Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Kasvatustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
" – et ku kiertelee ja kattelee, ja pyytää kertomaan ja näyttämään" : Luokanopettajien näkökulmia matematiikan vaikeuksien tunnistamiseen ja oppilaiden tukemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...miten sitä tanssia sais pois sieltä norsunluutornista?" : Tanssin merkitys ja haasteet koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : Tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai etkö oo pätevä?" : Vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aidosti yhteinen visiomme" : Erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annatteko te heille aina vain kaikkein parasta?" : Elintarvikemainokset vuosien 1954–1964 Pirkka-lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : Nuoren toimijuus kodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : En kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : En studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : Åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eat, move, sleep" : Miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : Toimijuutta kahdella kielellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
"Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : Normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : Luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei me saada tappaa mitään!” : Emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei niitä voi estää oppimasta" : Etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : Tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei oo rohkee jos ei niinku luota itteensä." : Esiopetusikäiset lapset kertovat rohkeudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : Lasten pelot päivähoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei sinne halua ihan syvimpiä tuntojaan vuodattaa" : Nuorten aikuisten käsityksiä yksityisyyden hallinnasta Facebookissa36 43 37 36 23 9 16 25 13 21 35 16 310
"Ei sitä ainakaan helpommaksi tehdä sairaan opiskelijan elämää" : Pitkäaikaissairaiden kokemuksia korkeakoulutuksen esteistä ja mahdollisuuksista24 28 22 8 13 12 5 12 8 12 16 6 166
"Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : Diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämää yhdellä siivellä lentäen" : Suomessa asuvien Chilen pakolaisten ja heidän jälkeläistensä historiatietoisuus25 10 10 8 7 2 12 6 11 14 12 8 125
"En baskunskap för att kunna existera" : Om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En busunge som aldrig flyttar hemifrån" : Att leva med en kronisk tarmsjukdom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : Oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo": Tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa" : Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." Luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et mä tiiän et mä en oo vaan pikku piste sitä taulua, vaan mä oon sitä taulua." : 5.-luokkalaisten kokemuksia osallisuudesta alakoulussa ja partiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : Oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : Tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Haluan tuonne heti!" : Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa1 4 0 1 1 2 0 0 6 4 11 4 34
"Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : Ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvää oppia elämään" : Vanhempien ajatuksia käsityön valitsemisesta valinnaisaineeksi yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihan tavallista arkee" : Työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihana kun meillä on tällainen koti" : Kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : Den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : Högskolestuderandes berättelser om ensamhet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joko päästään tabuttaa?" : Vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku intohimo pitää olla" : Oppimisen iloa koulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin.17 18 18 14 15 7 0 6 4 19 19 7 144
"Jos hän olisi ollut kuten me muut" : Oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : Tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : Laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : Opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : Avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : Käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : Laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki tahtoivat aina välttämättä puhella syödessään." : Ruokailutilanteet ja ruokarutiinit Tove Janssonin muumikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kakofonian suurkatselmus" : Luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
"Kivassa seurassa mun mielest ruokaki maistuu paremmalta ku sillee, et jos söis yksin." : Seitsemäsluokkalaisten näkemyksiä ja kokemuksia yhdessä syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : Vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : Kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : Opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : Koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : Lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : Kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumman kaa olisit mielummin" : Tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : Vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : Narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : Taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuten miehet tekee" : Monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl joka mimmist voi tulla kui hyvä vaan" : Dialoginen analyysi sukupuolisuudesta skeittaamaan oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : Systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä mä kykenen opettamaan sitä kuvista" : Luokanopettajaopiskelijoiden pystyvyyskokemukset ja niiden taustatekijät kuvataiteen opettamisesta alakoulu kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : Lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän täällä tehdään kaikenlaista laidasta laitaan..." : Nuorten työpajatoiminta ja oppiminen työpajoilla työharjoittelijoiden kokemana20 18 4 15 9 1 10 9 17 17 8 9 137
"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsen hankinta on tuonut vahvan kokemuksen elämän merkityksellisyydestä" : Sateenkaariperheiden vanhempien perheytymisprosessit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : Opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : Opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lensinkö minä hienosti?" "Lensit aivan upeasti!" : Innostamisen tutkimus päiväkodin esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : Erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loppujen lopuksi, ei kukaan ole paljon toistaan kummempi" : Sosiaalityöntekijöiden asenteet huono-osaisuutta kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lusikan väristä riippumatta" : Koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : Tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me systeeminä tuotetaan eriarvoisuutta" : Miten uusliberalismi tuottaa erityispedagogiikan kautta syrjäytyneitä ja kuuliaisia kansalaisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : Uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Metsästä mä löysin voimaa." : Tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikset sä nyt sano mitään?" : Arat ja ujot lapset päiväkodissa ja koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miksi tätä on pakko opiskella?" : Lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä mä oon? Mä en oo Venäjällä venäläinen enkä Suomessa täysin suomalainen" : Kaksikielisten aikuisten ajatuksia kieli-identiteetistään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä se sun systeemis on?" : Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : Tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missä se raja menee" : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : Luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : Viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : Opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : Käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Monesti on tullut ajateltua, että ihana, kamala kakara!" : Huomioidaanko päiväkodissa kansainvälisesti adoptoituun lapseen ja adoptioon liittyviä erityispiirteitä?17 19 18 19 10 17 9 13 35 19 18 11 205
"Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : Kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Munkin luokassa muslimipojat tykkää hengata keskenään ja kantasuomalaiset keskenään." : Opettajien puhetta monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Musiikki merkitsee minulle paljon" : Asennetutkimus musiikin opiskelun merkityksellisyydestä peruskoulun 9. luokkalaisille17 21 19 17 8 1 2 12 17 26 19 7 166
"Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : Esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : Kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Myöhän se luodaan se eettinen arvo tähän meiän arkipäivään." : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä eettisestä kasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä oon tosi iso kasvattaja" : Valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" -Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä valitsen hänet joka päivä uudestaan" : Laadullinen tapaustutkimus parisuhteessa koetusta onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mäkään en kyl ihan usko, et..." : Tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa32 32 9 6 7 5 1 5 7 5 12 10 131
"Ne sanoo, et ota salaattii tai sit ota perunaa" : Terveellinen ruoka pääkaupunkiseudun 6-luokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin kun uskaltaa tehdä jotain" : Tapaustutkimus luokan rohkeudesta ryhmäytymisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No en mä löis, mut…" : viihteellistä historiakulttuuria paljon kuluttavien nuorten käsityksiä väkivallan oikeutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No siis ne oppilaat ja niiden terveys on niinku ihan ykkönen." : Luokanopettajien näkemyksiä välituntiliikunnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No yks tavote on tietenki työllistyä." : Helsingin Työttömät Ry:n kouluttajien näkemyksiä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt mä voin syödä ihan mitä vaan!" : Ruokayliherkistyneiden kokemuksia DNRS-ohjelman vaikutuksista arjen ruokailuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt raksuttaa!" : Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen tukeminen ohjaavalla opetustyylillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen parhaimmillani tavallaan aina" : viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olin ajatellut, että olisin surkea, mutta ope auttoi ymmärtämään muuta" : Kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä itsetunnon kohottamisesta liikuntatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oma entinen on palannut takaisin elämään" : Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin33 15 41 16 17 17 4 14 16 16 10 8 207
"On käsityönä tehty ja on ekologista" : Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks" : Lapsihaastattelu kiusaamisesta päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve" : Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Opettajat ovat valmiita pelastamaan Suomen" : Arvot ja valtasuhteet opettajapuheessa Opettaja-lehdessä vuosina 1994, 2014 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ovikello soi, äiti tulee!" : Päivähoidon pienet lapset vuorohoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Palkkaisivat lisää puheterapeutteja kun kerta tarvetta on" : Verkkokeskustelijoiden käsityksiä puheterapiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Peppu penkkiin!" : Kasvattajien käsityksiä monimuotoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Perus flickor och social queens" : kläder och stil som uttrycksmedel för den egna identiteten bland flickor i årskurs nio69 53 24 17 29 15 11 13 15 27 15 7 295
"Pilvien takana on aina kirkas taivas" : Erityisluokanopettajien arki pienryhmäopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitäis kaikkien ihmisten löytää umami jostain" : Lapsiperheiden kokemuksia Makumestari-kiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitää kuitenkin lähentyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa22 31 25 22 18 9 6 17 20 16 12 12 210
"Rohkeasti vain kokeilemaan" : Tutkimus alakoulun opettajien valmiudesta opettaa ohjelmointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi" : retoriset vakuuttamisen keinot kasviskeittokirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saa tehdä sitä mitä rakastaa!" : Muodostelmaluistelijoiden motivaatio ja viihtyminen koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ois tosi reiluu" : Vahvuudet lasten arkipuheeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se oli kaunista niin kauan kuin sitä kesti" : Subjektiivisen päivähoito-oikeuden diskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on sellanen sosiaalinen omatunto" : Tutkimus pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on tavallaan semmosta jatkuvaa yhdessä kehittämistä" : Tiedonhallinta verkostoituneiden yritysten toiminnan ja oppimisen mahdollisuutena22 25 20 16 4 3 3 6 7 11 18 5 140
"Se on tietylle porukalle pelastus" : Opettajien näkemyksiä kotiopetuksesta erityisopetuksen järjestelynä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se opetus on vähän semmosta silmänlumetta" : Noviisiluokanopettajien kokemia haasteita ja selviytymiskeinoja työuran alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se valkoinen mötikkä, jolla oli vihreitä sormia oli outo" : Kasvisten tunnistaminen ja kuluttaminen laadullisen tutkimuksen keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Semmonen haavekoulu. Että ois tarpeeks resursseja." : Opettajien kokemuksia ja odotuksia inkluusiosta valmistavassa opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sesonki on sesonki!" : Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä sesonkiruoasta oman ruokatalouden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä kulttuurissa, tosi syvällä" : Tutkimus representaatioista ja eronteoista kehitysyhteistyöjärjestön globaalikasvatusprojektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis mikä normi joka toinen viikonloppu?" : isyyden neuvottelua eron jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis näähän on kallistunu ihan älyttömästi." : Kuluttajien ruoan valintaa päivittäistavarakaupan kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis oikeesti mä en missään nimessä haluais tehdä mitään muuta työtä kun tätä työtä" : Finnair Oyj:n lentoemäntien kokema työn imu vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siit hyötyy koko organisaatio jos me jaetaan tietoa silleen et myös muut kehittyy" : Jaettu asiantuntijuus ja sen haasteet asiantuntijayrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sit mä vaan jatkan leikkiä" : Tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana93 24 20 15 16 4 5 5 6 13 11 6 218
"Sitte se menee koulus" : Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen taito esiopetuksen päättövaiheessa40 34 20 4 3 13 8 13 20 20 23 8 206
"Sitten kun ollaan isoja, mennään keskenämme naimisiin" : Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Suomi soti. Suomi itsenäistyy. Suomi sotii uudelleen." : Tutkimus yhdeksäsluokkalaisten menneisyyskertomuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sä saat tästä niin upeen!" : Tekstiilityönopettajat kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukijoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tavallista, raskasta ja kiireistä" : Aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"They don't need our money; what they want is knowledge" : Maailmanpankin, OECD:n ja UNICEFin tietoon pohjautuva legitimiteetti Brasilian koulutuspolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiiän vaan, että kaikki ihmiset on kuluttajia" : Yläkouluikäiset nuoret kuluttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiskikoneista tabletteihin" : narratiivinen tutkimus teknologioiden merkityksistä ja niihin suhtautumisesta kotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista" : Talouskriisit ja uusliberalistinen agenda korkeakoulupolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisten kanssa pitää kyetä työskentelemään ja kantaa itse vastuuta" : Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tunsin itseni näkymättömäksi" : Yksinäisyys osana kuudesluokkalaisen elämää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas." : Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu, ettei ne ihmiset oo enää läsnä, vaan ne on kaikkialla." : Älypuhelimet, media ja vuorovaikutus nuorten aikuisten puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Työntekijä työntekijöiden joukossa, mutta…" : Erojen jäsennyksiä romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
"Työrauhan saamiseksi on muitakin keinoja kuin huutaminen" : Käsityksiä Gordonin vuorovaikutusmenetelmiin perustuvasta Työrauha luokkaan -kurssista suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tärkeetä on, ei niinkään se, mitä opitaan, mutta se, miten opitaan." : Tietokäytännöt oppikirjattomissa esiopetusryhmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on ollu kuitenki tosi avartava kokemus" : Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista." : Tarkastelussa kolmen ruokablogin lukijat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Uskomatonta väriterapiaa" : Tapaustutkimus korujen tekemiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vaikka se on se opetuspeli, niin se on silti sille leikki, koska se on leikin kautta oppimista" : Digitaaliset matematiikan oppimispelit esiopetuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valehtelu ei auta, mutta kaikkea ei kannata kertoa." : Kertomatta jättäminen parisuhteen vuorovaikutuskontekstissa7 27 25 1 2 1 6 4 2 2 42 39 158
"Vastuu elää vapaudesta." : Toimijuus ja kontrolli kuudesluokkalaisten kouluviihtyvyyttä käsittelevässä toimintatutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Villat lampaan selästä miehen selkään" : Käsityön keinoja pula-ajasta selviytymiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Virheiden kautta voittoon" : Noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja persoonallisuuspiirteitä mokatilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisko joku auttaa?" : Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa" : Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhdessä teemme sen paremmin!" : Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
"Yksilö yksilönä" : Opettajaopiskelijoiden käsityksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"You can't repeat the past" : The Great Gatsby 1920-luvun muodin tulkitsijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äiti tarjoaa vieläki joskus grillimakkaraa" : Kasvissyöjien kokemuksia omasta ruokavaliosta ympäröivässä yhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älynväläyksiä" juoksuasuissa : Kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista34 28 16 10 4 15 20 31 38 69 39 17 321
"Äänet alkoivat muistuttaa sävelmiä ja sävelmistä tuli musiikkia" : Musiikkiin liittyvät kuvaukset henkilökuvauksen elementtinä Tove Janssonin Muumi-teoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''Onks pakko liikata?'' : Juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koulun liikuntatunneilla ja urheiluseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mennään metsään!' : Aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mielet mielessä' : Haastattelututkimus taaperoiden kanssa työskentelevien varhaiskasvattajien kyvystä nähdä lapsi ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta diabeteslääkärin ja -hoitajan vastaanotolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–17-vuotiaat nuoret sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–24-vuotiaiden nuorten kotisiivoukseen liittyvä työmotivaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun kotien elämää aikalaisten kertomana : "Neuvokkuus, ahkeruus, periksiantamattomuus – päivä kerrallaan eläminen – siinä kai selviämisemme salaisuus."0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun muoti täällä taas : Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–3-vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 – 5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen : montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä79 102 54 1 4 23 38 65 98 112 108 58 742
3-4-vuotiaiden lasten prososiaalinen käyttäytyminen päiväkodin leikkitilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3–5-vuotiaiden lasten päiväunet ja päivälepo sekä unipedagogiikka päiväkotiryhmissä : Unen aikana ihmisessä vapautuu jotakin henkilökohtaista, sieluun sidottua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-6-vuotiaat karkeamotoriikassa tukea tarvitsevat pojat varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia uimakoulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.-9. -luokkalaisten motivaatio elämänkatsomustiedossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing : measuring behaviour and event-related potentials0 5 40 25 27 24 19 30 35 30 15 56 306
A naturalistic approach to study reading-related brain activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisten pojat : Aapisten poikahahmojen kuvaus 1950-luvulta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-tarkkaavaisuustesti lukemisen vaikeuden ja heikon kielitaidon erottamisen apuvälineenä : S1- ja S2-oppilaiden tarkkaavaisuuden, työmuistin ja kielitaidon yhteydet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus86 84 89 64 68 44 24 43 60 54 63 52 731
Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana : monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afasiaan liittyvä lukemisvaikeus ja sen kuntoutus : tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektien säätely korkeakouluopinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuneisuuden ja tulehtuneisuuden yhteys : Mitkä tekijät yhteyden taustalla vaikuttavat ja voidaanko sisäisen hallinnan tunteella vaikuttaa sen voimakkuuteen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmintahäiriön vaikutus toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR:n LäksyHelpissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisiän koulutustaso lapsuuden ADHD-oireista kärsineillä : ennustavatko nuoruusiän psyykkiset oireet, sosiaalinen kompetenssi tai näiden arviointiin liittyvä vääristymä menestymistä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten käsitysten yhteys oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa : Kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten mielekäs oppiminen ja pelillisyys verkkokursseilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajat kolmiportaisen tuen toteuttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistien ruokailoa : Havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen aakkosten harjoittelu apuna mielen lukutaitoon : lasten näkökulmia MindUP™-opetusohjelmaa soveltavista harjoituksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen jännitevasteiden rekisteröinti useaan äänen piirteeseen yhdellä mittauskerralla terveillä musiikkileikkikoulua käyvillä kaksivuotiailla6 14 2 1 3 7 0 1 9 7 2 6 58
Aivovamman saaneiden henkilöiden toimintaskeemojen tuotto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen : Seurantatutkimus 5.luokkalaisille tuen tarpeen oppilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta? : Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajoneuvon käsittely- ja turvallisuustaitojen yhteys persoonallisuuteen ja riskiajamiseen nuorilla kuljettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateeminen kapitalismi ja yrittäjyyskasvatus osana suomalaista yliopistoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateemisten tunteiden sanoma : Tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiiviset vaikuttajaoppilaat oppilaskuntatoiminnassa : Mitkä tekijät saavat lapset innostumaan vaikuttamisesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten kokemuksia ja käsityksiä esimiehen antamasta palautteesta, Case Yleisradio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 21 7 146
Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten käsityksiä ruotsin kielen oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielenterveystaidot ja niiden tukeminen : kolmen luokanopettajan näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielikuvia maaseudusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä : Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista0 0 0 0 0 0 0 28 29 28 28 14 127
Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaani-hankkeen aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun painotetun opetuksen valintaa ennustavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakouluopettajien näkemyksiä näkövammaisten liikunnan opetuksen haasteista ja kehityskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aliupseereiden työssä oppiminen : Tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuopettajien käsitykset ja kokemukset yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle kolmevuotiaiden lasten merkkivaatteiden kierrätys verkkoympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittelijan oppiminen : Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered Hippocampal Sharp Waves in a Rodent Model of Birth Asphyxia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alusvaatteet omin käsin : Tapaustutkimus alusvaatteiden käsin valmistamisesta 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : Pitkittäistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikkalaisen vanhempain kasvatuksen nykyisiä suuntaviivoja2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 2 13
Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutus : tiedon ja osaamisen leviäminen osallistujien välillä28 17 22 15 17 15 2 5 40 16 24 19 220
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen : tarkastelussa nuorten toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisen koulutuksen reformi & nuorille mahdollistuvien inhimillisten toimintavalmiuksien rakentuminen kehittämispuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon : Elämänkulullinen kertomus ammattikoulutaustaisten matkasta yliopistoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisissa opinnoissa eteneminen peruskouluaikaisen motivaation, arvosanojen ja taustatekijöiden perusteella : tutkimus opintojen viivästymiseen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön intentionaalisuutta selittävät tekijät5 14 10 18 4 1 2 4 3 3 3 3 70
Ammatti-identiteetin ja ryhmäprosessin vastavuoroinen kehittyminen : Teoreettisesti orientoitunut empiirinen analyysi opiskeluryhmän kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattien etiikka : opettajien ja rahoitusalalla työskentelevien eettinen sensitiivisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattiin opiskelevien nuorten moninaiset koulutuspolut : Tarkastelussa koulutuksen vaihtaminen nuorten tarinoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikorkeakoulun opettajien oppimisen säätely ja pystyvyys oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattitaito liikennelentäjän työssä : Simulaatioharjoitukset osana asiantuntijuuden kehittymistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattitubettajien kertomuksia osaamisesta ja sen kehittämisestä tubettajan työssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetstillfredsställelse i förändringarnas virvel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are Early Maladaptive Schemas associated with Borderline Personality Disorder symptomatology among depressed adult inpatients?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arithmetic Fluency and Reading Skills Associated with Mathematical Problem Solving Skills in Sixth Graders with Mathematical Learning Difficulties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen haasteet parisuhteessa : parisuhdeleirille hakeutuneiden kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen rasismi varhaiskasvatuksessa : Varhaiskasvatuksen suomenopettajien näkemyksiä arjen rasismista päiväkodeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjessa vai koulussa opittua? : Esimerkkinä veteen liittyvää sanastoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkea avaruudessa - Asuminen ja arjen rytmien sekä toimintojen rakentuminen kansainvälisellä avaruusasemalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arki ja ADHD : Kerronnallinen tapaututkimus elämästä perheissä, joita ADHD koskettaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkielämän ilmiöiden havainnointi : Tutkimuksellisen työtavan kehittäminen alakoulun kotitalousopetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvioinnin yhdenvertaisuus ja sen lisääminen : peruskoulun opettajien näkemyksiä keinoista oppimisen arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000, 2010 ja 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointimenetelmän ja esitysjärjestyksen yhteys suggestioherkkyysarvioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvojen ja vanhemmuuden yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokasta opetussuunnitelmakeskustelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvostelukirjoitelmien äärellä : Palaute- ja arviointimallin kehittäminen ja testaaminen alakoulun kirjoittamisen opetuksen tarpeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa12 5 3 48 0 2 1 1 3 1 3 2 81
Asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet peruskoulun käsitöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijaopettajien kokemuksia asiantuntijaopettajatoiminnasta koulujen digitalisaation tukijoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta koulutusviennistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijoiden näkemyksiä suomalaisesta koulutusviennistä : Haaste ja mahdollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of executive functions in elderly stroke patients : Long-term predictive value on functional disability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of personality with adolescent delinquency in a context of deviant socialization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults22 45 65 28 10 11 15 9 20 12 24 24 285
Associations of early life stress, late adulthood quality of life and depression on DNAm age in men0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astianpesu 2010-luvulla : tapaustutkimus suomalaisista kotitalouksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuminen performanssina : Fenomenologinen analyysi vanhan talon asumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa47 60 24 1 12 4 1 4 20 32 42 37 284
Att behärska det digitala klassrummet : högskolelektorers uppfattningar om digitala lärplattformar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att bemöta och stödja tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan : Finsklärarbeskrivningar om tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att jobba där hjärnan är, inte var skrivbordet står : Arbetstagares uppfattning om det aktivitetsbaserade arbetssättet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attentional networks in adult ADHD : an fMRI study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audience Effects of Emotional Facial Expressions on Utilitarian Moral Judgments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditory change detection and autonomic arousal in musicians and non-musicians : a mismatch negativity and cardiovascular reactivity study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismikirjon häiriö sosiaalisena konstruktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismin kirjo ja koulutus : Mitä tiedotusvälineet kertovat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auton verhoilukankaan kehittämistutkimus : Volvo Amazonin alkuperäisen verhoilukankaan mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomiallako autuaaksi? Opettajien perustelut luettavien teosten valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autuus murtuneisuuden takana : Tapaustutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaiskäsityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaimia luovaan ympäristöön : positiivinen ilmapiiri ja oppilaslähtöisyys draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruudellinen hahmottaminen seitsemäsluokkalaisen oppilaan yläosan vaatteen suunnittelussa ja valmistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbaarit, onnenonkijat, kävelevät säkit ja muut epätoivotut ainekset : ”Maahanmuuttokritiikki” stigmaviestintänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barns förhållningssätt gentemot andra språk : En kvalitativ videoanalys av interaktion mellan barn i en flerspråkig kontext0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedömning av elever med läs- och skrivsvårigheter : upplevelser och erfarenheter ur högstadielärarnas perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteet ja koulukiusaamisen uhriksi joutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteydet unettomuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteys metaboliseen oireyhtymään suomalaisilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five personality traits and crime types : Does personality traits relate to specialization in certain types of crime?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biojätevärjäys : Biojätteen soveltuvuus tekstiilin värjäykseen ja värjäysprojektin tarjoamat mahdollisuudet laaja-alaiseen oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologiaa tiedeleireillä : leiriaktiviteettien kiinnostavuus lasten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blivande lärares uppfattningar om kulturell mångfald och mångkulturell undervisning0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 22 8 57
Bloggaamisen merkitys ulkosuomalaisten elämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body, tools and the environment in craftwork : The study of wooden boatbuilding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain oscillatory responses, working memory and cognitive developmental stages in 11- and 14-year-old children : an ERD/ERS study40 20 7 10 12 8 5 9 4 18 15 2 150
Champagne and good food – and I'm in heaven and love : Marilyn Monroen suhde ruokaan kirjallisuuden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change and Learning in Management Consulting Companies : An Activity Theory analysis of the consulting business in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change of the development system of the Finnish social and health care : Innovillage as a manifestation of a changing activity concept0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing Realities of Collaboration : a discourse analysis on the conceptions of collaboration in BIM-based construction projects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder related to perinatal risks and everyday executive functioning in adulthood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's hazard perception skills in bicycling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIL-opettajien työssään kohtaamia ongelmia ja heidän ratkaisukeinojaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloningerin psykobiologisen teorian temperamenttipiirteiden yhteys alkoholinkäyttöön nuorilla aikuisilla29 26 16 5 6 6 6 20 19 16 28 9 186
Co-production with citizens in the context of working-life projects of higher education : Case study on the Until Now project by Metropolia University of Applied Sciences0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coaching From an Adult Learning Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive biases, cognitive miserliness, and belief inflexibility : Comparing paranormal and religious believers and sceptics in terms of analytical and intuitive thinking0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conceptions about good teaching and experiences about developing teaching : Associate professors' conceptions about good teaching, construction of the conceptions and experiences about the resources and difficulties in developing teaching in Aalto University School of Engineering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepts and Object-Oriented Knowledge Representation2 0 1 0 1 1 2 41 13 21 34 25 141
Concepts of courage according to Finnish students from preschool to high school and the conceptualization of courage in different age groups0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuity of Maternal Antenatal Attachment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CrossFit-harrastajan liikuntasuhde : "The first rule of CrossFit is always to talk about CrossFit"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-tyypin persoonallisuus ja työkuormitus työtyytyväisyyden selittäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-tyyppisen persoonallisuuden yhteydet työstressiin : ponnistelut ja palkkiot sekä näiden välinen epäsuhta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daghemsspråkbad och attityder mot finska språket : Ett föräldraperspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dancers as experts of body consciousness : in search of optimal methodologies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorstödda studier i hälso- och socialvård : MuPSiNet-projektet12 7 0 0 1 0 0 1 0 2 4 2 29
Dekontekstualisoitunutta koulupuhetta : Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen koulupuheen analyysiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demokratiaa luokkahuoneessa : Toimintatutkimus kolmasluokkalaisten osallistamisesta päätöksentekoon17 24 20 15 16 5 5 4 6 11 26 7 156
Den "goda" handledaren - Studiehandledarnas välmående på arbetsplatsen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den rätta familjen : En diskursteoretisk studie av familjen i myndighetsmaterial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depersonalisaatio nuorisopsykiatrisilla potilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depressed mood and musical emotions : A functional magnetic resonance imaging study with dynamic causal modelling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design applications to support craft science studies : usability and effects to students' design processes : Qualitative multi-method case study of five craft-design applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desimaaliluvuilla jakaminen : Oppimateriaalin tuottaminen ja sen kehittäminen opettajien arvioiden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of a Tool for Measuring User Experience of Customers of Nordea's Internet Bank3 2 0 9 6 2 1 0 1 0 2 2 28
Developmental contradictions in Ethiopian coffee trade system : The case of Ethiopian Commodity Exchange (ECX)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogin monet äänet. Dialogisuus suomalaisessa kasvatustieteessä Gadamerin hermeneutiikan valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differences in anticipation of coincidence between action video game players and non-gamers : An eye movement study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digikoulussa vai -kuilussa? : Kuudesluokkalaisten teknologian opiskelukäyttö, teknologia-asenteet ja kouluhyvinvointikokemukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalinen tarinankerronta aikuiskoulutuksessa : Yhteistoiminnallinen oppiminen opiskelijoiden kuvauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalinen teknologia opiskelun haasteiden purkajana ja tuottajana : Näkökulmana vaativaa erityistä tukea saavien nuorten ammattiin opiskelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalista lukutaitoa videotarinoiden avulla : Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston Finnable 2020 -tutkimushankkeen Digitaalisen tarinankerronnan projektista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitalisaation lupauksien lunastajat? : Lukiolaisten käsityksiä ohjelmoinnista ja teknologisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinoja timanttikaivoksessa : Matematiikkaa Varga Neményi –opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discovering forms and playing with clay : Experiences of clay forming in an experiment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrepancies between dementia patients and caregivers in ratings of patient mood and quality of life : a caregiver-based music intervention study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskurssianalyysi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden Henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskurssianalyyttinen tutkimus oikeustieteen opintoihin hakemisen kilpailusta ja hakijoiden valmennuskurssille osallistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disordered gambling among Finnish adolescents and emerging adults : A comprehensive cross-sectional examination of the correlates of disordered gambling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Do UNESCO Schools in Finland Prepare Their Students for the Future? : A Study of Their School-based Curriculums5 0 0 0 0 2 2 2 2 6 5 2 26
Draama vieraan kielen opetusmetodina yliopisto-opiskelijoiden kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drag queenit naiseuden näyttämöllä : Esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynaamisen perustaajuuden ja kielitaustan vaikutus keston havaitsemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dysleksian vaikutus vieraan kielen ja äidinkielen käsittelyyn : MMN-tutkimus alakouluikäisille lapsille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyslektisten yliopisto-opiskelijoiden opintojen aikana kokemat haasteet ja keinot haasteiden ylittämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-portfolio käsityön oppimisprosessin edistäjänä ja ilmentäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EasySport -palloilukerhot syrjäytymisen ehkäisijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edelleen sivuroolissa? : Tyttöyden tuottaminen uusimman opetussuunnitelman mukaisissa ympäristöopin oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduskunnan ääniä sateenkaariperheistä : tutkimus tasa-arvoisen avioliittolain lähetekeskusteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of GPS on understanding relationship between mobile map and environment : A field experiment10 7 23 25 31 13 4 1 9 1 1 2 127
Effects of BIS/BAS on achievement goal orientations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of task difficulty on learning, flow and motivation in a videogame environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of Temperament and Contingency of Self-Worth on Achievement Goal Orientations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efficiency in neural information processing40 13 6 6 3 7 5 3 1 5 7 5 101
Eheyttämiseen ohjaavat sisällöt 5.lk:n opettajan oppaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei ole kuulunut leijonaemon karjaisua : Hallituskauden 2007–2010 täysistuntojen eduskuntakeskustelun diskursseja lasten yhteiskunnallisesta osallistumisesta kouluinstituutiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei oo kahta samanlaista siskoo : Yksilöllisyys Suomessa asuvien musliminaisten pukeutumisessa2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 4 1 15
Ei-produktiivinen toiminta peruskoulu-kontekstissa opetushenkilökunnan kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologisuus saaristolaiskäsityössä : Käsityöläisten luomia merkityksiä etsimässä3 1 1 1 0 0 1 4 2 4 6 6 29
Ekotehokas keittiövallankumous? : Tutkimus keittokirjojen ekologisuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksista etuuskäsittelijöiden oppimistapaamisissa : Häiriöanalyysi asiantuntijaorganisaation toimintaa käsittelevistä keskusteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspatriaattiopettajien identiteettikertomusten äärellä : Kokemuksia Abu Dhabista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksplisiittisen interventio-ohjelman vaikuttavuus matemaattisesti heikkojen alkuopetusikäisten osaamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinaikaisten stressikokemusten yhteys ahdistusoireisiin myöhäisaikuisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinaikaisten traumojen yhteys varhaisaikuisuuden optimismiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläköön mankeli! : Mankelointia koskevien nettikeskustelujen analysointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämyksiä vai maailmantuskaa? : Vastuullinen kuluttaminen ja viininvalinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämän ja ymmärryksen asiantuntijat : Aikuissosiaalityöntekijöiden kerrottu asiantuntijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämänlaatu afasiakuntoutuksessa : Kyselytutkimus puheterapeuteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämänpolitiikka matalasti koulutettujen vanhempien koulutuspuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämässä tärkeänä pidetyn osa-alueen ja sitä vastaavan koetun kompetenssin yhteys toisiinsa ja itsetuntoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotionaalisten ja fyysisten traumojen yhteydet vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotionaalisuus, kasvatusasenteet ja niiden yhteisvaikutus ennustamassa päihteidenkäyttöä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotional Content Enhances Effective Connectivity in the Visual Neural Network : an fMRI Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empatisoinnin ja systemoinnin yhteys autistisiin piirteisiin normaaliväestössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment does not equal integration : A study from an immigrant perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emännille kiitos! Tapaustutkimus rippikoululeirin ruokailujen merkityksistä ja kestävyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enemmän kuin opettaja - Lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja ammatillisten opettajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä erityisopettajaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering students’ experiences of learning entrepreneurial competencies during university studies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancing First-year Bioscience Students’ Collaborative Elaboration through Questions in a Small Group Discussion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennen säännösteltiin sokeria, sitten sen käyttöä : Sokeriteollisuuden tuottaman materiaalin luomia mielikuvia suhteessa ravitsemussuuntauksiin 1930–1990-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennustavatko optimismi ja itseohjautuvuus työmenestystä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensihoidon ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisten simulaatioiden ongelmakohdat ammattienvälisen oppimisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental professionals' cultural discourse about the environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental professionals’ cultural discourse about the environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsiaa sairastavien lapsuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsiaelämää verkossa : kokemusten jakamista ja vertaistukea verkkoympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 27 50
Episteemisten uskomusten, työn imun ja työholismin yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäasiallisen käytöksen uhka : noviisiopettajien käsityksiä ja kokemuksia työpaikkakiusaamisesta sekä opettajayhteisöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilliset erityisopettajan opinnot : Odotuksia ja käsityksiä ennen ja jälkeen koulutuksen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erimielisyyden osoittamisen keinot nuorille suunnatulla keskustelufoorumilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisen tuen oppilaan itsetunto erityisluokalla : Tutkielma erityisluokan oppilaiden itsetunnosta suhteessa yleisopetuksen oppilaiden itsetuntoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisen tuen oppilaiden kokemukset kuuluvuuden tunteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisherkkyys oppimisstrategioiden käyttöä selittävänä tekijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityislapsen sosiaalinen integraatio huoltajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisopettajien kokemuksia koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamisesta ja kartoitukseen tarkoitettujen testien vertailua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisopettajien näkemyksiä äänioppikirjojen käytöstä lukio-opiskelun tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisopetus muutoksen kynnyksellä : Tilastollinen kuvaus erityisopetusjärjestelmästä ja sen määrällisestä kehityksestä 1970-luvun lopulta vuoteen 200811 14 4 18 2 1 1 0 19 16 24 11 121
Erityisoppilaan kohtaaminen peruskoulun/ Steiner koulun ja kolmiportaisen tuen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisoppilaan sosiaaliset taidot alakoulussa : Ursulan tarina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisoppilaat soitonopetuksessa : Soitonopettajien tarvitsema tuki erilaisten oppijoiden ohjaamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityispedagogiikan opintojen ja opetuskokemuksen yhteys opettajien osaamisen tunteeseen erityisoppilaita opetettaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä arkea alakoulussa : Oppilasryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ratkaisukeskeisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohtaaminen kotitalousopettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen liikuntaryhmässä : Luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitys inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevien lasten kognitiivisten, kielellisten ja leikkitaitojen kehitys integroiduissa erityisryhmissä ja tavallisissa päiväkotiryhmissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevien lasten leikki ja kommunikaatio päiväkodin integroidussa erityisryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden laatu ryhmätoiminnassa inklusiivisessa päiväkotiryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä tukea tarvitsevien poikien kokemuksia yleisurheiluharrastuksestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityistä vanhemmuutta erityisille lapsille : Etelä-Afrikasta adoptoineiden vanhempien kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisvarhaiskasvatus ja yksityiset päiväkodit : tapaustutkimus Helsingistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisyyden rakentuminen opettajien puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eriyttämisen keinot käsityön opetuksessa : Tapaustutkimus kuuden alakoulun käsityönopettajan suhtautumisesta eriyttämiseen sekä tavoista eriyttää opetustaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esi- ja alakouluikäisten lasten geometrinen hahmottaminen : Kulman suunta ja suuruus tasokuvioissa ja liikkeenä toteutettuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja sen kehittäminen Järvenpäässä : Opettajien käsityksiä ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esiintyminen puheviestinnän ilmiönä ja käsitteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikoululaisten kokemuksia osallisuudesta- tapaustutkimus esiopetuksen arjessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikoululaisten yhteisöllistä oppimista edistävät ja estävät tekijät yhteisleikissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esimiehet palkkausjärjestelmän soveltajina1 0 0 0 1 0 0 1 7 3 8 5 26
Esimiehisyyden tiellä : Esimiesten perusvalmennukseen osallistuneiden koulutukselle antamia merkityksiä ja kertomuksia esimiehenä kehittymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esimiestaitojen tärkeys, hallinta ja kehitystarpeet6 6 2 8 18 36 6 25 118 153 148 99 625
Esimiesten käsityksiä ja kokemuksia ikäjohtamisesta : Tapaustutkimus matriisiorganisaatiosta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esiopetusikäisen lapsen lukivalmiuden yhteys lapsen muihin taitoihin sekä lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esiopetusikäiset lapset kertovat rohkeudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esioppilaiden kuvauksia älykkäästä ja tavallisesta ihmisestä : Kehittynyt ja pysyvä ajatusmalli esioppilaiden kuvauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eskarilaisten joukkoon kuulumisen kokemuksia : Mukana Taikava- hankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EsKon kanssa kouluun : Vantaalaisten esiopettajien näkemyksiä esiopetusvuoden tarkoituksesta ja merkityksellisistä kouluvalmiuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espoolaisten alakoululaisten arvot : Rakenne ja preferenssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteva Järvenpään perhepalvelukeskuksen lyhytaikaishoidon suunnittelun kehittäminen22 32 41 13 13 5 8 20 15 19 9 16 213
Etnografinen tutkimus maahanmuuttajataustaisten tyttöjen koulutuskokemuksista lukiossa ja lukioon valmentavassa koulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etätyön vuorovaikutteinen johtaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euran muinaispuku käsityön kielen tekstinä : Viidesluokkalaisten lasten tulkintoja Euran muinaispuvun merkityskokonaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien lukio-laisten käsityksiä katsomusaineiden opetuksesta ja uskontojen näkymisestä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expansive learning towards Finnish-Chinese partnership in a cleantech company (2006-2013)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert microblogging, communal knowledge building and cultures of networked expertise on Twitter. Case #okfest.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploration of the Internal Structure of the NEPSY-II0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking During Hello Ruby Summer School 20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring Expansive Learning in Change Workshop : A Case Study of the Finnish Forest Centre0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring Problem Decomposition in Conceptual Design1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5
Farmasiatesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FASD : Diagnoosista kuntoutukseen vai ojasta allikkoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish Upper Secondary School Students' Informal Learning of English and Its Connection with Learning English as a Foreign Language at School0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska – att inte behärska det man känner att man måste kunna : elevers och finsklärares tankar kring enspråkigt svenska elevers motivation att lära sig finska0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FKBP5-geenin polymorfismien ja lapsuuden hoivakokemusten välinen vuorovaikutus ennustettaessa masennusoireilua aikuisiässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flera år i livet, mera liv i åren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flerspråkighet och språklig identitet : En kvalitativ studie om integration och tillhörandet av en språklig minoritet inom en språklig minoritet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formativ bedömning ur ett ämneslärarperspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Framgångsfaktorer för mentorskap i arbetslivet : ur adeptens synvinkel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freely Improvising ideas : Ideas and Analogies in a Planned Design Experiment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Individual to Collective Knowledge : Teachers' Knowledge Creation in a School Organization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functioning as a predictor of psychosis and psychiatric hospitalizations in a general adolescent psychiatric sample0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiikan tietojen ja taitojen oppiminen innovaatioprojektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyysinen oppimisympäristö esiopetusikäisten lasten silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyysinen varhaiskasvatusympäristö päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissa113 103 110 80 91 43 14 86 154 147 192 66 1199
Fyysinen väkivalta autismiluokilla3 5 11 1 2 2 0 3 48 43 63 26 207
Fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan yhteydestä tarkkaavaisuuteen 3. ja 4. luokkalaisilla : Interventiotutkimus liikuntatuokion vaikutuksesta tarkkaavaisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G-free and Fair : Oblique Structural Equation Modeling and Measurement Invariance of the Finnish WAIS-IV0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazing of an infant : continuum from newborn visual behavior to late infant period0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneeriset taidot ja oppimisen lähestymistavat maisteriksi valmistuneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneeristen taitojen kehittyminen yliopisto-opintojen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genomströmning och social snedrekrytering inom den högre utbildningen i Finland på 2000-talet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glitteripisteet : Kehollisen ajattelun kertomus tiedonluomisprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gluteeniton ruokavalio : arjen hallinta ja elämänlaatu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundskollärares erfarenheter av stamning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja sen merkitys oppilaan käyttäytymiselle draamatunnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hackaamalla työelämän taitajaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haista ja maista kehotti äiti jo ennen kuin näkövammauduin : Havainnointitutkimus ruoanvalmistuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakkerietiikkaa vai tilannetajua? : Eettinen sensitiivisyys pelinkehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnontasojen välinen dialogi ja erityisopetuksen muutos byrokraattisena instituutiona : Kymppikuntien loppuraportin ja Erityisopetuksen strategian sisällönanalyyttinen vertailu11 13 16 13 6 6 8 6 3 11 9 8 110
Hallittu vapaus luovassa ympäristössä : Oppilaiden käyttäytyminen ja käyttäytymisen hallinta draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haluan vaikuttaa ja osallistua : Neljäs-kuudesluokkalaisten käsityksiä vaikuttamismahdollisuuksistaan koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamppulangalla kutominen. Käsinkudottavien tekstiilien kehittämistutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harminvälttämistemperamentin ja itseohjautuvuuden yhteys C-reaktiiviseen proteiiniin : Seurantatutkimus 11 vuoden ajalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauskaa ja jännittävää : Kolmasluokkalaisten poikien vapaa-ajan lukuharrastus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havainnointitutkimus sukupuolten tasa-arvosta kotitalousluokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja sipoolaisen kielikylpymallin toteutumisesta ja vaikutuksesta perheyhteisöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hei minne mä olen taas menossa? : Erään kunnan oppilaiden koulupolut ja koulusiirrot osana oppilaan elämänkulkua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heila-tietojärjestelmäprojekti ja sen ongelmat : Tutkimus Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän kehitys- ja käyttöönottotyöstä asiakkaan näkökulmasta5 0 1 0 2 0 0 1 10 10 11 8 48
Heinämaan pitsin kulttuuriset ulottuvuudet Fornäsin kulttuuriteoriaa mukaillen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmi helmeltä, paljetti paljetilta : Kotimaisten muotisalonkien kirjonnat 1940-1970-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisten alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus : Erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille?2 2 0 0 2 0 0 0 3 4 7 2 22
Henkilöhahmojen moninaisuus Supermarsu -lastenkirjasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökohtaistamisen haasteita ja menetelmiä : kouluttajan näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen erityiseen tukeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstökoulutus työntekijän toimijuuden säätelijänä ja mahdollistajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstöpalvelualan yritys työnantajana : Työn imun kokeminen, sekä työn vaatimusten ja voimavaratekijänä pidetyn työhön vaikuttamisen mahdollisuuden yhteys työn imun kokemiseen kohdeorganisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkisen työhyvinvoinnin ulottuvuuksia työssä oppimisen konteksteissa : fenomenografinen tutkimus kehittämisasiantuntijoiden käsityksistä ja kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heräteostoja ja harkintaa : tutkimus käsityöharrastajien materiaalivalinnoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidasaaltounen vahvistaminen unenaikaisilla äänillä ja sen vaikutus muistisuoritukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiljainen tieto henkilöstön valinnassa : tutkimus työhaastatteluiden arvioinnissa hyödynnettävän tiedon hiljaisesta ulottuvuudesta64 46 47 29 11 23 18 20 52 49 57 24 440
Historiakulttuurin näkyminen alakoulun historian oppimateriaaleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historian tekstitaitojen opettamiseen tarkoitetun oppimateriaalin luomisprosessin anatomia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu : systemaattinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How do students with different achievement goal orientation profiles perceive error climate in mathematics classroom?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How does continuing training on social interaction skills benefit teachers?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How fieldwork-oriented biology teachers establish formal outdoor education practices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden geneeristen taitojen kehittyminen ja itsesäätelytaidot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunnuttautuminen – pakko, mahdollisuus vai valinta? : Somalialaisnaisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa3 1 4 2 0 1 0 2 1 7 1 4 26
Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluilmoituksen tekeminen : päiväkodin ja koulun työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä perheen kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur bryts den rådande tystnadskulturen? : Definiering och motarbetning av sexuella trakasserier inom det finländska arbetslivet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur möts de flerspråkiga eleverna i finlandssvenska högstadieskolor i huvudstadsregionen? : en studie om speciallärarnas uppfattningar och språkstödande policy i flerspråkiga elevers skolvardag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur ska vi få dem att stanna kvar? : En studie om den finländska daghemspersonalens arbetsengagemang och dess inverkan på personalens planer på att byta bransch0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur uttrycks genus i skolors jämställdhetsplaner? En kritisk diskursanalys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurmeseitikki (Cortinarius purpureus) värjäyssienenä : Hurmeseitikistä saatavia värisävyjä, ja niiden erot verihelttaseitikeistä (Cortinarius semisanguineus coll.) saataviin väreihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyppy tuntemattomaan vai hallittu loikka uudistuvaan kouluun? : Tapaustutkimus yhden koulun opettajista opetussuunnitelman uudistajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointia ja oppimista luonnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät : suomalaisten ja palestiinalaisten lasten sadutetuissa tarinoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointityöntekijä lastensuojelulaitoksessa : Tarkastelussa työ ja toimijuus haastattelupuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvällä kunnolla hyviä arvosanoja : Tapaustutkimus erään koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden kunnon yhteydestä koulumenestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän sijaisopettajan ominaisuuksia metsästämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyväntekeväisyyskäsityöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Hyvää elämää etsimässä : Tapaustutkimus neljän elämänkatsomustiedon opettajan käsityksistä elämänkatsomustiedon opetuksesta ja arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvää käsityöstä : Tutkimus tekstiilikäsityöharrastuksen hyötyjen kokemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvää, hyvää päivää! : Videoanalyysi Medialeikistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisiä lautaselle? – Sekasyöjien, kasvissyöjien ja vegaanien näkemyksiä hyönteisruoasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyötynä muutakin kuin hyvää mieltä : Tapaustutkimus erään henkilöstökoulutuksen vaikuttavuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hälsofrämjande ledarskap : Vägen till en bättre arbetshälsa för lärarna?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hääpuku itse tehden : Tutkimus 2000-luvulla itse tehdyistä hääpuvuista, hääpuvun merkityksistä ja tekemisen lähtökohdista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Högskolefärdigheter : Övergången från gymnasium till högskola ur ett studerandeperspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Högstadieelevers upplevelser om sitt välbefinnande i skolan : En kvalitativ studie om hur eleverna i en åttondeklass upplever att de mår i skolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I konstens namn - scenen som arbetsmiljö : Arbetsplatsmobbning ur skådespelarperspektiv3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 12
Ideaalin ja todellisuuden välimaastossa - katoavatko perheateriat?25 32 16 10 17 8 7 12 13 31 10 8 189
Ideat silmukoiksi : Suunnitteluun ohjeistavan neuleohjeen kehittämistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identiteettiä etsimässä : Vähintään kahdessa maassa asuneiden nuorten aikuisten kokemuksia paikan merkityksestä heidän identiteettiensä muotoutumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideologioiden peilautuminen vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmista oman aikansa oppikirjoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihanteena sopeutuva työntekijä : Tulevaisuuden työelämän ja työelämätaitojen diskurssi kehittyneenä liberalistisena hallintana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisoikeudet yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin oppikirjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisoikeuskasvatus alakoulussa luokanopettajan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisoikeuskasvatusta yhteistuumin : Luokanopettajien näkemyksiä yhteistyöstä kansalaisjärjestön kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikäjohtamisen ulottuvuudet : Transformaalinen johtajuus ikäjohtamisen ytimessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyneen työntekijän johtaminen päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyvien työpystyvyys : niin kauan kun mä oon mukana, mä haluun olla mukana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmiöoppimisen toteuttaminen lukion teemaopintopilotissa : Ekspansiivisen oppimisen ja toiminnan teorian viitekehyksessä tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMBA – menetelmän käyttökoulutuksen vaikutus työkyvyn arvioinnin yhdenmukaisuuteen moniammatillisessa yhteistyöverkostossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettämisen ja imetetyksi tulemisen keston yhteys tyytyväisyyteen vanhempana, puolisona ja rooliin työelämässä sekä yleiseen tyytyväisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imetys nuoren sisäisen hallintakäsityksen ennustajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immigrant Women's Labour Market Transitions : Hindering Barriers or Manageable Obstacles?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impressions of left-wing and right-wing values, and differences in impressions of left-wing and right-wing values between left-wingers and right-wingers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Increasing Support for Education Export : Evolvement of Finnish Education Export Policies between 2010 and 20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaali opiskelu matematiikkanäyttelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkluusio liikunnanopetuksessa : Neljän liikuntaa opettavan opettajan kokemuksia liikuntarajoitteisen oppilaan liikunnanopetuksen eriyttämisestä alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkluusio suomalaisessa koulujärjestelmässä : Miten inkluusio näyttäytyy Suomessa ja minkälainen on asenneilmapiiri sitä kohtaan?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkluusioasenteet lapsen oikeuksien näkökulmasta : Kyselytutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkluusiolle annetut merkityksenannot ja erityisen tuen tarpeen synty erityislastentarhanopettajien puheessa : Autismikirjolla olevat lapset varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkluusioluokka - totta vai tarua? : Fenomenografinen tutkimus opettajien ja rehtorin näkemyksestä inkluusiosta ja sen toteutumisesta yhdessä inkluusioluokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innostuneita ja pessimistejä : Aloittelevien yliopisto-opiskelijoiden motivaatio suhteessa hyvinvoinnin ongelmiin sekä tieto- ja oppimiskäsityksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insinööritieteiden opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen : kognitiivis-attributionaaliset strategiat, lähestymistavat oppimiseen ja tunnollisuus opinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspiraation lähteet ja luonnostelu vaatesuunnittelijan suunnitteluprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita : Kuudesluokkalaisten tyttöjen näkemyksiä mediakulttuurin seksualisoituneesta naiskuvasta ja mediakasvatuksen tarpeellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentaaliset ja ekspressiiviset arvot vanhempien kouluvalintojen taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated semantic processing of complex pictures and spoken sentences : Evidence from event-related potentials1 5 5 1 0 3 1 0 2 1 2 0 21
Integrointi ympäristö- ja luonnontiedossa : Maantiedon osuuksien eheyttämisvinkit opettajan oppaissa vuosiluokilla 1–40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiivinen tablettitietokoneharjoittelu lievän kroonisen afasian kuntoutuksessa : Tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactions of childhood socioeconomic status, APOE ε4 and rs405509 on cognitive ability in late adulthood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest and self-efficacy beliefs in learning : Exploring the experiences of math students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intergenerational Transfer of Sabbath Observance : How is Religious Tradition Transferred to Children among Finnish Seventh-day Adventists?1 0 0 5 1 2 0 5 8 5 5 4 36
International academic employees' access to the work environment of the University of Helsinki : Perceived obstacles and possibilities from language perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Students' Paths to Acculturate into the Student Community in the Host Universities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationell ackreditering som maktmekanism på ett universitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interrelations between Academic Emotions, Psychological Flexibility and Cognitive Attributional Strategies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventiolla eteenpäin : Sosioemotionaalisten taitojen opettamiseen tähdätty opetusjakso alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventiotutkimus Lolan suuri seikkailu -oppimispelin vaikutuksista matemaattisesti heikkojen lasten oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introverted but socially engaged in school learning : The interaction between introversion and social engagement and its role in well-being0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iPad musiikin luovan tuottamisen välineenä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iPad-laitteet osana alakoulun musiikinopetusta : Tapaustutkimus pääkaupunkiseudun alakouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is neural and behavioral sound processing affected by practice strategies in musicians?4 1 2 1 3 2 2 3 1 12 2 5 38
Isolla pyörällä kohti kansainvälisyyttä, tehokkuutta ja työllistävyyttä : Koulutusuudistuksen perusteluita Helsingin yliopiston sisäisen viestinnän puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT-ala tulevaisuuden suunnannäyttäjänä : Kuinka rekrytoida huipputyyppejä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ite kuitenkin tietää paremmin : Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itse tehty kastepuku käsityötaidon, käsityöperinteen ja kristillisen kasteen ilmentäjänä : Kuusi kasteasun tarinaa tekijöidensä kertomina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsearvioitujen temperamenttipiirteiden yhteys oppilaan keskiarvoon ja käytösarvosanaan yhdeksännellä luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itseilmoitettujen ahdistusoireiden yhteys matalan panoksen osaamistehtävien ajankäyttöön ja tuloksiin 9.-luokkalaisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itseohjautuva oppiminen ja jatkuvan ammatillisen oppimisen valmiudet luokan- ja aineenopettajaopiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus ja koulu-uupumus peruskoulun seitsemännellä ja yhdeksännellä vuosiluokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsetunnon ja sukupuolen yhteys hakijan menestymiseen opettajankoulutuksen valintakoeprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsetunto ja koulu : Kuudesluokkalaisten itsetunnon yhteys oppimisvaikeuksiin, kouluarvostukseen ja -ympäristöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsetutkiskelusta maailmantutkiskeluun : Alakoulun elämänkatsomustiedon opettajien näkemyksiä kulttuuri-identiteetistä ja sen tukemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsevastuullistettu hyvinvointi : OECD:n nuorten hallinta hyvinvointipolitiikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaetun johtajuuden yhteys lasten hyvinvointiin päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaksaako opettaja kehittyä? : Ammatillisen kehityksen ja täydennyskoulutuksen merkitys opettajien työssä jaksamisessa16 5 2 3 2 2 0 12 2 8 10 3 65
Jalkapallovalmennus – näkökulmia asiantuntijuudesta ja tarvittavan osaamisen muutoksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Job Simulation Performance, The Extremes of Personality and Cognitive Abilities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johtaja kollektiivisen luovuuden mahdollistajana : kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä luovuudesta työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johtamisen yhteys oppimisympäristöihin ja lapsen leikkiin varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jouluruoka turvallisuuden ja pysyvyyden symbolina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joustava perusopetus Keski-Uudenmaan kunnissa : nykytila ja tulevaisuuden näkymät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalan lasten iloa ja vapautta : Rukoustanssipuvun suunnittelu kristilliselle tanssiryhmälle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juna ei voi väistää : Rautatieturvallisuuteen liittyvän liikennekasvatusaineiston laadinta ja arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juniorijalkapalloilijoiden käsityksiä hyvästä valmentajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juutalaisuus on sitä, että lukee ensimmäisenä lehdestä juutalaisia koskevat uutiset : Suomen juutalaisten nuorten aikuisten käsityksiä juutalaisuudestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen : En komparativ kritisk diskursanalys av läroplanstexter för åskådningsämnen i den finländska och svenska kontexten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsänjokilaakson musiikkiopisto osana Jämsän kaupungin sivistystoimen palveluita : Sivistystoimen hallinnon edustajien käsityksiä musiikkiopiston merkityksestä kaupungissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jännittyneisyyden yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jännittämisen kokemus puheviestinnän erilliskurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 16 96
Järvisaaren savakkokäsityöt inkerinsuomalaisuuden ilmentäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääsydänten kasvattajan ammatti-identiteetti Icehearts kansalaisjärjestössä : Kasvattaja - sehä on makee0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäätölöä, Ruuneperintorttua ja muita herkkuja näppäimistön äärellä : Yhdessä kirjoittaen lukemaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaaoksen kautta tai hitaasti kiiruhtaen : Pedagoginen muutosprosessi luokanopettajan näkökulmasta15 18 7 5 0 5 1 4 18 12 9 9 103
Kaavasta vaatteeksi: tasapainottelua ompeluohjeen, luovuuden ja haasteiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalassa kaupungilla : Ruokaa ja hyvinvointia Helsingin lähivesistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalaisuus ja sen ideaalit vammaispolitiikassa kriittisen kyvykkyystutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 44
Kansallispuku - kansantanssijan traditiota kunnioittava juhlapuku vai työvaate? : Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuonna 1994 mestaruussarjaan luokiteltujen kansantanssiryhmien näkemys kansallispuvuista esiintymisasuina1 0 4 0 0 1 0 0 40 24 17 12 99
Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta : Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet7 10 4 7 4 3 4 5 1 10 5 5 65
Kansanpuku työvaatteena Seurasaaren ulkomuseossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanssasäätely esiopetusryhmän leikkimaailmatoiminnassa : Aikuisen toteuttaman säätelyn keinot ja mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanssasäätely päiväkodin siirtymä- ja siivoustilanteissa : Tehtävän loppuunsaattamisen ja pettymyksistä yli pääsemisen kannattelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapteeni käskee: "Kiipeä puuhun!" : Varhaiskasvatusta ja lasten leikkejä metsäympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpataan vai skarpataan? : Nuorten käsityksiä ruokatrendeistä67 61 57 90 48 17 11 51 53 44 61 31 591
Kasautuvaa ja varisevaa vuorovaikutusta : Tutkimus vuorovaikutuksen rakentumisesta koulun linturetkellä26 28 35 19 16 13 17 26 36 21 35 13 285
Kastiketunnelmasta värien vallankumoukseen : Suomalaiset design-painokankaat 1960-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatusasenteiden siirtyminen sukupolvelta toiselle : sosiaalisuus välittävänä tekijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatusjärjestys Opettaja-lehden kasvatusvastuuta koskevan kirjoittelun tuottamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatuskumppanuus päiväkodissa : vanhempien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lapsikohtaisista hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluista11 15 9 12 4 1 2 259 255 215 192 30 1005
Kasvatustietoisuus lastentarhanopettajien kertomana : tarinoita neljältä vuosikymmeneltä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvipohjaisten juomien ja muiden maitotuotteiden kaltaisten elintarvikkeiden haltuunotto ja käyttö perinteisten maitotuotteiden rinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviproteiinituotteet fleksaaja-naisten keittiössä ja ruokapöydässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvun ajattelutavan ilmeneminen opetuksen toteutuksessa ja reflektoinnissa : Tapaustutkimus Viikin normaalikoulun ensimmäisen luokan opettajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvun ja muuttumattomuuden asenteiden mukaisten ajattelu- ja toimintamallien ilmeneminen alakouluikäisillä oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsaus kotitalousopetuksen nykytilanteeseen vuosiluokilla 1-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katseryöppymalli ei selitä päätöksenteon aikaista katseen vinoutumista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsomuskasvatus helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa : Opetussuunnitelmat ja käytäntö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppatieteilijöiden lähestymistavat oppimiseen sekä lähtöpisteet ja valintakoemenestys opintomenestyksen ennustajina58 25 20 21 36 24 17 11 17 20 28 7 284
Kavereita, urheilua ja taidetyöskentelyä : Icehearts-tyttöjen minäkäsitys sosiaalisessa kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittyvä asiantuntijuus finanssialalla – henkilöstön käsityksiä osaamisesta ja oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittäjä-interventionistien peiliaineistokäytännöt muutoslaboratoriohankkeissa : Narratiivit käyttäjätiedon välittäjänä7 7 3 4 0 1 3 2 6 10 4 2 49
Kehittämisen kompastuskivet : Myytit kehittämishankkeen keskusteluissa4 8 4 6 3 3 1 6 3 7 3 8 56
Kehittämistutkimus historian tekstitaitojen arviointivälineen luomiseksi peruskoulun vuosiluokalle 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehityskeskustelu – lypsylehmä vai valkoinen elefantti? : Alaisten ja esimiesten käsityksiä kehityskeskusteluista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehitysvammaisen nuoren ja logopedian opiskelijan vuorovaikutus puheterapian tehtävävaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa : kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehollisen taidon oppimisen tarkastelu osana näkövammaisten yhteisöön osallistumisen prosessia : Kierrettyä messinkiä ja hevosenjouhia, punoksella paperinarua ja rottinkia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehut opettajan puheessa 6. luokan oppitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehäraakki, uppiniskainen ja liian kokenut... : Ikääntyvien ja ikääntyneiden haasteet ja mahdollisuudet työmarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keittiön henkilökunnan, hoitajien ja vanhusten ajatuksia ruokailutilanteista, itsemääräämisoikeudesta ja valtasuhteista laitosruokailussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keitä huonokuuloiset oikein ovat? : Lähtökohtia huonokuuloisten sosiaalisten identiteettien tutkimukselle2 0 0 1 0 1 0 0 16 28 15 19 82
Keltanokka liikenteessä : vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia eriyttämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvottomasta ihanneopiskelijaksi – Opiskelijasubjektin tuottaminen mielenterveyttä koskevissa kirjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenen kanssa hengailis? : Kuvaus helsinkiläiskoulun yhdeksäsluokkalaisten sosiaalisen verkoston rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenen vastuu? : Toimijuus oppilaiden keskinäisessä positioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenttäpäiväkotiohjaajien ohjausajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerro minulle koulumetsästä : Lapsinäkökulmaisen narratiivisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja rajoitteita koulun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerrottu ja koettu koulu : Narratiivinen tutkimus erityisluokalla opiskelevan nuoren koulukertomuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerrotut tulevaisuudet – tulkitut vahvuudet ajan muutoksessa : Nuorten tarinallisia kirjoitelmia tulevasta elämästään vuosilta 1997 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertolaskuja liikunnallisesti : Kehittämistutkimus liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertolaskujen oppimisen tukeminen 2. luokalla : Tutkimuskohteena opettajan oppaat ja opettajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomalla tehty : Keskustelunanalyyttinen tapaustutkimus koulutehtävän tekemisestä lukion vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomuksia mieleenpainuneista oppilaista : Kohtaamiset ja ammatti-identiteetti opettajien tuottamissa narratiiveissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeytysten muistivaikutukset3 0 1 1 6 2 7 6 14 33 27 26 126
Keskittymisvaikeuksien yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelu yliopiston uudesta palkkausjärjestelmästä : akateemisten arvojen murtaja vai toiveiden täyttäjä?8 9 10 5 3 4 1 2 5 0 5 3 55
Keskustelua työtaistelun aikana : diskursiivinen näkökulma sairaanhoitotyön imagoon35 11 16 28 21 1 10 5 21 4 8 8 168
Keskustelua väkivallasta : Feministinen etnografia yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelukumppanin tekemät korjausaloitteet avusteisessa keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestovaipat kuluttajan valintana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävyyskasvatus ja kouluruokailu tieteidenvälisenä yhteistyönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä kehitys luokanopettajien opetuksessa ja toiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä käsityö 2030 : Käsityönharrastajien ajatuksia kestävän käsityön tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä käsityö Suuri Käsityö -lehdessä vuosina 2000-200836 37 15 16 20 22 29 40 33 40 33 29 350
Kestävän kehityksen edistäminen HSY:n jäteaiheisen kummikouluohjelman avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävän kehityksen edistämisen ja sivistyksen kietoutumia : kontekstina koulutuspoliittisen linjauksen valmisteluprosessi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävän kuluttajuuden diskurssit kestävän muodin blogiteksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävästi vaihtuva muoti : Kestävän muodin mahdollisuudet ja haasteet vaatesuunnittelijan näkökulmasta77 51 67 43 38 19 23 27 22 59 44 14 484
Kesäleirityön vaikutukset luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketterä oppiminen ja tavoiteorientaatiot RAY:n esimiestyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen erityisvaikeus (SLI) 11–12-vuotiaana : Monitapaustutkimus yksi- ja monikielisten lasten kielellisestä toimintakyvystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen erityisvaikeus : oirekuva ja familiaalisuus potilasasiakirjojen perusteella104 77 76 58 59 39 31 78 80 104 116 57 879
Kielellinen erityisvaikeus ja kielioppirakenteiden tunnistaminen : Kokeellinen tutkimus kuultujen kielellisten rakenteiden ymmärtämisestä 19-20 -vuotiailla nuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen erityisvaikeus ja kognitiivinen suoriutuminen neuropsykologisen tutkimuksen perusteella84 75 80 134 125 69 55 124 102 168 153 75 1244
Kielellisen tietoisuuden tukeminen esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen vaihtelun muutos luokkahuoneessa : Pitkittäistutkimus lapualaisesta alakoulusta vuosina 2008–201211 21 25 17 16 10 5 10 15 7 10 5 152
Kielellisesti vastuullinen kotitalousneuvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielenkehitykseltään viiveisen lapsen vuorovaikutus lähiaikuisten kanssa : Tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielikylpyoppilaat matematiikan oppijoina : Vertaileva tutkimus opetuskielen ja sukupuolen vaikutuksesta oppimistuloksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielipalvelualan ammattilaisten käsityksiä asiantuntijuudesta ja työn muutoksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielitietoisuus käytännön toimintana. Käsityönopettajien pedagogisia ratkaisuja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieltä ja kirjallisuutta verkossa : Yläkoulun opettajien kokemuksia verkko-oppimateriaalien käytöstä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinnostuksen kohteissa rakentuva oppimisen ekologia : Laadullinen tutkimus 8.-luokkalaisten nuorten kiinnostuksen kohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinnostusta vai ahdistusta? : Opettajaksi opiskelevien akateemiset tunteet, motivaatio ja opiskelun ongelmat suhteessa hyvinvointiin ja menestykseen aktivoivalla luentokurssilla68 57 65 78 40 29 12 49 81 152 73 48 752
Kiintymyssuhteen häiriintymiseen viittaavien oireiden ja lapsen taustaan liittyvien tekijöiden väliset yhteydet Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiintymyssuhteet ja niiden yhteydet kouluikäisten lasten ja nuorten elämään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiintymyssuhteet päivähoidossa : interventiotutkimus omahoitajuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailevat diskurssit vanhempien ja heidän huumeita käyttävien lastensa välisessä vuorovaikutussuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailua ajan kanssa. Blogikirjoittajien näkemyksiä kiireestä sekä sen helpottamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinnasneulatekniikan verkko-oppimateriaalin kehittäminen ja neulalla neulomisen taidon kehittyminen54 33 37 17 25 20 10 23 52 39 25 12 347
Kirahvi, lohikäärme, seepra, kirahvi : Alle 6-vuotiaiden lasten semanttinen sanasujuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjailtu mieli – kirjailtu iho : Tarinoita tekstiilikäsityöaiheisista tatuoinneista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjakuja 4 : Uusi opettajan opas leikillisessä oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen kehityksen tukena varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisuutta hyödyntävän pedagogisen sovelluksen suunnittelu ja käyttö koulukiusaamisen vastaisessa työssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjoitetut kokemukset varhaiskasvatukseen siirtymisestä : kertomuksia vanhempien blogeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kissankello vai kissan kello : Suomen yhdyssanojen prosodisista ominaisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisällioppimiselle annettuja merkityksiä vaatturin ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiusaaminen kotitalousluokassa opettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiusaamisen kasvot kasvatusyhteisössä : Päivähoitoyksikön esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä työpaikkakiusaamisesta16 14 33 5 2 4 5 11 16 14 28 15 163
Kivaa ja hyödyllistä, mutta jo se riittää : Yläasteen kielikylpyoppilaiden käsityksiä ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta Helsingissä43 40 19 3 1 0 6 19 20 9 13 15 188
Klasslärarstuderandes reflektion vid simulering av pedagogiska möten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodin arki Helsingin Sanomien artikkeleiden kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodin ja koulun yhteistyö : huoltajien näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodin ja koulun yhteistyö perusopetuksen opetussuunnitelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodin ja työn rajavyöhykkeellä : yhteensovittamisen jännitteitä ja ratkaisuja arjessa2 9 2 0 2 6 2 4 7 8 3 5 50
Kodin siivouskäytännöt ja siivoukseen suhtautuminen : "Siistiä sen olla pitää, mutta siivoaminen ei aina maistu."0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koettu työn imu ja sen yhteys työn voimavara- ja vaatimustekijöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koettujen oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja koulu-uupumuksen väliset yhteydet peruskoulusta lukioon siirryttäessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koetun terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja univaikeuksien yhteydet kouluintoon kuudennen luokan oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kognitiivisen suoriutumisen ja kouluinnostuksen yhteydet koulumenestykseen suomalaisilla yläaste- ja lukio-oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kognitiiviset keskeytykset ja vaaratilanteiden hallinta automaattisten työvaiheiden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohtele pukua kuten ketä tahansa elävää olentoa : Sally E. Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmon luomisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti geneerisiä taitoja : Ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kirjallisen osaamistehtävän vastausten analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti kaikille yhteistä liikunnanopetusta : Opettajien käsityksiä inklusiivisesta liikunnanopetuksesta ja liikunnanopetuksen eriyttämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti määrittämätöntä : Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus18 11 9 13 7 7 4 17 9 9 11 7 122
Kohti ruokaosaamista : näkökulmia suomalaiseen ravitsemuskeskusteluun ja koulun ravitsemuskasvatukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti taloudellista toimintakykyä : Yrityskylä-oppituntien vaikutus taloudellisen osaamisen ja toimeliaisuuden kehittymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koira-avusteinen opetus mediatekstien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemuksia erityisopettajien työnohjauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemuksia hevosten loimien käytettävyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemuksia tieteellisten jatko-opintojen ohjauksesta Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osastolla : Tavoitteeksi suunnitelmallinen ohjaus jatko-opiskelijan kasvun tueksi2 1 0 1 2 1 0 3 1 1 3 2 17
Kokemuksia älykotiasumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koko perheelle sopiva koti : Autismin kirjon lapsen perheiden asumistarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaisvaltainen arviointi oppilaiden minäkuvaa kehittämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmannen kulttuurin kasvatista interkulttuuriseksi asiantuntijaksi : Fenomenografinen tapaustutkimus neljän kolmannen kulttuurin kasvatin identifikaatiosta ja interkulttuurisesta kasvusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmasluokkalaisten oppilaiden piirustuksissa esiintyvät käsitteet geometriasta ja geometrian opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolme näkökulmaa Helsingin yliopistomuseon käsityötieteen kokoelmaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmen esikoululaistytön sitoutuminen kognitiiviseen tehtävään ja tehtävässä suoriutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmiportainen tuki ja lukemisen ongelmiin puuttuminen ensimmäisellä luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmiportainen tuki kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmiportainen tuki opettajan työssä : Miten kolmiportaista tukimallia toteutetaan vantaalaisissa alakouluissa?131 79 114 131 114 40 22 60 118 144 144 86 1183
Kolmiportaisen tuen alueellinen toteutuminen vuonna 20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmiportaisen tuen tehostettu tuki : oppilaan tukitoimien sekä oppimisen edistymisen ja oppimisen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmiulotteisena kerrottu opettajuus : Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaan17 19 11 3 16 4 7 17 13 14 8 4 133
Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompetens i arbetet vid järnvägen : Järnvägsarbetarnas motivation att delta i obligatoriska behörighetsutbildningar och dess inverkan på känslan av kompetens0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kondomin käytöstä neuvotteleminen satunnaisissa seksisuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konmarittajien näkemyksiä vaatteiden kierrätyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstruktiivisen linjakkuuden perusteita etsimässä : Systemaattinen analyysi John Biggsin esittämistä yliopisto-opetuksen lähtökohdista4 1 3 5 2 0 0 1 1 1 3 1 22
Kontrollin ja mukautumisen subjektipositiot : ammatillisen identiteetin narratiiviset ulottuvuudet samanaikaisopetuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koreuden ryysyt ja valkeat vaatteet : Pukeutumisnormit Lars Levi Laestadiuksen saarnoissa vuosilta 1845–18602 1 1 1 0 9 14 11 17 26 23 29 134
Korjausjaksot Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja terveiden keskustelukumppaneiden välisissä institutionaalisissa ryhmäkeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeakoulutettujen espoolaisäitien kouluvalintadiskurssit, niihin sisältyvät arvot ja arvoristiriidat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeakouluttamattomat perheet kouluvalintojen kentällä : vanhempien koulutustausta yläkouluvalintojen määrittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisolin ja persoonallisuuden yhteys masennukseen ja ahdistukseen : Poikkileikkaustutkimus MIDUS-aineistolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koska meillä on joulu : Joulu lapsiperheessä ja siihen kätkeytyvät merkitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koskettaminen kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosketustaulu opetuksessa : Opetuksen rikastaja vai uusi esittämisen väline?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koti ja päiväkoti lasten ruokakasvattajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotikouluilmiö personalistisen kasvatusfilosofian valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotikutoista ylle : Esinetutkimus Kotitalouskeskuksen 1940-luvun pula-ajan mallivaatteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalouden oppimistulosten arviointi : sukupuolen ja tasa-arvon välinen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalouden resurssit ruuan valinnassa pienellä budjetilla : Laadullinen tutkimus "Syyskuun halparuokalaiset" –haasteessa käydyistä Facebook-kirjoituksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalouksien jätteiden lajittelua ja kierrättämistä edistävät ja estävät tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousneuvonta arjen tukena : Lapsiperheiden kokemuksia ja kotitalousasiantuntijoiden näkemyksiä Marttojen kotikäynneistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousneuvonta ja Marttojen määrittely Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajan kokemuksia ulkonäön, kehonkuvan ja kehollisuuden vaikutuksesta kotitalousopettajan työhön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajan käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajaopiskelijoiden digitaidot : kokemukset ja odotukset digitaalisuuden käytöstä kotitalousopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ympäristövastuullisista ruokatottumuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittyminen koulutuksen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien kokemuksia gluteenittoman ruokavalion toteuttamisesta kotitaloustunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien kokemuksia opetustyöstä ja työhyvinvoinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien kokemuksia ruokahävikistä ja kestävästä ruokakasvatuksesta : ”Meidän vahvuus on se, että sitä hävikin estämistä tehdään ihan käytännössä joka tunnilla”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien käsityksiä ja kokemuksia erityisoppilaiden integroimisesta kotitalousopetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien työaikainen ruokailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopettajien työhyvinvointi muuttuvassa koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitalousopetusta läpi peruskoulun : Vuosiluokkien 1-6 kotitalousopetuksen toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotitaloustaitojen opettaminen opetusvideoiden avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulu muistoissa : Tulevat opettajat muistelevat kouluaikaansa2 4 4 0 0 1 0 4 6 7 11 4 43
Koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellisen arvot urheiluseuran näkökulmasta : aineiston tilastollinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulua vai kerhotoimintaa? : Toiminta-alueittainen opetussuunnitelma tasa-arvon ilmentäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulujen eriarvoistuminen ja koulutuksellinen tasa-arvo : julkinen keskustelu Helsingin Sanomissa vuosina 2005–20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulujen toiminnallinen Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulujen toiminnallinen Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukiusaaminen ja muutos entisten koulukiusattujen blogikirjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen luokanopettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukoira osana tunnekasvatusta : ”On ollut helppo puhua mistä vaan”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukulttuuri muutoksessa : Tapaustutkimus inklusiivisuuden kehittymisen edellytyksistä91 71 37 4 16 13 6 11 25 21 29 12 336
Koulukunto vai koulun kunto? : Erityisopettajien näkemyksiä psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulunkäynnistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukäsityön monipuolinen oppimisympäristö : Ompelukoneajokortista 3D mallintamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukäsityön näkymiä : Netnografinen tutkimus käsityön uusimman opetussuunnitelman toteuttamisen käytännöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koululainen ja telinevoimistelija : Koulun ja lajiharjoittelun yhteensovittaminen urheilijan polun valintavaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koululiikunta ja kehollisuus. Liikunnan- ja tanssinopettajien kokemukset oppilaiden myönteisen kehonkuvan ja kehollisuuden tukemisesta sekä kehollisuuden yhteydestä oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koululuokka demokraattisena yhteisönä : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten osallistumisesta demokraattiseen toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluminäpystyvyys ja perhetausta – määrällinen tutkielma nuorten kouluminäpystyvyyden yhteydestä perhemuotoon, varallisuuteen ja vanhempi-lapsi-suhteeseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluminäpystyvyys yläasteella : Seurantatutkimus nuorten minäpystyvyyden kehityksestä yläasteella sekä sen yhteydestä opettajaan ja kouluun suhtautumiseen, oppimisvaikeuksiin sekä koulumenestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulumotivaation ja temperamentin yhteys kouluarvosanaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulun ja työn rajamailla : Erityisopiskelijat työelämävalmiuksiaan kasvattamassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulun moottori kuormittuu mutta kestää : suomalaisten rehtorien kokemuksia työtyytyväisyydestä ja työn kuormittavuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulun profiloitumisen haavoittuvuus : Tapaustutkimus opettajien vaihtuvuuden vaikutuksista Montessori-menetelmää soveltavassa yhdysluokassa 1-21 1 1 0 2 1 0 0 12 20 19 13 70
Koulun toimintakulttuuri muutoksessa : opettajien kokemuksia osaamisen haasteista ja koulun kehitystarpeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulun vastuu nettikiusaamisessa – Toimintamallit nettikiusaamiseen puuttumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluruokailu pedagogisena vuorovaikutustilanteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluruokailun ohjaus ja tehtävien toteutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulutuksellisen syrjäytymisriskin ennustettavuus yhteishakuvalintojen kautta tarkasteltuna : koulupudokkuusriskin yhteys oppilaan kognitiiviseen kompetenssiin, koulumenestykseen sekä itseä ja vanhempia koskeviin uskomuksiin37 34 5 3 4 1 1 1 5 9 30 13 143
Koulutuksen arviointitietojen julkisuus : Perusopetuksen arvioinnin julkisuudesta käyty keskustelu Helsingin Sanomissa vuosina 2000-20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluun liittyvät tekijät luvattomien koulupoissaolojen taustalla sekä koululta saatu tuki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluvalinnan yhteys koulujen eriytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluvalinta vai koulun valinta? : Oppilaiden valikoituminen yläkouluihin Espoossa keväällä 2006112 25 44 6 11 14 16 21 23 19 17 16 324
Kouluvalintakeskustelu ja lähikoulun ”ongelma”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kouluvalintojen muodostuminen : Alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia koulutusvalintoihin vaikuttaneista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriittinen diskurssianalyyttinen tutkimus osaamisen kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa36 30 35 97 43 23 6 28 52 67 78 62 557
Kriittinen ja harkittu ajattelu akateemisessa asiantuntijuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroonisesti afaattisten henkilöiden sarjakuvakerronta : monitapaustutkimus kuuden afaattisen henkilön sarjakuvakerronnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudonnan taitoa oppimaan : Tukimateriaalin kehittäminen kudonnan poljentajärjestyksen hahmottamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuinka motivaatio herää? : Ulkoisen motivaation sisäistämisen eri muodot opiskelumotivaation syntymisen taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuinka tää tehään : lukio-opiskelijoiden vertaistuki oppimistilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuurinen moninaisuus maantieteen oppitunnilla : havaintoja vieraskielisyyden haasteista ja opettajien pedagogisista ratkaisuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuurinen pääoma ja koulu : luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kulttuurisen pääoman merkityksestä oppilaan koulunkäynnin ja opettajan työn kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuuripiirit ja ihmisoikeudet paluuoppilaiden silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuurisen diskurssin analyysi yritysvastuupuheesta suomalaisessa rakennusalan yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajaksi kasvamassa, taloustaitoja oppimassa − nuorten aikuisten näkemyksiä talousosaamisen kehittymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkauksista ja väreistä – ”Jotenkin on ajatellut, että se väri on siinä ulkopuolella”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajien näkemyksiä kodin sisustuksesta ja materiaaleista : ”Puu rauhoittaa ja ’maadoittaa’ kiireisen elämän keskellä”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajien näkemyksiä sukupuolesta osana ruokamainontaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajien suhtautuminen leivonnan puolivalmisteisiin : keskiössä maku, lisäaineet ja itse tekeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulutuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä muodin kulutuksessa : neljän 19-36 –vuotiaan kuluttajan näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kummimaatilatoiminta opettajien ja maatilojen sekä innovaatiotutkimuksen näkökulmista1 1 0 2 1 3 0 0 0 3 3 3 17
Kummioppilastoiminnan tavoitteiden toteutuminen erään espoolaisen koulun yhdellä luokkaparilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumppanuus on tiiviimpää kuin yhteistyö : Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä kasvatuskumppanuudesta54 49 47 33 24 14 20 29 28 27 22 4 351
Kun ote irtoaa : Käsityöminäkuvan muutos fyysisen sairauden tai vamman seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kun pesee ja parsii paikkaa, niin kestää vielä monta aikaa : Tekstiilien paikkaus ja parsinta arkielämän murroksissa 1920–1960-lukujen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurkistus lapsen arkeen vuorohoidossa90 65 76 68 54 42 26 56 57 64 79 35 712
Kurssi kuntopyörän selässä : opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia fyysistä aktiivisuutta edellyttävän työtavan sopivuudesta omaan oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudensien luokkien väliset erot suoriutumisessa ja motivaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudes- ja kahdeksasluokkalaisten peruskoululaisten opettaja-oppilas vuorovaikutusprofiilit : pätevät, kyyniset ja osana koneistoa toimivat opettajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaiset historian lähteillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaiset vertaispalautteen antajiksi oppimassa : Katsaus vertaispalautteen sisältöön ja muotoon kuudennen luokan kirjoittamisen opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaisten koulua koskeva minäpystyvyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaisten käsityksiä taloudellisesta eriarvoisuudesta lasten arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaisten mentaalikartat maailmasta : Paperille ja pallolle piirrettyjen karttojen eroavaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuudesluokkalaisten oppilaiden luonteenvahvuuksien selvittäminen Tämä Elämä -hankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuulokojeen ensikäyttäjien odotukset ja kokemukset kuulokojeesta ja sen vaikutuksista39 36 17 25 11 9 6 19 9 9 30 20 230
Kuulotiedon esitietoinen käsittely 40–66-vuotialla : Onko musiikkiharrastuksesta hyötyä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuulovammainen oppilas yleisopetuksessa : Opettaja sosiaalisen osallisuuden edistäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuulovikainen lapsi puheterapiassa : kyselytutkimus suomalaisille puheterapeuteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuuluuko opettajan kuunnella? : Oppilaan palaute pedagogisessa suhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuva tikkeinä kankaalla : Kokemuksia PE-design 6.0 -kirjontakuvion suunnitteluohjelman kahden automaattisen tekniikan käytettävyydestä21 23 20 12 1 19 10 22 22 18 22 12 202
Kuvaamataito peruskoulun ala-asteen opetussuunnitelmissa2 3 0 2 0 3 0 1 21 30 34 20 116
Kuvailu ja haptiisit näkövammaisten opiskelijoiden kotitalousopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvakirjassa ilmenevien tunteiden tulkitseminen varhaiskasvatuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvallisen materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa86 115 103 51 50 48 47 115 99 119 77 40 950
Kuvataide & identiteetin tukeminen alakoulussa : Kirjallisuuskatsaus nuorisoikäisille suunnattujen kuvataideprojektien kautta syntyneestä suomalaisesta kirjallisuudesta vuosilta 2004–20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvataide esi- ja alkuopetuksessa : Lasten ja opettajien kokemuksia ja mielipiteitä kuvataideopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvionuotti-interventio : monitapaustutkimus esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyllä Cygnaeuskin kääntyisi haudassaan : Mikrohistoriallinen tutkimus kapinasta tuomitun Hulda Salmen paluusta kansakoulunopettajaksi14 9 16 10 12 3 5 9 11 21 18 8 136
Kädentaitojen hyödyntäminen Suomi-koulujen opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärrynpyöriä ja hiusten hipsutuksia : feministinen etnografia sukupuolesta, kosketuksista ja ruumiillisista tyyleistä alakoulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsikirjoitetut opintopolut : Abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsitykset oppimisesta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityksiä kirjoittamispalautteesta kuudesluokkalaisten eläytymistarinoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityksiä käsityön tutkimussisällöistä ja -valinnoista käsityötieteen väitöstutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityö ja aktivismi : Käsityö kansalaisaktivismin toimintamuotona 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa19 18 11 11 13 4 2 9 17 21 17 15 157
Käsityö ja kestävä kehitys : Kestävän kehityksen ilmeneminen vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityö- ja taideammattilaisten flow ja onnellisuus : Tutkimus Fiskarsin taideyhteisössä työskentelevien kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityöharrastuneisuuden vaikuttavuus uuden käsityötekniikan oppimisessa : Tapaustutkimus punontakurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityöhön liittyvät asenteet, käsitykset ja minäpystyvyysuskomukset peruskoulun 6. ja 9. vuosiluokalla : Poikittaistutkimus kolmen vantaalaisen koulun 6. vuosiluokan ja Etelä-Suomen kaupunkien ja taajama-alueiden koulujen 9. vuosiluokan oppilaista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa : Neulalla neulominen eli kinnasneulatekniikka ...muutakin kuin neulakinnas?38 50 12 13 10 15 5 14 19 27 29 21 253
Käsityöläisyyden kuva kultasepän ammatissa : Käsityöläisyys Suomen Kultaseppien Liiton lehdessä 1990-luvun lopussa7 2 1 2 0 2 1 1 13 27 17 9 82
Käsityömuistoja matkalaukussa : Käsityöaiheisen muistelulaukun kehittäminen vanhustyöhön.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityön merkitys ja mielekkyys vangin kokemana : Hämeen lääninvankilan käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien mielipiteitä6 5 1 8 0 1 0 3 1 4 7 6 42
Käsityön oppimistehtävän muotoutuminen syventävässä harjoittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat41 26 11 15 12 9 3 9 19 44 29 18 236
Käsityön tekemisen diskurssit ja representaatio suomalaisissa käsityöblogeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityön tekemisen merkitys vankeuden ja vapauden kynnyksellä : Kahden naisvangin kokemuksia itsetunnon, elämänhallinnan ja käsityön yhteydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityön uusi opetussuunnitelma koulutusyhteisön ja opettajan kompetenssin haastajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityönopettajaopiskelijoiden työelämäodotukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityötaidon opettaminen demonstraation avulla : Käpyilyn ja verkkopitsin opetustilanteiden videoanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käsityötä, kotiteollisuutta ja sosiaalihuoltoa : Työtupa Aunuksessa 1941–19448 3 5 2 3 0 0 0 0 15 14 11 61
Käsitöiden tekeminen vapaa-ajalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäytymisen arviointi helsinkiläiskoulujen opetussuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäytymisen erityisyyden muuttuvia ja pysyviä diskursseja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytäntöyhteisön ja oikeutetun reuna-alueen osallistumisen merkitys uusien työtehtävien oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laadukasta yliopisto-opetusta kehittämässä : Laadukkaan yliopisto-opetuksen kehittäminen ja yliopistopedagogisen koulutuksen yhteys opetuksen kehittämiseen Helsingin yliopiston opettajilla29 29 27 24 30 8 5 17 25 18 28 65 305
Laadullinen meta-analyysi oppimispelien tutkimuskentästä : Näkemys ilmiöiden kuvauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laadulliset erot kolmen käytettävyystestimenetelmän vertailututkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laadun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laaja-alainen osaaminen toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriohoitaja- ja sairaanhoitajakoulutuksen antamat valmiudet kliinisen mikrobiologian näytteenottoon8 6 2 0 1 0 0 0 11 33 21 16 98
Lapsen emotionaaliset itsesäätelytaidot ja sosiaaliset strategiat päivähoidon arkitoiminnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen itsesäätely päiväkodin vuorovaikutustilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen ja aikuisen rooli lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä : Vahvuuslähtöinen näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen kansalaisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen lapsuudentutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen kokoiset ruokaelämykset : Toimintatutkimus Tiedosta taidoksi -ruokakulttuurihankkeessa23 22 22 8 13 1 0 9 8 26 11 2 145
Lapsen luovan toimijuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa sävellysprosessin aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävä Fun Friends –ohjelma varhaiskasvatuksen opettajien työvälineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen osallisuuden mahdollistaminen päiväkodin toimintakulttuurissa : Tilastollinen tutkimus osallisuuden tasomallista216 164 153 184 142 43 35 119 149 188 165 79 1637
Lapsen osallisuus vuoropäiväkotien esiopetuksen toimintasuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen parhaaksi : Kuritusväkivaltaa koskeva puhe Helsingin Sanomien verkkokeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen prososiaalisuuden vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy Montessori ja Reggio Emilia päiväkodeissa : Varhaiskasvatuksen opettajan näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen saaman puheterapiakuntoutuksen merkitys arkielämän kommunikointiin ja vuorovaikutussuhteisiin : Vanhempien näkemyksiä luotaava kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen stressitason yhteys päivähoidon laatuun ja lapsen temperamenttiin67 52 55 55 47 26 16 47 58 72 48 25 568
Lapsen temperamentin ja vanhemmuuden tyylin yhteys lapsen ahdistuneisuusoireisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen temperamentin pysyvyys ja yhteys kiintymyssuhteen turvallisuuteen päivähoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen temperamentin vaikutus mielen teoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen vastuullistaminen päiväkodin perushoitotilanteissa82 67 90 74 90 28 20 53 82 73 72 42 773
Lapsen äidinkieli uudessa kotimaassa : Miten vanhemmat voivat tukea lapsensa äidinkieltä uudessa kotimaassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapset ja aikuiset opetussuunnitelman rakentajina : Esiopetusryhmän lasten kiinnostus ja näkökulma oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapset ja nuoret oman elämänsä elokuvaohjaajina : Mitä lapset ja nuoret kertovat Youtube-videoissaan vapaa-ajastaan ja koulusta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi Peppihetkiensä asiantuntijana : Visuaaliset välineet ja kerronta lapsen kokemuksen tavoittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi ulkomailta : vanhempien rooli adoptiolapsen identiteetin kehityksessä74 31 43 3 8 19 83 22 45 50 38 21 437
Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta2 36 27 14 9 14 8 7 14 41 47 17 236
Lapsikansalaisuus 2000-luvun aapisissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsilla on asiaa – kuuleeko kukaan? : Tapaustutkimus lasten kuulemisesta päiväkodin vuorovaikutustilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsiperheiden arjen tukeminen : selvitys Marttojen kotitalousneuvonnan saamasta asiakaspalautteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsiperheiden mielikuvia ruoan verkkokaupasta sekä ruoan verkko-oston merkityksestä perheiden arkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsiperheiden palvelut ja tuen tarve : haastattelututkimus äitien kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsuuden leikit ja niiden merkitys tekniikan alan uravalintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsuuden myöntyväisyyden yhteys myöhempiin käytösongelmiin : Kognitiivinen kyvykkyys ja äidin sosioekonominen status yhteyttä säätelevinä tekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsuuden sukupuolen moninaisuus päiväkodin kasvattajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten ja aikuisten väliset konfliktitilanteet esikoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten ja aikuisten välisiä kohtaamisia pedagogisen sensitiivisyyden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten johtajuus ja yhteistoiminnan muodot uudessa oppimisympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten kokemuksia mindfulnessiin pohjautuvasta Olen huipputyyppi! -valmennuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten korkea fyysinen aktiivisuus päivähoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten kulttuurisen identiteetin vahvistaminen transnationaalisessa perheessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten käsityksiä hyvästä arjesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 42 14 90
Lasten käsityksiä syntymäpäiväjuhlasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten laulunopetuksesta alakoulussa : Neljän luokanopettajan ja yhden laulunopetuksen asiantuntijan kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten luontosuhde ja ympäristökasvatuksen mahdollisuudet : Ympäristökasvatuksen asiantuntijoiden käsityksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten oppimiseen liittyvien ajattelutapojen ilmeneminen luokkahuoneessa : Tapaustutkimus ensimmäiseltä luokalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten ruokakasvatus helsinkiläispäiväkodeissa : Tärkeintä on ruokailo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten sitoutuneisuus toimintaan : kvantitatiivinen havainnointitutkimus53 43 81 93 80 62 18 60 68 123 131 46 858
Lasten sosiaaliset orientaatiot metsäpäiväkodeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten sosiaaliset taidot vuorohoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten stressivasteaktivaation yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten tietoteknologiset taidot ja asenteet : Vanhempien ja muun lähipiirin tuen yhteydet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa72 78 53 58 43 19 16 36 75 69 64 17 600
Lasten toimintaa kanssatutkijoina : valokuvaamisen tavat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten vahvuuksien tunnistaminen varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten vaikeiden ja stressaavien tilanteiden hallinta yläkouluun siirtymisen vaiheessa12 15 16 8 14 15 2 14 19 25 9 9 158
Lasten välinen virtuaalinen kiusaaminen luokanopettajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten yhdessä ajattelun rakentuminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten yhteenkuuluvuuden ja poissuljetuksi tulemisen kokemukset esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten yksilölliset erot matemaattisissa taidoissa ja ei-tehtäväsuuntautuneisuudessa esikoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastensuojelu koulussa : Peruskoulun opettajien kokemuksia lastensuojelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajan ammatillisen identiteetin rakentuminen ammattijärjestölehden 1997–2007 pääkirjoitusten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu hajautetussa organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajan työajan käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajan työn imu : työn voimavarojen ja vaatimusten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkemyksiä esi- ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien kokemuksia yliopisto-opetuksesta ja työelämästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien käsityksiä kuvataidekasvatuksesta varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien käsityksiä omasta taidekasvatuksellisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä TAIKAVA-hankkeen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastentarhanopettajien odotukset ja kokemukset pedagogisen osaamisen vahvistamisesta monikielisessä ja -kulttuurisessa päiväkotiryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 36 35 23 7 101
Lastentarhanopettajien toiveita työnjaosta ja johtajan roolista työnjaon organisoijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laulupiirtävä luokka : Alakoulun opettajien näkökulmia laulupiirtämisen menetelmään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausetasoisen verbikuntoutuksen vaikutus sujumattomaan puheeseen afasiassa : Monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lean Six Sigma in Action : Problems and prospects of expansive learning in an international aircraft0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learners' motivation to collaborate in online learning environments : A situational and social network analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikillinen käsityö : kehittämistutkimus leikkiin perustuvasta käsityön suunnittelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikillisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen lapsiryhmässä – varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikki arjessa ja arki leikeissä : leikin rakentuminen osaksi lapsiperheiden arkea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikki kouluympäristössä ensimmäisen luokan oppilaiden kuvailemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikki lasten valtastrategioiden harjoittelukenttänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikki pedagogisina hetkinä taaperoryhmässä : Narratiivinen tapaustutkimus aikuisen pedagogisesta sensitiivisyydestä improvisoidussa leikissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikkivä lastentarhanopettaja175 92 85 88 82 48 45 116 141 178 114 101 1265
Leikkivää aikuista etsimässä : Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolista leikissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leikkiä, turvaa ja kavereita : lasten näkökulma koulupihan hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipomisen merkitys omaelämäkerrallisissa tarinoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipäjonosta yhteiseen pöytään : Tapaustutkimus Vantaan Yhteinen pöytä -hankkeesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipämuistot suomalaisen ruokakulttuurin ilmentäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leskeksi jääneen yksin asuvan ikäihmisen arjen uudelleen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levottomat Tuhkimot : Etnografinen tutkimus nuorten tyttöjen suhtautumisesta väkivaltaan Levottomat Tuhkimot -tyttöväkivaltaprojektin keskusteluryhmässä25 17 8 2 7 0 1 7 2 6 16 3 94
Lievien aivovammojen aiheuttamat neurokognitiiviset häiriöt 3 kuukauden seurannassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lievästi ennenaikaisen syntymän ja sikiöaikaisen kasvun hidastuman yhteys arjessa koettuun toiminnanohjaukseen varhaisaikuisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lievästi ennenaikaisen syntymän yhteys psykiatriseen oireiluun nuorilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihansyönnin vähentäminen : WWF:n lihaopas ja ruokaohjeet kuluttajan apuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihansyönnin vähentäminen lapsiperheissä : ”Kaikki syö lihaa vähemmän koko ajan. Mutta vähän eri tavoin.”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihavuuden ja masennusoireiden kaksisuuntainen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikematkavirkailijoiden työhön liittyvät oppimishaasteet2 2 0 1 0 1 0 1 21 15 16 11 70
Liikkumisen ja kokemusten yhteys virtuaaliympäristöissä1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8
Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikunnan opettamisen haasteet peruskoulussa opettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikunnan opetussuunnitelma opetussuunnitelmauudistuksen pyörteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntaa opettavien luokanopettajien ja liikunnanopettajien käsityksiä motorisista perustaidoista ja niiden opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikuntaluokalla opiskelu osana nuoren urheilijan polkua : Tutkimus 8.–9.-luokkalaisten motivaatiosta ja koulumenestyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnunkiikut ja kallen kaulukset : Kotitekoiset kuukautissiteet 1900-luvun alkupuolen Suomessa39 49 74 29 63 37 66 111 58 113 52 30 721
Lisää aikaa pedagogiselle johtajuudelle : sijaisrekrytointijärjestelmä rehtoreiden työkaluksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisää luovuutta käsityön opetukseen! : Luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin kehittämistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livsberättelser av personer med ADHD : En studie om livet före och efter diagnosen, med fokus på den upplevda självförmågan och… Oj, en ekorre!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livskrisens inverkan på arbetslivet : En kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohduttavaa ja kontrolloivaa kosketusta : Vuorovaikutustutkimus kosketuksesta lapsen itkun hetkillä päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luetun ymmärtämisen materiaali kehitysvammaisten opetukseen. Monimenetelmäinen tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukemaan innostamisen hankkeet alakouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukeminen ja kirjallisuus modernissa opiskeluympäristössä : Tapaustutkimus kuuden peruskoulun 4.–6. luokan telemaattinen kirjallisuuspiiri Matilda -hankkeesta1 2 4 1 1 5 1 0 2 0 4 5 26
Lukemisen edistämisen suunnitelmat Ruotsin kunnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukemisen ja kirjoittamisen (luki) riskien tunnistaminen seulontamenetelmällä ensimmäisellä luokalla ja kielellisten interventioiden vaikutukset oppilaiden lukitaitoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukemisen tarkkuus, nopeus ja ymmärtäminen erillisinä taitoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukijaksi kasvamisen mahdollisuus esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten identiteetin yhteys koulu-uupumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten kokemuksia liikunnan numeroarvioinnista peruskoulun ajalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten koulutusvalinnat : lukion 2.vuoden opiskelijoiden koulutusvalinnat, valintoihin vaikuttavat tekijät ja koulutusvalintavalmiudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten motivaatio opiskelu- ja vapaa-ajan tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten näkemyksiä lukiosta, digitaalisuudesta ja hyvinvoinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten perfektionismiprofiilit ja tavoiteorientaatiot matematiikassa ja englannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukiolaisten sosiodigitaaliset käyttäjäryhmät ja hyvinvointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukivaikeuden kehystämät koulutuspolut kohti yliopistoa : Lukivaikeuksisen yliopisto-opiskelijan resurssit ja toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukivaikeus yliopisto-opiskelijoiden koulutuspolussa : narratiivinen monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukivaikeus yliopistossa : Tapaustutkimus lukivaikeuden vaikutuksesta neljän opiskelijan opiskeluun ja elämänkulkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukivaikeuteen liittyvien arjessa koettujen muistiongelmien yhteys neuropsykologisin menetelmin arvioituun kognitiiviseen suoriutumiseen nuorilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa : Kolmen oppikirjasarjan vertailua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukuläksynä maailman pelastaminen : oppikirjat ja ympäristökysymys kriittisen diskurssianalyysin silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokan työrauha ja työrauhahäiriöt sekä niiden vaikutus luokanopettajan työhyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokan- ja erityisopettajien toteuttaman matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnin näyttäytyminen suomalaisessa perusopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettaja kasvattavana salibandyvalmentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettaja lapsen äänen kuulijana koulussa : Tapauksena Lapset etnografeina -luokkapäiväkirjatoiminta alakoulun ylimmillä luokilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettaja yhteisen tiedon rakentajana kodin ja koulun vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden välisistä eroista oppilaiden käytöshäiriötapausten tarkastelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen opintojen erot ja yhtäläisyydet eri yliopistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajaksi opiskelevien odotukset ja huolet kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajan ja oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia digitaalisen oppimispelin Bingelin vaikutuksista oppilaiden motivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajan koulutukseen pyrkivien ja valikoituneiden EAS -temperamenttipiirteet : Vertailu suomalaiseen populaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajan mahdollisuudet lasten moraalikehityksen tukijana8 5 3 0 0 3 2 10 12 16 11 10 80
Luokanopettajan menetelmällisiä keinoja vaikuttaa oppilaan matematiikka-asenteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajan välittävä vuorovaikutus alkuopetuksen oppitunneilla : tavoitteena lämpimän pedagogisen suhteen rakentaminen alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen tutkimuspainotteisuudesta ja toiminta-ajatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikan osaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kouluruokailusta ja sen merkityksestä oppilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien ajatuksia käsityön uuden opetussuunnitelman (2014) käyttöönottoon liittyen : Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa mahdollistavat sekä vaikeuttavat tekijät luokanopettajien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien ajatuksia sukupuolten tasa-arvosta ja sen edistämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien asenteet katsomuksia koulussa, katsomusaineiden opetusta ja katsomusopetuksen järjestämistä kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien ja matematiikan aineenopettajien käsityksiä matematiikan oppimisvaikeudesta ja sen tukemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta ja lukumotivaatiosta : Tapaustutkimus erään espoolaisen alakoulun ylimpien luokkien luokanopettajista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajaoppilaan integroinnista ja inkluusiosta yleisopetuksen ryhmään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien kokemuksia matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien kokemuksia monikielisten oppilaiden oman äidinkielen merkityksestä ja suomen kielen oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsitykset omasta kielten osaamisestaan ja englannin kielestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä alakoulun juhlaperinteestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä alakoulun juhlaperinteestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä ammatillisesta identiteetistään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä hyvästä liikunnanopetuksesta alkuopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä integraatiosta0 0 0 0 0 3 18 26 22 49 24 16 158
Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia liikunnan arvioinnista opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä museovierailujen toteuttamisesta ja tavoitteellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä omista tunne- ja vuorovaikutustaidoista -opettajien käsitykset taidoistansa eivät mahdollisesti vastaa heidän osaamistaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden osallisuudesta : Neljän luokanopettajan osallisuuspuheen tulkintaa teemoittelun keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä temperamentista ja temperamentin vaikutuksesta arviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön merkityksellisyydestä sekä käyttöä rajoittavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien minäpystyvyys ja työssäjaksaminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien minäpystyvyys ja valmiudet opettaa terveystietoa alakoulussa sekä näkemykset sen tärkeydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien näkemyksiä ajankäytön merkityksestä työhyvinvoinnin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien näkemyksiä katsomusopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien näkemyksiä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien näkemyksiä yhteisopettajuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien pedagogisia käsityksiä ryhmäytymisestä ja sen vaikutuksista alkuopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien pystyvyysuskomukset ja niiden yhteys koulun toimintakulttuuriin kestävän kehityksen kasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien suhtautuminen eri tasoisten oppilaiden koululiikunnan eriyttämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien suhtautuminen kosketukseen pedagogisena keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien tekemä kollegiaalinen yhteistyö toisten opettajien kanssa ja sen yhteys opettajien pystyvyyskäsityksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajien työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja työn imun kokeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokanopettajuus ja siihen ohjaaminen : Ohjaavien opettajien käsityksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokittelu suomalaisessa kasvatuksessa : erityisopettajien ja muiden opettajien rinnakkaisia asenteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokkahuone visuaalisena oppimisympäristönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luokkaruokailu oppimisympäristönä ja tapakasvatuksellisena tilanteena : tutkimus luokkaruokailusta alkuopetusluokissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnoksia käsityön ruumiillisuudesta. : Käsityö Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian valossa.9 8 7 3 3 3 3 5 7 13 19 5 85
Luonnollinen villiturkis. : Eläimestä turkikseksi ympäristöystävällisin keinoin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä uhanalaiset lajit biologian ja maantiedon 6.luokan oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonvärien toksisuus : Kasvi- ja sienivärien sekä värjätyn villan sytotoksiset vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonvärit ja ympäristövastuullinen käsityön opetus : Värikartta ilmiölähtöiseen värjäykseen ja käsityömuotoiluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneiden luontosuhde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonteenpiirteiden merkitys työkuormituksen ja ylisitoutumisen sekä psyykkisen oireilun väliseen yhteyteen luokanopettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonteenvahvuuksista valintavalmiuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonteenvahvuusopetuksen interventio : Diskurssianalyyttinen tutkimus opettajien haastattelupuheesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottamus katsomossa kannustamassa : tapaustutkimus autonomiaa tukevasta pedagogiikasta suomalaisessa alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luova mieli : lähikuvassa muusikoiden luomisprosessit17 17 12 3 4 11 6 9 11 21 15 13 139
Luova oppiminen ja luova ongelmanratkaisu keksimisen pedagogiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luovuuden lähteillä : Käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijoiden käsityksiä luovuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luovuus ja leikki : Päiväkoti-ikäisten lasten leikki luovuuden kenttänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lupalappu vapauteen : Kriittinen kansalaisuus uutisluokkalaisten mediateksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähdetään ulos oppimaan! : Ympäristöopin oppikirjat ja opetussuunnitelmat vuosilta 1970-2016 luonnossa oppimisen kannustajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läheisen kuoleman käsittely neljässä suomalaisessa lastenkirjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läheiset osana afasiakuntoutusta : kyselytutkimus puheterapeuteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähestymistavat, kiinnittyminen ja prokrastinaatio ammattikorkeakouluopinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähi-itä lukion historian oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähi-itä – mielikuvat, media ja konflikti : Tutkimuskohteena opettajaopiskelijat5 2 1 5 0 0 0 1 9 12 13 6 54
Lähiliikuntapaikan rakentamisen heijastuminen tuusulalaisen alakoulun oppilaiden välituntiliikkumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähivanhempien kokemuksia omasta ajasta ja sen merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähiympäristö nepalilaisessa arjessa : oppilaiden ja opettajien käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksistaan10 4 4 4 2 3 1 0 0 4 2 3 37
Lärarens roll när det finns en elev med cancer i klassen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lärarnas attityder till användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen : en studie i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läskisoosista ruisleipään : Puhetta satavuotiaan Suomen kansallisruoasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketieteen alan tohtoriopiskelijoiden hyvinvointikokemukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketieteen tiedekunnan 1. vuoden opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen sekä niiden yhteys opintomenestykseen ja stressin sekä kuormittavuuden kokemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaginen noste? : Seurantatutkimus elämänfilosofiseen Pafos-seminaariin osallistuneiden hyvinvoinnin muutoksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen nuorten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi peruskoulun viimeisillä luokilla : tuloksia Kouluterveyskysely 2017 -aineistosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajalääkärien työllistyminen Suomessa0 0 0 0 0 13 2 21 6 15 12 18 87
Maahanmuuttajaoppilaat yläkoulussa : erityisluokanopettajien kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielen kehityksen tukeminen koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajataustaisten nuorten resurssit ja toisen asteen koulutusvalinnat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajavanhempien kokemuksista yhteistyöstä helsinkiläisten päiväkotien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maahanmuuttajien työssäoppiminen ja ohjaus puhtausalalla : Opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maailmankansalaisuuden rajoilla : Tutkimus globaalikasvatuksessa rakentuvista eronteoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahdollisuuksia vai rajoja? : Diskursiivinen analyysi varhaiskasvatuksen poliittisista dokumenteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maidon vähentäjien ruokavaliovalinnat : ihmisen ja eläimen hyvinvoinnista ravitsemussuositusten vastustukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maito rakentamassa mielikuvaa suomalaisuudesta : Maitoon liitetyt merkitykset 3.-6. luokkien ympäristöopin oppikirjoissa vuosina 1969–20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makerspace oppimisympäristönä : Yhteiskehittely Arabian peruskoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makumestari-tapahtuman vaikutukset lapsiperheiden ruokatottumuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male brain type women and female brain type men : Atypical cognitive styles and their correlates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallimestari globalisoituneen sarjatuotannon situationaalisessa prosessissa : Kokemuksen tutkimus26 21 14 9 14 16 10 9 17 16 24 15 191
Masennuksen psykologisten riskitekijöiden yhteys fysiologiseen stressiherkkyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masennus- ja ahdistusoireiden yhteydet interleukiini-6:een ja C-reaktiiviseen proteiiniin : MIDUS-poikkileikkaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masentuneisuuden ja vihamielisyyden kaksisuuntainen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskuliinisuuden rakentuminen alakoulussa19 31 18 49 46 10 14 11 7 14 11 16 246
Mat och föräldraskap : Föräldrastilens och matpraktikernas inverkan på 3-5 -åriga barns kostintag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemaattinen minäkäsitys ja ahdistuneisuus nuorten matematiikka-aikomuksia ennustavina tekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen 2.–4.-luokkalaisilla : Digitaalisen CodyTest-testin validiteetin ja reliabiliteetin arviointi Suomalaisessa aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikan oppituntien tunneilmapiiri ja sen muuttuminen : Piirrosanalyysi 3. ja 5. luokkalaisten matematiikkapiirroksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiikka-ahdistusta selittävät ja sitä ennustavat tekijät : Kuudennella ja yhdeksännellä luokalla sekä kuudennelta yhdeksännelle luokalle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiaalisuus peruskoululaisten yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkahuopa – menestystuote! : Villayhtymän ja Hyvillan matkahuovat villasta vientiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkalla BIM-utopiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkalla opettajuuteen : Narratiivinen tutkimus kansainvälisen vapaaehtoistyön merkityksistä opettajan identiteetille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkalla viittomakielen maailmaan : narratiiveja suomalaisen viittomakielen oppimisesta vieraana kielenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matkalla yhteisöasumiseen : Tutkimus kahdesta ryhmärakennuttamishankkeesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement of Affective Empathy with Pictorial Empathy Test (PET)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Med framtiden i egna händer : en pilotstudie om beslutsprocessen bakom abiturienternas val av studieinriktning efter gymnasiet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media Representations of Teachers : The Case of Finnish Teachers in a TV-series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediaesityksiä aikuisen ADHD:sta Helsingin Sanomissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediahaastatteluiden jännittäminen tutkijoiden kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediakasvatus luokkahuoneessa : opettajien kokemuksia mediakasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediapolulla : Kasvatustieteellistä ja teknisen alan osaamista yhdistämässä : Opiskelijoiden yhteistyö ja oppiminen tieto- ja viestintätekniikkaprojektissa19 7 4 4 4 1 0 1 4 7 10 5 66
Mediaväkivallalle altistumisen ja persoonallisuuden yhteydet nuorten väkivaltakäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medioitunut opetussuunnitelma : Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden medianäkyvyys Helsingin Sanomissa vuosina 2011–20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meningsfullt lärande i digital kontext0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mentorien kokemuksia oppimisesta ryhmämuotoisessa vertaismentoroinnissa ja näiden heijastuminen työskentelyyn lastentarhanopettajana ja osana työyhteisöä toimimista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkitykselliset yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät pro gradu -tutkielmaprosessissa kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsästä hyvinvointia koulupäivään : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteesta ympäristöopin oppitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miehen pukeutumisen neljä motiivia : esteettinen, konservatiivinen, sosioekonominen ja ekologinen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielen teorian yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen, toimintakykyyn ja oirekuvaan : Hinting task -tehtävä suomalaisessa ensipsykoosiaineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielenterveyden suojaavat ja riskitekijät Tämä elämä -hankkeessa mukana olleiden yläkoulunuorten kokemuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielialan havainnoinnin, tunnistamisen ja säätelyn yhteydet luokanopettajien työstressiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielialan havainnoinnin, tunnistamisen ja säätelyn yhteydet työuupumuksen ryhmähoidon tuloksellisuuteen1 0 0 1 0 0 1 2 14 13 37 19 88
Miesparien arki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten ja naisten väliset erot työtyytyväisyyden siirtymisessä sukupolvelta toiselle : pitkittäistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihin ryhmään itse haluat kuulua? : Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua41 21 21 28 28 8 9 5 20 50 46 44 321
Miksi aikaisemmin toiseen ammattiin kouluttautuneet vaihtavat alaa opettajaksi?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miksi opiskelijat valitsevat oikeustieteen opinnot? : Uravalinnat uusilla opiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä jatko-opiskelijaa motivoi? : Tavoitteet ja tiedeyhteisö väitöskirjaprosessissa13 25 10 9 6 3 6 28 17 9 9 6 141
Mikä kerros taloa huojuttaa? : Opiskelukyvyn talomalli opintojen pitkittymisen selittäjänä Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä känny sulla on? : Tapaustutkimus peruskoululaisten arvoista ja draamakasvatushankkeeseen liittyvistä kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä merkitsee? : Kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin äärellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä minulle oikeastaan on tärkeää? : Yhdeksäsluokkalaisten tärkeänä pitämien asioiden yhteys hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä muiden maiden koulutuksessa kiinnostaa? : Brasilialaisen median kuva suomalaisesta koulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä oppimisessa on tärkeintä? : Aineenopettajaopiskelijoiden oppimis- ja tietokäsitykset opettajan pedagogisia opintoja aloittaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä vetää vihreisiin? : Upseeriopiskelijoiden käsityksiä upseeriudesta, opiskelumotivaatiosta ja sotilaskurista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä yliopisto-opiskelijaa kiihdyttää? : Opiskeluympäristöjen tutkimusta CASS-kokemusotantamenetelmällä flow-teoriaa ja ydintunneteorioita soveltaen7 9 6 14 2 3 4 5 8 12 6 4 80
Millainen oppikirja Suomi-kouluun? : Suomi-koulujen 8-vuotiaiden oppilaiden suomen kielen opetusta tukevien oppi- ja harjoituskirjojen ominaisuuksista31 44 28 3 12 8 3 28 14 16 18 13 218
Miltä kiukku näyttää ja tuntuu? : Esiopetusikäisten lasten kokemuksia aggressiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindful Riding : Medveten närvaro inom ridpedagogik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindfulness-pohjaisen intervention vaikutukset 7.-luokkalaisten tunne- läsnäolo- ja reflektointitaitoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimalistinen yhdyssanateoria ja käsitteiden yhdistely5 6 3 4 0 3 2 2 4 1 5 4 39
Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä64 63 49 45 86 39 21 44 25 28 32 10 506
Minne opettajat menevät? : Luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijoiden sijoittuminen valmistumisen jälkeen sekä suhtautuminen koulutukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistä on liikuttava opettaja tehty? : Luokanopettajien suhtautuminen koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistä on maskuliinisuudet tehty? Lapset sukupuolen performatiivia analysoimassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten antaa palautetta kertovasta tekstistä? : Rakenne ja kerronnan kompleksisuus viidesluokkalaisten kertomuskirjoitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta89 43 24 52 46 12 3 8 17 36 61 6 397
Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää? : Määrällinen tutkimus katsomusaineita opettavien aineenopettajien näkemyksistä keväältä 20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten musiikin alkuopetuksen oppikirjat heijastavat opetussuunnitelmaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten oma historiamme vaikuttaa meissä? : Lastentarhanopettajien käsityksiä oman historian merkityksestä kasvatustyötään ohjaavana tekijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten sukupuolta esitetään yläasteen oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten tietokoneella kirjoittaminen pareittain edesauttaa lukemaan oppimista esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten tiimiopettajuus rakentuu peruskoulun käsityöprojektissa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? : Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kuolemanjälkeisyydestä ja niiden merkitys uskonnollisen kehityksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä mä vielä voisin delegoida muille? : työn kuormitus ja työn imu helsinkiläisillä päiväkodin johtajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä nuoret lukevat? : Vertailu suomalaisen peruskoulun ja Eurooppa-koulun oppilaiden lukutottumuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä perusopetusinstituutio voi oppia kehittämistyössä? : Tarkastelussa Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Vantaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä se mu(i)lle kuuluu, mitä sä oot, vai kuuluuko? : Näkökulmia poikkeavuuteen, sitä koskeviin asenteisiin ja yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä syömme vuonna 2030? : Näkemyksiä tulevaisuuden ruoka-aineista, ruokailutottumuksista sekä kestävästä syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä teet jos kaveri ei leikikään kanssasi? : Lasten ajatuksia toiminnastaan torjuntatilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä teet kun joku kiusaa? : 3-7 -vuotiaiden lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa44 27 31 27 20 10 9 26 57 36 35 15 337
Mitä tuli ostettua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä varhaiskasvattajat tekevät päiväkodin lapsiryhmissä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monialaisen käsityöläisen taito ja ammatinvalinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillinen tuki autismikirjon henkilöiden elämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillinen työryhmä maahanmuuttajalapsen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillisen tiimityöskentelyn haasteet päiväkodissa : "Lahjoitan siis omaa työnkuvaani heille samalla kun paikkaan itse jatkuvasti heidän työnkuvaansa."0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monietnisten ihmisten etninen identiteetti suomalaisessa viitekehyksessä : kosmopoliittisuutta, monikulttuurisuutta ja itsensä etsimistä30 31 43 33 40 27 16 25 56 47 47 21 416
Monikielinen käsitteenoppiminen matematiikassa : Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikielisten nuorten kielenkäyttöympäristöt : Kieli identiteetin merkkaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikulttuurinen ruokakoulu : Kulttuurien vuoropuhelu perheiden hyvinvoinnin edistäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikulttuurisen akateemisen opetuksen hallinta3 5 2 1 4 0 1 1 11 4 9 0 41
Monikulttuurisuus lastentarhanopettajien ja luokanopettajien työssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monilukutaidon ilmeneminen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisissa aapisissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monilukutaito alkuopetuksessa : Haastattelututkimus luokanopettajien tavoista edistää lasten monilukutaitoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monilukutaito varhaiskasvatuksessa. Etnografinen tutkimus monilukutaidon näyttäytymisestä varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monimateriaalinen käsityö – mitä se on ja motivoiko se? : Opetussuunnitelmauudistus opettajien ja oppilaiden silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monimateriaalisen käsityön dilemmoja ja kehollisia kognitioita : näkökulmia keholliseen oppimiseen käsitöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moninaisten sukupuoli-identiteettien rakentuminen lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitapaustutkimus kommunikointikansiolla ilmaisevien lasten kerronnan piirteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoimijainen tuki oppilasnäkökulmasta : Kategoria-analyysistä tutkijan koostamiksi selonteoiksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montessoriopettajien näkemyksiä montessorivälineistä ajattelun taitojen oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montessorivälineet esiopetuksessa : Montessoriohjaajakoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien käsityksiä montessorivälineiden soveltuvuudesta esiopetuksessa2 3 0 1 3 2 1 0 18 25 31 17 103
Moraalisen älykkyyden etsintää : Filosofinen näkökulma ja systemaattinen analyysi Z. Baumanin, S. Hellstenin ja D. Golemanin käsityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraaliset neuvottelut alakoulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ryhmäsadutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
More interaction and high quality content : Descriptions of university teachers and academic developers on international teaching0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
More Than Just Friends? : A Cross-Cultural Study on Finnish and American Friends with Benefits Relationships0 0 0 0 0 0 89 42 111 69 20 20 351
Morfologisesti monimutkaisten sanojen prosessointi varhaislapsuudessa : MMN-vastetutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivaatio ja hyvinvointi : Tavoiteorientaatioiden yhteys nuorten terveyskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivaatio ja työsitoutuminen suomalaisessa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivaatio matematiikan opiskeluun koulussa ja informaalissa STEAM-oppimisympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivaatio- ja volitiopsykologinen näkökulma akateemiseen prokrastinaatioon : Sisällönanalyysi prokrastinoivien opiskelijoiden motivaatiosta, kiinnostuksesta, minäpystyvyydestä ja volitiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivaatiotekijät ja matematiikan osaaminen : Sukupuolierot ja koulujen väliset erot peruskoulun kolmannella luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivoiko ohjelmointi? : Kuudennen luokan oppilaiden ja opettajan käsityksiä ohjelmoinnin opetuksesta ja oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muinaislöydöistä Duudsoneihin : Perinteinen ja moderni kulttuuriperintö Kalevala Korun korumallistoissa ja toiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muisteltu muutos : Koulun ja opettajan työn muutos opettajien tuottamissa muisteluteksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukautuminen afaattiseen vuorovaikutukseen : Monitapaustutkimus kroonisesti afaattisen henkilön ja tämän läheisen arkikeskustelussa tapahtuneista muutoksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukautumista ja vastarintaa: Tarkastelussa heteronormatiivisuus ja sateenkaari-ihmisten toimijuus koulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multidisciplinary collaboration among higher education students : Knowledge creation in innovation project0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muotiblogien luksus83 42 28 39 36 28 18 27 46 63 46 23 479
Muotipiirtäjä muodin kuvaajana : Tarkastelussa Kyllikki Raustilan muotipiirrokset Muotikuva-lehdessä 1944–19510 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30 14 56
Muoto & käsityö : Opetusmateriaalin kehittämistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museo kohtaa kulttuurit : Museoammattilaisten näkemyksiä monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kulttuuriperintökasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museossa oppimisen mahdollisuudet : Luokanopettajien ja museopedagogien kokemuksia museopalveluiden hyödyntämisestä opetuksen ja oppimisen tukena pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikillista lahjakkuuspotentiaalia edistävät ja jarruttavat ympäristölliset sekä yksilön sisäiset virittäjät erään muusikko-säveltäjän kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikin ja prosodian yhteinen rytmi34 24 21 50 14 1 12 10 202 36 19 15 438
Musiikin käyttö muiden oppiaineiden opetuksessa musiikkiluokilla : ”Näähän nyt tykkää musiikista ku hullu puurosta”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikinharrastajien käsityksiä musiikista innostamiseen ja musiikkiharrastuksen tukemiseen peruskoulun musiikinopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikinopettajien näkemyksiä musiikkikasvatuksen ja musiikin oppiaineen merkityksestä ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikinopetus peruskoulun alaluokilla : Musiikkia opettavien luokanopettajien ajatuksia nykypäivän musiikinopetuksesta3 3 1 3 0 26 16 76 78 88 56 24 374
Musiikkia integroiden : Erään helsinkiläisen alakoulun opettajien musiikin integrointitapoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikkiharrastuksen vaikutus esitietoisen kuuloprosessoinnin kehittymiseen kouluiässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 12 54
Musiikkiharrastuksen yhteys sointujen hermostolliseen mallintamiseen 11–17 -vuotiailla : aivorunkovastetutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikkiharrastuksen yhteys tahattomaan tarkkaavuuden kääntymiseen 11–17-vuotiailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikkioppilaitokset harrastajaksi kasvamisen näyttämönä12 17 9 1 8 6 4 5 15 5 13 8 103
Musiikkiterapian vaikuttavuus lievästi ja voimakkaasti ahdistuneiden raskaana olevien naisten hyvinvoinnin edistäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muslimioppilas suomalaisessa peruskoulussa : Tapaustutkimus kahden muslimitytön sopeutumisesta suomalaiseen peruskouluun5 0 0 0 4 2 6 0 4 28 17 9 75
Muutakin kuin mormoni : Identiteetit, jäsenyydet sekä identeetti- ja jäsenyysneuvottelut koulun kontekstissa vähemmistöuskontoon kuuluvien nuorten kertomina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutoksen ja jatkuvuuden käsitteleminen peruskoulun historian Forum -oppikirjasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutostoimijuuden muodot ja kehittyminen harjoittelukoulun kehittämisinterventiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muuttiko rohkaisukeskeinen interventio viidesluokkalaisten minäpystyvyyttä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätunnon ilmeneminen 1-3-vuotiaiden lasten vuorovaikutustilanteissa päiväkodissa ja aikuisen osallisuuden vaikutus myötätunnon ilmenemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätunnon ilmeneminen päiväkodin 2-5 -vuotiaiden lapsiryhmän konfliktitilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätunto työyhteisöissä : narratiivinen lähestyminen varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden työkokemuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätuntoisen kasvatuskulttuurin jäljillä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätuntokulttuuri työyhteisössä : Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden kokemuksia kärsimyksistä ja myötätuntoteoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Märehtimisen yhteys masennukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määräisyys funktionaalisena pääsanana suomen kielen nominilausekkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mörkö valtuustosalissa : Valtuutettujen puheen yleisösuhde, retoriset keinot ja ryhmäkategoriat kasvisruokapäiväkeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narratiivisia tulkintoja aikuisopiskelijoiden kokemuksista : Identiteettien ilmenemisiä aikuisoppijoiden kertomuksissa ammatillisen uran muutosvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature, nurture, and music : A population-based twin study of music perception0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negatiivinen ilmapiiri draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negatiivisen palautteen yhteys kehonkuvaa koskevaan tyytymättömyyteen masennusoireena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negotiating and Renegotiating Conversational Ground Rules : Formation of an Artifact Designed to Mediate Exploratory Collaboration2 3 1 1 3 4 1 2 1 1 9 13 41
Nelivuotiaan pojan itsekorjaukset ja kielelliset vaikeudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neljän luokanopettajan ajatuksia historiataitojen asemasta omassa opetuksessaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepalilaisten opettajien opetusvarmuus : näkökulmina opettajan persoona, substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen ja luokan hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neulemallien muodikkuus : Näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa?48 19 3 5 14 11 14 20 38 24 36 15 247
Neural responses to observed eye blinks in normal and slow motion : an MEG study0 0 3 20 72 131 119 56 37 30 26 102 596
Neurocognitive processing of inflected and derived words0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroticism and Specific Symptoms of Depression : Genetic and Environmental Associations in a Swedish Twin Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutraalia uutisointia vai kantaaottavaa kirjoittelua? : Helsingin Sanomien kouluvalintadiskurssit 2010-luvun alkupuolella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuvottelua erityisyydestä, asiantuntijuudesta ja vanhemmuudesta : Erityisoppilaaksi nimeäminen vanhemman kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuvottelua ja normalisointia : Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan häirinnän saamat merkitykset nuorten puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuvottelua omasta paikasta ja etenemisestä : Työpajalla työskentelevät nuoret rakentamassa subjektiaan ja tulevaisuuttaan työpajan diskursseissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuvotteluja äitiydestä : Äitiyden positioiden ja kuuluvuudentunteiden määrittyminen ulkomailta Suomeen muuttaneiden naisten kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niin luokka vastaa kuin sinne huutaa : oppilaiden ja opettajien käsityksiä työrauhaan vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaasta työrauhan turvaamisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilviäisiä, taapertajia vai matelijoita? : Koulutulokkaiden ymmärtävä ja tuottava sanavarasto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nokkoskuidun tunnistusmenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic experiences : What do short-term Study Abroad programs have to offer?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviisiluokanopettajan ajatuksia lopettamiseen johtaneista syistä : Laadullinen tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviisiopettajien yhteistyön merkityksellistämisen tavat opettajien välisen yhteistyön pohjana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nujuamista ja nojailua: Opettajat koulun kosketuksia kielentämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numeroarvioinnin vaikutus erityisoppilaaseen motivaation, minäkuvan ja suoritusten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret ja ohjausasiantuntijat haavoittuvuuden eetoksessa : Ohjaamot diskursiivisena käytäntönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret ja YouTube : tutkimus elintarvikkeiden kulutuksen viihteellistymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret työntekijät ja heidän suhtautumisensa työelämään työnantajien edustajien kuvailemina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten aikuisten tunteet nykypäivän työelämästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten aikuisten uupumus ja innokkuus opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten henkilökohtaisten tavoitteiden profiilit ja subjektiivinen hyvinvointi5 6 10 4 2 23 8 20 28 49 48 16 219
Nuorten kokema yksinäisyys ja sen yhteys tulevaisuusorientaatioon59 33 54 7 1 12 7 10 32 37 37 14 303
Nuorten kuljettajien onnettomuudet suhteessa kuljettajatutkinnon sisältöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten mielikuvia kouluruokailusta22 25 29 40 22 7 1 18 35 48 29 16 292
Nuorten opiskelumotivaatio ja näkemykset kasvatustyylistä : Miten eri tavoin opiskeluun orientoituneet opiskelijat kokevat äitinsä kasvatustyylin?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten suomalaisten taitoluistelijoiden koulu- ja urheilumotivaatio, sekä niiden vaikutus kouluarvosanoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorten yksilölliset opiskelutavoitteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoruuden ja aikuisuuden aggressiivisuuden yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoruuden seurustelun ja parisuhteen laadun yhteys masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoruus, kauneus ja terveys : Tutkimus opettajaopiskelijoiden ihmisihanteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoruusiän toveriryhmässä saadun hyväksynnän yhteys aikuisuuden hyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutida smyckekonst och slöjdtekniker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyhtökauraa vai kalapuikkoja? : Vastuullisuus pienten lasten vanhempien ruokavalinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkemyksiä koira-avusteisen koulutuksen tuomista hyödyistä käytännön työhön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkemyksiä käsityöopetuksen kehitystarpeista yhtenäisessä perusopetuksessa30 20 16 19 24 2 1 13 12 31 21 7 196
Näkymätön kiusaaminen : Noviisiopettajat koulukiusaamisen kohtaajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkymätön kotityö arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia hyönteisravinnon hyväksyntään ja torjuntaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia lukion uudistamiseen. Julkisen keskustelun tarkastelua sisällönanalyysin sekä retorisen analyysin keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia sukupuolisensitiiviseen käsityönopetukseen : Käsityönopettajien kokemuksia sukupuolittuneesta käsityöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia tukea tarvitsevien lasten itsesäätelytaitojen kehittymiseen : Pieni Oppiva Mieli -interventio sekä aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin : Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näppärien mummojen muistelukirjonta : yhteisöllistä ja voimauttavaa käsityöilmaisua67 69 16 23 27 19 8 19 33 43 36 16 376
När luftslottet rasar : Att förstå och stöda mödrar till kolikbarn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttötutkinnon arviointikeskustelun moniäänisyys ja oppimiskumppanuuden mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjaavien kouluttajien näkemyksiä työstään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnanohjaukseen : Mahdollisuus ja velvollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa : Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensimmäisen opiskeluvuoden ohjauksesta1 0 0 2 0 0 1 2 4 15 6 7 38
Ohjauksesta tukea koulutuksen siirtymävaiheisiin : Peruskoulun oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohjelmistoammattilaisten ammatillinen toimijuus ja työssä oppiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikea opetussuunnitelma? : Suomen ja Irlannin esiopetuksen opetussuunnitelmia vertaileva tutkimus2 2 3 1 0 0 2 2 5 12 5 4 38
Oikein, nurin – Miten Suomessa kudin : Tutkimus neulonnan työotteista5 2 2 1 2 2 0 0 4 0 4 1 23
Oikeisiin vastauksiin johtavat kysymyssekvenssit matematiikan tunnilla : Analyysi 6. luokan matematiikan tuntien reagoinneista oikeisiin vastauksiin, vastaajan valinnasta ja odotusajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenmukaisuus vuorovaikutuksessa : Keskustelunanalyysin ja I.M. Youngin oikeudenmukaisuusajattelun vuoropuhelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, heidän pystyvyysuskomuksensa sekä näiden yhteys opintomenestykseen ja opintopisteiden kertymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja opiskelu-uupumus sekä työssäkäynti näiden ennustajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleellista tässä on muutoksen ymmärtäminen : Työntekijäkansalaisuuden vaateet ammatillisen koulutuksen reformissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oletko kartalla? : Neljäs- ja kuudesluokkalaisten karttamainen maailmankuva mentaalikarttojen ja Euroopan karttatehtävän perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olinko minä liian ankara : Kaarlo Juho Vitalis Ollila – Klaukkalan Metsäkylän kyläkoulun johtaja 42 vuoden ajan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olipa kerran kestävä käsityö : Kehittämistutkimus tarinallisen verkkomateriaalin luomisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olisiko minusta yrittäjäksi? - Persoonallisuuden rooli nuoruuden yrittäjyysaikomuksissa 7. luokalla ja lukion 3. luokalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ollakko vai eikö olla lastentarhanopettaja? : Valmistumisvaiheen lastentarhanopettajien työelämään siirtymistä suuntaavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset : Miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ommeltiin vaan, niin hyvä tuli. : Kotiompelijana maalaiskylässä 1940-1950-lukujen vaihteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ompelija Aira Korkatin vuosina 1965–1968 ompelemien vaatteiden kankaat ja mallit48 72 51 41 39 31 20 60 27 33 49 16 487
Ompeluyritysten perustamistarinoita : Kuuden pääkaupunkiseudulla toimivan ompeluyrittäjän kertomuksia yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ongelmalliset vastaukset kuudennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ongelmanratkaisu ja vuorovaikutus leikkipedagogiikassa : Tapaustutkimus kaupunkileikistä ongelmanratkaisuympäristönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko terapiamuodolla merkitystä ADHD-aikuisten kuntoutuksessa? : Hypnoterapian ja kognitiivis-behavioraalisen lyhytterapian hyödyn seuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 24 12 65
Onnellisena loppuun asti : Lapset kertovat hyvinvoinnista sadutetuissa saduissaan0 50 24 27 20 14 9 18 11 13 12 10 208
Onnellisuuspaikkoja : tansanialaislasten kokemuksia kotikylästään Madalesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onni Savola 1876–1957 : Lausuntataiteilijan elämäntyö kaunoluvun opetuksen kehittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onnistunut koulutussiirtymä tasa-arvon mahdollistajana : Koulutuksen asiantuntijoiden käsityksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutussiirtymistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oodi b-boylle : Kokeneiden suomalaisten breikkareiden käsityksiä oppimisesta breakdance-kulttuurissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettaja kotimaisessa lastenelokuvassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettaja lukumotivaation edistäjänä alakoulussa : tapaustutkimus neljänneltä luokalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettaja uuden käsityön opetussuunnitelman muutoksessa : vertaisryhmämentorointi muutoksen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettaja(n) roolissa : Teatterilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaheimot yhtenäiskoulussa : Tapaustutkimus kahden yhtenäiskoulun opettajien yhteisestä opettajaidentiteetistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaksi kasvamassa : Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajuudesta, opettajaidentiteetistä ja minäpystyvyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaksi opiskelevien uskomukset tiedosta ja oppimisesta : Tapaustutkimus Helsingin opettajankoulutuslaitoksella opiskelevista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan ammatillisen toimijuuden kokemuksia uuden opetussuunnitelmareformin edessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan draamatunnilla antama palaute0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan hiljainen pedagoginen tietäminen ja toimintamenetelmät uuden luokan ryhmäyttämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan opas luokanopettajan työvälineenä kertolaskun opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan opas pedagogisena ideapankkina : Toiminnalliset opetusvihjeet lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen työvälineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan sanallinen mallintaminen draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan sensitiivisyyden vaikutukset oppilaissa ilmenevään luovuuteen draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan tärkeimmät tehtävät oppitunneilla : Vanhempien käsitysten vertailua suhteessa opetussuunnitelmaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana : näkökulmia pedagogiseen ajatteluun12 6 2 9 25 6 4 13 14 15 19 13 138
Opettajan verbaalinen palautteenanto opetuksessa. Minkälaista se on ja mihin se kohdistuu?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan ääneen lukeminen osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajana yksin ja yhdessä : luokanopettajien kokemuksia erityisen tuen toimivuudesta koulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaopiskelijoiden ajatuksia monikulttuurisuuskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaopiskelijoiden episteemisten uskomusten yhteys koettuun kompetenssiin opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajaopiskelijoiden äänioireet ja niiden yhteys koettuun psykososiaaliseen haittaan sekä arvioon omasta äänenlaadusta : eri opettajankoulutusalojen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien itsemyötätunto : Erityisopettajien itsemyötätunnon yhteys työuupumukseen, työn imuun ja työn merkityksellisyyden kokemuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmaa kartoittamassa : määrällinen tapaustutkimus 7.–9.luokkalaisten, lukiolaisten ja heidän opettajiensa tieto- ja oppimiskäsityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä työrauhan rakentamisesta ja järjestyksen ylläpitämisestä kouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kertomuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kokemuksia inkluusiosta käsityönopetuksessa ja opetukseen tarvittavasta tuesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kokemuksia opetuksellisesta eriyttämisestä vantaalaisessa alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kokemuksia peruskoulutuksen, työssäoppimisen ja täydennyskoulutuksen työnjaosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kokemuksia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta ja näkyväksi tekemisestä alakoulun opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja Kymppi-oppimateriaalissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä eriytyneen asuinalueen alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta peruskoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä loppukoonnista ja sen merkityksestä ongelmanratkaisun opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä monilukutaidon harjoittamisesta valmistavassa luokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä omasta ja oppilaiden temperamentista sekä temperamentin yhteys arviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien käsityksiä teatterin ja koulun yhteistyöstä : Laadullinen tapaustutkimus Helsingin Kansallisteatterin ja koulun välisestä yhteistyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien näkemyksiä joustavan perusopetuksen mahdollisuuksista nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien näkemyksiä kokonaisesta käsityöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien näkemyksiä liikunnan yhteis- ja erillisopetuksesta sekä sukupuolten suhteen tasa-arvoisesta liikunnanopetuksesta 3.–6.-luokilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien näkökulmia matemaattisesti lahjakkaiden kakkosluokkalaisten eriyttämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien ohjauksella kohti inkluusiota0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajien roolit alakoulun samanaikaisopetuksessa86 70 60 52 25 19 9 24 39 47 49 20 500
Opettajuuden ontologinen dynamiikka : Empiirinen tarkastelu inhimilisen ja tiedollisen ulottuvuuden tasapainosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajuus ja temperamentti : millaisia suomalaiset opettajaopiskelijat ovat temperamentiltaan?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijaksi : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta valmistuneiden luokanopettajien kokemuksia tutkimuspainotteisen opettajankoulutuksen ja työelämän vastaavuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetusharjoittelun tavoitteet, ohjaus sekä teorian ja käytännön yhdistäminen : seitsemän vastavalmistuneen luokanopettajan kokemuksia maisteriharjoittelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelma muuttuu – muuttuuko opettajuus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelman mukaisten matemaattisten taitojen katoaminen peruskoulun yläluokkien aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelmat puntarissa : Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 kasvatusnäkemyksen ja -ideologian näkökulmasta57 55 62 77 58 30 6 27 73 75 73 35 628
Opiskelijan oppiminen ja ammatillisen identiteetin muodostuminen Winterfest -tapahtuman järjestämisessä : Pro-gradu -tutkielma ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän ja työelämän välisestä yhteistyöprojektista36 18 20 27 14 17 10 8 10 15 12 4 191
Opiskelijoiden kokemukset esteettömyydestä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa : laadullinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja niihin yhteydessä olevat tekijät : Tarkastelua pintasuuntautuneen lähestymistavan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden ruoan valinta ja lounastarjonnan kehittäminen UniCafe-ravintoloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelijoiden tutkimuseettinen herkkyys ja käsitykset yliopistosta tutkimusetiikan oppimisympäristönä0 0 27 46 36 8 4 8 18 19 13 18 197
Opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon yhteys yliopisto-opiskelijoiden työssäkäyntiin ja opintojen etenemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelu-uupumus ensimmäisen vuoden valtiotieteen opiskelijoiden pystyvyysuskomusten selittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskeluaikaisen työssäkäynnin yhteys oppimisen lähestymistapoihin ja kokemuksiin oppimisympäristöstä oikeustieteen opiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelun ohjaus etälukiossa1 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 13
Oppikirjan taiton ja sisällön piirteet luetun ymmärtämisen näkökulmasta : Vertailu kahden 9. luokan oppikirjan soveltuvuudesta resiprookkisen opetuksen tarpeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan interkulttuurisuus ja asennoituminen englannin kielen opiskeluun kaksikielisellä luokalla32 32 23 35 14 11 3 5 10 21 16 11 213
Oppilaan lähipiirin asenteiden vaikutus oppimaan oppimiseen peruskoulun yläluokkien aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan matemaattinen minäkäsitys, matematiikan osaaminen ja koettu vanhempien matematiikan arvostus matematiikka-ahdistuksen ennustajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan minäpystyvyyden tukeminen : positiivisen pedagogiikan intervention toteuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan osallisuus koulun toimintakulttuurin rakentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan sitoutuminen teatteritaiteen perusopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan toiminnanohjauksen tukeminen alkuopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaan tukeen liittyvät yhteistyön kuvaukset yhdeksän kunnan opetussuunnitelmissa ja oppilaan asema toimijana niissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaasta asiantuntijaksi : Vertaistutorien asiantuntijuus ja sosiaaliset verkostot yläkoulun yhteisöllisissä keksimisprojekteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden asenteiden yhteys oppimistuloksiin käsityön oppiaineessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen luokanopettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden kokemuksia Matkalla Marsiin – työpajasta : laadullinen tapaustutkimus STEAM työpajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden kokemuksia vahvuuksiin perustuvasta opetuksesta. Pitkittäistutkimus alakouluikäisten poikien kokemuksista positiivisesta pedagogiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta : Yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia omasta peruskoulupolusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden koululiikuntamotivaatio liikuntatunnilla : Tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden käsityksiä seka- ja erillisryhmistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia kouluruokailusta Auran Yhtenäiskoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden näkemyksiä kotitalousoppiaineesta ja -opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden spontaanin kommunikaation muutokset koira-avusteisessa erityisluokassa : Tapaustutkimus eräässä pääkaupunkiseudun koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden toimijuuden diskursiivinen rakentuminen yhdessäkirjoittamisen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaiden välinen koskettaminen koulumuistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki osana suomalaista hyvinvointipolitiikkaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilasarviointi kotitalousopetuksessa : Jatkuvan arvioinnin toteutustapoja ja menetelmiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilashuollon sosiaalipoliittiset tarkoitukset : Kriittinen diskurssianalyysi oppilas- ja opiskelijahuoltolain luonnokseen annetuista lausunnoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilashuoltolaki muutoksessa – kohti ennaltaehkäisevää työtapaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilaspienryhmän vuorovaikutus matemaattisen ongelmanratkaisuprosessin aikana : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten pienryhmätyöskentelystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppilasryhmien johtajuusteot ja vuorovaikutus yhteiskeksimisprojektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimaan oppiminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen yläkoulun aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppiminen yliopistossa : Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, kokemukset yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä sekä niiden yhteys opintomenestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimiseen liittyvät ajattelutavat opetuksessa : Tapaustutkimus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ensimmäiseltä luokalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen avaimet luento-opetuksessa5 0 3 3 4 0 1 2 4 4 3 1 30
Oppimisen iloa vai myötätunnon naurua? : Lukiolaisten tunteiden ilmaisut arjen korjaustilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen itsesäätelytaidot ja kognitiivis-attributionaaliset strategiat opintojen alkuvaiheen jälkeen sekä opiskelijaprofiilien väliset erot opintomenestyksen suhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kapulana koulun rattaissa — vai toisin päin? : Tuen toteutumisen häiriöt, ristiriidat ja ratkaisuyritykset opettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulun käsityön oppitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen kohteet ja niiden ratkaisukeinot f2f-varainhankinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen lähestymistapojen yhteys opiskelu-uupumukseen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen tuki lukiossa opiskelijan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisen yksilöllisyys kotitalousopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimiskäsitykset osana opetus-opiskelu-oppimisprosessia : Tapaustutkimus oppimiskäsityksistä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten luonnoksen oppimiskäsitysluvussa ja opetuksen järjestäjien palautteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimispelit historian opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimispelit perusopetukseen valmistavan opetuksen työvälineinä : Tapaustutkimus viiden opettajan kokemuksista oppimispelien käytöstä osana perusopetukseen valmistavaa opetusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimispäiväkirja kliinisen laboratoriotyön opiskelijan ohjauksessa2 1 1 0 1 0 2 9 11 16 23 14 80
Oppimispäiväkirjablogit käytännön yhteisöissä tapahtuvan oppimisen työkaluina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisvaikeuksien arviointi ja tuen prosessit laaja-alaisten erityisopettajien työssä : Espoon alakouluissa opettavien laaja-alaisten erityisopettajien käyttämät arvioinnin välineet ja oppimisen tuen mallit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppimisympäristönä potentiaalinen tila : Fiktiossa toimiminen draamaoppitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisaatioiden perheystävällisyyden toteutuminen : Työntekijöiden, esimiesten ja HR-asiantuntijoiden kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisatorinen luottamus yliopiston monitiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaamisen ja taidon tunnistaminen ammatillisessa ylläpitosiivouksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaamisen johtaminen - johtamisen osaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaamisen johtaminen alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistava ja terveellinen ruokakasvatus osana kouluruokailun ja välipalatarjoilun kehittämistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistava ja toiminnallinen ruokakasvatus kotitalousopetuksen ja ruokapalveluiden yhteistyönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistava yhteistyö formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistetaanko oppilaita espoolaisissa kouluissa? : Katsaus näkemyksiin, koulujen osallistamisen käytäntöihin sekä osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistuminen, tyytyväisyys ja elämänlaatu : toisiaan täydentävät tavoitteet kuntoutumiselle aivovamman jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistumista vai osallisuutta? : Osallistava pedagogiikka 3.-luokan ympäristöopin opettajan oppaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallistuva opettaja oppimista edistämässä : Opetusmuodot draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallisuus ja lapsen tuen tarve lapsiryhmässä : Vantaalaisten lastentarhanopettajien näkemyksiä osallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallisuus ja toiminnallisuus alakoulun yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallisuutta edistävä johtaminen varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osallisuutta vai näennäisdemokratiaa? : Ohjaavien opettajien käsityksiä alakoulujen oppilaskuntatoiminnasta39 43 28 31 20 13 14 23 20 32 30 11 304
Osata taitaa : Taito ja tieto näyttämöpuvun suunnittelu- ja toteutusprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osuuskunnan talouspuhe : Toimijuudenilmauksia, tekoja ja toimintaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pahaa piilossa : Lapsiin kohdistuva paha luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikallinen opetussuunnitelmatyö opettajan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Painoindeksin suhteesta itsetuntoon ja kehonkuvaan sekä nuorten käsityksiä kehopositiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Painotettuun opetukseen osallistuvien oppilaiden koulumenestyksen ja motivaation tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pala Afrikkaa Suomessa : Toimintatutkimus tuotteiden suunnittelusta AavikonRuusu-järjestölle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palautteen laadulla on väliä : Opettajan antama palaute draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelevan johtajuuden ja työelämän uusien haasteiden yhteys työntekijöiden työriippuvuuteen ja pystyvyyden tunteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelevan johtamisen yhteys opettajien kokemaan työn imuun ja työuupumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelevan johtamisen, yhteisöllisyyden ja työriippuvuuden yhteys työuupumukseen ja työstä palautumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paremman työn jäljillä : Voidaanko valmennuksen avulla lisätä työssä viihtymistä, työn voimavarojen tunnistamista sekä työmotivaatiota ja työhön sitoutumista?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parental psychopathology as a predictor of life course depressive symptoms in offspring : moderating effect of childhood stressful life events0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parental separation, socioeconomic position in childhood and MAOA single nucleotide polymorphisms in the etiology of antisocial personality disorder symptoms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta : Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pariskuntien persoonallisuuspiirteiden ja arvojen samankaltaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient interventions after the assessment of violence risk : Observational study in a Finnish psychiatric admission ward0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns in Teacher-Student interaction and its implications on student engagement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogiikan näyttäytyminen varhaiskasvatuksen vuoropäiväkodeissa. Mitä vuorohoidossa tapahtuu ilta-aikana?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Päiväkodin johtajien näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagoginen johtaminen laitosjohtajien tehtäväkentällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagoginen liveroolipelaaminen historian opetusmetodina17 25 10 11 8 6 2 9 10 11 30 9 148
Pedagogisen johtajuuden merkitys varhaiskasvatuksen arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogista säpinää linssin takana : Oppilaiden ottamat valokuvat opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PedaSens-interventioon osallistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky reflektiivisen päiväkirjan kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekka Peura ja oppimisen vapautusliike : Retorinen analyysi opetuksen uudistamisen puheesta Ylen Koulukorjaamossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaamiskokemukset ja pelaamisen yksilöllisten merkitysten yhteys flow’n kokemiseen5 4 2 2 3 2 2 2 1 4 5 1 33
Peli uuden kielen oppimisen tukena : Tapaustutkimus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelikeskeinen palloilunopetus ja liikunnan opetussuunnitelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfektionistin painajainen : pukujen autenttisuus historianelävöityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhe liikkeessä : Tapaustutkimus kahden työssäkäyvän ja neljän harrastuksiin osallistuvan lapsen arjesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhe- ja kaverisuhteiden merkitys päihdehäiriöiden esiintymiseen nuorisorikollisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheen kesken : Lastenhoito työajan ulkopuolella työssäkäyvien vanhempien pikkulapsiperheissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheen kielivalintojen merkitys 2,5-sukupolven monikielisyyden tukemisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheen ytimeen : Perhediskurssit Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten ydinperhepuheessa vuosina 1990–1994 ja 2010–20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheenäidit ostoksilla : Kuluttaminen ja kanta-asiakkuus päivittäistavarakaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheet koulua valitsemassa : Kyselylomaketutkimus espoolaisperheiden yläkouluvalinnoista46 39 23 34 38 15 7 29 17 170 65 23 506
Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttuminen lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheiden kotikouluvalinta : Syyt ja seuraukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheiden moninaisuus : Risto Räppääjä -lastenkirjasarjan erilaiset perheet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhetaustaan liittyvät riskitekijät ja niiden kumulatiivisuus nuorten psykopatiapiirteiden taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhetaustan ja sukupuolen yhteys koulunkäyntiin15 15 15 10 7 2 0 2 14 17 16 7 120
Perhetaustan merkitys 9.-luokkalaisten nuorten toisen asteen koulutusodotuksille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality affects musical emotion processing : An fMRI study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and family risk factors of juvenile crime in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden ja lapsuudenperheen sosioekonomisen aseman yhteys koulutukseen, tuloihin ja tyytyväisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden ja vanhempien seurannan yhteys nuorten rikoskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden piirteet yksittäisten masennusoireiden riski- ja suojaavina tekijöinä : pitkittäistutkimus väestöpohjaisessa aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden piirteiden yhteys psykoottisuuteen : tutkimus nuorisorikollisten keskuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden yhteys elämäntyytyväisyyteen kroonisesti sairailla : selviytymiskeinojen välittävä vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden yhteys nuoren väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuuden yhteys rikolliseen tyyliin : Poikkeavatko yksin rikoksia tekevät nuoret ryhmässä rikoksia tekevistä nuorista persoonallisuuden suhteen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persoonallisuus ja työstressi : tavoitteellisuus ja vastuullisuus suojaavat opettajia työstressiltä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulu syömishäiriötä sairastavan oppilaan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulujen turvallisuustyön kehittämistarpeita : Sirpaleisuudesta kokonaisuuden hallintaan Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoululaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö : Tietotekniikka-asenteet, käyttökokemukset ja tietotekninen hallinta48 18 24 35 38 11 6 18 21 19 18 9 265
Peruskoulun 5. –luokkalaiset tietokirjoittamista oppimassa : genrepedagogiikan anti oppilaiden tekstilajiosaamiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulun 7. luokkalaisten kokemuksia omasta kokonaisen käsityön opiskelusta alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulun ala-asteen musiikin oppikirjat kulttuuristen identiteettien ja monikulttuurisuuden rakentajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulun kotitalousopettajat monikulttuurisuuskasvattajina – Aitoja kohtaamisia ja kulttuurien tuntemusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskoulun opettajien näkemyksiä talous- ja kuluttajakasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusopetuksen digitalisaatio : opetuksen teknologisoitumisen yhteiskunnalliset diskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusopetuksessa säännöllistä tukea saaneiden toisen asteen opiskelijoiden sosiaalinen tuki, henkinen hyvinvointi ja onnellisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peuhuleikki osana poikien välistä leikkiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical activity of 1- 3- year old children in Finnish day care0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä : Arjessa koeteltuja ratkaisuja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieni lasi punkkua ja tuoppi : Tutkimus perjantain alkoholikulttuurista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieni Oppiva Mieli -interventio toiminnanohjauksen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieni Oppiva Mieli -ohjelman vaikutus lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienpanimoiden oluet : Mikä niissä kiinnostaa pienpanimo-olutta juovia kuluttajia?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten lasten vertaisvuorovaikutus ja leikki varhaiskasvatuksessa : kognitiivinen ja kielellinen näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinkkiä tytöille, sinistä pojille? : Tutkimus lastenvaatteiden sukupuolittuneisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitäskö soittaa pojille? : Kilpailevat diskurssit lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokémon Go perheiden arjen, lasten itsenäisen liikkumisen ja ympäristöön liittyvien näkemysten näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponnisteluiden ja palkkioiden välisen epäsuhdan yhteys luokanopettajien alanvaihtoaikeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positiivinen kasvatus, luonteenvahvuudet ja Positiivinen CV yhdeksäsluokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positiivinen poikkeavuus radikaalien oppimisteorioiden kentässä : Uudenlainen lähestymistapa koulutussektorille asetettuihin nykyvaatimuksiin vastaamassa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positiivisen mielenterveyden ja psyykkisen oireilun yhteys Lapin väestössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posttraumatic stress symptoms among school personnel after the Jokela school shooting : A longitudial study of exposure, interventions, and symptom changes2 1 0 0 1 2 1 10 4 7 4 8 40
Pregnancy-specific stress and psychiatric symptoms in 2 to 5 years old offspring0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prenatal maternal stress and child ADHD symptoms in early childhood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevalence of psychosis among Finnish reform school adolescents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Processing of pitch cues in spoken words : A cross-linguistic mismatch negativity study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokrastinoivien yliopisto-opiskelijoiden toimijuuden vahvistaminen opintojen viivästymisen ehkäisemiseksi : Hitaasti opinnoissaan etenevien yliopisto-opiskelijoiden tavoiteorientaatiot ja koetut ohjaustarpeet yliopistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prominenssin havaitseminen : havaintokoe sanan ja tavun kaltaisilla ärsykkeillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychophysiology of flow experience : An explorative study61 64 46 40 26 37 38 45 60 48 57 46 568
Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen opiskelu yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykoosisairaus ja sosiaaliset suhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykopaattisten persoonallisuuspiirteiden yhteys ystävyyteen : Ystävyyssuhteiden laatu ja ystävien piirretekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykopatiapiirteet ja vanhemmuustekijät nuorten rikollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykopatiapiirteiden ja älykkyyden yhteys nuorisorikollisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdasta pyykkiä puhtaalla omallatunnolla : tutkimus pyykinpesutottumuksista ja niiden vaikutuksista ympäristöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdastilavaatetuksen käyttäjäkokemuksia luotaimen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhe osallisuuden rakentajana : Diskurssianalyysi yläkoulun oppilaskunnan kokouksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhe vaatekaapista : Tutkimus käsityötieteen opiskelijoiden vaatemääristä, vaatteiden kulutustottumuksista sekä vaatemääriin vaikuttavista trendeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheen prosodisten ominaisuuksien vaikutus yhdyssanojen ja sanaliittojen havaitsemiseen laajalla ja kapealla fokuksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheen yhdenvertaisuus : Vaikeavammaisten henkilöiden puheterapeuttinen kuntoutus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheenvuoro opiskelijoille : Diskurssianalyyttinen näkökulma lukiokoulutuksen kehittämiskeskusteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheenvuoroja nykyvanhemmuudesta : Diskursiivinen tarkastelu äitien tuottamasta vanhemmuuspuheesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheterapeutin ja tulkin yhteistyö kaksikielisen lapsen arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puheterapeuttien näkemyksiä afasiaterapian tulosten arvioinnista : teemahaastattelututkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhuttaako kielioppi? : Sanaluokat 9.-luokkalaisten analyysin kohteena ryhmäkeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pukeutuminen ja vaatteet naisen minuuden ja identiteettien ilmaisussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pukeutumisen jakamistalous : Kehittämistutkimus vaatelainaamojen tuotevalikoimalle ja palvelutuotteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pukusuunnittelijan ja toteuttajan yhteistyö näyttämöpuvun valmistusprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pula-ajan käsityöt : Omin käsin -lehdessä esiintyvät käsityöohjeet vuosina 1938-1952144 130 149 113 112 112 180 190 165 195 133 87 1710
Pula-ajoilta mässäilyn kulttuuriin : Kolmen sukupolven ajatuksia ruokahävikistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puretusaineiden jäämät luonnonvärjäyksen värjäysliemissä : Alunalla ja rautasulfaatilla puretetun villan värjääminen punavyöseitikillä ja auringonkukalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puun ja kuoren välissä - Opettajan positio aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmentavassa koulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puuvillan indigovärjäys morsingolla (Isatis tinctoria). Morsinkolajikkeen, uuttomenetelmän ja pelkistimen vaikutus värjäystulokseen ja värinkestoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhä Kolminaisuus vai pilven reunalla istuva partasuu? : Jumalakuva evankelisluterilaisissa ja ortodoksissa 1.–4.-luokan uskonnon oppikirjoissa 1970–80- ja 2000-luvuilla4 25 8 2 13 2 0 3 3 7 27 5 99
Pystyvyysuskomusten muutos ja oppimisen lähestymistavat oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihteiden käyttö itselääkinnässä : alkoholinkäytön ja tupakoinnin vaikutus stressaavien elämäntapahtumien ja masennuksen väliseen yhteyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivittäistavarakaupan työntekijöiden näkökulmia elintarvikkeiden kuluttamisessa ja valikoimissa tapahtuneisiin muutoksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivä päiväkodissa : lapsen sosiaalisen ajan rakentuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivähoidon laadukas johtaminen2 2 4 2 2 1 3 36 58 81 71 29 291
Päivähoidon laatu lasten arvioimana : kartoittava tutkimus lasten kurjina pitämistä asioista sekä heidän yleisestä viihtymisestä päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivähoidon työntekijöiden virheitä koskevat kertomukset35 41 46 31 42 20 9 42 31 48 65 25 435
Päiväkodin johtajien kokemuksia perehdytyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkodin johtajien kokemuksia varhaiskasvatuksen johtajuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkodin johtajien näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajan tiimin pedagogisesta johtajuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkodin sisätilat liikunnallisena oppimisympäristönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma ja johtajuus : Kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsityksiä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta49 34 32 17 9 13 2 15 24 29 19 18 261
Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkodissa vierailevan kylävaarin merkitys lapselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkoti rikkaana kieliympäristönä : Lasten ajatuksia kielistä, kaksi- ja monikielisyydestä sekä kielten oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkoti-ikäisen lapsen fyysinen aktiviteetti, sitä tukeva ympäristö ja stressin säätely : kvantitatiivinen havainnointitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivänavauskäytänteet peruskoulussa : tapaustutkimus kolmessa pääkaupunkiseudun peruskoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudulla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien eritystä tukea tarvitsevien nuorten ruokailutottumukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten näkemyksiä välttämättömästä ja turhasta kulutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä verkkonuorisotyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkaupunkiseudun peruskoulun opettajien käsityksiä osittain integroidusta katsomusopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päässämme pyöri miljoonia ihan hulluja ideoita : Suunnitteluprosessin kuvauksia Arjen haasteet -projektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
På jakt efter det nordiska0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
På jakt efter yrkesidentitet – Konstruktion av yrkesidentitet bland branschbytare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raamattu uskonnonopetuksessa : Kymmenen luokanopettajan näkemyksiä Raamatun opettamisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja- ja merivartiokoulun työntekijöiden käsitykset verkko-opetuksen suunnittelun haasteista ja mahdollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajankäyntiä alttiuden areenalla : Klassinen grounded theory -tutkimus työelämän arjen käytännöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajatonta ruoanvalmistusta : kokemuksia kotoutuvien kotiäitien ruokakursseilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakkaat vanhemmat? : Perheen merkityksestä erityisluokan oppilaalle3 5 2 3 1 3 1 1 16 21 21 9 86
Raskaudenaikaisen stressin yhteydet äidin ja isän arvioimaan lapsen temperamenttiin kuuden kuukauden iässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden yhteys lapsen psyykkisiin oireisiin 1–5-vuoden iässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raskausajan D-vitamiinipitoisuuden yhteys lapsen temperamenttipiirteisiin yhden vuoden iässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raskauskomplikaatioista kärsivien naisten stressin lievittäminen musiikkiterapian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratkaiseeko raha? : Tulospalkkiojärjestelmään ja työympäristöön liittyvien kokemusten yhteys esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon54 45 55 61 64 27 11 32 51 79 72 29 580
Raumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalina78 44 35 34 16 15 24 29 55 71 49 29 479
Ravintoa keholle, ruokaa mielelle : vertailututkimus pohjoismaisten nuorten ruokatottumuksista kotona ja koulussa40 45 33 12 9 4 4 16 14 19 7 6 209
Ravitsemusta ja ruoanvalintaa koskevat kirjoitukset Kotitalous-lehdessä 1952–19820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformin implementaatio : Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa8 18 16 24 10 1 10 4 20 10 11 10 142
Reggio Emilia -pedagogiikan soveltaminen suomalaisessa päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtoreiden näkemyksiä opettajien vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta ja häirinnästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtoreiden työhyvinvointi : Rehtoreiden työhyvinvoinnin haasteet suhteessa rehtorin ja työympäristön väliseen yhteensopivuuteen, yhteensopivuuden säätelyyn ja alanvaihtoaikeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtoreiden työuupumus ja työinto profiilit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtori – inhimillinen johtaja : Tutkimus rehtoreiden ajatuksista henkilöstöjohtamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtorin kevätjuhlapuheen perinne diversiteettien aikana : Dialoginen lähestymistapa rehtorien puheisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehtorit portinvartijoina : sekä miten rehtoreiden kertomuksista muodostuu pääkaupunkiseudun Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston tarina30 24 17 9 15 5 1 6 11 17 14 9 158
Rekryterares utmaningar under rekryteringsprocessen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relationships between Achievement Goal Orientations and Perfectionism Among General and Sports Program Upper Secondary Students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reliabiliteettitutkimus : Havainnoijien välinen yhteneväisyys observoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentoa asiallisuutta ja harkittua huolettomuutta : suomalaisten aikuisten arkipukeutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restoratiivinen vertaissovittelu oppilaiden osallisuutta lisäävänä toimintana : Vertaissovittelijaoppilaiden kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ristiriitainen turkis : Tutkimus turkisvaatteisiin liittyvistä asenteista ja merkityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roolipeli sosiaalisten taitojen harjoittelun välineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruoka osana pääkaupunkiseudulla asuvien venäläisten identiteettiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruoka-arjen mukauttaminen nuoren kasvissyöjän perheessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokakassipalvelu arjen hallinnan välineenä : Tutkimus Anton & Antonin ruokakassipalvelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokaosuuskunnan jäsenyyden vaikutukset kodin arkeen ja ruokatalouden hoitamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokapuhe ruokakasvatuksen välineenä espoolaisessa päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsinkielisen kielikylvyn yhteys kieltenoppimismotivaatioon : Yläkouluikäisten oppilaiden kieltenoppimismotivaatio itsemääräytyvyysteorian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsinkielisten ja suomenkielisten päiväkotiryhmien laatuerot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi : viitekehyksenä Student Well-being Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruudun takaa : jääkiekon selostaminen TV-yleisön antaman palautteen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruuhkavuosia elävien perheenisien ruokavalio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmä mielessä : Päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien käsityksiä ryhmätilanteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmäidentiteetin mittaaminen verkkoroolipelissä World of Warcraft11 12 0 1 2 5 2 2 4 3 5 1 48
Ryhmäkoko ja pienryhmätoiminta taaperoiden päiväkotihoidossa : Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien käsityksiä ryhmien muodostamisen perusteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmäliikuntaohjaajilla esiintyvät äänioireet ja niiden vaikutus toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhmäyttäminen luokanopettajan kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Räsymatto perinteen ja muutoksen puristuksessa : Tapaustutkimus Eija Rasinmäen matoista 1970–201171 93 55 35 40 43 57 60 46 50 32 28 610
Saako homo opettaa? : Opettajaopiskelijoiden asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saako terveysuskoja synninpäästön? : Naispappien käsityksiä laihdutus- ja terveyskulttuurista nykyisessä mediayhteiskunnassa1 2 2 0 2 0 0 1 0 8 1 3 20
Saaliita ja saavutuksia : villiruoan keräily pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saamelaisopetuksen asema Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaan terveellistä : Nuorten käsityksiä ja kokemuksia ortoreksiasta6 5 5 4 1 4 0 0 2 14 51 1 93
Sairaudentunnon muutoksen vaikutukset ensipsykoosipotilailla : 2 kuukauden seurantatutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saman nuotion äärellä : Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuus ja sen kollektiivinen rakentuminen Tasova- asiantuntijakoulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanahakutilanteet keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanailua, kynäilyä, intoilua ja epäilyä : Oppilaiden kirjoitustaito ja sen arvioiminen alkuopetuksessa41 34 22 18 21 6 3 22 20 19 24 14 244
Sankaritarina : Työväentaustaisten tyttöjen matka yliopistoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanojen automaattinen hermostollinen käsittely ja oppiminen kielellisessä erityisvaikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanojen ja sijaintien erillinen ja yhdistetty muistaminen : Tutkimus verkko-oppimiseen liittyvistä kognitiivisista prosesseista1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 11
School-aged children’s perceptions of their social and emotional competence : Examination of the Social and Emotional Competence Questionnaire in Learning to be project’s pre-test phase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIS- luonnontiedeohjelman mukaan opiskelleiden viidesluokkalaisten biologian peruskäsitteiden osaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se kaikista tärkein työpari? : Koulunkäynninohjaajan ja luokanopettajan välinen vuorovaikutussuhde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
See the Good! intervention for pre-schoolers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitsemäsluokkalaisten käsityksiä kestävästä elämäntavasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta57 73 111 84 51 33 19 54 60 38 45 12 637
Seksuaalikasvatuksen normatiiviset diskurssit : sukupuoli ja seksuaalisuus ympäristötiedon, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self-rating scales in the assessment of current and childhood symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in adults0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosakuitujen painovärjäys luonnonväreillä : Puretus- ja apuaineiden vaikutus verihelttaseitikillä ja sipulilla painettujen kankaiden värinkestoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosamuuntokuitujen värjäytyvyys luonnonväriainein dispersiovärjäystekniikalla : Värinlähteinä verihelttaseitikki ja keltasipulin kuoret0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosapohjaisten tekstiilien tulevaisuus : kuluttajanäkökulma ioncell-pohjaisiin tekstiilimateriaaleihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semantics in Finnish Distributional Language Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioritalo Kotisatama. Yhteisöllisen asumisen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sense of Community in Web Environment2 0 1 0 0 8 0 1 1 5 2 6 26
Sensitiivisyys varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa monikulttuuristen lasten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sex differences in cognitive functions : a study of same-sex and opposite-sex twin pairs2 1 0 0 3 0 0 10 19 22 29 9 95
Siinähän oli aika hurjia eroja pistemäärissä, vaikka oli samanarvoisia : Oppimisen arviointia kahdella luonnontieteellisen alan luentokurssilla28 16 13 21 46 11 3 5 15 12 14 6 190
Sijaisvanhemman vaitiolovelvollisuus vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Sinnikkyyttä ja mielihyvää, vai ulkoista motivoitumista : Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys lukiolaisten korkeimpaan tutkintotavoitteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelutavoitteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinun sukupuolesi on minulle totta : Näkökulmia sukupuoleen ja sukupuolen moninaisuuteen lapsuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirkuspuvun monet ulottuvuudet : Kirsi Mannisen suunnittelijuus Talvisirkuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisupartiolaisesta erityisen tuen tarpeessa olevaksi partiolaiseksi : Erityisen tuen tarpeessa olevien partiolaisten kokemuksia omasta paikastaan ja mahdollisuuksistaan partiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäkorvaistutteita käyttävien ja vinkkipuheella tuettujen lasten morfosyntaktiset taidot : monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitoutuminen ilmiöopiskelussa : Kiinnostuksen, motivaation, akateemisten tunteiden ja oppimisympäristön yhteys oppimiseen sitoutumiseen 5.-6. luokan oppilaiden luonnontieteiden opiskelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siveellinen ja isänmaallinen ihminen : Historiallis-filosofinen analyysi Mikael Soinisen ja Matti Koskenniemen kasvatusajattelun lähtökohdista ja päämääristä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skolan i rörelse - programmet ur lärares perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skriptien tuotto Alzheimerin taudin lievässä ja keskivaikeassa vaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLI:n oireprofiili viisivuotiailla lapsilla kliinisten havaintojen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Småbarnspedagogernas upplevelser av småbarnspedagogiken på gräsrotsnivå0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
So You Think You Can Muuv? : Opettajien käsityksiä tanssityöpajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social and discoursive dynamics in the experiments of meaningless situation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Localizer : a brain research tool for specifying regions-of-interest related to social cognition with fMRI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soijamaito, soijajuoma ja lehmänmaito pigmenttivärien kiinnittäjänä : Pigmenttivärien vaihtoehtoiset sideaineet kankaanpainossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soitonopettaja kohtaa erilaisen oppijan : kokemuksia asiantuntijuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soitonopettajan narratiivisen identiteetin rakentuminen ja ammatillinen kasvu : soitonopettajan elämäntarinaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soluasunnon keittiö nyt ja tulevaisuudessa : Tutkimus keittiöiden tilaratkaisujen toimivuudesta Hoasin soluasunnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalimaahanmuuttajan ruokatottumusten akkulturaatio ja ruoan valinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopeutumista vuorovaikutuksessa? : Diskurssianalyyttinen tutkimus ulkomailla asuneiden suomalaisten sopeutumispuheesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorvin ääressä – teknisen työn oppilaiden ja opettajien käsityksiä käsityöopetuksen haasteista ja mahdollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalinen hyvinvointi opettajan työhyvinvoinnin tukipilarina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalinen integraatio kehitysvammaiseksi luokiteltujen aikuisten näkökulmasta : Ajatuksia, kokemuksia ja toivomuksia hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisöön kuulumisesta valtaväestön keskuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalinen media osana käsityöharrastusta – Teemahaastattelututkimus ompeluharrastajien kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä : Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalisen kompetenssin kehittäminen päiväkotiryhmässä toteutetun Pieni Oppiva Mieli -intervention avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalisen median sovellukset opetuksessa? : Opettajien kokemuksia uusista oppimisympäristöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalisen verkostoanalyysin soveltuminen yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimiseen2 0 2 0 2 0 0 0 1 5 6 1 19
Sosiaalista vai yksilöllistä tasa-arvoa? : Helsingin kaupunginvaltuutettujen kouluvalintaan liittyvät tasa-arvokäsitykset ja tasa-arvon edistämisen toimenpiteet vuoden 2017 Helsingin Sanomien vaalikonevastausten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaalisten suhteiden ja kouluyhteisöjen merkitys nuorten psykososiaaliselle hyvinvoinnille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sota ja koulusuoriutuminen : Tutkimus pakolaislapsen koulusuoriutumiseen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotalapsuus, äitiys ja isoäitiys : Kertomuksia sotalapsuuden varjossa40 40 34 42 31 11 9 23 17 8 21 13 289
Sovelletun rentoutuksen vaikutus psyykkiseen työhyvinvointiin ja sykevaihteluun2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 1 14
Spinn vidare på tankarna! : Hur studerande upplever lärande på spinningcyklar under en neurovetenskaplig kurs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontaani 2–3 Hz:n jaksollisuus puheen tuotossa : MEG-EMG-koherenssitutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Språk och kultur i invandrararbetstagarens introduktion och integration på arbetsplatsen21 5 15 7 4 4 2 4 13 9 17 10 111
Stance i barns samtal om språk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Startti kouluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Startup Refugees -verkosto poliittisena väliintulona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steiner-koulun 6. ja 9. luokkalaisten onnellisuus ja kouluun liittyvä onnellisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinerpäiväkodin valinta, hyvä kasvatus ja arvot : Tapaustutkimus steinerpäiväkodin valinneiden vanhempien kasvatusnäkemyksistä ja arvoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stereotypiat ja suhtautuminen Suomeen ja sen naapurimaihin Ruotsiin, Viroon ja Venäjään : Neljäsluokkalaisten mielikuvia meistä ja muista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student motivation in and out of the school context : The relationship between achievement goal orientation profiles and personal goals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Students' Subject-Specific Achievement Goal Orientation Profiles, Perceived Cost, and Academic Wellbeing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studio Pedagogy as a Method in Textile and Fashion Design Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subjekti, objekti ja miniteoriat luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillisessa ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subjektiivisen muistivaikeuden yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen 50–80-vuotiailla WAIS-IV standardointiaineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhteellisen iän vaikutus ADHD-diagnoosien esiintymiseen erikoissairaanhoidon potilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhteessa kohteeseen ja suhteessa toisiin : Oppiminen ja vuorovaikutus opettajaopiskelijoiden suunnittelutapaamisessa16 31 16 12 1 1 7 11 15 28 29 5 172
Suklaalla kuorrutetut historian parsakaalit : Digitaaliset pelit historian oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolen ja vanhempien koulutuksen vaikutuksesta koulusuoriutumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolen moninaisuus koululiikunnassa. Peruskoulun liikuntatunnit sukupuolidysforiaa kokeneiden nä-kökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuoli ja seksuaalisuus : Tarkastelussa ammattikouluopiskelijoiden seksuaaliterveys, seksuaalinen minäpystyvyys ja koettu väkivalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolidiskurssit poikien ja tyttöjen PISA-tuloksia käsittelevissä mielipidekirjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuolitasa-arvo suomalaisen peruskoulun liikunnanopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalainen henkisen valmennuksen tutkimus avoimen taidon lajeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalainen koulutusosaaminen – avokätinen lahja maailmalle? : Diskurssianalyysi suomalaisesta koulutusviennistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalainen peruskoulu kansallisen ja kansainvälisen ristiaallokossa : Koulutuspoliittisten toimijoiden argumentointi ja välttämättömyyden retoriikka0 0 0 0 0 7 7 11 7 8 10 10 60
Suomalaisella värimorsingolla (Isatis tinctoria) värjättyjen tekstiilimateriaalien värinkestot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen peruskoulun valtakunnallisten opetussuunnitelmien liikuntakasvatukselle asettamien tavoitteiden kehitys ja vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaiset 2010-luvun tekstiilikuituinnovaatiot : Kohti ympäristömyötäisempää tekstiili- ja vaatetusteollisuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten huippujalkapalloilijoiden kokemuksia tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten ja nepalilaisten opettajien käsityksiä keinoista havaita matematiikan vaikeus ja keinoista tukea oppilasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten lolitojen pukeutuminen ja elämäntyyli4 7 6 2 2 4 2 2 10 8 76 18 141
Suomalaisten luokanopettajien arvot suhteessa Shalom Schwartzin arvoteoriaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten opettajien näkemyksiä ja kokemuksia koulutusviennistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen 2010-luvun hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden yhtäläisyydet OECD:n koulutuspoliittisiin pääteemoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen [i] ja [ɑ] vokaalit : neljän puhujan artikulaation ja akustiikan tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliiton jäsenten käsitykset työstä ja kvalifikaatioista sekä näissä tapahtuvista muutoksista4 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 1 19
Suomen Mensa ry:n jäsenten oppimiseen liittyvät epistemologiset uskomukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa toimivien afganistanilaisten yhdistysten aktiivijäsenten kertomuksia kuulumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomi says welcome – mutta kenelle? : Moderni hallinta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevissa sanomalehtijutuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomi toisena kielenä vai lukivaikeus? : Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden kielellisistä vaikeuksista63 41 35 29 26 24 15 26 26 21 36 10 352
Suositukset, asenteet ja ruoan valinta raskausajan ravitsemuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisors' emerging role in second-generation knowledge management2 0 3 0 4 4 4 9 8 13 6 16 69
Suunnitelmallisuutta, rutiineja ja odottamattomia tilanteita : Lapsiperheiden arjen valintojen vaikutus ruokahävikkiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suunnittelukimara : Kolmasluokkalaisille soveltuvan suunnittelutehtävän kehittämistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suunnitteluprosessin edistäjät ja hidastajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntymäaikaisten riskitekijöiden ja niihin liittyvän ADHD:n yhteys masennusoireiluun ja alkoholinkäyttöön 40-vuotiailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntymäkuukauden yhteys koulumenestykseen, oppimaan oppimiseen ja akateemiseen minäkäsitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntymäriskeihin liittyvän dysleksian jatkuvuus aikuisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrjäytymisharha : Analyysi syrjäytymisestä yhteiskuntapoliittisena hallintana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systeemiälystä sitoutuneisuuteen : Systeemiälykäs varhaiskasvattaja lasten sitoutuneisuuden lisääjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systemaattinen analyysi Martin Seligmanin hyvinvointiteoriasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syömään Puukkobulevardille! : Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolen ravintolakulttuuri ja ruokamaine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taajamassa asuvien lapsiperheiden kotivara ja omatoiminen varautuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taapero leikin talossa : 1-3-vuotiaan lapsen mahdollisuus leikkiin päiväkotiarjessa163 105 60 39 37 36 35 64 91 80 96 37 843
Taaperoiden hyväntahtoiset sosiaaliset aloitteet leikkitilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taaperoiden myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taidelähtöinen dialogioppimisen prosessi : Taidetuokioilla päiväkodin vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 6 53
Taidemuseopedagogiikan diskursiivinen kenttä : Neuvotteluja toiminnan yhteiskunnallisuudesta ja tavoitteellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiteen perusopetuksessa opiskelevien kokemuksia käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiteessa kirjottua : Sukupuolittuneisuuden murtaminen nykytaiteessa ilmenevän käsityön keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takamatkalta unelmien koulutusohjelmaan : valmennuskurssit osana korkeakouluun hakeutumisen peliä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takuulla voimaa! : Musiikkityöpajat syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vaikutukset yhden vanhemman perheessä kasvaneen elämään sekä koulutuspolkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanuja museoiden kätköistä : Käsityöllinen esinetutkimus tanu-päähineistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaus Esperi Care : yksiköiden esimiehet kriisin sydämessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaustutkimus kouluruokailun yhteisöllisyydestä vantaalaisessa peruskoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaustutkimus kymmenen oppilaan sairaalakoulujaksosta : oppilaiden ja heidän opettajiensa ajatuksia sairaalakoulun tulovaiheessa, nivelvaiheessa ja seurantavaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaustutkimus Satukanteleen käytöstä eräällä erityisopetuksen ensimmäisellä luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaustutkimus UNU IAS RCE Espoo -koordinaatori Mari Nuutisesta : Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa (Mahatma Gandhi)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapiolan kuoron pedagoginen merkitys vuosina 1963-200314 12 2 0 0 1 0 5 7 5 5 3 54
Tarinakirja-materiaali interventiomuotoisena projektina esiopetusryhmässä ”Sitten kaikki elivät onnellisesti!”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarinakontekstin vaikutus sanojen muistamiseen kompleksisessa työmuistitehtävässä13 5 5 2 0 2 2 2 159 18 10 7 225
Tarkkaavaisuuden ja harjoittelumäärien vaikutus autourheilijoiden huippusuorituksiin sekä koulumenestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarkkaavaisuuden vaikutus puheen merkityssisällön käsittelyyn : Aivojen herätevastetutkimus1 3 0 1 2 0 1 3 5 15 11 4 46
Tarkkaavaisuuden, ajattelun formaalien operaatioiden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys koulumenestykseen ja jatko-opiskeluvalintoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? : Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa129 129 101 113 110 60 27 68 103 121 126 54 1141
Tasa-arvon mahdolliset maailmat : Tasa-arvoisuuden ideologinen rakentuminen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoiteorientaatioiden yhteys autonomian tuen kokemuksiin 8. - 9. luokilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteys attribuutioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoiteorientaatioryhmät ja niiden yhteys koulutustavoitteisiin sekä koulumenestykseen kuudesluokkalaisilla oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoiteorientaatiot sosiaalisena ominaisuutena : tavoiteorientaatiot, sosiaalinen sitoutuminen ja kouluun kuuluminen lukiolaisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavoitteena maahanmuuttajaoppilaan integraatio yleisopetukseen : Akkulaturaatioasenteiden yhteys maahanmuuttajien opetuksessa esiintyvien ongelmien ratkaisutapoihin2 0 3 0 1 1 1 0 1 5 2 2 18
Tavoitteena tarkoituksenmukainen työrauha : Luokanopettajien proaktiiviset ja reaktiiviset keinot ylläpitää työrauhaa luokissaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher Interventions in Students’ Joint Work in a Novel Design and Making Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teachers’ perceptions on their expertise development and collective-efficacy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching staff participation in school project design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehdään niin kuin hyvä tulee : Kansallispuvun korjaaminen, Kemiön puku0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehostettu ja erityinen tuki maakunnittain vuosina 2012 ja 20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehostettu nivelvaiheen opinto-ohjaus nuorten toisen asteen koulutussiirtymän tukena : Nuorten käsityksiä yksilöllisistä koulutus- ja tuen tarpeista toisen asteen siirtymässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehostettu tuki ja lapsen osallisuus esi- ja alkuopetuksen oppimissuunnitelmissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehostetun tuen vaikuttavuus : tekstin keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisen päättelytaidon näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehostetusta nuoruudesta kohti arvokasta ja inhimillistä nuoruutta : Nuoriin kohdistuva itsevastuullistamisen politiikka uusliberalistisessa eetoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehtäväsuoriutumisen häiriintyminen ja aivojen jännitevasteet tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöisillä pojilla2 2 1 0 2 2 0 7 7 4 15 20 62
Teknillisen korkeakoulun konetekniikan osaston opettajien ja opiskelijoiden kokemukset oppimisen arvioinnista ja palautteesta2 5 1 2 4 2 0 16 6 5 4 4 51
Teknologian hyödyntäminen alakoulun musiikinopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknologian välittämä yhteisöllisyys Pokémon Go-pelissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknologiavälitteisen toiminnan ulottuvuuksia ja verkostoja : tapaustutkimus 8.-luokkalaisten helsinkiläisnuorten sosiodigitaalisesta osallistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknologinen kompetenssi : Helsingin ja Vantaan Joustavan perusopetuksen oppilaiden teknologiset valmiudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilien elinkaaren pidentäminen vaatealan yrityksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilien kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävien ohjauskeinojen tulevaisuuskuvia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessi kansallismuseon Vinttiin : tehtävän tarkastelu elämyksellistä näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilien värjäys levällä : Rakkolevästä saatavat värit ja niiden värinkesto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilikulttuurisen lukutaidon edistäminen museoissa2 0 0 3 1 2 0 0 6 8 5 3 30
Tekstiilikäsityökurssin kehittäminen verkko-oppimisympäristöön28 19 20 16 18 5 6 6 28 20 18 7 191
Tekstiilin pinta olisi kuin syli : Lempitekstiileihin liitetyt sosiologiset, semioottiset ja yksilöpsykologiset mielikuvat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilityöluokan oppimisympäristön viihtyisyys : Luotaintutkimus seitsemännen luokan oppilasryhmälle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstiilityötä ja matematiikkaa yhdistävän oppimateriaalin käyttökelpoisuus perusopetuksen yläluokilla128 96 74 25 10 4 3 7 20 99 94 45 605
Tekstilajeja oppimassa : Genrepedagogiikan opetussovelluksia peruskoulun kolmannella luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamentiltaan vetäytyvä lapsi varhaiskasvatuksessa : yhteys toimintaan sitoutuneisuuteen sekä sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamentin ja fyysisen aktiivisuuden yhteys alle kouluikäisillä lapsilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamentin yhteys äärimmäiseen uupumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamentti käyttäytymisen takana : vanhemman ja lapsen temperamenttien kohtaamisia pikkulapsiperheiden arjen haasteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamenttipiirteiden yhteydet masentuneisuuteen luokanopettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamenttipiirteiden yhteys stressinhallintakeinoihin luokanopettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamenttipohjaisen stressiherkkyyden yhteys hakijan etenemiseen luokanopettajan koulutuksen valintakoeprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperamenttisen joustavuuden ja mielialan sekä sukupuolen yhteys opettajaopiskelijoiksi pyrkivien etenemiseen valintakoeprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teologian opiskelijoiden henkilökohtaiset projektit ja opintomenestys3 6 10 6 7 4 1 5 8 4 10 5 69
Teologian opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja oppimisympäristökokemukset opintopolun alussa ja opintojen edetessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveydenhoitoalan korkeakouluopiskelijoiden emootiot simulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveystiedon opetus alakoulussa : Luokanopettajat terveystiedon opettajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The association between regulatory problems at 5, 20 and 56 months of age and mental disorders in young adulthood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Concept of Universalism in Neohumanist Philosophy by P.R. Sarkar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Contextual Model of Learning -mallin kriittinen tarkastelu viimeaikaisen museotutkimuksen valossa : Koulun ulkopuolinen luonnontiede- ja STEM-opetus museoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The diversity of commitment in academic learning environments : a person-oriented approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The effect of interrogative function on intonation in spontaneous and read Finnish12 29 8 1 1 1 2 2 1 14 21 18 110
The Emergence of Students’ Transformative Agency in a Novel Design and Making Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The happiest and unhappiest occasions after traumatic brain injury : the patient perspective on quality of life within the ICF framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Links Between Analytical Thinking Skills, Decision-Making Characteristics and Temperament0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The measurement invariance of the Driver Behavior Questionnaire across samples of young drivers from Finland and Ireland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The measurement invariance of the Driver Behavior Questionnaire across samples of young drivers from Finland and Ireland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Problem of Implementation and its Relation to the Philosophy of Cognitive Science4 14 14 10 14 25 44 27 24 3 2 1 182
The Relationships Between Perfectionism, Achievement Goal Orientations, and Goal Setting0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of Service design when influencing the mindset of employees and stakeholders in strategic change0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tidigt fullständigt svenskt språkbad i Esbo3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6 3 17
Tie huippuvoimistelijaksi : Lahjakkuuden vaikutukset voimistelijan elämänkaareen. Narratiivinen elämäkerrallinen tapaustutkimus lahjakkaista naistelinevoimistelijoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedon, tietämyksen ja oppimisen käytännöt : Puhelinasiakaspalvelun toimintatapojen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedonhakustrategiat World Wide Webissä2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 3 10
Tiedostamisen, kriittisen ajattelun ja reflektoinnin merkitys oppimisen osana : Carl Rogersin humanistisen oppimisnäkemyksen ja Jack Mezirowin oppimisnäkemyksen puitteissa3 0 1 2 1 1 6 33 53 53 47 38 238
Tieteellisestä ja spiritualiteettiin liittyvästä tiedosta : Ortodoksisen teologian opiskelijoiden käsitykset lähikuvassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieto tiimityössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieto- ja oppimiskäsitykset ja opiskelun itsesäätely viidellä eri tieteenalalla : Erot koulutusohjelmien välillä sekä muutokset kolmen ensimmäisen vuoden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset Ukombozin koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieto- ja viestintäteknologian hyödynnettävyys kotitalousopetuksessa : Kotitalousopettajien ajatuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoa vai mutua seksuaalisuudesta? : Analyysi seksuaaliopetuksen ja informaalin oppimisen ilmenemisestä terveystiedon ylioppilaskokeen vastauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoinen läsnäolo itseohjautuvuuden kehittäjänä, kehittämistutkimus käsityönopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoinen läsnäolo perusopetuksessa : Pilottikokeilu mindfulness-harjoitusten käytöstä kuudennessa luokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoisena koulun arjessa : Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoista tukea opiskelijoiden hyvinvointiin : hyötyvätkö lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat tietoisuustaitointerventiosta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokäytännöt ja teknologia opetuksessa : opettajien ajatuksia muuttuvasta koulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoyhteiskunta ja koulun toimintakulttuurin muutos : Rehtoreiden kokemuksia koulun toimintakulttuurin muutoksesta sekä sen kehittymistä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiimien kehittäminen pelillisellä simulaatiolla ja sen vaikutus yksilön pystyvyyteen ja tiimin transaktiiviseen muistiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiimisopimukset ja tiimikehityskeskustelut pedagogisen johtajuuden välineinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilalla on väliä : Pulpetittoman koulun vaikutus oppimiseen ja opettamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilasta oppimisympäristöön : Joensuun kantakaupungin kotiluokat fyysisinä oppimisympäristöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilausompelijan ja asiakkaan näkemyksiä laadusta3 1 1 4 0 1 0 0 21 26 13 4 74
Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoiva normalisaatio1 3 0 0 0 0 0 1 4 6 4 8 27
Tohtorikoulutuksessa asiantuntijaksi : Tohtoriopiskelijoiden kuvauksia asiantuntijuudesta ja sen rakentumisen tilanteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohtoriopiskelijoiden hakumotiivit jatko-opintoihin ja lähestymistavat väitöskirjatutkimukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohtoriopiskelijoiden kokemuksia väitöskirjaprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimihenkilöiden ja organisaation käsityksiä työurista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimijuuden modaliteetit lasten puheessa : Haastatteluja teemakansioiden äärellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimijuus kasvatustieteilijöiden poluilla työelämään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimin, siis ajattelen! : Oppilaiden ajattelun kehittäminen draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten kokemuksia työhön osallistumisesta : Laadullinen analyysi työn saavuttamista ja säilyttämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnallisuus työtapana : Alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisuudesta käytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnan muutos ja ekspansiivisen oppimien mahdollisuus : Tutkimus Verohallinnon monitilaympäristön käyttöönotosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnanohjauksen interventiotutkimus vaativan erityisen tuen luokissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnanohjaus nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus : neuropsykologisesti arvioidun kognitiivisen suoriutumisen ja itsearvioinnin näkökulmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnanohjausintervention toteutuksen arviointi ja toteutuksen vaikutus toiminnanohjaustaitoihin vaativan erityisen tuen oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden HOJKS-tavoitteiden vuosittaiset muutokset ja samoina säilyneiden tavoitteiden arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimintatutkimus tietokoneavusteisten opetusohjelmien hyödynnettävyydestä ammatillisessa koulutuksessa sähköalalla1 1 2 5 1 0 3 0 4 6 5 3 31
Toimiva työelämään tutustuminen : TET-harjoittelukonseptin kehittäminen rakennusyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimivan verkko-opetuksen menestystekijät Keniassa : Katsaus sulautuvan oppimisen (blended learning) tutkimuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen asteen koulutusvalinnat erityistä tukea saavien oppilaiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen asteen opiskelijoiden mielikuvia kotiruoasta sekä teollisesti valmistetusta ruoasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen uran opettaja : uraa ja identiteettiä vaihtamassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiseuden tuottamista ja toivoa tasa-arvosta : Maahanmuuttajiin liittyviä puhetapoja Opettaja -lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiseustarinat : Äitinä suomalaisessa yhteiskunnassa72 70 54 47 61 29 25 22 41 44 45 28 538
Toisilta oppimisen festarit : Oppilas pedagogisena toimijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisluokkalaisten osallisuuden kokeminen kouluyhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topaasia-peli varhaiskasvatuksen tiimeissä – Systeemiälykkyyden muutokset ja pelikokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torjutut tytöt ja vaienneet pojat : yläkoululaisten sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Touretten oireyhtymä lapsella : Vanhempien kokemuksia arjen haasteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Towards Reciprocal Partnerships in the Cross-cultural Mentoring Process0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tracing Students’ Socio-Digital Ecology : Learning through Socio-Digital Participation Inside and Outside of School0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trakeostomiapotilaiden puheterapia Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa : lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän yhteys lahjakkaiden oppimismotivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukea, vapautta ja palautetta opetusharjoittelussa : Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun ohjauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuuden koulua rakentamassa – Tarkastelussa innovatiivisen koulun kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuuden luottamusmies : Luottamusmieskoulutuksen kehittäminen ammattiliitossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuus pelissä : Nuorten käsityksiä peruskoulun jälkeisestä lisäopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuuskuvia käsityön opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuli sade rankka, vaka-open vei : Miksi työ ei sitouta noviisilastentarhanopettajia?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulkintoja opintojen keskeyttämisestä : Ammatillisten opintojen keskeyttämisen kehystäminen Helsingin Sanomissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuloksia ja laatua tutkimukseen : Johtaminen ja tohtorikoulutuksen käytännöt tutkijayhteisöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNNE - LIIKE - PROSESSI -mielikuva käsityöilmaisussa2 1 1 1 0 2 0 0 14 9 8 6 44
Tunne äly - älyä tunne : Esimiesten näkemyksiä osaamisen johtamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunne- ja vuorovaikutustaidot osaksi arkea koulussa? : Systeeminen tarkastelu tunne- ja vuorovaikutusintervention tuomien oppien integroimisen edellytyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunteiden ilmaisua ja tulkintaa. Sanaton viestintä käsityöntunnilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunteiden ja oppimisen säätelyn merkitys opiskelussa : Opiskelijoiden akateemiset tunteet, oppimisen säätely ja psykologinen joustavuus humanistisessa tiedekunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunteiden merkitys oppimisessa ja suoriutumisessa : Insinööritieteiden opiskelijoiden akateemisten tunteiden, pystyvyysuskomusten ja oppimisen lähestymistapojen suhteet toisiinsa sekä suoriutumiseen kurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunteista käsin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallinen koulupäivä : Diabeetikko-oppilas koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallisuuden tunteen muodostuminen ja merkitys ryhmässä : Kuvaus neljän ryhmänohjaajan kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutki, kannattele ja sovella : opettajien toimijuuden kokemuksia FUSE Studiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksellinen maastossa oppiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksistä liittyen kouluruokailun opetuksellisuuteen ja opettajan roolista kouluruokailussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus opettajien ja koulunkäyntiavustajien ideaalista yhteistyöstä sekä koulunkäyntiavustajien roolista ja asemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimusopinnot osana opettajankoulutusta : tutkijuus osana opettajuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimusta kahdesta eri mielikuvituksesta : Huono-osaisiksi nimetyt koulut kansainvälisissä tutkimuksissa vuosina 1995–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyttöjen ja poikien väliset erot matematiikka-asenteessa sekä matematiikkaan positiivisesti suhtautuvien tyttöjen kokemuksia asenteeseen vaikuttaneista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työelämätaitojen oppiminen ja niiden oppimista edistävät oppimisympäristöt yliopisto-opintojen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työelämään siirtymässä : maistereiden kokemukset työllistyvyydestä ja geneerisistä taidoista valmistumisvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työhyvinvointi työn imun ja johtamiskäytäntöjen näkökulmasta : Tapaustutkimus helsinkiläisestä varhaiskasvatusalueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa : työn vaatimukset ja voimavarat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työhyvinvointi varhaiskasvatustyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työhön liittyvien ja henkilökohtaisten voimavarojen sekä haasteiden yhteys työintoon ja elämäntyytyväisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työlähtöiset menetelmät työterveyshuollossa : Oppimisen johtaminen uuden toimintakonseptin käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheessa11 3 2 9 6 2 1 4 16 3 23 2 82
Työmiehet ruokatauolla kannon nokassa ja koneen kopissa -tutkimus työaikaisen ruokailun järjestämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työmuistin merkitys matemaattisen suoriutumisen taustalla eri kulttuuritaustan omaavilla oppilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn hallinnan ja työyhteisön toiminnan vaikutus koettuun yrityskuvaan. Kartoitus erään sosiaali- ja terveysalan toimijan sisäisen yrityskuvan rakentumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn imu työn muutoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn imua esimiestyöllä : Esimiesten ja työntekijöiden näkemyksiä työn imua edistävistä esimiestyön keinoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn koetun oikeudenmukaisuuden yhteys masennukseen : sovinnollisuuden yhteyttä muuntava vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn muokkaamisen yhteys rehtoreiden työintoon ja työuupumukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnhakijoiden vaikutelman hallinta videotyöhaastattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän näkökulmat ja oppiminen ulkoistusprojektissa : "Aluks pelkää muutosta ja sit pelkää, ettei mikään muutukaan."34 37 26 31 35 19 18 20 36 51 56 34 397
Työntekijöiden antamia merkityksiä työhyvinvoinnin käsitteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijöiden käsityksiä strategiasta ja strategiaviestinnästä : Tapaustutkimus kansainvälisessä asiantuntijayrityksessä0 0 0 0 0 0 0 8 21 30 11 7 77
Työpaikkakiusaaminen, ammatillinen identiteetti ja työura : Työpaikkakiusaamista kokeneiden näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työpaja- luovan tekemisen ja oppimisen innoittaja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työpajatoiminnan, yhteiskuntaan kiinnittymisen, syrjäytymisen ja osallisuuden diskurssien rakentuminen Nuorten startti –hankkeen työpajoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työrauha kadoksissa : luokanopettajien käsityksiä työrauhasta sekä kokemuksia ja keinoja kohdata työrauhahäiriöitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työrauhan ylläpitäminen luokassa : Luokanopettajien käsityksiä ja keinoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työrauhaongelmien ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttuminen koulussa : Tapaustutkimus luokanopettajien toimintakeinoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työssä oppimisen käytäntöjä : Miten tietoa luodaan ja jaetaan työpaikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työtoverisuhteiden läheisyyden merkitys työorganisaatioon sitoutumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työttömän toimijuus : mahdollisuuksia, rajoituksia ja yhteiskunnan velvoitteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työväenluokkaisen äidin koulu(tus)valintadiskurssit ja niihin sisältyvä toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tähtäystehtävä riskinottotaipumuksen mittarina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täydessä valmiudessa : Maistereiden kokemukset geneeristen taitojen kehittymisestä yliopisto-opinnoissa valmistumisvaiheessa ja työelämään siirryttyä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tää on muuttunu enemmän toimistotyöks tässä seittemässäkin vuodessa : Rehtoreiden käsityksiä pedagogisesta johtajuudesta ja johtajuuden selviytymiskeinoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhri vai sankari? : Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhrikokemukset ja aggressiivinen käytös nuorilla : Uhrikokemusten, viiden suuren persoonallisuuspiirteen, impulsiivisuuden ja vanhempien valvonnan vaikutus aggressiiviseen käytökseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkoilu päiväkodissa : Varhaiskasvatusta vai valvontaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkoisen työnantajakuvan kehittäminen ja arviointi rekrytointiprosessin näkökulmasta : Case Finrail Oy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University students' value-expectancies and achievement strategies : How they develop during the first three years of studies in five disciplines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Students’ Epistemic Beliefs, Disciplinary Differences, and Academic Achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutos ja optimismi muutoksen ennustajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakehitysmahdollisuudet kaupan alan esimiesten psykologisissa sopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilijan suorituksenaikaisen itsepuheen mittaaminen ja itsepuheen yhteys persoonallisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilulukiossa opiskelevien nuorten itsekontrolli ja opiskeluun liittyvä hyvinvointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheiluseura kasvun tukena: Jalkapallovalmentajien näkemyksiä omasta roolistaan lasten liikuntakasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheiluseurassa kasvatetaan – muutakin kuin lihaksia : Liikuntakasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen Tapanilan Erä -salibandyseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Using Graphogame to Help Children with Disabilities Learn Early Reading Skills in Rural Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskalla heittäytyä! : Opettaja luovana roolimallina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskollinen unelma ja Paratiisilintu : suunnittelijoiden mielikuvat yksilöllisen vaatteen suunnitteluprosessissa2 2 0 1 0 3 0 1 6 3 8 2 28
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisen katsomusaineen vertailu indoktrinaation käsitteen kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskonnonopetuksen tunnustuksellisuus koulun kiistakysymyksenä : Evankelinen herätysliike oppivelvollisuuskoulun kristillisyyden asialla 1912–192621 24 18 9 15 7 13 14 9 19 9 10 168
Uskonnonopetusmallit ja niiden perustelut vuoden 2012 tuntijakouudistuksen uskonnonopetusta käsittelevissä lausunnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskontojen merkitys kotitalousopetuksessa0 0 0 0 0 0 20 59 49 29 33 18 208
Uuden ajan käsityöläisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uuden ja vanhan risteyksessä : Diskursiivinen haastattelututkimus tunnetaitojen opetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi suunta aikuisiällä: Rekrytoiva koulutusohjelma alan vaihdon mahdollistajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien käytäntöjen synty kouluissa ja niistä oppiminen : Toisilta oppimisen tarkastelua kahden koulun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien opiskelijoiden kokemukset opetusavustajien vaikutuksesta koulutusohjelmaan integroitumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusperhekäsitteitä ja uusperheen voimavaroja Internetkeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uutispuheesta selkoa : Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä21 13 11 21 12 5 3 1 11 18 23 8 147
Uutta perinnettä rakentamassa : Suomen peruskoulujen otospohjaisen arviointimallin synty politiikan dynamiikan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 13 46
Vaateostoksilla kirpputorilla : Tutkimus suhtautumisesta kirpputorivaatteisiin, niiden ostamiseen ja niihin pukeutumiseen Suomessa vuosina 1989 ja 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaatimattomuus ei kannata : Tutkimus modistiyrittäjien liiketoiminnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaatteen laatu ja vaatetusyritysten laatuviestintä kuluttajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vad vill jag bli när jag blir stor? : En studie om ungdomars val att söka till folkhögskola0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahvuudet esiin eskarissa? : Tapaustutkimus lasten saamasta myönteisestä palautteesta esiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahvuuksista voimaa esiopetuksessa : Huomaa hyvä! luonteenvahvuusopetus- interventio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahvuuskieli ja tulevaisuuden pohdinnat kolmen nuoren puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV : kohti hyvinvoivaa koulua?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaikuttaako tunnollisuus ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan ja korkean verenpaineen yhteyteen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAKAMO-hakijoiden motiivit : Miksi varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan haetaan?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAKAMO-koulutuksen merkityksiä ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle : Kahdeksan Helsingin yliopistosta valmistuneen haastateltavan sähköpostihaastattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuuttava esiintyminen verkkotelevision uutisvideoissa21 18 17 19 9 6 6 7 15 17 10 9 154
Valkoiset kirkkohäät : Bourdieun habitus-käsitteen soveltaminen kolmen sukupolven morsianten hääpukeutumisen tutkimiseen37 27 6 10 38 18 32 30 12 40 17 19 286
Vallan tekoja : Performatiivisuus ja valtasuhteiden rakentuminen koululuokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vallankäyttö ruokailutilanteessa : vanhemman ja lapsen väliset diskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmennuskurssit ja koulutusmahdollisuuksien rakentuminen lääketieteen opintoihin hakeutuvien puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmiina matkaan : kasvatustieteilijöiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä korkeakoulutuksessa ja työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmistuneiden yliopisto-opiskelijoiden kokemukset geneeristen taitojen kehittymisestä ja niiden yhteys oppimisen lähestymistapoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valokuvat ja tarinat kertovat : päiväkotiympäristö lasten näkökulmasta0 45 36 53 25 21 10 25 28 35 35 14 327
Valta ja dominanssi esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaikutussuhteessa : Dyadisen valtateorian näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valta ja tieto koulun todellisuuksissa : Etnografinen tutkimus luokkahuoneen vuorovaikutuksesta13 4 4 1 3 5 2 3 2 7 15 4 63
Vanhemman reflektiivinen kyky ja sen yhteys vaikutelmaan lapsesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhemmuus yrittäjänaisten kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Vanhemmuuskompetenssin yhteys taaperoiden sosioemotionaalisiin taitoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien ja urheiluseurojen välinen yhteistyö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskasvatustyössä : Tutkimus varhaiskasvatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuutta koskevasta haastattelupuheesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 6 41
Vanhempien kasvatustyylit nuorten kokemina : Yhteydet koettuun elämäntyytyväisyyteen, yksinäisyyteen ja itsetuntoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien kiintymys lapseen ja lapsen psykiatriset oireet varhaislapsuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien kokema tiedon ja tuen tarve vauvavuonna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien kokemuksia osallisuudesta varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien kokemus pienen lapsen syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä : Matkalla kohti positiivista kasvatuskumppanuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien osallisuuden elementtejä suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien tapoja puhua lapsilleen lihasta ja lihantuotannosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempien tunnekokemuksia perheen ruokailusta ja ruoan valinnasta : "Tuntui ihanalta, kun koko perhe ehti syödä yhdessä!"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhoillislestadiolaisen liikkeen jättäneiden kokemuksia irtautumisen merkityksestä vanhemmuudelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhuspalvelutyöntekijöiden itseohjautuvuuden kehittyminen Toimi-hankkeen myötä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vantaalaisten vanhempien kouluvalintadiskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa-ajan liikkumisen, terveydentilan kokemuksen, kouluinnon ja koulu-uupumuksen muutokset siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapautta valita ja paineita päättää : Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä ammatinvalintaa koskevasta ohjauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhainen tiedekasvatus ja lasten tieteellinen uteliaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvattajien kokemuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ruokailusta ja ruokakasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvattajien työhön sitoutuminen sekä työn kokeminen työn voimavarojen ja vaatimusten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien itsearvioima eettinen sensitiivisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä alle kolmevuotiaiden lasten musiikkikasvatuksesta päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä työhyvinvoinnista metsäesiopetusryhmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä sosiaalisten taitojen tukemisesta esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön laadun itsearviointi ECERS-R-mittarin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattorit : oppimisympäristön arviointilomakkeen kehittäminen ja reliabiliteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatuksen vaikutus taaperon kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatushenkilöstön kokemuksia positiivisen pedagogiikan toimintakulttuurista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käyttö ja sen tukeminen kodin ja päiväkodin yhteistyössä – Vanhempien ja päiväkodin henkilöstön näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaiskasvatustaan kehittämään pyrkivien kuntien kasvatusnäkemykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaispedagogiikka taaperoryhmässä : Pedagogiikan painoarvo ja sisällölliset merkitykset alle 3-vuotiaiden ryhmissä toimivien varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden arvioimana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varmaa tietoa ja muuttumatonta älykkyyttä : Tieto- ja oppimiskäsitysten sekä muuttumattomuuden ajattelutavan yhteydet yliopisto-opiskelijoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastasyntyneiden puheäänen tiedonkäsittely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuullisen vaatteen monta merkitystä : Kuluttajan suhde vaatteisiin ja vastuullisuuden näkyminen ostokäyttäytymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuullisuuskasvatus kotitalousopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatsastapuhujien artikulaatiostrategiat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vauvan itsesäätelytaitojen yhteys psykiatriseen oireiluun leikki-iässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbaalin itsepuolustuksen malli : Vaihtoehtoinen lähestyminen koulukiusaamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbaaliseen apraksiaan liittyvät äännevirheet ja niiden korjaaminen puheterapiatilanteessa : Tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbejä S2-oppilaiden kertomuksissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A1–B20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbien tuoton lisääminen kroonisessa afasiassa : tapaustutkimus tehostetun puheenkuntoutuksen vaikuttavuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkko-opetuksen arvot ja arviointi helsinkiläisten luokanopettajien näkökulmasta3 0 0 1 2 10 16 10 25 19 22 13 121
Verkko-oppimateriaalin multimodaalisuus : kohteena YLEn Kansalaisen ABC -verkko-oppimateriaalit12 20 6 6 13 8 4 8 17 24 23 8 149
Verkkokeskustelu asiantuntijuuden kehittämisessä : Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutusohjelman verkkokeskustelut dialogi-teorian näkökulmasta3 0 1 1 1 1 3 1 9 11 6 6 43
Verkkokurssilla : Opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa2 2 4 0 1 1 0 1 3 3 2 2 21
Verkkomuotoinen hyväksymis- ja omistautumisterapia yliopisto-opiskelijoiden psykologisen joustavuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkopohjainen musiikinopiskelu : Kyselytutkimus Rockway-verkkopohjaisen musiikkikoulun opiskelijoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaisryhmä nuoren äidin tukena : Tyttöjen Talon nuorten äitien toiminnan tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaisryhmämentorointi vapaaehtoistiimissä : Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa osaamisen kehittymisen tukemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaissuhteiden ristiriitatilanteet lasten toimijuuden näyttämöinä : Kerronnallinen tutkimus esiopetusikäisten lasten toimijuudesta sekä lasten ja aikuisten välisestä suhteesta vertaissuhteiden ristiriitatilanteissa päiväkotikontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Video-ohjausmateriaali äänipotilaiden itsenäisen harjoittelun tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieraannuttaminen ja nuorten elämänlaatu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viestinnän eettisyys lobbaustyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viides- ja kuudesluokkalaisten matematiikka-asenteet : kuinka positiivista asennetta matematiikkaa kohtaan voidaan tukea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viidesluokkalaisten TVT-osaamista selittävien tekijöiden tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viisi vuotta tiedonrakentamista yhteisö- ja teknologiaelementtien muovautumisen näkökulmasta1 0 0 3 0 4 0 1 0 4 2 0 15
Viisi- ja kuusivuotiaiden oppimaan oppimisen valmiuksien kehittyminen intervention avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viisivuotiaiden tyypillisesti kehittyvien ja kielihäiriöisten lasten kerronnan kielelliset rakenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viittomakielisten eläkeläisten kokemuksia oralistisesta kuuromykkäinkoulusta Suomessa 1930–1940-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viivästyneen varhaisen kielenkehityksen ja suvuittain kulkevan lukivaikeusriskin yhteys kielellisiin taitoihin lapsuusiässä sekä lukutaitoon yläkouluiässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villapaidoistako elämänlankaa? : Tutkimus neulonnasta harrastuksena6 8 6 2 4 3 0 0 8 14 7 2 60
Virtaa varhaiskasvatukseen : Tutkimus varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtuaaliset liikuntapelit koulun arjessa : Tapaustutkimus neljännellä luokalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 5 49
Virtuaalivoimaa : virtuaaliyhteisö käsityöharrastajan voimauttajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual field trip project : Affordances and user experiences of virtual reality technology in actual school settings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visuaalinen lukutaito lasten puheessa ” Mä piirsin paljon väriä ja tontun”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visuaalisen työmuistin vapaasti jaettavat resurssit : muistiedustusten lukumäärä ja tarkkuus ääriviivakuvioilla16 10 9 12 14 5 5 10 12 8 12 2 115
Voiko tämän syödä? : Myrkyllisten ja syötävien kasvien tunnistaminen, oppiminen ja opettaminen31 24 26 21 102 61 69 65 39 31 17 9 495
Voimasanat ja haukkumanimet Puluboi ja Poni -kirjasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voimavarat kaupan alalla : Positiivisen psykologian näkökulma työnhyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voimavaroja verkostosta : Ammatillisen verkoston merkitys naisjohtajan työuralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuokratyöntekijöiden kokemuksia oman työn kehittämisestä käyttäjäyrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorohoito – Varhaiskasvatusta 24/7 : "En ees haluu kuvitella, ettei meillä olis tätä paikkaa." : Positiivinen näkökulma vuorohoitoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittaminen : moniroolisuus lapsettomien vuorotyöläisten arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutteinen dialoginen puhe yliopisto-opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutteisuus YleX:n Etusivu-ohjelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutuksen ja temperamentin ilmeneminen taaperoiden vertaissuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutuksen yhteisöllinen oppiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutus ja kehollisuus käsityön opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuorovaikutustilanteet Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön vaalikampanjakirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuosi marimekkolaisena : Kaarina Kellomäki Marimekon painokangassuunnittelijana 1965–19660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välipalat lapsiperheiden vapaa-aikana : terveellisyys ja syömisen rytmit sekä leivän merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välitunnit kuudesluokkalaisten silmin : Oppilaiden representaatioita vertais- ja oppilas-opettajavuorovaikutuksesta välitunnilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värit ja niiden semioottiset merkitykset suomalaisissa ryijyissä 1779–19790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wau, mikä pyörähdys! : Tyttöjen ja poikien kehuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What interests urban Finnish 6th graders : Are their profiles of interest related to academic well-being and grades?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WhatsApp kolmannen tilan välittäjänä : Opettajan kognitiivinen dissonanssi luokan WhatsApp-ryhmään osallistumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Why Don't Students Talk? : Causes of Foreign Language Communication Apprehension in English Classes : A Comparison of High Apprehensive and Low Apprehensive Upper Secondary Students50 39 21 19 24 5 18 4 28 15 14 7 244
Yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia kotitöiden tekemisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0