen terveydenhuollon HL7-standardiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kromosomien välisten genotyyppiassosiaatioiden etsintä7 10 7 5 4 2 0 4 5 5 2 6 57
Kryssprodukt - någonting annat än bara en formel för gymnasiestuderanden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ksenonsyanidien ennustaminen ja valmistaminen8 9 7 4 2 9 21 15 5 17 4 1 102
Kubernetes ajoympäristön automatisoitu käyttöönotto modernissa pilviympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudostiheyden ja varjoainepitoisuuksien määrittäminen kaksoisenergiatietokonetomografialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuinka selättää pelko : Turvallisuuden tunne kahdessa aktiivisessa naapurustossa Ecuadorin Quitossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultainen leikkaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultakatalysoitu hiili-typpi-sidoksen muodostaminen typpiheterosyklisynteesissä0 0 0 0 7 21 6 6 6 20 16 5 87
Kulutustutkimuksen alue-estimointi : Pienalue-estimointimenetelmien vertailu Kulutustutkimus 2006 -aineistossa0 0 0 25 18 2 11 9 9 6 9 5 94
Kumppanuus ja osallisuus osana uutta aluerakentamismenettelyä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnan algebrallinen laajentaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen kunnanhallinnon ja kuntalaisten yhteisenä pyrkimyksenä : Tapaustutkimus Espoon kaupungin asukasfoorumitoiminnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntien näkemyksiä paikallisesta kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolevuuden estimointiongelma ja Nelson-Aalen estimaattori henkivakuutusmatematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupari(I)katalyytit primääristen alkoholien aerobisissa hapetusreaktioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuparin, sinkin, kadmiumin ja koboltin kompleksinmuodostus eräiden oksiimiligandien kanssa vesiliuoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuratowskin teoreema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurikan maaperän pohjaveden ja vesistöjen välisen yhteyden tutkiminen hydrogeokemiallisten ja termisten menetelmien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurkkaus katoon : Tutkimus aikuiskoulutustutkimukseen vuonna 2006 osallistumattomista3 10 6 9 6 1 5 3 3 6 6 2 60
Kutsuplus älyliikenneinnovaatio pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kilpailuetuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutsuplus älyliikenneinnovaatio pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kilpailuetuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvantamis- ja mallinnusmenetelmien hyödyntäminen kallioperän rakennetutkimuksessa Kuopion alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvantunnistus osana testiautomaatiota0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvituksen vaikutus ohjelmoinnin oppimispelien koettuun mielekkyyteen ja opettavaisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantifiointi määriteltävien relaatioiden yli2 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 12
Kvanttifysikaalinen lomittuminen ja energian absorptio fotosynteesissä : lukiofysiikan näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvaterniot ja oktoniot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymijoen jääolosuhteet ja veden laatu0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 13 4 41
Kynnyskäsitteet ohjelmoinnin oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsitteet ja käsitteellinen muutos tasavirtapiirien kontekstissa0 0 0 0 0 6 4 6 10 3 11 3 43
Kävellen tai pyöräillen kouluun? : Turun alakoulujen aktiivinen saavutettavuus koulumatkojen pituuden ja koetun turvattomuuden ilmentämänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyräperheen moduli ja Fugleden lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytettävyyden rooli ohjelmistokehitysprojekteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytettävyystestauksen ja heuristisen läpikäynnin vertailututkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytettävyystestauksen ja käyttöliittymän läpikäynnin vertailu OpeOodin avulla13 8 5 6 0 1 2 1 1 0 5 2 44
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja WPDElab 3 -mittausjärjestely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäjäkeskeinen pelillistämisprosessi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja kehittäjien vision hallinta digitaalisten pelien kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäjäkokemussuunnittelun yhdistäminen ketterään ohjelmistokehitysprosessiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöliittymän suunnittelumenetelmät osana vaatimusmäärittelyä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöliittymän tehtäväpohjaisten arviointimenetelmien tuottamien tulosten erot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käännepiste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Königsbergerin suhde : Geofysikaalinen parametri magneettisen mineralogian tunnistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L^p-keskiarvoalueista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajan mittakaavan Internet-sovelluksia varten kehitetyt hajautetut tietokannat19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Laajan mittakaavan Internet-sovelluksia varten kehitetyt hajautetut tietokannat14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Laajan mittakaavan Internet-sovelluksia varten kehitetyt hajautetut tietokannat3 8 12 7 3 0 8 11 11 14 14 3 94
Laajan mittakaavan Internet-sovelluksia varten kehitetyt hajautetut tietokannat5 44 22 39 19 11 9 5 1 0 3 6 164
Label Noise Influence and Recognition on Survey Datasets Using Hierarchical Ensemble Noise Filters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Label-free and multimodal detection of lignin nanoparticle interactions with metastatic melanoma cells and tumors in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahden Ruuhijärven maisemaselvitys : Maisema osana maankäytön suunnittelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahjakkaiden oppilaiden käsitykset ilmastonmuutoksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainattu paikka, lainattu aika : Kolonialismin vaikutus Hongkongin maisemaan ja identiteettiin nykypäivänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammin lössi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscape geomorphic assessment in estimating groundwater discharge into rivers in Hannukainen, Northern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscape scale mapping of tundra vegetation structure at ultra-high resolution using UAVs and computer vision0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langattoman IEEE 802.11 -lähiverkon tietoturva20 21 15 16 7 5 6 6 8 5 20 19 148
Laplace-muunnos ja sen soveltaminen differentiaaliyhtälöiden teoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsiperheiden keskusta-asuminen : arabianrantalaisten perheiden asumisvalinnat ja muuttotoiveet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Large Extra Dimensions and Power Law Unification2 0 0 0 0 1 1 1 4 3 6 3 21
Large scale atomistic simulations of complex IV reveal novel protein-lipid interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Large-scale Experiments on Cluster0 0 0 0 1 5 6 3 5 1 0 9 30
Large-scale Experiments on Cluster0 0 0 0 0 17 7 10 4 2 6 5 51
Large-scale Multi-Label Text Classification for an Online News Monitoring System0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskennallinen sisällöntuotanto ja tekoäly pelien kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskennallinen tutkimus rikkihappoa sisältävien klustereiden muodostumisesta ilmakehässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskennan hajauttaminen ohjelmoitaville näytönohjaimille tietokonepeleissä4 20 10 11 5 2 11 3 7 5 5 2 85
Laskentamenetelmien vaikutus magneettikuvauksen relaksaatioaikoihin maksan ja sydämen rautapitoisuustutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskettavuus ja Churchin teesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Laskettavuusteoria : produktiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten Areenan suosittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten Areenan suosittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten omat paikat oppimisympäristöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten röntgentutkimusten vertailutasot1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6
Late Holocene climate development of Bjørnøya, Svalbard, based on chironomid analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Late Holocene fire history and vegetation dynamics : a pollen and charcoal record from a southern Finnish lake0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latex-Pigment Dispersion Coatings as Water Vapor Barrier Material on Special Paper0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lattice models of statistical physics and a case study of box-crossing property0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 12 1 36
Lazardin korrespondenssi äärellisille p-ryhmille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LD Score regression for estimating and partitioning heritability of lipid levels in the Finnish population0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lean-periaatteiden mukaisen hukan havaitseminen ja minimointi ohjelmisto-organisaatiossa : tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning Bayesian Networks Using Fast Heuristics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning disabilities and Action competence approach : an analysis of a learning module on climate change0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning Score-Optimal Chordal Markov Networks via Branch and Bound0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning the Road Conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning to Detect Drowsiness in Drivers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legacy application modernization with REST wrapping0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGO-palikoita ja 4D-röntgentomografiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizin jalanjälkiä eli vektorilaskentaa reaalikertoimisessa avaruudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lempäälän Kalliojärven ja Pirkkalan Anian sekä Erkkilän Au-esiintymien malmimineralogia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Lentokentän paikkamielikuvien muodostuminen internetin lentokenttäarvioinneissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentoliikenteen keskipitkän aikavälin tulevaisuus Helsinki-Vantaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentopaikkaennusteiden verifiointi ja vaikutus ennustustoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentosääennusteiden merkitys69 81 51 45 30 34 45 48 37 73 52 84 649
Lidokaiinipuudutteen sekä gadoliniumtäytteisen merkkitikun vaikutus kuvakontrastiin magneettikuvausohjatussa rintabiopsiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lidskiin lause trace-luokan operaattoreille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Light scattering by rough ice crystal surfaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Light Weight Lewis Acids for Hydrogen Activation via Frustrated Lewis Pairs Approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligniinin rakenne ja kemiallinen muokkaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lignocellulosic biomass pretreatment and fractionation with ionic liquids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikennemerkkien automaattinen tunnistaminen panoraamakuvilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikenteen hinnoittelun vaikutus vähittäiskaupan saavutettavuuteen : tarkastelussa joukkoliikenteen hinnoittelu-uudistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikevaihdon mallintaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkuvaan maaliin perustuva kyberpuolustus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntaa matematiikantunnille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntapaikkojen saavutettavuus ja optimaaliset sijainnit Helsingissä pitkän aikavälin tarkasteluna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla : tarkastelussa jääkiekko ja ratsastus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Likelihood-based Phylogenetic Network Inference by Approximate Structural Expectation Maximization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineaarinen ohjelmointi ja sen opetus toisen asteen oppilaitoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineaariset koodit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linear mixed models for estimating heritability and testing genetic association in family data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linear Models with Regularization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linked Data -palvelu luontohavaintoaineistoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linked Data -palvelu luontohavaintoaineistoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lint-työkalun käyttöönoton vaikutus JavaScript-sovelluksen ylläpidettävyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linux Kernel Memory Safety0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipid profiling from biological samples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature Review on the mass accommodation coe cient of water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litorinameren ylin ranta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 45 26 80
Liukuvalubetoni ja sen toimivuuteen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLVM-kääntäjäarkkitehtuuri ja sen soveltuvuus Java-virtuaalikoneen toteutuspohjaksi3 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 12
Local agency, involvement and initiative in biodiversity conservation in Ranomafana National Park, Madagascar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local agency, involvement and initiative in biodiversity conservation in Ranomafana National Park, Madagascar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local model Hamiltonian calculation of RIXS amplitudes of Sr3NiIrO60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locality : A useful notion for proving inexpressibility in Finite Model Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logaritmin opetus ja sen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic regression : fundamentals and application in breed specific feline asthma data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistinen differentiaaliyhtälö ja sen sovelluksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistisen lämpötiladatan analyysi klusteroinnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokaalin riskin minimointi sijoitussidonnaiselle säästövakuutukselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokaalin riskin minimoivat sijoitusstrategiat ja arbitraasi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London Docklands, Lontoon entisen satama-alueen rakennemuutos3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 2 20
Long-term changes in Baltic Sea ice conditions0 0 0 0 0 33 5 5 18 3 3 9 76
Loogisen tiedon automaattinen generointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lossless Differential Compression for Synchronizing Arbitrary Single-Dimensional Strings17 12 9 6 17 18 6 9 9 5 4 11 123
LU-faktorisering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten kokemuksia Derivaatta-kurssin vaikeudesta : Opetuksen kehittäminen lukion pitkän matematiikan Derivaatta-kurssille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten käsityksiä luonnontieteellisen tiedon luonteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten käsityksiä planetaarisista ilmiöistä0 0 0 0 0 0 0 5 19 23 12 15 74
Lukiolaisten näkemyksiä luonnontieteen luonteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten osaaminen ja tietolähteet radioaktiivisuudesta ja ydinvoimasta sekä heidän suhtautumisensa niihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion fysiikan opiskelijoiden kokema kognitiivinen kuormitus Abitti-kokeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion ja yliopiston yhteiskurssin relevanssi lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan näkökulmasta : Tapaustutkimus Globaalit haasteet -kurssilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion maantieteen sähköisen oppimateriaalin kehittämistutkimus : aiheena kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion matematiikan pitkän oppimäärän vektorit-kurssi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion talousmatematiikan kurssin toteuttaminen ja onnistuminen aloittelevan opettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumen levinneisyyteen vaikuttavat ympäristötekijät Utsjoen Skállovárrilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumi ilmaston osana : Lumen vesiarvon ja pinnan albedon mallintaminen Pohjois-Euraasian alueella14 14 6 2 2 5 3 2 1 1 5 2 57
Luokan P loogisesta karakterisoinnista4 6 9 2 0 2 0 1 2 3 2 0 31
Luokitteluavaruudet ja pääkimput0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokitteluavaruudet ja pääkimput0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokkahuonekeskustelut kemian opettamisessa : tapaustutkimus opettajien käsityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnollisesti asyloituneet rakenteet ligniinissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnon geometriaa ja geometriaa luonnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luontaisten steroidien dopingkäytön osoittaminen analyyttisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 42
Luontokeskusten merkitys matkailualueella ja menestystekijät14 14 16 7 15 10 4 15 12 28 24 10 169
Luoteis-Lapin geodiversiteetti ja geomorfologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottamuksenhallinta web-palveluympäristössä2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6
Luova tuho talouden rakennemuutoksessa : Kokemuksia äkillisen rakennemuutoksen toimintamallista: viisi esimerkkitapausta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luun kasvun tukirakennemateriaalien valmistus sähkökehräyksellä ja atomikerroskasvatuksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luun mineraalitiheysmittauksien toistettavuus potilastyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähi-idän järjestyksenvalvoja : Saudi-Arabia ja Lähi-idän konfliktit kylmän sodan jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähimetsät päiväkotien ekosysteemipalveluna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpöherkät oksastettavat mikrogeelipartikkelit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpöherkät polykationiliuokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpökamera fysiikan opetuksen välineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan suuret ennustevirheet Suomessa talvisin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilojen ääriarvojen merkitys kasvillisuuden mallinnuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läpivalaisukuvien orientointi0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 0 12
Lätta stabila isotopfraktioner som verktyg i biologisk forskning1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 6
Lääkeaineisiin ja rohdoksiin liittyvien tutkimuksellisten kokeellisten töiden kehittäminen lukion kemianopetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineisiin ja rohdoksiin liittyvien tutkimuksellisten kokeellisten töiden kehittäminen lukion kemianopetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajat uhkana : Diskurssianalyysi maahanmuuttouutisoinnista Suomen sanomalehdistössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajataustaisten lasten neuvottelut kaupunkitilan turvallisuudesta ja turvattomuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajataustaisten musliminuorten tulevaisuuskuvat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet transnationaalisuuden näkökulmasta : Tapaustutkimus Helsingin Hämeentieltä16 28 13 19 16 9 11 18 18 35 31 11 225
Maailman valtioiden sijoittaminen kartalle : Tutkimus 13-14-vuotiaiden suomalais- ja englantilaisoppilaiden valtioiden sijaintitietämyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAAILMAN VALTIOIDEN SIJOITTAMINEN KARTALLE Tutkimus 13‒14-vuotiaiden suomalais- ja englantilaisoppilaiden valtioiden sijaintitietämyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maan magneettikentän dipolimallin toimivuus inklinaatiojakauman perusteella20 12 9 21 11 1 4 16 8 9 13 5 129
Maan ulkopuolisen elämän esiintymismahdollisuuksien tutkimuskonteksti kemian eheyttävässä opetuksessa : Kehittämistuotoksena verkkomateriaali Venuksen pilvistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäytön vaikutus Kirkkonummen pienvesien veden laatuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäytön vaikutus pohjoisten alueiden hulevesiin : esimerkkinä Helsingin kaupunkivaluma-alueet56 54 9 6 38 23 18 14 7 4 13 8 250
Maankäytön vaikutus pohjoisten alueiden hulevesiin – esimerkkinä Helsingin kaupunkivaluma-alueet6 0 4 2 3 0 1 10 6 20 6 6 64
Maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimusmenettelyn ja sopimuksiin liittyvien hankkeiden vaikuttavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäytön, päällystetyn pinnan ja asukastiheyden vaikutukset vedenlaatuun urbaanilla alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maanläjitysalueiden vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vantaanjoen valuma-alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperän hiilivarastot subarktisessa tundraympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperän kosteus arktisessa maisemassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperän pH ja sen vaikutus arktis-alpiiniseen kasvillisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaseudun peruspalvelut ja yhteiskunnallisen elinvoimaisuuden alueellinen polarisoituminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaseutu sanomalehtien ilmastonmuutoskirjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatutkaprofiilien syvyyskalibrointi CMP-luotauksella esimerkkikohteissa Helsingissä ja Hollolassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Learning for Structure Discovery in Vector Autoregressive Processes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mafic and felsic magma interaction in the 1.64 Ga Ahvenisto complex : field relations, petrography, geochemistry, and melt viscosity modeling of monzodioritic and granitic rocks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magneettikuvauslaitteiden ACR-laadunvalvontakuvien automaattinen analysointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magneettisten myrskyjen ajajista9 8 9 15 8 6 3 6 2 9 7 4 86
Magnetic resonance imaging- based radiation therapy treatment planning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetically tunable composite hydrogels with cellulose nanocrystals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mailliavin Calculus With Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maine- ja valtuutusperustaisen luottamuksenhallinnan haasteet ja vahvuudet0 0 0 17 8 3 1 1 1 3 3 0 37
Maisema, muisti ja maan povi0 0 0 0 0 19 15 11 9 19 20 21 114
Major and trace element characteristics of biotite and chlorite as proxies for gold ore mineralization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majorana states in ferromagnetic Shiba chains0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makarovin lause harmoniselle mitalle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Making Software Architecture a Continuous Practice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makroravinteiden, hydrologian ja geomorfologian vaikutus kasvilajirunsauteen ja biomassaan subarktisessa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malliperustainen organisaation toiminnan ja rakenteen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammografiafantomikuvien automaattinen analysointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangaanioksidit fotokatalyytteinä radioaktiivisten dekontaminointiliuosten käsittelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Manipulating Thermoresponsive Properties of Polycations in Water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAOL-taulukot lukion kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping aboveground biomass of trees outside forests in the Taita Hills, Kenya, using airborne laser scanning and individual tree detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping forest structure with Gini coefficient using digital aerial photogrammetric data from an unmanned aerial system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping individual tree species using airborne imaging spectroscopy and laser scanning data in Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping Road Infrastructure in Developing Countries Applying Remote Sensing and GIS : The Case of the Taita Hills, Kenya1 4 0 2 1 0 2 71 175 109 69 82 516
Marginal pseudolikehood in labelled graphical models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Spatial Planning As Part of Transboundary Marine Regionalisation : Experiences From The Trilateral Wadden Sea Region0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markovin ketjut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markovin ketjut jatkuvalla tila-avaruudella sekä Metropolisin ja Hastingsin algoritmi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matalakairaukseen soveltuvien kohteiden paikkatieto poikkeusolojen vesihuollon suunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matalapaineiden kehitykseen vaikuttavat tekijät korkeustendenssilaskelmien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemaattisen ajattelun tukeminen kotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemaattisen todistamisen oppimiseen liittyviä tunteita ja asenteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemaattisten animaatioiden tuottaminen2 0 0 0 1 3 1 0 3 13 4 0 27
Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ohjelmointitaidot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan aineenopettajien kokemuksia matematiikkaan liittyvien haasteiden tukemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan historia kouluopetuksessa17 27 4 10 11 4 4 6 10 7 8 1 109
Matematiikan opettaminen peruskoulussa ongelmanratkaisun avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan opetus Japanissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 8 45
Matematiikan opiskelijoiden itsearviointien sisällön tutkimus yliopistokurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan oppiminen : kantalukujärjestelmät ja kielet osana matematiikan opetusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan oppitunti albanialaisen peruskoulun kolmasluokkalaisten kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan sähköinen ylioppilaskoe ja GeoGebra sen työvälineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssin hyödyllisyys lukion lyhyessä matematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikka feodaaliajan Japanissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikka ja taide geometrisessa maailmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikka kuvataiteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikka-ahdistus : syitä, seurauksia ja selviytymiskeinoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikkaa ja filosofiaa yhdistävän kerhon suunnittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikkaa lukitussa huoneessa : Pakohuonepeli matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikkaa origameilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiskt begåvade elever0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material culture studies and creative teaching of commodity geographies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
Mathematical Aspects of Functional Integration2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 9
Mathematical models on snorer's respiratory system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkailurakentaminen ja sen diskursiivinen rakentuminen Kilpisjärvellä8 8 7 2 13 3 8 10 5 13 14 9 100
Matkalla kohti kestävämpää festivaalia – Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuuritapahtumien vastuullisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrix Factorization for Learning Metagenomic Pathways and Species0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrix monotone functions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximising multi-channel high-power ultrasonic system power deliver with a software based feedback loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max–plus-algebra ja amerikkalaiset optiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measured and modelled nitrous oxide and dinitrogen emissions from drained peatland soil in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement and Analysis of Social Networking Services : a Case Study of YouTube0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement of OF Volatile Small-Molecule Biomarkers with Cavity Ring-Down Spectroscopy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measuring a HTML5 Hybrid Application's Native Bridge on iOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measuring and tracking quality factors in Free and Open Source Software projects4 4 6 5 0 0 1 1 1 10 1 2 35
Measuring the efficiency of the Worm algorithm and the Metropolis algorithm in producing statistically independent observations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megaminx ja sen ratkaisun ryhmäteoriaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membrane Binding and Dimerization of Fibroblast Growth Factor 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memory effect in electromagnetic radiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memory optimization for file systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin2 0 0 0 1 1 0 5 5 2 4 0 20
Meri-Rastilan luontoalueet asukkaiden, ekologisen tiedon ja kaavoittajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merikuljetukset HaminaKotkan satamassa 2011-20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisääasemien tuulihavaintojen vertailu skatterometrillä määritettyyn 10 metrin pintatuuleen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesoscale modelling of periglacial landforms in the circumpolar Arctic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesotopografian ja geomorfologian vaikutukset kasvillisuuden beta-diversiteettiin arktis- alpiinisessa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaFlow : Metagenomics taxonomic analysis using network flows0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal analysis from synthetic polymer matrix0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal-free hydrogen activation with frustrated Lewis pairs, and their use in catalysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallien esiintymismuodot moreenissa Kanta-Hämeen Katumajärvellä ja Saajanmäellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallinanopartikkelien tutkimus anomaalisella pienkulmasironnalla0 0 0 0 0 0 0 14 7 5 2 1 29
Meteorologin rooli ja lisäarvo sään ennustamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methane flux changes during irrigation experiment in boreal upland forest soil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methane fluxes from tree stems at a drained peatland in southern Finland and error sources using closed chamber measurement techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metristen struktuurien malliteoria4 3 9 2 3 2 8 2 3 6 7 13 62
Metristen struktuurien Scottin lauseet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metro matkalla länteen : Länsimetro pääkaupunkiseudun kehittämisen haasteena ja mahdollisuutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropoli liikkeessä : Ihmisten liikkuminen ja poikittaisliikenne pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsän lääkkeet: Amazonian yawanawa-shamanismin opiskelijoiden terveyskäsitykset ja shamanismin parantavat elementit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microservice architecture patterns with GraphQL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwave Spectroscopy on the Skin Effect of Heavy Fermion Metals using Stripline Resonators0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielekäs massakurssi : Luonnontieteen massakurssien kehittäminen monimuoto-opetuksen keinoin0 0 42 22 13 5 2 6 12 3 10 7 122
Mikroaaltoavusteinen selluloosan ja hemiselluloosan hydrolyysi laimealla hapolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä Lie? : Lien algebrat ja niiden juurisysteemit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä vetää verkkokauppaan? : Saavutettavuuden ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus ruokaostosten tekoon verkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralization and formation conditions of metamorphic remobilization veins, Storliden VHMS deposit, Skellefte district, north Sweden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralization and Hydrothermal Alteration of the Korvilansuo Prospect, Hattu Schist Belt, Ilomantsi, Eastern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimax Optimal Bayes Mixtures for Memoryless Sources0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimum Description Length Models for Unsupervised Learning of Morphology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minäpystyvyys matematiikassa : 9.-luokkalaisten minäpystyvyys ja yhtälönratkaisutaito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mioseenisten nisäkäsfossiililöytöpaikkojen magnetostratigrafia, Sofular ja Yeniyaylacık, Keski-Anatolia, Turkki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirror mode waves in coronal mass ejection-driven sheath regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missä mennään Kuusamo? : Ruka-Kuusamo alueen kesämatkailun kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 23 61
Miten etähallintaa harjoitetaan UNICEF:n ohjelmassa? : Diskurssianalyysi tasa-arvoisen koulutuksen ohjelmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten tukea heikosti kemiassa suoriutuvaa oppilasta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Mittaus ketterien ohjelmistotiimien suorituskyvyn ja ohjelmistokehityksen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittauslaitteiston suunnittelu piidiodien vuotovirtamittauksiin matalissa lämpötiloissa2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Mitä opittavaa suomalaisilla on egyptiläisestä matematiikan opetuksesta? : Pro Gradu-tutkielma egyptiläisestä matematiikan opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixing processes under seasonal ice cover in boreal lake Kuivajärvi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiiliohjelmointi malliperustaisin ohjelmistotuotantomenetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiilipelit ja pelimoottorit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29
Mobiilit paikkatietopalvelut Suomessa2 0 0 0 0 2 0 5 5 11 7 4 36
Mobiilitunnistamisen hyödyt ja mahdollisuudet Helsingin yliopistossa8 16 6 0 1 5 2 1 4 29 16 22 110
Mobile Business Processes : Challenges, Opportunities and Effect0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Edge Compression of Management Data in Cellular Networks using Quality of Monitoring Classes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Edge Compression of Management Data in Cellular Networks using Quality of Monitoring Classes.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Phone Accelerometer Feasibility in Customer Activity Recognition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobility Modelling through Trajectory Decomposition and Prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobilization of radionuclides and trace metals in tailings at the Rautuvaara mining site0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modaalilogiikan matemaattisia ominaisuuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modal Logics and Bisimulation Invariance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model-simulated present-day distributions and projected future changes in top-of-the-atmosphere radiation fluxes and surface energy budget0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling Cross-Border Mobility Using Geotagged Twitter in the Greater Region of Luxembourg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling emotions in dialogue generation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling for mainland-island metapopulation of common shrews (Sorex araneus) in Eastern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling knowledge states in language learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling Physical Accessibility Index for assessing physical accessibility in the City of Helsinki : Case studies from Lauttasaari, Itäkeskus and Keski-Pasila0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODELING THE SPATIAL DISTRIBUTION OF CULEX AND STEGOMYIA MOSQUITOES COLLECTED IN THE TAITA HILLS, KENYA IN 2016, WITH NOTES ON OTHER GENERA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling the spatial distribution of Culex and Stegomyia mosquitoes collected in the Taita Hills, Kenya in 2016, with notes on other genera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling the term structure of zero-coupon bonds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelling and Analysis of Critical Infrastructure for Situational Awareness Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelling ELVOC contribution to particle growth0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelling the Baltic Sea food web with a Dynamic Bayesian Network with hidden variables0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern teknologi i undervisningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern web-programming language concurrency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernin kryptografian RSA-salausmenetelmä ja sen lukuteoreettinen tausta0 0 0 0 31 10 11 3 6 25 9 18 113
Modernin kryptografian RSA-salausmenetelmä ja sen lukuteoreettinen tausta0 0 0 0 10 2 4 8 3 0 22 5 54
Modernit opetussuunnitelmat matematiikan historian valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular dynamics of the absorption of water into the interlayers of Na-montmorillonite0 0 0 46 47 39 26 27 41 24 48 106 404
Molecular dynamics simulation analysis of ion irradiation induced defects in an amorphous silicon dioxide nanowire0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Dynamics Simulation of Copper Deposition by Ion Beam Assisted Deposition and Physical Vapour Deposition Technique0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Dynamics Simulation of Hypersound Attenuation in Thin Water Layers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular dynamics simulations of deuterium-beryllium interactions under fusion reactor conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular dynamics simulations of epitaxial silicon growth by nanocluster deposition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular dynamics simulations of homogeneous nucleation of Lennard-Jones fluid thermostatted by carrier gas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Dynamics Simulations of Silver-induced Crystallization in Silicon Nanocluster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikieliset tesaurukset kieltenvälisessä tiedonhaussa15 3 3 1 0 1 1 0 1 5 3 4 37
Monikulmioluvut ja viisikulmiolukulause7 12 9 5 5 2 3 9 3 4 1 3 63
Monilinjaus fylogeniapuun ohjaamana1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 9 0 17
Moniparadigmaisen Scala-kielen vertaileva analyysi0 0 0 0 0 7 3 7 14 11 6 10 58
Monitilaiset elinajantaulut avioeron todennäköisyyden tarkastelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring Indigenous Tropical Montane Forests in the Taita Hills Using Airborne Digital Camera Imagery18 16 9 10 3 0 4 5 14 25 11 8 123
Monitoring Service Chains in the Cloud0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniulotteinen säännöllinen vaihtelu ja suuret poikkeamat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monskyn lause neliölle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo simulation of classical Heisenberg model in three dimensions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monumenttikuvista elämyskuviin : Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895 - 20053 2 2 5 3 3 6 13 3 3 1 2 46
Mosambikin Luenha-joen pikriittilaavojen petrologinen, mineraloginen ja geokemiallinen tutkimus : uusia johtolankoja Karoon magmaprovinssin laakiobasalttien vaippalähteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivoiko matematiikka? : Tietokoneella opiskelun vaikutus yläkoululaisten motivaatioon matematiikkaa kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MR_ELM : the implementation of MapReduce-based ELM0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy techniques as tools for probing the protein-protein interaction of filamin A domains 20-21 with migfilin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-task learning in Computer Vision0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-touch Tables in High School Science Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiangular Spectrometry and Optical Properties of Debris Covered Surfaces2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 9
Multifrequency Acoustic Levitation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multifrequency study of Narrow-Line Seyfert 1 galaxies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multilingual Information Extraction2 0 0 0 0 1 5 3 1 21 9 3 45
Multimodaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla : sovelluskohteena Helsingin asukaspysäköintinormit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multinomijakauman ja Dirichlet-jakauman käytöstä bayesilaisessa päättelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiresolution Parameter Choice Method With Total Variation Based Regularization In Image Denoising0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiscale Entanglement Renormalisation Ansatz0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 49
Multiscale Entanglement Renormalisation Ansatz0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
Murtolukujen muuttaminen desimaaliluvuiksi toiminnallista matematiikkaa hyödyntämällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murtolukujen opetus toiminnallisesti : opetuskokeilu peltipizzamallilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music recommendation by exploiting users' listening history0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikin transkription ja harmonisen analyysin modernit tekoälyjärjestelmät0 0 0 0 2 7 7 9 6 11 3 4 49
Musiikkia maan alla : teknoheimo Krakovan postsosialistisessa kaupungissa5 1 1 3 1 1 0 1 2 9 5 4 33
Musiikkiako matematiikan tunnilla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikkiharrastuksen ja aivovasteen yhteys matemaattisiin taitoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustaliuskekallioperän vaikutus turpeen geokemiaan Sotkamon Talvivaarassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 32
Mustan hiilen vaikutus arktisella alueella ja vaikutusten mallintaminen laskennallisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustan kappaleen säteily opetuksessa9 6 11 9 7 11 13 8 7 5 8 7 101
Muuntuva palvelunestohyökkäysten torjuntajärjestelmä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muuttoliike ja vetovoimatekijät Helsingissä : Kyselyaineiston analyysi29 28 23 40 21 24 12 30 18 26 14 19 284
MVD- ja EMVD-riippuvuudet : riippumattomuuden riippuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myrskyjen luokittelua ja vaikutuksia sähköverkkoihin Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään10 2 1 0 3 1 0 2 2 1 5 4 31
N-heterocyclic Carbene Copper-Catalyzed Carboxylation of Alkynes with Carbon Dioxide0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-isopropyyliakryyliamidin ATRP-polymerointi vesiliuoksissa ja polymeerin kiinnitys poly(bentsimidatsobentsofenantroliiniin)0 0 0 0 0 0 0 14 14 15 25 9 77
Naapurisuhteet ja sosiaalinen sekoittaminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano-ioni-DMPS:n kalibrointi ja kenttämittaukset Hyytiälässä17 6 12 2 9 7 5 14 9 11 14 6 112
Nanocluster deposition on surfaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanopartikkelien erotus poikittaisvirtauskenttävirtausfraktioinnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoscale Structural Study of Genetically Modified Arabidopsis Thaliana by X-Ray Radiation5 11 12 4 1 2 9 5 5 7 4 0 65
Nanoteknologian kokeelliset työt kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narratiivinen tutkimus lukion matematiikanopettajien käyttämistä motivointikeinoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrativ i fysikundervisningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrative Bias and China's Foreign Assistance to Africa44 6 21 17 14 13 9 7 14 32 16 25 218
Nashin neuvotteluratkaisu ja Rubinsteinin vuorottelevien tarjousten neuvottelumalli0 0 0 50 21 10 6 5 11 10 23 23 159
Nashin tasapaino0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashin tasapainon löytämisen laskennallinen vaativuus1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 10 10 26
Naturalistic and existential realms of place in Roseau, Dominica31 26 17 1 30 69 0 0 0 576 649 828 2227
Naturally Occurring Radioactive Material in Two Mine Waste Sites in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigaation rakentamisen ongelmat sisällönhallintajärjestelmässä1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 2 10
Nearest neighbor search with multiple random projection trees : core method and improvements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neoproterotsooisten kattokarbonaattien hiili-isotooppi-, hivenaine- ja REE-koostumus, Kalvberget, Västerbottens Län0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neptunium sorption on corundum, montmorillonite and bentonite colloids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neptuniumin sorptio magnetiittiin, hematiittiin ja korundiin sekä neptuniumin spesiaatio liuoksessa ja mineraalipinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural models for unsupervised disambiguation in morphologically rich languages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutrino mass hierarchy and leptonic CP violation discovery confidence limits in LAGUNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 21
Neutrino mass hierarchy and leptonic CP violation discovery confidence limits in LAGUNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
Neutrino mass mechanisms and leptonic CP violation at colliders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutrinos and Thermal Leptogenesis14 3 11 6 4 3 8 12 5 21 20 21 128
Neutron Stars and the Equation of State of Cold and Dense QCD Matter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Fennoscandian Ground Motion Characterization Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New ligands for cooperative metal-organocatalysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Production System for Finnish Meteorological Institute0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-Build Gentrification in Chittagong, Bangladesh : A Case Study from Asian Gentrification Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New-build gentrification in Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newton-based Optimization Methods for Noise-Contrastive Estimation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilpotentin ryhmän ekvivalentit määritelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitroksyyliradikaalit ja niiden käyttö lääketieteellisessä kuvantamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Noetherin modulit ja renkaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Destructive Controlled Single-Particle Light Scattering Measurement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-formaali tiedekasvatus : Tiedeleirien relevanssi lasten ja perheiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-thermal dark matter from particle decays0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noncommutative Gravitation as a Gauge Theory of Twisted Poincaré Symmetry8 5 10 1 4 7 5 10 6 15 4 4 79
Noncommutative Quantum Field Theories and UV/IR Mixing19 4 13 11 1 15 14 17 17 19 21 9 160
Noncommutativity and Some of Its Present-Day Developments1 6 1 0 7 2 1 1 2 2 0 1 24
Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normaalia vai ei? : Normaalijakauman asema lukio-opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normalisoitu kompressioetäisyys : katsaus sovelluksiin3 2 4 10 1 7 3 1 5 2 3 2 43
Nostetaan Schrödingerin kissa pöydälle2 2 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 15
Novel approaches to computationally predict contacts between amino acids in protein native states0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 15 57
Novel cellulose particles by regeneration from homogeneous solution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel dynamic topic models for modelling sequential document collections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel Strategies for the Preparation of Glyco-Nanoparticles6 5 0 0 0 3 2 2 3 1 4 4 30
Novel UCST block copolymers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nullstellensatz0 0 0 0 9 14 5 21 16 7 7 5 84
Numerical and physical validation of Vlasiator : A new hybrid-Vlasov space plasma simulation code3 3 0 3 6 2 2 8 9 9 25 18 88
Numerical computation of the module of a quadrilateral4 5 0 4 6 3 3 6 9 26 25 20 111
Numerical methods for computing logarithmic capacity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical Methods for Unconstrained Minimization : An Integrated Computational Environment2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 11
Numerical Modelling of Electron Acceleration in Solar Flares during Magnetic Reconnection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical Modelling of Mid-Crustal Flow Applied to Svecofennian Orogeny0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical Simulations of Energetic Particle Propagation in Hermean Magnetosphere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret kaupunkitilassa : Tapaustutkimus nuorten hengailun tiloista Vuosaaressa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nykyaikainen metallianalytiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkymäpohjainen RDF-haku1 0 0 0 5 5 4 1 1 3 4 2 26
Näkyvyysennusteiden tilastollinen jälkiprosessointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkyvyysennusteiden tuottaminen erilaisin menetelmin ja niiden keskinäisen hyvyyden vertaaminen lentosäässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkövammaisten tietokoneavusteinen tiedon hankinta2 1 1 0 0 1 0 2 11 22 31 10 81
Näyteilman kosteuden vaikutukset dietyleeniglykolia käyttävässä hiukkaskasvattimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations of annual cycles of meteorological phenomena and atmospheric aerosols at Maldives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations of atmospheric new-particle formation along horizontal roll vortices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations of Wintertime Aerosol Hygroscopicity and Volatility in Budapest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observed Availability of Cloud Services0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observed Changes in the Hydrography of the Arctic Ocean0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Of the non-existence of BLD mappings between manifolds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentliga rum i föränderliga städer : tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offloading content routing cost from routers6 7 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3 23
Ohjaaminen ja ohjaajakoulutus matematiikan yliopisto-opetuksessa : Laskuharjoitus- ja kisälliohjaajien kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmien formaali verifiointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistojen testaaminen tarkkojen määrittelyjen puuttuessa : tapaustutkimus ohjelmistoprojektin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistojen vaatimustenkartutustekniikat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistokehittäjien motivaatio : Systemaattinen kirjallisuuskartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistokehityksen parantaminen Lean-menetelmällä : tapaustutkimus yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistokomponenttien yhteentoimivuus5 5 2 2 0 1 0 0 0 4 1 5 25
Ohjelmiston käyttöliittymään kohdistuvat riskit määrittelyvaiheen käyttöliittymäsuunnittelun jälkeen3 1 0 0 3 1 1 1 0 6 3 3 22
Ohjelmiston modernisointi web-sovelluskehyksiä käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmoijan työterveyskysely : ohjelmoijan työn kuormitus ja työterveyspalvelut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmoinnillinen CAD-suunnittelu matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmoinnin opetus matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmointi yläasteen matematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oinasjärven pohjalta ̶ valuma-alueen maanviljelyksen ympäristöhistoria ja järven tilan kehitys sedimenteistä tulkittuina24 14 4 8 25 12 2 0 3 16 23 4 135
Oinasjärven pohjalta : valuma-alueen maanviljelyksen ympäristöhistoria ja järven tilan kehitys sedimenteistä tulkittuina19 6 12 9 0 1 8 10 9 4 4 5 87
Ojitetun Kalevansuon historialliset kasvillisuusmuutokset ja turpeen kertyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oligonukleotidisynteesi isossa mittakaavassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olioarkkitehtuurit peliohjelmistoissa11 10 4 5 2 2 9 5 13 5 6 8 80
Oliokielten välikielten optimointi2 0 1 2 3 1 2 1 3 6 2 3 26
Oljen ligniinin analysointi- ja karakterisointimenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om fibonacci- och lucastal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omaehtoista osallistumista : Tapaustutkimus Kallio-liikkeestä 2000-luvun kaupunginosatoimintana0 5 20 7 9 6 5 11 9 5 8 5 90
Omavastuun muutoksen vaikutus vahinkovakuutuksen hinnoittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omnidirectional Microscopy by Ultrasonic Sample Control0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Coarse Geometry and Coarse Embeddability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Comparative Prime Number Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Hedging and Pricing of Options0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Making Architecturally Significant Decisions in Agile Development: Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Mitchell's embedding theorem and some of its corollaries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Nonholonomic Mechanics and Lagrangian Reduction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Operator semigroups26 24 15 20 25 17 11 12 9 9 11 10 189
On optimization of data assimilation in the HBM -circulation model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On pseudo-finite model theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On random planar maps and their scaling limits0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the concept of arbitrage and some applications of arbitrage pricing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the Julia sets of polynomials and their Hausdorff dimension15 17 10 9 9 3 7 7 7 5 20 14 123
On the l^2 decoupling theorem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the Quality of Crowdsourced Programming Assignments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the System of Systems Approach to the Development of Everyday Life Applications3 0 0 0 0 0 0 0 5 18 9 11 46
On-line concentration techniques in capillary electrophoresis and the experimental investigation of electroextraction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On-line screening of bioactive compounds and application of comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry for the analysis of birch bark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One kilometer (1km) ESAIL tether produced automatically0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One-dimensional Method of Characteristics to Determine Ionospheric Conductances and Currents6 1 0 0 1 3 0 4 2 3 2 3 25
One-Pot Synthesis of 1-Amido-2-cyclohexene Derivatives Catalysed by Ionic Liquids under Solvent-Free Conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko matematiikka poikien aine? : Tasavertaisuus peruskoulun matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko oppimistulokset valettu betoniin? : Tutkimus Helsingin kaupunkirakenteen ja peruskoulujen oppimistulosten välisestä yhteydestä ja kouluvalintojen vaikutuksista12 17 6 16 6 5 2 7 8 9 14 13 115
Online algorithms for partially ordered sets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 31
Online Communality in the Finnish Somali Diaspora0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online to batch conversions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onnellinen kaupunki lasten näkökulmasta : Visuaalinen aineisto kaupunkikuvan välittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onnellisten kylät : Vertaileva tapaustutkimus Kumpulan ja Sundsbergin asukkaiden subjektiivisesta hyvinvoinnista sekä onnellisuuden rakentumisesta9 16 8 11 9 4 3 9 5 5 7 1 87
Onset of cosmological turbulence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontologiaperustaisen lääketieteellisen käsitejärjestelmän käyttö kliinisissä dokumenteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontologiaperusteisten tapahtumien tunnistus piilevän semantiikan analyysillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Source Database Systems : Systems study, Performance and Scalability2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 2 10
Open source tools for Linux distribution development and maintenance in corporate environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
openEHR-spesifikaatioiden käyttö sähköisissä potilaskertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien näkökulma oppilaiden matematiikan osaamisesta nivelvaiheessa ala-yläkoulu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetuksen digitalisoituminen ammatillisessa koulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetus-ja itseopiskelumateriaali fraktaaligeometrian perusteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelmauudistuksen vaikutus tavoitetasoon : Tarkastelussa Vantaan kaupungin 6. luokan matematiikan opetussuunnitelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelmien eroavaisuudet Helsingin kaupungin peruskoulun 6.-9. luokkien ja Eurooppalaisen koulun Secondary 1 – 4 vuosiluokkien matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetusvälineiden käyttö Ammanissa matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden itsearviointi ja oppimistulokset autonomisen oppimisen menetelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden kokemukset matematiikan tehostetussa kisällioppimisessa lukiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden käsityksiä äärettömyydestä matematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden matemaattinen osaaminen tehostetun kisällioppimisen menetelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden motivaatiotekijät yksilölliseen oppimiseen sekä motivaatiotekijät ja mieltymykset tehostettuun kisällioppimiseen lukion matematiikan pitkässä oppimäärässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden uskomuksia matematiikkaa ja sen eri osa-alueita kohtaan : Tapaustutkimus pääkaupunkiseudun aikuislukiosta0 4 40 22 8 6 5 3 5 9 11 4 117
Opiskelualustojen käytettävyyden arviointi tutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskeluun ja kurssimateriaaliin kohdistuvat tunteet yliopiston Raja-arvot -kurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppiainerajat ylittävät kysymykset fysiikan ainereaalikokeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden kokema matematiikan tunnin tunneilmapiiri ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden kokemuksia käsitepiirroksista kemian opetuksessa ja niiden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimispelit matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opportunistiset skedulointialgoritmit mobiileissa langattomissa järjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 3 27
Opportunities and challenges in adopting continuous end-to-end testing : A case study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opposite-side flavour tagging in the the Bs meson system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical maps in guided genome assembly0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimal Quantum Driving for Single-Qubit Gates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimal Transportation and Curvature of Metric Spaces0 4 62 20 15 8 9 8 8 4 4 4 146
Optimering av parametrar i en idealiserad atmosfärmodell0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization of contrast agent enhanced CT of the intra-abdominal lymphatic system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimized Compressed Data Structures for Infinite-order Language Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizing MapReduce For Strongly Heterogeneous Environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optioiden hinnoittelu Pohjoisella sähkömarkkinalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbitrap mass spectrometry compared with other mass spectrometric methods in protein research0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ore mineralogy and host-rock geochemistry of the Cu-Rautuvaara iron oxide copper-gold deposit, Kolari, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ore mineralogy of the Kaapelinkulma gold deposit, Southern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of testing in internal startups0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organometallisten- ja metalliorgaanisten yhdisteiden käyttö katalyytteinä siirtovedytysreaktioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orientation of faults and their potential for reactivation in the present stress field in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Orientation of faults and their potential for reactivation in the present stress field in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Orijärven kaivoksen rikastushiekka-alueen Orijärveen kohdistuvan ympäristövaikutuksen nykytilan selvitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orogenic gold ore sorting assessment based on geological and mineralogical features0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistaminen puistoalueiden suunnitteluprosessissa pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistava toimintamalli ilmastoviestintään : verkkopalvelu kansalaisille ja tutkijoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistuminen ja läpinäkyvyys kuntatasolla : tapaustutkimus Nicaraguasta1 4 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 15
Osallistumista tukevat internetpohjaiset karttakyselyt YVA-menettelyissä : Tapaus Harava ja Piiparinmäki-Lammaslamminkangas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallisuus ja moderointi kaupunkisuunnittelussa : Tapauksina projektit Helsingissä ja Berliinissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outcomes of Post-Tsunami Housing Reconstruction : a Case Study from Sri Lanka2 4 3 7 4 4 3 2 13 20 7 5 74
Outgassing Studies of Some Accelerator Materials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overview and Evaluation of Notifications Systems for Existing M2M0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozone deposition over a boreal lake by the eddy covariance method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikallisten tekijöiden vaikutus tienpinnan lämpötilaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 18
Paikallisten tekijöiden vaikutus tienpinnan lämpötilaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Paikka- ja kymmenjärjestelmän opettaminen toiminnallisen materiaalin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkaan kiintyminen osana aktiivista ikääntymistä kaupungissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkatietoanalyysit ja -visualisoinnit vakuutusyhtiön operatiivisten riskien riskienhallinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö palo- ja pelastustoimen yhteistoiminnan suunnittelussa3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3 2 14
Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen : esimerkkinä pääkaupunkiseutu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Paimionjoen pohjasedimentti Someron alueen maankäytön historiallisten muutosten kuvaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Painetut oppikirjat vai sähköinen oppimateriaali : Oppimateriaalin vaikutus opiskelijoiden oppimiskokemukseen MAY-kurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paketointi-, testaus- ja käyttöönottoautomaatioiden hyödyllisyys ohjelmistoyrityksissä devops näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakohuoneet kemian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleobotanical and lithological changes in two lakes in Thailand : implications for hydrological changes and landscape management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleobotanical and lithological changes in two lakes in Thailand – implications for hydrological changes and landscape management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleoceanographic ocean surface conditions in Kongsfjorden, Svalbard during the past 500 years0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleoproterozoic Postkinematic A-type Magmatism of southeastern Central Finland Granitoid Complex : Petrography, Geochemistry, and Geochronology of the Riitalampi, Viininperä and Korloppinen Localities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pallogeometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pallojen homotopiaryhmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pallomaiset yhteneväistahokkaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pallotaivutettujen kideanalysaattorien röntgendiffraktio-ominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palontorjunta verkossa pelinä ja optimointiongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palveluiden saavutettavuuden muutos pitkällä aikavälillä : Tapaustutkimuksena pääkaupunkiseudun kirjastoverkko0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palveluiden saavutettavuus pääkaupunkiseudulla vanhusten kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelun saatavuus 3G-verkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paragraph-length image captioning using hierarchical recurrent neural networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parakompakti avaruus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parakompaktit avaruudet ja Smirnovin metristyvyyslause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parameter tuning and performance evaluation with HiBench on Hive and Spark SQL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parametric studies of galaxy structure and morphology using GALFIT0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pareto-jakauma ja sen sovelluksia sekä mahdollisuuksia opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parhaat käytännöt globaalissa ohjelmistokehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particle physics models with four generations7 7 5 5 6 7 27 20 12 25 37 23 181
Particle Size Magnifier-hiukkaslaskurin havaintotehokkuus ja herkkyys laitteen supersaturaatiotasolle sekä yleisimmille meteorologisille suureille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partikkelien muodon mallintaminen niiden 2D-satunnaisprojektioista1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 7
Parviennusteen satunnaishäiriö- ja jalostushäiriömenetelmä Lorenz-96-mallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passiivisesta sähkönkuluttajasta aktiiviseksi energiakansalaiseksi? : Aurinkopaneelien yhteistilaus ja -rakentaminen Etelä-Karjalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passive Sampling of Chemical Warfare Agents in the Marine Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patch-based image representation and restoration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns of Aggregated Commuting Times in the Helsinki Capital Region0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCSI-labeled Directed Acyclic Graphs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peatland response to climate warming after the Little Ice Age0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedogenic Ferromanganese Nodules in the Late Neogene Sediments of Lantian, Southern Chinese Loess Plateau0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pehmeikköjen geofysikaaliset in situ -mittaukset stratigrafisen tulkinnan apuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peiteavaruuksien luokittelu ja Seifertin-van Kampenin lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelastuspalveluiden saavutettavuus ja paloasemien optimaaliset sijainnit Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelastustoimi alueellisessa kehittämisessä : Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen saavutettavuus8 7 8 4 6 4 5 4 0 8 1 2 57
Pelillisyys osana opetusta : Sigma Math-oppimispeli yläkoulun matematiikan opetuksen välineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penrosen laatat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentapeptidirakenteiden yleisimmät yhtäläisyydet2 6 4 3 2 6 6 9 14 7 6 3 68
Perception based approach on pattern discovery and organisation of point-set data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance Analysis of Gaussian Graphical Model Methods for Inferring Biological-Networks from Genomic Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance Evaluation of Bloom Multifilters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance of Ajax Applications on Mobile Devices90 110 28 1 22 36 34 6 19 35 4 7 392
Periglasiaalisten ilmiöiden alueellinen mallintaminen subarktisessa ympäristössä28 72 66 70 43 32 22 28 43 53 53 25 535
Periglasiaalisten prosessien mallinnus muuttuvassa ilmastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnetiedon semanttinen annotointi0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 12 2 39
Period Analysis of V-Band Photometry of RS Canum Venaticorum Star BD Ceti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perovskite ternary halides in solar cell applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persistent Data Structures for Incremental Join Indices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Networks and Federations of Personal Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perturbative QCD at high density0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunatärkkelyksen rakenne2 3 1 0 0 5 0 1 7 11 3 0 33
Peruskolun karttaopetus maantieteen ja ympäristö_opin oppitunneilla 2010_luvun alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulua päättävien oppilaiden matematiikan heikon osaamisen yleistyminen 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrography and mineral chemistry of lamproite-hosted xenoliths from Kjakebeinet, western Dronning Maud Land, Antarctica0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Petrological and Geochemical Characteristics of the Ponostama Ultramafic Intrusion, Sodankylä, Northern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrological and geochemical comparison of the ultramafic rocks of Tulppio, Jänesselkä and Värriöjoki, eastern Finnish Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrophysical properties of the Kylylahti Cu-Au-Zn sulphide mineralization and its host rocks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH-dependent dynamics of AMPA receptor NTD domain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phase gate for microwave photons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phase Transition for Multiple Testing : A Simulation Based Comprehensive Study of Bayesian and Frequentist Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phenomenology and numerical analysis of the complex singlet extension of the Standard Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phosphonium ionic liquids in extraction techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photo-Assisted Atomic Layer Deposition and Chemical Vapor Deposition of Metal and Metal Oxide Thin Films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photoacoustic spectroscopy of 14CH4 using a mid-infrared optical parametric oscillator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photocatalytic properties of inorganic composites and their fabrication to thin films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phylogenetic Machine Learning Methods and Application to Mammal Dental Traits and Bioclimatic Variables0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical and Chemical State of Cold Cores10 7 5 0 3 5 1 7 3 4 3 2 50
Physical modeling for the Vis-SWIR spectrometry of the Chelyabinsk meteorite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical properties of glacial sediments from the Landsort Deep0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienalue-estimointimenetelmät : Sovelluskohteena suomalaisten koettu toimeentulo vuonna 200914 7 7 8 7 6 8 5 4 7 6 1 80
Pienen dominoivan joukon etsiminen tasoverkossa hajautetusti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienen kertaluvun ryhmien luokittelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piilevien lajirunsauden ja yhteisökoostumuksen vaihtelu boreaalisissa lähteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piilevät arktis-alpiinisissa puroissa : korkeuden vaikutus beta-diversiteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piileväyhteisöjen ajallinen vakaus Etelä-Suomen pienvirtavesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piileväyhteisöjen lajirunsauden ja koostumuksen vaihtelu vuoristojärvissä ja -lammissa Dolomiiteilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvikorjauksen laadunarviointi Ozone Monitoring Instrumentin satelliitti-UV -tuotteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvityyppien vaikutus sääsatelliittipohjaisen kokonaissäteilyestimaatin tarkkuuteen Etelä-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintamaan geokemiaa selittävät tekijät muuttuvassa tundraympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintasääsuureiden vertailu eri analyysijärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintatuulennopeuden muutos Arabianmerellä ja sen yhteys trooppisten sykloneiden voimakkuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintojen teoriaa ja Greenin kaavat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisaranhaihdutusmenetelmä erittäin hapettuneiden orgaanisten molekyylien tutkimuksessa käytettävien massaspektrometrien kalibroimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisin yhteinen jatke -ongelman ratkaiseminen koodaavan tietorakenteen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pistejoukkojen etäisyysmitat optisessa merkkien tunnistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkittyneet kuivuus-, sade- ja hellejaksot Suomen muuttuvassa ilmastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkän aikavälin maankäyttö ja arkeologisten kohteiden sijainnin ennustava mallintaminen Lounais-Keniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIXE-menetelmän hyödyntäminen arkeologisten näytteiden analysoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 82 56 274
Place Identification : A Comparative Study3 3 8 4 3 3 3 8 2 2 1 1 41
Place-bbased marine conservation and local fishermen's perceptions, a case study in Watamu National Marine Park and Reserve, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planck-satelliittidatan simulointi : Signaalivuodon eristäminen matriisi-ikkunafunktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planck-satelliittidatan simulointi: Signaalivuodon eristäminen matriisi-ikkunafunktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning machines in Helsinki : cross-sectoral cooperation, large actors and international ideas on the local planning field0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 and PM10 characterizations with a focus on Sand and Dust Storms episodes in the urban atmosphere in Amman, Jordan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaveden kloridipitoisuuksien muutokset ensimmäisen Salpausselän alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaveden pinnankorkeuden mallintaminen männyn kasvun avulla7 0 1 1 2 0 0 2 2 3 1 0 19
Pohjavesivaikutus Lammin Löyttynojan ja Koiransuolenojan virtaamissa ja vedenlaadussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Atlantin subpolaaripyörteen äkillisen heikkenemisen todennäköisyys ja vaikutukset Euroopan ilmastoon tällä vuosisadalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Atlantin värähtelyn vaikutus Suomen talvilämpötiloihin ja sademäärään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poincarén epäyhtälöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poincarén kiekko ja Schwarzin-Pickin lemma0 0 0 45 36 9 7 5 6 8 15 1 132
Polarized Multiangular Reflectance Measurements Applied in Analysis of Soils Contaminated with Petroleum Hydrocarbons and Lead0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy Improvement in Cribbage0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politiikan ekologisoituminen liito-oravakonfliktissa : Tapaustutkimuksena Tampereen raitiotiehanke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politiikan ekologisoituminen liito-oravakonfliktissa. Tapaustutkimuksena Tampereen raitiotiehanke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polkujen kulumiseen vaikuttavat tekijät Sipoonkorvessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) modified gellan gum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poly(dialkyyliaminoetyylimetakrylaattien) faasikäyttäytyminen vedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymeerien käyttö ALD-kalvojen selektiivisessä kasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymeerien käyttö ALD-kalvojen selektiivisessä kasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymerization-Induced Self-Assembly of Poly(ethylene glycol)-block-Poly(N-vinylcaprolactam)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynomiaikainen alkulukutestaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynomien synteettinen jako0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynomiyhtälöiden ratkeavuus juurilausekkeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polysakkaridialdehydien selektiivinen muokkaus oksinitrilaasientsyymillä18 16 13 26 29 4 6 18 17 14 17 10 188
Polysakkaridien moolimassan määrittäminen1 1 0 0 2 1 1 0 0 5 5 0 16
Population dynamical embedding of iterated games of different lengths0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posiva Flow Log measurements in characterizing hydrogeological properties of crystalline bedrock at Olkiluoto, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of aptamers in protein analysis and lipoprotein separation by capillary electrophoresis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential of Gas Chromatography for the Determination and Measurement of Selected Physicochemical Properties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential of partial-filling affinity capillary electrophoretic methods in biological studies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potilasannoksen mittausmenetelmä postitse tapahtuvaan säteilyn käytön valvontaan14 19 17 9 11 4 3 26 37 13 15 10 178
Power Aware Real Time Scheduling in Constrained Devices1 0 1 0 0 1 0 2 2 3 0 1 11
Precipitation estimation in urban areas by employing a dense-network of weather radars0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting building-automation time-series data with supervised methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting Hazardous Driving Behaviour with Quantum Neural Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting informativeness of words from human brain signals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting programming assignment difficulty0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting smartphone email marketing campaign clicks with the LightGBM algorithm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predicting Soil Organic Carbon and Nitrogen Content Using Airborne Laser Scanning in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preliminary Investigation of Rare Earth Elements Ion Exchange on Zeolites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of a tetrameric ß-O-4 type biphenylic lignin model compound0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of TiO2 and Na:TiO2 Nanofibers via Electroblowing and Solution Blow Spinning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pricing and hedging exotic options using Monte Carlo method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primates on Farms : Perceived Human-Wildlife Conflicts around Ngangao Indigenous Cloud Forest, Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primordial Perturbations in the Mixed Inflaton-Curvaton Model with Fast-Roll Inflation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primtalssatsen24 11 12 8 9 12 5 14 30 17 17 13 172
Privacy by Design : EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutukset sovelluskehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy versus Information in Keystroke Latency Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy-aware variational inference0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy-preserving proximity detection with secure multi-party computational geometry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probabilistic Liouville field theory on the two-dimensional sphere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probabilistic programming for modeling short count time series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probabilistic Programming for Modeling Short Count Time Series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probabilistic quantification of bacterial strain mixtures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probing the initial conditions of the Universe through the Cosmic Microwave Background0 0 0 0 0 0 0 13 7 7 10 5 42
Probing Trees Annual Rings For The Effects of Volcanic Eruptions Using PIXE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producing data-driven component health predictions with hidden Markov model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programmering i gymnasiets långa matematik enligt läroplanen för år 20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressiivisten web-sovellusten kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressiivisten web-sovellusten kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projecting named entity recognizers from resource-rich to resource-poor languages without annotated or parallel corpora0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projections of Future Daily Temperatures in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektin aikainen testaaminen ja testien siirtäminen ylläpitoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proposal for a Holistic Software Development Performance Measurement System0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propulsion Power And Fuel Consumption Estimation Of Ships0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protected areas and livelihood impacts in Welioya, Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection of Information and Communications in Distributed Systems and Microservices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Function Prediction using Biomedical Literature0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoalgebraic and Equivalential Logics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prototype Evaluation of Silicon Sensors and Other Detector Components Suitable for Future CMS Tracker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Providing Secure Web Services for Mobile Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Providing Value-added Services for Corporate Users in 3G Networks1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 9
Pseudo-Likelihood Learning of Gaussian Graphical Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudodifferentiaalioperaattorit ja tarkka Gårdingin epäyhtälö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudostationaarifaasin ja analyyttien välisten vuorovaikutusten määrittäminen misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykotrooppisten lääkeaineiden erotus neste- ja kaasukromatografisilla analyysimenetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTIME and Generalized Quantifiers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Puhdas imperatiivinen uniikkityypitetty ohjelmointikieli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purely Functional Compressed Bit Vectors with Applications and Implementations20 12 7 12 4 7 17 11 8 9 3 6 116
Puutarhakasvien talvehtiminen Manner-Suomen ilmastossa : nyt ja tulevaisuudessa37 20 20 14 19 14 6 13 35 23 16 9 226
Puuttuvuus GeneRISK-tutkimuksen perustietokyselyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhä vai miehitetty kaupunki? : Turistikierrosten poliittinen maantiede Jerusalemissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyrococcus furiosus -magnetoferritiinin ja PAMAM- dendrimeerin agglomeroituminen : liuosparametrien epäsuorat vaikutukset magneettisuuteen ja katalyyttiseen aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyörivät mustat aukot ja gravitaatioaallot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyöräilyn nopeuksien ja matka-aikojen paikkatietopohjainen mallinnus pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivittäistavarakaupan koettu saavutettavuus Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivittäistavarakaupan spatio-temporaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudun kiireellisten sairaankuljetusyksiköiden asemapaikkojen optimointi paikkatietojärjestelmän avulla2 0 0 0 2 0 0 1 4 2 4 4 19
Pólya's Enumeration Theorem and Its Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative Theory of Autonomous Ordinary Differential Equation Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality Assurance of Diamond Radiation Detectors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality of ALICE SSD modules revealed by electrical tests6 8 2 2 3 1 1 2 1 2 3 0 31
Quality of Service Prognosis in Mobile Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantification of brain hemispheric differences with functional magnetic resonance imaging0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative Comparison of Deep Neural Networks for Quark/Gluon Jet Discrimination0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative determination of complex lipids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
quantum origin of electroweak scale0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quark-Antiquark Bound States in 1+1 Dimensional QCD1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 2 11
Quartz tuning fork as a probe of helium surfaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quasi-pseudolikelihood in Markov network structure learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quenching of fluorescence of pyrene with polymeric quenchers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick-Look Analysis : A Study of INTEGRAL's Automated Source Identification Algorithm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick-Look Analysis, A Study of INTEGRAL's Automated Source Identification Algorithm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quiet paths for people: developing routing analysis and Web GIS application0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rademacher-kertoimiset Fourier-sarjat, Karhunen-Lòeve -Teoreema ja Brownin liikkeen konstruktio satunnaisena Fourier-sarjana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation budget of Arctic sea ice during CHINARE2010 -expedition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radikalcyklisering vid syntes av polycykliska indoler och pyrroler7 10 5 1 2 3 2 0 1 2 6 3 42
Radiolyijyn määritys sedimenttien ajoitusta varten6 10 8 9 10 4 3 14 11 12 11 10 108
Radium behaviour in geologic media; application to nuclear waste deposition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiumin biosorptio ja bakteerien vaikutus happaman valuman syntymiseen Paukkajanvaaran entisellä kaivosalueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFT-menetelmän soveltaminen alkydi-akrylaattikopolymeerien miniemulsiopolymeroinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raide-Jokeri pääkaupunkiseudun verkottajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakerroksen simulointi heterogeenisellä alustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennegeologinen kehitys ja deformaation jakautuminen paleoproterotsooisella Peräpohjan vyöhykkeellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennustoiminnan vaikutukset huleveden laatuun : tarkastelussa Kuninkaantammen hulevesipilottialue 2011–20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakenteiset sanakirjat5 2 3 1 1 2 0 2 2 1 3 1 23
Random and non-random dyadic systems in doubling metric spaces15 7 16 12 11 3 4 5 1 9 16 2 101
Random Cookie protocol, a new solution to prevent against session cookie hijacking0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rannansiirtyminen ja ihmisen toimintaympäristön muutos Mätäjokilaakson alueella esihistoriallisella ajalla51 31 53 56 72 37 33 54 65 58 72 38 620
Rannikkodyynien hiekan hydrofobisuus, esimerkkinä Vattajanniemen ja Yyterin dyynialueet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapakivigraniitteihin liittyvä bimodaalinen vulkanismi Taalikkalan megaksenoliitissa Lappeenrannassa : Litologis-petrografinen ja geokemiallinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Interferometric Imaging of Printed Drug Laden Multilayer Structures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapsista tuotetun biodieselin ja vehnästä tuotetun bioetanolin energiavirrat ja ympäristövaikutukset Euroopan unionissa25 27 17 2 3 11 6 7 18 21 39 22 198
Ratakapasiteetin määrittäminen ilmakuvatulkinnan avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rationaalinen muodon säilyttävä spline-interpolointi5 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3 1 17
Raudan esiintymismuodoista pohjoisen Itämeren sedimenteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rautalammin Kiviniemen granaattipitoinen fayaliittiferrogabro8 11 17 15 21 4 6 7 7 14 14 7 131
Rautatieliikenteen täsmällisyyteen vaikuttaneet sääilmiöt Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ray-Tracing Based Polarized Radiative Transfer in General Spacetimes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayleigh-testi periodisuudesta : muinaisegyptiläinen ennustuskalenteri sarjana aikapisteitä3 2 0 0 0 4 1 0 0 7 1 0 18
RCS Compliant File Transfer to Multiple End Users in IMS Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDF-muotoisen datan tietokantaratkaisut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDF-muotoisen tiedon hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re-engineering strategies for legacy software systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re-implementing and Extending a Hybrid SAT-IP Approach to Maximum Satisfiability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaaliaikainen vokselipohjainen globaali valaistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaaliaikaisen roskankeruun tekniikat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaalilukujen konstruointi rationaalilukujonojen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaction coordinate approach to non-Markovian dynamics in the spin-boson model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaktiivinen ohjelmointi web-sovellusten selainpuolella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaktiivinen ohjelmointiparadigma palvelinohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real-time motion and dynamic receiver sensitivity correction for CEST-MRI in the human brain at 7T0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reanalysis of the existing regional geochemical data around the Sakatti Ni-Cu-PGE target, Sodankylä, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reasoning over Assumption-Based Argumentation Frameworks via Answer Set Programming0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recent Developments and Challenges in Chromatographic Lipidomics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recent Developments in Solid Phase Microextraction Techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recommendation of Multimedia Objects Using Metadata and Link Analysis4 4 0 1 1 10 2 9 20 9 7 12 79
Recommender Systems for Online Dating0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconstruction of the past 3000 years of vegetation and land-use dynamics : a case study of pollen and geochemical indicators of Lake Lavijärvi in Karelian Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recovery Management of Long Running eBusiness Transactions1 3 1 2 2 9 0 3 1 3 14 4 43
Rectilinear minimum link paths in two and higher dimensions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducing Technical Debt with Machine Learning Frameworks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducing Uncertainty about Project Goals in Software Development : Proposal for a Software Product Vision Framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflections on national geopolitics : How national geopolitics are mirrored in web map services0 0 0 0 0 20 16 29 34 37 34 44 214
Reitinetsintä ja etsintäavaruudet tietokonepeleissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekursiivisten ja lambda-määriteltävien funktioiden yhtenevyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekursiivisten ja lambda-määriteltävien funktioiden yhtenevyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaationaalinen tieto yliopisto-opiskelijoiden sähkötehon selitysmalleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relativistic Description of Heavy-Light Mesons2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 7
Relay Placement in Sensor Networks3 0 2 1 0 2 1 2 0 0 6 4 21
Remembering a place - a case study of a Facebook page for Varosha, Cyprus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remembering a place : a case study of a Facebook page for Varosha, Cyprus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Removing 3D point cloud occlusion artifacts with generative adversarial networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Replication-based Load Balancing in Distributed Content-Based Publish /Subscribe Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reppureissaajien tietotekniikan käyttö ja asenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reppureissaajien tietotekniikan käyttö ja asenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requirements Management in an Open Source Software Project : Empirical Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resettlement and Irrigation Schemes as keys to Development? : The case of New Halfa Agricultural Scheme, Sudan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Resident interests and participation in energy refurbishment processes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residyt ja residylaskenta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reunalaskenta-arkkitehtuurit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reversibilitetsproblemet för tvådimensionella cellulära automater11 0 4 4 5 3 4 2 3 5 3 2 46
Review of popular word embedding models for event log anomaly detection purposes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Social Networking Sites' Security and Privacy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccatin yhtälö18 20 14 20 11 5 3 11 2 5 8 1 118
Riemann-Stieltjesin integraali0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riemannin ja Riemann-Stieltjesin integraalit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riemannin pintojen uniformisaatio kohomologian keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riippuvien log-normaalisten satunnaismuuttujien summien asymptotiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden vaikutus aerosolihiukkasten laskennalliseen kasvunopeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riskimitat ja riskinallokointimenetelmät20 14 19 14 7 10 5 7 7 14 12 11 140
Riskisijoitukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riskivastaavuudesta tinkiminen vakuutusten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RM-ODP -viitekehys ja organisaatioanalyysi yrityksen kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robust Estimators for Poisson Regression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robusti tilastollinen päättely ensimmäisen ja toisen ehdollisen momentin mallintamisessa1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 1 10
Roikkuvan sateen tunnistaminen säätutkamittauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roolit ketterissä ja Lean-ajattelun mukaisissa, itseohjautuvissa ohjelmistoprojekteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roskapostin torjunta- ja luokittelumenetelmät15 12 10 6 6 5 7 6 8 11 9 4 99
Routing in anonymous networks as a means to prevent traffic analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovaniemen kunnassa sijaitsevien Vanttauksen, Lehmikarin ja Äijävaaran appiniitti-intruusioiden petrografian ja geokemian tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmälaajennuksista sekä suorista ja puolisuorista tuloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmän esittäminen virittäjien ja relaatioiden avulla0 0 0 0 0 0 0 22 20 16 10 2 70
Räjähdysaineiden havaitseminen kaasufaasista ilmanpaineessa lentoaikamassaspektrometrialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Räjähdysaineiden spektroskopiset kenttämittausmenetelmät ja palavien nesteiden jäämäanalyysimenetelmien kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Röntgenvaihekuvantamislaitteiston kokoaminen ja käyttöönotto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarisen ultramafisen intruusion petrografia, geokemia ja geokronologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saavutettavuuden vaikutus asuntotyyppien hintoihin pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sademäärien vuorokausivaihtelu OpenIFS -mallissa sekä niiden herkkyystarkastelu huhtikuussa 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sademääräsimulaatiot ENSEMBLES-hankkeen alueellisissa ilmastomalleissa13 10 2 2 2 0 0 2 0 2 3 1 37
Safe and Complete Prediction of RNA Secondary Structure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safe solutions for walks on graphs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safety of analytical X-ray appliances0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaannorppa kunnan suunnittelussa3 2 1 0 0 0 3 6 6 11 7 2 41
Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkelaskentataidot100 98 75 26 2 5 32 80 109 100 66 49 742
Salitun felsisten juonten mineraalikoostumus ja evoluutio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sample Preparation for Chromatography Analysis of Steroids in Biological Samples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling based Frequency Estimation on Massive Wikipedia JSON Documents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanastonoppimispalvelun käytettävyyden arviointi : systemaattinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sand and Dust Storm (SDS) Episodes Classification in the Eastern Mediterranean Region0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmien automatisoitu regressiotestaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarasuo-rahkasuovaihettuman kasvillisuushistoria neljällä boreaalisella rahkasuolla : ajallinen ja alueellinen näkökulma0 0 0 25 20 6 10 11 21 13 16 5 127
Satamasta urbaaniksi kantakaupungiksi : Alueen käyttötarkoituksen muutos Länsisataman alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sateen intensiteetti Suomen kesäsateissa säätutkamittausten mukaan2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Satelliitti-instrumentti IASI ja sen sovellukset sääpalvelulle3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 2 13
Satunnaismatriisien ominaisarvoista ja niiden sovelluksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savipartikkelien pinnan ATRP-oksastus tuoksumolekyylien absorptio-ominaisuuksien parantamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalable Bayesian Induction of Word Embeddings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophrenic graft copolymers and their stimuli-responsive self-assembly behavior0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Christoffelin kaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scrum-prosessimallin käyttöliittymäriskien minimointi simulointipohjaisella GDD-käyttöliittymäsuunnittelumenetelmällä4 12 4 6 3 1 0 1 1 1 2 1 36
Searching for degenerate Higgs bosons using a profile likelihood ratio method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secondary Aerosol Studies Performed in the Laboratory using the Potential Aerosol Mass Chamber0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securing Handover in Wireless IP Networks16 17 4 5 13 10 5 3 5 1 8 3 90
Security Framework for the Web of IoT Platforms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seismic forward modelling constraints for seismic ore exploration at the Kylylahti Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au sulfide deposit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitsemän ympyrän lause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitsemäntoista tapettiryhmää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekoituskerroksen korkeuden arviointi eri menetelmin Loviisan ydinvoimalaitoksen läheisyydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Select-based random access to variable-byte encodings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selektiivinen kemiallinen ionisaatio massaspektrometrisissa ilmamittauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self-assembly of polypeptide-surfactant-complexes in aerosol nanoparticles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selkoviestintä matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosamikrofibrillien ominaisuudet lauhkean ja trooppisen ilmastovyöhykkeen puulajeissa : Röntgensirontatutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semantic text similarity using autoencoders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semanttinen tiedonhaku3 4 3 6 5 2 0 1 2 3 1 1 31
Semanttisen sosiaalisen webin hyödyntäminen sosiaalisten verkostojen tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semi-automatic Solving of "Jigsaw puzzles" for Material Reconstruction of Dead Sea Scrolls0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semi-Classical Conformal Blocks in the AdS/CFT correspondence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semi-Markov-prosessin hyödyntämisestä keskeyttämistapahtuman mallintamiseksi vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semi-supervised detection of industrial fouling using ultrasound0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semi-supervised learning of WLAN radio maps10 10 11 6 6 5 3 5 3 4 7 4 74
Semidirect products and Rubik's cube0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentence segmentation on poorly structured text using language models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sequential Monte Carlo Instant Radiosity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpentinization and carbonation of the komatiitic rocks in the Komati Complex, Barberton greenstone belt, South Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serverless Computing on Constrained Edge Devices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service Composition on a Mobile Phone2 2 0 0 1 2 2 2 4 2 1 1 19
Service-based Requirements for Future Mobile Networks2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 13 24
Service-Oriented Process Models in Telecommunication Business0 0 0 0 1 34 15 12 14 18 21 22 137
Seurantatutkimus Vihdin Enäjärven fosforinpidätyskyvyn kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shared Understanding of the User Experience: A Case Study of Collaboration Between Developers and Designers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shearlet-based projection to wavefront set prior with convolutional neural network0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shokkikiihdytys Auringon koronassa3 2 2 2 2 1 0 1 1 1 4 1 20
Siirtymä MAY1-kurssilta lyhyen tai pitkän matematiikan 2. kurssille lukiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirtymämetallien käyttö 18F-fluorireaktioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoitussidonnaisen henkivakuutustuotteen hinnoittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoitussidonnaisten vakuutusten suojaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sileiden funktioiden tiheydestä varioivaeksponenttisissa Sobolev-avaruuksissa3 0 2 0 3 4 3 2 1 9 4 3 34
Silica-Polymer Nanocomposites and Polymeric Hybrids Featuring Silicon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silicon-Based Optical Adhesives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simpleksiset kompleksit0 0 0 0 18 11 9 12 12 8 5 4 79
Simplicial complexes and Lefschetz fixed-point theorem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simplified Network Signaling Architecture0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulating Core Formation Through Supermassive Black Hole Mergers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulating Core Formation Through Supermassive Black Hole Mergers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulating scalar electrodynamics in a dual representation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
Simulating scalar electrodynamics in a dual representation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21
Simulating the dynamics of supermassive black holes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulation of Domain Wall Dynamics in Ferromagnetic Thin Films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulointipohjainen Goal-Derived Design -käyttöliittymäsuunnittelumenetelmä ketterässä ohjelmistokehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulaariarvohajotelma ja pseudoinverssi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulaariarvohajotelma ja sen sovellukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulaarisista konvoluutio-operaattoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinisten perinteisten taiteilijaväriaineiden tunnistaminen polarisaatiomikroskoopilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIR-malli tartuntatautien kuvaamisen ja ehkäisemisen suunnittelun apuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomografiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäisen sädehoidon annosmääritys maksan radioembolisaatio-hoidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpaikannusjärjestelmien vertailu vähittäistavarakaupassa paikantamista varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpaikannusjärjestelmien vertailu vähittäistavarakaupassa paikantamista varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skriptikielen liittäminen pelimoottoriin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skriptikielten metapiirteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slummiparakeista kyläkarnevaaleihin : Kumpulan ja Toukolan imagonmuutos sanomalehdissä 1963-199931 8 7 6 19 12 7 10 5 12 21 4 142
Smart heating in small apartments - factors affecting the use of smart thermostats and comfort0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smolyak Quadrature0 0 0 0 0 0 0 31 12 23 38 77 181
SMS Spam Detection in a Real-World Platform using Machine Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOA governance frameworks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Games and Behavioural Targeting in Marketing : a Survey and Implications for Game Software Developers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Networking and Privacy Perception : A User Study of Facebook & LinkedIn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social networks for volunteered geographic information : A case study of OpenStreetMap14 14 11 3 5 5 11 16 13 8 11 9 120
Social Welfare Function Approach to Inequality Measurement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sodan maantiede Kongon Demokraattisessa Tasavallassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software development using DevOps tools and CD pipelines : a case study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Plagiarism Detection Using N-grams0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil moisture in process-based modeling in cold environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil respiration around termite mounds in African semi-arid savanna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soklin karbonatiittikompleksin Kauluksen alueen petrografia, geokemia sekä P-, Nb- ja REE-mineralisaatiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid phase microextraction techniques for determination of environmental contaminants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid State NMR in the Study of Cellulose Ionic Liquid Interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solmukaaviot, Seifertin pinnat ja Aleksanderin invariantti33 14 8 9 8 5 4 7 2 6 5 1 102
Solovay's Theorem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solumaiset ositusavaruudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalien maastalähdön järjestelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalitaustaisten maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot ja naapuruussuhteiden merkitys : Tutkimuskohteena Helsingin Meri-Rastila0 12 17 31 200 90 37 58 29 30 56 27 587
Some Fundamental Concepts of Discrete Tomography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopivan haastavat tehtävät : Cuulis-oppimisympäristön kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorption behavior of Se(IV) species on kaolinite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalinen media, massadata ja kaupunkimaantiede : systemaattinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiodemografia, urheilusatsaaminen sekä lajin alueellisuus urheilupaikkasuunnittelun tukena : Tapaustutkimus rullalautailusta pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 11 4 9 9 6 2 15 9 65
Sosioekonomisen hyvä- ja huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen Päijät-Hämeen maakunnassa vuosien 2000-2016 aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotahistorian kuvaaminen ja rikastaminen linkitettynä datana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotilaallisen toiminnan ympäristövaikutukset kansainvälisestä ja Suomen Puolustusvoimien näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Source areas and effect of wet deposition on particles detected at SMEAR II measurement station as studied with FLEXPART0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South American subduction zone processes : Visualizing the spatial relation of earthquakes and volcanism at the subduction zone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovellus satunnaisprojektiolle : korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovelluskielen hyödyntäminen peliohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovelluspalvelut, monivuokraajuus ja vahinkovakuutusohjelmiston kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPA-sovellukset hajautettuna järjestelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparse dynamic tomography : A shearlet-based approach for iodine perfusion in plant stems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial and temporal drivers of soil respiration in a tundra environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial distribution and evolution of porosity in a heterogeneous clay-rich fault core0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatializing Data to Optimize Pricing and Improve User Experience : A Case Study Analyzing Trends in London, Paris and St. Petersburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatiotemporal Modelling of Rooftop Rainwater Harvesting with LiDAR Data in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Species distribution models explaining human-wildlife conflicts in Taita Taveta County, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectral Theory of Unbounded Self-adjoint Operators in Hilbert spaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectroscopic investigations of meteorites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPIDERS - The making of an X-ray detected spectroscopic galaxy cluster survey and catalogue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spin and shape analyses for the slowly rotating asteroid (39420) 2084 T-20 0 0 0 0 0 0 8 12 14 8 17 59
Spin blockade in Cooper pair splitters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spin Glasses, Boolean Satisfiability, and Survey Propagation0 0 0 0 0 0 0 20 8 15 9 4 56
Spin-orbit coupling in superconductor-normal metal-superconductor junctions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splinisilottimen käyttö SiZer-menetelmässä1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 8
SQL-tehtäväyritysten oikeellisuuden ennustaminen koneoppimismenetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staattisen analyysin ja mittareiden käyttö refaktoroinnin vaikutuksien analysoinnissa ohjelmistojen sisäisen laadun perspektiivistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stability of linear and non-linear Kalman filters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stable and Unstable D-branes1 1 0 0 1 1 0 2 29 16 17 8 76
Stack-tehtävien käyttö yliopiston matematiikan kurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard model of the mind and perceptual control theory : A theoretical comparison between two layouts for cognitive architectures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Star formation in selected Planck fields0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State management in coreless mobile networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Static Web content distribution and request routing in a P2P overlay0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistic Software for Neighbor Embedding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical data analysis for biomarker discovery and Type 1 Diabetes prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Estimation of the Local Group Mass0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Properties of Cavitons and Spontaneous Hot Flow Anomalies in a Global Hybrid-Vlasov Magnetosphere Simulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistik av halkolyckor jämförd med Meteorologiska institutets vädermeddelanden för fotgängare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stereoelektroniset efektit furanosidien ja pyranosidien glykosylaatio- ja hydrolyysireaktioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stereoselectivity in Furanose Glycosylation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stieltjesin integraali0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stiffer Optical Tweezers through Real-Time Feedback Control6 14 16 5 23 1 9 8 9 13 13 12 129
Stochastic Filtering11 4 5 1 0 1 2 1 0 5 3 1 34
Stokastisesti diskontatut kassavirrat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stokastisia malleja sähkömarkkinoiden hinnoitteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic districting for the mitigation of educational segregation : A pilot model for school district optimization in Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic mating with varying preferences0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategisista peleistä ja niiden ratkaisuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strengthening Zero-Interaction Authentication Using Contextual Co-presence Detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stretching single DNA-molecules with temperature-stabilized optical tweezers1 17 13 1 4 0 0 1 0 0 3 4 44
STRONG AUTHENTICATION BASED ON MOBILE APPLICATION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strong lensing as a test of the vacuum energy density in the LCDM model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural EM methods in phylogenetics and stemmatology8 7 4 6 4 6 6 12 9 25 11 5 103
Studentexamensprovet i fysik åren 2006 – 2016 : Kunskapsdomän och svårighetsgraden på uppgifterna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studerandes förklaringsmodeller gällande glödlampors ljusstyrka i likströmskretsar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies towards purification of Auger electron emitter 165Er : a possible radiolanthanide for cancer treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Study of the environmental impacts of the Fukushima accident : Determination of 3H, 90Sr, 129I and 134,137Cs in surface waters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Study on crystallization tendency of disaccharides by X-ray scattering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studying the effective condensation sink based on heterogeneous nucleation theory and measurements in Beijing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studying the formation of atmospheric aerosol particles in coastal and marine environments : analysis of CalNex and Mace Head measurements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub-sampled and Differentially Private Hamiltonian Monte Carlo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub-surface metrology : absolute z-coordinates deep inside displays0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhteellinen jälleenvakuutus ja sen optimaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suitability of Agile Methodology in Globally Distributed Software Development : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suitability of microcrystalline cellulose as an ion exchanger : A radiochemical approach to the determination of ion exchange properties of AaltoCellTM materials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukellusmatkailu uhkien ja muutosten edessä : Thaimaassa toimivien suomalaisten sukellusmatkailualan toimijoiden kokemat uhkat ja varautuminen muutoksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolen esiintyminen maantiedon oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolisteroidien analysointi ja biologinen poistaminen jätevedestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulfide mineralogy of the Suurikuusikko (Kittilä) gold deposit – A comparative study of the Au-rich Rimpi ore zone and the Au-poor Pikkurouravaara area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulfonamidien valmistaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunderdhunga-jäätikön pintakerroksen mittaukset Himalajalla 20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suodattimien optimointi aivojen tapahtumapotentiaalien analyysissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suolaisuuden ja lämpötilan vaihtelu Pohjanlahdella perustuen FerryBox -dataan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun alueelliset piirteet : Jalkapallon, jääkiekon, koripallon, lentopallon, pesäpallon, salibandyn, hiihdon ja yleisurheilun leviäminen ja alueellinen keskittyminen maakunnittain 1950–20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten laivamatkustajien kokemukset, mielipiteet ja toiveet : Tarkastelussa Helsingin ja Tallinnan sekä Helsingin ja Tukholman väliset reitit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten maastamuutto 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden uskomukset, niiden yhteydet ja taustat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten matematiikanopettajien todennäköisyyslaskennan osaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten unen pituuden muutoksen selittäminen ikä—kohortti-mallin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomeen saapuneiden työperäisten korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sopeutumiskokemuksia tarkastelemassa ja sijainnillisia eroja etsimässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen alueella tapahtuneen mannerjäätikön vetäytymisen visualisoiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen energialähteiden riskianalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen kaupungit ja kaupungistuminen maantiedon yläkoulun oppikirjoissa 1970-luvulta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu2 0 1 2 2 0 3 2 1 7 2 2 24
Suomen maakunta- ja aluekehittämisjärjestelmän uudistus eurooppalaisessa alueellisen muutoksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen matalapohjaveden lämpötila, siihen vaikuttavat tekijät ja valtakunnallisen lämpötilakartoituksen käyttökelpoisuus geoenergiapotentiaalin arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen pintavesien lyijyn ja nikkelin taustapitoisuudet ja niiden biosaatavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 10 58
Suomen talviukkoset 2003-20072 2 1 1 1 3 0 1 0 4 0 1 16
Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus : tutkimusmenetelmänä MIPS1 0 0 0 2 2 0 16 8 17 17 5 68
Suomen- ja englanninkieliset digitaaliset kaupunkitilat Helsingissä : Case Instagram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomenkielisen PRF:n ulottuvuudet työvoimatoimiston aineistossa sekä faktorirakenteiden invarianssi sukupuolen suhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomenkielisten lehtiartikkelien luokittelu3 1 0 3 1 1 0 3 2 3 5 3 25
Suomenlahden ulappa-alueen rehevöitymiskehitys : paleolimnologinen rekonstruktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomenlinnan merilinnoituksen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset vuonna 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa esiintyvien lämpötilan ääriarvojen mallintaminen yksidimensioisilla ilmakehämalleilla15 14 20 7 3 5 5 8 5 18 11 3 114
Suomussalmen varhaisproterotsooisten diabaasien mineralogia tektonisessa tulkinnassa3 1 2 1 3 3 0 0 1 2 2 0 18
Suoritusanomalioiden havaitseminen lokitiedostoista ohjaamattoman koneoppimisen menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suorituskyvyn turvaaminen virtualisoidussa ympäristössä4 19 9 12 10 7 6 9 18 17 4 8 123
Superresoluutio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supporting interactive summarization for explainable exploratory search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supramolecular crosslinking of biomimetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) nanocomposite reinforced with multi-walled carbon nanotubes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survey into basics, concepts, applications, security and simulation of DHT and applications based on DHT technologies